Skip to main content

Full text of "Fornmanna sögur, eptir gömlum handritum útgefnar að tilhlutun hins Norræna fornfræða fèlags .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goo%\'S "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| EE^s. 8. E LEGATO 

WILLELMI PATON KER 

SOCII S0C1IS DESIDERATISSIMI 

■PER CfCTO LUSTRA SEPTEMViRl LIBRIS EL1GENDI3 

ET RECTORIB THEOLOGIAE 
D,g,i,7?<iT,Google T,Google FORNMAIÍNA SÖGUR. EPTIR ClOMLUia HANDRITUJU 

i5tgefnak 

AÐ TILHLUTUN HINS 

KONÚNGUGA 

NORRÆNA FORNFRÆÐA FÉLAGS. Urbar oríi 
kvetr engi mabr. 

FjoUvinnsmál. TOLFTA BENDL 

Ríkisár Noregs og Ðana-konúnga; áratal mark- 

veriíustu viShurSa; vísur færSar tU rétts máls; 

registr yfir 'staSanöfh, hluti og eíni og 

yfir sjaldgæf orð. Ilimpinairaoliífn^ 1837. ^' 

PrcnlataT i S. h. MSíttas prentsmiiju. D,o,i,7.<iT,Google 
T,Google FOaMAtl. 

Ah loklnnl útgáFu vorrl af {icssntn Norbrlandanna 

FoBKHANNA SöouM höfum T^r álitib naaíxij'nlegt ab 

láts híb tólttM bíndi fy'gja þelm undanröTnu, lil nau6- 

B^nlegrar útsbfrfngar og leibarvísia námfdBum leaurum, 

og befir þab þannig þessa auLaritlfnga og reglstr ab 

innlhalda: 

Í. a) RlklEdr Noregs-konúnga frá Haraldi hJrfagra lil 

Magnússr lagabætis og 
b) ÐaaafconÚDga frá Gormi gamla til Elrfla Krlst- 

tffersBonar. 
e) Aratal markver&nstu vibbnrba ú Norbrlöndnm frá 

S51 til 1273. Allt samib «f rornrltadeildarínnar 

me&lim Abjúnlitas STelnbÍrni EgÍUs^nl. 

2. Vfsur í öllum þessum sögum, fœrbat tll rittsmáls, 
nf sama höfundi. 

3. Hegistr yfir landa-, stata-, ^jóba- og flj<Sta nöf» i 
EÖmu sögum, f ðndvetbu eamantekifc, og ab nokkru 
leiti lagab eptir deildarinnar me^lims Registraior 
N. M. Petersens á Ðönsku samda frumrlli eama 
efnls f Oldnordibkh Saoabr 12» Bindi , af llra. 
Stepbáni Eirfkssjni, sem, þvf mibr, ábt eun hann 
hafbi (vf fulikomlega lokib, lagbiet af þiJngum sjúk- 
difmi, Tar lengi rúmfastr og andatist á næstlibnu 
vori. Var þab sfban, tll prcnlHuar, hrciushrifab af 
tveimr höfundsins h^r stúderandi landsmonnum 
og laksine gegnums^b af Pröfessor Flnni Magnús- 
sjni. 

4. Annab registr ylir hlutl og efnt, — og^Ioks 

5. hib þribja jfir sjaldgæf orb ebr orbstiltæki f BJilf- 
nm söguuum , bæbi ssmin af Abjánktns Sveinbirni 
Egilssynl. 

D,g,i,7?<iT,Google ■ Leclor vib hákkttlanii í Chrlstfaníu Herra P. A. 
Munch, sem iDJog befir stundab Noregs BasiíafrœM og 
l(ki i nokkr ir inefi mikllll kostgœfol yiVtÍi gegnura- 
lestr gamallra norrænnra lögbilka og skinnbr^fa, befir, 
eptlr bön vorri, látib oes fá nokkrsr atbugafleradir vih- 
víkjandi þeim af oss Tib útgáfu 8da, 9da og l*>^s blnd- 
Ihis brúknbn skinnbitkamj og maQDanafns registrlnn 
jrflr þau öll. Útla^r i Isleudskn rylgjs þær DEeri'er' 
anda bindl> 

|>elm námgjörnn lalendíngum er meb atbjgli lesa 
þenuan, Noregi, ÐanmÖrk og Svíarftí mest Tibvfkjandi, 
sögnflokk, Ter^r þab því anbveldara ab ni sto fullkora- 
Innt þekkíng sem orbib getr nm nim og ástand sinnar 
egin fdstijarbar á fyrri ðldum , sem ab miklu leltl 
orsÖkubust ebT smámsapian lögubuat af Jieim belztu 
-vlbborlbum er akebu í meginlandsÍDS Dálœgn rfkjnm. 
þaoDlg var ofríki Harald* hdrfagra í Noregi Bbalors&k 
tll Islands bjggfngsr, en nppreist og BÍgrvluDfngar 
Birklbelna i koniingsríkinu lelddu loks til landsing 
undiroknnar af Hákoni gsmUí án berfara þýzkalsnds 
ketsara tll Danmerknr, og Inutöku Englands af Dana- 
konúngam, mnndl^ krístnin vart svo snenima bafa fest 
S6t í Noregi efcr Islandi< {>annlg rj'br útlend ssgna- 
frœbi Ijdsastan veg til hinnar Íunleudn, — og nú 
Tirbiet þesBTegna^ Félagi Tom tœkr tfmi komtDn til 
sb láta sjálfar ÍBLBNÐiNaA Söaun, þessum næst, i 
preot útgdngs, sb loknum þeim nndtrbúnfngi til þeas 
atsrfs er mjög mikils ömaka og abgætnla krefr. Ykt 
Tonnm stabfastlega ab þessi og öunur Tor viMeitni vir6- 
iat af gdbfúsum lesendum á bægrs veg, og tfahum loks- 
Ins IslsDdi sf ðlln hjarta þess heibrs og heilla er þab 
tib Íornu og nýu verbsknldab hefir. 

lílfii, ^n 29da Sepi. 1837. T,Google BIKISAR NOREGSKONIJNGA 

FRÁ BARALÐI IIÁRFAGRA TIL MAGNÚSAR 
LAGABÆTIS. Haraliu hárfigrl - rftti 70' ir, luir ab rOja 861. 

Elríkr bWfcöx - - - - 4» 931. 

Ilíkon AfcalsteinBfrfstrl - 26 ð35. 

Haraldr grafeliir - - - l&s 961. 

Ilálíon Jiri Slgurbarson - 19^^ . - . . ^ 976. 

Ólafr Tryggvaaon --- 5 ----- ð95. 

Girfkr jarl Hákonaraoa - 12 1000. 

Sreínn HákoDaisoa .-- 3 1012. 

Ólifr helgi HaraldsHon - 15 1015. 

Sveinn AlfífuBon ---5 ----- 1030. 

HagDÚa s&tí ÖlafBson - - 12 1035. 

Hiraldr Sigarl^araon - - 19 1047. 

ÓlBfr kjrri Haraldsson - 27 1066. 

Magnús berfætti ---10 ----'- 1093. 

Sigurfcr jdrBalafari - - - 27 1103. 

Haraldr gilli ---- 6 1130. 

íngi HaraUsBon --,-25 1136. 

Hdkon herbabreibr - - 1 1161. 

MagnAi ErlíngBBon - - 22i - . . . ^ 1162. 

Sverrir ------18 1184. 

H<kon SretrÍBson --- í 1202. 

Onttormr SigUTfcaTson - f 1203. 

') JVwefi ionúugatal (10, B.), 73, nl. til áaoU Hualdi. 

■> Mtt., &, dI. fri -þyt Hinldr Ut af landstjoni, og til þcj, 
Erikr MðU dr Uuál 936. ») Nkt. , 9, o); lílr >» ci HaiatdÍ 
Í* 6 KÍauMi Tetr (i. B. bU. 89). *) Tfkt. , 33, nl. fri Jii hann 
T»rti jirL *) Pitt., t7, nl. ta Í179, fS ErbDsr f.U, og Vltffiút 
brkt ci tniaai Tit i Kitnrdsí. 

FORHMAIINA SÖSVK. 12. BlNDI. A T,Google 2 HIKISAn DANAKORClíGA. 

íiigi BárfcarBOn - - rtkti 13i ár, hilf afe rílyi 1203|. 
Hdkon gani]i Hákonarson - 46 _ _ - - - 1217. 
MaEnUs iBsabætÍr - - - 17 1263. 

RÍKISÁR DANAKONÚNGA 

FRÁ GORMI QAMLA TIL BIRI'ks KRISTÓFERS- 
SONAR. 

GoEMK gamli - - ríkti 70 <r, héí afe ríkja 842. 

Haraldr GormBBon ---80 ----- 912. 

STOÍnn tíúguBkcgg - - - 16 992. 

Knútr rfki 27 1008. 

HSrtiaknútr ------ 7 ----- 1035. 

Mapiúa fiöM, Nor. koD., - 5 10*2. 

Sveinn IJlfsBon - - - - 29 1047. 

Haraldr hein Svelnsson - 4 ----- 1076, 

Kniitr helgi SveiiíSBoii - 6 ----- 1080. 

Ólafr húiigr Sveinsaon - 8 (9) - - - - 1086. 

Eiríkr gdbi SveinBBon - - 8 1095. 

MkuláB SveÍnsBon - - - 30 (31) - - - - 1103. 

Eiríkr eymunl EiríkBBon 4 ----- 1134. 

Eiríkr Bpaki Híkonarson 8 ----- 1138. 
Sveinn svlbandl Eiríkseon ] 

*?""""" ( 12 1146. 

Knútr MagDÚsBon eterlta L 

NiknKaBonar ~ - ~ ] 

Talilhnar KniitBaon lávarbar 26 - - - - - 1158. 

Knútr ValdimarBson - - 18 ----- 1184. 

ValdimargamliValdimarBBon 39 1202. 

Eirfkr (heigi) ValdiraarsBoa 9 , 1241. 

Abel ValdimarsBon - - - 2 1250. 

Ktistitfer ValdÍmanBon - 7 1252. 

Eiríkr Kri8t<SfeT88on - - 27 1259. T,Google A R A T A t. 851 fæddr Haraldr Mtíagtl. 
872. IlafursQirtiar onista, 1, 239. 

874. íugdlfr Arnarsoii f<ir ak b^ggja l'sland, 1, 239. 

276. 
911 gaf Haraldr hárFagrl koaúnganöfn aonnm sfnura, 

I, ö. 
920 fteddr Hákon góti, 1, 11. 

923 tú\ konúngdóm Abalstcinn EngUkoniin|;r, 1, 15. 
926. Hákongóbl sendrAbalaieÍnÍ Ulfóalra, 1,15-16. 
931 ' m Haraldr hárfagri af rrkisstjiJrn, 1, 17-18. 

933 dð Hálfdán STarti Hataldsaon, 1, 1& 

934 áó Haraldr hirfagri. 

935. Elrftr bltfUx felldi bræfcr aína. Hákon A&al- 
steinartfstrl tekinn til konúngs 15 Tetra gamall, 
1, 20-21. 

936. Eirfkr UóUi alSkk dr landi. 

937 fæddr Hákon jarl Signrbarvon, 1, 31. 219. 

940 d^ Afcalateinn EnglakonAngr, 1, 23. 

955. Ilákon góM barbist YÍb Eiríkssjnl á RasUrkálfi, 

1, 39-40. 
961. Bardagi í Stort: dö Hikon ^iíM. Haraldr gri- 

feldr tdk ríkí. 
963. Sígurbr Hlafcajarl brendr innl af Haraldl grá- 

feld. Ðeilur meb Hákonl jarli og Gunnhildar- 

Bonum 3 ár. 
966. Sœtt Hákonar Hlatajnrls og GuRUhlldarsona : Há- 

kon BÍtr nm \tytt 3 vetr. 
967 fœddr Sigmundr Breatisson, 2, 92. 97. 
968. Sambaud Hdkonar jarls vit kondngana TryggTa 

Olafjsou og Gii^rÖb BJarnarsou, 1, 5S. 
A 2 D,o,i,7.<iT,Gbogle 969. Falt Trjggvi Ötifseoiiir og GalbrÖtiaT Bjirnar- 
BonBr; Hiialdr grienski Aýr til Upplanda, og 
er tar 2 Tetr, til 971. Fœddr ÓJafr Tryggva- ' 
flon, 1, 67. Ófri)!>r.milli Hákonar jark og 
Gunnhildarsona í 6 ár lil 975, 1, 89. 

970. Óiafr TrjggvaBOn fer til Svíþjófcar, og er far 
2 vetr til 972. 

971. Haraldr grænski fdr til Svfþjdbar, og Tar þar 5 
Telr, 1, 61. 

972. Ólafr Trjggvason bertekinn, er 6 vetr á EÍst- 
landi, 1, 78. 

975. Haraldr grdfeldr rak Hákon farl ÚT landi, 1, 
64. Vilrabi Háionar jarU í Daumörk^ 1, 82.. 

976. Fall Haratdar gráfelda og Gnllharalds, 1, 87-88. 
Hákon jarl og Haraldr grænski taba Noreg ( 
lén af HBreldi GormsByni, 1, 89-90. Dráp Brestii 
og Beinis í Fœreyuni, 2, 97. 

977. Sigmundr BreiitisEOn kom -til Víkurinnar, og 
var þar 2 vetr. 

978. Oruata Hákúuar jarls tib RagiifrelS Gnnnhildar- 
80», 1, 95. OlBfi Trjggrason kom til Gari)a, 
og Tar þar '9 retr, 1, 81, 

979. Sigmundr Brestiaaon'kemr' tll Úlfs, og er ^á 
honnm 6 vetr, 

981 kom Friíirekr biakup tíl íslandg ab boba trfi, 

1, 276. 
985. Eirikr rauM funn Grienland, 2, 215. Stgmnndr 

BreatÍBBou kom til Hákonar Jirla, og var meb 

honom 4 vetr, 2, 107. 
986 fdr Fribrekr blaknp og þoiraldr EolbrdassoB frá 

Islandi. 

987. Ólafr Trrggraaon fdr fri Garbarftl til Vind- 
tanda, og ffekk Geiru Biirlalafeddttur, og vir i 
Vindlandi 3 ár, I, 101-103. 

988. Ottö keiuri og Ólafr Tr^ggriBOtt onnB DanavÍrU. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 989. SlgmuBdr Brestlgson frfr til Færeya, eg Iiúgibl 
prÍBÚ til sœtta. 

990 ió GélFB BurisUfadöttir: ÓUfr Tryggrason tói 
frá Vlndiindi, o^ var 4 ár í veBtrvíkfng, 1, 
145. Hákon jarl ssttir þá Sigmund BrestisBon 
. og f>ráad í Götu. 

992. Haraidr Gormagon ffell: Srelnn Ijógnskegg t6k 
ríki, 1, 164. 

993. Ólafr Trj'gsrason skfrlSr i Sjllíngnni, 1, Í4S. 164. 

994. Sveinn ljA|;nBkegg drakk erfi Hanlds fbdur HfnH 
ab Tetrnrfttum : heitstreingín^r JiimsTÍkfnga aX) 
fara herför tll Noregs, I, 164; þdr komu á 
Jabir jdlsntitt, 1, 166. 

995. JömsTÍkfnga ornata á HjðnSnfarogl nm b{&s- 
Tetrarskeib (10, 257). ^ Hákon j«rl aendir f>drí 
kiökku tii írlands: Ólsfr Trjggvason fer fr< 
Irlandi tll Orkneys, og {tabsn til Norega. Vpp- 
reiet bienda mtiti Hákoni jarli. Hifcon jtrl drep- 
ino nm vetrina (fs rar i Ganl, 1, 216). Olsfe 
Tryjgvagon teklnn til koniíngs. 

996. Erlíttgr Skjálgsson kTOngsst Strfnir sendr tll 
íalsnds, gerbr útlœgr i al}ifngi. Kjsrlan, BoUI 
•g Hsllfreíir skfrbir. þrændir krÍstBtbir. 

997 sendr f>ángbrsndr tii Isisnds, var f>ar 2 vetr. 

Skfrbr Sigmundr BrestlBson, 3, 123. 
S98. Sigmnndr Brestlsaon' kriatnar Færeyar, t, 125. 

Kristnab Ilcfngarfki. Ölafr Hanldsson (helsi) 

skfrbr þrevetr, 2, 129. ÓUfr Tryggrsson fær 

I>7ri Hiraldsdöttnr, 2, 131. þorraidr Usaldi i 

Noregl, 2, 144. 
999. I>dn£brsHdr kemr fri íslsndi til Norega. Glaar 

IiTÍtl ag Hjaltí Skeggjaaon fars utan. 
1000. Kristoi löglekin i ísUndÍ. SroidarorustB, Óláfr- 

TryggTsson bvirf; Eitfkr og Sveinn Hikoaar- 

synir taka rfkl i Noregi. 

D,g,i,7?<iT,Google 1001, SlguT^r sýr fær Astu, méHiar Ohfa helgt. 
1007. Ólafr helgi, 12 vetra, fer í hemab, herjar i Stí*- 

rlki og Gotlsndi. 
lOOS. Ólafr helgl herjar ( Eyiýslu, FlnnUndl og Frfa- 

landi; veítlr li& AbilráM Engtakonúngl mötl 

Ðönun) i 3 ár. 

1012 iá AbalrðHir kondngr í Enslandi. Kndtr rftl 
heijar á England. Eirfkr jarl fer til Englands 
tneb her, og setr eptlr Háiion aon ainn til land- 
gfezln. Hernabr Olafs helga í Hrfngafirbl, Glslu- 
polium, Fetlafliil, Seljnpollum, Karlaám, Peitn, 
2 aumnr og elnn vetr. 

1013 dó Eirlkr jarl nákonarson. 

1014. Ólafr helgi kom tll Norega og handtdk Hákon 

Eiríksaon. 
1015 fæddr Haraldr Signrbaraon (harbrdfci). NeKJa- 

omata: Sfelnn jarl Hdkonarson flýr tÍlSvíþjóbart 

Dg dejr par. 

1016. Iljalti SkeggJBSon kemr til Norega. Sætt Ólafa 
konúngs og Erlínga Skjálgaaonar. Olafr konúngr 
bygglr Sarpaborg. 

1017. Bj5rn atallari og Hjalti Skeggjason aendir tll 
Srlþjdbar til fribgertiar. Ólafr lielgi slgrar 5 
kondngi á Upplöndum. 

1018. Sigurbr aýr dd. f>orgnýr ISgmabr þreyngtr 
Olaf Sríakonúng fll ab gers frib vib Noregamenn 
á UppBalaþíngi, Hrterekr kondn^ asndr til 
íslandfl. ^jaltl Skeggjaaon fer til Islands. Slg- 
hvatr'akáld sendr til Gantlands. 

1019. Ólafr konúogr fær Áðtrfbar, dttttar Ólafa SWa- 
ktmdngs. Sættafnndr í Kondilgahelln. V/g E;- 
Tlndar drarhoros. 

1020. VfgElnanijarUf Orkneynm. Hallærl i(|)rdndhelmi. 
lœZl. Ólafr kondngr. akiptir ríki ( Orknejam. Dráp 

ölvÍB á Eg^u. Skfrbr Dala-Gubliraadr. 

D,g,i,7?<iT,Google 1023 dÁ Otafr SvrakonAogr. S»tt Olafs helga vib 
Erlíag SkjálgatiOQ og Elnar þambaakelii. SeI[HSrír 
raalr Asbjöra Selxbana. 

1023. Vig SelþÓrls. Einar þambaakelfir fer Rdmfor. 
Jti Hrcrekr konúngr á Kðlfakiani. 

1024 fæddr Magnda gftbi. Vfg Asbjarnar Belibana. 
|>tfrarlnn Ne^ölfssen aendr til Islaada. Ð6 Gub- 
mnndr rfki á Möbruvöllum. 

1025. Steinn Skaptaeon, {>droddr Snorrason, GelHr 
þorkelsaon, Egill Sibuhalluon koma tit Norega. 
Sendimenu Knúta rfka konu i Noreg. Oiafr 
belgi gerir aamband tU> önund Svíakonðng. 

1026. Bjarraalandsferb Karla. Víf fxirilfs úr Dfmon. 
SigliTati skáld fcrkaupferb til Riibuborgar, FldUl 
Stelns Skaptasonar. ^öroddr Suorraaon aendr 
til Jsnitaiandg, Gellir [lorkeiaaon til lalanda, 

1027. Steinn SkapUson fer tíl Euslauda tii Knúta rJka. 
{>dr]r liundr fer ð fund Knúta. \(g Karla 
mæraka. Olafr helgi' og önondr konnagr herja 
á Sœlandi og Skiney. lalendrugar neita skatt- 
fjöfum Tib Noregskonáug í alþíagl. Bardagi í 
Ánni helgu. ^ Víg Úlfs jarla. Gellir kemr tU 
Noregs frá íalandi. Kn&tr ríkl avíkr böfUagJa 
nndan OlaS koniiaBÍ neb ffegjöfnm. 

1Q28. Aanbálfs þðttr. Kuútr ríki ieggr undir sig Nor- 
eg. Fall Erlíngs Skjálgssonar. Ólafr belgi flýr 
til Svfarftls. 
1029. Óiafr belgi fer til Garbarfkis. SifhTatr fer tll 
Röms. Kálfr Árnason býbst tll npprelstar mdti 
Olafi konúufi. 
lOSa Stfklart^abirdagi: félt Ólafr helgl. Sveiun 
Alfífuson tekr rfki. . 

1033. 8*eiun Alfífuson felllr Tr^ffra Óiafsson vib 
Búkn. 

1034. Einar þambaskelflr og Kilfr Árnasou fara lil T,Googli? 8 ARATAL. 

Hölmi^arbs eptlr HignÚBÍ g4t« ÓMnjai. KieI 

Teieel! sendr Ul Noreg§. 
1035. Magnú* gm tekÍHn til konúnss í Noregt; Svelnn 

Ainrunon fer tll Ðtnnerkr. D<f Ksdtr ríkl. 
1036 dö Srelnn Airíramn. Fundr ÍBIfi: frlbr settr 

inilli MagnÚBir góta og Hi(rUkndti. 
1040 iÁ Haraldr Knðtwon Í Englatidi. 
1042 di Tlðrbaknðtr. Játrarbr f4lbi varb kwidngr í 

Euglandi. Mignúg gdU tekinn til koudnga i D«ii- 

moTk i Vebjargaþíngl. 

1043. Svelnn Úlfsson verbr Jirl. 

1044. STelnn ÚirsBon lætr taka *Íg til kontings y fir Dan< 
iii5rk. MagndB gdbl fer herrör tll Dannierknr; 
heijar á Jómi, Re; berst Tib Vindr i Hlýr- 
BkdgBheibl; berst vib Svein vib Errl og Arda. 
Ilaraldr SignrbarBon fer frá Miklagirbi lil Hdlm- 
garba, og fœr EllleiQar JarigleifBddttur. 

ip4ð. Msgnús rekr Svetn af SjiJgndl og Fjdni; bar- 
digi TÍb HelganeB; hernabr i Skinej, FaÍBtri 
«g Fj<lni. MagnÚB gdbi gerir tilkall tll Eng- 
Jands vlb Jitvarb göba. Haraldr Slgarbanon 
fer fri HrilingaTbi til Svfþjdbar, bitilr SveÍS 
UlfsBOn f Sigtúnntii, og gerir vib hann samband. 

1046. Sveinn Ulfsson og Haraldr Sigurbareon .herjs 
i Sælandl og Fjiinl. Ilaraldr bregbr viniUa 
vib Svein, og gerir f%Iagsskip vib MagnÚB g<Sb« 
og geingr til rlkig meb bonom. Hreibar helmski 
kom tli Noregs. 

1047. Arnör jarlaskdld fl;tr dripur sínar peim Magn- 
Ú8i og Haraldi kom'tngDm. Hernabr konúnga i 
Ðanaveldl. MagniÍB gibi verbr Aittdaobr 35. 
ocL«Sber. Haraldr fær jþiru {^orbergsddttur. 

1048. Hatdiir Snorrason fer til ísleuds. Haraldr Sig- 
OTbaTson herjar i Jútlandi, brenuir Eiæ {>orkelB 
gejsu, berst vib t>idlaTnes. 

D,o,i,7.<iT,Google lOlð. Ibnldr londiigr berjnr nm Torífe i DanmSrk. 

Halditr Siiorriron kerar splr fri Islindt. 
lOðO. ^lrft íUÍáón Snorraaonar vit Harald konAng. 

Srelnn Ulfsgon og Hanldr Sigurlbaraon niKls 

B^rmitt Í filfi. 

1051. Halddr Snorrason gelngr úr þjtfaastn Haralds, 
og siglir'til lelanda. ]>orleÍkr fagri kemr fri 
Ítlandi, og jrkir drépn nm Srein Ulfðson. Har- 
aldr fer tíl filfar, lierjir í Danmörk, brennlr 
HeIt>ibK, Terbr fyrir flota &TeÍne bjá Ill^e;, 
og keinst nanbnlega nudan. 

1052. Drip Ebiara þirabiskelfla. 

1053. FÍQDr ArBiton aættir J>nendi og Hákoa.Ivira- 
aon-vií) Harald ; Hikon Ivirsion fer til Danmerkur. 
Kilfr Arnaaon kerar i lind aptr. 

1054. Haraldr, herjar á Fjilnf. Fill Kilfs Árnasonar. 

1055. Finnr Amason fer til Sreini Úlfaaonir. 
1058. Ihraldr eflir kanpsUb í Osln. 

1060. HikoB Ivtrason kemr aptr lii JVorega , fær 
Ragnbildar MigniÍRd<ittur gátM, og Txr Jarlsaifn. 

1061. Harsldr konÚD^ herjir i Jdtlandi, ver^r kvf- 
at>r iaoí LimafirM, og dregr ikip sfn fflr Lús-* 
hreib. Herbdnabr í Noregi. 

1062. NizirtrnsU, 10. ágúat; Haraldr Tinnr aigr. 
Auban Teatflrzki finBr Harald i Osin. 

. 1063. lltnldr veitir abfSr Hikonl ÍTarssyni; Hikoii 
flýr til Sv^Jðbar. ^ . 

1064. Fríbr settr milli Srelng Ulfagonar og Haralda 
Sigurbarsonsr. Haraldr beret 'vib Hikon Ivara- 
Bon í Gautlandl og TÍaar eigr; TÍg Holls Ko6- 
rinabaiii. 

1065. Haraldr kondngr kúgir bændr á RaomirnLl, 
IleibmÖrk og Habalandi, og herjar i þi 3 missiri. 

1066. Haraidr Qobvinseon varb konnngr ( EnglaDdt 
eptir Játvarb gdbi. Tosti GobTliigson kenir tU D,o,i,7.<iT,Google 10 ARATAL. , 

Noregi, og bibr H«»ld liiveiziu. Dð Úlfr 
staliari Óspaksflon. Haraltlr fúr herior til 
Eoslanda meb Totu, þeir falla báMr í barda)(k 
vft) StafnfurbubrfggJD 25. aepleraber. Haraldr 
Gobvinaaon fellr í bardaga m6Ú Vilhjátml bast- 
arb 14 ocUíb. 

^067. Oiafr kyrri og Magnúa Haraldasynir veríia kon- 
dngar í Noregi. Endrnýatir fribr vib Daninörk. 

1069 dd Magniis konúngr HaratdaBon. Fæddr Hákon 
MagnúSBon {iiirigffíatrl. 

1073 fœildr Magnúa berfætti. 

1076 dó STeinn Úlfason Danakonúngr. 

lOSO dð Hartldr hein Danakonúogr. 

10S6 dö Kndtr helgl DaQakonúngr. 

1089 fœddr Ejstein Magnúaaon Noregs konángr. 

1090 fœddr Slgnrtr Jttraalafari Norega konán^tr. 
1093 dö Ólafr kyrri N. k. ; fconúngar Magiiúa ber- 

fœtti og H&kon MagnÚBioa fxirisftfatri. 
1095 dd Hákon konúngr Magnúaaon pdrisfóatri. Magn- 
úa k. berfaetti herjar i Hallandi. Uppreian 
Steígar>f)<tria. G/sl illugaaon kemr tii Noregs. 
Dit Olafr hÚDgr Daaskonðngr. 

1096. \{s G}afaldg. Sveinki rekinn «f eignnm stnnm 
í Eifi. Hákon Fálmn kemr til Noregi. lUbÍU 
herrór til Snfcreya. 

1097. heniabr MagDÚsar herfœtta i Snbre;nro. 
109S, fæddr Olafr MagnúsaoD Noregs kouilngr. 
1099. Agreiníngr nm landaraerki Norega og SWarHia i 

MagiílÍB herjar 4 GauUand, gerir Tirki i Kvadd- 
ingsey i Væni. 

1100 Iiigi SteinkeiagoD TÍnnr borginn i KvaddÍDgse; 
um vetrlnn. Magnúa konúngr berst vib Ganl* 
um vorlb hjá Foi^enii , og hefir ittigr. Seiuns 
berst hann aptr lijá Foxerni, og fœr'aigr. 

1101. Fribarfuudr ( Klli milli Inga Stciukcissouar T,Goo(^lc ARATAL. 11 

'SWikonlíngg, Mifniísar berfstUN.k, aj ElrAt 
Sreinsíoaar D. k. Magnús fœr MargreUr, dðtt- 
nr Ings konðDgs. 

1102. Skoptl ð^undanion fer dr landlogdd (Rdnit- 
borgarlandi. M^gnúg konúngr fer herfðr t& 
Irlands. 

1103. Fall MagnAsar kondngs berTstta i IrlaBdl. S>nlr 
bans, Sigurbr, E^atelnn, Olafr, rerba konúngar' 
1 Noregi. 

1105 Hákon Fálason Terfcr Jarl jfir Orknejnni. 
1107, hd'at Jdr8alaFerIS8tgUT&arkonúngsMagnd8Sonar} 

haun er t Englandi nm vetrínn. 
1108 Slgnrbr konúngr alglir til Vallanda, og er ( 

Galliafnlandi uin Tetrinn. 
llOð. Omvta Signrbar vib Liaaabon, Alkassl, herna^r 

i Fomintem, Ivizii ogManork; haan kemr vm 

Torib tíl Sfkilejar, elgllr um inmarlb til Júi«Bla- 

lands, og er þar am vetrinn. 
1110, Sigarbr fdraaiafkrt rinnr Sntt (Sfdon), kemr 

til Krpnn, Miklagarba, fer [laban iandTi^ til Daa- 

merknr, og þaban til Norega. 

1113, Hannjafnabr Sigarbar og Ejsfelna konúngs. 
'Vetsla á Mærinnl í þrindheiml: npphaf deilu 
þdrra Signrbar konAn^ og SigurKar Hranaaonsr. 
Ivir af Fljóbnm sendr til Irlsnda. 

1114, þlng l EepBÍsej, Nlbarðgi, ffrisdameaL Ivar 
■f Fljdbnm kemr frá Irlandl. 

1115, p(ag i Froatn, Boctt Signrbar Hranaaonar og 
Sigurlvr konúngs. Litln sftar (22 december) iÁ 
Olafr kondngr Magndason. 

1121, dd Ejstelnn MagniÍBSon Noregs kondngr. 

1123, Herfor Sigur^ar jdrsalafara til Smdlandi. 

1124, facddr Jön L^tsson. Stór söÍBTformjrkmn, 
1, 152. 

1130. Teginn Knútr Urari^r 7. JBuúar, 11, 311; 

D,g,i,7?<iT,Google 12 ARATAL. 

tKÍÍt Vtldimar KtiúlaBOa D. k., 14. Jatiúir. 
11, 335. 348. D(t Sigurbr - jtfr»lafarl N. k. 
Magnús Slgnrtarsoii blindf og Hartldr gilll 
taka rftl. 

1134. Bardagi á Fjiirleif : Haraldr gilli Rýr til Ðan- 
merkur, fær Halland i íhn af Etrlki eyninna, 
kenir meb her tit Bjðrnvlnar affáiigadag jðls. 
Bardagi í ¥6tvik, f&U fllHgnúa aterki NikuMsson. 

1135. Magnús konúngr Sigurfcsrson verbr krlafcr l 
BjÖrgTÍnarFOgí, handteklitn, blindabr og aettr 
í klanstr i Nibarholmi. Kondngahella riend aC 
Vlndnm, 10 ágúat. FallHaraldar keajo, 11, 344. 

1136. Kirikr ejmoni Tann Arkiiii á Vindlandi, 11, 
344. Slgurbr stemblr drsp Harald gilla í 
BjSrgrln , 14 decemb. Sigurf>r munnr og Ingl 
HarnJdssynir gilla taka riki i Noregi. 

1137. Signrbr alembir tekr Magnús blinda lir klaustrl. 
- Bardagi vi& M;nn{, i KrftkaBktfgi. HerfÖr Eirfka 

eymuna í Noreg. Slgnrbr slembír herjar tM 
Erri, Mön, i EfS, Konúngaheltn , kemst ondan 
Tib Portyrju, og er um vetrlnn t Ataborg. 

1138. Drdp Beinteins. íngi kontJngr emSignrb stenbt 
Qorbr á Hálogaland. 

1139. HBgnús btindl og Signrtir slembir vinna mSrg 
manndráp i Noregi. Bardagi nt HiSlmÍnn-grl, 
13. niÍTember, Magnúa bllndE fellr, Sigurbr 
slemblr píndr tU danta. Dá Öaar erkibiskup 
i Lundl, Áakell rarb erklbiakup, 11, 349. 

1142, Efsteinn Haratdsson gllfa kom i Noreg, og TBrb 
konúngr meb brebrum aínnm. Falt Otafg Ha^- 
ddssonar keðjn, 11, 350. 

1147, fæddr Uikoa herbabreibr. Krossfor tit Jör- 
eala, 11,351. Bardagi Tlbf^orstefnaþorp: Sveiun 
BTÍbaudi vaan sigr yúr Knúti MagaúsBynl, 11, 
352. D,o,i,7í<iT,Googlc AHATAL. 13 

1148. Orusta i1& Vebjörg, II, 358. 

1151, fnddr STerrir NgregB kondngr. 

1152, IHikalás kardfnili kom ( Nar«g, 7, 240. Eon- 
riÍiT keisirí dit,' Fridrekr varb keistri; onuU 
Tib GeÍUbekk, 11, 354. 

1154, sætUrfltefns i UpplðndnB meb fifitdnt og Sig- 
■rtl Noregs konúiigi. 

1155, Stgnrbr munnr drepian sf Ing* í Björgrln, 10. 

1156, Sett milll Ings koniinga og E;flteInB í geleynm. 
Fæddr Magaða ErLTDgaion Noregs fcODÚngr. 
Sverrir fer til Fœrey*. 

1157, Ingi og EjsteÍDD HaraldgBTnir fundDst i Gnen- 
íngiBnndi, Bjsteinn BúU anstr í Vlk, og var 
þar drepinn. SveinD BvAandi D. k. aveik KnAt 
MagaússoB, en Vaidlmar KnúUBOn komat nndan 
og i6í konúttgBnafo, 11, 367. Hákoa herbabreibr 
Ukinn tit lconún^. 

it58, Gregortaa DagsBon fitr frægbarrdr til Konúnga- 
beUu, 7, 253. Bardagi i Grabarlieibi, faU Sveins 
svfíbands D. k.; Abaalon vari!> bÍBknp, 11, 371-3. 

115&, Ingi kOBlÍBgr vann sigr y&t Hikonl berUbwK 
í Elfl. 

1160, Bardagar miUi manná ínga konúngs í QfftrgTÍn; 
áráfllr GregorÍDBfl og Hikonar herbabreibs, 7, 
270-1. 

1161, Gregorí'us féll, 3 jsDásr. íngi konúogr ftH i 
Otía, 3 febr. Msgnds &rIfBg98on tekinn til 
kooúnga. BrKngr skakki gerir ssmbsnd Tib Vaid!- 
nar KndtSBon D. k., og stokkTÍr Hikoni hetba- 
breib dr Túnflbergí. Ejstelnn eiiibisknp TÍgibr, 

■ 7, 299. 

1162, Bardagi Tilt S^, ffell Hákon herbabreibi. Upp- 
lendíngar Uka til konúngB Sigurb SigurUrBon 

■ mviat. 

D,o,i,7.<i-T,Coogle. 14 AnATAL. 1163. Slgnrbr jarl tytitdtemAr i Tdnsbergi. Bardagl 
á Re, Sl^rbr jarl f%ll. Sgurt>r konéngr og 

' MarkAs ftfatri hans dreptnn. 

1164. Magntia ErlíngHon fíglt nndir ktfrÖBn af Ey* 
atdni erkibÍslDpi í BJörfrln. Kr&fnm ViMimars 
D. k. er neltab i Borgarþíiigi. 

1165, Ofrilbr ralUi Danmerkur og Norega. Yaldimar 
D. k. fer herför til Noregs. 

1166, beQast Hettngrefnor á Upplöndaih og í Vík, og 
takn Olaf ligiefu Gu^branilsaon tli konlÍBgs.. 

11S7. Bardai;! i Ry^kll, ErUngr kemat nanmlega 
nndaa: fill Ari þorgeiraaon, faMr Gnfcmnndar 
blaknpa gðba. 

ll^ Bardagi á Stanngoni, Ólafr dgefa fiýr tU Du- 
meilnr. * 

1169. ÓlafV 6g«rfa ieyv í Álaborg. Krístín koniings- 
d4ttír, k«n« Erlíaga akakka, fer á fnnd Yaldi- 
nars D. k. ab aeoOa nm frib milll landa. 

tl70. ErWngr aemr astt vfb Valdfmar D. k. f Ranb- 
árdai,, og tekr YÍUna i léa af honsm og jarla- 
nafa> 

117S, Áskell erklblaknp geU í klaaatr; Abaaloa 
biskap varb erklbiekup, II, 392. 

1174, hdfuet Blrkibelttar; Brateinn nCyll, forfngi 
þeinra, er 2 vetr i Vík. 

Í17S, Eyatelnn meyia aigllr til þrindhelma, og er 
þar tekiun tU lu>nAnga. Sverrlr kemr i Noreg, 
er i Beljn, TAnabergi, Konúngabelln ; fer til 
Gantlaoda á fnnd Blrgla jarla hroan. 

1177. Magnúa kon&ngr Erlfngaioa berat vib Birkibetna 
á Rei EjBtdnn meyls 4repina á fltftte; Birkl- 
beinar tvfitraBt. Sverrlr fer frá Gautlandi í 
Vennaland, er |>Br tekiuu til fyrlrliU af Birki- 
beiunm; fer þaban lil Víkur, «g er hoonm þar 
gefib kouúngauafu af IIoLkamöuuum ; þaban fer . 

D,o,i,7.<iT,Googlc AnATAIi. ' 15 

hann tptr á VernialBiid, og ftatwi meb Ejstra 
Saltl ge^um J^rnberalond og Jamtiland oFui 'í 
Mbaröe; er tektnn til kMÚngs i E;nþrngf, 8, 
15-59. 

1 178. Svcrrír sfgrar Magnús BriÍQgsson tU) Hirtutri, 
8, 59-82. 

1179. Bardagl í Niíar<ísl, Brirngr jarl fellr; Magnús 
Erlínguon fíýr tU BjörgTÍnar, 8, 82-109. 

1180. Bardagi á IluTolIum; HehlAngar flýa, Magnda 
KrUngBson fer til Valdimara U. k. , og er meb 
Iionnm vm fetrlnn, 6, 109-122. 

1181. Bardagi vlb NorbneB, Magnúa kondngr verKr 
BÍT, Heklángar flýa. STerrir tekr Tib frænd- 
seml Eir/ka brtttnr sfns. MagDÚs konitngr tekr 
skip STeiTÍa i Nibarösi, en brennir Butn, me^aa 
SrerrlT er í \íí austr, 8, 133-168. 

1182. Magntis konúngr hrekr Blrkibelna ( Nlbarital. 
SverrÍrIstrTrggir1SabæInníNÍbarösl,8, 169-180. . 

1183. STerrir fer a^ Magnúat i BjÖrgTÍn, rekr bann 
i fliíttB, tekr allan sklpastil hans og vfgslu- 
BÍTÚh allt. Magnús fer til Dannerkiir i fund 
Valdimara D- k. 8, 181-197. 

1184. Bardagl ( Sogni, MagniÍB kondngrBrirngssonfellr, 
8, 198-244. 

1186. Srerrir ftkk Margretar, diittur Etrfks STfakonÚHga. 
KiflAngar hcrjBSt og halilast tíl 1188. 

1188: Ej'stelnn erkiblakup Bndast; Eiríkr biskup, 
nefndr tll erklbUknps, f(ir til Rima. J6a kufl- 
úngr drepinn Bf Birkibeinnm, 8, 268-265. 

1189. Fall Sigurtar brennÍH. Elrfkr erkibiaknp kemr 
l land. Nlkulis ArnascHi verbr biskap i Oslu, 
8, 266-269. 

1190. Varbelgir heQast og falla. Eirlkr jari Sigurb-' 
arson andast, 8, 273-275: 

1191. {>orleIfr brei&Bkeggr (In-pinn. Eirfkr erklbiskup 

D,g,i,7?<iT,Google IQ AltATftl.: 

BtSkkr it landi og fer til AbasIadB erkibigknpB, 
8, 276-280. 

1 192. Uþpbsr Eyarekeggja, 8, 280. 

1193. Ejarakegijar koma í Noreg: Si^rbr MagnAs- 
' Bon tekiin til konúngs i Túnsbergi; fieír fara f 

Tfkfag til Danmerkur, og eru í Björgrlu nm 
vetrinn, 8, 281-284. ÐÖ þorlákr bUkup ' lielgi, 
8, 297. 

1194. Bardagi í FlámTognni : fltll Sigarlbr MagDÍSMii, 
algrablrEjrarskeggJar, B, 234-292. Sferrlr TÍsar 
bnrt legáta pifans ; lætr Tlgja slg nodir Ldrttnn 
í Bj&rgfln. P4I1 JtÍDSaon Loptssonar, koalna 
biakop til SkilhoItB, kemr UI Mbardss, 8, 281- 
297. 

ii95, Fáll bisknp Tfgbr af Absalon erkibísknpi. BÍst- 
apafuudr i Bjórgrin. 8ætt Haralds Orknejfnga- 
Jarls og STerrla konftngs. Klrialax (Alexlaa An- 
geln* Comnenus) Grlkkjakonitugr aendir STerrl 
gallbdluskri. Dö EuútrSTÍakonfíogr, eu S&rkTlr 
Karlsaon kom tíl rfkis. Sendimena fri Rtfnt 
iirt)u bribdaublr, 8, 297-303. 

1196. Niknlis biskup reiati Baglaflokk} Srerrir álU i 
emstam og öfrlbl TÍb Jii tll danbadaga, 6, 303- 
443. 

1202 dd Srerrlr kondngr, Knlitr Valdliiiarsaon D. 
k- , B^rgir Jarl brosa , en Jdn SörkTÍBsOn Tarti 
konúngr í Svlariki, 8, 448. Ildkon STorrlsaon 
Tarb kondttgr í Noregi. IngiBaglakonúngr drep- 
inn í HJðrs, 9,1. 2. 217. Gu6mnndr Arison 
blBkupaefuÍ kon til Noregs, 9, 3. Hikon kon- 
dngr Bltr i Nibardai nm vetrinn, 0, 67. 217. (( 
BjÖrgTÍD, 9, 3, ráiigt}. 

1203. Hikon Londngr fiir um anmarlíi anstr í Vfk, en 
nm liaustib tll BjnrgvlDar, tekr adtt «b jdlum. 
Erllugi Btelnvegg boMlb Ttld af NorbmðnntuDi 9, 4. 

D,g,i,7?<iT,Google AllATAL. 17 

1204. HákonSTerrÍBSonaiidut l.j«tiijiri GattormrSlg' 
urbsMin Uvarbar teklnn til koniiiagg. Baglir Uka 
BrlíngBlekiíeggtil k«a«ngs.ogFillppng SfmoQtr- 
800 tíl jarls mcb HU Mikuldsar bisknps ag Vildi- 
mars D. k., Ö, 6. 7. Gnttormr konúngr aad- 
abist eptir JónsmeBsu om sumaril) j íngi Birbaraon 
tekiun til konúngs, Ilðkoui gahii geSb jarlsnafn. 
Fæddr Hákoo Hdkonarson (N. k.) í BorMrtÝsin, 
8. 232. 

1205. ErKngr steinreggr er tekinn til koniings, og 
rilippos til jarlaáEjraþi'ngl, l'ngi kouilngrsitr 
i ^iíarösi, ElákoH ( Björgvin. 

1206. HikonHákonarsonkemr tiil'ugakonúngs. Bsglar 
faraabliigakondugi (NiUrttsl; íngi kemst nnd- 
an, 0, 17-27. Dd Haraldr Aladdaíiarson OHca- 
eyíngajari, en Jdn og Davft nrbu jirlsr, 0, 193. 

1207. ErlÍHsr sleinveggr antast, Filippus tekinn tíl 
kouiíngs á Eyraþíngi, U, 48. 

1208. Sxtt Bagla og Birklbeina í Hvítfngsej: Filippus 
kouúngr fastnar Kristlnu SverrÍRdiittur konúngs. 
SörkTÍr konúugr og Eirftr kaniingr börbust, Q, 5ð. 
^jarni biskup seudr til Noregs af Orkne^fnga- 
jðrlum, 0, 193. 

1209. Brúbkaup Fillppuss Baglakonúngg og Krlstfntr 
STerrÍsddttur. Farii!) i siíing úr~ Noregi tii 
Snbreya. Pétr stejpir og Hrei&ar geudima6r 
fara tíl Jórsala, og koma ei aptr. 

12ia Jóa og DaviT) Orkne;fngajarl«r og Bjarni bigkup 

sættsst Tib luga konúng, 0, 195. 
1213. SkúU Brirbsrson drap Fál dróttseU, 0, 207.- 
121i, áó Hákon jarl gnliuu Iicgar eplirjól, », 207.245. 
D6 {xirir erkibisknp um sumari^, Gutlormr 
varb erkibiskup, 9,209. IngikonúugrbarHst villi 
|>rændi vib Vogsbrú (Vðgsbniar sumsr) ð, 247-48. 
FoavHAHíiA SÓGVR. 13. ÐinDi. B T,Google 18 ARATAL. 

1217, dii Infci kondogr BrirbiTBOn, 23. aprd; Skúli Tsrb 
jirl, 9, 2ðO. HikoníHákonarsynl geflb konúnga- 
nafn 13 vetn. Dó Filippna Biglakoniingr , !^ 
267. JórsBtaferb Hr<!ars koniingafrœnda, 0, 270. 
Hófnit Slittlingar, 0, 271. Saeraundr J«inBson i 
Odda rændi norræna menn A Eyrnm, », 376. 

^218. Baglftr berjaat «ib Slittúnga lijii GunnarBbæ, 9, 
272. Slittúngar ræna i ObIu. ínga ber jitn lil 
faSliernis Hákoni koniingi, 0,283. Baglar genst 
handgeingnir Hákoni konúngi og leggja nihr 
flokkanafnib,- U, 286. Slittúngar flýa austr á 
Markir, 9, 287. Víg. Orma Jönasoiiar, briibnr 
Stemundar i Odda ; Snorri Sturluaon kemr lil 
Norega, 9, 292. 

1219. Trúloran Hdkonar konitngB og Margretar Skilla- 
ddtlnr, 9, 292. Um vetriiin lidfHat Ribbiingar, 
0, 293. 

1220. Tilia hertÓT til l'slands af Skiíla jarli; Snorra 
Sturlufiyni geiib lends manns nafii; Snorri fer lil 
ísUndB, W, 294-95. 

1221. Vfg Bjðrug I>orTaldssonar á ÐreibaböIaUb, Snorri 
sendir Jdn (mnrt) til Norega, 9, 206. Sltttdngar 
aameina sig vib Itibbúnga, 9, 298. Hdkon kon- 
dngr eltir Bibhúnga af skipnm vil^ Vörnn, 9, 
298-302. Skúii jarl felidi Gnnnar Áausou og 
90 Rlbbúnga, »,'311. 

1222. Gubmundr biakup gúS3i kom tll Norega. Bardagi 
Í Grrmsey, 9, 317. Herferb lil BJarmalanda, 9, 
319. 

1223. Sigurbr Ribbúngr gelngr A vald Skúia jarla, og 
gefr upp flokkinn; frikr um allan Noreg, 9,323. 
Skiíli Jarl fer til KaupmannBliafnar; Heinrekr 
grelfl handtdk Valdimar gamla D. k., 9,323-24. 
Höffcíngjafundr l Björgvin : dæmt Hákoni kouúiigl 
laud «f lögmönnum og erkibiskupl, 9, 324^6. 

D,o,i,7.<iT,Goo(^lc ARATAL. 19 

1224. GöUormr erkÍbiglEup andgst; Ftitr tÓT til p^fa, 
0, 337-38. Sigartr ItibbAngr hefr flokkÍDU ab 

1225. Hernakr Hdkonar kondngs í Vetitialandl og atríb 
TÍb RibbiiRga, », 344-71. Bmllop Hákonar kon- 
Anp og,Margr%tar Skúladðttur, 9, 372. Fitr 
erkíbÍBknp kom i land, ð, 375. Dií Niknláa 
bisknp irnaaon, ft, 383. 

1226. ilö Signrbr Ribbdngr, Knútr Hikonaraon gerlit 
konúngr Kibbúnga, 9, 390-91. Dtt Ptstr erkN 
biakup, koainn |:'«irtr {irænzki, ð, 4t2. 

1227. Ribbdnga Öld endast, Knútr Hjkoniraon fer á 
vald konúngo, !>, 408. Fœddr Ólifr Hikouanon; 
dó Jlónáríus páfi (annar), Tarb pdfi Gregorfns 
(nfnndi), », 412. 

1228. pÓTÍT erkibisknp kom frá Rtimi, 9, 413. Skdll 
fór til KHupraannBhafnar Og fikk bálft Hallind 
í Ika af Ð. í, , 0, 415. 

1229. Andr^g tkjaldarband hvarf f Jönialaferb, 0, 417. 

1230. Ú6 J>^rir erkibiBknp, kosinn Signrtir; herför 
Norbmanna til Subreya, 0, 418-23. 

1231. Sigarbr erkibÍBkap kom i land, tl, 423. Dráp 
J4ns jarls f Orknej'um, 0, 424. 

1232. fæddr Hikon Hikonarson tingi, 0, 428. 

1233. Sittafnndr í Björgvin milli Hdkonar konúngi og 
Skála' jirls. Sturls Sighvdtsson fer utan til pifa. 
ÓfríÍr i íslandi, 9, 435. 

1234. fedd Kristi'n Hikonardöttir konúngfi, 0,433. 
Inga konúngs mdMr de:i;r, ð, 434. Stnrla.Sig- 
hvatsaon iöfar si^ koma Islandi undir konúng, 0, 
435. 

1235. Samnfngr meb Hdkoni koiiiíngi og Skúla jarli. 
Sturla Sighratsson fer til Isianda. 

1236. SighTalr og Sturla reka Snorra Sliirlnson fíá 

B 2 T,Google 20 ARATAL. 

ReykjahoUI. OrKkja fitr nUn. Bardagi i Bæ 
í Borgarfirbi, 9, 435-36. Vdrbelgir MfuBt, 9, 
443-M. 

1237. Sættarsjörb Hdkonar og Skúla. |)orleirr f Giib- 
nm, Saorri SturÍnBiui, ^6íÍ)t kskali Og Olarr 
bvítaakáld fara til Norega. Skúls geflb herloga- 
nafn, 9, 449. 

1238, fœddr Mafniia Hákonarson (Íafabœtir), 9, 454. 
Snorri Stnrluson er meti Skdla hertoga. Bardagi 
á örlygstölbnnt í Skagaflrlbl, 9, 456. 

12^. Snorri Stnrluson , Órœkja , |)orIeifr fara til U- 
ÍBnda í itlejfi Hákonar konúngs, Skáli hertogi 
lætr gefa aht konnngsnafn á Ef rnm, Og hef r opp 
itfrib miSti Hákoni konúngl. 

1240. Knúli Hdkonarsyni gefib Jarlsnafn, 9, 483. Bar- 
dagl á L«kumilliBÍrkibeinaogVarbelgja,9,490. 
Gelib Hákoni dngakonúnganafn. Bardagi í'Oelu. 
Fall Skúla herloga. 

1241. d4 Valdimar ^amli, D. k.; indabiet Gregorfus 
páfi (níundi), kom aptr Inniicentfu* (fjitrbi). Veg- 
Inn Snorrl Sturlnaon. Hákon kondugr fer til 
Konúngahelln ab finna Elrfk SWakonling. Senðt- 
menn koma í Noreg frá Frllbrekl keisara, 10, 3. 

1242. Orœkja Snorrason, ntan rekinn af Kolbeiai og 
Gisaurí, sœtlÍBt vib Hákon konúng, 10, 3^4. 

1244. Giasr f>orraldsBon kemr til Noregt, 10, ð, pórtr 
kakali fer til lalanda og á dellnr vlb Kolbeln ^nga, 
10, 5. Hikon koniíngr f£kk bleaannarfullt bréf 
frá pifa, 10,-6. 

1246. Gissr og þiirbr kakali koma tll Noregt ; bardagl 
Jiórbar kakala vib Brand Kolbetnsson (Hangsness- 
fundr),- 10, 8. 

1347. Vilbjálmr kardfniM kom f Noreg: llákon kon- 
úngr Tfgbr nndir kdrdnn f Björgrin. Strfb Dana 
Tib L^bikumenn* Ueiurekr Kárason Wgbr tll 

D,g,l,7?<lT,GOO(^IC ARATAL. 21 

blBknpB R>i Ilúlvm i Islaudi, og fer meb I>örbí 
kakalB lil Islaiids. 

1248. Hsnldr Miuirkondngr fékk Ceciiru koudufS- 
dtfttur, og týndist í liafi. Bæsrbrnni f BjörgvÍD. 

1249. Aodlát Alexandei-B SkoUkoniinsa. FnHdr Birgia 
jarls Maguússonsr og Hákonar kenúnge: Rikiia, 
ddtlir jarla, Fest Hákoni konúngi únga. Heiu^ 
rekr Hdlabiskup kom til Norega af lalandi. 

1350, dd Etríkr EirAaaon SvfakonÚRgr ; Valdimar 
Bírgiaeon jsrlti verbr kouúogr. Abel hertogi drap 
Eirík Dauskonúug ValdimsrsMn brdbnr aian, 
og \H taka slg (il koiiúnga. Signrbr biakup og 
fxÍriSr kikaii koms af-lalandl lil Norega. Dd 
FHbrekr keiaari, 10, 48. 

1251. Fribr settr milii Garbarfkis og NoregB. Tattsrar 
berjs i Hölmgarb. Sigurfcr blRknp, fxirbr kakall 
og Jöa Sturlueon eru íNoregÍ ; Heiurekr biakup, 
Giasr og f>orgiÍ8 akarbi Tert>a aptrreka til Nor- 
eg» ; akip SæmiindarBOua týndiat, lU, 45. Ofribr 
i Sviþjöb: fnndrtibHeitnsbrGbrú, Blrglr jarl \kt 
handtaka og hálBÍiöggra mötal&buinenu efua, 10, 
46. 47. Brnbkaop Hikonar konúngB úoga og 
Ríbiau Birgiaddttur, 10, 46. 

12Ó2, dd Sigurbr erkibiskup; Sörli kdrabrl^ir kosinu 
i hans BUb, 10, 50. Rábin herfor af Hdkoui 
konúngi og Blrgi jarli á faeudr DÖunm- Hein- 
rekr biskup, Gissr og þorgila skarbi fara til Ii- 
Jauda. þdrbr kakali fær sýslu i Ganlardal, eu 
aendir Kolbein grön til laiaiids. Abel 0. k. átti 
strfb vib Frfei, og fitll: KrÍBtdfer varb konAngr, 
10, 52. 

1253. Flugnmýrar breiina, 10, 59. Herfðr Hákonar 
konúnga og Birgls jaria til Danmerkur , og sætt 
vib Dani, 10, 52-57. 

1254. Siírll erkibieknp dó; koBÍnn Einar imiórbakr, 

D,o,i,7.<iT,Google SS AaATAL. 

10, 58. Hdkon og Krlsttífer konúngirogBIrglr 
j>rl flnnast í EtH, og Bklljs konúngar ösdttfr, 
10, 58. Ðó Slgiirtr Hákonareou konúngs,, 10, 59. 
Ofrifcr i Ulandi; Slgurbr biekup eeiidr tillstanda; 
Giair }!orvaldsBOn fer ntBO, 10, 59-60. 
1265. Einar erkibiskup kom í land. Dráp Odds pói- 
arinsBDnar í fieldípgabolti ; bardagi áf>verárefr- 
um, fíili Ejáltr (ofai}. ívar Englason sendr til 
lalandg; GÍEsnrt |iorTaldiisj'ni Bbipub sý«la i 
þrándheimi, en þörbi kakala auBtr á Skíbu. Há- 
'kon sendi gjafir kon^ngi af Kastel í Spam'u, 10, 
60-62. 

1256. Skagfirbíngar Og Ejfirtíngar og mestr bluti Norb- 
lendínga jdta ekatti, 10, 61. Hdkon konúngr 
herjar í Ðanmörk, og leggr f^^ald á Danl, 10, 
63^70. SBudlmenn frá Spaoln koma i Noreg,' 
10, 69. 

1257. Hdkon konúngr úngi fer á fund Birgia jarla, 10, 
71-72, og andaBt, 73. Send frú KrÍBtfn Hdkon- 

, arddUÍr lil Spanfu, 10. 75. Absalon sendr frá 
DBnakoiiúng^ltílHdkonBr konfÍHgB, 10,76. Magn- 
úa Hdkonarson tekinn til konúngs, 10, 80. Hdkon 
koniingr sigljr meb'her til KaupmBnnabafnar, 
10, 81-82. KrÍ8t<Ífer konúngr og Hdkou kon- 
Angr sættaBt, 10, 83-84. 

1258. JarmarogÁifsBjnirgera ófrfli /paamÖrk. Fundr 
Birgis jarls og Hdkonar kouúngB ( Elfi. Bæar- 
brunl í Túnsbergi. Hdkon kondngr gaf Glsguri 
f>orraId8Byni jarlBnafD og seudl hnnn til Islands, 
10, 93-94. Víg|orgÍIi skarba, 10, 94. 

1259. Ú6 Kristófer D. k. Hdkon konúngr fór til Kaup- 
mannabafiiar til hjdlpar DÖnnm; astt Ðatia t16 
Alfasynl, 10, 94-95. 

1260. Ivar og Pdll seiidir af Hdkoui konúngi tii ía- 
lands; SuDiilendiugHr ueita skattl vil^ Noregskon- 

D,g,i,7?<iT,Google ARATAL. 23 

úug, 10, 97. Iláboo koDÚHgr og Uifgir jurl 
linuaMl i tim, 10, 97. D>í HeiureLr biskup, 10, 
98. Ovila Hákoiiar kaiiúugs og Eiuam erkibisk' 
ups, 10, 98-99. Seudir meua lil SaxUndi om 
btinorb Maguúsar konúugð, 10, 100. 

1261. logUborg, ttdttír Eirfks belga ValdimarsHoiiar, 
stftt til Ðanmerkur aC Norbmöuuum; trúlofau, 
brútkaup og vfgsla þeirra Maguúsar ionúug« 
Hákonaraonar, 10, 101-111. Andlat Knúto jaria; 
Graeniendíngar giagt nDdirskalt, 10,111. Hall- 
vartr gollijkör sendr til laiands, 10, 112. 

1262. ísleudfugar eóru skattHikoul koiiúngt, 10, 112- 
114. Seudifor til Danmerkur um eiguir Eiríka- 
diEtra, 10, 115. 117. Seiidir menn me^ eJaOr 
tii Soldáns af Túnis, 10, 116. IlaUfarbr guil- 
skiir kom frá íslandi, og SighTatr BöbvarBsou, 
Sturla Kafiissoii, Braiidr Jóussou ibóti, 10, 116. 
Fæddr Ölafr Maguússon, 10, 117. Yfirgángr 
Skota i Subrejum, 10, 117. 

1263. Brandr áböti JónEsoii vígbr biskup til Iltila á 
lalandi. Hákon konúngr fer herferb til Skot- 
lands, 10, 118-126. S^Iarformyrkvan, l^ 
Hernabr á Skotlandi, 10, 126-45. 
úngr verbr sjiikr i KirkjuTogi' og aud^ 
cember,' 10, 145-50. Dó Eiuar erkibis. 

iun Birgir ábðtl af Tötni, 10, 155. 

1264. Llk Hákonar konúnsii flult til Noregs, o^ yin -• 
í fijörgfin, 10, 150-51. Fribar umleituu •-vi 
Skotakonúugs og Maguúsar Hdkouaraonar '- 
10, 155-56. Hallvarbr gnllakiír kemr frá Uh : 
f>orvarbr Jxírariusson gekk á vald Magnúss k 
únga ; allir ÍBlcudíngar getnguir uudir lilý' 
Tib Noregs konúog, 10, 156-57. 

1265. Magnús kouúngr seudir aeudimenu tilSkotako^- 
úngs um frib, 10, 158. Skotar Iierja í Sf» •%tb_ 26 HTSKiniKG VISNAKNA. 

BIs. 25, 2. 
Gh/mr Gcirason: Guinna TÍiir' rsk <)<ilg«í<iu' at 
gnmiii dfsar gjútum' ; nörg ilnitt írgkrar |>jú^ar kom á 
fiútta. Fre;r svertifoldar'^ raub mwkis' ^S%i" * maun* 
dreyra, ok feltdi seggi; sigr var of-orbinn. 

i) koniingrian. i) hernab. i) þ. e. hrKrugliiin ; dU, ralkjrja, 
gJÓÍr, fugl (kannskc 9. >. kjö!), 4) skjaldar Frejr, mk. t) (tvrbi. 
Ðls. 27, 1. 
QuttoTmr sindri: Kouángr tra^ bUröst bekkjar' 
bifrokanm* árum; mætr raildfngr lildb^ ýlum i drífa 
Misl«r nífs*. Jálfabar Bvangœbir' rsk BR>au skjiitl'^ 
fldtta at mun^ sfnum ; Iiylja" hrafuvíns gelJu6ar'lirol'°, 

1) iAixa vcg ikipiÍDi, þ. V. sjoÍDn. 1) sieivkuuni. >) (lra|i. 
,) i onutumtii MUtar (vaUjrju) nifr (hnílr). ivcr*, JwsJ drifa, 
lisrdafr!. 1) hermatr; Jatfa^ar (Obbi) xoanr, hiafn. ») |ian>ilg 
llk. 7) epUr v!ld MnnÍ. b) .. ,. hab, þ. e. hiíf. ») hermanD.ln,; 
lem lukkar hrabínn laKÍ di^kk; gnljair '(yU gi'Jatr, Síh. E. 
Ilk.), iá sero lokkar) gylJaSr, u scm gletr; via cr hcr drjkkr. 
10) >. i. hret, hraut, {i. c. brast, cins n^ brot , brat, braul. 

BIb. 27, 2. 
Sami! Almdrdaar eisu elrunnr* fðrsunnan eiuuni 
tveim t/ngts mörum* á grœua Betmeina trjönu^ : þá 
er allreibr vandar valsendir^ raub* allar ellifu skeibar 
Dana , vfbfrægr sÆau at þal^. 

i) mk. , Ilakon koniingr; dlmdrói, Sr, álmdrágar cisa, jirva 
dnXa, hcnnar eí, hardaj^i. t) skipum; tingl, enniisptenir framan á 
ikipum tii prýfcií; morr, hcstr. , ») hklc{;a Hctsin(yacyrl (fjnum 
Háleyri); ma vera, at þar hafi vcrib sclvcili, og kaliiii cjrin þvi 
SelmeÍna trjóna, 1) mk. , viiíi oöudr, sver)?. g) hraub, cyddi. 
.) af Í,.i. 

Bls. 28, 1. 
Sami: pi aáU eiíkiiheggr' bíÍibu leggja uud BÍk 
Sælund ok frelsi'Vinda vals' vibSkáuejrjar BÍbo'. 

i) hcrnik., Hnkon koniingr; sókn , hardagt, kcggr, Iré. 
i) Vinda val (Mú valr), vind^erskii hcrmcnn, [icini /reííi, hci-- 
skip lía virki. .) l«nnig Hk. T,Googlc IITSKIIUSg' VISNAKKA. ,^7 

B(«. SS, 2. 
Samii Skaut-jdrfB^ar skjldlr* vaDn<* Gaiita akatt- 
gilds: ejðflaalr gullskýQh'' ranu* gelrreíir* (þcirriför. 

i) hemik., KRi hliEr SJT meti (kildl; jalfatar tkaut, Óbm> 
tpíi, ikjoldr. *) gci%;. 9) mk., <lr aT ^Ui. t) hati. s) oruslu. 

Bls. 29. 
Samii Ok sáknháttar STelirj^tr* selti hrauBtan* 
gebbœti' austr at {tvf eiki-grœnu^ Onars fljd^i': \mm 
er iÍT oF kom liU þdngnt frá Irnm (i) Braufáogaflkíti' 
iiin^, itvandr SvetgHs Ballirigtaudi^. 

1) iK^nuk., nakon konúnfjr; >dJbi2o((r, hjalniT, hani sccll, 
ivi'ilb. t) JiAnDÍ); Hk. a) s. j. Tryggia: lú (jrvin, er Skálda kalUr 
onj»,>. 4) |»DDÍg Hk. Und{ nl. YikÍnnL .) .kípum; tran- 
fángr, i.t. smHvdngr, sjcir. r) htmik. nl. Tryfifpii Spcigiir 
i_SvegÍÍr, Svigiir, Sigiir), OtÍnj hriii, en mjiij^ .jald^rt; hri- cr 
Seeigltia (oJr ikjaldbsr|;, htanaT brigiandi, té te» bregtr nkJaU- 
iorgínni, rýfr hana. 

Bls. 30. 
Glúmr Geiraaon: Undir austrtðndum* f%ksk' mðrg- 
■m guuahurga slög^ ; allvatdt"^, si er gaf skálduna, 
bann ftkk gagn' at gunni^. Grimr IH gullvarpa}»r' 
stibrtMngur' sj'ngja, scudi suarpar -everbleiks rcgiurcrb- 
ar' at grundu. 

í .u,lr.5fi; vÍb E)str.„»I.. .) J,.-.nD;e llk.. þ. c. f«nBu 
iDar^r. i) bogg i ikildi. i) koniingr. í) ligr. ■) ( hardaga. 
>) gnllbiinar. b) tvcrti (i^iginl. brandrlnn i ticrbinn). g) Uán 
berflokki. 

BIb. 38. 

Guitormr aindri: Gildir Talþögnar' l&t v/gne«tr* 
bresti lamao of höfl>nm (i) vegunm handar nafs^ hlym- 
tnlldfogum*. Njörbr vfbra sunda Unda* gekk þar af 
vopnundubam NirM nadds hdmáua raddar viibrands^. 

- 1) hermk., Hiikon koniingr ; valþSgix, i«lkyrja (hir, barda^), 
gildir, tá seni eykr. i) ikildi. a) þannig Hk. *) lierkoniingum, 
iil. Eirikssonum; kandar na/ , (hjolniil), skjhldf, hans hlsmr, 
orusU. ») Híkqn Norrg, koniingr; Norr(,T cr mjllg Migskoril og 
ryiiu Uud , og kalUtl hfr ^ii lUlida lÖnd, rin> o^ fjörÓ-Jört, 2, 

D,o,l,7.<l-r,CoOgle £8 VTSKIIIING TISKAMNA. 

32^, 1. «> hvm>k.. nl. Guttnmi Eiriksi^i ; naddr, tkjayjirn)it;ti, 
haai bámáHÍ, liir skjiildr, hani rvdd , baidagi, Iudi valbrundr 
(eldr), nei«; J>elta <T ruldt. 

Bl8. 3». 
Sami! Barraa old' ilmdregar ægU* varíi optsiun 
viU rlki>' firir bensfks baldri^; ek mionumst fiess. 
FIiBlbii-brfkat böiSsœkÍr' htlt snekkjum'^ á baf, ok rak 
uuilaD altar kindir'' Eirekke^ broetr)' síus. 

i) 9.3. barmar, hrKtr, hér brotun|DÍr, cins o^ bh. 29. l. 1. 

3) hcrmk. , bI. Hikonar koniuigg: úlmdrBg, Ör. a) larb op( ak 
kcnna i ofnki. () hfrnik., Hákoni; WJcr, eMr, bemlkr, ],. c. 
ivect. t) bcnuk., Hákon koniingr ; ^(EBu-6n'Jr, ski|>, böS, liaidagi. 
.) |>ann.Hk. 1) tjvi. »)>■'""> Hk-> >->- Si"ki. «)>>rot><>r- 

BU. 40. 
Æbfflí.- Hjorra raddar' Iierr iór brsBddr fur málma 
fiverri': i!Ít«terfcr rnsir rtfgeisu' gekk framar merkj- 
um. ÍQraiiir, binn er gal* yfrinu Ot» kváuar jöfra 
mina b;r^, gerra'' hUfa sir í snerru geirvtfa^. 

i) ilnlii. *) nik., Hikon! koDiingi. •) ^ bh. 2á,i,$lrgr.Í. 

4) r<kk, ilti. t) niikib gull; ÓU kttan, Vnyi: jófri (*. «. ðfri,' 
efri) auf^nin, jifra mdni, auga , þeia bj/r (hér 9. i. ^jr), lar: 
Frcjjn tár er gull. .) J. e. gerir ti^. ') gtir vlf, valkjrjs, 
hcnnar raerra, bardagi. 

BIs. 41. 

Eytindr skdtda$pi/lir: Tjá' heriiendr^ Blú&öiBr 
beifca ens bvassafetilstdiga brjnþfngs' rsetu efni gíör- 
sst* 0S8 hnept. Heldr er vant, (bI) segja drotni hcr- 
BÖgo, en ek vilda veg {liun, konúugr; fám' lljútt til 
foriira vopuat 

1) mcon leg}*. >) ijni. •) onulu; fetihtingr, svect', þeii 
brifnphg (bu'lbr fondr), bardsf^. •) þaanig Hk. t) (uknin. 
BIs. 42. 

Sami: Njftrbr' naddregnal samlra' hvötnm [>egnl 
(at) fœra bor^mœrar ske' enu norbar; vér getum at 
bölva bili'*. Viú er þat, er llaraldr rökkr' brcifian flota 
i rakua rymleib^ sunuaii; gWimm ver gunnborb^ i 
grelpar^. 

D,g,i,7?<iT,Google IITSKIRIITG TIAKATINA^ 29 

>) þaoti. Hk.; hrrmk. t) sKmir clg;, s) iklpitii ftor«ai«r, 
bo^ bnd þ. e. ijor, baat *fcer (heilr), iklp. *) vrr liljnn) ti 
frut> barilaganum, BJd bU. 56, f. $kgr. 2. s) brökkr, brckr. 
i hafi», sj.>kuiiúngH'n> lymjana; U!t. þHiii. Hk., |i. c. ikjiild. 
s) þaiiii.IIk. 

BU. 44. 

PórSr SJdreisaon: llertgekk lygtr' til liiörva baita, 

þir er böbhsrMr laada banda jödraagar* börbuit á 

Fitjnm í Storb. Olc naueta biakks hlémána gffrs drfru 

gÍmBlöngTÍr^ ^orM gánga hit nœsta Nortmanna gram. 

i) fui. i) rok. ; landa band*, (sjiíar) Jór, ikip. •) hermk., 
nl. þörálrri nauila blakicr, ikip, þus AíéaHfni', skjolilr, hans f (^r 
(irullkoni^ , 3ii, hennar drifa, bardagi, hani g'íni (eldr), iirtli ; 
rckib tÍl rimtu kemiíngar. 

Bis. 45. 
Eyvindr sicdldaspiUir : Ek veit, at enn bitri ben- 
TÖndr, or bá<bum konúngs liondum, beit metial-d^ggran 
bfggTÍug búika skAts'. lifæiinn áia gailar eldrangr*, 
grandrát>r' Dana, kiauf akarar^ bauga' gulihjaltaibura 
brandi. 

i) mk.; bálki, ciinihUbÍ, h. tkiS, skip, þ. ^ggvingr, skip' 
Ttrji, Tikiiigr, hér Alfr atkmttíSr, ■) þaniiigllk.; hermk., Iliknn 
kooibigr; ála (sjóki>iuiiij;s) guHar (skips) tl, bardai^i. i) sá lem 
lÍDiir ikaba. *) þannigHk. t) hilfii^ tfcör, hUfubhir. 

Bls. 40, 1. 

þórSr Sjdrekaaon: Víga mjrHr' varbi TÍtt öndvert 

félk«: 8*á skal alfu fribi ; rildo^ þann jöfnr eldast i 

londnm. Starf liiífst upp, þá er arfi Gunnbildar snnn- 

au, ranr ötta gnlls*, lom i flittta, er gramr var raliinn. 

i) scm ejllr TÍgaferlum, konúngr; héf Hikon. ») a. s. íjlki, 
Aér mcrkiet sá hluli Hor)?alaads, er veit til hafs, I>ar er bardaft- 
inn itc* i Siort. s) hcja bardaga. íj nienn vildu. ») vjinr 
iirlKIi, Örlalr. 

Bls. 46, 2. • 

Sami: f>rot' var sýnt' , \>i er ifír sirir bœndr 
settust vií) sinn stinnan rtibrs^ þröm*; mabr lét önd 
ok anuar. f>at reit' afreke, er allrikr gðndlar DJðrbr", T,Google 30 ^rTSKIRING TI5KANNA. 

8á er ger^i. hugins drekkn'', gekk næst jSfri' í sIiIl- 
uni Blyr. 

i) JirdlUejsl. t) aufcijnÍUgt. >) ^anníg Hk. *) kvip t'ba 
hiilokk. i) er merki «il. •) btrmk., nt. fnlroirr. t) fpf hntn' 
ieaaja ati drekka, feldi örinina. «) HákoDÍ koDiingl. 

Bls. 48, 1. 
Glilmr Geiraaon: flaraldr hcfir Ttl hcfnt Gamli, 
eíi berdraugar' hjörs hariia' f3iirTÍ; ftiIkrBlikr fylkir 
vaiiii framiigt, er diSlgbands dökkvalír^ drekka dreyra 
IlákoDar; ek frá reyr raiifcra benja* rofcin fur hand- 
aii ver'. 

i) paHDÍg Ilk. , A og Fagrjk. , mk. s. s. sverSÍKrendr. a) tAa- 
sklplÍ, rjrii- kðfnubu, mislu. <) svarllr hrafnar; dúlgband, lill. 
OtÍnn cla lalkyrja. <) sv^vl. fr) í Sloi^, hínumc^n Hu^bánfirj- 
íjarfcar. 

Bla. 48, 2. 

Eyvindr akdldaspillir : Flagvarr' konúngr^ rau6 

fyrr sparra FenrÍB varra^ í bMM Gamla (radinihrífiar 

meibum^ btbII múír'}, þá er ústirfinn^ of-rak alla £1- 

riks arfa i sjá; nð trcgar granis fall gætigauta geira^. 

i) lidollagjam. >) nl. Hakon lonúngr. >) silt*. gónuparri, 
Ftnri*. i) mk. i.) fianiiig Ilk. b) Ilákon g..ti. i) nik. 
Bls. 4». 
Sami: Landvörbr Hör&a! Ii'tt kvá^u (menn) |>ikláU 
geb fáima', er benja hagl* braBt á brjnjum, álmat bug- 
ust' : þá er (ifölgin* fullegg' fella avell' gnlln endr^ 
or þinui hendi, Haraidr, tit ylgjar' fjllar. 

i) hug biU. ■) blðb. *) bogar siignulu. i) nakin. s) lúlr. 
e) Mcrb. .) fjrr meir. s) úlf,. 

BlB. 50, 1. 

SamÍ! Ullr i'munialiksM bárum FýrÍBTalIa fræ^ i 
hauka fjiillumi of alla æfi Ilákonar; nA- heflr fólkstrlt- 
ir* of fóigit meldr fjölglýjafira Frófca þýja' í holdi 
möbnr melln ddlgs^. 

i) ncrtis, mk. c) gull. s) hiinduni, hanilleftgjuni. 4) minT 
þíffbainnur. &) piU, tnjiil ambauanna Mcnju og Fvnjui fjöl- 

D,g,i,7?<iT,Goo'íle 1IT6KIRIKG VIKKAMiA. 31 

glýjaSr, Tnjiig ^latr. «) iH^ir mellu dotgt (tTÍillkonu liimar, 
{þori), (örK 

BK 50, 2.' 

Sami: riillar bráratlar fatlsiíl' Bkein á Ullar liJnU 
ijoUniii' Bkátilum of allan aldr Ilalconar; ntí er cirar 
iiirrö&ull> of fólginn i Kki mdtQr jötoB dtflgs*; rá^ 
rampiirar fijtttiar eru rHt. 

i) jriitl, Aö/kHianií FuUu; brévSUr, hsrití, faUtH, hlJMil; 
gulin> kalbtt h^r lolln ■ I.»ru6duk; Fulla. i) böndum ; Ullar kJÖh 
ÍMkip), .kjúldr, Ii. fjm, hendr. >) fulLt. «) ■ jurtm. 

BIb. SO, 3. 

Sami: Ðýrr JÖfurr, hefig áttan einn droltlnn fjrra 

cnþik; ek bib ntér «i hlua þrl^Ja: brafnfngr, eUIbcllri, 

Rk var trúr dýrum ti^fja; ek leik atdrt tTeim akjöld- 

um; ek rylti filnn flokk, slíIliiE clli fdlr á Jiiind' mtr. 

.) þ«mgHV., |.. c.,n.,.r, þ.«. >Ugr sfir mig. t) þ^nms fík. 

Bls. ðl. 
SamÍ! Skerja roldar skiT<rennan(li' ! ck Bkflila nm 
sfbir fiuiia [linii gúÞan ^iirsa bæs bjr^, fyrir' [ivftia^ 
er Tertuni BeIJa|>6r, vatjarbar' meugTelJanilÍ, þatlýngi'n 
Utr*', er fatir minn dttl Íengi. 

i) Mk. , tlcerja foUar (jjiiar) íkis, skip. i) þuría bat bgr, 
lindr, stm krmr fr^ lri>lla býluin ; m loeb þif at hrrmet tciknajt 
hHgr, vindr trWkvetina, þá nia vera, ai OT)in>, btt, lé hrr eif;i 
bil rrlla. t) Jiannig Hk. i) því. i) hand-inans, anntMUgi. 
«) orm. ból, enll. 

BIk. 52. 
Glúmr Geiraton: HatliiiBkífca tanna (tgnarstarr', sá 
er titum stftti fram, kunni tillf of-'jöfra* iþrdtUr. 

i) Mk., nl. Htraldr gráfeldr; //a/íiiuitAa (Hcinidalli) («nnar, 
^tl, þ. ignarstafr, antugr A» iirlatr niaAr, ^ Mt. 46, 1> «kf r.6. 
t) koanitglcgar iþróltir. 

Bls. 56, 1. 
fiinar aktílaglamm: Ok ei&Tandr oddnejtir' hafbi 
AU breibin flota ; glabr gramr svar^í bil* í Göndlar 
Tebrnm^. Ok Ilfebfna biiga rau&mána* reynir npp háí 
nSgsegP (af) kappl, at setja etjulund^ jöfra^. 

D,o,i,7.<iT,Google 33 ~ UTSKIRINQ TISKAKNA. 

i) LenDk., Hákon jarl. i) fmUl! rl. tjd M*. 42. ttgr. 4. 
a) burdufjum, «) tkjalilar, s) brá upp skiliti, J>. c. la^i lil oruita. 
») l«g)> kapp^rnÍ. i) '{i. e. GuDnhililanona. 

Bls. 56, 2. 
Sami! Sferta STerriQBrbar RTangiýjabii var-it at 
frýja of byrjar örra' Í drrfu odda tiTs'. Brakröfnir* 
alitlt rakliga' bofna'^ Iiagl' or Hlakkar eegli' ; d|t;raiir 
lijðrs' barg*° varga^^ Qörd. 

i) mk,, nt. HakoDÍ ; averii/jörtr (þdngr ilraumr) IMrtlai 
kltiti, {>. fiXnir, hrafn, h. glyjalr, u sem glct<r (Hbr) hnEfu|;Ia. 
*) þab {lurfli ckki nb frija honura ikofhnW (ic^a, ab hann ittfíi 
á verifc < (kothntloni). ■) i bardaganuro. •) henuL , þ. c. Há- 
kiHi. a) rakklcga, hraaitliga. *) Jianníg Hk. of; 5n. £dda, ^. e, 
boga. i) iirvar. ■) skildinuin, •) hcrmk, , sá icm hlifir ci ivertl- 
ÍDU. lo) bjargabi. ii) Ulfa. 

BlV ðO, 3. 
Satni: Mart ála el' varb af rfkP, ábr randarlanks 
rtBkiluDdr' of tœki austrlönd'* at muu banda'. 

>) banlagi; dli, sjokönilngT. t) adi. o) bcnuk., nl. Hákon 
)arl} li icm iiekÍT (elskar) randar taak (ivcrtit). «) V<í bb.'iO. 
ikgr. 1. ») gubanna, yú Ui. 27. ikgr. 7. 

BU. 56, 4. 
Samii Ek ber bljiiina lof fyrir' fii hefnd sfns 
fðtiur, er vörfcr liranna brafua^ vann ; |>at nani at vina» 
toginn skjtíma'. 

i) þannigllk. i) akipa, mk. , Hakon. <) bru|{bit >vert>, nL 
])ati koilabi bardaga. 

Bla. ð7. 
Smni: Meel-regni^ björa-hrffcreiniTila' rifndi vfí>a á 
Qór heraa; þrymljndr^ of*'j([k fiaiidl þegns gndtt*. 
Ok haffaxa bjaldvibnrr' lét vasa Kfköld^ l8afa-ve6r« at 
lífum> Hdra-drífu-hölda<°. 

i) jdmregni, ■kolhriti. í) hcrmk.., d1. Rákonar. ^ hcrm''.,, 
hann Hákon. «) þanoig Hk. p) hann jók liilu Einherjanna i 
Valhðll. «) hermk.; kaffaxi, ikip, þ. i^jMr, j)6oni>U; viivrr, 
,ObÍns heiiL r) niaanbiMt. «) qtuMu. «) hlifuin. lo) k D,o,i,7.<iT,Goo(íle VTÍKIRIXG VISKANKA. 33 

Ðrs. 83. 

Gtthnr Geifason: OttnVkT jSfra ("rýntir' nvlb 
breniianda bFaml austr, ffrir aor^aD bý', þar er(hann) 
ibt bjarmskar Liudir' renna*. IJngum, obli'ngi f^Lkst 
geírveír' i [leirri för: gumnB sætUr^ iaut' goU orb á 
Viou borti*. 

i) n>cHjtotiiraaf.r; HaralJr p-áfutdr. i) Lj»*Íii!i. ») Bjarnu. 
<) Hýi. s) oruju. o) t<.Tn.nsi-. >) hlant. nj bakkí. 

Bls. Cð. 

Einar akálaglamm : llarhr' hjálmfaldinn Iiilmlr 
Tann baría fjandr Bfnii: þvf kom viixtr f vinu Lopt« 
TÍnar viwbeima*. þat facr þrtittar snytri' tírar*, at 
{trír forsiijallir jarls íi^nir fellu>í skúrum {>undar fnrs*. 

i) þannig Hfc. i) þii fjjilpilu Einli.irjar í VnIhÖll; Loptr, 
loli, topíí l'fnr, Ó^bn, li. wnfteimr (kœrl bitslatr), Valhíill, li. 
VÍair, £!n(iFTJ3r. i) licrnili. , ai sem prýbir banlagann. *) mi>i- 
tir>. i) i Ot'aii clda (jii'ita) akúi-uni, linrJaga. 

BU. 88, 1. 
Gltitnr Geiiamn: Mætra lijalla málmúMnn', aá qv 
þoríi rjil^a þjiíhim vöíl, mæiti þróttarorb'' : vÆlendr 
Haralilr of bai> verfáng' liuda'^ sveríium at raöiM; |iat 
fjlkis orb þiítti ftotiiiim^ frægt. 

i) htriiili., hjalta málair, svci*. s) hrcyst!orí>. «) h!r*in.-i. 
.) br.gh». i) mönnura. 

Bls. 88, 2. 

Sami: Gætir gamla siíta garts', hollr viggjum', 
vmtt at Uggji á vlhu borM^ Ej'liroaQar<'ar. Sendir sævar 
bála* féll á sandi lat IIbIsi; oríiheppinu jöfrs Bpjalll* 
oUi fii'f morti. 

i) hcnnk., gamla (», s. glamma , sjokaniing.s) ctEfí (hcsir), 
•kip, þ. garai; ikjöldr. i) ikipum. a) slrönd. t) ink., Ilarayr. 
a) ilnr konunga, nl. G tillharalilr, 

Bls. 01, 1. 
Einar skdlaglamm : Grandvarr geyraír bruiia-grund- 
«r BÍIkis'Sfma' kom uud BÍk sjau fylkfum ; þat var landi 
Bnúnaír'. 

FoitMiIANNA SÖCIIK. 13. BlKTII. ^' 

D,g,i,7?<iT,Google 34 CTSKIRIHG TlgNAKHA. 

i) mk. , Rákon j*rl ; haiiii er hcr kcndr vih búDing i!nn, s'ilki- 
hUb, er tignír maiii liiiniu niD höfub ser. i) gipti, hainnigja. 

BIb. ðl, 2. 
Sami: Ehh svinai' létBenDoFherjobhofslandEIn- 
ri^a' oí öll Bðnn bindi ve^, hrerjum möaniim kann: 
i^r geira gar&s Hl<iribi^, |)«]m go& atýra, faiti* úr'- 
jötna TalfallB TÍtni^ of allan BJö. 

i) nl. Haraldt grár«Idr. s) ^ri. s) helgiiUtr golianiia, 
*) h«TDk., Hákoii jarl; g'eíro garOr , fkjoldr, h. Hlóriti (}idr), 
mk. í) |ianioig Hk. ^. e. flutu. >) {.aaiilg Skb. £. Hk. 7) ikip 
litl; úrjölnar (A vejótnar , kamiikc aama), hitiir elttu jiiUiaT, 
Hrimþariar, |ieirra Ini^afí QMDÍt, i^iiUcib, ijör, h. oítnír (largr), 
.kip. 

Blg. 91, 3. 
Sami: NA lig^ allt fyrir norbAi Vik unð jarli; 
TÍki Híkonar, /munborba vebr^bÍB', alendr víta. 

1) hciTnk.; inmnbore, skjðldr, h. reBr, bardagi, h. g^ir, 

hermabr, 

Ble. 02. 

Gtúmr Geiraaon: Hálf subvðn ftliumk', \>A er 

hjðrdrífa' brá liA hilmÍB: daubi Haralda^ rébat* oss 

tii aubat^ En ek veit, at hvabartregsi'' hans briiNr 

befir heittt mfer g&Íia; seggfjöld^ §etr sjá þar til sælu. 

1) brist iDér. 1) orusta. gráfetds. 4) vart ei. >) lukku. 
») .hiurlvcggi. 1) raargtt mcun. 

BÍB. 04, 1. 
Einar skálaglamm: Hitt var meir', er morbfíkinn' 
Hœra fttlkTerjandi^ Ítt um förra för Íjtva* uorllian til 
8ogns. Frejr Hibins byrjar' ýtti allri yrþjAb* af íjAc' 
nm fólklÍÍBdam; Dllr branda' sá stob" af þvf. 

1) enn frrmr. 1) herj^am. b) vcrjandi Mxra f^lkit, Hakon 

jarl. mannfiir, ^. e. leibingr. í) hcnnk. , Hikon. .) (ekH 

■frþjilí) 3. s. MrþjHí, mcDD. t) mk. , haiin (Hákon^. t) styrk. 

Bla. 94, 2, 

Sami: Allr Noregr glumdi, þá er Vllar mHnB 

ve£^ari fúro Bamin (til) eggþínga'; gntitt náa flaut T,Google UTSKIRIKO TISIfANNA. 35 

fyrir neojnm. Olc xjan landreLar' þorto* fram* til 
möts meb randa srarfa' Bvörgœli^ Á mjúkharbnin 
Melta>. 

>) hFrroV., Hétini veggr, ikjðldr. *) Ðruatu. i) jattar. 
■} (. «. ^iu-bu þ. e. 'þuíOi. luiinig Hk. ■) þann% Hk. t) hermk., 
Hákon jarl; randa ínarf, bardap, h. íuörr (fugl), hrafn, h. gi'lir, 
*á »em gletr krmfugliiin. e) Meila (ijokoniiiigs) fturð cr ikjöldr, 
'þÁ tr é í. ». intl. 

Bla. »5, 1. 
Sami: Gramr' var^ fjrir ?íg« myrM* \ít annan 
Btyr, en BíbangjiirMst meBtví&fnEgtmannfall at moril^i^. 
HHfarflagltg hlunnarfi* bab hverfa at landi , ok lagM 
öndurvörp jálks^ vit^ öndvert Fjlki. 

i) nl. Ra^nfretr. t) Hakoa jarl. a) í bardaganuni. «) hcrnik., 
Hákoa jarl ; Ílifar Jlagt, iúi, h. hUnnr, ikjbldr. h. arfi (jSiun), 
heriDaW. i) skildÍDa ; jálkr, OMan, b. óndurvarp, þab tem hinn 
bregtr fyrir sig, hanj hlif, skjotdr; hcr ikiljasl ikjolduti ikip. 
iannlg Hk. 

BIs. 95, 2. 

Sami: Gutr' varbgtraung, ábr gunnsr lunda^ þröng- 
vimeibr' of* þryngvi' [irímr hundruíium und hramma 
náss gammi^, FtSlkeHandi fángsælF fylklr' knátti 
gáag« {tatan' at<° höfbom hafs-bragna" ; þat var 
hagnaibr. 

i) oruilan. •) bcrmaniia. i) li jcjn rrkr A Úóat, nL Hakon 
Íarl. <) [uDmg Hk. s) ]iannig Hk., ]:. c. Jircyngti, ræki. a) i 
hræfiigVÍiiuni. t) sigrsiell, b) nl. Hakon. 3] Jiattan. i«) þanníg 
Hk. , |>. t. i tnanna böfluni. ii) Ra^frc^ar manna, sím koninir 
van vutaii ant haf. 

BU. IflO. 

HallarsteÍTtn! Vegmildr vörir vffcrar foldar' fiá 
fÓatr í Görbum; veUbjúí)r>, sá er gekk hæst manna, 
▼inn vfB« dábir. I>rótUrela blikreíir^ ! Ólafr rfeti britt 
allprútt brigbamiklum skipaBltili, þeims^ hann átti. 

i) kondngr, nl. Olafr Trygjpaion. ij (7<ll> bji>(r, mk. i) inaf r, 
^dttor (Óbini) eíll (batdaga) Uik, iveib) raOr, la irni rjo»ar. 
4) þcim er. 

C 2 T,Google 36 IITBKIRISG TISIfAKKA. 

Bls. 101. 
HallfréSr vandrœSaaluiIá: Hilmir Itt hörb firœ- 
skdb' TnMn hlóU at Hdlmi' ok «us(r í Görttim ; hTst of 
djTldi höldnr^ {>ea8? 

i) net%; sJraHi er skataTerkrxfi , ro^L 3) Borgundarltiilni:. 
Ii.™»;e Hk.; I.VÍ ífcjldu mínn Jjlj.i fe..? 

■Bls. 105. 
Haflartteian : Varghollr Ólafr ralc alinjtitt restr 
meBtan hernat) allra jöfra, ok Thi brjúta Vinda borgir. 
HrœURiis hljömTðttandi', sannfrúllir evölnis dúins', mátti 
hreijn sinni rába BÍgri í r6mu. 

i) hcnnk.; hrœlinnt (ncrbi) hljiar, \mOií.p. 1) nSlnU 
(ÓtinO dómr, orusia. 

Bls. 122. 
Emar sliátaglamm: Hitt var ok, er0ri>orí>s ejkir^ 
ruouu* norban ond siinnum sigrunnt^ Bunnr á vit* 
Danmarkar. En Ðofra drottinu', valdr höida, of-fald- 
inn hálmfjötrs hjilml.^, of-scStti fund danskrs jiirrL 

t) ikip; aiir6arK, annabborbrrikjöl. i)^aniiigHk. *) hennk. ; 
»ig, bardag!. *) 1II at> vilja. s> Ilákon jarl, kallabr ito af bjf;1b 
nokkuiTÍ í Noregi nal*{^ Do/rafjalU, sá bygt Kél Ðofrar. «) segis- 
hjalni!, pri hútmfjSlr (cya Iiand, sjiir) cr s. t. Kgir; faldinn ^ii- 
hjilmi heilir aá, cr ðUuni ilendr ólli af. 

BÍB. 123, 1. 
Sami: Ok f^mildr koRÚngr' Tildi at-freÍstB þeBS 
myrk'-markar Móbynjar álfa' , er kom norban, vih 
morbfrost^ : þi er gramr' bab stirban^ Talaerkjar vebr- 
hirlbi^ TarÍM^ virki' fyrir Hagbarta - hurbar hluDB- 
BJörinm'. 

1) Uaraldr GonnMon. ») I»nDÍg Hk. ») Rákotur Jarli; 
mgrkmarkar (ikó'ir) filtfejn (land), Noregr, h. ^fr, !Norc|;i rat- 
andi. *) í Jiardaga^ t) bartnn, kranilan. •) í itatiiiui fjrrir tMl'- 
oeOr (onum) -Mrjbjar (brjnju) AiVlli, bennk. , Hákonjarl. r) verja. 
e) Danaiirki. *) ho^iiiinum; Hagbarta (íjokonúngi) 'AwrOar 
(jkjaldar) hlunnr, mit. 

D,g,i,7?<iT,Google UTSKinilrO TISNANIfA. 37 

Bls. 123, 2. 
Sami: Var-«t gengiligt' at ginga i geím het* 
þdrra^, |ié at geirrdaar garí'rðhnir^ ^órfi hsr^aii stjr: 
þá er guiinfiburr' fór suDnan meb fylii Frísa, Praklca 
ok Vlnda; vága blakkriM'^ kvaddi ví^h^. 

.) árcT.nii:gt. «) fannisHk. ») „I. Nurbn.ano). .) hcrmt.. 
leiurí Olloi geírniíar (íkoupjíiu) garir, skjiildr; röknir ».*. 
rigKÍr, Otiinii. ■) henDk., Otlo. t) nik., Uttd; sá icm n(r 
sjoar bi^st! (skipi). t) F.ggjati lil oruílu. 

BIs. 124. 

Sami: |)rjinr |>ri^ja logs' var^' , er odda^ 

leíkmi^júiigar^ logiju Bamaii raoHir; arngreddk* varb 

andvfgr. Sœkiþrötlr sundfaxa'^ koin Soxuin á fliilta ; 

þar er svá, at gramr' meb gumnum varM lijijtfbnm garí>. 

i) þriija (Ólms) log, jTcrt, þ.frjmr, bardagl. a)]>anii.Hk. 
3) I>;inD. Hk. hwmcnn. ») hennk,, >á iim {{..rir öminn g.<l- 
ugin , hér Hikon jarl. «) luk. , Halon; tundfaxi, ijciar hulr, 
tkip, lakiþróílr, lá scra.sækir. r) hir Hakon jarl 

Bla. 125. 
Hallfreðr: Vegriminr' allvalilr let endr JaraU ok 
Vinda kindir falla í etyr; hann vRiidÍst siiimma A þat. 
Hjördjarfr hersa drottinn var hccttr (íota fjörvi ; ek fri 
guUskerbi' gjör^o geirþej' i Skáneyju. 

i) hcrDatarejarn, af tie, grit, cia grimmr \ib hcilna lii-lgiiuW 
(ee). i) >nk., Olafr kondngr. i) bardaga. 

Bla. 130. 
Sami: Hlej'pimeibr hlnnnviggja* hjii böijserkjar 
btrki' barklaust^ í Danmörku f^rir Bonnan Hei&aby. 

i) mk., áá sem ræV hcriklpum, hér Ól. TrjggvaiÐik a) hcr- 
Tnmn, af biBierkr, brjnja , birki, ui. ») J. c. svo at {leir urbu 
hblarlauiir. 

Bls. 131. 
Binar SMlaglamm: Feílinjörfcr flótta* gekk ttl 
frfettar á relU; draugr Hebins vá(a' gat dagrái!' dttlga 
sagu^ ; ok hildar haldboíji* aá ramma hiaegamma', sá 
týr týra^ teinlautar'' vildl* fjor Gauta. 

■■ D,g,i,7?<iT,Google 38 lITSKiniEfG T18NA1.'NA. 

i) hermL., li irni fcllir (lcf^ >>> vcll!) aýaadi livíni, h^ 
HákoD jarl. t) heiink. a) dagráB, (bzriligr o^ heltlav«nlif^ timi), 
dólga tagu {lil bardapa) ; dólga taga (ckkl sóga\ onuta, t\as 
a^ dótga íenna. t) hc-nnk., h»m Hákun. t) hníui. «) K»k- 
at; atlar ba:ki', jrm c^ ber> iA, bafn htr fýna. t) i mt>Ími fyrú- 
týr týra laatar teins , mk. a. s. iverta tjr^ t£ tjra (jierba) 
Íaatar (akjalilar) temn, jvrrS. s) nd. bafa. 

Bls. 132. 
Samii Jarl báSjÍ ^i'ng hjörUuUr hjTJar', {lars' 
Biingr mabr riíiHn^ kom und söna Bkýranni^ at herja. 
Msbrbar-araDdir, lýngs-barfca loptvarltaW, ennlengrs 
frá sed; framr vann nm-gengit allt Gautland. 

i) ivertii ^in^, orusu; ^'örlaut, ikjiildr, h. AjrfT, iretb. 
s) ^u- er. t) átr. *) undir ikitdi; «0rva (sjókonnngs) stý- 
rofi (Annm), ekjuldr. ' t.) gull-ligtar í ífn^Ji 6ariii (f.ikr), ormr, 
h. lept, guU; (larllaar, s. i. varinn, umkringtr. 

Bh. 133. 

HallfTé5r: Tiggi, sonr Tryggva, Ifet tífchöggvit 
IjötTBxin hræ Saxa fiir styggyan leiknar hest', á lesti'. 
VinhröUsr^ vfsi gaf Tila blökku bTeldrifcu stóbi* at 
drekka brðnt bl«t& margra Frísa. 

i) Tiir, af leikn, trSllkona. i) at sibustu. a) vinsæll. <) nlf- 
uni, af hveldriia, IrúllkÐua. 

Bts. 134. 
Sami: Ríkr lœgir r6%e rekka* brá Ifki ralkera' ; 
heretefnir^ l^t goldit hröfnum hoÍ<I Flæmdigja. 

i) konúngr, si scm ilrepr oibr dcirbar seggjum. i) svcr^- 
jbVunuiu, þ. c. bra tverbi ; vathtri., ivcrt>, y tiki (liamr) ilibrar. , 
a) heTforíngi. 

Bls. 143, 1. 
Hallarsteinn: Ilermörgsiiekkju bor^ hildíngs, hála 
torgut', runnu s/ban iill senn or Gör^um uiid mildnm 
gram. Aldyggr Olafr, arfi Tryggva, ríi6 herjat Veatr- 
lönd, ok klanf virfcs kindir Btdlum. 

i) faf^liga ikjöldub. T,Google 1ITSKIB1NG TISKAHHA. 59 

Bls. 143, 2. 
Saini: Bltibugr braiidrbragiii'ngs [ijúbar gall & Kag- 
luuli; ek fr« oddrjóti* valda aldrBpelli* enakra lýba. 

i) hermk. i) iililrljoiiL 

BU. 143, 3. 

Saitii: SkJBldfröbr' of'-iiain rjó6i Skotiaiid sköfu- 
nm^ braadi; tSdeigr oddr beil feiga Skota^ úlfar 
aödduat. 

sá scm iiaiia jti fara mcb iLjúld, heruiatir. i) {"lui!^ Kek- 
ítelja. ») rógrum. 

Bls. 144, 1. 

Sami: Okvíbiaa Ullar kjnla dfreyr' rhh aftan ugg- 
laust eudr brendar fíkula' Irii bjg&ir vfija. 

i) bermk. , ijii 6t«. 50, 2, ikgr: 2. t) akaOlga. 

Bla. 144, Í. 

HallfreSr vandrœdaakáld: Úngr ofvtegr' koaúugr 
f jorlist bæ^ja vib Engla ; nwrir naddskúrar' TÍt þ*í 
morti NflrMmbra. OgnUíl^r ólfa greddiv' eyddi Skot- 
um Tí£a; skerfeir seíms* gjÖríii gverMeik l Mau mel) 

i) civlgiiin, ífca haiíir vi)<reignar. ») hCTnik,, naddtkúr, or- 
usla. í) hcrmk., íjá i/í. 124, tkgr. 5. «) guUs, mk. 

Bls. 144, 3. 

SamÍ: Ægir ýdranga* Ifet eyverakan her* ok Ira 
dej'ja; týr dýra' fjörva* var t/rargjarn. Tiggi barbi 
bjggendr brezkrar jarbai, ok bjtf valakar pjii6ir ; gríbi^ 
þvarr gió&i geira-hrfbar^. 

i) hermL . »já bh. 39. »hgr. 2. i) mabdar Orkse^a og 
Subrej^. >) t». dýrra. <) svertj, mk. s) gr^lbgi. s) tirjefugUii- 
um, Ut. 25, 2, (^b^. 3. 

Bifi: 101. 

Bjami htskup: Styrkir rjéfcendr dreyrgra darra' 
h^ldu sfban skipum til Daamarkar; þtím gafst rauHU 
ok ríki. Ok ögarakklr anbbrotar' drukbu þar erfi fetra 
aiiina; ek frá þeina ýmsum aakagt anitir. 

i) tkalspjiila, hernik., bI. JómiyduDgar. a) mk. 

D,o,u7.<iT,Google 40 UTSKiniHG VISKftNKA. 

Bls. 1C2. 
Sami; En einkmii vildu þá öldiirincnn ' leita afiis 
ágœlls, at skyldu' ; slíkt ero yrkiaefiil ; ok gátu hauk- 
ligigt^ heQa Iieitstrengfngar; ek írí, at* iilteiti ýls 
var eigl lail. 

i) hatTiínf>jar. i) icm þciin bar. ■) hraustll^jt. a) þannig 
FiD.S. 11,166. 

Bls. 163. 

Sami: Ek frá heiptinildan Sigvsldn heQa Iieitstreng- 
íng', (írœkinn' Bái var örr at aiika slfkan stjr. fieir 
hfetust ffkjum' reka Hákon af hau&ri , eba ræna lífi ; 
fjdn' frækara furfca* var grám^ 

leni ei veiíir rckinii áiltitta. i) ákafliga. I) hatr. t^fT/rÍa, 
maDns. í) ií. gröni. 

Bls. 164, 1. 

þoriell Gislason: Báru Bverb ok herklæfi i vali 
víka'; ek frá þeim Reg^jum Ifka vei siierreibP. 

r) a ikipin. ■) ii. snarro^ÍÍ. 

BIs. 164, 2. 

pórSr Kolbeimson: Ok gannliga fóru stúr-hcrsögiiF 
of stála meiba^ vftt Bunnan; ítrir bændr sdst* stríb. 
Sveíl'a-vángs viggmeibr^ frá súMaungum Daua gkeitum 
Bunnr of þrúngit d vatn af driignum'^ hlunni. 

i) hnmk., nro JdmiMki'nga. t) (itluliiít. i) hcmik., hkt. 
Eirili jarl; íveiía (sjnkDDiings) vúngr, siiir, h.vigg, skiii. 4) ss. 

dregnvm, þ. e.inálunj, síiiniini. 

Bls. IGð, 1. 
Savii: Skjaldhlynr' \ht mjök margar snekkjur ok 
knÖTrn ok skeiíardjnja á brim; mær^arÖrr 6lt skálds 
vex; mörg lind' varfyrir landi, [þá er diftilloddherbir^ 
fat* gerba' utaa land sfus fobur randam'^. 

i) hermk., Einbr j.irl. i) skjiililr. s) hcrrak. «) j». r.'^. 
*) niukrin^a. t) skjölduni ; frá [ er lcki6 úr Fagrakiium, þvi 
sum orSatiltœkÍ i Fm. S. eg llk. á pesaum ttat þsl^a framkomiu 
af mitíkiltiingi vg leitrcltingum tkrifaraHiia. T,Goo(^lc IITSKIRIHQ VISNAKXA. 41 

Bls. 165, 2. 
Poriell Gítíamm: Harba* htast Iire^g' kaúM i 
hefiU^ völliim'^, narir barba* hljöpn i humra IjÖtl- 
nin'. Blá hronn |)tú' hlýram* : Itin stÍÍLaida utr' 
hraut af brimdýrtim*'': est alda filiaut kili. 

i) nijSg. «) glonnr. ») atenttr h« i itatÍDD fjrir Ae^ú, >f 
heflir, sjnkaHDiij^. 4)ásjonum; tí'i pallum, i iHpunura. •)>kip- 
in, af taori hc«lr, AorB (lí skipum, likl og kempr ■ kínnuDi^ni 
biTiuiDfgin ilerois). s) iildunuiii, af bumar, stdrkrablH. t) ^mAiI 
■) kinDunguiu. «) alds. lo) ikipuin. 

BU. 165, 3. 
Samii BÖIcn rasta' báru gd^fasta reUa tii ræaia* 
landa; þröog at randa r^m^- Vfbr Noregr nam vib 
mörgum alcipatöfnum ; Topn em gtimm törgum^ ; hröfn- 
nm gafst' nýtt' neat. 

i) »kip, af rStt, itraumr, o^ rötn, dýt. s) llákonar jarf*. 
^ lii lc% ab bardaganam. 4) skjiitdum. t) ^xatáf; B. 

Bls. 166. 
Bjarni bisiup : Rejnendr rautra randa^ aegja, at 
JrimsTíkÍDgar kræini Hota Bfiiiim at Ja^ri jólanótt. Ffrar 
Toro iielilr ^jarnir d liar^an hernat; rjótcudr raudornia' 
bTibu GeirmiindÍ ríki'. 

n-^nn. i) iverta, hcnuk, i) oh-tkL 

Bt«. 1C7. 
pórdr Kolbeinsson: OgnfrtSbr jart, aa er atti lirernia 
st^M* hót* á tög, settt hára' atafna á mótí Sigvilds. 
IMargr hlumr skálf; en hu^gendr^ aárgamms*, þeir er 
gátu slfta seá irablöbnm, ag^u hvergi bana. 

i) ikipum. af hrefni, fimu unifar )rá kjíiL •) þ. *. halt, 
lan>t m. •) þaT.nÍg Hk. •) hrarn,, heiiul, 

Bl^j. 169. 
Bjarni hiahup : }>e[r Noregs jarlar bufu þá f>eim 
greppum, er auituaii kvæmi at móti, gerla lil geirhrfb- 
a'r'. |>ar var meatr landherr fuudinn aamau ánkönunu 
nixli'; margr morbremmandi' var at Uufa teíki*. 

.) bardaga. i) ra.ll, li.na. i) li.rn.air. ,) oru.W. 

D,g,i,7?<iT,Google 42 ' UTSKIHIKG TISNAIIHA.' 

BIb. 170, 1. 

Sami: Ok menn hejra, at þrfr hraii«tirhnt%(ngiiir 
vorn meb hTárum flokbi; |ij(tb hefir þat t mimioni: þar 
er hjálmaskii^s hreggvibir' hittnnt á TÍbum Iljiiriinga 
vági; sá fumlr fyrbx v«r fraegr. 

i) hcrnik., kjálma skolS, svcrb, |). hrtgg, hixAt^. 
BÍ8. 170, 2. 

pói'Sr Kolbeinaaon: Lei&ángr rendi lingt me& 
hndi, en glæheims roævar' skri&u at gunní Í gegn Daiia 
8kei6iim , þær er jarl hraub Restar á Mœri niiil árum 
ærins gulls'; barma vigg^ rak und vörmum* valkesti. 

i) iktpin, af glæheimr, ajör, niœr, js. már. mafr. i) inli., 
árr gulh. i) skip, af tarmr, borbrtokVr, of^vigg,vyÍT. *)|ianivHk. 

Bls. 171, 1. 
Poriell Ginlaaon: Herr bar )iátt merki: grimt 
eggja el kom á Hamíiís serki' ; iib seggja gekk at. 
Grjút ok skotbroddar meiddu Qör flotna, flest hlif Tarb 
brotua; grdir oddar glnmdu. 
i) herLlæbi, Inyajur. 

Bla. 171, 2. 
Sami: Bæbi höfub ok hendr maniia hrutu fyrír 
boríi ; herklsbi brustu ; vargr nam kanna hræ. 
Bla. 171, 3. 
Bjami bisknp: [Olmr GnllbúP klauf hjálma meb 
yggjar eldi> ; hann \H hríngaerkja böl^ ginga nibr í 
Iierbar. Hávariiir tkh at stœra hart högg libi fyrba ; 
Aalákr faefir verit ffkjnm* illr at eiga vibr. 

i) ^úiúg Fni. S. 11, 170; ábar galt spillir bra|;arhKttioiiin. 
s) sverti. i) tmt'b. *) mjHg. 

Bls. 172, 1. 
Samií Yaga hefir orbit iirfengr* ýtnm at Htrdngri 
hðb; drengir gengn vel fram meb fræknnm fnllhuga; 
þafB ek frá at bann Akasonr hÍDn ríkl hloebi* brátt 
Iiugprdfcnm Armftbl í yggjar elP. 
i) bartfeíagr. i) fdldi. i) oruHu. 

D,g,i,7?<iT,Google ÍJTSKiniHe VISKANKA, 43 

Bis. na, 2. 

Portell Gr'slason: Ilerr nejtti ha»<la; branda hrft 
var siiör|) ; rauda fír* var filst tii f|i>rnÍM' Innda. Flein- 
hörvar ftllu, örTar tiagn afBtreiis; hJorTar súiigu hitt 
vit gjörfar' hlffar. 

i) STFrlit. i) þaDnig B, C; fjórnit ;(hjiilni>) Imd, b&fab. 
>) (tcrkaT. 

Bls. 173, 1. 

Tindi- Halllcelason: Sæng', sein gims ger^r' gjöril 
jarli (meí)>her&abjúglirouni', varUfsrlíg*; gnýr fjölnis 
fura^ vöx: þð er vibnrr^ brynjn vai^ at kagta hrfug- 
ÍÍBi' hánga hrynserk"; rdbft-rastar rlbmarar' hralhust. 

i) (aDiDr, ni saimiala brynja. s) kik., af gini, AAt. t)bjúgir 
limir ierbaana, handUggir, henilr. 4) fallig. >) gaýr (vcrba, 
harda^. «] liannig Hk., hermk., Hákon jarl. i) Jtannig IIL 
■) brjnja, hrínglaDdi lerk Hánga (Obin]). t) ikipin, riMa (ijo- 
koniing]) rattar (vegar, njiiar) riSmarar (vclundi hi'ilar). 

Bla. 173, 2. 
Sami: fiars' hrtngofinn sörla serV* blfes^ í sandr 
fjTÍr jarli á aandi; aeggja aesai^ hetir merki þess. 

OJianniglIk. E^brpijti. 1) ^annig Hk. 4) Hakon jacl. 

BIs. 17ií, 3. 

Porlell Gislaaon: Ilræss haufcar^ foHu ; hvaasir 
benlaukar' skýfíu' leggi libs; grjút lamdi seggi. Gráir 
inalinargnustu i fjornis stöllum*, hjálmar gengu sundr; 
cn hanks JjÖIIum* var-at friíir. 

1) hratnar. 1) s\eti. ■) skáru sundr. 4) htifliuin. t) kailk* 
fíÖll, bendr oe ailir. 

^ Bls. 174. 

Bjami biskup: Herr œgsti' darra gný'. Ek frá 
hölda hvarvetna hrÖkkva fur gnnnar-rekknm* t^Örva 
hreggvibnm*: áftr Hákon, ýtnm grimmr, tœki at bldta 
syni f orva drífu ; en haríia beipt kom fram. 

1) lét vaaa. 1) harda°ann. *) 1. s. rökkum, þ. e. vopndiörrtuD. 
<) hemÖnnuni. ' 

Bls. 175, 1. 
Porkell Gitlaton: Kk frá Búa gánga grellt gegnnm 
lib þeirra; geira gÍJll' var vökt; hinga svaur' gladdíst. 44 UTSKIBIÍIG TISHAIfHA. 

i) spjfiti tiljiímr, b>rda°i, t) lirarugtinn; hángi, u leia 
hÍDgir, cta er hiúogbr. 

Bls. 175, 2. 

Æ/smf biskup: Ek m þá hit Ílla el Ilölsa brúi'^r 
sriSast or iiorfcri} bar^B' grimt liagl slumdi s hjálmiim: 
þars skýja grjdti', hreggi keyrbu, barbi i ormfráa^ 
Bugu ýtum; þvf ntói beu bJása^. 

i) s. s. harla. t) h.igli. *) miir og hSrl, laa i kðggormí. 
*) þcurrgna |iaut 1 imdiani. 

Bls. 175, 3. 
þorkell GttUaon: Hvert hsgl vi* eyri; dreyri 
hrsut á lög or aárum brsgna; blób (iTit' úrum bens^. 
Valr fell þar vflba; (menn) aá gy\A* vfe^ rfba^; aveit 
barbist snaria á anekkjuru jarla. 

i) vóg. t) JivoEL •) sycrtunum. i) gaUbilíii. ■) nierkt, 
bcmicrkL t) fira Afluga, 

Bl8. 176, 1. 
Sami: Hlt forljöla flagb rib skjúta snörpum öruni 
af fíiigrnm sir; slfkt er rann giirpum. Ilregg ok lopt- 
drffa gerbist fíkjnm* grimt at rílgum* gnmnnm: blífa 
gnýrr var hít. 

i) ikaQíga. s) i. s. rikum, voUu^m. 

Bls. 176, 2. 
Bjami hinkup! f>á var þrekforlubnm jarli þörfnúi 
meirl hugranni ek frá, at hano h^ldí braut flota sín- 
um. Sigvaldi bab anara aegl vib hiina ( köldum b^r'; 
hrönn' giumdi á húfnm^ ; hríb fell i bug vðba*. 

i)t>ai»i.Fiii.S. 11, 172.- i)bylgia, >"liUDura. 4) vota, »gU. 

Bls. 177. 
Sami: {)ar \ki vegrcekinn* V/ffúa helfarar* vei-i-a 
veittar Aalikl; er-at þðrf at aegja þann þált^. Ilögg- 
rammr fiorleifr of vann brotit þrekstœrbum FlávaiU 
|ijkkva leggi ; hann vð hart meb kylfu. 

virlingagjam. a) bana, 1) þá sögu. 
Bll. 178. 

porkell GítUutm : £bii þrekmeati gœbjr gunoskára' 

D,g,i,7?<iT,Google UT8KIRING VISWAMIIA. 45 

Bteig tyrir húf* hrófs hestP ; iial>r sin* gladdht. 
Bene' bira kam nibr; frælcn BAi nam klittt i hviri 
bönd sfer; hykb ferb* mistu' Mí»r. 

i) hemik., ^nDskiri (oruitD ntárr), hrafn. ■) Ihh^. ■) i 
tkipmn. 4) hnefuglinn. i) ^ikati; Ji. e. Iilot. •) hjjffj eg tatna, 
t) bafa mUt. 

Bla. 179, i. 
Bjami bukup: Ek frá yíat, at Vagn verbl akeib 
meb BÍDa þegtia ; þá Toru hro&in ÖIi önanr skip [>eirra. 
pengila mabr nábi þar þe^gi at gánga app{ þeir rtím 
it Iceyra ýgja' Eirfks menn ofan. 
1) diulip. 

BIb. 179, 2. 
Porlcell Gitlaaon: Vagn felldi viriia; en hviHleltt 
brafn raldi of atirba nái; sveiti hrnudi í borb. ]>á rvfc 
EiWkr djla hrjóta skip þess unnglófíi eytiis'; þrjmr 
stála Tsr hár. 

1) rok., dL Vagni. 

Bla. ISO. 
Bjami biakup: Eirikr Iht þar dljan þegar týna 
öndn; frágam þá þegna iife heldr þíerra fyrir Vflgní. 
Hrinstar hetjur mœltu þrttttar orb' meb fytbam (þat 
Tir fíkjnm haokiigt') , þau hafa þjötir nppi. 

1) hrejsti]Ttii. ■) mjfl(5 hrauitlÍgC 

Bis. 181, 1. 

Sami! Ok I>orketill lelra fór me& ^örnis fálu% 
fii er menbrotí' ma^ti mansaung^ um hrfnga gná^. 
Hann gjðrbíst Bt h&ggva hauklyndan son Aka ; hclptörr 
Vagn gat heldr vegit furrl at liánum. 

1) oii, irölikoira hjáhui. 1) mk. i) áitarorti. *) kvk. 
Bls. 181, 2. 

Sami: Hysgjngega hrfnga hrejtir kvab at' Vagni: 
yg^ir elBTellandÍ^, viltn of þiggja ybvart ifft Ullr 
egghríbar^ kvab svá at* jarli : eigi mun ek þiggja fjör, 
nema (ek) efna þat heit, er nam strengja dngr. 

>) ia)(H til. ») bemk. •) hcrmk. 

D,g,i,7?<iT,Google 46 UTSKinillG VIBKAiniA. 

BIb. 182. 
Samí: Orr Eirílir l^t gefit p-ilS ofe aura 12 stór- 
um þegnum meb Vagnl; Ijóbir lej'fa' þat mjök. 
lofi. 

Bh. 183, 1. 
'findr Halliíelssoji: Hugins ferbar Tcrftlijíbr* vann 
leggja BverU eg^ja «par> á Vinda ainni' (Heilar aól- 
fagarr'* beit), ábr hjörmeittBr mætti hrj<S)!ia hálfaa þrif js 
t&g Idngra gklpa leibar* libg; þat var hœttfng'. 

i) herrnk., HáloD jarl; li sera hftír hrafua flokkum vcrK 

*) tát. >) herlili. g) iTerbib, af snV, skjaldarbuid, ^.»it, akjoldr, 

h. gagttTT <hiiiulr), iverb. s) leilinfprs. «) luBtu. 

BU. 183, 2. 

Bjami biakup: örljndr Ullr randa þrymn^ gekk 

|ið at eiga mieta logibjiirgu; mar^r menn fýstn þess. 

i) hermk., Fagn. 

Bls. 187. 
Æinar Skdlaglamm : Hrar viti ðld, I^arl ok' sextdn 
jarls liggja 8t& und einnm jaTbbjggri* 1 þat skjli herr^ 
of hugBB. 

i) ^ Hk. i) f . Hk. ; f. c hSftmgja. >) Und)f<Jk. 

Bls. 194. 
Porhjam homklofi : Margspslr menfergir' bar 
margar randir' i landmens bý^ (lundr** ni&ar varga* 
Tann stfkn d sandi), átr ailr hcrr lÖg&ia læbrautar 
seibs* varb flæja' af liM fyrir' eljnnprúbum' Skota 
(iTerri"'. 

i) ejlir gulU, mk., Haraldr hárfa^. 9) ikjnldn. >) sjiíar.- 
hjg», nl. Mön. ») {1. Ht «) lundr sfclpa, mk. . konuiigrinii. a) ierr 
löghii (sverfci) teiroaíor ( — hxtluliga (háis) VBRar, ikjaldar), 
4«ÍK« ( — laniig], bardB|;a}, herfiilk. t) flýa. ■) þ. Hk. «) ]>rant~ 
f^fíbuni, fnekntini; hér vib ingetti lika taka laman ISgtí* Iwttautur 
*eib», id) övÍQÍ Skoia, Haraldi kanuagi. 
Bla. 197. 
Torfeinari Margr seggr meb logrn skeggi rerbr 
•ekr um eaubi' , en ek at falti úuga allvaldt souar í* 

D,g,i,7?<iT,Google DTSKiniVG VISKASKA. 47 

eyjum. HÖtdar sefjii ini^r hætt vib'hiigrulUn bIIIIÍ; 
faefih lioggvit akarh i skildi Hinlds : slial-at' nggti þit. 

Iji-ir uulMtúku. i) þaaa. Hk. g) |iaiiD.'Hk. 
Bls. 21S. 

þorleifr Raal^feldarson (jarbttald) : Hilan! vit- 
nm hvergi þér frerara jarl uudmána ferli; ránar fdlk' 
Tiionr' faefir hafist af gunul. 

i) h«TDk., Hákoa JHrl , ar rdnor /(Ut. .jtioniiUi cU /•/£- 
(onHtu) ninnr hefir kafixt af ránar gmni (ijáoruitti, Jdmitík- 
iagt lurdaga}, þanD. J. OlBfs)on i iVordM* gamlt Ðigtekotttt. 
«*. 163. 

BIb. 224. 
pórSr Ko&einaon: Bennir meinTarga' ! IJóba lae* 
brá litla t(b*T æfi nákouar; akbp fýsa margs. £n, 
þá er herr fór veaUn , hygg ek eon Trjggva komo til 
|ieBa lands, er íindar lábstafr^ hafM Tegil*. 

i) Kta rckr óaldarflokka ur landi, Einkr jarl, cr ai^abi Jdmi- 
vikniKi. t) «TÍk landsmaDna. i) hemialr, af lindaT (svGrbi) táS 
(-labd, ■kjiildj}, nl. Hákon jarL <) unDÍb meb hemabi. 

Bh. 232. 
Sami: Elrfkr haf^i meira í hog afer vi^* aæri 
■uba', en npppf kvæM^; slfbB var váii al hánum. Rei^r 
þrgenskr jarl aötli aænskan gram at rá)l)um; þvf rsnn 
eia^i manna. þræudnm gHfst þráljndi. 

i) nióli. t) mk. , Olal' Trj'ggvason. >) en bann {^'rbi upp- 
«kiti. 

Bts. 207. 

fiorvaldr A'oðrdnsson : Ek fór mcí enn dýradilm'; 

engi drengr blýddí m^r; gátum varliga* gó^nn hróijr 

frá hríuga hreyti^. En aldin* rjgr' gall vib'^ skáldi 

neb enga BvinRu of^ bcitnum stalli' ; gub grejpi' þá 

l) nl. krijtnibolib. í) valla. í) rok., nl. Skíeeja f"""™")™- 
() (^muL )) kona, J). e. Fribficrtr. í) kallali, lendi mér IrinÍnn. 
r) þann. Húngrv., J. e. hja. í) blnUtatli, altari eta bckb' i bofum 
heibingja. •) leiki bart, begm bcnni. i») borgj'bju. 

D,g,i,7?<iT,Google 48 UTSKinnTG VISNAÍIIIA. 

Ðls. 283. 

Hallartteiim : Fémildr fj'lkir rildi liita brenna 
firnB niiirg bldtliiÍB ob liJirga' ; Iibuii bab meiba heiiMn 
gob. Sfban Íendi dbvandr herlundr' göta trú aann- 
frdbDin hölda kíndnm'; liauii er ríkatr Iconijngmanna, 

i) bloULafci. t) mk. , ttia a. >. heríuoííaír, hrrgjarn. >) soa- 
iint, ^- c. mjlanum. 

BIb. 28G. 

Nú hefir fJBUrænt fdlÍTe&r brotit allm gtafnralinn* 
BtefnÍH; straumr af Qalll ferrnm hol Inerri. Ageisar 
meí) ÍBÍ: ek kveb heldr TÍst, at ásríki' raldi alfkum 
giiý; bönd^ munu Ters í landi. 

i) ikipib. >) mittr gutatiiu. a) gotin. ANNAÐ BINDI. 
Bls. 8. 
Hallfkebr vandræSaakdld : Reibi allheiMns lannaTgs 
s&kkvis margra trofa' verbr mer svá iiiikku' ægilig* 
f;rir aiigDm, sem úUtill famall búrhiindr stúrl^ liti, 
■Ua mes^ Tiib fiir gesta; ek stæri brsg fjrir búri*. 

>) ill mk., >i icm I«Bgr trog i MeytL i) nok^, noUnit. 
s) Jiaiftiig Flal. 4) fgammi. t) eÍDkanliga- ■) lyrir franin 
dýngjuna- 

Bla. n, 1. 

Sami: Fœrumfestar vorar! særoka ferr at knerri. 
Svörb* tekr heldr at herba. Hvar er Akkerígfrakki ? 
t) strdiigr lir i'oiliingshntiDin. 

Bls. 17, 2. 
Ólafr Trtfggvason: Ek ffekk enn* dreng í graennt 
<ilpu tii Btren^a, {laun er hnj'iikir hnakkmií^nm*. Uír 
er Akkerisfrakki, 

1) cinn. i) akkerb dulilum. 

BU. 40. 

HallfréSr vandrœSaskáld: Ek hlaut þann gafcföfcnr, T,Goo'gle tlTSKlRIKO TISKAK5A. 4Q 

er vn rorUnn elana æbitr maDui Borbr and Nottiri 
nibbjrbt' ; elc sanni þat. 

ij iindir norlr-hamukauti , á Nortirliindum j A'orjlra nJBr, 
Aytrgr, b. bgrSr, hiiDÍn. 

Ble. 52, 1. 
Sami: Ek veit, st rí&lendr Ifonúngr gendi vfsu- 
skrejtí' nökbBn' brind^; nú ik* dýra Sýrar me;* 
at' nökkTr. Hjölt verka akraullig fjfrir ikaTÍkTÍnga* 
lierM', þá ek skjétga' ° koaiings nauli' ■ ; faofum framd- 
an'" kera'*, grBmr. 

l) mér, skililinu. %} nakion. t) sveiti. 4) s tg. >) Iidom, 
gerMmí, pip. >) gelf;. t) ab nokkuru leiti. «) iier^i. •) mk., 
þ. e. ai^. 10) vcifa. 11) ivri^inu, erkoniingrear mér. 11) friimm 
ntun, cta ^ýádío, ÍMtgtn. i>) brand, jvertiblab. 
BIb. ð2, 2. 
Sami: Hitt var fyrr, er ek gat vel bliita BJálfan 
gefcikjótan HlibskjiifBr harra' ; skipt* er á giptn gamna^. 
i) OIÚD. >) lUBtkipli. t) inanna. 
fila. 52, 3. 
Sami: ÖU Ht aldar' hefir skipat lj«bnm*til hj^lli 
Ofctna; ek man allgilda i^ju T&rra ntíija'. En, ftvfat 
vald Vibria^ husna&ist Hkáldi vel, legg ek traut^r fj<in< 
á fruraTer Frig^ar', þvfat þjiinnm Kristi. 

i) ■Uir inenD. ■) kvebil. 1) forf^ra. •) OUns. *) halr. 

A Otín. 

Bls. 53, 1. 
SemÍ! Hölda reifalr'! höfnum got» nafni Hrafu- 
bUU', (ea« er öl^ Í6m* i helbnum diml TÍb lof lýba. 

i) kondngr, scm rcilir meiin |iína ^SfiuD ! t) Olim. *) ól- 

.) .Yík. 

Bls. 53, 2. 
Sami: Freyr ok Frejja, ok ean rammi I>^rr tÍ& 
Grlmni', «k;li' mér gröm; ek leet fjarb' abul'^ Njarb- 
ar; Iftiiist gramr! Ek vil krel'ja Krigt elnn ok gub 
•llrar iatar; rciM íotiar erumk^ iei^: (hBiin) i frægt 
vald foldar und fefcr. 

FOKKMAnnA SðGUa- 12. BiNni. D D,o,i,7.<iT,Google ðO UTSKiniKO TlðNAHÍlA. 

i) idct Olmi. l) Bil. Mríl, mu. *) cg rirrut-, linfnB. *) böra, 
þanD. HalirrcbaT þiUr. >) cr iDér. 

BÍ3. 53, 3. 
Sami: Sás' aíbr meb Sjgni ræsP, it bUt ern 
fcvifijat^ ; Terbnin at forbast fle§t forDhaldin sliaup^ 
Norna. AlIIr ýtar láta leltÖtlnBi ^rÍr-roU'; ek rerb 
nejrddr at blbfa Kríat, frá Njarttar nÍ&JDinT. 

i) lá tr. «) NflregskoDiln^. i) tittbDDti. *) hegóiai, tt) MA 
ög átniiuh fieim. «) ilá' beiidimií af, ]r(u-gefa luBa. r) mi tkt^a 

Bla. 58. 
Sami: Bitt er^atarerti srertit, er gerU nlkirerb' 
Anfcgan; nú mun rerba Bverbött f;Hr arerba BripnjftTb- 
um' ; man-at rerba raDsrertat, ef jarbarmenB* HBigjðTft 
yrtii at þrí arerbl; eli em verKr þriggja flTerfca. 

l) hcnnt. t) Jtemd, inálull. 

BN. 8S. 

&i»tt: Ek tfl þar hrafnrteB' byijar* líjilt* á InfnK 
hrítu fk*, en' aldri rtldag ræla" aubgildanda^. Ek 
raui), seni ek kunna, tit g&tg Tyrír gunnmirB* greBnl', 
eo björra fnrBkerbÍri" færM at mir fjortfl. 

l) hl,ibi. í) — ddi, avei'tx. a) nik., (. e. ÖnDDd. 4) á\h\. 
gctg' *) véU, ivAja. r) mk. , banii. s) hTafns. «) ink. , likiiB 
Oiinnd. n) *. >i gnllikcrtiir, ink. 

Bl8. 86. ' 
Sami: Hnigbaldr bangB' ! ernm* srlpt* at sregi 
sárlinnB'* hefk rekili tvi hermlla* harma minna Í gný 
akjalda, Bt -ek ]£t lorhnugginn<^ Aii^g'íilbana' liggja 
dauban í gnnnar djn' Bunnr^; ekk'" nm befnda okk- 
ar btA. 

. i) mk. i) niír er. *) cptinji. t) »»K mk. , |i. e. Autigi'tl!. 
li) .grimmliga. •) loG ■riptan, ófrvgaD. r) OnuDd. b) bardan. * 
t) fjrrÍT lUDDaD, Ji. «■ i Gautlandi. la) cg. 

BiB. sr 

<Siitni'; Ek bri huDdgebjaKum ölna' BkeiU' dda^ 
BlðkkTÍ* undlr : ek lagU faendr at hnndi af reibl. Si T,Goo(^lc nTmnnro vishahna. 51 

faUklMr' AOm' ela* ttnUr* itendr etgl tftvn i Télnm 
r;rir ftJiSfc; ek ranb Yggjar' elt'° Ul". 

■) (uVl ■) ijifar. >) K^'- *} (■ e- <Duai, konniB Odbb^ 
*) ir^jTJu. •) ivnla. t)' -dríful ■) ^ c. matr. •) OUai. 
10) Wdaiia. ll) iTab. 

BIb. 14S. 
Bdrðr applmMÍi: Hitt bugba ek, «t ek heflSa haifr- 
keadltþM' atKnáuin, itekBkjldi ebui, of Iuldn ákotak- 
UB ikilpgrani*. 

i) tclob *o fast á. i) hiiliininní. 
B]s. 181, 1. 

NöUvamáðr: DökkrOmr bmnir at nikkTi; ininn 
hirr* errinn' hlýrl' tnd!> Btóri hjg^n ok vinnr^ Bteidr 
•r Qarrl. Ef VKrim htv bébir tvelr hárir brctir, ■;nlr 
Hai^ba, þá nfe' flæbim" vib} tnikr^ skrftr, þar er 
biim hllklr'. 

i) griliKrtii. i) vuU. ^"^- *) ^'^- ■) <^^^ HýV 
nni. t) OtiiuÍdii lángi. «) er hviit. 

Bls. 181i 2. 

Samií Sextigt dra leika fjrir þ^r elnam á borlbi 
hart«< hjrhreina' : fárr gramr miin fremri á fotdku 
Eina ok annarr* Öldn iTeipr* leikr í greipnm mér á 
borba bai^i : því rerb ek, bæglnn, TCgja fjrir. 

l) M lMit»lb«, sji blí. 310. ») jkipi. •) þ. e. tvw. «) ÍTM. 
k) B&Uranuni. 

Bh. 202. 
R^idr randa rylliQtfDat* Bnbr i landi* gst halda í 
ilg' tölnm* bænar •milsju' bebs^ baldrB^. Bjaldra 
mjsOr Bibteynir' IH Bíbin' morlihBm«r'° ^allaíhattar 
hanbrai' atebja VetrliU ikildi. 

íYtrbs. ■) f. e. Velriai. ») í taimii, ttdli i mdtí. *) ra*-- 
■m. i> Urkj.1. ■) }>.<. htcMt. t) ^ Nj«l., i- 1. prcstuiu, 
•) |>ánBbr. pre.tr. '.)t.Hjíl. »)«v«li*. ii)Mr«l>t. 
Blt. 2«», 1. 
Ptrvatdr veilii Ek mon wBda dlfl Vggt bjflba*, 
S D,»i,7.<iT,Google 5ð DTSKinmG VISRAIfKA. 

nyiii lJ|S>i einhendis'' hob (mér er stygglaust rib stil> 
Btýrl), at liann fjrir reli* geltls^ gný*-fct«^, srgatt 
gvbe Targ, |>ann er of regiiii' vif tögn", en ek snuail. 

))(Ujáira)— brynju, mV *) go^j^ðrt. ■) ryrirfin. *) iKtuiu. 
■) — laiis, gullii >) lulC' t) stendr mdli. >) goliUHun. 

BU. 203, 2. 
CT/í- Vgsason: ÍXtekkat' TÍb tanna-hvarfs* hlejpi- 
akarfi^ vea* Qarbar* harMrar^s^. Raung mál eru á 
gingi; ek ak vib miklu roeinl. Erat' mÍDltkt', ráfika* 
Tæki'", gína at flagu''. 

i) trk ekki. i) munns. i) {Ingii. «) giAa- skililakiipaT. 
•) OUni, t>. e. skátdiini, fxirnildi reillu r) ^A « ekki. ■) mér 
b'kt, cptir mtr. ») ikipi. lo) nik. ii) ab i*era cggjtiniriifl annara. 
Bls. ^4. 

Steitiann*. pirt brá or etab lannga þvinnils' dýrl* 
(láDglirBiids, hriatl ok bejstl borb liarbs^, ok laust vib 
jörbu. Sk(b ataJa^ grandar* mun-at síban sandfccrt nm 
aei, þTÍat bart hregg, kent hánum^, t^k legg's^ í spánu. 

i) þ. Njil. , {i. c. tjiíkanilngs. a) Aipí. *) ikipilni. «) sjd' 
koBiings. a) |>.e. skipib. s) ^ör. t) dII. þaS. 
Bls. 20ð. 
Sama: Alellu* mög feilahdi* brant allan mðatalls^ 
TÍBund* fjrir bjöllu gæti* bðnd^ ráku strandar Tal^. 
Kristr hlifbi-t máifeta' varrar', þá er'*" knejfbi' > knðrr; 
ek h;gg, at gub gœtti gylfa hreins^' at eiua" l'tt. 

i) troUkonu. ») þör. s) sjdar. «) — iwa. ikiplb. ») piag- 
hrandk. i) golin. tJ skipil. «) hesti. í) — sjdar, ikipmu. 
u>) ^. «. ^úr. li) lciti. m) stipiÍDs. ii) einiingit, Wldr. 

Bia. S48. 
HaUfr^r oandra'ðaakdldi Varr lundr vigga* lant' 
ar<> hefir hæU til sprnnda. £k hirbi Ii'tt, {jótt ek rerbfi 
hðggrinn i bijndum svarra, ef ek næba sofa tanss mebal 
arraa elæbu karms^ Sif*. Ek mittkat' biudagt of 
ræktar^ vib IjÖaa Uud^ 

D,o,i,7.<iT,Google IITBKIRIIia VlSlf&IINA. 53 

<) >kipi. t) — jwtiar, ijóar, nk.j c^. 9)'I'aubúri. «) kk. 
>.) ntátú ekkL «) i,Ut. r) U- 

Bl8. 240, 1. 

Sarni: Ast reniiamst' lil llnia' unaar daga^. Ek 
leilkal^ bill, Lvat Móta Tergl^r* skal ver^a á munui, 
ef Qölgegnir fignendr jötuns sagna^ frcgna, hrat mik 
teitir. £k M geitbelg af gyltar grfsi. 

i) «„nr mir. .) «jbj». .) - gulb., þ.t. kvem^ .) v.ít 

rkki. .) e«IU, mk.; mcr. «) ^„U,, nik, 

Ú!9. 249, 2. 

Sami: Allah Blítttfjullabir' hirti - nsuniHr sæfar 
báU* koma heim or Beljuni; göbr bams er i Rjóbum. 
Mú eel ek af ibyrgb míua, þótt ölbekkjar SyD^ ýfÍBt 
n&kkut; hferr seggr iBkl tib sAium Biarra. 

i) hiinindHiiiukar. *) konur. .) kk. - 

Bls. 2ðO. , 

Grisii Semingsson : NimakM&' ! bú þikkir mér vera 
oi'ttun uökkr 8velmr% mefcait ek vac heimnii; ek Ift, 
hve^ eumr muu sœta. Gestir hifa gerva hér fjands- 
líga slaug^ : koaa gengr út þritÍD, sjðiigr svarrí þerrlr 
augu. 

kk. í) ófnV. ») Lv«rja. *) slag,'^ 0. agáng. 
ItU. 258, 1. 

Hallarsleitm : Iljaldr-ríkr hiloiir sáU hargldí)', ok 
gaf skjaldn, vápn ok ðkikkjur: veittí st&it-hríugs* slöf- 
um^ alikka^. Stúrráír stillir fékksteinda* kuörru, cji 
ekki^ bæfli^ míldi htldíuga^. Hanu er ríkstr koniíng- 
maBoa — 

i) guUL s) gulU. ») mk. .) jikisefiil l) málafca. .)ekk<rt. . 
jafiulbtlt lit. ■) koDlinj>i> 

Bls. 258, 2. 

iSanii*: . Hiríimenn koBiíiiga knáttu speitna gyld' 

horn hverja húiis* nött*; tísI, glafcr græíiis meldrar*, 

drakk {la^ra'. Vífcfrœgr allvaldr ixbi veija'' vín aíuum 

einkar iBÍIdun) hirbmönuum. Olafr und vegsdlar — 

gjlt. >)bi.m»r. í>I,.e.vttr. «) eull.. s) Jar. i) vJdi. 

D,o,i,7.<iT,Google 54 UTSEIRlItG VIBHANIIJI. 

Bl8. 2S0. 

Samit VUt^Titínn' morlbltiiiia* hvetil-md(r) bji 
inörgD stnni ití i tkelbnm^; húfr' irill', hnnnlr' 
KIIu. Giinnfíktnn* herrtibr' \ht gylt hlýr'o bllkja'' 
Qarrt h5fauin; gkolUr'* gnðptn'*. — höll ok frematr 
«t ðlln'*. 

i^ hugdjariir. •) ivcrTit. *) cf[gí*nðÍ, bemifc. «) bcnkípam. 
s) t\if$ boAia. •) {initnntiu af \tttu. t) birar. •) hcripani. 
•) hcriDL le) kínuiinjfi. ii) ikina. ii) drcka hilfubin. ii) gUpUi. 
u) Jietta vúnort, ivo og ^au tTB lÆastu 1 tTcira DBdUDdaafaraDdí 
viiniD, crn itef í djipunni , þait tkal (• Hpp taka t limnn ÓUifr 
«r riktíT kanAngtumna ok fremttr ot Hbá ■mtf vegttíar {ttf^ 
lignr tdUr) Ult ((. c Lininí). 

Bls. 374. 

Hatianteim: 'Ek tel TtnNr* tl$gia. Qranr fnndi 
tvar ^rdttfr ■enn, [xer ek veit fœri' gnnnelda^ SC7i*l- 
mana*. Hnl^aldr hritra flkjalda', frárr fleitra dába, 
Kk vandla handsöxnm, ok gekk á ámm, flelnijólir* I 

i) iþrdttir. •) fKrrí. (} ttfAi. «) nMDB , dL fnmili hafa. 
■) kdiDk., ktMiiiij^naiL f) nik. 

Blfl. 275. 
Sami', Vitl menn, at ek fri tTenni konÚDgs hVA- 
mefcr' vctkl' Talitafnfl' rofna* ve^a manns hani (og) 
Ijtfinm hrfngl. Hvárr bj5m tnjrtír* grims \k%i öbr- 
nin fKrri< i faamri. Styrremdr^ stillir framði her' 
mart* stœrra. 

i) hÍrbinenD. c) ekkí. ■) handar, ^nn. Bekitclja. «) ^nn. 
Rek«t, [i. e. (iknila. i) inalr. ■) fKrarí. t) Bflaplitnti. OmjSf 

BIs. 270. 
Sami: SAan rib annBr ðblfngs mauna dkvRiinn at 
gánga i berg; alfgr Tsrti strángr sUla sveigi'. Olua 
foldar> eldrubr* nátll hTÍrkt iKfa* hátt Qsll opp dta 
nibr frá mibjn ; hans iff var þrottt 

i) maDninum. l) sjoar. «) mt glUll ruttnr, mabr. 

•) klifra. 

D,g,l,7^<lT,GOO'ílé Bii. m 

SsMÍ: Ek fri biliKDg' gáaga hritt i bratU 
gnfpn; Tábvudr hilniir rendi* rfp'; btnn tk^* prðdt* 
epUr mauni. þreltleyftir* ^eugill bifíSi Rinn dreng und 
hcjidi, atillir bu itA íigr{>oil' olc gekk leogra; þat 
var endr*. 

i) konúng. *) hljrip upp. i) bcrgil. •) idlti. ») hTiuttUfl. 
4] Jofalr rfiir hrcj*ii. >) maniúnn. ■) fjTnim. 

Bls. 270. 
Sami: Ek fet inr|a* hiii Qttrfca dáíiityrk dýrbar- 
merki dctlgniianigs^ SkÖglar borf>B' akelflhrttiar* aký- 
bjdbg'. Sttírlyndr sk^ndir stlr6ra branda* alorma^ nam 
hrinda britlyndum I>orkatU bart Tur borS i Orml. 

i) Bg inui. *) ^tts hcTfyarna. >) ikjaldar. 1) onutu. 
b) ikjildar bjoti hcnDanni, Ji. & koniinjjiiiu. ») sTci-ta. r) or- 
niiD, tMnnk. 

Bl8. )S0. 
Sami: Hikill tnfllngarlbr* margra Jar)!»a* vann apell 
dýrMigrt skfkkjaapjiítninua' ; stilllr sparbit^akaba bdlír. 
GubTefr. ok gria* sklnn nnd bAnam gjfirfciat aÆan Jðfri, 
eiua aTJpetaud, Jafu-«jduf8gr elba frf^ri. 

i) hjálpanoatr. 1} kaDÚngrinn. *) mk., þorkcli. t) >piratí 
«kU »)FÍ. 

Bl8. 283. 
Sami: Dimmt dvergs refu' magnat*. OrrJií6r* 
gaf* bjartar Jartelairi alira dýrbar diba 1 hit fiintaainn. 
Sigrgjarn, dygbar fúss d&glíugr var afean* prýddr, ■óhi 
fegrl, i bial metí ekrýddum drottína englum. 

t) þum. Rduu t) þ. e. nd ejktt jrdhi* efnib. •) hirnik. , 
koutap-. 4) ftkk. 4) racrki. ») ié«r. 

Ble. S8S, 1. 
Baridadrtipa : JÖfur vanu raeir aíban miklu fleiri 
málmhrftilr' ; fr<gnm* atra \>mO itr (Btríkr und aik 
geira — *); þá er gerbi* vala* farb^ virtils' strandar' 
Tala' of'" vfdt berjat Cíotland. (Vebrmildr ok semr 
hildi — *).- 

D,o,i,7.<iT,Google 56 tlTJKiniNfi TISHAHHA. 

i) onutiiT. i) «15 (pnrtÍ. •) ab l>»í. •) baW. ») herlon- 
linga. *) Tetr, þ. c onutu. r) BJi.konnngi. ■) jarW, tjtiu. 
t) lunks, þ. e. ikipa, þ c Aipa aTuitu, fj<ianutu. lo) um. 

*) Jieisi t\b liitiorli, so og 4. oft B. viinorl i nteitu viiu, eru 
•teljaorlb drápunnar, en Jiau hánga af einu steriovti, «cm Snorra-' 
cdda t!l fgerir, dregr iand al mun banda, og skal |iau so upp 
taka; geira-veSrmíldr (hcrgjam) ESrikr dregr latid und íik at 
éum (cpiir lílja) banda (golsnaaV o^ temr hlldi gunnhlitr {\iii 
i onuttun), ok rétí lilSan hjarli (landi) : goS' Dðr7u jart, 
Bl8. 288, 2. 
&mo.- S(Brir' stafaviggs' lét höfuft gumna Hggji 
at Stanri; gramr væltP svá. Unúa márr* sleit Bvörb* 
vfkfnga á e;ri, at hörbu iverl^a m6ú^. 

i> j.. e,%t^ir. í) jkips, Eir.kr jari. .) {i. c. vtltl. bjd so un. 
■*) hnSa. ») hiiM. e) Um slef.fe sjá bls. 288, 1, •. 
BIs. 280. 
S'ama.' LœgÍH' log' fágandi^ fór sítan ej'ta Valda- 
mars laad ðddhríbar brandí*; hrjt óx af [>?(. Ægir 
gumna' 1 þú braoztAidegjn: sú hiidr^ var börb : komt^ 
auatr í Garba meb höldnm. Osa nnmaaBt sidl*. 

l) sjúar. >) gnlls. •) mk., Einkr jarl. t) aruitu cldi, þ. e. 
met) svcrti. t) mk. , Jni Einkr. e) oruita. r) fid komst. •) eg 
^tit deÍU i þW. 

Bla. 204. 

Httldór ókriéini'. GuDnblikB'-el'-miStr^ jöfra hneit- 
ir* haat út miklu liH af Svf[ijd&uj gramr hilt iaiiiir* 
til gunnar. Hrsegeitúnga" feltir^ ! hverr' hölda vildi 
þá f^l^ja Élríki. Sdra már' fikk Bflg" á ajá. 

i) ivcrl*. >) itntu. >) — hn^br. «) hnekkir, þ. e. EÍrikr 
jsrl. iulr. *) hraíiu. 7) mk. «) Jianníg Hk. •)"fcr»rn. 
..) drjkk. 

Bls. 297.. 
Sami: Kondugr fdr snnnan ajav tlgnm fkeilia ok 
eÍDu'; mœtrnnnviggB* meibr' raub sverb at ona* mori>i<, 
þá er jarl'^ haf bi of kraflba hún-hreina^ SkÍDunga' lagar 
fundarj sælt seggja ættar gekk Bundr. T,Goo(íle UTBKIRIHG VI8NAHN&. ^ 57 

i) þ- e. sli^. •) *kip*- *} ntk. , kokilDgr. t) jvcrla. i)<mutuÉ 
•) SÍf^aldi. J) •kfp. >) [)■ c. tÍL 

Bli. 309. 
Hallarateittn ! ATrrjöbr' þoríil beiti itta »L þriaa' 
um' Bkeibnin efata^ linn at S?öldrar mynuii brýnn 
byrr varb. Ormr hjan lángi skrelb «lna váug^, prúb 
Urb kniU drar, liilmir Btýrbi. 

henuk.. ÓUIr konÚDj^r. i) |>nm. •) ntuMa. 4) (ufib. 

Blg. 305. 
Battfréðri Frægr flngþTerrlr* nam atdregi TKgja 
farrí, heldr lit hanka* akyldlr' hugrekkl þekka air. 

1) fldtla •tbtivaildí, heniik. 1) hcmitnni. *) htmik. 

Bla. 30a 
SamÍ! Geta skai þess mi\s, er iólg^ féagt menn' 
fcvi^n dátiöflgan gram mæla Tib dreogi «t vðpna senuu*.' 
Ilertr fgbar^ hnekkir* bab-a aiaa rekka bj'ggja i fltitta} 
þröttar' orb þeas þjdtnr sesaa^ lifa. 

1) herniaiii. *) í orustuiui!. •) otta. «) koniinf^. t) hrcjtti-. 
•) — víiur, koQiiiig*. 

Bls. 3«7. 
Sami: H;kk' gram, þaun er framdi gnnni, mlstn* 
þar Tfat tiP mjÖk geugia þraenzkra dreogja; mörg 
dnStt kom i S6tU. Neefr* allvstdri vA« elnn víb tvá 
sujalla Jiifra ok jarl iun þribja ; frægr sil^r er at sejja 
tíl slfta. 

i^ cg itjgg- 1) hari mitl. •) of. t) knár. t) koBUDxr. 

Bia. 311, 1. 
<Stó/i Porateimton: Ek fylgta Fríia dðlgi* ok 
SÍ^alda; úugr ftkk ek aldrbót^, þar er spjiírr^ súngu; 
(ttú flnnr öid^, at ek eidumat) þar er birum roMnit 
sirlauk' tíl mdts TÍb milmþíuge - mætan< anunr fur 
Svðldrar mynnl. 

i> Eiríki jarli. ») fé og rríEgt. a) spjdl. t) racnn. ») •leit. 
•) kapiUDn Olaf Tryggraton. 

D,g,i,7?<iT,Google 58 VTRKIMIHO TISRANHA. 

Itlt. Sll, 3. 

HaUfr^r: Omr lifcn ^örVR frani á lopti; brodda 

flaug' rar Iftt hept, ábr brJAtetidr biugi* Bkyti spjút- 

um. HiU Tir orb mest, it mlnn hvarkunor^ drottlim 

■dtll harlbut frBm i mi\m\ gnBnitan^ f;r BUnnan Iðg. 

i) ftug. t) nicim. i) aljieklr. •) anuuuiiii. 

BIb. SUt, 1. 
Hattarataiun : Avrbragbai «rlr* lögiSu annal alnn 
sex tigum flansla' at linna^; Göudlar borba' gnaust 
varb grínit. Hörg drdtt hnfe, þar er dinakr herr lötll 
4ýran harra; hlrb f%ll, brafnar gnllu'. 

i) onutu. >) Þjöiur, ^. e. kemenu. *) lUp*. «) Onubiun. 
*) ikjaldi. •) kniiikiiba. 

Bls. S12, 2. 
Sami! Sterkllg atöng jðfvri merkfs retb', itálin 
Búngu, gramr Bkaut, rimmn gángr gerMst á Orminn 
lánga. Nýtr nœrr* her orbprúbs Noregt gœtlBB^ Tir-a 
traubr it SKri J^ti ferblr*. 

i) Idr ABugí. i) knar. *) ÓLrj kDQiingi. «) lit. SleTit, 
,}i U>. 259. 

Bla. 813, 1. 

Haltfréðr! Hnndmargr^ herr löttl draail' ludi', 

þar er hir^fengr hilmir hœtti^ en varbi Donum hjálm- 

■pjrftnm^. f>Br ffellu meirr flelrl hollTÍuír liiíulr meb 

þelm gejms^ BkaevBbar^ ^olU'; ek hlaut mein «f fiTf. 

i) lafaf nurgr. *) bcst. ■) ikipib, Omiiini. Þ- *■ *^- 
t) ikotvopnum. t) ijdu'. r) — hem, tkipi. ■) ink., koniúiip. 
BIs. 313, 2. 
Sami: Herakerbir^ klinf knnnnm eldvibum* harbaa 
fvirbar atoru^ me^ íTerfcÍ; hann gekk reibr of skeil^ar. 
Grimr kuuni ráaárka* barkab' hold it gunni; margr 
gunnþfnga heggr' lí oí höggrlnn á þunnnm björ. 

i) lib9forín|;i. >) = iverlvibiuii, möBnuin. i) hftfulb. «) ucra 
til skemda. i) l>rjnji>. e) hermk. 

Bla. 314, 1. 
HaUatateÍHn: Sveinl gelik meiuUU mjrkt m«ekli 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle UTfíKintMG VISKANNA. 5ð 

eg^thregg*; ekírá ilr drejndreB^nm; DiDÍr <knH<t- 
aba ■nden. 

i) iMTdagÍ. 

Bti. SU, 2. 
Ha^fréSr: Il«niBir vigttyn^ rjmr nr^ um VlniU 
myr^i' nnd randi hlmni^; spjör* knáttn glymji. Varg- 
hnllr hlrfcir vOAm^ veltl-reffcir^ me^ Q&ld Beggjs itdbit 
Biirgi þrinn' Ht) hirtin hnitT^*. 

t) rétUra vigtkf*, •kjatdar. i) ObT koBiíDg. •) (kíUinita. 
*) Topn. i) iföti. *) Telundi kcim, þ. c. ikípi, bernik. t) (hUup. 
•) (kJ3U. 

Bl8. 315, 1. 
Jlqllanteinm Fj&rni§^ mána* fleyendr^ rendn 
flmtén ðtiblÖkkum ekkiU* it graiii. 

i) h)áims. i) iverti. ■) benneiiB. «) il^ani. 

Bls. 315, 2. 
HaUfniSr: Hlífi gálko', gnjg tíl gnmni felgUr, 
sögtn npp lög* vili rindir bálku^ ; Uf lig&Ísk^ nrnm 
•kjdtt 

l) *icit. i) kviítu halt. i) ikiidini. •) ^tg. 

Bls. 315, 3. 

Sami: H;gg, leifi' briutsr' lognáriJnfnm' vlra 
leitl*, it eigi geigrftfng) geire* rili gomni atjiiriT : þá 
er fraeknir fákhlabendr farlegs' húfa' gfnga mebr hsmri 
þœftir'" hrfnga ikyrtr*' it*» vin Jirli". 

l) sjiikoniin{;i. i) i)<)ar. ■) miinnuin.' «) gc<K- ') lítialí^ 
|nn|;. •) bardaga. ^ t) koaún^nD. ■) ralleffs. «) menn. kappw 
DUri koiidnj>i. id) tlegnar. >i) brjnjur. n) mett. it) koa- 
UKÍnum. 

Bli. 310, 1. 

Hallargteitm: Tvelr nafnar' gJSrbu drífn* : braudri 
gall viti slSg randi*: grár trallmiTr', solljnn trýui, 
reif Jafnan hne. Svenskr herr var þorrinn^ aigri: 
averfc belt, eu pelta^ flð; hríb dx, hÖUIar flýdo. 

i) bátir ÓUfsr. t) liðrtiuil. •) >v«r1bll). i) skjilduuu. •) úlfr. 
•) ivipu-. t) váUkt «pj<it. T,Google 60 UTSKlHIKG yiSHANNA. 

Bls. 816, 2. ~ 
Sami: Rægir mitti at Ifta rannskjfttt* tveniis* 
flögi/nga eenu; var-i frI6r; a6\ Svölnis^ jela'*^ rau&' rít'^. 

i) rojög sljdtt. «) tvö. >> Ótioí. 4) iveiWb. s) = liraub, 
(inýtli. ») ikJbldÍDIl, 

Bla. 817. . 
Sami: Tandr' Sl'öglar' flang; líggi rendi^ Iveim 
(löglíngnin; hans vegr hiifst.ine& sigri. 

i) eldr. i) valkyrju, þ. e. sverl^. t) rak á flotla. . 

Bla. 318, 1. 

Haldór ókriatai:. Snarpra sverba gángr gerbist um 

Orminn lánga; drengir slitu fr!&* iengi, þar er golliu' 

spjiir^gullu. (Menn) kvdl^u BVenslcB menfl olc danslia runua 

fráns' leggbita^ 'y'ðja honnm'' aunnr^ at ddtgs aennn*. ' 

l) glaunir. •) bðrtust. s) fullig, gjlt. *) apjöl. s) fagri. 
«) jverti, nik.' 7) Eirfki jarli. e) fyrir sunnaa, J>. e. iit> Svoldr. 
.) í oru.tmmi. 

Bla. 318, 2. 
Hallarateinn: Itr' jarl rendi.endr^ limm sliipum 
þribja Binni at Ormi þremja^ etorms^ þrekmauna*. 

1) agœtr. i) aptr. s) sverta. *) bardaga. s) hnuatmennii, 
J, í. þcis hrauJta herraanuj, Ólars Trjgpaj. 
llls. 318, $. 
Haldór obristni : Ormrinn lángi Iiom í Iieidr harban 
rjörí)': túugl tingla tángar* sicérust þsr: reyr dreyra' 
liitto* saman. f>á er brynllagíiH' reginn' lagbi borl^- 
mlkinn barbs' vi6 afóu Fáfniss^ ; Jarl vann' l^álms hrib' ° 
at hölmi'^ 

1) þ. e. mikínn hiiika. t) ikjaldrimai)- túngl, skildir. i) sveib. 
1) Aa hnita, skullu. s) axar. >) mk., Ebikr jarl. i) Jámbail- 
unn. a) Ormsini lanj^a, e):hátil. 10) oruitii. 11) lil Sioldr. 
BU. 3IU. 
Hallfiéðr: Vcrkendr' IlfeMns bangS'SerkJar' gjörtu-t 
vægjast vit í naddfárs bö6', snkliu sárir nifer af uaíri*. 
|>ó at aldýrr konúngr stýri Ormi, mun Ormr lengi 
laiir* slikra drengja, [>nrs^ haun «krí^r'meí) lib lýfca. 

D,o,i,7.<iT,Cóogle UTSKIRING VI6SANII&. gi 

i) llunilr. . ¥) bryoiu, J>. c. hGnDciiii. s) i ^eirri kKltali)(ii 
onistu. i) Oriuifiuni. &) án vcra. s) þar cr. 

BEs. 321. 
HallfTedr: |>elr ýtar, er vffci uenna', láUst enn 
eigi or finuB fremra mBnn fitlitreífuni' Oleili'. 

i) fan. *) glMnin í bardaga. *) Olafi. 

Bla. 322, 1. 
Sami: BleyM firbr Brets Btríbir', si er wM Tfíi 
lónd, firMst vættr' t[& brá&aaH^&ins belkditm' reklia- 
Hann Ikt inær^ eíAt^ rerba robin bl<t61 of^ Bannasök; 
þar 6x grer^jálmV^ fur' Sk^lja^; ek frá Bkilit^". 

i) ÓUrr lontingr. i) atls ckk!. b) leil, {>. r. orustu. 4) Tó^. 
í) vopn. «) fyrlr. f) jrtrba glam. ■) fyrír. «) koniing!. lo) cg 
hcri þarora lanna sjtgu. 

Bls. 322, 2. 
Satni: Hrerr maHir nnd srflir jafiri' Tsr hræddr 
Tib ðrran hngdjggau 8on Trjggraj mdlinþfngs* mei&- 
■r' tSbgst*. 

i) hlmn!, þ. e. i jilrhi. «) bardaga. ») in*nn. •) s. i. cíuliuil, 
rDm imcikir. 

Bls. 323, 1. 
SamÍ: pjAt> muDdi-t varliga' hrjóta' hit linga 
lAng^ und lasafkB^ rniuiii gram, b]6Í kom á þJban 
þrÖni* , meban verbúng'' ítra' jöfura Tarbi atu^ Tiu* 
STerbum innanborba; bú gerHet Tel'" at morbi. 

i) Talla. >) cyU. •) skip. i) gulli. s) baríittokk. 

>) bÍT^ r) agtni. •) aniaui. >) kBppann.koniinf^nn. lo) gckk 
vel froniD. 

^ BIs. 323, 2. 

Hallaríteinn : Ytarborbust; nyriifngr l^t bens Tfba 
helptar gjörtmni brynskftB^ Tifcum'. 

i) iicrbí. «) raBnnuni. 

Bls. 324. 

pórSr Kolbeimton : f>ar rar herjat bldm hjorTÍ TÍb 
dreyrgar tóptir hjátiuabe HropU'; euu gerti' grams 

D,g,i,7?<iT,Google QZ DTSKIRDtC TIBKAKItA. 

Tirr' fúk gott srK HjmfBp-! böllliám Qilli* bilir. 
ilr þat rrrniat*. 

i) Óbina, þ. e. \íb bltítiuga ^nMa. t) fí^^U tirausii- *) tani- 
armalr, Ji. e. H^rniiÍDp. 4) hlmininii. ») ^ymuL 

BIi. 338, 1. 
Haidór ötríataii UyVUt ek v««b at wlgU itótt' 
■piTJÍiIt »lk' ; jarl vann ttfltan égnhnrfcan jöfar , (ok) 
keniat at Qörii-J&itia> ; Ktt var Bsvar atftU* avingr, þá 
er r»ri>«t, QariwýviU' rölkfaadbrM barbi' i nlb* vib 
Orminn lánga. 

■) hiiliin. ■) hlifbÍ srr ekkL_ >) |it1 IjSrtútta landi, Nonp, 
fMMmk 1, 36. a) ikipibi Faf>rikiiina hefir ^/Jbt ttíi, ú\ír- 
a) ikipi. «) ]þ.e.fa«rtr í akipa oruitu. 1, Jimbarlbann. ■) boT(. 

Bla. 828, 2. 
HaUarríeinni Slyn* |>reirtk*. Stringr rttgiTcllir^ 
ta/b rénaflu* atcrl aska' fella rcmmjlanki^ i Ormina 
Ua(i. Ættatdrr KirOtr mittl «IU ildri tíuhi of-Una^ 
í geira d;n*. 

i) omMan. *) di. •) hcnnk., XjiikrjarL 4) golli. a)«iciiii 
Moa. ■) stiirtrF. r) OmiÍDn. ») oruatu. 

Btfl. 32g. 
Httldör ókrittnii f>j<tb alökk iptr um þtfptr meb 
Ólelfl*. fiagreirr* þeagill Mt i aíai heiptamýil 
dninsi: |>i er^ hJtfbn lokit btTHU* nm w^allan Hút- 
landa' frim'; vápnelbr^ varfc fur Vlnda nyrbl'. 

1) (Íl ÓUfi konnii^ 1) hugp^albr. *) nwnn. 4) ^uin. 
») hn IltamlmmJ*. t) NDrogi koattog. t) nttn imA v«paun. 
■) Olafi komÍDfp. 

Bls. 330. 
tíaUarrteinit ! SöLnBtrdngr hlM'ngr' tkaut hvaat* 
or Ijptfngu ; hlífar brustu. Sf&an nam drekinn lingl 
•ýnt* eyfcatt. 

1) kooúngr. i) batt. t) aubijauliga. T,Google UTSKIBIKG.VISIIANNA. 63 }>BIDJA BOÍDI. Bli. 3, 1. 
Hjllfxbðr vandrcBSaakdld ! Gunnr^ töx fiir •annta 
haf; sverb bitn Qorroiin^ feigrs flr^4 ; gott er möiinum 
st frétla gerra^ at þrí, brern rekka randlííis* vlMr' 
kTJba fylgj* Ólifi nkkll(^zt'. £k Tlnn ilittan' Siirt* 
aftUr' 8ylg». 

i) orntui. i) brjtht •) vandliga. t) ikjaldar. i) mcan. 
•) vaskllgajl. t) og «aada. •) jötna. ») — drjkk, skáldtfapiim. 

Bl8. S, 2. 

Sami: OgræMr armgijiíts' sáTr&nn l^ita aui!i« ok 
bá^Nabra'; hann raubglabr geir atgnnni: ábrhJBldr- 
jMrinn' hngframr þorkelill'*, eiiotr sanda^, héldl uad- 
■ 11 or nmrl böb'^ á anæris tjtnl^. 

>) mk.. tn!lilT at KulU; hrá þMÍcell ncfja. >) OnDÍHD linga 
og ikaiDma. i) vopndjarrr. ») þorkell. s) syndr vet. •) oruitu. 
t) akipÍDD. 

Bh. 4. 

Sami! \MÍt skeillvi drögn vi'dt it vfgi, ok fmnn 
gdlkn* {iri&ja^ haubrs* Tiflt' gfndn munnum i þjiibir^ 
Sverba gnýr vart á sjó ; örn s4eit gera^ beltn' ; dýrr 
dren^a s^itri' Ti>°; œSrg driitt kom A flótta. 

)) akíp. i) vargar. >) Ótln,. «) — blifar, skjaldar, þ. c. 
•verfim. t) me1b jami vQfbuin slöptum. a) |). e. |ieir Sigialdi 
hilfbu •v'criúo í lopti, er ^cir rcru lil bardagani. t) úlfi. . >) br^ 
■) hoAúngr. lo) bartiit. 

Bls. 5. - 

Sami: Veitkat ek' hitt, hrárt ek skal Ie;fa* helta^ 

Í3ýr*-^lik8' djn^-sœbínga' búngrdejfi' dauban cba þd» 

kvikvan: allg'° aeggir Begja m6r hvárttreggja sannliga; 

at hv&ru" mun grarar sdrr; hffitt er at frétlalil hana. 

>) eg veit ekki. t) lora. *) ijokoming], i) tkips. >) •kjaldar. 
t) omitn. t) —' míít, þ. e. hrafna. ») hcrmk. , OUr kond«i(. 
þi. lo) mt\ þri a». ii) Jint lera At. 

D,g,i,7?<iT,Google 64 VTSKIRING VI6KAK1fA. 

Bls. 0. 
Sami: Landvörbr* vir Mgbr m^r firbr lýbum olc 
lábi fnr hindan aji; en roanain-a^ ot híba meirastrfb^* 
p6 >t ærlr* hauka-háklifg' e]ds''.belldr þelm Bvikum, 
mrl OB8 heila Kbn', ef jðfr lifM. 

i) koDÚogHnn. ») jeg mun efcki. «) hann. t) yfónar. 
í) handar. «) gulli, ^. e. meDn. t) hcftu í framini. b) biifati- 
bkn, huggun. 

BIs. 7. 

Satnii Hinn, er [lab aagbi, at lofba gramr lifbi, 

Tar nm sefl eamr* oddbragba* árr^ læBtjgga^ aðnar 

Tryggta'. öld kvebr Olaf vera komian of stála eli''; 

menn geta ferri^ sSnnu máli, rajök er verr en svð*. 

i) itobugr. s) aiTÍb). ■) lijdD, |>. e. strAsiiiatir. 4) Jwls 
lirckkjaUuga, gtíla. ») Ol^. 1) bardaj^nuin. f) (jærri. ■) ^vi 

. BIs. 8, 1. . 

Samii Er þegnar aóttu þr<ittIiar%Hn gram meb libi 
lýba, (aeni) ek frs, mondu't landherbar* verba þesa •fciip', 
al margdýrr mundjöknls' rýrlr* myndl koma or alfk- 
um styr; m&r þikkja-t golnar' geta glfkligB^. 

1) þ.e. Undbcr ^ar. ■) aufini. •) lilfri. 4) mk., ÓUfr 
koniiDgr. 1) menn. ■) llkliga. 

Bla. 8, 2. 

Samií Enn aeglr Bumr Beggr aubar kennl' fra aár- 
nm tiggja ebr braut of komnum or málma gninBtan' 
auslr'. Nú hefk Bannfreglt morb aiklfugB sunaan or 
miklura atyr; ek kann (eígi) margl vib* veifanar orM' 
manna. 

>) mk. , }i. c. mér. 1) bardafjiinum. ■) á VÍDdlandi. 4) i 
■niitL 4) dviiiam iSpmm. 

Bia. 0, 1. 
Sami: Illt var þats' ek stiib Qærrí ðlfa Bultar 
þverri* , þar er milmar brnatu meBt* , þd at opt aé 
sméttundir einnra*. Ek era Bkiiibr* vibSkjjja*, Bkálm- D,o,i,7.<iT,Google 3B. UTSKIHHa TISSAIfllA. 65 

ÖU* beflr valdlt 1>vf. Ek TatU* vtít» a»tUn*) 
flMtBin er mest Tilok dal'*'. 

i) þoti, at. i) kappuinn, Ó\tfi. •) f buJagaBmii. «) afl. 
koniA. •) skilinii. ■) k(mni|pBa, r) ■tiAib, budagía, ■) •atnú. 
«) komiii^iit. lo) flulir öika marKi, cu fan duUir lÚBi *anaa. 
Bli. U, 2. 
ÆbBn.- TýrHébluB mejjBr* vígþeyt* l^ ()iw3)liBrb- 
^rTum bjftm' Terfcs.iTerbB Tind' á v{bm bölim* ■undl. 
Mðrs bitr benkneif> it> i blöM tjHt Óleifi, tí>t ea 
Elríkr DKfcl Orml eU melfK htut^. 

i) HÍUu. t) hcrmk, , ÓUt kanúni^. •) onulo. •) SvoMr*r. 
») vopn. •) •ign', 

Bls. 1«, 1. 
Hal(fi^ 1 Ek hef guíifóbiir, þiDDi* rir vorbÍDn* 
rftrt hverjnm heiptfiknam* Jöfri nðrfcr uod nlfcbarU 
Norfcra^ £k mua ilrfregi bíba bðtlr þe» mgckii m6t* 
lurginkBnda* er Tinn skirban^ breibsn birbmina*. 

.)þ«m.r. i) = ™ •) hcrgjifr»um. •j.jíS.tó. .) W- ' 
AMg». •) þ. c. ^eis hcnniiiiu, ]i. c Olafi koniinf^i. t) mnilr hjii. 

•) •kjiU4. 

Bls. 1«, 2. 
Sami! F;ir mun helmr ok hlmnar bresta f tTBv, 
ibr en gcbfngr muní fabiat, glfkr hugreifnm Oleifi at 
gílba; hani TBrmestgott* menskrB minaa. Ena hreial 
lUsir Iiafi ÖDd kænt koudngs ofarr iöndnm. 

i) hinii Tir hettr. 

Bls. 12, 1. 

HaláÖr ökrittni: Ormrinii liogi bar hjiJmfsidÍnR 

hllml þingit if' mikla hrfngs' þíngi ; þjðbir glcstn' 

þi tkelbr*. En jirl tók gUbr ?ib nsbrl sannr st gný 

gnnnir; iStrtul!)r Ilemfngs brófclr varb ibr at ijöbi egg*. 

i) kamukc : aU i) •vcrtii. •) prýddu- •) heraklpiii. 
>) bcrjut. 

Bls. 12, 2. 

Hal^réSr t OrbssII jöfr xhi (trfermdum' ormi 

FoKMMAHnA SÖGVIL 12. BlTtDI. E 

D,g,l,7?<lT,GOOgle 66 ITTSKinilIG TIBMANVA. 3B. 

iioc^ áinóli Sirfki; taötf srerbi fmtlt* vavb at' ^. 
En liefair Hðkonar* slýrifíi þeiin liýjiirnatii ^ lilýrs fftta' 
stmtran} á(r t<(x gunnr un gé'ban grftm. 

i) vcHASIniimi. i) nniila. ■) pptir. •) Eínkrjart. e) Innnske 
=» AáJ^í^^nim, jiiínbp^uin. •) »Vipi. 
Bls. 14. 
PórSr K»lbnM»on: £k Teit, at ftettir IierwH'., fur 
utan £rling, Tám ár' Tlnirjarlaj (reenn) lofi farlanda' 
JSuta^ Tý^. En eptir Tig^ lagtiit land [und fram* 
'norban Crá Veigo*^, eba stBnda^ iengra, (ag;) tfAx til 
l^. Ek vel orb. 

i) fDrbuin. i) ijriar. •) — clJs, pilli. •) mk.,- £i(m|f 
s) SvoMar onutu. ") ftdab i!fUi Fa^skinnu, scm hclir „•■>» 
gram", •) e; á Hálo^laadi. 7) noUut. 
BIb. Ið. 
Sami: Aldir* nntu allTalds*, vel likar^ nna slftn; 
hinn lézt skjldr at halda hendi of* Noregsmöununi ; 
en STeiun koDÚngr sunnan^ er ssgfcr daubr: íitt tir 
flettoa ^ta bilar. Ea htm^ bKÍr Táro autir^. 

1) ncnii. 1) Elnki jarU. 3) hiðnnum at>. •) ;f>r. ») trá 
Ðamnurk. «) StcLu. r) hSRiingjalaiuir. 

BU. 16. 
SightMtr tkéld: Svá var, at Erlfngr, mdgr aldjgs* 
Ótafa Tryggrnóiiar, legbP jarla átt*, er alýJtldðHgr 
mittlt^. Saarr húþegBa harri'* gaf naeat Kognvaldl' 
abra í^Btnr BÍna^, [en þat rar ybr aldrglpta^. 

1) {linnig Hk. 1) œtl jarlanna, þ. c. jöiiunuin, þtim baeSr- 
iim, Einki og SHeini, HiVonar lonum. >) matli ckfci t^^gii')- 
«) OUfr koDúngr. 1) jarli 1 Gautlondi. 0) nfnl. Ingil^iirguTrj)[gva- 
dótlur. t) Hk. hcfr hér: þat VOT Úl/» /eðr aldrgipta, {>. e. þat) 
vait fofcur Úlr. (Rögnvaldi jarli, jjá Fro. S. 4, 198), ab lani ; Og 
hulcir þetta réttara. 

Bls. 17. 
Sami: Engi annarr lendra manna vart ai, er Btoil>- 
fiorrinn* átti iirr' fleirt orrostnr ErJfngÍ. Mildr aeggr 
bar sinu þrek Tib tióknlr', þTÍat (hanii) gebk meBt^'furst 
iuuaa í marga hildi, en or á lestl'. 

D,g,i,7?<iT,Google 3B: ÐTMtUtUfG VISBAHHA. 67 

aem JjsrOega belJr (tiitu Mani, i ()n>*lu, af tÍcA = *tif, Uflb*, og 
þoTÚui. i) [laiin. nV. ■) beitti hrcjiti liimi i Ixrdiignm. f) opl- 
ait. iiíaitr gckk hum^itr Ðnistuniii. 

BIs. Mj er Udst. 
Bli- 2S. 

HallýreSf vandrmiaakéld: &k hef feflfil au^a all- 
dreagila*. Grimr ok Jarl heflr 'illrar tftir* fra~indaii> 
laik gjðllna^ gulH, «f ek akal, gjálfr-teigHf mork^ gjilda 
matvígum Grfei fur minttm Terka^, en befk ctgl glap' 
gkoMir'. 

l) iHdrcngilÍK). i) <ihrppíliga. >) g>ddan. 4) hringbndi. 
%\«tT. •) koii*! t) kre^ikap. a) in þesi mcr *t gcM ■« >ðk, 
*li «11 tu£ *U lingon vib KalfiDDD. 

BIs. 24, mÍHngr. 2. 

SiMRi: ÖH etttönd eru nm orMn aofc nm' dautan 
gnw; allrlVitr' glepst af falH flugtitjpgs^ Tryggvasonar. 

1) icfpia. i) glrlií. 1) þinn. Fs^sk. , Ji. c. DtlhiUgjarn, 

Bie. ae. 

Stmi: Hjaldr-ðrr' , (fidD crt bærr at hejra hnttr, 
glma aim þik. 

1) haiBubr! 

Bla. «7, 1. 
iSliffl): Hreggbtisiu ú^r' hDauÍÍ' ási .vft bjarta ail^n 
mir, hefir at öbm^ mjök aflat bárn akafli*. Marr 
aketar*' mfnum koerri af nökkTÍ'^; ek er mj&k rátr.- 
Mnn-at lirþTegÍn^ Bldati eira^ skdldi sfnnT 

l) Wa. t) rafc. ») (ndramiEr. .) stor.,j(.>.m ; ífccír b»*r 
kala: KreggblámiMMi iii hnauH <>fn'nn mkrt) vifl Jbjorfa tftamjr; 
Mrío Ae^P 4/'°" 'B''^'' 9*'' ■t^ "' ö«ra. >) kailu-. •) dnhi'iir* 
vcf^. r) .ot. ») vœgjí. 

Bls. 27, 2. 
Samit PJðlerrin' hardl(k« Rínd* mun þerra sir 
vm fn^\» brá (meb) livAri heftdi: fljií'' g>t^ fremdar 
E2 T,Goog.le 68 ITTfiKIttniG VIBlTAlnlA. ^B. 

sM'*: tX mtrUMggi* meSbn^ sknlii lcggji nlk dnit)tn 
At nn borb^ ek tit Mr ðngn llJiiM at Bútum. 

' i) tú iltuti. *) koDa. i) itlbliliil. 4) ágxtt 9kapl}^ill. 

í) ITCllu. *) iuniD. 

BU. S8. 

£iinií.- Ek mnnda nd sndMt sorfliuat, ef ek tIam 

harfit Uln ninnl. ' Údgr Var ék ■%■«' lurbr < túufu. 

B'autir verbr hrerr; Taldi' fub', Imr aldri gkal slttM; 

ek veit, at of sýtlg TKtki', nema'* lirKbunBt helrítl. 

i) sctir. ■) nU. 3.) eg ottast uiD^an iil>t. 4) co. 

BIb. 30. 
þórSr KolheintsoKi Enn hefk ieyth\ [wr er ek f rá 
lofkenda lofba* Bendn Itob at' hjilmsðmun* j>rli, hilmi 
hjarís drottna^ : at Elrrkr akj'ldl BkuldlifiBt' koma tmdr 
at {leirra áBtafundi; ek skll hrat granr níán vllja. 

1) M, itíifk. >) niifiirnega laeiui, Knnt nla of^ Ii«n nfca- 
ncjtí. *''- *) Íicrgiiimuia. t) lcDdra inaDna. ■) nubsyuli^ 

BIb. 31. 
Sami: Gniikennir* lét nman bundit fanni^ fsr 
veit«n Lunðdn; l^f]^^ iundr frcbh hest*'* vt^ til 
ianda. Rönn'refn-þorinn'' Úlfkell; fékk Jfflig' hSgf 
af þfnfanönnnm, þar er blir* ef^ar rekku sk>ifB. 

1) mk. , 'SjwAx jari. s) \a^i til snutu. 1) frcgr. s) oic 
t) lNU««tt. >) bcrdjarfr. r) óiutíg. t) bUir. 

Bla. &4. 
Tfyggv^fioHiT: Tfrefffafcr^ Tríffri fár Borboii, 
en Sveinn koniufr {meb) BÍUDlferl!)* sunnan, aí funnij 
morb' t6k«t af 'því. £k var n^rr þavBaom* ^rra: 
Jtar bar harU* akjtitt it m^ti; herr týndi ^r Qðrvi. 
þat var I^örfoti'. 

<) frogbsr iQira. ■) herlitii. ■) bardag!. «) itgtiiiji, onuta. 
•) bai'U. t) þab vir birdagi '«b narki. 
BlB. &ð. 

Sama Ha'Si: Svinni, Tar-ó,s»nnndaf , eem mev 
b»ri manni Íauk ett öl. Narfr seggr hak and eggjar 

D,g,i,7j<iT,Google '3B. UT8KIIIIIIO TtBltAHIU. 69 

|mm ■oi^, er STelm kimdag^ balb tÚM dreagi tugjs 

Mman skeKarsuriu; hnirDÍ gafit «t sliU krátt hald, 

Bli. 68-ðO. 

fKiur VÍ9UI cru m (iljusar, afi ei lertn ÍKriwr tll Rtta búIi. 

Bii. m. 

PorltffU klyppr: bjtfr-rinns* Nanm', ek Yiy%% eigi 
hygsva' be^ hjá |»£r, n% svft'* dýnu, ok (ek) drekk cigi 
mer [lekkja' valtar diba^ , átr rjöbum beDgjdbÍ.' nef l 
blölSi daiií)8 bragnrngB. 

i)MI«a. .)kon.! .JbygBÍ-. .) « hrldr. ^ LjuffíÍBS.. 
•) oL f) hrerugli. 

BIi. 9i. 

Porhi/r jarlatkdlil: Svirri', bw^ minnbrelHr illa; 
érmgr hefir léiiglt akaba báta ok knarrir; ek sir' i 
aléttrl eyri. Hverr velt, nema tibin, ee r^b brenna 
npp aMK fll^ fyrir Bkáldl, kaldfýsi mik at e)"l<h kol 
knamr*. 

lona! i)' nicrtÍ ^l. v^iilipib. 4) hcfaa tlipibienii- 

Bls. ðS. 
Sami! Uiiin itri J6U gramr^ (heBr) opt raíikEftg- 
hBdl hranda* meb ærnrí giptu öblínga hlmina rUk^ 
i.) Ðhu konuDgr. i) hcrjab > EB^UDd. •) guli]> 

Bl«. »7. 
Sami! þokn dregr n^p hit JFtoa* ei festist hít 
Tcstra ; mökkr nabrbíngi náms' niUB kominn ht'ngat «t 
n»kkTl>. 

1) mökkrrnn a£ |)\i brenda fr. 1) af cinhvöcx! ortuk. 

Bls. 1>9. 

Sttemn ionáagr tjáguMlcegg : {^orieifigreiadldreng- 

jnm hrob* firænda {>engil8;' ýUr Iiafá víba borit frá'* 

diítlfe jarla nft. Njörfcr* rtb fscra vírbum vellshrri* 

vcaUn hrag, (ok) gslt lands gxti gráliga brot Qdns báru '. 

1) rán. 1) st bont. 1) rok. t) jarllnum. >) A'ipsms. 

Bls. lOt. 
Porleifr jarlutkáld: Hiun hildaT ^rS, vfgdjarfr D,o,i,7.<iT,Google " 70 UTSktWhG VJSlíAKIÍA. 3 B. 

vÍHnmitr risfiktffca' hrtrf á TeW; hvat rafh- «C ^r- 
^rt>if Eim QðlkanAi $autF fonnelds* heBr farít ■( 
frjáÚ stund olc niílu^; fsltan mnu hann hrílHdt ( heljn. 

i) iirtera, fimintla. ») roiiir. )) leingi og uW Itpgaa veg. 

BN. 103. 

Ðraummadr: Htr liggr þat (káH , cr ?ar mestr 
Bkörúngr skáMa at flestu; ek frá itýtnn naililveiti stnf^a 
ntlb Ilákoni. Engr snuara mauuB gat ái'r nít si'íau lokit' 
hðnum Bvi ftrán: þat liefir orbit f^rlum frægt. 

i) goldit, liífnt 

Bla. 147. 

Brémundr halti: Ek hejiri út blÍQallRÍ^H' svm 

■draþorai* BTeiu' gjall>i er mor«ar; brát vekr borgin- 

móba*. Svi gtSI gnanar' haukr' íytr, ur gaukar^ Biigtu 

spá Otntt* brag&a', þá er fölknirúufar'° vtm'feigir. • 

i) (vartin. >) iterbi. i) ivan btiíts, hraro. «) hrarnimi. 
l) þiiiD. LandnaiDa. ð) {lann. Landn. , hrafninn. ?) þanD. Landn. 

b) 0^1. •) apálu fjrir barJðgilm. lo) hbniingjar. 

BIs. 148. 
Sami: Sfárr valkaatar bám', stokktnn hagli, hlakk- 
ar, er kemr at bræa bístI^, krefr lofitt morginbrdbar^ 
Sv'A ffi\ hrcfa gaukri endr nt fornnm mei^i, þi er e&m 
baukar* vildu undi mjöfc* hlldfn^^. 

I) hrafn. a) bkit>:. i) 5rn. ' <) samsva.-nir h. blDt. 

c) kúnuDf^. ' 

Blg. IW. 

Sami! Ðraugr flatvallar bauga', búumst vÍ6 ilmar 
JálmÍ*! Varat mhr átrofrá^im daubi i dag, \\k giirr^. 
Ek ræki Utt, þú Htviiiidr II^Miis fitjar'* leiki vib rauba 
skjöldu; osa var ábr ofmarka&r aldr- 

l) — lljaldar, mk. ■>) oruílu. ») g«r. í) jvcr*H. D,o,i,7.<iT,Google 4-B. UTSKIRIKa VISIIANKA. 71 

FJORDA BINDI. 

B)s. 10. 
ViTeEiiiR: (>at er lílil vá', {i(ÍU »ér börii 'karU ok 
li«rirnga seiHiu', er RögnTsldr rítttUbeÍDÍ, hrúíiniÖgr* 
Haralds, 9&T* i lUtalaniIi. 

.) furla, fri^nijum «it. i) fra^gr lour. .) rr™r jcft. 

Bls. 12. 
Jórun sídldtnœr: Ek frá lláirdáii spyrja her&i' 
brögfc' Haralds eiia hárragra; eu logíiÍH' re^-ní^ aýníst 
sjá^ bragr^ avartleitr''. 

i) snarriLbl, |^ g. lltsdratL .v„rlbi. >) luk., hoauot lUlf- 
d>oi. 4> lá. i) tÍllxkl llaraldl. ■>Vj|;giliht. 

Bla. 13, mismgr. 

Sama: pvi^l rfkr kDtiúugr favfst, st fagiia rckka 
ilre^ra, þá cr morts inagneiidr' þorÍJU raerkja' uiid- 
lagar' leyr*. 

i) tieTmcnii. *) liu. *) tíats. i) sierlin. 

Bls. 13, mlHDgr. 1. 
Sama: Hvar vita eioka öirir jofrar vegmelra froma 
gervau örvebrs' túngla' tíngl^ - rýrondtim^, en tveir 
geMiarfcir* landrehar" geríiu gulls þoltum fyri lof Siudra' '! 
Obtindr áugr Yugva^ um höfat upp. 

l) uru9tu, s) skjalda. a) irerta. «} luiiiuiiun. i) briiijtlr. 
6> konungar. l) Gultomil. s) oiustu. 

Bls. 13, mitimgr. 2. 
Hfótr' hrfngastrfMB* vann framkveíiÍHn'' rammaii 
Jiarm; Goí«rmr laut^ g6h lanii kvetiuB ébar af Gauti^- 
Uumir gnniiBr^ brá raunfr&mla^ rimmn skjöldúiiga; 
herr tveggja dÖgUnga bjdet álbr til björva hreggs. 

■) hr.!;itiWag1j. i) Ilaird^ru. •) kom til Itlliar. •) lilaul. 
Ólini. •) luk., Gnttormi. >) sailtil!g>. 
Bls. 29. 
PjiSðóffr hvinveraki: \(t» frægr Ölafr reb for^iim 
Ofaa ok Vt:almarl unz fotTerkr náM um-viía' virba 

D,g,i,7?<iT,Google 73 UTSKIHING V18NÍLIÍNA. 4 B. 

tin* *n> foldir þrfim. Nú Ugsr giiiindjarrrlierkðnúogr 
TOrpInn hang! á Gelratöbnm'. 

i) ^ítina, bufta. i) ^<""">e'"'>- >) >}>i lO.B. Ui. 209. 

BIi. 3il. 

Íhtar tearti: Vígrikkr koaAngr I 4ngr hratt f* 
TKngÍa' dreyra' blakkP á \H* Danmarkar; þ& heflt 
vandan* þik dýnim þrek'. Fðr þfn, konúngr, varb 
nýtlignst^ ; uú ert ríkr af slíkri hvðt' ; ek frá gjÖr*n ' 
til ]ieM, cr fttrub noiban. 

t) vaUar. a) vatiii. s) Mpi. *) tiL >} vaiúb. <) ágiebi 
hnyttL t) arri^kjRiail. ■) rSil^Uik. 

Bla. 40, t. 
Sami: LandTÖrfcr! ftttu^ akre^ttum fiaustum' auatr 
Í aalt' meb ámm, (ok) binib randir^ é akip land* af 
landi. Neyttnb segls, ok eettub BuudvarpaH': stnnduni 
, alelt mSrg rajftk rðin ir mikU báru und þir. 

n ikipuni. i)iej9tra»lL s) skjðldu. 4) ]iaiin. Hk. O'týiÍ. 

Sami: ÐiSlgliuns* avanbræbir' , drdtt Tarb drjtig- 
jigr itttiatþinniför; aíbannarotB hrjdba' Svfþjttbar nes. 

i) þum. Hk. . Íótsl'Mnr, oriur onijiu, ipj.it, dólglinni maitr, 
tirafD, liuu brœtir, MÍ icia gofr hrafni bTib, bcrmabr. i) henualr, 
ólafr Imtúngr! s) cjta. 

Bla. 41. 

Sigkvatr tidld: Sæmelbr' bar hinn únga jðfra knnd 
Itingt ðt at Bundi; þjtfb ugbi aer tfban konúngs reibi. 
En hann, «Btr manna, raub fursla siuni lilfs tét* vib 
Sdtasker, fnr anstan; ek kann' mtnnE til margs, 

)} ikip. i) áui hioa fjrslu onutn. ■) þanii. llk. 

Bls. 42. 

Ottor: Glldir flotna', þú komt gotnesknm her* at 

gjaldi* ; fi'rar'^ þorbut^ at Tarba' þ%r þjöbland (me^) 

brandi. Eysýslu lib rann; ek fri liiíngr Targa þegja 

wislr; en margrmabF^ býr nm of-miuaaþrek,enýngri'. 

'l) lá ícm gcldr tnannuni n)áU| cta ^^f.S' CJ<'I^ > facrjtlb land, 

D,g,i,7?<iT,Google 4B. utsKiRiira viaiíaniia. 73 i) lýt. i^ U,^ú^>ld i G>iit.. 4} moa. a) þorbu 
cijp. ■) verj*. t) J)ann. Ilk. ■) kouingriiin. 

BIb. 43. 
Sighvatr: |>«t vir enn, ervnnub: Olafr gekk Iiej'js 
odda hrlb' í ■n^ri Ejriýiln; »k avik fálust AllTildr! 
bsndr, fteir er nndan monn , AUn enn fjnr •itt fótnn 
{jsUi' ) fir beit) aára or atab. 
l) anutn. i) Uimtt. 

Bi«. 44. 
Sami: HÍn >ri1Sji etáJii liríti' f>&ia nRii virb 
ctnuDi:, at fnndi FlnniendfHgt, í Btrítiii Herdala ganngn. 
Ea ieilb* leyati) vftfnga skeifiar anatr vi^ iá^, Bainfarba 
MÍtm U nt lurbli brimBkn^nn'. 

l) anata. *) jjitr. ■) Ijili, ikall i. *) i cjitn ultL i) fjrir 
•ufiú. ■) tkipiun. - 

BIb. 45, 1. 

Sami:' (Menn) kvdí>u gram enn vslda nppböfom 
gvnnar naldrB' Qttrba «InnI ; ek fri dýrb* vlnnaat þeim, 
er vel nr^iat: >< er 6Utíl\ frifcr fekk •nadr^ á miMÍ 
jðfra llfca í alftrl* Sulrvfk, Dönum knlirl^ 

i) onuto. 9^ ^'*lf>- ■) I>* rQ'kil onuta vub. 4) Uopi eta 
•niorri. ») knnllngTÍ. ' 

Bl«. 45, 2. 
Sami: Hlenna^ hneiglr'! vanntn lii^ flmta bðidBn 
grimt vfg; hlýr' |>Ðldu brft fnr birri KinnUna ■ftin: 
{>i er herr reib ofan at rsBÍB akeilinn, en liiiniia ii^ 
gekk vib ransn'* fgega rekknm at gaBDÍ*. 

i) rniin^ja. i) hnukkir, kaaiingr, 1) kianoagar ikipanna. 
4) liennannliga. t) lil orultu. 

BIb. M, 1. 
Óttar:: þorinn kennir yggvebra* ela'l þi braut 
enn Lund6n« bryggjur; f>far befir Bndnat* at vlnna 
liiins Iðnd*. 

1) omitu. «) hemiatr. 1) hTp{inast. 4) gnlL ^ 

BIb. SO, 2. 
Sami: Li)!>vðri!:r, efldrrfti! kofflla Uaud, ok lendir • 
ANltibi' ; rekka rejfiut' uiit þín it slíku- Harbr var 

• D,o,i,7.<iT,Google 74 UTSKiniSG TIBNAHHA. 4 B. 

fi fuiidr, er tærtab nihj? Kátmnndar á vit^ frlHaiiils ; 
ætUtdibill rhb þar ihhn* grnndtt. 

i) komit honnm xpti úl nkú. i) AhiW.- konunp^. a) til. 

Bli. 51, 1. 
Sigktatr : Ritt er, at hin silfa adkn' (var) , þar 
er OUrr adtti LundliiiBT bi^^ur; snarr þeiigill baab 
Euglum yggs att'. Vöiak averb bitn, en lib víkíngs 
varti dfki; aaint Íib átti búbir i aléttu SaMrki. 

.) orusu. .) o™,tu. 

Bla. 51, 2. 

Smm: Enn^lét Olafr endr* aver^fifBg verl># Iiáíl 
ejöunda sinni, Í tJlfkela landl, gem ek fer málum. Ellu 
kind' atÓb (um) alla Hrfngmaraheiti ; þar vsr herfall; 
en arfvörbr^ Haralda olll sUrfi. 

i) 4b nyu. s) enakir nieDu, af EUIu, enjknni kuutin^i. 

"" Bla. 51, 3. 

Ottar: penfOl\ ek fri, at þinn herr hldb þúng* 
valkoatu, ferrl^ sklpiun, (ok) ranb Hríngmaraheifci Uóbi. 
Landefölk laut dtt fiir ytr i jörbu i braads gný, eu 
morg Eiigls ferb* i flðtta, ábr litti. 

i) lígerri. i) IKi. 

Bla. S2, 1. 
Sami: Ý ngri , vantu ætt sikllnga mikla stgauiigu ; 
blílbr hilmir, töktu breifca Ksntarsborg of morgin. Kldr 
ok r^ykr lék vib rSnn af ríki*; þú Tkt gagni', konr 
bragns! ek f r4, st um belldir aldri aldar^. 

j) geysiliga. i) íigri. )) ati Jú jljtlir nOniiuni aldr. 

Bls. 52, 2. 

Sigkvalr: Ek veit, at vfga mætir^, hættrViiiilum, 
gerfei e»n álta styr'; atyrkr vörlir vcrMugar' gckk at 
virki. Greifar máttot faaniia Oleifi siun bæ, KsDtars- 
borg; prAhim Portuœ fékkst margt aorgar port*. 

■ ) licniiabr. :) bjir<lat;'<. >) liírtiingima konúngr. <) >arl.ir. 
frílk rVi Skollandi, r<'llu nijng, cr bvir leilutu unilankomu úr bui!;- fl,7.<iT,Google 4 B. inraKiiiiKn tiskakna. 75 

Bts. as, 1. 

Samii IJiigr lionAngr vann Atraiibr Bn^lum ranbir 
skarar'; brdnt btúb kom endr á brantla í Nýjamdbu. 
Ðanskr herr íhll, er dörrum* dreif ineit at Öleið. Nú 
befik taltlar uia orrogtnr, ógnvaldr auMtan^ ! 

i) hWub; g««i Eii°1uin nut Wah, þ. e. fctai Engla í hu- 
dagannm. *) ipjtítuni. a) Kartni.-iDna ka[>pi. 
Bls. 53. 2; 
Saini',- Old enskrar œttar' mdttut bngjast TÍb |riítv 
vftftQBgr TÍii, þtr er bikt vít vœgbarlanaiim gjöldum. 
Gnnnar þollar" guldut^ sjaldan döglfiigi goll*; ek M, 
BtiÍr þfng' fðru etundum ofan tíl strandar. 

i) HukÍr mcnn. ») menn. i) ^ildu ei. t) gutl. s) STÍpir. 

Bla. 54, 1. 
Sami: T*gr' wr fyldr Mlkíeggg" drifabreggi* ( 
fögtnm HrÍHgairbi ; lib' hfelt þíngaf*, sem hilmtr mMhl. 
Hann tét brotna hátt héV i Uöll, (er) vftiitgtr ittu; 
^elr bibut^ aér Birka Hkotnabar' aíkan. 

ij tnp. s) íkjalUar-. >) uruslu, J. e. liunda onisiaD var liali. 
«) þánjpt. >) kaiuUDD- bálu cí. r) jlikrar utrvitar. 

Bl8. M, 2. 
&mií; Olafr, vantB ellifta ttjT, þar «r jðrrarf^llu 
i Glalupolla; úngr komtu af þW þfngt, þollr*. n fri 
^t víg, anarla Iiáít fur bœ Viljilma, trygga jarlB, vfttu' 
bjálma; tala mfn er (at) tclja þat. 

i) mk. í) hara ikadJ.it. > 

Bla. 55, 1. 
Smti: Tírfytfjandi' raub ylgjar' tönn' tdlfta ^uni) 
mnnnnm'rarb lagi,t Qðrbann* í F«thflrti. 

i) hínn frEKbarTuiÍ konuDf^. i) ^t. s) áiti ornltu. 4) «lU 
atr daDÍi, 

Bla. 65, 2. 

iSanjt: Snjallr þræuda drotliiiii ! (þií) vant [irett- 
ánda kuiinau styrsunuarU i Selju|mlluin; {lat var ilótta 
bol*. Gramr, gengion gjerva' u|>p i gainla Gunnvaldx- 
borg tm morciu, lét of feHgiua^ jarl: m ]ivtG«ir6br. 

l) tji.n ftudamanna. i) ikjdlt. >) handtok. 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle 76 UTSKIHIlla VISÍlAirMA. 4B. 

Bb. ð8. 
Otíar : Ungrtfgnteitr* jöfurrl ni6ut«t eyU Peltu; 
rmir! reynjul) ■tnliida* rönd* i Tú«kalandl. . 

■) gi>t)r t barilajja. *) nuiUtan. >) ikjulil. 

Bls. ðO. 

SigUvatr: Mæra hilmlr, málniB mnnntjdbr', er' 

- kont lunDBn, vann gdng* npp at Leiru, þar er gamlir 

geirar* aprdngu.- Varrandi (svá heitir bsr á b;gtia 

Fdtnlandt Qarrl ajö) v»A br«idr fnr-* rfga qjorbnm*. 

l) (i sem prir averlieggíiia raul*, hermibr. t) gekk. l) avcrt. 
«) af. >) hernun. 

Bls. 00. 

mdri (f>«!r] hafnlt* nafnaNeQu>, rekit nú horst- 

an bðlda barma^ gattd* or landi,-> hvf beUit|>vf*, stillirf 

l'llt er at ýlfast^ vi& sincan úlf Ygga valbríkar'; mnna* 

h^* flb bjarMr hllmla, er hann gcngr til 8k«Sgar*°. 

■) rekíb hart. i) llrótf. s) hðfttni^. <) var);, iitlai|;an. 
«) h.i firíb ^n ,\iU fraiD. «) Í)aadikapa9t. i) l^'irskialdar, ber- 
Krk. a) haim miui íi vert>a. ») \Kf;r. lo) fcr i uttvgt. 

BU. 62, 1. 
þórðr Kolbeiatson: sjá 3. B. 30. bls. 

Bla. 62, 2. 
&nni: ^á 3. B. 31. bia. 

fila. 63. 
Sighvatr: Ok Knútr alð Abalrál^a sonu Befia, eli« 
•k átlUemdi þö hvem. 

Bls. 66, .1. 
Óttar: Valfasta* vebr-örr*I þú bjiítt' tvH kuörru 
vettan; þdpti* skjöldúiiga ! hr^ hafit opt hæU í lÍltB^. 
Strángr atraumr á anaum^ uiM' angra kaHpsklpuni, ef 
vorra erríngar lik^ Btæli*° innan borbs. 

i) ivertj. i) Ju hergjarni konúngr. b) Ljdit «) ^ínr. 
») Jier. •) eenpb i háika. r) buram. e) hefÍi nib. «) dkiiirrB 
Ut. ib) helbi .tatit 

Bls. 66, 2. 
Samti: £igi brsddutt (þir) «gi, er fómt (nm) D,o,i,7.<iT,Googlc 4B. VTRKtRiira TisnAintA. 77 

itAm ^ii engi alNaldr ■Mar* of'geir* nýtrl tirengt. 
NliytfBgr' Haralds 1 opt nr neytt fars*, en lUast hratt 
«t tkt brmttnra forsi% ihv hittiit mitjan Noreg; 

i) 'koBiÍDgr. i) ÍWT. s) DÍlji. 4) rtjnt i (Cipiti. «) íiUnm. 

BU. 6», 1. 

ffgihtwíi-.- t}i 3. B. 16. bls. 
Bl8. 60. 2. 
&»m.- sji 3. B. 17. bls. 

Bli. 72. 
Óltan BrKbÍr'bengjdirB>blág]d%a),fnægbrikatUM 
t&ktv akeib Hákonar meb akreytbi reibi, ok {li* ijálfa. 
fintttar' þfiifB^ mágrennir' I Ungr atfttlr þ& hiagat 
áttlSnd, 1«« er ittnb ; mátUt Jarl aianda fnr ^ 

1) «á «em f-etr bralk i) bkil>k ■) •»ru hjda, þ e. hnfiM. 
4) u *tm helir giuef(1i af fé. ») nicnmiH. ■) Obint. >) onutii. 
a) icRi lelr fanfn, hcrmatir. 

BU. 73. 
Sighvatr! Rfkr, frægbargjarn konúngr kva^ ^ir 
nanMr* at aækja fund Hákonar í fornn SanlSúnfi anndi. 
Strángr únp {tengill tiitti þar þaiin jarl, er var •aaar 
æstr ok gat' beaU {ctt i danska túngo'. 
i) naiititýii i Tcn. i) atti. •} * NorlrlfindiuD. 

Bis. BU. 
Somit Eitrs fiskr' gekk oss at tfskom, sem rir 
hSfam leitat at teygja leygjar* orm^ or lýnfvl lýsn 
vjlnfm^. AtrennÍrM^tanngnlgrlpÍnn* annan liánga agtf- 
. gálga'; mir hefir hagnat* vel at egna' Srriba'°. 

■> áll. t) ijöar. s) áL 4} lir vMninD. ■) Bikiroilbr. ■) trik 
nuA uiD^, VeÍddÍ. t) íak; hángi, tí leiD háBf^i ^g^g^lgit 
aun^ll. .) tekiit. «) vdla. lo) >ji ð. & 233. bU. 

BU. fiO, i. 

Sami: Alltíginn meibir myrkblakka tjtlda drisils*, 

hlýb mfnam brig, þvf ek kann jrkja; \& mátt eig« 

eitt ikáld. ]>6tt (þir) öllúngis* n(tit> lofun* simarra 

skálda. fæ ek Þ%r, allvaldr, hrdbra hlíl^ ai hvám^ , 

D,o,i,7.<iT,Goo'íle ■ 79 VTSKIRIWG VíaHMJSKAi . ^J. 

i) t/iUa imriU (bettr), (kip, ]i«u meiíir , hfíítfíiiíagr- 
t) viiúitpi. i) nciub. *) lufi, lo[V\icluiii. sj úic^igt |t>f. 
•) .anit. 

BIs. M, 2. 
Sami: Siíknar njBr&r' ! ek túk lystr' vifi þfnn 
aTerbl: sá er mínn tíA; né ek lista (þat) sfban: þat 
var leyfb^ ibn. t>ollr linns hlóta Utn*, bötnm hikÍT 
ráMt Tei : f^tn lioUan húskarl, en ek lánar dtottina, 
gólm mér. 

i) hcrkoniiiigT. i) fib. *) hcitiarlig. «) línfM bMi, tmt^ 
MKr, onnr, h. látr, goU, mk. 

Bla. 00, 3. 
Smtd: Ek mun beitian^ i^ðrbænn* ^nNaTganimi 
tdUnihiii', ef ek bib n& felda* ; vtr þlgnm átir geglf 
eMf. 'Bnsjar lýra lábþTcrrandÍ^, veit fið ena bflCi 
landanra afgánga af knerri ; ek befi sjálfr itraft'. 

)) kalUbr. s) þrábrnTnn. t) af monnuni. i) am vaTarfcld- 
ina, UnAannna. t) f(uU. *) ^it &tliti koniiogr ; engjar lýra (Inra), 
ornir, h. léS, guH. t) kraRti. 

Bla. 94. 

BtíSfÍhn innP aUraldH brannn vib Bfdifa fiíb ; lijlk* 
at eidr felldi flal( elmr^ akant bríml'* á ber. 

1) hú,. .) tf hyRB. ddr. -) eiíu. 
BIb. 97, 1. 

•Si^vaír: SlkUnsr veitti fírnm mUJa aiJJui þtr er 
(lúnn) Bóttl í bSfn at Sveini; rautt 146^ fUl i r«fc« 
rein'. SBJallr itonángr, eá er olli f'eiira f^ndi, bUt 
afnum (Bklpnm) eirlauet' at, en St^ebks Ubair^fcni^ia 
■ajnan lit'*. 

i) skipíb. a) fIE|ibarUnst. >) nieiin. «) skip ilJn. 

Bis. 97, 2. 
Sami: þater of-kunnt', hve nær jarli kennír e^a 
froats' lU of-lBgbaD KarlhðRia fnr Mistan Agi^ir. 

i). ^uBnD^ i) oruilu, hei%oQÚngr. 

BÍ8. 98, 1. 
Sami: Vara^ avinnbusinm* gunn-gjiiílv reÍfBm^, D:o,i,7.<iT,Googlc 4.'B. UTSKIRIKG TIStTAHKK 79 

Sjtátá ni Oldfi, it frýja |[ildnr brílar wartagBýa^t 
þvíat bTðrirtveg^ju •eggir áttu «<a* kviiiU«gtr koBt>', 
þar er •tUtmt; Iwrr koniat < v«rr« Mati. 

i) AV'i T»i, i) hTaustuni. >] hermunnuni. *) Drunu. *) tvr, 
«> liomust i höggfcr;. 

Bls. »8,,a. 

Sami: Teitr aá ek svslar brjAjar falla okkr Rn 
herbar t itn allfalds JiU{ ^ v«r ha^r ^rdjnr. Sk 
nín svört skSr' faink' wid liinn vakknl^ila, «t llehia 
9ag^ ; sessi^ ( ek víssa okkr avá gjÖrrK^ vib her'. 

i) hii. í^ folit i) i omstuimL i) fcUgÍ. ») biiaa. ■) ■ Samiit Qjflt stanng 66, |nr «r greifceadr göndlnr 
scrita gHýsa'.gengn und meikjani reiblr f Wb' neb 
gufgum ræxí. }>e;gp vaa* á þessom stren^ar J6*, fnr 
inálma kveíjur'', sem maer bœri mjSb heitþægum^ hilmis. 

t) litsnirnn. i) omitu. l) cVki. 4) Sar. 9) .kipi. bu- 
dsf^san. i) hirtmiitiDnnin. 

llls. 0», 2. 

Sami: V^rdrírum reií^ir hvatt npp á skeiUr ; roínir 
brandar ktiifn rönd, en hejra mátti hátt vapnalirak. 
fin aárir bændr gengn fur borb, fiar «r borbuat Ört: 
úfár nár llant vib e^il : búin skip fengust. 
Bla. l«e, 1. 

S*mi: Old vann' oeaa" slyöldu rauba, [lá er kamn 
{iingat^ hv/tir: þat var aubaœtt hríuj-h^^'mibliihum*, 
HjAk úaeaa igraai gerfcu gánga' par upp í akip, en 
\hK f^tgbuBij gnnn-Rvörr^ fí;kk bltSb-s^lg^, þar er averii, 
slæ^nat^. 

i) þaaiii^ nk.; gar^i. t) t<a». i) j^^^ *) lattnnum. 
>) l^a. Ilk. <) lirafa. r} drykk. >) urU slj.if. 

BU. 100, 2. 
Sami! ^ilÍT Sveiiui bal'' liariMiga Rkciiia' avartir 
k^lfr' } átr var háuum uœrr rúit i isra aubvau': þá vr D,o,i,7.<iT,Google 80 VTSKIRIHG TIBKAmiA. tf-B. 

fenfnn gJSit lirafHl tll §6ta , ea herr llt h5gg«U line 
(TOrtvm yggi g}Mi* of skelbiT itafai. 

i) liiSf^a. i) itcfni, hnýfla. >) t>' ^" ^mft i ádmi fyrir 
IiMHini. 4) fanfni. 

Bli. 101. 
Berti Skdtdtorfusoii! Soarrekt gunnar' M) þenm 
hrébrs hagkenmnda* ISm} helhn, en tkt nnna inrat* 
■Ifta*. TrMblr hapta', teldan (vir) knarrar úthantrs^ 
eUa* boba' þaaorb kjnstön*°, er ek keypta nt 
bi7ií}a Tit>«»^ 

i) hcmubr, OUfr kaniingr, 1) akildil, laifj. ■) fan, ngU. 
•) ivSrabiuD. ») hhia lanM. •) mA því (^ vild! ci liU Wpu filr 
mlna. i) ijidr. ■) (^lli. «) ÖL kiHiiin^. la) nL kðPóBgiÍBi. 
u) nL kontagi. Hciniog ilbara vúnli^Rúap cr liin uma icm í 
IjRa bdnágÍ : tf lyaralbi kowin^ binuni •ðnin ortNun, laa hasn 
ánwftH mtg. 

BIh. IOZ, 1. 
Sami: Ek hefi iknar attfrar raanlr Srelns; vlb 
vora ■onian, þar er bjartar avaltiingnr rekiifnga' aÚHgs 
nart. Ek mnn eigi aítiaii f;lgja At manni, hela at 
h*irnm koati dýrra hranna elgs hríbboba*. 

1) ivciti oddu-. 1) k-anaa «/^, tkip, h. kriS, ijdönuu, h, 
tvSi, hcnnabr (Snínn kondngr), nfl. ágKUra, cn Jicui heilaniingr or. 

Bla. 102, 2. 
Sttmií STelgir aira llnns* t . ek krýp þir eigi arft 
tU banda (búnm Í iri 6lítiaa ata andr*), at ek dngr 
heif)mildr> heratefnir, hafna, né ek þá ieibumit hoUTl^ 
míns ; ek knnna þir Jiinn þrauRgvi*. 

l) itctU. *) i ir hj eff úú í atöru tkipí, þ. c cf cr J Ker- 
Mfi (ÖUI) konúngi í Ijiltnini). ■) fcgjöfnU. c) »riulilliuDU>. 
BIl. 104, 1. 
Sighvatn Ek get þesi ineirr*, at liarla nsrgr 
morMrr*, si er fðraorban, miiat helmkTÍma í þeioia* 
hðrbsm itjr^. Margr sunda sunnni ver* aökk til 
granna af aamfcnAta blakki* ; latt var, at (vfer) mcttm 
Svelni Atl. 

D,o,i,7.<iT,Googlc 4B. UTSKIHIKG VISSAKSA. 81 

ijtnnfrcmr. s) Iftiinolr. í) Þesíum- bardigJ. í) (julli. 
b) roabr. r) tkipi. 

Bla. 104, 2. 

Sami: Saotr lanþrænzk mær frýrr^ osseigi íiii^, 
þó at li<!> konúngs væri minna; ek hugta gjört snertn 
8Tá^ Heldr nian br(lí>r Iiafa |iá drútt at híU, ef 
afcratFeggju skjldi, er Biitti fram skengi* ; (ver) rul!>uni 
skers fold'. 

i) breg^T. s) í ár. s) lo harla hrií. *) hncig i gias. 

Bla. 104, 3. 
Sami: ASi ioniíogs Tex, þar erfjpplendrngar viljs 
efla þenna pilblatks^ sendi* ; Sveinn, (þer) funuiit' Jiiit. 
Baun er hina, at Heinir megu vioua fleiia, en dreLka 
'ól fdlkrekba*; þeir œila' hræ'linns fors^. 

i) AÍps. a)Ótafkoilting. i) CunctuK «) þann.Hk.; konún^s. 
lianii.Hk.; anka. «) blo)>, ^. c. þtlr m. hranitir bsr<)3g>mcnn. 

Bls. 1(HK 
Sami: Uiinar e^kja loptbyggvir^, (þú) mátt leggja' 
{lann landrélt-, er skal standast Í mibli allra mannaji^s. 
i) tinnai' eyír, tkip, h. iopí, lyptinj;, h. hyggvir, si svm cr 
f Ijplmg akipsÍDs, hcr, herkoniingr. i) setja. ' 

Bls. 135, 1. 
Sami! AÍ)T hefl ek átt golt vi6 alla góía stallara 
tfgndjarfs grams, þá er hvsrfa' fur kné orum drotlni. 
Björn, ^á att opt at árns mér gdta at^ vísa^; gnniirss- 
ijjbr^ megub of-rába golt, þvfat kuunib vel. 
i) g>Dga. «) hjá. s) konúne;. mk. 

Bls. 135, 2. 
Sami: £k var opt kátr 1 vðsl, þá er ör<!)igt veÍF 
sköf viudbláain aegl víga^ á Strindar fjörbum. Knfi^ 
tiestr* (>b dkostum' ;'kilir ristu hafLista, þá er lí-liim 
skelW eisa undan út á sundi. 
.) k,mú„g,. ,) ^klpft. .) ..kciri. 
FonKHANKA SöGUB. 13. ItiNni. F 

' D,g,i,7?<iT,Google 82 UTSKIIimG VISKAiniA. 4B. 

Bls. 136, Í. 

Sami: (Vér) l^lum skip snjalls Rkjöidúngs skolla' 
Ijftldut vib ey , ðiidTerdl tumar, úti fur ðgætu landf. 
En í hsntt, [id et* htsþornt hettar^ aporna ð ekkilg 
niit*, hlýt ek it rftt; fekk' ýmiasBr* iHr''. 

i) OjoU. «) A, er. >) ikiplo. *) sJdÍoii. s) eg legg fjrJr 
mig. í) jniiír. t) ilnir. 

Bls. 13G, 2. 

^dfnt: AlitTángr j<tr renn' Unfsr gölnr til hallar 

(um) aptanskæru* : hiifr kná sii'ta^ töII; höfum Iftiuii 

tlag. Nú Cr þat er blakkr berr mik um bekkl*, Ferrí* 

Ðönum; fákr drengt lauat fæti (díki; nú mætastdægr. 

i) nnnr. a) f i^lkrinu. i) ilitr. *} t«U. i) Ijxrrí. 

Bia. 130, 8. 
^fln': PrúUr ekkjnr' munu Iftn ðt; fljöb fýjrejik*, 
bvar TÍbum allsnúbaU' ígegnum R&gnTalds bý. Kejmin 
hroaa, sri at hugsviun konan heyri ínnan or húaunt 
harba Iiesta rds ÍBii{;t at garbi. 

i) koDur. :) j»rejk. a) allbart. 

Bla. 151, 1. 
Óttar: Lýtaudi' ifla' foids' branda* heflr nin 
goldit Ijdtnm landrábandum allar Hmstilii'ugar'. Her- 
akorbandi^, |>ú lézt forbum Ileibska jiifra hafa mnnd- 
dnga'' laun, [lá cr sættu meinum víb |iik. 

i) cytinndi. i^hauka-. s) lianJ"'' «) - eltla, guUv ^él-. 
ricli. t) hermk. r) mjtulig. 

Bls. 151, 2. 

Sami: Böbvar^ þrejtir', ([(ér) hafib rekna brant 
döglíuga or laudi; branda rjiíbr^ , [iliin þrekr* fsniiHt 
meirr euii þeirra. Ilverr slbkk fcrri' þér, kouúugr, 
sem fijiib of-þekkti*; en eplir heptubjer' orbreyt^ þésa, 
er sai norbast. 

i) oniitu. s) bcrmk. >) hcrmk. i) Jjrck. t.) r)errí. ■) vl»i. 
') Þ^f- •) '•■ng"- 

Bls. 152. 
Sami: Nii ræbr Jiú fur {H.'iri'i fold, er lifflm brqgn- 

D,g,i,7?<iT,Google 4B. VTSKIRIKG TISKAKKA. 83 

fogar htldn forbom; fáb rennlr' þik niikla gagal** 
Breibæfllönd aiistrtll EifcaernDBd þ^; anDgr' göndlw 
elda* el&ngrlr^ sat áfcr at slíkn láM. 

■) stjilír. t) >!gri. >} cin|^BD. «) sietfia. «) Lcmk. 
Ble. 185, 1. 

Sighvatn Sit [td nú heiU mála, Oiafr konitngr, 
nnds' finnumst hkt nieirr: «n A kem aptr (afc) tIIjk 
hallar þinnar. Skiid bibr iiins, at lijðladrffii^ aUfr* 
hatdt lífi ok þvÍH'* landi; endist le^'fl^' : ek lýk nli tÍiv. 

i) uní. í) imistn. s) hertnk. ») ^igU' ») lof. 
. Bl8. 185, 2. 

Sautii fiú ert mælt þau orb, konúngr, er of-vartia 
oss alls meet flestra mdla ; en bunnnm Bkil melr Reiri'. 
detiharbr iondngr, gnb Mti {lik gæta þinnar Jarbar, þvíit 
þú ert til borinn; víst hefig þann vilja. 

i) nn. inata, 

BIs. 185, 3. 

iSiimi: Vátr iét ek dreginn laltan'karfa' lil Eif«; 
itlbnmBt aptrhTarf, þvfat vér sliltnm m& til glœpa^ fi 
báti. Taki hanga Iierr^ hlægi-sklp' ; sákit ek" verra 
far. Ek IH hætt liF á hafs hnlti^! ttctr fór, en ek 
Tœtta*. " 

' i) ftrjubát. i) ,eg var ortinn hntiidr, al eg iDnnd! ekki kom- 
KSX htita aptr. i) hæltum oss svo. •) iriill. t) }>ann hlæf^Iiga 
Lal. .) tg já ekkL t) hilnum. ») Lj.«t vit. 

Bla. 186, 1.. 
Sami: Vara fnrst reibr', er ek rann tdlf mtir* 
ok eina nm skög frá Eil!)nni; mabr^ velt, at ek inæti^ 
melni. Hj-kk', genj^m ^6 hvatt á fót {ifngat'^ þanit 
dag; en aár féll flekkum' á hvftra il< konúngs niBnna, 
>) glsling. i) rnilr. ' s) |)ana. Hk. *) mgetlí. a) ^ '■J'gS' 
þingab. t) i flckkjuni. ») bd^ar iljw. 

Bls. 18S, 2. . 

l^i: Ek r^b nennlnn^ at hicfa' tll Hofs; hurfc 
var aptr: ek sctta nibriiitr inn iief, en ek spur^iifeist' 
F 2 . * 

- D,o,i,7.<iT,Goo(íle' 84 ITTSKtniKG VISNAVKA. 4 B, 

fiir Btsn. Ek gai* ÍKtit orb *t fyrb«ni ; heibnii' rekktr 
hBektnmsti , eii {>au aðgbti hellagt; ek bt!b flSgb deil« 
vfí) Iian. 

i) kapfuamr i) rata, koniaf >} kvadiU djra. •) fékk. 
hnektu mcr. 

Blí. 187, 1. 
&inii,- Ekkja* kvib: gakkattn* inn lengrs, binn 
armi tlreiigrt vib erura heibln, ek hraeWniBt vih reiM 
ObinB. Otvin^! óþekk rýgr-*, sú e.r huekkU mér «eni 
úlfl, kvabBt ei^s álfa bl6t inni i bæ sfnura. 

■ ) konan. i) gáklu ckki. >) sama igid ottcin, dttvhi, att- 
ftn, þ. c. TÍnr manDa, fconilnfr, unianb. bb. ]90, 1. 4) kona. 
Bl9. 187, 2. 
Samit TiA hafaþrír sainnafnar Iinekkt (mtr) ; þeir 
heinfletB* þollir', er settu bnakka vib'rair, bella þeigi 
ti'ri^ Sjámet fió hitt^, at'hverr hafskfbs bÍKbÍrS er 
heitir ölver, muni Bíban alls mcBt reka lit gesti. 

1) ivcrt*. í) menn. 1) lclia cigi sæmdar sbnar. t) 'þti cr 
<g liræddr um. 1) mabr. 

BIb. 187, 3. 

Sami: Síttu Ur ek at flRns þann báru blikg brj(ít% 
er bragnar litn* miklu víldastan^,- ekvætta* mérfrifcs. 
Gerðtr' grefs*^ gætir'' leit laust vi& m&r; {lá er hlnn 
vcrsli Íllr, ef sjá' er hinn' bazti'; Iftt reibi ek'° lof 
lýba. 

i) mann. •) kvátu. ■) bcztan. *) vEmlÍ. «) ti unnt^ndi. 
t) pib. t) bcjndi. ■) lt„\. t) bciii. )«) hcld cg á lopd. 
Bl8. 188, í. 
' Sami: Ek mÍBla' Astu burs'.á leiibum fur anstan 
Eibaskfíg, þá er æstsg^ likrislinn hal vistar. Ek faiika^ 
Bon ríks Saxs'; ek vsr eitt kveld heitinn út' Qórum 
. BÍnnum; þatirs^ var aungr aabr^ fur inni. 

1) aaknabi. 1) lonar, ÓUr<i kaniingi. >) ck bat. <) fann ci. 
9) Bilgm'atd ÚUiion. >) mér var lisabul. >) }iar. ■) aanngirDÍ. 
"B\n. 188, 2. 
Sami: Seii^imenn Sygna graraa' , þcir er sítlu* 

D,g,i,7?<iT,Google 4B, UTSKIRING VISNANKA. 85 

tne6 SMgiiír' sikltiiga, iwfa Ht sfer mikla för fi|r hendl. 
SpörHuoiBt fæst*, ea finng' furba' ern stór vib gaungr' ; 
nýlr TÖrtr Noregs réb þvf, er fdrum þinni; nor^an. 

}y Nore^s loniin|;s. a) íötn. >\ críiidí. t)—\ir Uirtum 0» 
tigi. i) erfitiÍsniDDÍr. «) fjrta. ') • feifiUgk 

Bl8. 188, 3. 
Sami: Drengjum virb drjú;;gettgit á leiiSnm Eife*- 
Aóg9 Bnstr lil jöfrafirýstis' ; drengr magnar lofþeng- 
ils. Skyldit* mér huekkt af blunns bekkjar' rnnnum* 
(ens) dýrliga hilmis', itt ek liom finna minn miJdau 
drvttinu. 

1) }arb. >) .kjldi ekli. )) ikip>. «) Hi>i>i.un. <.) jul>. 

Bls. 180, 1. 

Sami: Konan! pessi hin svÖrln (slenzlc-augun hsfa 
Tt'ðat oss bratUn lilíg Idngt at björtum baugi. Mjöt- 
iiaunan'! sá minn fttlr hefir ftilldrengil&' geugit i 
fornar brautir, ókunnar [líuum manni. 
1) kon». 1) -giliga- 

IHb. ira, 2. 

Sami; Hirbmenn, þeir er grenna' bens iTan^, búa 
bilmis sal hjdlmum ok brj'njnm; hí^r sh ek beg^a koit 
á Feggjum. pviat eingi lÍBgr konéngr á liróaa dj'ggra ' 
'húsbúoabi; höll er iýr nieb ollu. 

j) ficba. t) hraTD. 

Blg. 100, 1. 
Sami: Hresstj'ndr* jófur! ek bib hugstdra lerb- 
' vng'' he^ra, hve ek [lolda tAs; gerbag þessar Ti'sur um 
fÖr. £k var sendr i bHusti upp af svanfdngs' öndrum* 
i lánga rór anstr til Sríþjdfcar: síban svaf ek fátt. 

1) bugrakLr. i) birb. •) svanvdD)^, sjogr. t) ikipum. 

Bls. 190, 2. 
Sami: Hinn ftri Óhfr! ck let haldit mdlum vib 
ytc hngat* ok rí^tt; konúngr, hittag rfkan Rögnvald. 
Ek deilda harfca miirg mál hins milda mdlma vörba*, 
er ek he^rla greibar tölur^ beíbmanus* 1 Gortura^. 

D,o,i,7.<i4Google 83 tlTSKiniNG VISNAHNA. 4 B. 

tiúlígt. >) ÓUÍ, kanúiij;!. k) nEbr. liÍr«n»iiDii. íj íri 

BU. 190, 3. 

^ami: Rfnsr srflir^ Bökktir>! jirla neli^ ba6 þlk 
halda Tel hvern BÍnn hðBfcsrl, [nnn e; híngat árnar^. 
En þat er JafDTfst, (at) hrerr þiima drengja, Lista þeng- 
III, er TÍU slnaa' anstr, á [•ar hald nnd Rögntaldi. 

i) gaH). t) óvÍdt, OUfr honitDgr. a) DÍtji , Rö^valdr jurl. 
*) ferlait. *) f«ri. 

BIs. lUf, 1. 

Sami: Fjlkir! er ek kom vestsn, rt%* flest tálkt 
semElrfkB «tt* ábr nm hiattP þelrra Bvika-viíi gik. 
£n ek kvab j'br elna sttSbuat* brdbur-iifc XÍlía frænda^f 
at því er (þér) nábnt jöríi jarla', þi er tdkt af Sveiui'. 

i) áleit- i) OUfrEinkuoD, SifakoniÍBgr. )) hcrti \ttib upp- 
bafiinalr. 4) t>%a i. i) Rögn^aldt JRrla l^fisonar. «] Koregi. 
r) jarli HákoUU'S]nii. 

BIb. Iftl, 2. 
£Btní: Spakr Úlfr' lU teklt aætU málum raetal 
ykkarbflggja; fengumþau svör: leggit þit aakar. Rögu- 
valdr, rýrir þjtifa aidar, itt jtkr geflt, aem þar vacri 
reknar eingar heiptir' riptsr^. 

1) fafcir RiigBTaldi jarli. *) ab aungiar hcfnilir kKmu fnin. 
») fjrir fnlirofib. 

Bia. 193. 
Samii Ríkr kouúngr I skallu balda fast sdttum vlÍS 
ríkan Rögnvald nátt og dagf hann er þýtr af þinni 
þÖrf*. t>(nf« kennir'! ek veit þik eiga þana viu miklii 
beitao i Anstrvegn alt meb rau^a Balli*. 

l) er ^ÍT vslviljttir i naubsjn. *) koDQagr. g) þeim djiipa 
■já, ejitra talti. 

BIb. 105. 
Ólqfr ionángr kelgi: £k Btöl> ok aág á sprakka af 
hangl, meban fagr blakkr bar brúM; augrógr kona lél 
oSB ittlasB ;ndia. Gttíilát vala sldbar' Gefn*, Buarlig 

D,g,i,7?<iT,Google 4 B. UTSKiHiSG VISMANMA. 87 

Itoitau kejrrti eyí^ or gar<!)i ;-eii eitt meÍH sækir hrern 

■) hat.aa<. 'i) kvk. 9) h»i;,m. t) minn. 

BU. 214. 

Arnór jailastdld: Auugr tnsun' uiid akýraaHÍ', 
0ri* UÍHsrs Iilýra', lézt* gjörr getfræku'^ at verja 
grtiDd «k (il gækja. 

1) m»fcr. «) himnl, i jörfu. í) ýngii. .) hrutui Einar., 
þuríiDDÍ. s) TU- alitinn. ■) hraustari. 

Bls. 241. 
Sighvatr: Jálks' br/ktöpubr* ! tk visaa eíaa ann- 
BU líkan þi^r, sá li^t Gu&brfliulr ; guinna gætir^ r&b víbt 
iHiidi. Ormláís* hatl ! ek kveb jkkr þykkja b&U jafna; 
faÍHii linusetrs* lœgir* lýgr, er telst' hetri at sfcr. 

1) Jálks (<kiní) brik, ^\\hl<lr. i) herml., Erlin^r. a) si 
^bfbaif^i. 1) guiU. >) gulb. <) Tnatr. t} segÍM vcri. 

BIs. 273. 
Amór jurlaiíiáld: |>at gcngr i ælt* , er Yugvi*, 
aá er fremstr er manua, breuJi rann IJppleniliiifa ; 
f>Íó6 gak ræsia reiíii. Oðgar aldir^ vildut'* hlýíia gagn- 
prýtaiida), áli styrt var til vlba: gálgl fekkst giama 
(lólgam. 

1) þali miin iprlba vitirrægt. i) kooiingr. s) mcaD. •) tÍIiIu 

Bls. 282. 

Einar þveiœíngr: ErumBt' trautt*, at lAa Gn'ins- 
ey lauHa; gramr er gjsra at arna' um* fleyjs trö6': 
reibi kooúnga er oss Iei&. fluldnm vér húlmgor&ar'^ 
iiagla^fur hiidar atýri^! hann er dýrr koniÍHgr: hilmir 
fremst' peitu"' hagli". 

.) mír cr. ») naulbugl. >) fari- 4) líetg., fjrir und. 
1) ij.»i.n. •) .jdar. r> fyuuni. «) konúnginum. ») er frjegr af. 
10) jpjóls i gclg. fyrir ptltu. u) Lai dognm. 

BIb. 202. 
' Sigkvalr sláld: lliiti* ! hinn itri alldábgöfugr 
Kuúlr hefir skraulllga biiuar bábum okkr heudr, er 

^ ' D,g,i,7^dT,Goo(íle 88 UTSKIRING VISKASSA. 4 B. 

fiinduni liilint Ilann faf þ^f mörk gulla, ebr meira, 
nic bitran Iijdr, en m^rháira. MargTÍlr gníi ræibr BJðirr 
Öllu gjörva. 

Bori;. 

BU. 203. 
Sami: Allframir jöfrar hafa fœrí) Kniíti út höfu& 
Brn norban or mi^ju Fífl: [lat var friMiaup. Hann 
OlBfr aeldi aldri engum^ manni svð baua { {fvfaa' lieimi ; 
Iiiiin digri' lá opt aigr. 

i) Dokkruiu. i) J)e9sum. >) OUfi' koniingr, 

BIb. 349. 
Sami: Lýnga flakr' fliigstjggs Tryggvagonar bar 
gelnar% robnar mölnu ^Ui', til fcngjar; gub rÍtJI svá. 
Oiafr binn digrí IHaonan Vfsund, háU* búinn, 8|iorn« 
á nnnir; logr þd> drjúgt dýrBhorn. 

i) onor, drdti. i) graDÚ-, ikutta. ») gullbúnir. 4) vegllga. 

>) Þvoi;. . 

BIb. 3ð0. 
Orbaæll Olafr knýr VíBund norban und árnm ; 
annar gramr annnan brýtr nnnhelm* dreka úti. 
1) sjdiiui- 

BÍB. 351, 1. 
Sighvatr: Knútr var nnd liimnum'. Ek bngg, at 
friU, hug duga vel ætt HareldB^ í ber. Olafr, árBaell 
jöfnrr, Ut lib^ fara lýrgötu'* Bubr or Nit. 

i) itrf, acm á saman iit: hS/HÍífrettiltTjöfurT; t\í bli. 868. 
1) Olari belfja HaTaldisjnl. 9) sklp jíii. 4) uni sjnliin. 
fils. 351, 2. 
Sami: Svalir kiiir þuríu* meb gram norban til 
BlHts Sllnnds'' ; [lat namst'. En öuut^dr ferr meb annau 
ber SeenBkBU at hi* á, hendr Dðnnm. 

1) ikundntu. i) Stelnndi. s) var kuonugt. 4) í oruitu. 

BlB. 352. 
Sami: Bergr! (vít) böfum minnst margau morg- 
un, bve ek 'lbt börb' fe«t vib blnn vestra arm Rúbu- 
borgar í rör fyrba. D,o,i,7.í,T,Göo(íle 4B. IITSKIKIRG VI8NANNA. 89 

Brs. 353, 1. 
Sami: Ek vapb ■pyrjast fjrlr ndin, áfcr ek Rkk 
annspilli' Jðta glillis*; herr* sá meild* húsdyrr f^rir 
höldi^. En éltðngr'S Gorms' kndttl lúka vel ora* eyr- 
ÍDdi'í aal; ek ber opt járniitiíkr' á »101. 

i) ab tala *». i) KnUt koQdng. i) menn. «) Isest. ») mér. 
.) æltúisi. ') Knd.r. í) voru. .) brjoem.ir. 

Bls. 353, 2. 
Sami: Örr Koútr, sá er alt hefir áti, ok Hdkon 
teg»sl' gjÖrva^Olaf fjörvaltaD'í ek mnii kvfba koiidtigs 
dauíia. Hafdist rörfcr*, þó at Kniitr ok jarUr vildit 
varia. Ef haDn temst ejálfr nndBo, ({lat) er dælla 
fundi' first d rjalli, 

i) tjást, segjast. !) gcra. >J fclgan. í) koniingrinn. í) ,{et- 
g»la; meinmgin cr^ Jiafc feingi mer inciri gli:H , en Jd jeg (n«tti 
lín iDÍiiuni i orærum uppi. 

Bls. 353, 3. 

Sami: Alli. allframr Jarl' at eaetta Olaf ok garola 
bændr, þá er optásl tiiku af þvf máli>? þeir^ hafa 
fjrr kejpt hi)rtnm4, en Hikon (hafi) bundit samaii 
hciptir at meirB fárí; kyn Eirfks' er framt'. 

>) Hákan. %) vlldu dngum játluni taka. a) biendiiniír. 4) skipl 
nm horhin^* , tekib Kndt fjrir Ótaf í) Hákon jarl Eiríkuon. 
.) ipett. 

Bla. 354. 
Samii Knðlr var nnd himnnm. Hérr ferr auBtan 
frftr fránejgri niíir Dtna l^ltia*. Vifcr' akreib vest- 
ati; sá (vibr) var glæstr, er bar andakota^ Abalri&ai 
dt fiaban. 

i) snarejgtr. ») Enulr, •) iklpin. •) mótilÖlbumanD. 
a) Kndt boniiiig. 

B)s. 355. 
Sami: Ok dr^ar landreka' bíru blá segl viHi ri 
i byr; för döglínga var dýr. En þeir kiiir*, er komu 
vestan , li&u um brimleib (il Llmafjartar. 

1) koniÍDgsins; i) skip. ' D,o,i,7.<iT,Google 90 UTSKtniNG ViSHAllKA. 4 U. 

Bls. 958. 
^amÍ! Snsrir droCtiiar gálut' BpaBÍt' Daninörk 
uiidir silt sakam lierfirar. pi lét hlAbr Daui* Skiuejr 
sktrpla-* lierjaba. lIöfubfreniBtr j&furr^ 

i) fr.-íiuri. s) ibc{>ib. 3) Olafr konuDgr. 4) kai-bU^a. i) alcf, 
^já bli. 3il, t. 

Bl8. 359. 
Sami! l'leiidr Jtttlauds jöfurr lelat* etast af^ ; ætt 
mauuB^ faiitiBt at* því^ HliTskjdldr Daaa fildi liafa 
fæat ráii foldar. Höfiitfremstr jöfurr. 

i> lc-t cUi. >) þaHii. m. oj- FaKTskinna ; ettut a/, uk» (lí 
s^T íiBárh jma, DlBaveldi. rounnuTD. i.)> þann. HL. »g Fagrik. 
i) þollí inikib koina til þcis. 

Bl8. 303. 

Óttar avarti: Sökiia ðrr aiklfngr! þú hnekktlr 
STÍum, en flgr' fekk mikla úlfa beilu', þar er heitir 
iiit helga. Ygr^ dguar stafr^! Iifeltu lá&í viíikjrn beim* 
fjrir treímr jöfrura,' þar er hrafa nh aralta^; hvat- 
Tábr ertu. 

1) vargr. a) bráb. () ogrligr. 4) beiniabr. ») ivalt ckki. 
Bl8. 8ð3. 

pörðr avartatkdld (Sjárebsson) : Olafr Egi^a drott- 
iun, 4tti þrimo atila* vibr d^œtau Jtíta ötlíng, þa^in er 
klauf hríaga. Nær' Skánúnga gramr'^ skaut skarpt á 
möti lianum; aour Sveln» varat BÍær* at rejiua; úlfr 
þamt of hnefi. 

l) anuM. ■) knár. ■) Kaiitr. 1) iljdr. 

Bla. .171. 
Hárekr or Pjótta: Rfnleyga' lÁt)^ ! ek \fefí rdi!>it 
at rt&a hé^an mfiium laangum ielbar' djrnmari*, hcldr 
eu gdnga, þcitt Knótr, léggQotra^ lundr^, liggl herakip' 
um úti { Ejrarsuudi; þjdt> kanu^ keraki* minnl. 

i) guUi. 1) köni. •) ajiúr. . 4) lángikipi. ») armbrÍD^t*- 
.) ™k. I) þekkir. .) *«kkik. 

- Bla. 373. 
Sami: Skjtítum eik' fjrir utanlæ eybauga'j.iaikkat 

• D,g,i,7?<iT,Google 4-B. ^TSKIIUNG VlSKAKIfA. ' Ql 

ek^ Lnndar ekkjur^ hl«ja at þW, {da* flaaiU^ JSrb^ ! 
at ek þ^rba el 4 hansti fara aptr vali krapta* á Frátm 
flatfllðtiir'. 

i) ikípÍDn- t) jjriar Una, brímUna. i) ek Uel dilri. «) kon- 
unur I Lnndú s) hanlu. o) haodar. i) kona. s) iani iba |>. e. 
alupi míaii. i) sjd. 

Bls. 374. 
Sigkvatr : (Vér) BtBllarar {línlr cnim komnir hfiigat 
heim; h;gg at, j&Fiirr akatna: mcnn neml mfn indl, 
eem ek Inni. f)j<íbkonúngr , aeg [lú, hvar ÍUDan lialií' 
hngiian mér sess. Allr þinn skili meb aetms [lollum* 
er þekkr beimum. 

Bh. 375. 
Sami: Knútr, mildr mœtra hrfnga, spnrM mik,' ef 
ek Tilda (Tcra) hSnnm heDdilÍngr', sem hugrcífnm Oleifi. 
£k íiah eiiin drottinn sœtna mfer senn; ek þöttumat 
Bvara at sönnu; bveiJQm gnma er ^ör gnóg dæroi. 

.)■ geraíl l.ao. raaV. 

BIb. 375, mismgr. 5, 

Sami: Anbsr mildr! iátaþú' einn eifc Tcrba" alla 

jar^ar ýta*, þ(ttt ek vera^ aeinni, en ek vllda. £ra 

gengit f^rir þat raði^, er þti lætr vándan her' mæia; 

fleslnm grem mnn lanng raanDþSrf; ek var geatr Kndta. 

i) littn ckki. i) (re^áta; ÍneÍDAigin man Tera : hugsattu ekki, 
ab mér fari atm ftlmm , rr li«ra bmgfciit {wr , þó eg ktGTn! aeinna 
til þte, eB eg ban^ clla^. *) tktL •) {lati mil <ir ekki ruUiann- 
at. .)n.am. 

Bla. 376. 
Semi: ' Fjandr þeDgila gtínga þar meb lansa RJöIta ; 
}>jM býtir ðpt höfgan milm* fyrir dfalan hilmia Iiaua. 
Hverr Feít aik inuan' í B?örtu lielTÍti, ef selr slnn boU- 
la barra vifi golli'; sUks er (þat) terl, 
i) gulL i) gulli. 

Bls. 877, 1. 
Sami: Kanp varlb dapurt d hlmDnm, þar |ielr, er T,Google 93 UT8KIRING V'ISKAVKA. Ö B. 

belldu drottiurækt ■Tikum', of-sóttu djúpan hcini hás 

]) cr iviku tian Idna, drolLliiii. i) r<>ru i lugandi lictvili. 

Bla. 377, 2. 
Sami: HúskBrlar IlÖrta lutmia' gerkuat [lá of- 
Vægir* jarli, er þacgi' ft vií) Qörii Olafs. Hans iiá- 
leil birb tiara at veríia fj'rir því mili. 0« er daclla'*, 
ef \it erum aliir gkfrir nm Bvik. 

i) Noregi koniings, ÖÍíÍí. í) or-^uitveipír. i) te |M:ir * kjrlilu 

Þ'sei"- ') '«■■' ■«""■• 

Bls. S78. 
Sami: pn atanda averb, búia gulll; vœr lejfum' 
drir EÍrB aunda* : hj'ill herBtÍllia^ verbr hollaat. All- 
raldr! ek tæka vib, ef þú viidir gefa skáldi eitthyert; 
Buudir Ti'ka elds*, ek var endr* me& þér. 

i) loriiia, hrusuiD. i) árar bloti, svcitÍD. i) komingaÍBi. 
i) gulU, nik. g) fjrrum. FXMTA 3INDI. 

BIb. I. 
ÍSicHyjTRi Allvaldr EDglands' bý^r lít sveitum, en 
vær fengum færra li^ ok smærri skip; ek s^ lori'úiig 
öttast htL Rdb eru ijiít, ef landfimeiin Uta þcnna kou- 
líug verba lilþrota ; íh lætr ferí> firba einorb'. -- 

i) Knúlr. i) fégjarir fiiri mcnn clnuib og kQllu^tu. 

, BlB. 2. 

SamÍ'. Plýja getr' eon; Qandr ailvalds leggr osa 
frýju til handa, en gjalda íh^ ; ek verb fyrir æbru orbl. 
Ilverr þegn ska! hafa sik miklu lengst, þtttt geugl' 
þverri; avik þengila.vina hvelfa (þeim) sjélfum npp^. 

i) mi. i) drnfja !»> undan Ólar> mcl figiöruiu. *) alalot 
annari. *) ijna, hTilikÍr Ji-ir cru. D,g,l,7.dT,GOOglC &B. VTSKiniKG TISRAKSA. 95 

Bls. 5. 
pðraHnn laftúnga! Knkttr Terr grund, gem gælir 
Griliklandg' himiorrkl. 
■ {!"*■ 

Bls. 6, 1. 
Sami: Kaútr er utid siilar'. Minn ti^aæmr' vinr 
VÍT þiniiig' me^ ,jnjak mikit lib. Fimr gramr farrM 
dlítinn ofrheims* flots lit or Limalli^j, 

i) uppLif stcfs. i) •Ítlilr. l) þán^ti, lU Nonrgg. <) ijdlr. 
BU. 6, 2. 

Sami! Mjdk sökkrammir' EgMr ygl^u' för SrbéiHs 
si^BTsns^ Isna*. Allt ^raras. lib' var framU' golli: 
BJón slfks nr HÖgu ríkari. 

i) Wlu- i oriúlu. i) ug)iu. hrarni. *) — Talliiil*, þ. c. 
beriDannsiiii, KdúIs. &) alip. c) prýtt. 
BU. 6, 3., 

Sa?tti: Ok kolsTartÍr viÞirháejálbrs' liín hartrrHin 
um haf fjrir Lista. Allt Eyknnda ennd subr rar bjgt 
innan sæskfbum briijigaUa^. 

i) hari'ikipln. i) skipa. 

Bls. 7, 1. 
Sami: Ok griífantir' friímenn" lifu Iivasl* fyrlr 
foman hang njijrnagla. Varatför ÖrbeiMs* eyi^Ílig, [lá 
er slHtiiklifa* Btó1b'< driru fyrtr Stat. 

I) hiisristÍr, h<-m.ÍlÍ9ra1)liV. t) hirbmcnn. ■) flj.ítl. *) licrniL. 
3) iildu. ikÍpJiaolinn. 

Bls. 7, 2. 
Sami! Byrrömm' bi-ímdrif' knðttu bera mjök iángar 
aránfs siíMr' fjrir Stim. Svalheims^ Tslir* llbn 8t& 
snnnan, at nýtr herflýtir^ kom nortr í Ni^. 

>) þanni|; Ilk. i) bjiigar atitiir, ikip. >) þann. Hlt.; sjdat. 
*) tkipÍD. s) hcrmk. 

BIs. 7, 3. , 
Samt: f>á gaf snjallr njólr reg-J6ta' allan Noreg 
nefa' sínom'; ök megl* síuum' gaf (hann) DanmÖrk 
BTana dala^ diikksaiar'. D,o,i,7.<iT,Google 94 tJTSXIRIHG TISKAKKA. SrB. 

i) Jiiilandi, Kndir kontln^. t) ijíItijd!. ■) Hakon! -£!nka- 
•jni. ■) ijnl t) IluTbakniMi. s) sjoar. t) lunil; etia Dannðrkt 
ttat iDma djtíptáta {i\ifxt At\), 

Bls. 8. 
Halharðr hárebablttii Bönir nökkva barkrjtifcr*, 
bö))ralifcr ýngvi*, rib GÍnn EDgiindiokDinmBrbn; fribr 
%t&hl flt' Iwinul^ Odda leiknar' JáJmfreyT' befir ok 
'[irúngir und sik Noregi; milma fijaldrðrr' ^Terrir 
baukum liAiij^. 

i) ttójtar nöklcvi (ikip) , bi^dtt, }>. bSrltr, brjnja, h. ÍrJHSr, 
■i icm gjörír raula (rjnUr), eba alilr {irýÍT) brynjniui, bennabr. 
benBk. t) konnn)^. >) þe$>. «) grcibari. s) viikytju. •) IwnBk. 
)) }>rejn|^. a) lá her^ami konúnj^. 
Bla. II. 
Sigkvatr tkdld: Erlfn^, sá er ranb enn blelki 
amar föt (íSaust er þat), rib sfcJiSla út eik' í m«Sti jöfri. 
Skei^ hatra lá evá sfban sihyiA) vit ship Eiklfnga f tnÍLLuin 
ber; Snarir f,]rrt>ar börl^ust f>ar «yerbum. 

,) sllpl. 

Bls. 12, 1- 
Sami: Sakkr þengill bjd rekka ; hann gekk reifcr 
nf skciMr; valr lá þraungt á þiljum; þúug sdku var 
fvrir Túngum. Braguíngr raub breiKan borbviilt' f^rir 
HorUa Jabar; varmt blcíb kom áTÍban œgl; frægrkon- 
íwgr rá». 

i) ijú. í) barMjt. 

Bl8. 12, 2. 
Sami: öll sklpBÚku Krli'ngs vsr fatliu vi& þröni* 
Búfciiar; úngr ghjöldúiigr vanii* auba skeiib f^rir norban 
Tiiiignr. Snarr lætranbr^ sonr Skjálga*^ stdb lengl 
elnn, fjarri vínum, í ly|)língu A sfiiu anbu skipi. 

'■) sti'önd. >) g«'b;. >) svíkalaui. 4) EilÍDgr. 

Bh. 13, 1. 

&im! Gebotlrbi' Sfcjðlgs heftlir'réb eigi nefna tir 
grit', þij at akúrir skAgs gygjar* veeii'. Verbargeirs*! T,Google 5B. HTSKIHIHG TISNAITSA. 95 

enn metri ofrhngt kemr nk eítm á glyggis Tirfclier§' 
TÍ^botnS leygbán* ejálfrr. 

i) aonr, Erli'ngr. t) akar, vopm hnliír. >) yid- 4) hermrnn. 
gclcála- /fljíf* («ndi) tMrtfcer (gtymilu ilit, lopl, hiiuin), 
h, vieiolm íyibt bota), iörbiit. t) uniDoliim. r) >j». 

Bli. 13, 2. 
Samit L^str Erlíiigr, sá er tengi Kej'mill vel jarbtr 

(ni; lamdist landvörn) , bab ornu Itióagt öndverbi: þi 
er BHJBllr Oiarr oftók liann siinuuin mdlutn, at Big' vtb 
Útstein; sá vnr éÍiT búinn ilU-a rábc 

■) i tiar(l>ga. 

Bts. 19, 1. 
Samit .Erlfn^ féll: betri konr' bf^rtt* riao^a; 
eH allrfkr tapabr brttgnfnga^ otli glfku ^gnt*. Ek rett 
eigt BÍIbrðtt annan mann, þann er efnn kunni at haida 
faltara* ailan aldr at fjorláti'^. 

1) mabr. >) faitr eL >) (llafr konúngr. .) vatin |>>nn «p. 
i) haida bctr upp virtiiuf^ sinni. e) ijl dautiailags. 
1i\». lö, 2. 
Sami: Vörbr Hör^a foldar^ er drepinn; Aelákr 
befir aukit frsndsekju' : , fáir skfldu rekja slj'r svá. 
Eigi raá hann n(ta^ aettvfgi; bornir frændr Bk^ti bind' 
aat breeM ; þar bítaat fornn málin um*. 

1) Erlingr. i) vegili fræinliig. s) neita. 4) þab tr ganiall 
mátihatlr. 

BIS. 1«, 1. V 

Ólafr honúngr he/gi': Lítt mun herr glafcr í nitt 
fyrir Ja&ri; vær uiuiiim cim liretta gunnar gný', lirafa 
BÍeí't beiln af uj. Ættgtibr Ertfugr beib andrán til 
árla'. Veratiilir' hefir itla getif^ háuum um-rof Bsetla. 

1) bardaga. 1) of sncmina. s) koniingr. 4) gottlib. 

Bls. 16, 2. 
Sttmi: Hatrinn hvfti mun Iftt- glaí>r í nátt O'rir 
Jafcrt; vær nnnam gunnar gný; hrafn ctr af getnum^ 
ná. Srð heBr mttt rdn getit'háuum' iiltúngÍB illa; ck 
gckk rcttir of akettisr; jör6 retdr mauua morH'. 

D,o,i,7.<iT,Google 96 , UTSKIRIIfQ TISSASSA. 5 B. 

i) riiingiiuiD. a) geHit. >) jörUn |iolir len'i, þri rocoD séu 
BIS. 17, 1. 

Bjami gullbrdrakdld : Kálfrl Tastu' auBtr víb BJíltn 
Bókn, þar er TrgdJarTr arfl Haralds' bab iosta Wga^ ; 
þltt kapp kynnitt mðnnDm. Gitut* gríbar adta^ g<tlig' 
faang til jiila; |>ú vart^ kendr fjrstr at fandi aetta- 
grjtSte ok si^óta'. 

i) Jú varst. ») OUfr konnnf^. ») (lertn oruitu. «) feingud; 
s) lilfi. •) ffit. r) varat. b) i htjátgtaum. 

BIb: 17, 2. 
Sami: öld f&kk íllt or deildum* ; Erlíngr var 
fenginn* [>ar> bieik borb 6bu f h\6ti fyrir norfcau U^ 
Btein. Ljtta raun er, at rKBÍr var TáMun^ frá lábi} 
lönd lögfcust und Egba : ek frá þeirra lit) meira. 
j> býtuni. >) handtekliiD. >) ivikma. 

BIb. 26. 
Sighvatr: {)eir, er ollu dtlilanpiim' babu opt rfk- 
Iiindutum gram rautt guU, (tíl at) kaupast undan, en 
ræsir nfttí*. Hann lét liuefsa' skðr* meb lijðrri; rias 
rekkar* bi&n sýna refsíng; kondngr ekal STá rerja 
lierland". 

i) r^num. >) Deitatii. >) suAa. ') hóruli. &) rKDingjar. 
<) {ijobland. 

Bls. 27, 1. 
Sami: Mirgdýrr konúngr, sú ermestfæddi varga, 
mciddi ætt bvinna ok blenna' > hann skýfM^ svá þýfb- 
ir*. þýfcr konAngr lét hvern ernan þjrif þerflaat* bœtl 
föta ok handa; hann bœtti svá friíi lands fj'tkis*. 

i) rKDÍngja. i) aftok. >) þjtílnati, Hk. 4) miisa. ») landa- 
folki. 

Bls. 27, 2. 

Sami: þat vissi helzt' ríkis', er grandar Törír 

i&t skorna skör hundmörgum^ Tíki'ngnm meb hvaaaum 

vápniim. MildrMagnús^faS^ir'* heflr valdít mörgu gagni i 

tk kvefc flcetan sigr fromdu' fremd Olafs hins digra, 

D,g,i,7?<iT,Google 51. VTSKiniIIG TISHANHA. 97 

i) Tir fíelit mcrki til. i) harlaljdmu- kanúiif(i. a) allniiirg' 
um. «) ÓUfr konuD^. s) Iiala franini.. 

BIb. 2», 1. 
JÖJtH/í Bdrfíareon : Ek hlaat' Btýra skipi M Sult, 
^í er Oleifr Iiinn digri átti; vAn ernni' hregfs at 
lilýrTángB breini^, ea sæta^ gífcfregni, at ek kvftia. 
Kleifar vala dstrstis^! sjálfr gramr var ræntr tigrl á 
snmri. 

i) inir hlouiatiist. «) er foer. ») i 'þttm íkipÍ. *) lioni. 
.)™™,rintfrcp... .)konur. 

BIb. 29, 2. 
Sami: Sár STfíia af mæbi, hefik opt Betitvibbetra; 
nnd er á oss, bú er ötraub aprændi rau&nm legl. Hfec 
býss' bldb or þessi" benj ek ih venjaBt' vtb þrek> 
lijilnigörugr hei&sær'*^ hilniir verpr á mik reifci. 

i) bunar. i) þtasui. i) cg veDst. 4) mildr af fé. 

Bls. 31. 
Sjami guUbráralcáld : Allvaldr thti titála' rigta baf 
stáli' anstr; vfgmó&r' Ilaralds' brdbir^, varí) at vilja 
Garlíia. En, at^ skiluab ylikarn, Ií;zt \á skjótt of-s(tttan 
Knút: ek emka^ tamr at samna skrökkvi^ um ibnir 
manna. 

1) tflanst. i) racd akipslafnln.im. b) herdjarfr. t) Óbfr 
lconiin^. () eptir. «) eni cigi. t> ósönnu. 

BIb. 32. 
Sami; Ógnrakkr jarla ni&r (Kítfr)! þú átt ftakka 
gjaflr EnglandB droltni^; ótála' komtu vel ^brti máli. 
Lnudúnn-gramr^ lét fundit* þfer fold, áfcr færir vestsn ; 
frest urbu þess. þitt líf era' lílit. 

KnUi; konuDgÍ. í)»»nnliga. í) Kniitr, .) veilli. 5) erckki. 

Bls. 54. 
PormóSr iolbrúnaríkdld : Breunum öll inni', þan 
■t' ver finuum fyrir innan Herbjdrgj akulum bverr^ 
verja löud fyrir gram mefe hjörvi. Yss* áugr' skai 
FonnMAKNA SöGuii. 12. Bikdl G T,Google 95 ÐTSKiniim TVSNAllirA. 5 B. 

, knilkt { klAapi^ ; ef ek ttð \Mk^ , bafi iDnþitendlr 

í'áM kol allra húaa sinna. 

i) býli. ^ er. •) tn^hvcr af D«s ifcal. 4) Yibir. i) eldr. 
•) TÍhiniiD, búiuitim. >) rHa. 

BlS. 67, 1. 

lEiróSHr gullbrdrsl-dld : Búht vib þrauitg á lioflSa* 
^Aigi ! fVegAi Citaenn) þan orb ; [fegns dtlttÍT skala ifa^ 
fregna mik dglatiBn , þ<t at BTÍnnir sigrunnar^ segi vta 
HéfciiiB kTánhr*. Vernm bragntngí traustir aiistF f 
lila eli'. 

i) sLjatda. i) (k>l aldi^. s) benncnii. «) onutti. a) bardaga. 
Bl9. 57, 2. 

porfinnr mutinr: Rftkkr" atmikln Tegni.hÍn'Bliar%a 
randa garbs' ; lib Verdæla tIII berjast vib anjallan vísm. 
Veijum ðrvan allvald, ölum sveita má^ teitan, fellum 
f^rændr í þundar hreg|;i* ; (vér) eggjum þess nú. 

i) sjrtir. i) ortislu. s) hrarii. •) bardaga. 

Bls. 58. 
Pormáðr Kolbrúnarakáld: örstiklandi^ ! |irtnngr* 
at miklu ála eli' ; sk&lmöld* vex nð ; höldar skyláu 
eigl fdlmai akelknir. Bltumstvib Biika, er (vér) ganng- 
um at geirþíngi me6 Oleifi, en guunreifr^ aeggr Hkyli* 
um-forbaBt slækui-orb'. 

i) hcmiatT. i) ^it hV. s) ornslu. «) dlHtir. t) fctrAit. 
t) hcrejím. ak.1. t) «I,m-oit. 

BU. ðð-60. 
Bjarkamál: Dagr ernppkominn, hana ffatirÍrdyDJa'; 
TÍImögnm* er m£l tt Tinna erfiM. Vaki e, bk vaki 
vina höfub^ , allir hiuir æbstu ofBÍnnar AlbilB'^ , hiim 
harbgreipi' Hdr, Hnllfr ekjtttandi, ættgdMr meun, þefr 
er ekki flýjt! Vekat ek*^ ^br at vfni, ab tt vffa rúa- 
um^, heldr vek ek: ytt tt hörbnm Hildar leiki. 

i) alr en haninn gplr, slier hann viEngjunum. i) {ii'æluin, af 
ríí, crTiU, bg tnðgr, iuatr. >) J. r. vinir vorir. «) rjlgtannnin 
Atili , lo kallait L-ippar Hrolfa Kraka , af ^vi |icir veittu AtÍUí 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 5B. VT8KmiIf43 VISRAKHA. 99 

ffjgd miiti Ala konthig!. «) IiutifeHie;. <) cg vek elAL t) út 4b 
tala tib niej>r. 

fila. 61. 

þonniiSr Kolbrtinarskdld : f>fngdjarfr aUTaldrl d 
mitD eno hTarTB* f^rir kafe þ&r, uns nilr obrnm skáld- 
ub; mer Viettir*{iú þeirrt? {>([tt(Tfer) Teltim TaUafn^ 
Creknm* fanl'^, koisiuiigt T^r brott et« liggjum kir; 
^tt 'Tizt' eigi, Tðga TjggniDnr'! 

Oe*^"- »)•«"»•'■ •)t*«b- 4)en*npuii. »)tMpL •)ink. 
BlB. 02. 

Haraldr ianúngr Sigurdaraon : Ek mun [iÐra Terja 
\maa arm, er ek hlýt standa; T^r ijö&nm rönd af reíM; 
^t er nokkr dikju munr'. Hinn ún^ gnnnblfbr* 
^ppr^ gengrat* i hæi fjrir tpjdtum, þtr er alög^ rlba^; 
nena lier^i mðt^ at morM. 

i) ^letii tfax kveiHifijlliti. >) glatr i bardaga. s) niilr. 
«^ CEÍofP' ó. s) Topn. >) fljiiga. >) ikundju 
Blg. 04. 
Sighvatr BkáU: Ek frá ^&tb [>at fllun her^a gjört< 
TÍg geirnm* meb Olcifí; sékn ^reifat; par fttru saman 
göti 'hjðrtu. Framiundabr bróbir Ogmuadar^ Tann fullt, 
bsr hátt fagria grlta atanng f;rir hjaldrmtStum^ Hrínga 
gram'. 

i) inndb. s) meb sverliun. «) ^lff. ») litTgjiiniiini. 
>) ÓUn konÚQ^. 

BlB. 65. 

Sami: Olafr Mnn digri ranu fellda öld, sdknþorinn 
synjur^ gekk fram i brjnju, (at) sekja öflgan sigr. £n 
STÍar, peir er nenna* austan meb mildum -gnim, &ni i j- 
bjarta blöl!)rÖBt; bildr öx; segig mart bert. 

i) kaniliigr. i) fóni. 

Blfl. 70. 
Samii Emmz* álmr sá harmr, er hilmir hafM 
■fffátt anitan; sá jofr krelatl gttlli Tifban mebalkaSa. 
2 

D,g,i,7?<iT,Google 100 CTSKiniTSG TISSAMIA. 5 B. 

ElcTri, fiegniT feiigu ^ví gagn', at þclr vítb liálfu 
fleiri; [lat tældi hvárúngi^ hvötu^i Iiildar*. 

mw er.' .) ,Igr. í) al noWoni Ititi. «) liÍTml., lon- 
únginn. 

Bls. 78, 1. 

Samí: Fold vari^^ at dynja rftt nnd fiSlum, |>á 
brynjat fðlk réiS í brðba bi>&; þat var mJinnnin friHinn. 
Mikill stálgnstr^ varb á Stiklastab, þá er ærir álms' 
þuBtu ártiga^ ofan mel^ bjarla hjálma. 

i) gclgáta. i) budao!. i) hemienn. 4) inrmnia. 

Bla. 78, 2. 
SamÍ! Merki fdr fram í mi&ri fylkíng þeli'i^a; Bnarlr 
|>r«ndir fniidnst þar; búendr ibrast nú þess verka. 
Bls. 70, 1. 
Sami: Ek fri minn dFottinn gánga fr«m næstan 
BÍnum inerlijum; mest staung ób fyilr gram; þar rar 
gnctgr etyr fjrír. 

BIs. ■», 2. 
Sami: Ek bygg Toru' grimmligt geirB ISgreytimd- 
nm' (al) líta í hTasaar Ijdns sjdnir gunnreifum Oleifi, 
]>rænsbir virUr þor&ut sjá í ormfrán^ augu hðnum; 
beres drottinn* þöttí «ÍgrIÍgr. 

i) verit Iwfa. s) hcrmin., þann!gHk. ; gtiri I5gr, blud, J, 
Tfytandi (hre^UndÍ) hermalir. •) sniir «cm i ormi. *) konuDgrtRn. 

Ble. "», 3. 

Sami: l^jötkonúngr, rönd meí) bondum', nu6 
drejrug sverb í rekka blóbi, |iar er drótt gnmna eótti 
dýran'. Ok gratnr, rækinn at járna Iciki', lét rauib- 
brúnan fajiir finnast i reikar túnum^ Innþrændnm'. 

i) mel slijöiil í hcndi. 3) konúnginn. i) bsppsamr i onistu. 
4) hon>iim. a) ela : Ofc rœkim gramr Irt Innþrœnduta fiimast 
at járna leiki (rmnaii lii bardagam), raiiS hrúnatt kjðr i rcikar 

Bls. 80. 
HofgarSa Befr: Stála regndjarfr' rimmn-lBkr* 
háti* einn gunnar gný* vi6 tvð röslcv* þegna; bilHis^ T,Google 5B. UTSKiniliG VISKASSA. 101 

galL Arstraunia dslstejpir^ hjó draaptiis dösgfrej' 
bauahöggvi, en vann annan Bárati ; luim raub járn. 

Obcrdjarfr. <) l.ermk. s)I».Dn.Hk. 4) oru>U. i) «erl.. 
í) bermk. -, dalr, bogi, (íaís árílrauntr, ör\a dnra. t) iduui. 

Bla. 81. 
Sighvaír: Ytar Idta |>at elgi smátt ODdr, er ský- 
lauss röíiiill icáttit' lilýja skorím skenj&rtjúnpim' ? 
Drjúg furba var& á ftví dægri: dagr ná&it fÖgmni iiL 
Elc frá anstan atburti konúngg orrostu. 

i) niíiu ei. í) munauRi; tkvrSu $ker, skip, |>. ivírdingT, 

BIs. 82, 1. 
Sami: Sjálfr mildr gramr fann gjÖrst, hre megin-' 
rammir galdrar fjöilkunnigra Finna barg* fullstiírum 
]>úri'. þi er hiína hyrsendir' Jaust giiiii búnu sTcrbi 
inn berbar Hnndi' ; slætf rtb st'zt at bíta. 

i) hjálpulu. s) kÐnungr. ») fcirí. 4) þat iljdfa ntA. 

Bls. 82, 2. 
Sami: f>ollr selmg*, sá er frýr|>óri', djlr aannr- 
ar snilli hngstórs Hundg^ ; en ek vett þat heimtin. 
Ilverr ah* etærra verk? er þriSttr gunnrBiiHH ])vergarbH 
glygga', hinn er sótti fram, þor£i at höggva í gegn 
konángnMnni. ' 

i) mabr. i) Ulr hann hu^tinn. g) {idríi. 4) mun s]i. 
i) facrmk., |)drir; g'unnronn, t\j^\ii , gunnrannM pvergar6ar, 
skjaldborg, it-glsggr {ilormr) orrusla, h.frílíir (Ofcin), hermalir. 
Bls. 83-84. 
Bjami gullbrdrakdld; Vígreifr réltn' at varba* 
Jorfe vígi fjrir Oleifi; brauztu bág' vjb nýztan bragn- 
fiig; ek kveb mik frágn^ þat. StiSrverkr' gekkst [ní i 
íSiikiastab, en roerki 6Í fyrr* ; satt er, at(þii) ofveittic 
BÚkn, nnz snjallr gramr var failiun. 

1) réSgtu. ») verja. ■») þii jjiirbír md^tiilu. t) hafa spurt. 
iianii. Hk. <) fynr þ<k^. 

Bls. 84. 
Sighvatr: £k frá auk', at BjÖru kendi ondr, live 

D,g,i,7?<iT,Google 102 UTSKiniKC) visxAiciiA. 9 B. 

ernam* otallirnm dugM haldt drotUii'hDg' ; hann sóttl 
fran; bann f&ll í her at hðflil hrdbreubigB hllmfe; ai 
dauíii er leyRtr^ m<íb holhiin verbAnpri mðnnnni. 

i) ciimig. i) vðskara. >) trjgb v% hnra i!an. *) bfaV. 
.) hL*-. 

Bla. 88, 1. 
Haratdr ionúngr Sigurðaraon: Nú Ixt efc skreift- 
ast litíli hdbar' akdg af akáff} hverr veit, neaia tk 
verfca om eíbir vlba frægr? 

i)frKgUrIilill. 

BU. 88, 2. 

PjóSólfr ^móreaon : Ek frá hvast hi(f-el drffa á 

gram (hl^) næeta Haugi ; en Bolgara brennir' tæM* ttl 

bræbr^ tfnam. Hann, tig^, ttflf ok þríg^a vetra gana- 

all, akildit^t traullir vib Ölaf danban, ok hiild! hjálmsetr'*. 

i) Haraldr. •) hjalpibi. a) broluT. i) hófut, þ. e. fiir 
bnldu faaHl 

Bls. 80, 1. 
Böhertr: Mildíngr, fiii sfrankt* dm mdeiU mntin 
er Ifezt af gunni; þú vant hrafn nm'^ildan hráa bolda; 
tilfr þaut i áal. En næBta ðrit komt ^ú, ÖrMglnndr 
gramr, anstr í Garba, n& ek frá fribskeTMr* vtrti% þír 
fremra. 

i) annathveTt, perrálíír »veri!»eggina, efa, hvattir mrKA^ 
tit pen aS /ara Í ným hernaS. i) nokkum hennaiiti. 
Bla. 88, 2. 
Amór jarlotkdld: Svi deildíst sf aldri', at gnnn- 
brábr giiunlar njörbr* hálbi tíu ki grafníuga^ ^iUr* í 
QÖrbnm. 

i) túua. i) bermk^, RögnTaldr. i) skjdda. t) ^aUr, (. c 

Bls. !)I, 1. 

PormóHr KoStránartbdld: Iljarta Olafs nr Srt : 
gramr öb fram l blóbi; rekln atðl' bitu á Stiklaatöbum ; 
lib kvaddisl böbvar'. Ek aá alU Jilfobs* elþolU*, T,Google ðB. UTSKIHIKG VISKAKHA. IQS 

uema fjiiran gim, hUh 8%r; flestr^ vn reyndr ífutri 
flefnsdrífu. 

l) búin svert. <) orurtO. «) ÓHnj. «) hnnqGiui. ») milbr, 

Bls. ðl, 2. 
iSainf : Emka ek* rjábr, eu liin hvíta grönn Sk5g:ut 
haukasetni* ræbr raubum manni^; fár hyggr um mik 
fláran. Fenju meldrar* mortvenjnDdii ! hitt veldr, at 
m&r srtba djdp spor Dagshrítar ok danskra Tápna. 

i) eg er eklL «) — hanilar, koni. i) j rjatao manD. 
.) gnlh. mk. 

Blg. 1)2. 

Sami: £{k öglig' Jaada' undrast, hví Ter afem* 
bteikir: ek fann örva drif, avanni; fár verbr fagr af 
sáram. Hinn dökkvi m&lmr, keyríir.magni, fló fgegn- 
um mik; h?a8t hættligt jáni beit hjartab nœata*, er 
«k vætti^ 

i) híuks. >) handu-, kniu. i) icum. i) ít ncita lijarlanu. 
a) held. 

Bls. ÍM, 1. 

Sighvatr: Hfirb aubn* er at Enfla strfU', sfzt hcr- 
meuu gjörba konúng BÍúkan lífi^; <imjúk hUf raufst 
fjrir gram. Fylkir fölka* gebk (á) odda fund, ^r er 
herr klanf akjöidu; or ðld brá Qðrvi Olafa, en Dagr 
lielt nndsn. 

i) míiúr. ■) övíil, OUCi bonúD^. •) ðrcodan. i)koDúiigr. 
Bls, 04, 2. 

'SmnÍi I>jáb|r%b dauba {>eagilB. BJeibsrtt^uarakera' 
TÍta eigi á%r ^ynn etyrk búandmauna ebr hersa, er' 
aárelds* Tibir* felldi^ alfkan gram (j') sókuum, semOlafr 
þiíltii mörj dýr dnitt lá í dreyra. 

i)»kÍaWar,li.i!.menn. i) ^. ») Jveibí. *) herrok. ») atyldi, 
geta WlL 

Bls. 100. 
Pórarinn lo/iánga: |»at var duUanst', hve dj'ggva 
för Ðsnir gerbu meb döglíugi'; í>ar var fyrst jarl* at T,Google 104 VTSKiniHG VlSHAIflfA. 5 B. 

upphsfi, ok hverr maW, et fflgfci honniD, uauar drengr 
öfcrnm betri. 

>) kunDugt. s) SvGÍni. ») Haraldr. 

Bls. 107. 
Sighvatrz Ek lýg, nema Olafr egi ýía áru', Bera 
k^ktir' tffaT^ ; ek gæM'* helzt hárroxt konÚDgg fhróbri. 
£nn helzt Bvörlbr* fiein], er seldí^ fiann son, er vdx í. 
GÓTtum*. Hann Valdamar fékk iæa^ kusn' af Ijis- 
um hsnai. 

i) Degtr. <) lifudL >) mem>. 4) lofa ») hir. ») lét af 
tieDdi. t) nS. Magnúi. s) mcína. «) iKkníDg. 
Bis. lOS, 1. 
Pðrarinn lofíúnga; Nú hefir fijdbkanúngr' Iiagat 
eí;r tiJ sess' ( þrándhéimi; þar vitl bauga brjötr æ 
rába bygíium' xú BÍna. 

1) SveiimAirirnson. 1) setst a«. s) biia. 

Bla. 108, 2. 
Sami: Olafr bjgM þar ábau', ábr hann hvarf lil 
faiminrfkia; ok þar varb, sem allir vilu, kj'kkva-ssllr* 
af konúngmanni. 

i) atir. t) skrinlagbr malr. 

BIb. 108, 3. 
Sami: Haralda sonr' hafbi barbla rátiit ákr til 
himinrfkis, ábr hoddbijdtr* fdr af hdmi, ok sitr uú 
nieb Bjnl drottina. 

1) Ólafr hdgL s) hann. 

BIb. 109, 1. 
Sami! f>ar 8t& hann breinn lofsæll gramr liggrmeb 
Iitílu Ifki BÍnn, svá at þar kná honum vaxa hdr ok negl*, 
tem á kvikum manni. 

1) neglr. 

Bla. 100, 2. 
Sami: f>ar knegu' bj&llr hrfngjast Bjálfar yflr hans 
borbvega snng*, ok þjtfbir heTra hvern dag kloltknt^ 
hljöb ^fir koudngmaunj. 

lucga. z) trcskrin!. 9] ktukkiia. D,o,i,7.<iT,Google 5B. UTSKIRtKG V18KANHA.' ]05 

Bls. 100, 3. 
Sami: £d þar brenna kerti, Krisli þcg, upp a( 
iltari; syDdalauss Olafr hefir flvð um-borgit sál, iíir 
haDD andabist. 

Bia. IIU, 1. 
&init: t>" kemr herr, er ajtfJfr beilagr koniingr 
«r, krýpr at gagni; ok bliodir bei&endr þjöUr mdla 
(menn) gakja' en" heilir þatan. 

1} Eara |iáiigati. >) nfl. Cara aptr. 

Bla. 110, 2. 
Sami: Bib þú Olaf, at haiin irni* ^kt gmndar 
linnar* (hann er f nfcsmatr) ; hann of-getr^ öllum möoB- 
BB ár ok frilli af BJálfum gnbi. 

i) unnL i) Norega. >) lítvegar. 

BiB. 110, 3. 
Sami: |)i er þú rekr' bnnir þfnsr fj^rlr .'regln- 
nagia bókamáls*. 

') Þt'''' *) leimiiiianiii. 

Bla. 114, 1. 
Sigkvatr: ÖlaFr rti!) laudi ruila fimtin vetr, tív 
aadprútt höfulb^ rglli ih efra*i því linl^. Hverr land- 
rekl'*, fremrlhaoa^ haS kendan sér^ enn norbra^ heima 
endal Skjöldúogr hélzt skemr en sk;Idi. 

i) <á igKti loatr. ■) i ^andlicíiiiL ■) léntB TíkL 4) lomingT. 
•) honniQ. ■) eignab icr, haft til uinrita. t) njrbra. 
BÍB. 114, 2. 
Sami: Somir gumnar trúbú á gnt; Sreln Tsr f 
mÍMi libs; framribr ffikir bibi tígo' fdikorustnr. 
Frxgr bab hann kristit iíb staada á hægr! hönd; ek 
bjb gait drottinu fagna fliltt«kjörrum* Magnús fvbr^. 

j) tiu. .) hugrökkuro. s) fdtmr. 

Bls. 11«, 1. 2. 
Amór: Sji 3. B. bls. M. ð^ 

Big. 118, 1. 
Sami: SJi 6. B. bis. 21. T,Google i06 UTSKIRIHG VISKANIfA. 5.B. 

Bl8. 118, 2. 

Sami! S)á 6. B. fala. 22, 1. 

Bls. 110, 1. 

Sami: Sji fl. B. bla. 23, 2. 

BIb. 119, 2. 

Samií Sji e. B. bli. H. 

BIb. 120. 
Sighvatr : I^elm, er bar gott bjarta, er gjört gDll- 
akrín at sfnani reg' ; elc hröu helgi rtetii ; hann siítti 
gub drottinn*. Margr hrfDgs meiír^ , er kom þíngat 
bllndr, gengr þar meb heiiar BJónir fri mEBm* leibi 
þeas hreina ksnðngi. 

i) riiu og lunivia aomdi. i) fdr líl gufci drottini. b) nubr, 

Bls. 121, 1. 
Samii Oh dnj^' fagna messu Oiafi, fðíiur Maga- 
ða, meinaianit* í mínv húai^ ; gub magnar jSfurr, Ek 
em skyldr it balda skolManst^ helgi þess harmdanbi 
skilfÍDga, er bjö mir bandar ^4lgr^ ranbu fulii. 

)) b«r. ■) fmblUUun- ■) (amiig Hk. «) (TÍk*U<ut, Irúliga 

BIs. 121, 2. 
Sami: Ek iht heima gjallar Tönd', gnllí rafl^n, 
{tBiin er koniíngr gaf m£r, ok h&lt berm^br* á gú^ri 
HtímBfQr. j>á er BTerb-TÍfcir' þverbn ylgjar* sult*, 
lögbum Tér dýrt Topn, hjaltat ailfri, en fjl^um vfgb- 
um stof. 

]) 3vcr(. :) Jirejltr af hprfönini. >)licnncDn. «) dlfi. s)bÍ>ittD>t. 

BIb. 122, 1. 
Sami: Ek stiib i Mont^ nær borgum nm morgin, 
ok mintumst hvar snndr hraat mSrg breib tjarga ok 
BfKar brjnjur. Ek mnnda þann konúng, er forbum undi 
löndnm ÖQdTerban brum*. Jiorravbr' fabir mion vu 
Jiá þeiina^. 

i) Alpafjfilliim. t) fyiTÍ hlula likÍs iins. 3) þórbr. •) Jiar, 
m>^t Ólar. konungi. 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle ðB. VTSKIRIIfG VISHAKIfA. 107 

Bls. 122, 2. 

Sami: (Si) niabr, er mfasir mej'jar fa^ms, læit 

fú»B Bt dej-ja; ke^pt' er ist, ef ^dta stal eptlr of- 

látína'. Eii flrittstyggr fullhnglDn, sá er ana drotlnl, 

felllr TÍgtár; Itoaúnga iroai^ Ifzt várt torrek* verra. 

i) fuUdyr. í) Juuin bnrtdína istrin. ») inSDnum. «) niúiir. 

Bls. 123, 1. 
Sami: HvíUkristr Uti mik hBfB heitan eldatvftl', 
ef elc Tilda firrast Olaf ; eí em skfrr um þat. Ek vask' 
tll Bdma, í háska aanara; heflk patnærln' vltDÍ þar 
minna; ek lej'nl old þv( aldri. 

i) hígníngu. >) fur. <•) fultnríg. 

Bla. 123, 2. 
Bjami gvllbrdrslfáld : f>ú I&zt iln^ Jöfra faafa erfl>, 
aem tll rfeb hverfa' ; sett er, at Sveina knátti aiyi at 
einni Danmork. Kálfr, kendut* kappfúsum Magndsi til 
landa or Gar&um; |iér aUh, at stillir of-f&kk Jðrb. 
i) wm hterjum bar. •) {lér ^-isulal)- 

Bla. 137. 
8ami! f)orberfs hlýrl'l ek fráHaralda brti&ijrton> 
gðban þ&r: þ&r^örbnat þefarerbir; því hélt, unihanB 
of-BpUti. öfundmenn jkkrir Tökln ibula rdg l mibli ; 
aiiir Ifit ÓiBfa arGi dþ&rf^ i þeim málnm. 
Kálfr. i) Magniii gnba. i) {(hi{^, skatii. 

BIs. 128, 1. 
Sigbvatr; Gk fregni at' aubr meb Sygnum. Sig- 
hvatr befir lattan gram, at fieista fdikorrustu ; ferr þö, 
ef skulum beijast. Förum f Topn, vel lyatir til þesa 
fundar, ok verjani konúng hrfngnm'; hve leagi skal 
Jiaus grund tvigt^ t 

i) uppreím. s) roeb svcrfcura. ii) tvidriegt, órribr Inniiiilaads. 

Bli. 128, 2. 

Síimii Sji «. B. bla. W, 3. 

Bls. 129, 1. 

_ Sami: Sji 6. B. bla. «1, 1. 

D,o,i,7.d-,Googlc 108 llTSKiniKG ViSltANRA. 5 B. 

Bla. m, 2. 

&iiii;.- Sjá 0. B. bls. 41, 2. 

Bh. 12<), 3. 

Som/.- Sjá 0. B. bli. 43, 2. 

Bls. 130, 1. 

Samí.- Sjá 0. B. bU. 42, 2. 

fila. 130, 2. 

«atn)'.- Sjá 6. B. bls. 42, 1. 

BU. 130, 3. 

Samii Sjá 6. B. bls. 43, 1. 

Bls. 131. 
Sami: SJá ð. B. bls. 43, 3. 
Bla. 134, 1. 
jínör : Sjá C. B. bls. 65. 

Bls. 134, 2. 
pjóðölfr: Sji 6. B. bU. 07. 

Bls. 141. 
Bjami gaUbrdrskáld : Kálfr ! (yír) trigam , hve 
(þ^r) f;lgbD& mági Fians* am d^lgíar' , ok ^i lést 
BnarU lagt Bnekkjnr at jarll á sjá. Alfnsa^lilaelSirnbr*! 
{■ú rant eyfcs áræ^i syni Brosa, en hl^ut' heiptnBÍnn- 
Igam |>orfinni. 

]) ^orfumi jarti. ■) i onutum. () gaiU, j^tgáu : áffurr (eldr 
vatiu) gull, þ. AJicCiVaCr (AIiBCÍrunnr), sásem hleebir, hUlr, sarnv 
gulU. ml. , Killr. ») ^aim. OilLa. S. , |i. e. vdltub hjálp. 
Bls. 142. 
ÐraummaSr : Sjá G. B. bls. 404. 

Bls. 14». 
Eiaar SHlason : Sjá Geisla v. 34. 

Bls. 170. 
Sigkvatr : Veitir da-neista' íkWí Uppliínd til enda', 
ok reistl þar bristnihaid, f)at er Iiverr averív beita^ 
héldn. Áfcr fyrr stýrlbu ^vi* ellifu e^ibar hella mild- 
íngs' mdle^, eu raeun gutdn TÍðlÍga gisla. 

l) p.llj. n.k. i) Öll Uppl. j) manua. j) hndÍ. j) jölráí. 
guU., nll. konu,.Bar. 

D,g,l,7?<lT,GOO(^IC S R ITTSKIRIItG VISKAirilA. 109 

Bls. 174. 

Ottar aoarti :, Manngöfngr sllvildr! hlýb myrlbih 
minDÍ*, þWat ek kann yrlJB ; (ver) finnnm jbr ok annBua 
konúng' falIinD^. Ðýr Jiengilll [iBt tel ek oiik lengl* 
at dýrka' verk doglíngs' , ok^ mÍBtag gButa gl&^síst- 
■ndi^ grams. 

i) kvsti míau. i) nL OUf Eir^itiii Sviakciniing. >) veiliui 
l»fi. •) lángi tptir. >) \A&tegja. *) þin. r) bcldr vililí tfj: 
*lzt, lAan. »} gauta gtaSr (hulr sjdkoiiiiags) , hcrikip, h. Hit- 
iMdii ai icni úlliýr henlúp. - 

Bls. 176, 1. 
Sighvatri Hinn meeri |>j<K)konáDgr sendi mir haetr'; 
flji^ f>eog[II maa drengi; BfKia maB ek beldr Bn;trast' 
at hröbri. Opt enda mál, en nanndJBrfr drottian ba& 
okkr Ottar skípta í tvð, sem mnndnm fS&nrirfl. 

)) Djtur. i) w. t) vpiát mig. 

BÍB. 176, 2. 
Öttar: Týr handleggjar branda* aendl mir hfngat 
IiDetr handan ; þat ár' var, er ek man jðfri mín þ(ag 
meiri. Stjóri mafkar IsUnda vií>ráttu'! mjiJr er mikils 
vfBÍr; sjikk* osb þar meir til fleira í öbm', 

i) golU, konúngr. i) >ú tib. ») íílandi vitrátta (reírdiía), 
itornir, b. tnorJc, sjor, h. t^óri, herkonuagr. 4) ek lé. >) cg 
vmu |ni glEtjir okkr bctr £ annan tima. 
BIb. 1T7, 1. 
SighvatTi Ðrottiun, þinn tíD er dýr; hjálpta 
JteÍB), er hóf heim dr heilbnum dómi' , ok gaf nafn 
Tdfo ddttnr mlnni. Hinn vitrl möitrakkr HarBldsbrd&' 
ir' hilt barni mlnu und vottr' ; ek yarb harta feglnB 
{wím morui. 

i) kristnabi liind. i) Óíafr hetgi. s) Tatn, ikirD. 

BIb. 177, 2. 
Sami: Héban or belli se ek rejk um skærur', er 
rðnn ijúka yflr fiBkimÖnnnra; skellibrögb skálda eru 
Btór. Hú frýrat mkt nenníngar' þcnna dag; ek hllti' 
nýrrar* hornstraumB naamn' fjTÍr hvítan dögurt'. 

D,g,i,7?<iT,Google 110 UTSKllUIKi VI«KAKSA. 5 B. 

l) kir1iii{;iiiia- *) nú fmar ei^^nii at {iri, ati ej^ le l>lr. 
l) lct mér Ml^'- *) úi^pu. 9) kanu. ^ morgiuukatliniu 

BIb. 178, 1. 

éUffr Mgi: Segit {lat Kark, nýlum |wgiií fyrir 
norbsa haf, er Imdii kemr híngat, at fleira sltal ikuia í 
fÖrum, en hyldt'' hvai (mel>) hvössum Itaffi. 

.) .k.™. 

Bl8. 178, 2. 

Sami! Ek llt ÍHnar til kriniiaj Begt^n mít hrer 
■nöt er láti bto ngök ! nær er nen Jlpgi bregbl npp ú.t 
eliu. £k gekk nm g6\f it ^kka; ^mr ok bnttir 
Jwmnr' hefir meat Á akömmu freati sýkína' mtkimáli* 

1) liigibjiÍTg, «f í»£Ít koBiingr, bjðrg, brauir haiBTU'. 

Bli. 180. 

Sighvatr: Itrmenni! %r' praungvitt nm ^ennin 
ángan grsm; öld bsc|;ÍBt, avá «t eigi niig milí Olaf*. 
lUsr nrti jntsáit «rb mt oram fröomm drottni, ^i er 
Íykr) ^m nyok málir mjöll á Do&afjöllum. 

BIb. 200, 1. 

Ólitfr konúngr helgi: Blakkr, er bar brúM, stdb i 

Jiaitgi; m£r sýndisl gprakki fagr; augfögr kona lU ou 

mliia yndis. GtíMdt gerlir vala elóliar' ke;rbi eyk' <or 

Görtvm; en ein glöp* «ækir Kveni jarl, gnjn\la.r* konnr. 

i) .kooL ■) kul. •) embvcr jkjaun. <) gelg. fyrir oUar. 

Ua. 200, 2. 
Sami; £n dýra eUc ttáh dr< bTat" miisari harfcU 
4P«n mefc bléad, sem bnríiar jarÍadómB^ vúsn. NA 
hefir tr& bliknat britt* laufl ; bekkjar liud' i GörlbQBt 
hefir bun^ lini^r<b' MBrballar gráti^. 

i) fort'um. ») hven. itjartar. t)nl.»l. s) koDUI. •) hiifub 
•Ítt. t) gullL 

BU. 2(«. 

Sigkvatr: Ek geng' um þvert frá Idki verbúngar- 
rekka* [lengilit; þýugb vex: mér þrúatit ekki^ í brjiÍBti. 

D,g,i,7?<iT,Google SM. VTSKIfltTO VISIIAIIKA. Ht 

Kk ffllnniinist opt, bve vttr «k nlna orfeicll' drotUwi 
Uk á AMstitptim dnn minns fortiBB. 

i) {Mim. Hk. ■} turbniami. >) kanar. 
BlB. 300, 1. 

Saim: f>eir, er kinni mcitar skj'^K' Ditus «an- 
Ti^s', mami tíbr finin tn-tgMsta i farAbri rrinni Slg- 
hvats, Hrerr htldoTÍir bobi Bkjsldar eli^, er hnekklr 
|>Tf, er allir msli, Ttfl Iflanst g}&n sik it fífli. 

hih bctt Tit i. •) ikJiaAap. >) matir. 

BlB. 309, 2. 
&jmi: Ungr dren^ mnD len^ mnna lefl AiríTn, 
^á er átúlA ujcimit ihui, lem hifrar akaf. Atinit nr, 
þá er ögnbri^r Ólafr um rtí> liU; (i áttl bTerr hjálm- 
'þorn* hrdia frekn^ korni. 

i) b^rL s) mabr. i) nóga. 

Bte. eiL 
&u?it.* Mfer þikki sökn^iA arfl Haralda aelnn 
siBDiB konúugi morghi; lauc' Iffa sorg er at lýta 
^eo^l. HciMs' hýrtidindl^ ! hvatkl -er* dvelr uelau, 
blb ek hans í Selju ; befik vætt^ |otu dcottliu'' bú 
ídag. 

i) kannskí hta Klii Idngr, eg uka so npp : mér þikki Mniif, 
a. Har. leinn tunnan: lángr er Jcimiin^t mDr^ín (iDililiaiir?] ; 
byt torg (dB. tx) at lýSa þengiL >) ikjalibr. •) mk. «) bvab 
(cm. i) læni. s) konúDgiÍDi. 

Bl8. 21». 
Sami: ^á bli. 200, 2. 

Bli. 226. 
Ólafr ionúngr kdgi'. þat er bfil, er nnd landrífa', 
mcrkd gulli skiL fölna Tili' grjótölnia' galii* í iindi 
fjrlt haiidan ver, Ek mnnda vilja þann Talkllfs^ vib'' 
•tandi Blgrænan, meban ek lifta; binds björk^ enimk* 
alin at böM^ 

i) kona. i) hjá. s) galU. «) mk. , ftonarM galla. 9) haniUr. 
■) \\\. i) SleÍDVÍM', ■) er mér. *) ul iucÍD9. 

D,g,i,7?<iT,Google 112 ÐTSKIRIKG VISKAlJlfA. 5 B. 

Bls. 227, 1. 
Satni: Gaun^m npp, ihr miiinregiis ettTsT* «k 
niklir moi^s ferbir* fregnl œttlönd Engla f*rin rönda^. 
Vernm hugraltkjr, hriatum Hlakksr spjtit*, ok Bkjútum ; 
ignött' Engli leggr á fliitta fyrir orum' eggjum. 

i) herniciili. >) haHliiUar. i) bcrgkildi. i) swrh. ») Qiildí. 
.) vonun. 

BIb. 227, 2. 
Sami: mirgr frdr oddsennu' Ullr' ferr fienns 
dig í illan foman lerk^ , þar er* Tomm fæddir ok 
homir. £nn várt skáld mnn gkaebast* í akyrtn, saeba^ 
hamri^; (yír) ölum Hnikara gjiib^ á blöU euBkrs 
manna. 

i) ^Diiig Knjll. i) hemiabr. ») skjrtu. *) nfl. vír. *) |ianii. 
KoytL ; klebait. «) ]iann. KnjtL ; ssnmaba, tilbiina incb. t) þ. c 
i jintlirynju. ■) hrafn. 

Bl8. 227, 3. 
&imi: Rœbinn |>ollr', gjarn glauma', aá er fœbir 
me;', mnn gfbarls arna* at rjit6a rindar Bkdb*. Si 
sveigii tára IsukB* berr- eigi á dri^ rei(r rönd npp á 
Englandi til Ri'nar gldba*. 

i) iuL , |>arvarlr gallL ■) máliaDir. ■) SUmvBni. 4) fara. 
i) Topn. •) malr. i) í ir. ») til í!b aJa «r fjir. 
Bla. 228, 1. 
Sami: Mfer fiijttub' libar' |>orkel8 dvelja at g'nga 
i fiilk^, er ek þátta*; þeir sást' clgl sverb« sanng. 
\kT hlntnm ábaa vopna skúrir, er TÍkfngarkníbnharU^; 
fylglibi' rarb hÖrH) hrib á heibi. 

^tn ei. 1) meua. >) onulQ. 4) kvcb utn. t) öttuhut. 
>) ^Dgn hart fram. r) gtt^íti ; fdlklibi, berlibi. 
Bls. 228, 2. 
Sami: Hínn jarl þikki mér hár', er brá snarla 
foBlu ara hlýra'; vitr mær spyrr valkðst, efvœrl. En 
þekkjondum blás þnnn-niegínáBar^ {>ikkir sú hríb Iiorb, 
er hiirair gerbi á Temsác sfbu'^. 

1) Iv^^r. .) jaddi hrafn. s) {>"» l-láa avcrts. t) bAfca. T,Googlc 5B. UTSKIRIIie VIBSAHIIA. HS 

Bli. S28, 3. 
Siiffii.- Úlfkell Ifet einráfeit iUn at bílba ¥Ík(ngt; 
hörb brfl) bildargar&a' dx, þar er spjör' gtillu. Ok 
síbanðittu^, hv« glí&rluiga^r* mátti; tveir bngir* mniiB' 
á oB» TÍb'' bitran skeggja brunnB* hyggs^. 

i) tkjalib. i) vopn. ■) sásiu. g) gttf^ita; hwfcrciii^, kapp- 
úui. s) ivær grimur. ^) ff^ts- ') getg. ■)»j(iar. ») ejiríkeggj*. 
Bls. 228, 4. 
&nni: Bfkr Kiiútr rkt, ok bab alla Dani bÆa; 
TÖBkr baagstallB' lundr' gekk Qad randir ; berr vá vib 
dfki. Sýa-elds kenuir^ , þar er sittiiin meb hjálni ok 
bryoju, var nœr, sem sveit h&ldí tSImum reunanda elg. 

i) ikjilJar. i) bcnuk. >) Jí er »ín tekib fyrir &r]r<t/i«> 
ÚDSOg þýtaýn; annaTs raætti taka »man : eld* (iverts) t«iiiur 
<b£Tnilc1, Dg racíf, s^" (ikrautbúin) meB hjálm ek ðryi^u. 
-% * BIb. S20, 1. 

' ' Sami: Hrein vopn glda á lopti of bjálmtSmnm 
hilmi; ekkjan', aii er býr í Bteini' mun opt líta út, 
hve snarla BÍgrFntinn Ðana ylsl gækir borgar karla; , 
blöfcfa^ dynr á bretsknm brynjum. 

i^ kouan. i) itelnliúii, i) svcrb. 

Bh. 229, 2. 

Sami: Horna Llökk' sfer hvern morghi bjálraBkiib> 
robiu bldbi áTeroBdrbakkB; hánga má^ skalat* hiingra. 
Sá avegir gnanborbs^ htnn er gœtir Grjdtvarar^ fjrrir 
norban Stab, rýbr eigl sara lauk' í árl. 

i) kosa. s) vÐpn. s) hrWninD. «) ^annig Enytlfnga- 
a) skjaldar, hennk. •) SteÍnTarar. r) svtrti^. 

BIb. 22», 3. 
Sami! llmr' ! þat ír, er vorum úti i för meb 
bllmi, var þat hvérn dag, cr hurb Hugnao nam' ijdbaBt 
bltSbi. Fit fyllar' dags*! a<xt^ börbnm vfgum varb ný- 
lokit, knegura vér sitja í fogrum Lundúnnm. 

)) lona. >) ikjiildur. i) ijóar. «) gúlls, kona. ») i*ana*. 
. FonNMAHNA SÖGUB. 12. BlSDI, H 

D,o,i,7.<iT,Google 114 DTBKinrKII TIBHAinfA. 5B, 

BIs. S31. 
.S^i: Mtktu vaHðfœm* er fyrir SM tO ejjsr 
Tftrrar, en ferbnni vir; ek þre; rftr SrbArba* blihs^ 
ntn aMr. Nú er grjÓÚ gelrþorpB^ boba' TerpH fjrir 
þá h&fn , cr^ ek nii eeft* hBfna fltcfar hlnii* , gntm 
h*ft(nga* ! 

i) torlxrara. i) abjaldar. >) {rnlli, Stdnvöni. •) iljatdar. 
>) mk., dD. ]þorvai%ar galta. a) ati, lo at. i) ■Idnú. a) lenda 
JuT iktpi minu. *) kana. 

BIi. 233, 1. . 
Sighvatr : Eftri fl^kr gekk oaí at ^akniD, sem rtr 
h&fHm leltat atteygja lejsjar orm or Ij'ngfi lýsnrings*. 
Atrelinlr* Jét aaDguIgrlpiiin^ ennan liánga agngálga'*; 
imtr beflf liagnat vel at egna* örriba. ^ m^ ^ 

.) íjoar. s) f»kin'atr. «) veÍdJi. 4) fufc. 1) "Ha. . ^-- 'T 'rfí:- i 

Bla. 233, 2. •^'^ f9*V*1f 
Berti Skdldtorfuson: Sverb, rautbúín guUi, BtBnda 
her hull ; vir lej'fum ^rar sifra sundg'; ek ^arf hjlli 
herstíllis. KeDOÍr vfka elda'! ek tæka vlbr, ef [>á 
vildír gcfa akildi eÍttbTert; ek Til enn^ meb l>fer, 
allvBldr ! 

1) iTerbin. t) |^Uf, nilc. >) nfl. fara. 

Bla. 234, 1. 
porfitmr muRffr.* Gunnar gelBli* stendr til ninnna 
jartiar grindar* ; bl46 féll' ofan á bifcar benskeibr, en 
gramr rcibiat. Hjðrr hrjstÍBt í brjisti Iirfn^ grœuna . 

lýngva^, en fólkþorlun f;lkir ferr at leika Tib steik. I 

1) sverbib. «) onnjlni. ») fellr. *) orminiiin. 

Bla. 234, 2. 
Ólafr belgi: Sji 6 B. bls. 16-17. 

BIs. 235. ' I 

Sighvatr: Ek drakk clgl allglabr drekkju' at jilum, 
þnnn dag, er "(menn) BÍigíu mtr til'* Krlt'ngs, þeis ef 
r^bjiibri. Ilaus drip, dýrmeniiis, mun kenna mir uni 

, D,g,i,7?<iT,Google i g ft. HTBKIRlAd TISIitAHltil. % 15 

dr)ip«'; [lat var bart nrarK; blrnin [>á^ forl>tiiii höfnb 
]t*rfa. 

i) drykk. i> ftll. *) a% bm blbrlwt htSfuK «) þd. 

blli. 24«. 
Ffrði^rfttii.- Hjildn hilðr ctbiidl- BTerJaa mjr^il 
nndir rauJbuni ^bitdi: sigrme^ar hafu nú settan DönaÉd 
bartwi BVerblbfk'. 

)) 5it«ri i-isuliElrQÍngr «c oljöí. 

Bla. 247. 
ÐanÍT! Jötar vildn efgl eilba' gjald til akeibs, ilbt 
Btrandar dýr^ St;frbJBrnsr stœbi á landi. Nú er drott- 
inn Ðanmarksr, vanr^ lýta ok lalida, genginn l XSb 
flttDgja; bann Jlfir ánauW at^ar*. 

i) ge^áta, ínna. *) stip. i) dn. *) dnautugr inidii farlijgui. 

Bta. fi40. 
(ÓðfrMi).- 8t;rbjðín, lýtir llttiandá'f iA er granda^ 
tr\h, lætr mik elgi vera kyf ran ; ek er reibr stdla stýrl. 
pit aúA nnl 6ftlr kenna aigrueniliini^ ber lab^ , it 
bltada vdt'; tlndi'* le^fbra lofU ern roMti. 

i) briHgí. i) síp-nörmim. •) lannmn. .) getgíU, iWjldir. 

Bla. 2óð. 
Porvpidr HjaUatom Hverr kTCldfibii' heals', er 
hðngrarl farit Teatr lil FýrisTaUar at \irktl fia'rbi fdlkA 
téB^s> rerbiT^k þt^ hefir Eit/kr hi)g$fit brtfdöggTar* 
fyrlr tilfa í djh'geirs) »6láT elfsr ^klns*! ^t er 
htflUuit. 

i) triiUkoaii. >) lilfa. >) ikjaldar. ■*) gttgau, vntn', henUk.t 
Eirdj konÚBffi. t) getg. «) gnUj, fconur. 

Bls. 251. 
Satm! Elfar fjalls' subkTetjundam' varb eíban illr' 
flTeimr* vftínga heiman tii befcjar' SviþJ^bar. Jist eitt 
Jifir þeirra, er rann undan^: j^eir höftu fleiri Ilb; gott 
vsr at hends^ her bundfngs". 

i) Rúiar. í) mk. , MkíDgimum sjilfum. s) gctgata. «) ahkiup. 
a) atranclar. ») ge^. .) 8^-1«. *) vikingsins. 

D,o,i,7.^T,Google 115 IFTSKIRI1VG VISNANlfA. 5 B> 

BlH. 807. 

Eimhi&i Einars3on.\ Frejr mnndat fura^ segir 
fdit hit rttta; m&r kem allt mej'jar hold fjarri í ej'ju, 
neroa varrar*. Ea si er tíII keiiDa obs fleira af [)vf, 
segi Itaiiii allveBalI; BJá^ atgeira Baldr^ qiuii Þegja til^ 
BJatdaii. 

1) kuIIj. mk. í) varir hcmar. í) «i. ») raatí-. ») of. 

Geisli (eöa Olafsdrájia), 

kvebinn af Binari Skúlasi/ni, 

tluUT i Kriitsilrkju í Nftardji 1152 (fin. S. 7. 355). 

1. Eina má kenna mfer bænir olc ori!). Sá er vel 
fröW, er getr^ gdba þrenníng liÍDs anjalla allsrábanda 
gubs. £k býb ftrum Olafi dgælan brag. Guuniifligr* 
GeÍBli^ bobar göfugt Ijöb miskunnar sölar'*'. 

■ ) JiekkÍr. i) alityriir. >) ÓUfy hclgi. «) krÍiU. 

2. I>eirrar er brá hdmB myrkrnm i þeima* heimi, 
ok knlÍBEigt IjtÍB heimB, mel^an var vfsi vei^rhallar'. 8á 
Tölbuli \H bert berast (aeni) mabr frá bjartri stjörnu; 
frægr fömu^r' Btóíi af því und flœbar Bký-jalbri*. 

i) Jipsjum. i) koniiiigr himiaj. g) hamingja. i) unJir 
biniD!, i jiirtu. 

3. Sibar brá Ijúai heilaga siilar Betra* : þat var 
aufcflnnendom* f;rir (Ijtfsi) annars lÍmjðBS röí^nls. Æitr 
prifnnbr^ riib efnast oas, f>á er l(f alira jarbar firba* 
Mk <inanbigr daulba á krosBÍ. 

i) himiut. í) inðnnDni. a) haniíngja. <) kristr. 

4. Kvandr KrÍBtr, knnnr r&ttlætis snnnn, rann* 
npp á þri^ja dag meb hæstnm krapti allrar akepnu. Bk 
veit, at mildr megínfjöidi hölda reis meb hAnum frá 
moldn ; þat md iflaust' efla ossa^ ván. 

i) rrl,(. !> cflautl. a) tora. 

5. Aubarraitdr sonr allarábaiida, jiifrB bestr, Bt& 
npp frá haubri meb yndi í æzlar haliir. Lofabr dag- 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 5B. HT6K1R1S!0 VISKAXNH. 117 

bAh^ konðngr sftr, enslum efri, i dýruii] tititll} hirb 
«blfnga döglÍDgs bní{r þíugat. 

I) hlmÍní. 

6. Dábvandr dýrbir drottinn veitll miiniiani gj^Bt 
máttigs ands} þan mál kjnnas.t, frtmír vátta. pi reis 
app' aJ^iýb kristni, aA er hlýMr einum gul!ii; hæstr 
nkjöldúngr býSr hötdam til hÍmÍnTÍBtar. 

l) bofst. 

7. Nú skalum v&r alllr dýrka Telalstyrkan göfgan 
geisla ^u^B hallar, þann er beitir iir OMr. \>}ái> veit 
Iiann fikfna jsrteignum víba uud lirf^blisnum bcita nl' ; 
meuB nemi mín mál, aem ek iunl. 

8. Eygleinnkonúngr, heyr&u til beiiina srrckB oría' ! 
Sóknsterkr Sigurbr, h^gg at þvi, hve elt fer aiiöggiiin 
verka! Drengr berr db fyrir laga. Máttig biifuíi étt- 
ar' ! ek bi& ybvart maguit sty&ja' þá mærfc, er vartar 
niklu. 

l) jaruilina kva;(Í). i) l>Ér voldugu bullingjar. •) gelgáti. 

9. Ek býb yfirmauni ailrtr alþýku læribra (köllum 
Jón BTÍ) hlýba brag; unnin mœrb er borln app. Hefj' 
■m hendr, en ek bygg le>fi fogran vin riiibuls tlggjai. 
Haeb stóls vex, þar er heilagr konúngr hvílir. 

l) gntis, nfl. ÓUr LcIk*. 

10. Osa saroir' kvebja gilda Öld (at) lofi itrge^s 
Olafs. Ek bib drottinn orlbgndttar at þetsi iibger&. 
£k fann ildrei vildra* val fremdarmanna í elnu ranni; 
raun allra vallrjittianda' samir r&tt*. 

i) bcr. i) betra. i) tnanaa. ■) ítllum ber taman mu þa^, 

11. þrxndir ok alHr Nor&menn Bkulu blýS^a prýM 
brsg þrektjruds Krists þegRB: hann lifir í hœstrl hall. 
EljanhreBs' þjiib! dýr& koniings er orbin ðgiet f þeSBu 
r/kl, nb txhht þvíUkr þenglll. 

■) hraust. 

12. Ek frá, at sóknbrátir Sighvatr segU konúngs D,g,i,7?<iT,Google IIB VTSKiniMG VISKANKf. blL 

44Ur; &ld tipQr vpprt, at Ottar ^rú vfn ffraia 4r<tUF. 
f>elr, er&HD höfulljabdld t{n, haft lýBUi* |ia«|[il Blifírtij 
^rí er sýat (hanH) rrama*} elt lýt lielgum JQfri. 
l) hald% uppi l<)b t^Di- 

19. Mdfcr* mitnnrjdbr bii^na^ van^ raavgBP dibir; 
utt Tar, at stkHngr gnDn*' beettl sín meia etnuK gutá. 
Libgegn lofliíagr {irtDBða leyadl Bnira {>£gna bilellri 
gæzkn; fir frægri gramr hefir fœzk*. 

i) hiigrakkr. 1) hernik. >) niaDna. k) (aJbst. 

14. Tírbrábr', aá er trúM á guft, rtt WM'^rjá 
vetr um tiSlf (þegnar mun-a fæfta betra 1>^itlbkðiilÍng>, 
Íhr fullhugatr fúlkvatdr ffelli í áyv akjalda ilfrir taiu 
ÖÍTÍB baug; bann Bpenai oss frá bölvi!' 

.) » «.idli konúngr. 

15. Ek bef freglt satt, at konúngr Ranma sagU 
snjallri ferb slnu draum, ábrberbist; drdtt nýtr máttar 
dðglÍDgs. '@^<írnirRmr gramr HÖrfta aá fagran atig* 
atuda frá jwíu lil himliiB; dugir athrdsahins rausn''. 

1) dýA. 

19. Ok hTar^falíff airftandi látrs hias d&kkvs 
krokklnB^a iýngB! bngbiat Bíbaa ginga i lapt up^ 
Lfknf^'B* amgejpnandi ails iieima?, ai ei> gMtin lanA- 
fdlks, l^ hÍminfAi ft|uiaf> fyiir Bnjatlum gram. 

1) f(ulls, kDniÍDgrÍnTÍ. 1) gii(. 

17. Ek fvá aftan vfklt. víg á Stiklutöbum; v(t>- 
leud' álmrejrliuidr' Ibt nndir dreyra lunþrænduni. Eik 
frá hvaaaan bHnddiff^ Bnminn leaaa h^na li&t ImUr 
akatnar fellda gram, þeh- drýgbn halbrigkn^. 

i> nk. •> h£nak. >) iH ivik. 

Ift Sk er iúm («t) vnnda atef, ef ek npictti. M' 
at Tfair vtnn mNiftAýrbir' ; hann var mestr kenángr 
Beatra; drditt B«nil vs«i<&i GufcB rÍbuTÍ' má greiU Utl* 
Btríbnm (á) gumnnm ; rÖsler OWr þfggr Mlt, tenj scaldVi 
af gram aöiar^, 

ig»tii vcrt í) tMdtn. •> gu*;. T,Google 5n, 'dTSKIRIHC VlHliAIIHA. 1(9 

10. Bjartr röbull náHt Bkfni, \ti er belUr bang- 
•kjaida' lauk aldrij grundar ■alvörbr* aýndi aln ULn. 
Hitt var fyrr, at dauba bapp hanbrtjalda' faarra'^ bri 
skínn^ sölar; miltöl mætta mér nýtaat! 

i) bfimiL >) gut. >} hiuiiiu. 4) kri,u. •) AÍal. 

SO. Brált gerbast miktar jarteignir, ftá er brodj- 
rjóiSr* barbist TÍb kyu þj«iíiar; sá gramr vandit BÍk^ 
sjndum. Ljcis brann Bíbau ;fir Ifki vísa, sa^dægris, 
þi er gnb framdi öud Iðgskfts^ sendia* meb ekr. 

1) faemtk. ») vandi sig ekii. 1) aki'ps. •) get^iíla, komiiif-J. 

21. AIU græfcari* lætr lirærba" dýrfc llörla drolt- 
ins; ítr mærb dragiat |>annig^ ; betri i>&língr mnuat 
fæbaat^ 

i) gut. s) cfllr. al þingít. «> Slef, sja 18. v. 

22. Drdtt H^ ^ý^B »«Há« af )/kI Iiaui, ríks 
duglÍBgs, meb hreinu vatnii von batnabar gidtr bwg- 
Satt var, at hríngs særeudr^ lögbu Sjgna dtottiiin, 
keran gnbi, í rúf*; dreugir megu be;ra haiia briígb'- 

JvÐ*!. í) blob. i> mcDD. 4) hrejii. .) verk. 

,23. Muni' afbar, en ýtar-hofbn þvBgit bein Jiifra, 
k«ai þar blindr aubar njötr*} eo ek llfrja bUb verk. 
Ár ormð landa' ^ó* a(au ejdnbrautir' ( |ielm bfimni', 
er var blandinn drejra aeggjnm kuuna Olafti. 

i) Dokkura. *) raalr. •> ■aaWimi. 4) þvotii, s) augu- 

24. Seggr fekk sjón af hreinu koulínga bl^i; þat 
muH Qulgóíir föruubr; sú.dýrb manat fyrnaatfjrbuin*. 

1) SicE >\i 18. i'. 

25. B'remdarl^Blr týnir tandrauts' vala slrætia* 
fusta' var bulibr aBndi t^lf minubl ok timm uætn abi 
eu dýrr drottinu harra lætr kistu dibmilds úlfanist- 
anda^ koma upp or vfba lábl. 

1) |;lo1traut>s. t) handar. t) clda, þ. e. gutls, mk. 4) henuk , 
koDiinRt. 

20. Habr, aáer afakurbrhafH Mr fBritorbahlýtu*, D,o,i,7.<iT,Google 120 VT8K1R1NG VISNAKNA. 5 B. 

fUk »Ctta má\, þir er margfrRr jðfurr hvHlr. Frægfi 
fölkaterki Egba fjlkis ríbr* af þW verki': sailli Angi 
jöfrs fremst á sUa danaka túngn. 

l) tiÍDga; heldr viUi eg hlÝSa. i) fer i-íU. 

37. HTatir bra;nar! BkfllDm bibja föbar eas §6Í» . 
HafDÚBS fulltíaga. Mart mæbir fremdar þjóíi i. UM*. 

i) Sref ijá 18. V. 

28. STekkrir^ atrauma Bttlar^ gekk síanm bur^ f 
draDmn ; valdr foldar'^ lézt mjndu fjlgja framljndam 
gram: á'bt harbget>r konúagr' barbiat vlb hei6nar dróttir 
á HlýrskdgBheibi; gyldir« hlaut gndtt góta eldis. 

i) liibkcir. t) gulls, ÓlaTr koDÚDgr. s) Magniui gdta. 

OUfr koDtlDgr. t.) MagDiit. >) lilfr. 

29. Ean giibi MagnÚB IH huginn* fagna áta; 
málmþíngs kennir* ntA mnnn jarplitsarnarjijbs. Hrætt 
fdlk Tarb at leg|Ja i fldttQ; frdn^ egg belt; TÍaðrerBk 
v(f bibn sorg, en Targar gfadu of* liræ. 

1) hrafD. a) bermk., Hagniit koniingr. s) ISgr. g) jf.r. 

80. Rann er, at Bajallr laasaara BpJalIi'gBf Bfaum 
frSmnm arfa aigr; hrtfsek verknm Tfgdjarfs vÍBa'. 

i) rair, ólafr koD^ngr. j) Stef iji 18. t. 

81. Satt var, at Gubormr, hoUr Beggjnffl, lit htr 
gerfa rdbn', skrejtta silfri ok golli; þat rav grams 
hróbr. ]>at hafa menn meirr at minnnm þeirra jartefgna ; 
mark fribgjafar konúngs stendr í mlbri KrislB kirkju. 

i) likDe.ki. 

82. Menn , kunnir Skduúagum , hafa si^t os8, at 
BTanaÍ tinnnr^ Tildi baka um missa* almiIdB OJafs, En 
þá er brúbr t<ik leita 'at breaaheltn braubi, þd varb 
grjön^ danikrar snótu at gránn* gijðti. 

i) döiuk kooa. i) niesia. ■) braiit. «) gráu. 

33. S(baa faefir fiátfb sajalla hlldfnga verit haldln 
nm all« Danmörk: [lat er Baanspurt BnnuBn'. 

i) Stef íjá 18. V. 

34. Göfug hvftíngs* Horu^ let skera túngu úngs 
mauns úr h^fi^ aamum aubar beibi^. Ver edm válaust' T,Goo(íle 5 B. UTSKIKENG VISNAKNA. 121 

fiaRii liOflda njiit^ nnminii máli, fám vikam síbar, er 
(\ir) Torum, þar er ^ciitir Hliti. 

i) sj<;ar. ■) kona. i) hsn)!. «) manni. s) viituUga. ■} raann. 

35. 11% hef fríilt, at sá málmB strfí)lr< 8(>ttl tfban, 
skerband] hár', heitn þana, er gefr hjálp aumum fer6- 
nin^. H&r fékk hann bæM slnngln mát ok túngn; ea 
ek akal byrja hjtt kvæbt of* slöngvt snáks Táiigs^. 

i) iDatr. i) ati afíakutiu hSfutitiirí aíau. a) iD»anni^. *) nm> 
■) gulb, U(ar koDiing. 

36. Dýrb ríkg &bUDga er orlin ágœt af Blíku ; 
mteTt Hörba mildfngs rför* mest nm flesta belmBb;gl!)'. 

.) bcrjt. ») Stcf Jjá 18 V. 

37. Bragr verbr grelddr, en ferr skerbu akautl'. 
Ek veit, at þelr Vindr raeiddu Bárliga niKranda ^ílfrs 
grondar', ok skárn endr grimliga dbar ár^ úr kverkum 
tírarsterka aubskýfanda*, f^rir týndri trú^. 

i) ^ili litr á kvKtit. . s) sjdar, nik. i) -ttingu. 4) maiins. 
-f hi í.«!r .0™ hcaíngjar. 

38. Unnar skíbrennandi ' siSttÍBfóan ct dreka bdtl^ 
Bkrejtta Olafs skrín; mfer finuast orlÞ. Ok heilagr 
hilmir fékkmáls heitsli þeím er vel vaktlhugins teiti*. 

1) rnabrinn. i) guHi. >1 gUddÍ hrafnmn. 

Sl^ DómBrí' hetras' Íætr hclgan ræsi verban liáB 
sdma; framl;ndr stillir fj'liir himneska ferb^. 

1) getgila. í) gut. ») íkara. Stef sjá 18 v. 

40. Ek frá, at bjÖrrÓtafs, |ieBS er gaf ilbleikum* 
hjalðrs orra^ steikar^ at vopna galdrl'^, hett Ilneitir. 
{>engiU Rauma klauf þuAnvaxIii gunuar ský' (meb) þeim 
valbastar röMi'' á Stiklastötum; rekln^ stál bitu. 

1) fdtfiutum." í) cmi. s) brab. *) i orusln. 5) íklld!. 
■) ívertiL t) buh. 

41. f>ieren frickui fyltis kuudr' fili til grundar, 
tók svæuskr mBbr sverb af þræuakum grani, er sdkii 
vir orbin'. 8á gulli merktrlijarr ens háfa gunndjarfií 
lirfngstrfbanða^ hefir síban fundiet i liíi Girkja*. T,Google l^ ITTSKIRINO VtglTAIIlfA. S B. 

i) OUft komlnp. i) cptb- onunnu. ' t) (Jitít kannogt. 

4) Grikkj.. 

42. EfndriM úa^, sá er gsf gamuum «ringlæi!)r<, 
flnur nú raefcu fyrSt í biig: göfug dýrl!) Jöfra* alöng*. 

^U. *) ÓUf< koDÚiigi. •) bant vitia ut. StL-f sjá 18 v. 

48. Mfer er vant, at yrlQa of' stjrrkan Btilli, þvf 
ek 8kal sktra mærb þeas styrjsrvalls' mildínsi, er g*f 
br(uga: þvíat Ukn þesi, er læknar lýt)', fer bvert í. 
annBt; lj<Í8 raun* lofbúnga himÍutiiuglB lanns' k&aw 
um riesi. 

i) uiD. i) WgjaTna. ■) Ólafs koDitii|fi. «) vitniibwrtr. 

44. Kennandi gunnar glann' gerMst heldr gli^r 
' hála' herltiim vetþrjma na^rl' sfballa d kveldi. Dagr 

Tofuablat : dýrr orbfimr drengr ítrg laDdreka'^ rht sofua 
at vángi uudir berum himnl. 

i) itntiiDatrmn. i) tcl. ■) ncÆ. «) kelsara, 

45. Borgarmatr, gteindra regius vðta* at;rs brtör', 
niili Btyrka mundriba, er lýsti: {tá var morgln. Nýtr 
seimþiggjandl gat s^b gdmsparra gj'ldis kundar^ ligeJ* 
Qarri ttst & alittri gruodu. 

l) brjniu. «) hergi«T.. .) .,■„*«,. 

4fl. Bfkr þjdbnýtr biö&ÍT Haralds' rann {leima* 
relfDÍs rökkstefnanda^ alíkar bendiDgar þrjár grfmr^: 
ábr þrifhTaHBÍi' ffiar aögtiu Ynga'^ {tessar jarteikuir } 
hrögb^ þfngdjarfB banga anjrtis' em bjöit. 

i) Olafr kÐniinj^T. «) Jicisum. i) íkip-, manni. fl) niti-. 
») hartfíingÍr. .) knsara. r) alririnctli. í) Olafr konúngs. 

47. Alvaldi' Ifet gjalda eisu más jarbai' fj'rirlijör, 
tiann erÓlafrdtti; sUtUg d& biagaitólum. YfirHljötd- 
úngr jöfiB gaiba' lét síban grand oddhifbar^ Btanda 
þar of gulll vorbn^ altiri. 

i) ktÍMii. () guU. •) kclMrÍQD. i) svcrbiti. •) (("lU"!""- 

4& þan mál, er btrtaBt nm þat brandel' i firíkk- 
landi , eru bjttrt tikn. Harslds bv& fluuBÍ msrgtwrfr T,Googlc ^Q, UTSKltllK^ VlfiK&HKA. f%^ 

nSonnin. Rk fregn, at ilýi^ Ótífs r(6r a)|t (MO d«Cf 
ræfrs*, uu vuiijjlr IniiQudr* meg|t& ddlf* finnB hnfrt^ 
konlíiig. 

i) oiiiitu. í) hifDÍni. ^ frtit'irafnn.. t) hfe^liga. «) betra. 

40. Hjaldr> hákNt á T(b«m P«taina?pllum; gDnnw 

mÍT* slökti tbI þéngan húngr í geira göl|i þar cr 

hjálmBkœb Iirít HanidifiklæbB^ öx avi, atGrlbklr flæbu' 

nndan; {>jii& ffell þtísundnm fyrir hjiirri. 

i) oruD^ ») hrafv. ») bjtrda^nuni. 4) on»tai>. ») flýtu. 

50. Li6 br;ggs la^ar eMbrota' dngM. Hest t«I41 
efc jaríiir Miklagartis mnodi Hggja und rjSiidum^ nema 
Værfn^ar baori rðnd^ fram f braflda byr^i TOpO] harba* 
fáiit', bliku' í Tefcrl hBrl^rögn-rBíiuIa'. 

1) líeisíiaaí. s) aiijiilil. . >> orusto. 4) mjSg. s) nigr. 
l^ ^ian. r) *k)al*)ar, . þ. e. i onutunai. 

51. Hra&gtlr menn hfetn i ítran Olaf t cný'sUlai 
hart etríb atöb af traustt dgnar ejtis'. f>ar er aex 
tígir manna vám of" eiaum (í) jörfa' flug*, reifnla 
rann', robinn nndbáru^, klofnatt. 

1) Óhíí koniingj. c) kríiigum. s) örva. i) buJaga. 

*> Ajö\>^ >) hiaL 

32. |>á er etálregn dretf á l^egna af ríki', rauV' 
li^agengifadKengjaharbB (fj-rir)hjflninjöriC>úngum'. Hiltt 
fimts hundrabNorliimanna, er þorl^u val* nærri brfmis* 
fundi, Tanq þar bcimtaa^ ný^tftn tír, 

1) hsrt. a) lljlbi. s) VitrfngÍum. «) vcl. s) svcrlu. 
O fekk J.r. 

53. Giaíiir gumnar' tglSu» va^naborg, [lar ^r vargar 
fnndu vopnsundrat hra^ ; göfugr {lengiU ba.r^^- d(eng- 
jum. öld nennírat Ínna verk úngsdábstúalU dqglítigs, 
tlúngins brinilu^^^i þ^u er tiýrka alla veriiid. 

1) No(timcnD. i) biulu. s) lijalpati. 1) gulli pr^dði. 

54. Hd er pflu^r^ «t meikja rjttir {qót> í nýjum íti 
|iaú verb, er vísir vaun iiæst ; þat ttí>tait' ana^qtu. Skul- 

D,g,i,7?<iT,Google iS4 trrSKlRIKG TISHAHNA. 5 bL 

Bn dýrka loflkrapt gnba, gunnstfrks heimslæknis, Jiess 
er lir þetma* haldfriiinnm^ gnia hdrrar giptu. 

1) nlr M i. a) fcsium. s) ralldirjka, 

65. Angrs fylldr mildfnga þjdii' vbt^ fyrir kaldri 
Sfnud maniift; msrgfalflr hugr geríet illr (af) villnaUlar. 
Hjaldretrni lýgi hefir stundum brugblt bKbu skapi nýtra 
bragna til heiptar; hermdar* kraptr forýtr fríb. 

)) prcstr, ■) rcíti, heíplor. 

60. Seggir luatu fdt margiitnba eg^a' aundr ( 
aaadi; hHTt aldrtrega fjðn* grérl rótum meb fyrfcum. 
Ok ffrar, þeir er limlestu' preati atúngu kröfb* heila 
himintÚDgl^ or leyffcar höfti^; þat var bætt mál. 

1} mannsúii. 1) dautligt hatT. ■) fullirutu. <) kiíiniia. 
1) augu. «} lieim vKua maiiDt. 

67. Túngan tírkunna* var lokin tJngar muuui, ok, 
þrÍEVar gkorln knffi; vii^riíf vara^ aem vænst. Aú&- 
akiptir* lá eptir á ströndu, meinsBmiiga hamlalSr^ ; 
margr ma6r lætr önd of' minni sorgir. 

1) |>ess valinkunna mutiu. s) y>r elki. •) Biallirian. 

. 4) mciddr. s> af. 

68. Le;ftir er sá gramr, er lét ftran' þegn njdis 
lamine fötar, útstdnglnna angna ok tiistýfbrar túngu. 
Hönd hreiua Olafa Tann guba þræi' heiian gjörTsllra 
meiaa; gjöid munn gjör þeimt er b^rjar ofugmæli. 

1) prcslinp. 

60. (Hlnn) dyggvi dýrbar ráttr bifcr allskonar æS^ri 
aæln meb drottni, en þj<}bof h;ggvl;.mælek þat Örugt. 
Lðngvinr lausnara' friM nnminn atdri ! Str-at* sUk 
verk á jarbriki. Libmldr^ lejai sik (frá) syudum ! 

Ólafr konungr. 1) ci gjiit •) hvcr matr. 

60. Siklfngr var nuininn heban úngr frd miiila 
ángrl; bvA re;nir gut ails meat fleata viiii sfna. Nii 
lifir hraastr fárskeiitandi tyrtia* af hæstri fritar sýu 
himna-valda*, þar er gleM týnist aldri. 

i) OUrr konúnp. ■) f;ubí. 

' D,o,i,7.<iT,Goo(íle 5 Bi VXSKIRIKG VISNAIIIIA. X25 

61. Hrerr er stA hoskr' , at hant idnga me^ i 
þeean Iffi of segja veg* grafar hyrjar-ljösi^ loftúiiga'^, 
|iaiia er heitfa§tr jöfDrr hreggaalar' Teitlr síniiin dýrbar 
TÍD ? Hjg^nm' t skataar inegii Kta Bkrejtt skrín. 

l) tkr. ■) Apt. >) hms ddbjlrla. «) Ól>f>. «) pik 

62. Ek hygg, hÖfubmeDH erkiitiilar komii híngat f 
þenna stab; snarr tiggi stilar faeims' Iiergr' aeggjmn. 
HÉr er heilagr vibr af pfuíngar krossi hinina gervis'. 
Yfirskjöldúngr aldar*, bjarg {>ú oas, sem bibjum! 

.) g„l. ») ki«g,r. .) K.»«. ^ .) gu*. 

63. Öld nýtr þfngsnjalIaÓlafB; {vkT) hðfam ikfrKa 
dýrb hÍB Jofr8> alla veröld þrotnar' miidi frá þeBBnm. 
Landsfólk lútí ítrum bimna konúngil Ilverr manna, 
er gerir hann hollaa Bér, er sœll líma* aína. 

l) [iiirfa. s) ladt^iap. 

64. £k talda fdtt í Qðlda af Jartelgnnm fribgegns 
OhfB! ber orí) koma af ornm^ brBgarBtiSIÍ. (}>at) hsfir, 
(at) hrerr seggr, er reibir> lof heibbjartB hílmls, fál 
mikla ást ens hæsta Biklínga BÖIar biilB^. 

i) Tonim. í) ber lit i) gutí. 

65. Sf á at nafnknbr' láugrinr laasnara* ley s[ jafa- 
an aýta |>J<>b Tib trú or náutium frá strángri kvSi; vel- 
endr Tíga skýs^ þeir er, af ástum öflngs Kriats, teljs 
[>enaa brag alnenning^ vísa framani. 

i) — kunnr. i) Olafr koniingr. •) menn. *) getgáU, þ.e. 
biiu ruikva konángj (Olafs). í) dggetao. 

66. Hofam sagbar jöfri', kjnl orMiags', happs 
diHr ens helga ÓlafB ; hngr fylgir því rábi. (Vfer) fám' 
sf hánum holl lann þessa lofs, guíis blessaa; hræsíkB* 
^rimn gæbum' iíkar l\jálp göfugs iJfcar. 

i) EystcÍni. s) nilja Ólifí konungs. í) fáum. 4) ívcitj. 

67. tJessi bragr mnndi- vera rann-dýrliga' Uunaír 
ef hililar lcikmildr" veUom grimmr^ ioPta grainr, Sig- 126 VtSKlMtrG VlSflANlfJlt. dBí 

hAt «a» «llti* ItfM; efc kflHd tflilsilÍT Hkip reesN enH 
brendá bttugftVffi^M Iý<ek (eg þetí vfsi*. 

») brM^l, lin. 9i|;bM(ir kidnM)t*í e)''Waili^i. 

VS, f>i^iteiinr þ«n||iHl hafik ttt^at framh ftíoa 
bseii; (Tér) böfnm iflanst unnit jöfri mœrlb, tem knnB- 
tai«v Ségl ágfetr, hré ek lejsU æiiin bra^i «lsklk veg 
rfsi hds rtgnnifils' } n ek þagns. 
i) gub>. BjBt'TA BINDI. 
Bls. 2Í. 

jMífíit ýarUulidldi Nú l^kk rjiH«a4a •g^sr rðgðrð 
hneitÍB^ riba BsgKJumt fiegi* aegjs Belmahiir^t frvf** 
(ek)' veit^ gjörfa^. Hraiistr ornsetrs'' hoti' nr-st 
aUra' eHifn vetra, [4 er Hvrts viar gleestt' herakip 
or CSsrfeuHi. 

i) *verti| Magoiis kaniinj^ t) ekbi. ■) meQn, nl. mri þat. *) nL 
|»l. &}fullveL «)gulU. t) Alagnús kanikagr. e) fuUra. a) bjiigltBiiUg. 
BN. 22, 1. 

SamÍ! Hinn dngi eggrj«ii!>aDdibaui!)[>j<ibum útþfag; 
aja brœbir* ! fim hirb bar Iiervœbr'' i hömlar^. tiranstr 
^jói^kÐnángr Bkar salt* hveltum^ hiifi^ austan; brán^ 
vtíbi báru briiiilogK' rýri' al Sigtúniim. 

raatr. .) herklæH. b) ill Álps. *) sjrilnn. í) bognum. 
s) «kÍ{iabo[T>i. t) bryn, lljot x) gulU. >) konunginn. 

Bls. 22, 2. 
5afti/: SöHi* Sveing^, ðr tBHri A'Cnid einS, gekk 
i Svíþjiib; afkárt' hjarti Ólafs gonar fýstÍBt luitali- 
ÍfSSS ^^^^* Jabarbjggja drottluBt belb nött bk dfeg} 
gramr bab fýBf^ hUfa sir' i gejstn gífrs' vebri'. 

i) inóljtoluraatr. í) MagnUs konilngr. ») ag*tt. t) riokkr. 
Magniiíi konúngj. i) hcnufýy, lin.n. t) lagt; hún .kjldi LI. ». 
á) ofia. eta : gralnr btt6 ff»t (filjt, Stull) gifr* (trSllkoou) 
DeBC ihaj^, hugnlikij Æí(/a «ér i geyita (tinrminiim). D',o,i,7.<iT,Google ðB. tfTSKIhHTa TIStlAirRA. 127 

Bli. 93, 1. 
Samiz SkjölddngTl vantú geTit* henklp af luiAm 
■tlnnuiQ hlanni i Siltit ejstn, (þð) stfttt* meb ^rzkii 
skrúbi^ á gkeH^rhðf, hveldan Bk5rnni*. (f>d) TafMr* 
Jftt, en Tendir' blfbnst! hrfinl atokkln verba' hrökk, 
eii búnar grímt' nam askkra Blbri hlý^ ge;atlit, en 
bára hriatíat. 

i) 'þú hr»tt. *) itéit i) nbsiilum herliiiti*6í. «) il»r>I)in. 
a) hikiiliir. >) >i|;lutrcn. r) fcit* beU eg li iotlíþak kúft tii 
M vei> 4f*UtHt, mnari ifgi. •) ^Am biiAil. 

Bla. 93, 2. 
Sami: Rlinnin ;ggr<! (þtr) Mmt aRiati ranKat 
tvndir* f avœnakar bjfgMr, eigi gaztn lágan Ittskiiat, 
landafölk sötU lil handa þér. ÖMnm'knM dlfafbrtar 
tdn^jdtir*! teknlrf menn vib hrita al^Hldn ok blo 
reknn dörr ^orbn^ anatan-tli tfrar [>ínga^. 

. i) bermk. a^ skjSMn. ■) hmBr. 4) hemiL *) yúÓit. 
•) jhindtAu. t) beibi jþingi, Ai. huitgt, 
Bla. 94. 
Sgmii YggJH mdsB^ fibrirjóbt' I \omtn> anataH f 
^œnskar bjgbir meb allrahæatnmie;ÍB hjilmi, ðn (meAi^ 
krobn^ Qandmenn yhn fálma'. S^Mr' úlfa grábar'! 
frálg þik dngan þraungra þelrra rábi meb skæban þokka*; 
8k|SldúngT akeibarbrands' atökk fyrir þ6r or laudi. 

]) bi-a&ii. 3) herniL •) (li'kaluat. 1) bnibu. 1) veAt 
<ittaalegna. 1) |)aiini|^ Fm. S. i, 1 19 , 2. r) hiÍDgrs, kermit 
■) hug. *) Svcinu konimj^. 

Bla. 20, 1. 
Sami! Gotna apjilii'! namto eigsaat allan Noreg 
tl) iandamæris; maugi* annar mildlugr rjbr^ mæra^ 
iSbal þegna þ£r'. 

■ 1) konúi^T. «) ein^n. •) leggr nndír <íg. 4) ineira éta 
bclra. g) hctdr en þú, 

Bli. 26, 2. 

Satni! Framr þjóbkonúngr* flýbl rama reibi fjlfc- 
Í8^, armsvella^ hati^ etökk gella' frá okkrnm aubviu'*. 

D,o,i,7.<iT,Google 138 vrsKiRtiic visnAififA. qb. 

Nýtr stfkndjarfr þengill' litst gnm lengi njöU Noregs, 
lunn rak S*ein af síuum föbnr ar6. 

i) StfÍdd. «> getfliia. >) silfrt. •) Sveion koaúngr &) gclj;., 
gji>rwinl!ga. t) gvlg.; MagDiisi koiiÚDgÍ. Magniis. 

Bls. 35. 
Kolgrimr: Ek þarf liylli herattiLÍs'j hálf TÖld 
ero und Kálð. 
i) konuDgdoi. 

Bls. 38. 
Sigkvatrs Ek var tneti gram', þeima'* baub goll 
Orottíunhollani gumnumí hfluu f^kk þesa konúngs æfi 
^fn^, en hröfnum hræ. Kooúngð son gaf fráneygjum'*- 
gránnm^ vargi'^ margaii val (meS) averbum; ek sá fuU- 
lerska^ verbúng* falla. 

i) Ólali hc%a. >) Íám er. i) rriegb. *) hviji^gtDm. 
ft) gniuii]< t) úiti. 7) g'.tgiiu. b) hiib. 
BI9. 3!), 1. 
Sami: Ek fylgfca vel fimildnm febr þíuuoi, þeini 
er Tildi mfna fylgju'; gramr! nú eru þegnar- fegnir 
fríb. Varat'^ hlib í haP, þar ek stdb mefi hjfirvi f 
mibjum faana flokki ; (mabr) dcal þjokkva^ hrealnn' viB 
-met) hriái- 

i) f jlgb. s) ekkí var. >) f jlkmgiiniii. t) gcrk |iíttaii. >) húii. 

Bls. 39, 2. 
Sami: MagnÚB ! fatir þinn vib mófcinn mikla gekk 
allt í gegnum fer&' (mefe) lifci sfnn, þarerllokkar bÖrb- 
nat. (Hann) varbi jofraerffcir} Ólafr re8 at hverfa" fram 
svá bart, en hugfull hjörtn skullu^ tí8 þat. 

i) rjlkingu. *) gjaga- >) skelftiust. 

Bis. 3U, 3. 

Samii Hdkon, aá er f&II á FiOnm, ha* Qölgcgn, 
ok riiS hegua heiptarrán, en ffrar uunu hánnm. þj^S 
hult aíSan fast á líigum fjölbliös ASalateinsftislra j bú- 
endr em enn seiuir af þvf minui*. 

1) vav kallaír. t) filejma HikoDÍ sein^ D,o,i,7.<iT,Goo(íle GB. nTtKinina visnaiiiia. 129 

BU. 40, 1. 

Si^ratrt Kk h^gs karlfólk' kaitín bj^is rfett. \i 
þvf st Olifar ok Bvá jarlar géfn Trib eignnm iDDSa. Har- 
alds arfl* ok liTardyg^ BODur Tryg^a Ifet baida þaa 
laukjðfn^ ISg, er lýbar ^ágn at þeim nöfnnin. 
i) Imdr. t) ÓUfr kelfp. *) i^ 
BIb. 40, 2. 

&znn .■ Ek var meb þir, Itnf r þengíU, þat liaDst, er 
(^) komt anatan; atíllir, máttu einn faefna' alla jort)*} 
avá fregniat. LandftUk {idttÍBt þá hafa tekit hetbaa 
liimln h&ndDm, er (þú), loftAngs bnrr, UfMr ok krafiir 
Isoda. 

i) Tcría. ■) rlki Jiitt. 

Blft. 41, 1. 
iSíriintV Ek lit fóbnr Magndaa' fregna hvi fólgln orb 
Jðfnra dtilga, þau er or' e;m heyrbn, förn i avik. Ek 
har OBsnm' lánardrottai hrert mál af heilomhng, þrí' 
at (ek) bragbumst'* elgl; ek viaaa þó (itta^. 

' i) OUf h<4>. i) Tor. «) mmoiD. t) nL honniii. >) at þiB 
vtO' ei bMttnlauit. 

Bk. 41, 2. 
£bmí; Ððglíngr! yl^rir lábglifar Bkutut< retíiaat vib 
beraðglli kondngrl þat orb ryt^r til dýrlar drottina'. 
Nema laDdhetr Ijági, kTeÍaat bAendr hafa ðnnor Terri 
ISg, en þð bést mönnum endr' í Ulfasnndnm. 
i) ^nila a. *) élh (inn icínii. t) fjiruoi. 

Bla. 42, 1. 
Sami: Teltlrþl^fs'! gjaltn varhnga tí& þeim h&Ida 
kvitt, er nú ferr hibra'; (malbr) akal of atytta hönd i 
hiifl. Teitlr varmra benja tármAtarÍH^ 1 sá er vinr, er 
býbr Törnub; en lilýbib til, hvat búmenn vilja. 
i) réttni* kf>núBgT. *) hér. •) hrafna, bem^ 

BlB. 43, 2, 
Sami! HTerr eg^ar þik (al) hoggra hjaldrgegftt 
liðþ^na? ^at er jðfri ofrauBn', al TÍnns^ innaa-^ 

TORKMAMKÍL &ðGUIl. 12. Bl»Dl. 1 

D,o,i,7.<iT,Google 130 UTBKIRIIfa VÍSKAHIIA. 6=V. 

Unds. Anagt haftbi tiUt 8vá dngam bragnfngi álir; 
konHngr, ek hygg rekfcani þíaatn lelUat n(u; Aerr^ 
er reibr. 

i) ofBtlaÐ. i) d1. olibt. a) hnasfolllb. 

Bl8. 43, 1. 
Semi: f>at er hætt', er Allir hilrlr* moiMi ætia & 
ni4ti ekjoldiingi, er ek hejrri; (^) ekalt ábr riba höt^ 
Tib þrí. Cf>bt ©r) grejpi*, er [ifngnieMn hReptt* höfti- 
nm, ok Btmga nöauni nil^ i Felda; liel^r hoHr sleglt 
þftgn i [ícgna. 

i) ÍiClluliitt. i) {funlir. 3) nalkuti. «) lin^lif^ i) stði^ 

Bls. 43, 2. 
iSmni.- Heiptarstrdngf harri! hverr eggjar ftik st 
gsnge 4 btk málum [líaam; þá reynir opt þðnn stál'. 
FrfagaKll" fyrda þengiH skyli' Vera faatoribr; . hjaldr^ 
magnabr'^l þíir Ikæflr aldri at ijdfa iteskt. 
i) svcrb. i) fiigraóelt. >) á at. 4) hernA. 

Bls. 43, 3. 

Sami: Eílt mál er öfgaRt', þat (^r) gtifgir bóendr 

ni»la: minn drottinn lcggr elgn aína á ófeal þegna. 

Seggr mnn te^ rán i ]>v{, ef (Uiínn) selr lit sina rát- 

uríeífb k«ini[ng9 gretfnm'' at^ flfiama fetliddmi'^. ' 

i) •£»!. ■) lendnm mSnniini. ■) eptir. i) onwátt faUdnm 

Bls. 44, 1. 
Sami: Ek bib s;nl Olafs mdla snúbar' ; mdbai okkar 
er allt avð háligt; (menn) krefta dframs sfik bft)« apt- 
am. Magnits! vfer ernm Tegnir'; ek rilda ey^ lifa ok 
de^ja meb þér mildum,; þú Tafbar* haaíif^ Haratds^ 
(meb) hjörvi. 

i) ab nial hana sniiist til betra te^r. . a) TK^tr. i) iclÆ. 
«) ya- ») gelgiU; srobr. 10. B. bls. 341. s) Noreg. 

Bls. 44, 2. , 
Sami: ÓUfr, írýr jöfra dýrfca', Ifet mik framnt' 
meb hríngnm; Jiíng' drottins ens digra urírn dijús- . 

D,r,l^-<lS.GOOglC 6B. DTSKIRIHG VISHAHNA. 131 

Jsfot am sllBn aUr flolna sfinðts* bar ek piU á hrora- 
tveggju hendi, en ajaldau hr;gg beiyerk. 

x) acm ^ar sá á^getasli konúnfr. i) bann ggcdd! mig. >) gjafir. 
4) Ólifa konúngj. 

Bls. 44, 3. 

, jSmni; Hu^ Sighvats* i giri^i Hörl^aknúts , er 

bittif) nenia inUdr Hagnús koDúngr fa^nt núdk \él 

akáldi'' ^ för nie<!i feí)Tuni beg^a þeirra, var ek þá 

enn ^skeggjabr meb Öllu; tiíuga f&kkmér^ngnm' guUq. 

i) nl. ern. 1) eg stla at fara til Híirtaknulj, cí þii tekr ci teI 
uadir Ihiii mina. a).getgBt3. . 

Bls. 47, 1. 

Amór jarlaakdld: Sí&an var þat, er siklÍDgr ýltl 
miUum flota in&r me& láM; þd var skorbu skíí)i' of 
aul^it Bkribar; Víanndr rendi norban. (Hann) hab Peitu' 
hjálma aamnaet til hverrar bömlu: me^n hrae6ast viti 
klvM Gjúka ættar' : eiki* Þöiti gofngt gerakum málmi. 
i) akipi. 1) pfBtnuk^. •) herkliElÍn. 4) ikipib. 

Bls. 47, 2. 
Sami! Ljtitn IöIStí Tsrp ntan á Ijptíng, raa&a gnllit 
bifbist of skeibar etýri^; fastltgr fýris ðngr^ hneigbl 
gejstri furu*. (þú) VA\t etirbnm stálum* norban fj^rir 
Stafángr; elmara tjppi* gldbu uppi, glík eldi, f Dana- 
íeld;. 

i) konúngínuni. s) vindriiui. 3) ikipi. 1) slcfnum. •) liglit' 
loppaf ikiptÍn*. ■ 

BIb. 41). 
Sami: Arla' raríi sú orí>gniitt afk^rlig' er (Irolt- 
inn blaut; efud fylgM þfí, er jlgjar^ ángrtælir^ reb 
mœb: ræsir Xkz^í fúss at falla feigr Cramm und klii 
brafni i griminnm grafnfngs^ fi^ý^t ^* ^S<> Danmörk, 
») memnia. ») fraraniac skarsndi. a) nlfs. *) hertnk., kon- 
dnj^TÍnn. ») itjaldar. «} baTdaga. 

Bis. ðn. 

iSiimt.- Ek mun Be^a, hve hlHorbs hallr ok hrfmí , 
12 

D,o,i,7.<iT,Google 132 ÐT8KIBIRCI TISHftlfllA. 6 B. 

Bolllnii Vítnndr bar nnarfenginn Sygoa þengll noriian. 
Btftir gramr Htd branda^ at brelbu Jðtiandii óli Uk 
fás Ti^ æii br^ngfnft megiiihrínga*. 

i) lUlnÍH. ■) oriutn, hermk. 

Bls. ðL 

Sami: Snjallr dýr BÍbirngr ndlii BltianatstýraNor- 
e^ oi allrl DanmSrk; mdttr drengja drottfnsÖK. Öngr 
annar iMrnAngr þea^ll heSr ihr Btángit nnd sik svA 
nd|;n* Idbi; bráBk-at* bragnfDga þroska'. 

i) ttiim. •) brájt ekki. i) vpff^ingr. 

, Bls. &3. 
Pjaöffri Sjiifr ÚlfB mö^* rar anstr f Elð; ^bf 
wkh Sveinn at sverji, (meb) hendr BÍnar á Bkrfni, ok hfct 
fögrn. SonrOlafs', gramr Skándnga, rtbeibum; þeirrk 
■áttir hafa itt skemra aldr bftnam^, en sk;Idl. 

i) Svcinn. >) Magotls |^i- ■) fjrir bum, Magniii. 

BÍB. 55, 1. 
Amir: Sften vinn konúngr Tipnhrfti, þá erVindr 
nin minntr'; Btillír Bvelb hrsc öfAm^ illfirkja at Jömf. 
Bl^bngr Targr drö bribla steiktan bðk af glöbnm; all- 
frekr bani hallar' rann á ittikfrlli enni*. 

i) rekr idíiidÍ tít. i) mijrgum. •) cldr. «) hdtlngja. 

BÍs. 65. 2. 
Antiri ^á bls. 75. ' 

Bls. 64, 1. 
pjáSÍÓlfr: Minn BDJalir gotna spialli' vá sigr fjrir 
Bnnnan Skotborgari; ek fri skarpa skæra' n«r Heibabý. 
l) koniingT. t) orutta. 

Bls. 64, 2. 
Sami: Elln konr^ nnd! at fella tital Vinda; hVhr 
hafi gnmnar frefit ferfa meirl gelrhrfb'? 

i) nitiji, Magniii kDPifDgr. s) onutu. 

BIb. «&. 
Amór: Odæslan^ rœsir 6h framm meb breiba ðxi, 
ok varp brj'nju; hjörd;n* varb am bllml Hörba. Hel 

D,o,i,7.<iT,Google Sfi, ' UTfiKlHlira VIS5ANIIA. iSS 

Utuf (51ti liMint pá er Jörurr ipendi tVKt bteiidr of 
•kapt; en skapvðri!>r faimlDs' skiptl jörbn. 

i) dmdtr. i) RveAa ^Um. ■) gaii 

Bis. 06. 

Sjá 5. B. Geuli 28. 1. 
Bls. 07, 1. 
pjOðó^r: Hykk bröbarson HinJds' ttihu rrBinisl 
ninna í hnndraba flokki; Iirafn vlasi air IiTaaaast báagr- 
Iwnn. Vinda flöttl lá vftt; þar er UagnAa barbiat, 
varb hösgrinn ralr at hjij* rutarbreiba helbl. 
l) Magniii golb. 

BÍB. 07, 2. 

Sjá 6. B. G«iU 29. V. 

Bls. 08, 1. 

Amér: Skjöiddngr, (þú) lixt Taldit Vinda aorg- 

tini vib skíra Skotborgará; Yngvi', aá fornubr* þinn 

var frsegr, er ({»ir) fengub Tib mÍQaa helfflíng^. f>ar 

U TBro* hœrrl v&lköatr, en víba rnnnlu Targa ætt, Tirb- 

nm knnn, mietti fff klifa^j þfcr var akapabr aigr hina 

dlgra grama. 

i) koDÚDgT. i) ligr. •} libifíðlda. •) rfaa, t) konuin app i. ^ 

BÍB. 08, 2. 
Samii Fírar, hriftag nfi hagfnlla TÍaa. Snarr alkl' 
íngr hldb sTá háfan hræk&st af rilfa barrlS at aUnáttfamlI 
áleggjar* yggja' TÍfmar* máttíb< klifa yfir; öld lá rftt. 

i) lal, daulbuni mitiiniiiii. i) iteim. >) -jiitn*. *) lilTr. 
a) iDátti á. 

Bla. 70. 

Sji ö. B. Geisli 30 T. 
Bis. 75. 
Sami: Fliss ræsir lit hált ramþfBg glamma* i 
Re; gramr ranb valska branda fyrir TÍbu Vestlandi'. 
i) onutu. ^ ijá ð5, 2. 

Bls. 7». 
PjóSó^fr: Gramr ok Jarl liigba aaman randir* lyrir 
skommui þar kom bitr braudlœkr* á börva glaebla^ 

D,o,i,7.<iT,Google 134 OTSKIRIHG VIBNAHHA. 6-8. 

gltfUr*; 8Tð at inerkendr^ máMn^ga' HfeMnB serlijar^ 
nnDdnt* meirl omntu; herr ni6i geirB* geirs gný"'. 

i) IBgtiD tU onutn.' i> h\<Sb. •) -graiSU, ,\<in. •) gnlU. 
») dL hiiu. •) {iiiDgbjera. r) brynju, J". c. meiiii. ») mtmdu <á> 
•) e«ra- ") li»rd»fi»- 

BIb. TÍ, I. 

Séam: Gk ÍH skolife Bkeptifletfu ok mBrpim spjót- 

am á breibim BkJBldi; hrafn fhkk skjött iir<t>, |iar er 

Jiábuffl hjáldr'. HenD nBjttv, 'sem mest teittn, ^öts 

ok örva at Tipna senau*, enbömr haogB^ tágu bartjr. 

i) onutn. ij i bardagaiiuni. ») menn. 

Bla. 77, 2. 
Sami: Bogmena bámt* flefri bÖBÍBr' at fajörtogi* ; 
mandit f>rœndl- þre^ta'*. fyrt at akejtnm þann dag. 
Snærid5rri flugu aíbaa sra þj>kt Vm inæru^, (at þá) 
Bítt' 'ítla í milli; íirdrif var llftít <ítt. 

i) bÍTn ö. «) 3rvir. t) i orogtn; Cba Ut kör't»gn1tmi at spent- 
um bogiitreii);. i) ]irjclta^ i) snxrúpjot. o) i onunnnl. r) (áit 

' BlB. ■», 1. 
Samii Mjúklyndr Magnús bab mjðk rekka knýja 
framar^ böfcaký' á s^iida^ mar'*; horb bwb^ þrifost^, 
er (menn) b5rí)ust. 

i) bcra fnm. -i) al^Slduna. a) nuda. «) ikipiitu. *) ikildir. 
*) voru tduiir. 

Bls. 78, 2. 

Sand: Sú btidr varb of unnin römDi, er riMr 

hrarama' hardelB" bórfcust; herr gekk snart at Bnnnu- 

dags Bnerm, Nár flant á faTerri birn, þi er feiglr 

staflr hJðrragnýB^ Ifetn fjör; þjöb sökk nibr af nöbmm'*'. 

i) Obinl. i) onutn. ■) hermeim. «) drskum, bergkipiim. 

Bls. 18, mismgr. 0. 

'Sítmi: AfEBtr Magnús, Tðrbr kjalar Tagna*, gekk { 
fagnn framstafn varar hr&fni^ at morbI> þat Tarftaegt; 
(Tér) gjorbom þar sfí, at hdakarla \\h þver&I jarli, en 
téngi* þtingils T<Sx;'herr nam at bijdbft Bkeibr. 

i) (klpa. •) íkiiH. »)■ st^n^kr. 

D,g,i,7?<iT,Google eS, DTtKHIlVG VISIAMA. 135 

BIb. 18, ^DÍtmgr. 0. 
Ferb^ jirlB lá á ferli*, ábr liinn dýri svinfoléar 
wílrýraiidi^ Beldi Iijörvs BtÖfnni* .fj«rgrib. 

i) JluUr.' ■) var komin * flotu. •) Hapiiti kanúii^. 

.) n.5onnm. 

^ BÍB. 79, 1. 
Sami: Köft Olafs blm áign nvlb itma 7 Bkt|); 
JSfurr vA slgr; Xoum or Sogni fregnst sltkt hnfpnBr'. 

i) TCita glatar vib ]ia fn^- 

Bl8. 79, 2. 
Sami: Srertgantar' SveinB hafa mlst helmlLTftnia 
ok alnna fömnaata ; för beima* er of orlbía heldr 
hör)!). Hreggi^ æst unnr* hrærir þeirra hauga ok (eggi 
i sanda sranni'; Bjdr {lýtr nm aufcs ÍFum^. 

>) hernienii. i) niamia. ■) sIotidí. 4) slda. 9) tjairaT bolni. 

BlB. 79, 3. 
jSamii Gær sð ek harbliga kastat stiSru grj^itti, 
(eeni) för fast útyikíng {teirra; liaus gein' fjrir steini'. 
Ver keyr!>u(m) ofan strandhögg ; etafn Iiefir nnmit atalbar ■ 
i mi^ju landi; Sveinn muna' rarta" jörb or&um'. 

y iríibatá. 1) >f McÍAkaatina- 'j) maD ei. •) verja. ») latt 
arlbuiii GÍDuni. ' 

BlB. 80, 1. 
iSaini.v.Seluflda* luær «pur6i einu ort>i, bver bseri 
blá%ro%na skjöldu; sitt er, at mörg iild* átti svá^. 
Aufctríbu* varí) auJiÍt' at sprdga' yfir um skóg. Tý- 
margr' fiötU' bar iljar títt tU Hríngstaba. 

í) ^niúg Ilk. t) munii. i) n), Taablilaba ikjolJu- 4) koo- 
liiium. t) fær urlu. •) fara, nl. nýanili. )) mjiig margr. 
e) dultameDn. 

Bls. 8»; 2. 
Sami! Suarr Skánúnga harri* ber' saurstokkian 
svJra; uodr, nema aldrprAfcr allvaldr Lundar' baldi 
fyrir'*. Merki ens sterka jarls' flugu gær' (yfir) mold 

D,r,l^-<l.,GöOglC 156 DTtKIRIIia TISKAKirA. S B> 

ok mýnr Fnm tt flcfit* ; flingar dSrr* dreif of I><Kig» 

i) Hijpiib kunili^T. ■) þunug Hk. ■) HagDiU kondai^. 

«) Tcrjí líg fjTÍr STeiai. >) Sröa*.. ■) 1 gJM> oiÍD 'ab ijd. 
■) jub wuda (pjoL >) getgita; jtir háluua. 

Bti. 81, 1. 

-Samít JarP náU at eyba* jöFraaetr^ i vetrl; |>ij* 
Ifcat eigt litla landvörn standa af þir. Míldr Magnúa 
nittt hitta t flokk nnd skildP; þð var nýtDtn nœfa^ 
Knúta' ner, gem bann vsri rábfnn*. 

i) SvchiD. ■)-fArgera, fan bart tri. i) alxetrftafc konnii^ 
■BBi. «) Haj(aiii. hitti fyrir lér alikjaUati lib. >) sjitarijBÍ. 
t) Srcim jarU. i) gcDgiim í grdpar (trínuuia. 

BJ>. 81, 2. 
Sami: Rcesirþrænda! reibr þorbtr þú meibarönd'; 
Jiú Ifeit gefa hyrfelld* bús eldi ok eisu; namtn^ hvert*. 
GKt>fnga> ílor*! þú Tildir ejalda ejörr' Jarla fylgjor- 
nm sLsbar dylgur* ; þeir rendn drt ondan. 

>) ikjöld. ■) fclldafcldi. «)t>"taktt. <)iil.hil). *) vildar- 
inaana. •) kqnniigT, i) fullkoniliga, aj IjiKidjkap. 

Blfl. 82, 1. 
Samit Hregg' hrindr gldbum af elkiveggjnn t lopt 
npp, á Hrrfkalandi^ ; of nnninn' dbr eldr leilir Bunnr*. 
B«rr i Fjdni logar hilfu hœrra ; rœfr ok naefrar^ |ioIa 
naub, næí.hjdnum^t Norfcmenn brenna aali. 

i) viadr. 1) Sj»landL .) kr.iktt. *) íjrir inonan , i Dan- 
tuork. t) trob af birkibeTki. •) uppi jIít biUbúenduiiiuD. 
Blí. 82, 2. 
Samit Vefgefn' ! niennSyelns elgn þesa at mlnil- 
■>t ok kanna, sízt' vigu*: þrennar atefnur* Wga freys 
manna^ A FjAnl er von Ugn t^óte; nram ft-amm < 
vipna glammí me^ fj Iktn fiílkl ; (osa) dnglr' ftt rjdta 
Tipn. . 

i) kona. «) s,ían. •) jieir bðiiiut. *) .fondi, bardaga. ») vft 
TDCOn MagaiiiaT. ») bcr. 

D,g,l,7.df,Í^OOglC DTSKIRtKG TtSNAIfX&. j37 Amón Ek hefi v/tt' beyrt, «t Helgtnea httt, þar 
er hiiB vfbi fræ^ nrfleitir' hnnti marga vtgi elgP.' 
Rýgjar reggbuM* lub leggja'iaman randir öadvertrokkr; 
rtfg^skýja* refni' hélt banatnött gegnum. 

iy vjta. i) hcrmk. i) ikip. «) benuk. , Hapiili komiagr. 
■) il]'*id*. >) onutiuiiiL 

Bti. 84, 1. 
Samii Ðrjdgapdcr drengja harrt IH d3rr álmi skept* 
fljAfa af þrelc i hjálma; eldrgiœddi af oddnm. Hilmlr 
l&Ut sparban bneiti*, þjel hartara, HÖgna vel'r^ i gegn- 
um; jáni flugn þ;kt, aem þjmir. 

i) *PÍ<11 meb álmTitu' ikiIptDiii. i) crcrb ntt. ■} bnrdifuui. 

Bls. B4, 2. 
Pjóðöl/r: Hitzik' er heitir Hetganef, lant Srelns 
ferb' fjtlr keejam ; bana rerblr rekkar takkn aáiír. 
Mœtr Meera gramr bfelt í sn&ri^ (á) dórmm^; 6n 
landreki* ranb morgu spjötl aild ituddaa odá*. 

t) Jiir. i) liti. ■) >kotruni. *) tpjótum. *) konÚDgr. •) fpjdU- 
btib i eiklyítaT ■kapti. 

BIs. 84, 3. 
Sami! Jarl flýM þaban af anbn eklpl tínn, þar er 
Hagnúa, otvln*, gerbi STetnt meinficrt morb^. Her- 

lconÚDgr rkh brjdba^ egg hnéitis^ í iTetta' ; itlói sprændi 
i brýndan brand ; gramr vá^ til iaíida. 

'i) YÍDT niaiiDa, koniingr. i) manmkKtuii bardaga. i) rjiAt. 
*.) (vertli. >) bloti. >) bai-bíit. 

Bla. 86, 1. . 
jámór: Vibr Helganea Tantn lepptun jggjar veíir', 
}»atx* æ mnn uppi (rera), metian heimrina byggiati 
Talgammr' akdk bl<tfcagt fibrí* f vipna rimmQ'. ^j6b- 
nm knnnr YngH 1 ffekktn ftll þetrra fiaaat met> brfng- 
nn*, en sflnn bSkt þá vtb meira íigri{ jarl rissi BÍk 
mlHa fnldar. 

i) aTwtn. i) þkb cr. t) urD. •} fibr. s) bardaga. <) giirvðU 
■kip ^ÍrTa. T,Google 138 VFSKiniNG TISHA-SirA. 9B. 

BIéi. 85, 2. 
Sami: «Ínmr,lMlIr^ SláailBgra, faUtBkdtr'Bjara- 
ai; bföbur^ illar nieb liríngaiii'^ í þjúb reyri þeirrar tib- 
■r' þfant*- 

Bl8. 85, 3. 
SamÍ! Sfindng Uk SveÍHsniBiinA rekr BanHui at 
Btröndoni ; ðld air, hvar hrae ^ta vítt fyrir utan Jdf^ 
land. Vitni'r' dregr valköst •! vatoi,. vargr Btftr bðk 
i vftHmj Bonr OlatW vann lunnat ara^^ fSstn^. 

i) uMi. s) múaum. ■) aaddi liaiin. 

BIb. 86, 1. 
fÍiZ^^r: Jlk bar Iiein fri l^aidri gamkan skjvld 

ok |>6* brynjn; mérbUuzt til þessí raininr aveitdynr* 
mrb Bufcr á Aumri: Ek gat &fö vlpn ; ek f%kk fajáJm, 
þar er Jnrífengr .biinlr liarbi Qani; en ek aagba (Þalb) 
fyrr kynrn ^íÍbL 
i) ivo. b) ÍMidagL 

BlB. 86, 2. 
£anit.- Sonr Olafs baub ában at atanda' app ð land. 
Hagnás gekk rei&r af akel&nm meb mikla manndýrb', 
Snarr hilmír 1>ab herja ( PanmQrkn, hark v.<ix; haatr 
fleygir^ hart am h^nga'^ fgrrir vestan Bkáney. 
e^'ig^' i) vegsGiDil. ■) blejpr. 4) biefcir. 

Bl8. S7, 1. 

£a»u: Nú taka Nor&menn (at) knýja' merki MBgO' 

AsB : yhr gaungnm nœr Btanngnm ; berkak' sjaldan mÍDa 

Bkjald' á hli&. Sláni dkýtrab^ akeifum fæti yfir Skáoi 

BBlbr tíl.Lnndar; fir v^ er mér fundlon fegri. 

i) bcra. fruani. s) k^ bcr ei. •) ikjöld- <) Ajtt á. 

,Bl8. ;87, 2. 
Araón Itr Idgandi' Yngvi" vann.Qöfa^ uppgMagu 
Í Sk&n^n; hjlmir HÖrba gerbi Ijjöffþciy^. 
)) ^ðfnU. i) komingr. «) mlkla. 4) oriutu. 

BU. 97, 3.* 
PjSðitfri Birum at ærut (gköld jtfrn á Ub* Wh^ 

D,g,i,7?<iT,Google 6B. UTSKIBIHG riSNAKKA. 159 

ikejrtUr^ lokvátifr* SkánÚRga ri&a' fikjdlt Ranbr eldr 
lelkr bribr of breHtMii bý, at Tftru rðbl; ea emlr'' tt- 
bláieadr^ vslila þv( visi'. 

i)Mi«>liga. 3) blib.. i) umtnreUdK. «) hýbýG, IikIL >) MU. 
«} Stalir. tJ brenminKiiB. ■) Iwbtí Jirant. 
Bls. 88, 1. 
Sami: Sililíagr [méb) aiikJitBi faervjMr mbi brAb- 
■Btb;gb fDanaveldl; Ijartr etdr svíbr nm búlliir «e^a. 
^ldrá mábr halr berr akjAMa im helbi Ðanmarkar; 
rér Iiiittum ngr, cb iDeaa SveinH rmná BÍrir fyrir. . 
Bta. 88, 2. 
SamÍ! FJöfU^Ufir^ Jbt -verba apomst farntnildni 
mi' i Fjdai; (yiv) le^mat Utt mllbU akj&lddnga Ms^ 
Msrg morkl fara npp í moi^a. Hean Sv^m, þeir er 
a& renaa fyrir Htgnús, mnnat* -eyaja fft^ra verka. 

i) FirW r., Noreg) konmigr. >) vUU. >) ^. e. btrjlokkur 
■tMUittgawtaeru ^g merri boorir SSrvm. *) muna el 
Bl8. 88, 3. 
Sami: Hefik diki ■iiRBt st drekki, en peuM ejó, 
er ek i^lgi jöftri; ek sýg lylg' or liiltiim Kfi. Vlb' 
Skánejjar lifca iiggr f jrir osi ; böfura drýkt' vái' fyrir 
vfia*, en -ng^m till'lítt Svfa korinm. 

i) drjrkk. s) drjugL s) erribi. 1) koniingi. 

Bls. 80, 1. 
j4már: Alivaidr reb eigi eklu' gjaida Dönum svik; 
fulihugabr tiggi i£t llb Falstrbygga falla. Úiigr lu^ar 
þorn' hlób þiinga valkðala fyrir örnu, en iiirtmenn 
tæbu' hála* ara grenni'. 

1) eip litL i)kQndngr. 1) 4o|.tii. 4) vel. s) Lerkoniingínum. 

Bls. 8B, 2. 

Siinii'; Hrfngserki iitnbr* raub næit frán* merki 
á FJtfnl; gramr drittar lótU fold; herr galt rðns frá 
báanm^. öld mlnniat, faverr her«kQrldír-^ friidi aniian 
tög% Jafafwrfr biám^ hrafiii; hiirair g«t ört hjarta. 

1) hemik. i) logur. ■) landsrdlkib {loldi tin a{ honum. 
4) bcnnalr. 9) lug, tviluga aldrimi. *) ivttnmn- 

D,o,i,7.<iT,Google 140 UTSKIRIKG TISHANlfA. 6 B. 

Bls. M. 
Oddr JCikAuukáld : MatiogrimiB rimna vas' hiVb* 
tjTÍt Mikaela mesBii ; Vindr f&Iia, en hnrnar TÖndHst 
þar Taltafoi*. En öanur dhlitalig^ (rimma) varii Utls 
fyrir jdl ffrtr Bannan Arrfsj grimm gnnnr^ hftfat npp 
meb gDmnain. 

l) TBr. ■) bA. i) bráb. *) Ijrit. . s) onuu. 

Bls. 91, 1. 
jirnór: Hefair^ Ólafa! (þér) fengu^* yrkisefof} 
nú mno IiTebit^ sQJcast. pú lætr hlakkar hanfca'* d'rekka 
hrœlög'; ek geriíKIttat mdlum. Frækinn^rýrir raadft 
reyrar^ se'trs^ 1 f>ú heSr gervar fjðrar am hríbir' á 
einnm vetri ; allvaidr, þú er lallabr ofvegr'. 

i) (omir. t) nL möuaum. >) kTtetiib. 4) hnba. t) UA. 
t) ■veriu. >} ■kjildar. i) onutur, *) lÍTegr. 
Bls. 01, 2. 
iPj^Ífr) ! Hlldr^ hábiit g<)!iu heílli, aem MagnAl 
TÍIdi; BÖkastœrÍr' aelr* mtr færi* at þylja^ um Bigr. 
Bablá'ngr {>rœnda ranl!) brand; BÍban bar hBnn,' ept^ 
þrennin' hervfg, ibaia' hœrra sköld' at sjöldani*°. 

i) bwdBgí. t) hennk. ■) gclr. 4) lilcfní. >} kveba. ■) epúr, 
r) JrjiL .) opt. .) .kjaia, f. e. hlut 10) úr hýtum. 

Bls. 12», 1. 
Haraldr SigurZaraon: Sjá 5. B. blB. 62. 

Bla. 120, 1. 
PJóðó(fr: ^i 5. B. bls. 88, 2. 

BÍB. 130. 
Baraldr Sigurðanon: ^i 5. B. bls. 88, !■ 

BlB. 131. 
Bðteerkr: Sji 5. B. bla. 89, 1. 

BIb. 132. 
Pjéðöifr: Tveir hdfbfagjar höfbnBt eltt at, þar er 
Eilífr aat: þelr fj'lktn hamalt*. Aastrvindum 6k* Í 
ðngan^ krökj réttr libsmanna^ varat Leajnm líiltr. 

i) iTÍnrftklu, geAa od^fylking. i) AustTTÍndor hnept.ait. 
1) Jiraiingttii. *) hennatiiu lÖgÍD. T,Google 6 B. UTSKtRIKG VI81IAIIKA. |41 

Bl8. 133. 

íllagi Brynáœliutdld: Mlna drottíHD gdik'opt á 
frK Frakkt^ fjrir öttn ; daglum> dÖglíBgi Tin* fl}<tt^ 
rent* at snátir bý. 

biTliísl c^ TÍb Fnlba. «) dujfligiini. >} tar elkL *) ^ik 
nr d btegt al) rcka hann i 6riui. 

Bls. 134, 1. 
Pjáðöljri Si er réb at ginga á landi LángbirU 
xik (•>■) lund*. 

l) insb bugrakÍ. 

Bla. 134, 1. 

Bðtvertri StöI skúr knitbi liart sTirtan snekkju 
brand frá landl;, en brj^jalbar akeibr bám akrantla' 
reibi'. M«tT hilmir 8Í málma* Mikiagart)! fyrir Inrbl*. 
Mörg barmfögnr' belt^ skribu á hám bDrgtrarml. 

)) >kr*ult!g>. i) búa^túui' ■) ciitmriuu . 4) atafiii. s) borft- 
eófpr. «) jldp- 

Bl8. 135. 
Sami: SDJallr Btllllr ranb stál f styr, ok ^ekk Í 
mila ; sítian hibist hildr hrert úr , sem sjálfir vildub. 
Bls. 138. 
Pjéð4{fr! Úngr hÖtabr tandraubB* ormtorga' hættí 
Bir. Segja má tekna átta tögn'borga áSerklandi, ábr 
Serkjnm haettr herBkorfcnbr'*^ gekk heyja harban bildar 
leik und skildi I slfettri Sikilejju. 

i) gltibiuts. ■) gulb, Haraldr. >) lugi. *) beriaalr. 

Bls. 139. 
Illugi: Haraldr! brauztu sunniðnd röndu' und 
mestan Mikjal. Sonr BnbJa* banb heim mágum sínura, 
aem (vir) frégam. 

i) mcb bcrikildi. •) AtU. 

Bls. 140, 1. 
Pj<Sðó(fr: Darrlatr* dasi< hefir atibit rjarri, diilg- 
lanai', þá er tfmjnda* skjndir' tiík endr^ Rlndar eljö^. 
Afríka jöfri varat hlýMsamt* at balda hagfaldinnl' Anara 
■ mej'*' nfe lýtiBm fjrir bánnm''. 

D,g,i,7?<iT,Google 142 DT8KERIHG VI8SA5KA. 6B. 

i) lá lem ckki nennir at hilda á spjtiti. i) lctínf^. a) áq 
f>CM ati K^ga i oraitu. «) kaniukc: ncrts. t) hennL, koniingr-. 
ina. b) fortAiiD. t) landib. a) boDnm dii^ ekki. ») lem palóir 
cr bi^am of( beiliUDdi. la) landi. ii) HanUi. 

BIs. 140, 2. 

Bólverlcr'. Bor^ rendustat, DToUinD, yUta* dreng- 
liga) aúb* rarb dreyrafall vib eyrP, þar er (pd) blézt^ 
jörbn bltfbl. Lni, flokkit of stokltaS rann'^ sand nnd 
afer fyrlr snnaan Sikiley, þar er STettÍ^ ■kyodl!' mikln 

libi. 

i) þú baTbÍii. i) skip þitt. ■) itrðBdink. «) bUndalir. s) fjrir 
boit.' t) fckk, faoQ. i) bloli. b) Ttna. 
Blt. l-W, 2. 
Samii IteibDuikT' jofurr, prýddr TÍlb FaaMtl rfettu*. 
at hntta afceibDin á vit^ Bláland^; byrr lá st breiddn^ 
riéli'. Skllr laBSt á dýra skjvtdrin, á þröo), Btokfcinn 
akokka mjðll^, enloftiúngr relsti^ lanka' vib þtlnganajð. 
i) grcítiortr. i) ^ii rcbst. i) lil. «) kannsbe bratddu, bikutiii. 
») stcfnL i) á ijrirokinn bortatokk. i) unit. >) si<^atrén. 

BÍs. 141. 
Sami'. Nenainn' gramr helir gafa' 5r hverrl 
gnnni^; ferM gekk, ok hjiS sverbum; snörp aDerr&' 
hábist \6. sfban. 

. Ölull i> iigr. i) nrustu. í) .bcrlibrb. s) hi*. 

Bls. 154. 
PjvSól/r: UU liiif&ínsi líit kviíjnt liirgráb', þá er 
spj^tum var Ijpt^'; e» [ieÍE»' ronnu uihUd, bábu fribar. 
Haiifl liefir ö|it Jieyptan .aub mob oddi f/rir auoiMU iýd* 
þar er blautum ?ar leitt'^; svá finnaat iníoni itili 

>) scfalií grætj^ liiri. i) ^á baritt var. ■) Jieir iria. *) fur 
sem blcjrbÍmcnn ^rt)^ ckkl ab koma. 

Bls. 15». 
Sami: þjdb velt, at Horaldr hefir hábar ét^n' 
grimmligar ilmmr' ; haKr btfa opt roflt oáttir f;rir 
jöfri. llróbigr konúngr I þú raub^ bWbl baiisa kin^ T,Google- 6B. VTSKtltrKG TISKASVA. J4S 

■rnBr, Íbr fottlr hfgat^ } irar'' gat hvaasar klær, brir^ 
komat. * 

i) 18. i) oWstf. s) rauiji. áfjálj. t) Iiingiti. >) úlfr. 
r) ^ar teat ^cr. 

Bis. irti. . 

Stúfr alsáldi EgfdJArfr ofrhuginn ftir leggja nnd 
Blk JttrBall; (Mn) efri fold var Tirlt* vfga vatdi* ok 
Gírkjam'. Ok melbærnii rfkl kom j&rb (tbmDnin heim- 
öl'* nnd gnnnar herbi^ ðnd Haralda ofar löndum^. 

i) vIiiTCÍtt. t) Haraldl. j) Grikkjuro. t) hanÁ\. .) h«ink., 
Harald. «) |>ctta helil eg'Tcra stef, r>|; hejTB til jitasta Tíiuorb) i 
mejiá crindi: ðhd Baraldé (d) ctst um oMr meO Xmt) ofar Bi8. 162. 

Sami: Ráb ok reiHKg^agraras^ stð^n (mötf) svika- 
mönnnm á ýmsnm Jttrdanar bor^nm' ; þat orb rann. 
En fyrir sanna af^öri^ gat [•J<S^ ilia frd' stlDI*. (ok) 
fekk vi'saa Hla. Vlst nm aldr meb Eristi'. 

■) thrMs. i) bSkkum. j) ^annig Hk. <) {ikk gjöld aC 
honum. e) sjd nœit undatig, viiu. 

Bls. 167, 1. 
þórariim SkeggjoBon: liyðrr jöfarr nábi handa 
^tifcnm^ , eu Grikklanda stdlftengill gekk steÍDblindr 
stranDga ^ialmeinl. 
.) gJli. , 

Bls. 167, 2. 
Pjóðöffri EyUr heilbfngja' sútar Itst stínga ðt bæbl 
angnn etdlþengils j - [>& var styrjold bjrrjub. Allvaldr 
Blgt>a' iagM gráligt mark á hragnfng austr^, en stiilir 
Grih^a fdr illa götn. 

i) Tírgs. a) Haraldr. ,s) eystra. 

Bls. 169, 1. 
Haraldr kmángr SigttrSarson: Sdft' snelti fyrir 
TÍI!« Sikiley: brýnn* T«ngis hj5rtr^ skreib vei nnd 
drengjnm tll vlnar'*; (v&r) Támm þá prúbir; en ek 

D,o,i,7.<iT,,Google 144 IITSKiniNO TI8KANMA. Q B. 

TctU* mlnnr'' at moUÍ^ mnnt nenna ^lnnlg'. I>6 \mit 
guUhrfnfg Gertir^ í Görbom glcalli vlb mfer'°- 

i) aklpib. ■) fljótr. ■) akípil. «) iciD von vtr. *) •ntaá. 
<] alr. >) dD^tjúngi-. t) þangali. <) koDaH. u>) v3I ci þýUit ini^ 
Bh. 160, 2. 
Sami: Fundr var þeiSi st þelr þrændlr hSfliiu 
meirs lib; s& snem', er Térofferbom, Tarh vÍGterrÍ- 
lig*. Úngr BkildnmBt (ek) HÍ ÚDgan illvdd, falllnn ( 
stjT, p6 iætr o. 8. fr. 
i) bnti. >) tu'árf. 

BIs. 170, 1. 
£imit.- Svannil vir jdnnm sexUn Knn í fjtfrom 
rúmum, þá er brím vesti' ; búm* - dreif á hafskipa 
húfa^ 

i) Tái. >) ijö. >) xW. Stef; >já 169, I. 

Bli. 170, 2. 
Sinn^- Ek kann átta íþrtfttir: ek fet* at smfta 
Vgga lil*, ek er hvaat^ færr á besti, befik atundnm 
Dumit 8und, ek kann skrítia á ikítium, ek skýt ok 
nek^, Bvft at nýUr*. p6 lætr o. i. fr. 

i) laiw. >) Óbiiu al, t>. e. jikja. >). vcL *)<«'*■ *) PS* 

cr a^ 

BIs. 170, 3. 
Sami: Mnnat ekkja uk ing meer enn sanna, at 
{■vir) vœrim í borg anbr, ^r er (jir) gerbnm sverfca 
■vip< om morf^n? (Vir) rnddumst om neb oddl; 
merkl verka aa þar. p6 lælr o. •. fr. 

i) oraHo. 

Bls, 171. 
Sami: Ek i'ar fœddr, þar er Upplendfngar bendB 
álma; nú læt ek Bkeibr, lelbar bðmönnnm, akolla' ilb 
aker. Ek hefi víuo skotit ejrgtrb^ (meb) barbi«. þ6 
lætr o. 8. fr. 

i) fijMa. *) Tita. ■) ijdDam. , «) fmnitalab 

Bla. m, 1. 
Stújr: Ógnarniildr öbUngr £gba> sit' (< »Kgb, 

D,g,l,7?<l-.i.COO(íle G B, UTSKIRinQ TISNANirjl. 145 

er titdi } . GanU BpjaUi) tök gnött gnlls ok dtf ttnr 
bngofogs. 

0' Haraldr. i) ÍAÍ. •) koniingr. 

Bl8. 172, 2. 
raigar^r af Fellii Harsldr! Bkautn b«it]> und 
hlun fríbsla farra, ^á fœrMr ^nnnlaaet gall auatan ör 
Gorbum; frarai Teitist pfer.' Hngdfggr jöfurr! (þú) 
stýrl^ir hvatt í b'ótba gl;ggi' ; aáttu^ Sigtún, er aædrif 
Utti; en skip hnigl^n^. 

l) ikipi. >) vedri. b) ^ii lijt. <) STÍfu. 

Bl8. 173. 

Pjáðólfrz Sojallr landrekiM eítm reist eikÍkjSlr 
3rt)igt vatn auslan ðr Görbum; allir Svíar réba {tví'. 
Skeil^ HaraliÍB, höll á sollin hlæborb^, gekk nnd breib- 
nin vef* meb gulllt mikla; ött glygg' fell nm tiggja. 

■) konÚDgr. ■) cU Ijitu þér, veíttu ^i ilb. >) bUborb- 
.) «61!. ») .lormr. 

Bl8. 174. 

ValgarSrt Ognbllbr ýngTÍ* ! Hfban slaung* elk* 

nnd þ£r í haf fri Sríþjóbu ; riitt ólil var of ætlatytir. 

Bifbjnd'*' bar fyrlr el&tta Skáuey, þars^ (hsno) rcudi 

ritt á steg; en akeibr skeUtn brúbir, náoar Dönum, 

i) koniiiigr. ■) hljdp. •) skipit. «} •kipib. s) þar sero. 

Bls. 175, 1. 
Sami! Haraldr! léztn gerfa' herjat alla Sælnnd; 
tiggl, H hnyggr' andskotumj vargrraon hratt at Tittja^ 
Talfalls. Fjolmebr'* kouúngr gekk á Fjöo, en fbkkat^ 
I^álniuin Htit erfiM; Wt^, ríkala^ riatin", bragt. 

i) i;ji>rsainlig>. *) bnekklr. >) vitja. *) lí<ilineniir. s) fi:kk 
ei. «) skjðMur. t) af aði. a) klolin. 

' Bla. 175, 2. 
, Sami: Bjartr eldr brann i bæ ffrlreunnan Hröia- 
keldu-; nenninii* ræsir IH rcj'kvell' feila'ofan rönn'. 
Gniigir^ laudsmenn Ngo* ; heU*^ 16'' sunium frelsi ; 
liarfflvesalt hyski ilriist hlj<1tt til skógs i flótta, 
rORBM.^NKA SÖGim. 12. BiNni. K' 

D,o,í,7.<iT,Google 146 lITSKiniNO TISNAHMA. 6 B. 

i) BwlL t)eW- OhBí. "'rgir. í^nl.fallmr. e) fjlitivir. 
J) SYÍplÍ. ^ ■ 

Bls. 170. 

Sami: Daprt of skilda fer&' dvnldi, eii fogur 
sitriiixl Tiirba fengíii ; {lelr Danir, sem eplir lifbii, <lrifu 
iinilan. Lbb' lielt líki' drúsar, Qiilrar bilii f^'kula^; 
mart (lii^) iiörunilbjarta fíjSb leifc' fyrir* j^r tíl skci^a. 

.) n.c»n. í) la;str I{íil.,r. .) I.Iuh,. 4) (^•,í»rl,-í;n n.iile. 
>) e^Vl,. «) i n«dan. 

Bls. 177. 

J>jiiðól/t 1 Ni'i cr iiíis valmciíiom' Iiætt' (al) vœtta* 

gií^a fri^ar; drótt vcit raíkiun <>ttii; licr helir skeibr 

f^rir hauíiri. Mor^a miJdr Magnús vill halda hlnnn- 

gotum'' itorban, eu ítr Ilnraldr skre^lir Önnur unnvigg' 

1) iTiuonnm. í) hæpib. s) vseiila. t) sliipum, s) slíp. 

Bls. 180, 1. 
ValgarSri Jíar ér (þer) héldnt j'&ram skipnm Ennii- 
nn, TBr i^glikt' sjii' inn í ormsninnn', sem eldr brynní. 
Skeib bar hinn rau^a skolpt; skein af hreinu gnlli; 
dreki ftír mibla dagleib, braut ditfu'' und hiiG'. .) ajuBgis CÍD.. 


9) iti sji. g) drcta haíMt. ' •) biru. 


í) »Aunn;.' 


Bls. 180, 2. 


Sami: LíiS^r^ Tl 


ir lagt í beM*, sollit haf IH gollÍS 


en hrannir* Jxígu' 


ógrlig höfub (d) hersliipum. I>tá 


rœ&r ÖMum Noregi, 


cn æM ræsir rislr aldri kaldsn 


sjd; Bujöll sreit tœr 


^ Bfuiim drottni. 


i) l.ri,„liiiur. ^) i 


hrannir. 3) gulli. *) iiiauniar. Jvob«. «) vrltir llb. 

Bla. 180, 3. 
P}('>1^ó!fr: VíMtunnr yíHÍr ! ])ú l^zt vatn alitna ntid 
[lunnri likör; dýr flauHt klifii flú6, J>ar cr (þer) fúriit 
austan iir Danmörk. Sour Ólafs' baub þer eíbaB iiálf 

D,o,i,7.<i-vCoogle ejt, UTSKiniNQ TISNANKA. ]47 

land"* ok fiogDa vi%. •ik; bjkk^, tt fmndr fjndut þir 

bála'* fegnir. 

Magniú. »> lönd. ») cg hjgjf. *) rojög. 
Bls. 185. 

Bolverkr: Haddatr(bir* ! gÆ>Btt Tarb grœn grund 
heiraöl' þer, er (þfer) fundnt Magnás, en (^) bautt' 
bánum gull, sera ek heyrtia. Sætt endist allfribll|;a i 
miHi 'jkkar fræada, eu Sreinn vœtti'* sibau' rimölda' 
einnar. 

i) mk., Ilaralilr, i) heiniil. i) baatsl. () \»aú. ») ttjTJ- 
aldir. 

BIh. 103. 

Haraldr konúngr: |>örir! þegi þú; þd er dgegn 
{legn; ek hejr&s, at fabir ^inn h^fi HTÍnngestr. 
BIs. 104. 

Magnús gÓSi: £n þött fabir minn hí;ti Hvinngeitr, 
þá gerbi faann aldri garb um liestrebr' , sem Signrbr 
Sýr; ti var fabir (•inu. 

i) Mumalii hairn aldrci fjrir besU, itna. 
Bls. 106, 1. 

ArSór jarlatkdldi MagniÍBl hlýb til máttigí dbar; 
eV veit manDgt^ annan- fremra. Jtita gramrl (ek) láb- 
nmst yppa'* jbrn ksppi f fljtita kvicbi. Hörba drottinnl 
þú er rittr haukr; hverr gramr er \kt sttiram verri;. 
þinn þrifnubr^ verbl meiri, en þeirra, unz allr himia- 
inn TÍfnar*. 

i) en^D. s) lýsa. s) uppgingr. i) cti : vcríi þinn 
þrifxutr vKÍfi, tiBs himiainn^ ri/nar , en þcirra ({irifiiulr) altr 
{ebginn}. 

BÍS. 19ÍÍ, 2. 

Sami: Otli fciiging gnlls' ! (þer) kunnut hætls 
elpjum æbÍTebrs^ ,4 skdfban-grsrfí, e^.a fæbit ella flestan 
sldr und dnfuu tjalili. jVlÍJiu hollvinr! rísundr.berr 
K 2 

- D,g,i,7?<iT,Goo(íle 148 VTSKIRIKG VlSTlATiTSK. 6 B. 

[>ik BnarU í lyptfng Innan, Iftan hTASS^Dm hauki ; alðri 
BkrAr farlikt^ elki* nnd ír(bn tyÍU. 

i) mk. , Magniil. s) ikípuni. >) fallígt. «) skip. 
Bls. 107, 1. 

&»nt: JSfrsbagi'l (þ^r) I&tu6 mannkyn elgi hafna 
jlSrn nsfni. Hlenna' þreytír' ! þí flýr hítlki* hjr n& 
ra'álin í broddi stjrju^ Hlenna dðlgrl ek hrtisa þrf, 
er (^ú) glæsir herskip : búnfngr hlanna reibar^ er sem 
röbull renni upp í heiM e&a brenni Titar. 

]) mölttöturaatr , ;^ii'LoiHÍDgr. t) neaiagj*. *) kúgari. 

t) gclgáta. d) bardaga. «) slilpj þfns. 
, Bla. 197, 2. 
Sami: Er' mlldíiigr renoir Melta hlftSir^ flærar 
skfbi^, lízt mðnnum sem engla fylki hirana þensils 
renni.iÍSBmt* nnnar*. 

i) Jicgar. i) ajdian. s) i skipi sínii. *) iiamt, iindir eini. 
s) jfir ijciina. 

Bls. IIW, 3. 

Sami: Efc rrf, at þj<i<!)ír elska eybendr græ^ilost- - 
ins* geima Tala> hlt noesta gnbi f [lesenm heimi; þfn 
inndr«itt^ er höf^ at minnum. 

]) sjiilaitiiu. t) ikifs, mb., dL komingana. ,>) hirtiaTcit. 
BlB. 200. 

Magnúf góSi: Msrgr sver6ijtf6r' 'krebr sik alínn 
Tcrfca búkarls ddttor at sorgum; ek nggl allftt tftta 
segija. En ef elnhver eldgefn' bannar svefna fjrir 
mkwy veldr Ti'st svinn sikKngs s;Btir andvöku minni. - 

' l) mabr. i) kona. 

Bk. 236, 1. 

NoiSmenn: Nií fara daprar skelCr, herknnnar^ 
fyrir sunnan lög', heim i hiimi me6 þenna dýrnenn- 
inn' gram dautan. ötd hefir itla haldit þat höfut'*, 
er fremst var jöfra; -hirbmenn hafa hulit^ skj'lja' ; 
era' stríbTana* effcan. 

i) gvtgáu; pjöbkuniiar. ■) i Saumurk. «) ipt^ Tatkaa, 

.D,g,l,7.dT,GOOglC 6B. HTSKiRiira visnanna. 149 

t) mÖDnuro hcfir ilU IwliKit i þcún hultingja. 9) lusluUgt. 
•) komúigíiiib t) ei ar. s) harmlmst. 

Bts. 236, 2. 
Oddr Kikiaaakdld! Menn fellda múrs tár, þá er 
(þeir) bám mildan {lengil i gröf: bA b;rbr* rtr Jfing , 
þeirn, er hiDii gat' seima^. Hugr delldist* bt&j it 
húskarlar grams héldu varla tatnP* en sikiíngs y^Ah 
sat Bfban opt hurpín*'. 

1) bjrbi. >) gaf. 9) guU. 4) hrjgllíit. s) buDdust ei liit. 
.) sorefuU. 

BIb. 237. 
Sami: Ek má' harba* íIIb, sfzt' þrant góta æfí 
MagnÚBB, mdbffkioa* atitlÍHS stríí) liafa of Btaddaa Odd. 
Ek bTarfla, hrerg nianns purfl; atrdugr haruir fœr 
ángrat mér; |>jtf& er dijpr at dauban di)gUug, því för- 
um vhi aprir. 

'OÍT tíÍT. •) mjiig. s) siban at>> () hDgdjarTa. s) gclg. 

BIs. 251. 
Haraldr kondagr: Meíian Ifueik' lirlar* veri^ sín- 
uni, gatdrs* geitr^l lálum ver hatdit akkerum í Goia- 
arfir&t. 

■) kQB*n. s) Ixti- icÍ ab. s) nianai. 1) sntiiigs. >) kaiia. 

Bts. 25Z, 1. 
Pjéðóyn Ek segi etua apá: aunat sumar skst 
Itatlnefr' Iiaida furn' (oie^) lleiui(enu [td) suuiiar; v&r 
aulium kriiki^ kaf. 

kilJncfr, AívriK t) iLIi.I voru. >) akkeris fluinmum. 

Bts. 252, 2. 

Bölverkr: Næstn drit bjdttu' leibdngr af iáM, 
reistu' grælti' glaestum gjdlfrstðbum'* ; ISgr gekk um 
(Jiiu) fiigru skip. Dýrr skukkr^ Id á diikkrl bdrn: 
Dauir Táru {lá iila slatnir^ ; lierr si hlabnar skeiftr 
Syxiv haubri. 

Ljiiitu. 3) |iii rijtir. 3) SÍ<MI1D. 1) ikipuiD. 1) skiii. 
b) •taddír. 

- ■■ D,o,i,7.<iT,Google IðO UTSKiniTSG'VIBKANSA. '611. 

Brs. 258. 
Mejjir e^baugs* Dana Aira akkcris Itrrnga ör 
jast-osti'; þat þfiig' of íiigraM þengil. Nú elr mörg 
mær œrnau brök ör Járni balds BLÍpuni alivalils; færi'*' 
blKF Bt fiví í morgin. 

l) ijóar'. •) mysu'OilL eta iiirum osti. b) lá htulr. i) rierTÍ 

BÍ9. 254,' 1. 
Grani aidld: ÓsTffr- Kraka clrífii> lilökk' tfet aldr- 
egt brd I>orna úli í harba [i^kkum Ilornsfcögi. Fila 
drottinn^ rak fldtta grams fjandn tíl atrandur; fabir 
Dötto* rarb allskjótt at reiba aub út". 

x) (JivilÍD. i) galli. i) kona. 4] Nan!|;« konnn^. 9) þ<wkrll 
gíjwu '«) gjalda f.--. 

Bla. 254, 2. 
Sami: DSgUngr íbkV ara jiÍÍ)!<'aaiiBkt bltflli at 
drekka} Teitk* hilmi feri^a^ horb hugins júl* Ttb|>j(tl- 
u-nea. Ælt artiar' sporiia&i<' allvftt um valfalir; vargr 
át hold J6ta, sem vildi: njilti hann þesa vel ! 

i) cmÍDuni. 1) eg tiuI. 9) liara gert. 4) luikrb inannsb;;. 
S) Brtmm. gckk. r) yfir valUin. 

Bls. 255. 

Stiífr: At frítttum* varb Falstr aott; ilr'fitt fikk 
miklnn dtta; hrafn varil) gladdr, en Danir váru hrædilir 
ItTert ár. 

1) eptir jþii sem ipunl hcrir. . 

BI9. 250. 

porleikr fagri: Eranisk \&a' vfgs kæoum vi'sa, 
(at) &rr* finni Iiiiiþrænda lib í odda tinerni'á rakiia 
•tlgu'*. f)d roá gab euii valda' , hvárr nemr anuaii 
öndn eliia Iðndnm; Sveinn Iijggr lítt á ^aldfeatar 
■lettir^. 

1) mér cr}>esi *on *{. i) s.-í iirvikonungi-. s) ovmlu. «) >}<f. 
i) rátn. s) á gri6, icm sjnlJan hAlcl:>]l lcngi. 

BI9. 257, 1. 

Sami: Iteibr' Ilaraidr, sá er opt heflr rauí>a rönd- D,o,i,7.<iT,Google 6B. UTSKIHIHG V18KAKKA. 151 

fyrir löndam; færtr breib bðr<l>roki>^ norban á BuifJa 
slóbir'*. £d gullmuuAul' , »tcini figrdrifin'^ lauis'' 
glæsiilýr^ Sveina, þtiss cr týht geira', Bækja'° suBiiau 
of sjá. 

■) snar. s) sVjSld. >) sklp. •) h»(. 4) nid6 {>;llum drcki^ 
liiirbuiD. . «) .nuluti röjrrum liMra. r) jigtu. s) skip. e) ipjut. 
.») fcr.. " V 

Bls. 257, 2. 
Haraldr bonthtgr ok pjéðólfr: Li'uns láMirjiílr' ! 
baldr br}'n[>ínfs eá cr laiid á sunnarr ryrir^ rá^a' faefir 
logit at baldrí fetihtíuga*. ' ])& er tgá' fsBii norbri 
ujörbr borta^ gljralirí&ar' liála' fa»tmálari^; Graiiir! 
{lú er fleatum*" .fretnri novi^r". 

i),Lt. sjrl.at. a)nl.Sicí....ia.l *) svcrb, nl. »* mti'. 0*»- 
skjalda. r) ort.stu, l.crml.. nl. IJaraldr. .) miHu. s) oríl.cld- 
nari, 10) |«iDii. P.gurstlnna, 11) a Norí.lðndum. 

Bls. 253. 

. Slv/r: peit i {>jói^u flý&u fund þengile af Btuiidu; 

hugfullt lijafta' rf;!b stiirt^. Ilaralds oud ofarlöudum'. 

1) si hugdjarfi konúogr. i) Lafti alórar rálbagcrtu' og riam' 
k^æmdlr. a) Sjá bls. 161. 

•BU.-250, 1. 
Allr Heií'abœr vat brendr upp meb endum' af 
reiW} en þat má kalla brfluslligt bragl!), er ek liug^a. 
Ván er, at (ver) viuiiim Svcini barmj vark'á borgar- 
.arnii í nótt fyrir ólln; liái- logi gaus iir liúsuiu. 

.) cnd. i .oUlI. s) eg »r. 

Bb. 259, 2. 
.porleiir fagrii Fólkriigiiir', hiun er Vcital-', getc 
fregna svoit fylkis, live heiplgjarn koiuíiigr bcrr arnal' 
til llcifcaliæjar : þá er Ilaraldr rendi endr* autitan bjr- 
skftiim' ár'^ lil [lengiia bipjar Ijarflaust; fíát er áii um 
▼æri'. 

.) ml. 2) vei. ^A Ml J) fariti. ') l">*">"- ') '■^k"""- 
ji.e,uinlnJIs. r) l.vafc aldrcl stjldl veil* l.ala. D,o,i,7.<iT,Google, 152 UT8KIRIKG VIBKANNA. Bla. 261. 
'Sami: Sveiiiii, sá er «r6 borlnti beztrar tftar' 
nnd mi6gar6i>, baiib rfkri ^jáb at rjiSba raudir & landi. 
pó lizt bllstyggr^ llaraldr heldr TÍija berjast á bjrjar 
val^, ef hvatrábr konúngr bildi lá^i. 

i) til roestu haniÍDeju. *) á jurljD. i) bráUitx. t) ikip!. 

Bla. 264, 1. 
Simf: Ek of frá, hve Sveiim elti Anstiiienn allt 
á veg flansta', þA er annarr snarlundabr silttíngr h&tt 
undan, Allr fengr^ þrænda {tengils varb fljóta á eli 
BoIInu JtJtUnðs hsfi; þelr^ Ifettu fleirl akip. 
i) W. s) berring. a) {irKiidr. 

Blg. 264, 2. 
Sami: Hvgatinnir vlnlr eiklfnga* bnbn Beggin 
drottni' mlkla sœtt'. feirs* hiifBu mlnna 116, avöfbu 
hjaldr^ Ok anarrábir böendr dVöldu sffcan sókn, er 
(þelr) tdknat orbnm ; 6ad var tffól ýta kindum'^. 

l) Harald,. .) SveÍni. s) mlkk fé ul grí>,». 4) t«r er. 
•) vMdu ei bcrjait. t) hæadr illdu fegnir lifa. , 

Bla. 269. 
Pjóðólfri Hveiir drottinvandrí þegn hjaldrvltjafcar' 
skylP aitja ok atanda, sem dýrum dúlgstýranda^ hugu- 
«r. ÖU þjöb lýtr feiti fölkatara'; fátt er til , nema 
jítta þat", aem konijngr vill fá lycííía gotnum'. 

í) -hollr. «) hermt, Ilwald,. .) >kal. *) h«rmi. , londDfji. 
») lunnk.,.koinin{piiuin. o) jsu Jní. i) rounnum. 

Bls. 270, 1. 
Haráldr lontíngn Ek sk hinn örfaEinarfianibar- 
akelfi, þann er kann skeina þángs fijálfa', gáuga hfer ~ 
upp gaimennan. Fullafli* bíbr fjllar hiimia alúls* ; 
ek fiua, tt mlnna húakarla lib drffr opt A hælum 
jarll. 

i) ijoinn. s) fosi riki hörtiog;. 5) Ktlar íhp aft letjaii i 
koniuigs háisMi. D,o,i,7.<iT,Google 6b. utskiriifg viskakka. 153 

BIb. 270, 2. 
Sfími: RjiS&andi ranilabliks* t Efnar mnn rába on 
ör landi, Hema kj'sai ennþunua oxir muuu. 

i) jverta, ml. 

Bls. 282. 

pjóðól/ri ()] Frán' sveit' hefir skipt alnni diiM ok 
^úbutn drottui^ vib STeiui'; þst dréngspell^ er lengl 
til minna. 

i) Fagrsklnna hefir 'þian vi'iuhelmmg, er þtíú TÍiuorb cni lir 
tefcÍD. i) hrauit. >) Noi'lmcnn. *) hollustn. vs) Haraldi. •) dL 
brugtulb tni slnní vjti Harald, og ^■mgil á hiÍDd Sveini. >) muia- 
skabi, eba dmannligl verk. 

Bls. 288. 
Sighvatr: Ivar! (þfer) sátub eigi megiiiQsrri', [>i 
er færbag* orb^ at ossnm^ ítrnm drottni; lof' edltíat. 
|>%r er vant, atlinekkjs lofi þfnu, alls^ hann réb hlýía 
hrdbr sinn^ ; helig beidt hljdbs á bd&a bebki. 

i) mjag língt fri. i) eg færW. .) Ijdt. *) yoruiD. s) lof- 
kTtebit, a) fjrst. t) lofktgelbi uni sig. 

BIb. 204. 
Amir: Tlggi raub frdna* egg < FJúnl, en v^nn^ 
•Æ>an FJóobyggja lii!) rýrt; eldr rann om sjót^ mauua. 
l) snarpa. i) fterbL ■) b^Lílí. 

Bls. 205. 
Haraldr Sigurdarson: Nú emk orMnn rábbaui 
sllra^ eUifn ok tveggja mannB>; þau raorb eru avA, at 
ek man enn; -(ek) eggjumst vfgs. Lýtenilr golls' inua 
eon grdleik, ok ginn^ ferr meb* gkolli^ ; (menu) kveba 
lauki Ii'tlt gæft til auka^. 

i) -r\U. s) Jann. Hfc. a) raenn. *) i.il. í) cr íarafaia. 
a) pretliuu. r) miliháttr: opt vci laukr 'af líllu. 

Bls. 308. 

pjéðóljj-í Fagnrt sprnnd ! ek sá ekeib hrnndit í á 
framm at flæM; kenn' þú, hvar laung bú6, hina prúU 
(Iveka liggr fj'rir landi.- Frán' orms föx glOa uud farrai ,D,o,i,7.<iT,Google 154 CTSKIRITia VISNANNA. 6 B. 

•(zt^ bðiium nt ýU af Iilunnl; biiuir Bvírar bdru 
fcranBÍt guí\. 

,js. IV. .) þ,^j>ig m. 

Bls. 30», 1. 
Sami; Liugardag stýngr' U^baldr' af sér^anngu 
^ildl, þA er prútar el[)(jnr Ifta ornia Búb lit 'ÓT bæ. 
Naesta^ réb úngr alUaldr at atýra nýrri skeib vestr 
ör Nib, er árar drengja faíla í ojÓ. 

s) iTÍptir. ■) hcTkoQiin^nn. >) {ibt lueit. 

Bla. 300, 2. 
Samii RæBÍs herr kann ali'ta ritt rœbl* Sr Terri^ ; 
eklijan^ atendr, ok undrast Araburb, aem furbu. Ert 
mun snót*, ef^ svorlu ferllej'f'^ eæfáng'' gánga i tvo; 
þölP Íeggr leyii i þat, Tib fullan frib'. 

.) t*r bemu d»r. ») sjdnm.. ■) konaD. 4) l.onm n.un 
falla Í\U. dL hln. e) árir. r) ])inD. llk. «) loiian. g) hún 
mundi lofa áranuni ib lirolna, ef fntr vær! i landí. ' 

BU. 309, 3. 
Samii Hdr' Teit sorgar<>, dfcr en sæfdng^ aWtÍst 
fir Btraofignni mar. Norbmebr'^ rúa ncgtdum unnar 
nabri* út inn beglda^ straum. par er lierr beldr eju 
ligum. ára til verra'' , er eeni (ma&r) líli arnarva-ng af 
jirDl. 

i) kdporínD^ ■) |iann. Hk. ; rcjniit. b} ararnar. 4] -mcnn. 
í) íkÍpL «) ijtalda. ') h>r>. 

Bla. 310, 1. 
Samiz Skafnlr snekfcjústafDar eigti slijfii uiid íikúgi; 
v(si leibdngrs læsir' liind (me&) berKkipa bröiidum. 
Almenníngr Íiggr iunan liverja vtk i skerjam; Iiú- 
brynjabar' skeibar Idta eílS hlýja^ ser. 

1) urakringÍr. >) i;el lilbúnarmcli vcrjum, ikjjldaW. i) I>.inu. 
Hk., ikyia. 

Bls. 310, 2. 

Sami: Konúngr lemr barbi* hdfan hiymgari^' Illess- 
cyjat'i I>á nejlir þciigill suekkju streujýa lil [iraular. -Google 6B. BTSKIRISO VISRAfrHA. 155 

SlatP liiidÍB'* er eigl InndælC bjúgu Jdrni^'; grjdt <dc 
Tetrfn tjiilu gnegr' af illgriiin gaddi'. 

i) iDet< ilarnÍDUiD., *) sj<i. •) þannig Ift. «) timllli^íi, . 
lindr. s) er skatligr. a) aktcrinu. t) uagar. ■) ■kkerli fleú>Í> 

BU. ðíl. 
Sami: Ilaraidr þrýetir nú sjiin Iieimfng' iiranetla 
at Elti; naer' N'oregs drottinn! (þgr) náCti6 at laada- 
niæri. Gramr & Jtiog vit)^ f'iiinlo'^; þar er Sreini ein- 
dagalbr hans Fnndr, ihjlilriiröfiinm^, nema Ðantr haldi 
uudan. 

i) m ifDii. i) kiiár. ■) hjí. «) ^nig Hk. ») nt. barilagi. 

Bls. 313, 1. 

Steifin.IferSisaraoni Hauiilyndr' þengill sagMliitt 
er hiigti vera rajnflii: kvafc þar þrotna ván eirar' fur 
ÍiánnDi'. Fracgr Iiilmir kvab livern van*'* skjldn fatla 
of þreran annan , heldr en vægja; menn bmtu upp' 
öll vðpn. 

i) lyodr lem liaiJnr, sn*i'timdatr. i) isegtiar, fntiar. i) ler, 
Haralili. *) vorra maana. t) toka fi'ani. 
Bls. 313, 2. 

Sami! Ilufatrángr drottinn, Iiinu er hltti hersa, 
beib Dana fnndar vib l^ Íiundrab Idugra' skipa. f>at 
«r nœst, er reibr' atseti'' HleiWar reí) n'sta þdiiga láíi' 
Jiáugat þrimr Iiundrabum sanda mörum*. 

ululL t) si >aa hefir alaclr sitl í Ílkítrij, Svvlgn Ð.in;i- 
konÚDgr. a) ijiiinD. i) skipum. 

BIs. 314, 1. 
Pj(í5ólfr: Vargliollr veitirvin-'jafa' lit lystr dreka 
nlcaÍla' fyrir miíjju brjöstí' ; þat var oiliir* loftúngs lií^. 

j) koDiingr. t) fljdia. i) nl. flomnj. t) hruildi'. 

BIs. 314, 2. 

Sami: Frí&vandr jöfurr bab hrausta fy Ikfng atanda 

fast; mer sýndust hildtngs viíiir* sltjalda hömlur liain- 

alt'. Nýtr rdbaudi manndá&a lauk i'ammsyudaii naír' 

rÖndnm^ f^frir utanNizi, srá at hver (riiud) tók atra. 

i) vinir. «) samskarab. <lrik,i. ' j) niiit ikjiiidiuu- 

D,g,i,7?<iT,Google X56 ITTSKiniKG VISKAKKA. 6 B. 

Bl8. 814, 3, 

Steian Herdftaraon: IJlfr, stitllari granis, Iiit á 
Oi8 alla, \ii er hékesjar Bknlfu) ró&r var greiddr úti é 
grxhi'- Skeleggjnfir* apjalli' 8njall8 Isndreka* bab 
leggja BÍtt akíp vel rramm meb skjlja', en Bcggír játtu^. 
i) }iaTi. ■) hralr, i>ruggr. s) vÍDr. 4) koniiagi, Utfr lullari 
>) koniliifjmam. . •) |)vi. 

BlB. 315. 
Sttífri Haraidr Tann Sveiiii meinfært' fyrir m^bu* 
in>nni; vÍBtr, þar er (þ&r) gerbnt' vibrnám, varb' bi6j« 
fribar. Spjaliar* jöfurg^, g;rbir hjörvi, herbo atrófcr 
f^rir utan Halland ; helt nnd blés bl<ibi i lÖg. 

1) farar tábu. >) Núar. g) Svekn. •) TÍnir. t) {iMUL Hk. 

fils. 316, 1. 

Samii Hvartveggi nýtr hlífarstyggr skjoldángr 
bab seggja lib skjöta ok höggTi: Bkamt var á mibli liba. 
BkM' fló' grjtft ok örvar, þá er brandr hraub' af »kr 
raubu bidbi; fregra"' gotna iQörTl brá skjtitt. 

1) Jianoig Hk. 1) flau|;. ■) roddl. *) fhegra, 
Bls. 316, 2. 

Pjéðóyr! Upplenzfcr hilmlr* drd dlm* aila ndtt; 
hinn Bnjalii oddviti IH hremsnr' dr(fa á Itvítar hlífr^ 
Blötugr oddr smú^ br^njur búandmönuumk; fl^gr^ 
vigra° lix, þarB' gjðld &nna*° sttibuífanrngE" Bkjöldum. 

1) Hiraldr. >) hof^. •) otytr. t) fakfar. >) >n,«, in.auf-. 
>) JtaniiÍg Hk. 7) llug. b) ipjtíta. ») far er. 'o) iiriamar. 

BIb. 317. 

Steinn HerSitaraon: Vér borbumst; undr cr, ef 
örmdtB vibir', þeir er vÖrbu viba grnad, kendu eigi 
Harald gjörva'* of^ BÍbÍr, f>á er Norbmenu heldu forb- 
um hersklldi^ fyrir Nizar dBÍ; hrafn f&kk guútt udss 
í tfttu. . 

j) Biean. >) rullvel. >) i>n>. •) bíii^usl. 

Uls. 318, 1. I 

Arnór jarlavkáM: Tiggi, leztu Iijármáro' heyr«, 

. - ■ D,g,i,7?<iT,Google 6 B. ^ VTSKiniHél TISIÍAKKA. ~ 157 

er (þú) rantt* tTœrUýrfÍDge' esgjar, hiU* fyrir Niíi. 
Áfcr manDfall Tacri, skribn borb nýs' nabrH^ norbaDf 
■t fýsi'' alÍTalds; hrafuþaifr fconúngt* htaut ekjtita 
stafai til Hallands. 

l) hermcDD. i) raulst. ») ívcAi. *) Jít. ») nýamilats 
•) drcka. i) -vilja. ■) hurkontlDgT. 

Blg. 318, 2, ' 

Sami! Heibmger* lionúngr, flá er hrergi Rýli gelr- 
Jálm^, hranb^ Dana skeibir, gUbr nnd gulJi ro^num - 
hjálmi. Bublúngrl skjaldborg rauFst; hoddgJötubr* 
skaut 'broddnm gegnum brynjur bragna, en skúfar* 
súngn of ná. 

i) störgjijriill. i) nr onistn. >) C]rddi. •) isk., koniingr. 
>) hraruelar. 

Bla. 319, 1. 

Samii Hinn forhransti Sveinn gekkat' aaklanst'' 

af ainni snekkja : þat er hngl minn ; harbr mðlmr kom 

Tií) hjálma. Farkostr' fljdtmaltB* vinar Jíla' hlant at 

fljöta aubr, ábr en íiblfngr flýbi frá diinbri verbúng*. 

i) gckk cL i) án Driakar. al sk!p. t) -mslu. t) Svemi, 
•) hirl. 

Bla. 319, 2. 
PjtSðólfri (Menn) kvábu gegnan Sogns gram' hrjðba 
eenn á einni svipstund hit fæsta sjötign glæat sktp 
Sveins J>j6bar*. 

l) Hírald. t) roaimB. 

Bls. 320. 
Sami: Sveinn ! (þú) átt lanna eex jiirlnin Dana, 
(>eim er vexa' hvöt« örleika'i sigr innan* eina gunnl'. 
Vígbjartr* Fibr' Arnason, sá er vildit' forbast' snöru 
marla, varb fdnglnn í mibri fylkíogo. 

i) .oka. ») hvítlcik. í) oruilu, nL berj«st hvMlÍgí. •) t 
^birdapu .) fncgr íT oruitum. í) Fi'""-- •)"l'i!ei- *) nl. mell. 

BU. 331, 1. 
Gramr, sá ergerbir' gruud*, ijkr língsklpa stöfn- 
um norbr frá Eyrarsnndi; hrafngælir' sparn* höfn 

D,o,i,7.<iT,Google 158 rTSKIBIIIG TISNANHA. 6 1. 

hxli'. GdIIí glæstlr brandar^ riita gjiitt, en sdlbir 
sljitfa; (Iwt) Tar heldr hvist ryrir veai»a framm H>^ 
landi. 

i) omlrín^r. >) nl. mcti ■lipuiD. «) |)UU1> Hk., licmt, 
SiFÍnn koniinf^. *) ipoT»tí. a) mcti kJaUrluclauni, bL lagl)! til 
lurnir. «) rumsufnar. 

Bls. S31, 2. 

£lbfaatr Haraldr! (I>ir) gerbnt' opt alieiíiUBi Cyrir 

J»r<bn. Sreinn aker ok ej'sund til fnudsr aanarfi \fm- 

i'iitgB. Lorsqjallr hrafngrennir' , hina er ijít hvern 

Tíg »lbri)um, hefra^ úf* iftit lib qltra Ðtu« eunuant 

i) ^irtu^. i) bcriaaV. i) hifr ei. t) lití. 

Bls. 331, 3. 

SnJBllr gramrl ([>ér) sustöb' subr, par ec alUr 
Danir* ssto^ mæltnr stefnu ; enn B6r eigiminni efnt* 
Tixr^ Sreinn lekr at neuna* norKr til landaraKris (al) 
finna Harald, Tarb vindsamt^ f;nr vfbri Jörbu. 

i) tkunilutu^. i) |iann. Hk. *) heinilulni. *) nvAsýa tíl 
litlaruiiilii. t) viikr. «) fara. r) 8t«rinasanit. 

BlB. 232, 1. 
(þi) er seg^r hvarstveg^ja' hiltast, telja snjallír 
búendr mjök hétt allniörg or&, þau er fyTta dngrar. 
j>eir þegnír, er þreyta* allt í gegnuin', láta eigi brátt 
TÍb Báltnm. Ofrhugi STelIr ollu'*. 

i) tiannig Hk. s) kcppa. >) i.ílt, um aUl. *) r= iiUu, BIs. 332, 2. 

OfriM rerbr allhstt, ef sœttast akal; [leir mcnn, 
er kunuu miíila, vega ÖII mál jöfra í skdlum. 
BU. 8S3. ' • 

IfcBk' heyrt hitt, at gla&r Haraldr okSveinn scttD 
hvðctTeggi öbrum gisla; þat Targób Bysl^. {>ar taukst^ 
rflld-* sdtt mcb Táttum ok ullitm fullum frl&, at IiTArgi* 
skildi; [>cir haldi svá sæíitm! 

i-K hrFi. *)'v»síV,[an. Þ'-"'"Ifi "'■■ *) fullknmln. s) » D,o,i,7.<iT,GoogIe 6B. OTSKniiira tisnahha. 159 

BIb. 330. 
PJéSdÍfr: Ötd StelnkeU', 8Ú er vildi veiUIÍb Aga- 
leilam jtrli" gefin hd)n; styrkr stiliir olli [ivf. En 
hinii, er fegir^, segir: tlákoH lét hörrs hvit^ ^rír, 
pTÍ at aflrán' þaban' re^ndist hðnnm iili. 

>) JianDÍg Hk. •) n1. ^ar. >) gem vill fcgra núliti. *) hvatt. 
b) 1»s von. ») fri SvíírilL 

Bl8. 339, 1. 
Sami: LBndlcarlar', lystir sleitn*, lita^ grBm rarla 
BKma'*' lóg; 5id gerbi ddæmi i Jörbn. 0I[ tr&ll brnta 
hría f hlejplkjola hæls' |>eim andskotnm vfsa, er oIIh 
Ití rábi Þjitbar. . 

bt^Jr. i) i^aniir (irri(ar. ■) sS^n. 4) halda. ») fælr; ~ 
tröll brntu hríi á fotr Jiuiiii , gerðu {)eim farartilma , |i. c. þeif 
fáru illa fSr. 

Bl8. 330, 2. 

Sji bls. 269. 

Bls. 340, 1. 

5iinit.* - Ilnc^kír' hdlmbi'ia' i6k har&an , taum lib 

BanmBj ek lijgg f^lkfng hins frægsla Ilaralds gengu' 

[lar fagt. KJdr rar ^örr'* at gjaicli', grarar ivf)^; en 

I>& tæbi'' hár hrolgarmr^ at færa arma b'dendr í h<tf. 

i) hnekkir. t) Haraldr koniiogr. >) hafa gengifc. i) kvejkt- 
nr, s) tfl hegnÍDgar. «) nl. þvi. r) = rft, náti. b) eldr. 

Bla. 340, 2. 

Sami: Gagn' greipra' þegna brann; glöb Tarí> 
föat i trjbi; hertoga hristir* laaet Helna iUum stcini. 
Ijýblr l>dbn s^t lífB; logi þíngBbi^ Hn'ngum uaubgan 
d^m, ilt nibrfall Ililfa galia' næmÍBt^. 

i) bntgagD. «) grimmra. í) Haratdr koDiin^. *) kva6 npp 
jrrir. b) ekUini, «) fen^st; J^annig Hk. 

BlB. 341, 1. 
Sami: Stdl bltu rendr' fjrir BlrSndu. friíja árit 
færbi fylkir Hörba* starf J til króks" at Ilvarfi : frifer 
namBt^. 

i) >kildi. í) HaraMr konúngr. í) stnirt. tH Ijkta. 
») fA.t. 

D,o,i,7.<iT,Got")gle 160 VTSKiniNO nSHAVHA. 6 B. 

-BU. 841, 2. 
Samii Nii er TaDdmælt, svá at tfittndist, -«f' [na 
verk, er* t(iÍ keadi UpplendÍDgnm at elgaanlSan^ pid^. 
IlÖful) STlnns [rengiis'* hefir þeSBÍ þrjú niisMri feogit 
eir iTð iings t(r&r* at re mnn TinnMt^. 

■>un.. Ofrpr. .) íam.ieHk. 4) .vúmr JcogÍlL í) fi«6*- 

.r. .) v»r,. 

Bla. 3ðl. 
Sami! |>drr störra Hnifcbelgja' Tarp liTBtt höldn- 
iim eldfhgum' ðr þrstu þorpi' at jðtni hafrakjöts*. 
Gelrröbr lirokkvlskafls háta' tök glabr vib þeirrt sfn^ 

or hljdbgreipom^ afli galdra* Bmi^ja*'. 

i) pnurDÍbrínn. ■) nl. illji'buin. *) mnDui .Aiam. •) ■kinn- 
(Tuiuni. a) brákar, nl. tkiiuiarí. «) elditroku. t) þiöundú 
8)~hljdtia. *) muDns, |i. e. banu .varatijicira illyrtniro, er júm.millr 
hreytti th himuni. 

BIs. 302^ 
Sami: Slef^n- Sigurbr' eggjabí SBÍ\ Tálig;rar* 
brákar', en akapdreki akinna* skreib of' lelata heíM*'. 
Meun sáBt' orm, búinn ilvega kilju', ábr nefláagr kon- 
lingr tángar* ynni á nabri iiautalebrE*". 

i) járDirattr. i) Mitalígrar, itórrar. i) akinDara. t) ikinnaTk 
t) jfir. *) goiritb i) dltutiust. >) akofÐtum, nl. ■kinnarann. 
«) jamiroibr. lo) *kÍnDarauuni. 

Bla. 363, 1. 

Halli: Mér sýndiat frKudi Frfea k;nB' færbr f 
brynjo; hJálmfaldÍDu kútfaldi* geingr f;rir hiríi í hrfng- 
um^. Túta, Tanr úthlaupi, flærat* eld í ári'} sék^ 
svcrb leika á síbn rúghleifa^ skerU'. 

Túuliinafn'ilundtkL s) kanoske : dvergr. i) hriafabryníu. 
.) fl^r ekki. () í ár. *) eg íi: 7) míiköku. .) houum Tulu. 

VU. 3(13, 2. 

Uaralíir otc Halli : Har., Hrert Btlllir' f>«, Hallif 
H.^ ek hleyp framm at shyikanpum. Har., þú roua~ 
láta gera amjiirvan graut. H., þat er gjörr^ matr. 

.)r«. ,)R,rt.r. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 6B. UTSKIRING VISKANNA. jgX 

BIs. 364. 

B(MÍ: Haddui Bkall, cq Halli blaat of-fflli graut- 
sr ; elt kveb hornapáan hlýfis* hAnnm betr, en prýbi. 

i) haía. 

Bl8. 365. 

Sami: Greppr' þá danban grfs at grDntrauJ^nstdni* 
rosi; DJor6r bangtsnds^ sfer börg^ standa á borbi fjrir 
KÍT- Ek Ift ranbar runa' sfbur; ek rœb skjtStgerTQ 
kvsebi. Seggr hefir brendan- rana af sTÍnÍ ; send heíli, 
konángr. 

)) eg, skildit. s) faugatxutiuii. t) skjaldar, rak, , cg. «) ivln- 
iK >) ívms. - 

BIs. 370. 
Sami: Hranng' er, þars ek beld nm hifan [laungnl, 
flfxt^ Beldag fjÖr^ ; sýn^ er, at sitk^ at Hánar'^; sumir 
ro' f búb meb humrum'. LjtSat er" at gista lýsn*"; 
ek á lönd dt^^ fyrir ströndn; því sit ek blelkr í 
bmkt^^, ^ari blakkir'^ mér um hoBkka. 

i) nibr, LÍTatÍ, s) sÆan. 3) eg dö. t) aubsél. ») eg sít. 
•) hjá Rú>. r) em. ») atórum kriibbum. *) |>l a bjart 10) hjá 
Ijsunm. 11) lití. it) Jiángi. i>) alæat. 
BIb. 385, 1. 
Porgila norSmdSr : Ek drd dfúen ýsn ; ek átta 
fing^ Tib lanngn : ek vann hlömm' o£ hÖfbi hennar* ; 
þ»t Tar fjrÍT skiimrau. p6 man ek hitt, at hafftak 
farotta^, Tafban gulli; dúbnm' dðrr^ Í ÍilóU dreingg; 
^nt var fjrír leingra^. 

1) ítrjt. x) fiilngt híigg. 1) eg rotaÍÍ haní. «) avcrb. 
s) bríilum. •) ipjdt. t) leingra ailan. 

' Bls. 385, 2. 
Haraldr lcomingr: Harba' dyggir birbraenn hjuggn 
stii^i ferb' sóiti fraram i fldtta, en þatTar' skiimmn. 
Hitt var fjrr , at ek raub hranda^ fjarri fdstrlandi ; 
srerb sanng i Serkjagarbi, en pat var* lanngn. 

i) mjilg. í) liKb. i) nl. fyrir. a) (tctl. í) nl. fyrír, 
FonSH&NI^A SÖ6UR. - 12. BlNW. L 

D,o,i,7.<iT,Google 152 VTSKiniKG VISNANTÍA. 6 B. 

Bl8. 385, 3. 

PjéSélfr t Mildfngr ranb' epjitlum i mi'ba^ ; ftir 
var ítit geira mót'; gofi Torn grdm ÐoDDm; ad þ>t 
^■r^ ekömmu. Gramr setti niíir merki á sléttu Serk- 
Undi, stanng^ stiib at stillis rábl ; ]>at var fyrir iaungn. 

i) akaut. *) áani, Niu. >) iVKlr bardigi. «) nL fjrir. 
t) nerkii ttauagin. 

Bh. 386. 
þorgilt! Konúngr, otTin* ! heyr þú i nppreiat' 
orba miuna; ^amr gaf m{;r Tsf&a gullit^ ; þlt va^ f^rir 
flkðmmu. {pú") saddlr Örn, ok ejdðir Qðrvl bláaaRns'* 
ðrnm; streingr Btjrrfengina' stillis gall; þat var fjrir 
leingra. 

i) TÍHT inaDiia. >) franuDbnrti. s) gullbaag. *) uL meli. 
s) hiitrcingt. ' 

Blg. 8S7, 1. 
Haralár ienúngr ; Hin ekýra mær ! ek lilint skjAta 
framm Iilýri' af hrSbúug'; felld sú& gekk A flæbi^ ; 
]>at var ffiár akömmu. Bnn fyrir sunnan England öb 
borb und mér norbaa; ristin* röng Bkalf í röstnm; ea 
{lat var^ laungn. 

4ipi- t) • >kjndi. a) lH sjdar. «) skekin. s) nl. fjrir. 

Bl8. 38Í, 2. 
porgilsí Yinda mýgir' ! (þé) Kzt of Tnnnin Tírb- 
um knnn römm vfg; firœndr drifu rtkt und nndir; en 
Jiat var (fyrir) skðmmu. Enn fjrir sunnan Serkland 
hjö snarr þengill drengi ; gramr knnní ganng tí gunni^ > 
en þat var^ lauugn. 

i) eybír. í) \ar kmn i. ornslDm. ») »!■ 'j"''' 

BIb. 401. 
.■ Vlfr ttáUarÍ! Ek f&kk jafnan 'ÖDaubigr aubar. 
Stalls^m Btillis era |wrfi at bverfa ínnan' atafDrAm* 
Haralds, ef (vér) skolum tveir hrðkkva nndan fyrir 
einum þfngamanni. Hrein berbrebkaD^ I úngr kendag 
mí;i* annat< 

D,o,i,7.<iT,Gopgle 6B. ÐTSKIRIHG VISHAKMA. 163 

l) jieir piirfa <kki. t) gángs i. >) lyptínguL 4) => bör- 
hrdJu, hoiu. ft) TUiili eg nuf^ á. 

Bla. 403, 1. 
TrSUkonai VfHt er, at allvaldr anstan' eg^jaBt 
Testr, at leggja mdt* tíÍ) marga priíba knútn^; þat er 
iqinn BDútr^. {>ar á Talþibtirr' velja beitu, veit s^r 
{erna steilL^ af slafna haukum^ slillÍB ; ek f^lgi þar 
jafnan. 

i) Iforegs londngr. i) fund. i) margan falligan kijggal. 
*) hagr, gott fjTÍr mij;. s) hrarn. í) brafc. t) skipum. 

Bls. 403, 2. 

Sama: Skœ&' brúbr örnis j<i&a' ebt gerfa^ tffSr 
koBÚoge, (ok) lEetr ekínarauban skj&Id, er dregr at 
Iljaldr!, Svauni^ eviptir boldi manna l SFarkar^ kjapta; 
óblát konan litar úlfstnnnn innan bliJbi. 

1) -^nnig FagrsVinna.' 3) tröUkoiu. «) gjíirla. 4) trollkonaD. 

Bk 404. 

Ðraummádr: Frægr gramr hin^ digri vð fleshn 
«ifr til fremdar; ek hlaut heilagt fall til Tallar* , því 
at sátnm beima. Ek uggi eíst^ ráb tiggjs; ybr feigb 
niDn of bjrjub: ga6 veldrat' slilu; (þ&r) gefit fjllar* 
fiknm fíks^ trölls'^. 

jarfar. i) iiit .Aaita. ») veldr eÍ.' «) fylli. ») grifcugi. 
a) nl. liUum. ' 

Bls. «7, 1. 

Steinn HerSisarson; Úngr v/d! (|iú) iézt búendr 
falla alJnær Úsu; herr sdtti', þar er hiíftraulbr kan- 
úngr hætti lífi. {léRgatkvftma þeBskoiiúnga mun iflaust 
Tcra Engluffl, er {>á liffca, sem' renni enn eptir^. 

i) nl. franim. i) nl. haan. >) ol. ficiin, elti þá. 

Bls. 407, 2. 
<Sstf»': Beujaregn' féila vítt um völln, en TÍkíngar 
dbn b]ób bragna; vargr nábi bjargast þar. 
]) blDtWkir. 

L2 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle 164 ■ UTSKIRIKO TISMASMA. 6 B. 

Bls. 407, 3. 

AmÓT: VÍBÍ Tau& eirJiiiBt' þúng jírn á Engluin 
rel nier Ubu; inéíra vaifall nb kemt' um snjallan her. 
i) isegdirUujl. «) lcinr eUd. 

Bls. 408, 1. 
Steina Herdiaaraim : Mörg pjrfí) fírsk* í mttSlin^; 
sokknir menn draknubn : öfðr drengr^ lá ár* of' •áng- 
an MOTnkira. Fíra drottinn rak flðtta framin ; herr 
t6k á ramri rás fyrir rÖBkTum vÍBa. Rfklundabr veit 
undir^. 

fdrJl. í) diinu. ' !) msrp malr. *) fQrtum. s) jfu' pfca 
krin^in. •) so i hér al sunja, einsog bh. 438 itcndr; {^ctli cr 
(ttf i drápnoxii : ólafr borinn tólit — ríklundaSr vtit undir — 
aik beítan grám itnihtu ; 'þ»h jkal so upp taka : riklandatír Óiafr 
vtit lik borinn miklu btxtan gram undir aólu. (nl. á jartinki). 

Bls. 408, 2. ' 
Uaraldatikki ! Tðpnum höggnir Valþjitfs libar' IJgii 
fallnir í fen ofan, STð at gunnb?atir Nor&menn mðttn 
gdnga yfa á nám eluum. 

t) libsmeun. 

Bla. 40ð, 1. 
Amór: Glttbheilr Bfeiti' féll ofan, at fundi Btillls: 
ve* dbu framm; grjdt fltS ört ð méli Ganta^. H^kk^ 
tok-fúsa^ [)j(tb nibu at lita líf^abra^ þiísnndum'; spjdt 
fiugn laus í hauHum gumna. 

i) blolb. í) .nierkin. s) mcBi]. «) cg hyg§- •»«"'0'»"- 
gjama. t) \w. t) uL taman. 

Bls. 40», /2. 
Sami: Gjafrínr S^gna', hinu er aldri f^r i hel 
fjrir hreinakjaldar' mönuum^, fékkgagn^; blldr^ gekk 
at Tildra mun^. Jarlar d^ndu^ undan til borgari lib 
Jielrra fikka' eir'; mannkjn hefir þinn morgun st 
miunum. 

1) Noregs knniingr. a) fa^} skjalJar. b) hcmiðniinni. •) íígr. 
a) omjian. .) A tífkuin. i) Jujin. e) ftkk ei. ») v^gb. 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle 6B. UTSKiniWG VISSANNA. 165 

Bls. 413. 
Samii Itr ýngri', bí er aldre$i sásk' hdska á sbB 
tiniii, bsab nppgaunga Tib, lítinn helmfDg'. £n öflngr 
herr tór Bunnan um England at betjast nh dýraa Fy iltí; 
peÍT fuiidngt af atvndu^. 

i) lconÚDgr. i) ÐluUiI. () Ulbafla. 4) brált. 

Bts. 416, 1. 
Haraldr SigurSaraoa: \ít ganngom framm f ffU:- 
íD^n brjnjulansir nnd bldr* eg^ar; l^ilmar sliína, dc , 
Jicfka' mína^ ; Bkrúi!)* vin liggr nú nibri at akipani. 
i) hHiT. i) hcf cigi. i) d1. brjnj^D. <) herbÚDitir. 

BIs. 416, 2. - 
Sami! \kr krjlipum eigi f bug akjaldar at bjaldrL' 
^rir brakan Tápna; haldurb'' bildr valteiga^ bBOÍi »vA, 
Menskorb'^ bab mik forfcnm bera liátt hjalmstall^ 'goý 
nálma, ^ar er mæ^tist blalikar /ss^ ok hanaar. 

i) i oruítu. t) orlheldia. t) -han<l«r, koDa. 4} bUn, k<»ua. 
ft) bofubft. 6) svert. 

BIb. 417, 1. 

P/ÓSóifr: 'póit Bjálfr f;lkir falli til vallar, skalU 

ek* hverfa frá úngum erfíngjum grama; gengr, aem 

giib vill. Sói Bkfnnat'' á sýitni', konúngB efni, eii þi 

báíiB; hefuendr^ BHJallrábs llaraldB eru gerlir' hankar^. 

1) skat 'eg ei. ") íhn ekki. »J vsenligri, 4) sjnír. s) íiaair, 
fullkomiiir. «) nL hreyslinienn. 

BIb. 417, 2. 
Amérz Ofrausn' stillÍB í straangu stalB eli' olll 
þat', er Btríftir ormaldtrB* máttifc' bíía elli: litnlbr 
hramma aldins^ ótama varíirúnar^ Tiggs', sá er aldregi 
■ aparíii sik í rtpna glyggvi'. 

1} ofd;r{[ka. 1) bardaga. a) þyi. *) guUs, koniingr. s) miiti 
«. ■) gamati. r) BrÖtlkoau. s) lilfa, nL U hermabr. e) enutu. 

BIb. 418. 
Sami! HlitBtyggr* hílmir haflbit' litit brjttst^ f;rír 
9Ít i hjilm^nma^i ui biKist bÖUnsrt^ bjsrta k«a- 

* " D,o,i,7í<iT,Google 166 UTSKIRING VISKANNA. 6 B. 

úDgB: fiire at bliibugr hjSrr hf na barrk^ dögtínga bnelt- 
Is' beit skatna, t{l þsrrar hersa; menn sá þat 

i) orrboga^r. i) hafli ei. •) vHtn. <} onutuDBL t) berdjaTft. 
•) i3)lv>- t) -linckkii, jfirkaniiii);!. 

Bls. 41i). 
Sliifr; VBr^Budi geira regns', aá erratki'* spaTM 
Qór, gellc glabr f geguum orrostur jþabra^, aem^ TÍnð. 
Sá gramr flýíiit* eld, n& járnit fellda^; þesa of-dœmi 
era síban sæm^ nnd erkisliili els°. 

i) hcmik., Ilaraldr koDiÍPKr. í) alls elki. ») Jar. 4) gi^gn- 
um. >) fly^i ct. «) skol. r) >'Afr«g. s) hiiaiii, A jiirtiu. 

Bis. m, 1. 

pjáðólfr: Öid heftr goldit íllt afrob' ; nti kveb ek 
her Stiitan*; Ilaíaldr baab þjðíjum þarflaust ^sa för 
aúBtan. Æfisnjalls siklíngs lank svd, at vf^r 'rom* allir 
í Tattdam Btaíi+ : loffiiingr fékk grand bina leyr^a' Iffs. 

' 1) hcliK stútaa skaba. t) suddan i hiska. ■) eruro. 4) Í 

luettD. i) frsga. 

Bls. 420, 2. 
Amór: í>au(i hfns ýgja' konúnga varb eigi anti- 
ligr*; broddar^, reknir hoddnm^, falífbut^ hlenna sæfi'^. 
Ailir libsmenn hina mllda mildíngs kjöm heldr meirr 
falla um^ félksnaran f^lki, enn' Tildi gri&. 

]) (ittaliga. i) varfi mSiUinia til mikils tígagnt. t) skejrti. 
•) gnHrekin. >) hlifttn ekki. •) konúnginam. t) kríngnm, .«) nl. 

' Bla. 422, 1. 
Samit H^ltiTölBÚnge' f^r v(tti sá er slcaot nýtla* 
heraklpa borbi norban Sr Nlt<, varb harba^ marglofabr. 
1) koniiiigi. ■) rSiklI^. 1) lujog. 
Bls. 422, 2. 
Sami: Mfer er mjrkt', alla'greppr' séraf^^ hver 
i heimi orkar iseira (at) jöfiinm þrek;' hrafagrenuli* 
er orbina^ harkr. Hildi'Bgr gat ert^ mest úsljött 
fajarta ; vin^inr^ liv«r8 eljunfima' grams mid hiimi heflr 
iBÍlini koatab'°. 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle 6B. UTSmRISÖ VISHANRA. 167 

i) óljoii. mcl ^vi. >> ikddA, cg. tit ^A ekkL 
a) hermk., Haralilr. a) hefiF vcríl. t) alt, ðtblitt. ■} frani' 
kvxmdir. *) dugapligs. lo) ^A cr numia í {ijer varit, cn frais- 
kvKnidúr Haralds. 

BU. 423. - 
5'izmt.* Harígebr HaraJdr TJgsi sik ríkra hrerjum 
^am DDd mibgaribp j dogli'ngr r^b Blftri Ajrh til ðau&a. 
Heilög dýrri fotd' hefir ðtt^ hing stýröndum* efra* 
afrekn^i frægri hilmir hnigrat^ liL moldar. 

i) Í jurtu. a) himnankt. >) æltíogja, *) konúngum. í) igjei- ' 
ara. <) koQiÍQgt, nl. frxnda OlaFs helga. t) tmigr ei. 

BU.'496. 1. 
Porielt Skallaton: SökDar ujgr* Jfet hundraí) hir(- 
menn jöfars brenna f heitnm eldi, ea þat vxjr ee^nia 
■vl^akveld. Frétt cr, at ffrbar knáttu líggja und klð 
flag&TÍggs''; imleitum' ölablakk^ fékst áta af briun 
Frakka. 

liWiQk, s) álfi. >) Uakklciluni. t) liUi. 

Bl8. 426, 2. 
Samii Vilbjálmr, sá er rauili, mátma, hinn er akar 
b^lt' haf sunnan , . hefir of-véltan bransian Valþjiif f 
trygb. Satt er, at maundráp man BÍblitta áEuglandi; 
ei deyr meiri mildi'ngr, en mínn snarr barri var. 

l) héUb, kah. 

Bla. 427. 
Steinn Herdisarsan: Fjikir let hin íljútu flauít i 
liaf, er Jeib at haiisti; konúngr skaut stafni', þar er 
beitir Hrafnsejrr'. Borb tráíiu ;breiban veg Idiijjra 
Bktpa' 6iit 8J<ir* brim^gángr féll nn súUr. Slk miklu 
beztan gram'. 

i) Ugbi frí UndL í) -cyrL >) hafifi. ») S)6ix. p} Swf, 

>já hU. 408, 1. 

BIb. 428. 
Sami: f>rýitir Engla otvins* hélt anstr libi síau; 
koiiðugr £auma Waut stúian strsuDisæ um stýri. Allr D,o,i,7.<iT,Google 108 UTSKIHtlfG VLSIÍANHA. 6 B. 

hen* tölc glabr vih 'ÍfSgam stílli, þá'er hr/nglestir* 
kom h^a* veBtan, Olafr borina sðlu^. 

l) koniiDgi, OUrr koDiin^. s) landaiydr. i) mk., faum. 
4) hÍDgab. (v) SteT, aji bb. 408, 1. ' 

Bls. 429, 1. 

Pjöðólfr: Alldyggr ejWr Selund-byggia' nant áræb- 
is; hugr ræbrhálfum aigrimsnna: Haraldr eannar þat. 

1) SjálcDdlDga. 

Bla. 420, 2. 

Saimi Rá&gegn kondngr refsar þegnnm reyDdan 
ofB8;.h;kIc, at reklcar hiimia Iialdi npp, [jt( er valda'. 
HljAtendr averks* hafa alfkar hyrbar, ér (þeir) brjtSta 
•ir^ : Haraldr skíptir btA beiptum* : hverr nýtr sannB* 
vUi annan. 

i) fai maUIg gjöM vcrka gÍDna. ■) mam. •) tlikar refnOigar, 
iBm |icir Tuma tiL *) rcrsiagDni. a) rtttind*. 
Bia. 430. 
Samií Velijandi snekkio' hjaldrs' lét veitt mfcr 
mSrk fjrir verka^ : bann lætr tilgerbir valda bylli 
■innar, 

1) ^umig Hk. 1) hermk. , kDniingríDa. g) ktieln raitL 

Bls. 435. 
Steinn Het^íaaraon : Söknfirr Eogla atillir^ bibr 
lib eggdjarfra seggja stika öll ennd dörrum" fyrlrs'na 
landi. Jörb Fila drottins^ mnn eigi verba anilwött sverba 
sdknherliendnm*. Sik mikln beztan gram^. 

1) ÐTÍnr, Óbrr konúngr. 1) hafaaUstatur hcrskip litL g)Nor- 
cgt konilngi. *) ]iannig' F.igurtkmna. s) Stef, iji híí. 108, 1. 

Bls. 43«, 1. 
Sámi: Danskir drengir gengn ntanborbs Ul jarlSBr' 
meb brynjnr ok' bjálma ; dynr úriks' málms varti gJÖrr. 
Sártr rekkar sunnan sukkn til hafB gruDna: hárrhrann- 
Sarbr,Tar|) hausum fieirTa i ^röm jar&ar^. 

1) til hotn*. ->) 10U. b) sidrarstriindÍDa. 

BIs. 436, 2. 
Sami: I Kaupángi', þar er heilagr gramr* bWIIr, T,Google Q B. UTSKiniNa vissakka. 169 

mnn söknBtringr jöfDr binna Sveini aia ^fcul ; hann er 
rfkr. Olafr konAngr^ mnn unna sinni ætt^ háU' ; arfi 
l!lf8« þarf-at' liaÍIa þar til alls NoregB- 

i) NÍtiarcisl. i) Ólafr hclgi. >) hrlgi. 4) líaoiD ættingja, 
Oafi Haralilisyoi. í) injðg veJ. s) StcÍdd. i) Jarf ekki. 

BU. 436, mismir. 1. ' 
Sami: Kk veit, IiTar dslækinn* Olafr ranb mælií* 
úti fyrsta slnni; mer deilast mlnnl til mála. Fjölgó&r 
kaniinsr lilant fögnr sverí) litnb blö6i til hafs^ fyrir 
sunnan Halland; fyrbar rubo branda. 

i) bÍDii vaikl. >) ivcrb. i) i sjú. 

Bla. 437, 1. 
'Sami: £nn hranstgebrlconúngr bab hulda hersltildi 
aastan'' at gerva* gunni^ : gramr bjúst vi& römum Htyr*. 
Lanng borÍ> færbu út litln ,meira lib fyrir noríiaD Stab; 
tveir döglíngar trábu túnvöli rej'bar^. 

i) nl. til. a) heya. >) orustu. 4) bardaga, t) ijoÍDn. 

BIb. 437, 2. - . 
Oiafr varbi jar& dgnarorbum ok fribmálum, <v& at 
aiivaldr ^orbi eigi kalla til'. 

1) nl. nkis í NoregÍ. 

BIs. 436. 
Síeinn Herðisárson ; Konúngr heldr úiauat stdli', 
sl'zt' heiptbrábr jöfurr nábi hári^ fuldu; æ(t Egba 
droltina^ þreifst. Mœtr hilmlr Ranma verr grnnd' 
lcöldum málmi^ ok röndn' ; ek man fiengils iof. Rík- 
lundabr Veit undir'. 

1) riki «nu. a) ait.D. b) hirrí. 4) NorEgs konúnsj. ») nL 
met. e) iTertÍ. t) skUdL ») Stef, ,]i hli. 408, 1. 
Bla. 439, 1. 
Sami: Eggdjarfr þengiil þrœnda. vill leggja öll 
lönd í frib Tib ærna snilii' ; þat Hkar sk5tnam rel. 
Jijdb hngnar', er práljndr Engla œgir kngar þegna til 
fribmáia. Óla^ borinn sdiu'. 

1) meb imUlU onUd. s) liliar vel. s) Slcr, ajj bli. 408, 1. 

D,o,i,7.<iT,Google 170 UTSKiRiira TisiAMirA.- 6B. 

Bli. 430, 2. 

Amór jarlaakdld: Ek hfet á^ góbar skipaiignir', 
þi er' sátum bTern retr gaga?ert hrafoa verbgjafa^; 
{ramr ðnklc jafnan' lib*'. 

i) ávarpabL >) meiiii. «) *er. *) hermL , koniiagiaum> 

.)«pt. .)ai- - ' 

BIb. 441. 
Steinn Herðiaaraon : Hoddórr' þengill, sá er rýhr 
odda, glebr her* hrín^m ; bragnfngr bragnm Jætir bekk- 
sagnir^ fagna gjÖfum. Pfenninn* Norega koniingr gefr 
Norbmönnum atiSmtn^} fingla þverrir^ er örr. Olafr 
horinn atfln^. 

i) Br if guUi. ») mjNUi. «) «QiliigeJti. •> röiir. i) ittír- 
gj*rir. •) cjUr, Ólafr konúnp-. r) Stef, •já bU. 408, Í. 
BIe. 442. 
Stúýr: Ek TÍBBB gagnsælan' bildar-hys^i* fagna 
taÍT af g4Íbum byr grfbar^ ; aýzt^ er at kanna* bann : 
þá er gjarn bræi!iir falóíistara^, grimmr bangnm^ gekk 
sjálfr neb gyltn horni -(aii) drekka á mik' at Haugi. 

i) ligrsKUii. i) -hvi^ii, henaL , koDiinginii. i) hug. *) best. 
•) hafa vílkynnúiga vil. •) heriDk. i) inildT af ft. ■) mér 

Stemn Her'Sisarsoa : örr œttatu^ill Jöfra gefr bá- 
brynjnb skip ok gteínda* . knörrn ; b'ann vill' synja 
hnSggri BÍnnar^. |>jiib nýtr anbaE OJafs ; &k* |iú, hverr 
annarr konúngr reibír^ mönnum glíkt fe. Sik niklu 
beztan gram^. 

i) luáUta. >) muD. >) aeita J>vi, ali bann sc ipar af ff, {i. e. 
hann er urlati-. «) ajá. •) greilir. >) Stcf, sjá bU. 408, 1. 

' Bla. 447, 2. 
Sami: Eynstörr bilmir gefr fi'rum brynjnr ok 
bjálma, BTð at vir&ir eia|;j»'; þau klœM prýba hir& 
konúngB. D;ggr þeingill lætr. dreingi þiggja af a&r 
þfingar Hars' gerbari ; t/sí laniiar verbiing' svá Tés*. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 6B; UTSltlRiIfQ VISKAKKA. 171 

i) eiiu ok luaa ineli þ*b A ■angTU. s) herktxbL >) hirbÍD. 
*) trTAl HH. 

Bls. 448. 
Sami: Olafr, (hian) mildl Iconr' hildíngt', gefr 
bög^it golP tíl byiii'^, «t alli eÍQ^ snjallra jöfr« niái 
Bvi. Sp;rr{id, hTerr fJBrva^ inun gUkt ! gramr er bor- 
ÍDQ freatfitr líoaúngminna imdir hei^um himni; baRa 
er ^ðfliindr. 

i) fnendi. i) koniiDga. >) ■andThoggna guUtirúija. *) ÚL 
«r. ») nl. gcíi. t) gera. SJOUNDA BINDI. 

Bls. 2. 
lIivaB frægbaF-mildr Hákon lcom hAigat; banner alina 
beztr manna á foldu ; (hann) ftir me^ Steigar^rl i baub 
síban syni Olafs upp hálfan Noreg, en mildr málsojallr 
MagnAs TÍIdi hafa alUn fjilfr. 
Bls. 4. 
^im ireppbenti: Vðraa drottina' Iht yttt fatlt 
Halland^brandi'; flóUi varlS rekÍDn slij^tt, Hör6aTÆair 
Bveib hús. SiTwn brendi bnl^IúDgr þranda miirg ber- 
uh: Tiíiliastar hel' blf;s fasta^: visVdolsk eVkja^ nktl. 

i) Noregs konungr. >) herskildL *) eUrimi. *) áka&iga. 
*) k™. 

Bis. 5. 
poríell Hamarakáld: Störhugabr t>örlr drð vftt 
saman tiian sveltÍF meb A^li: þau ráb várut^ beldr 
haglig hÖldam. Ek frá Skjilfs vinum anÖrp mein i 
JtW, er lendir menn nrpu steini um afl aér' *ib morb- 
Tala' brynoi*. 

i) Torn eL t) teisVa arr hurtiarú ant öiL >) brzTiigU. 
*) bcrmk., koniinginn. 

Bls. 0. 
Gial Rtugaton: llmn framdi Bik líagr, ^á er al- 

'D,o,i,7.<iT,Google 172 UTSKintlfG VIBNANHA. 7 B. 

endr imdar faxa' Tilda Tsna land! lofaœlan gram, cn 
Jöfurr sótli Báleygs* vibu^ meb blám hjöYvi. 
l) dlfi, bcrmcaD. i) Obina. ■) hermciin. 

B)s. 7, 1. 
Sami: Lofbúngr ýttl libi* or Oslo tll Efils fundar 
at krefja lands. Linns Idbgefendr' ör tTennum lögum 
ok Rygir fylgbn ræal aunnan. 

l) ikípi. l) gnllí-, moim. 

Bls. 7, 2. 
Sami: J)á knátti' sjá rel vigligan, sigrl vanan 
wklfn^a flota, er óþrotligt lib knúbi árar fvrir Yrjar 
í niklnm aga'. 

i) mátti. i) tífnti. 

Bls. 8. 
Satni: Hilmir átti hÚBþfng vih sjö, |iat var fyrir 
innan Orvahamra; stdrrá&r konúngr hjdst at breuna' 
utan af Stabi, en búendr flýbn- 

i) nL allt. 

ÐIs. 9. 

iSami: Helmfngr* Egils raufst vih TÖstu*; rymr^ 
Tarí!) i her utan tí& Hlabir. Hersar máttn elgi ri6a ' 
landl fyrir lábgöfgabnm llaba drottni^. 

i) tili. s) oruito- ■) hark. *) Magniiai koniingi. 
Bls. 10. 

f>8tb<!P, er ek Teitgölast', breíir' f mibrl Bjarkey; 
Ttndar böl'^ pýtr; tær-^ stanila^ þarff^ af |i(!ri. JiSan^ 
mnn eigi frýja* elds ní; rJns, er kveldar: bjartr logi 
BTÍt>r breltan bý, rejk leggr til skýjar 

i) bær. i) htH. >) brcDOr. t) cldr. t) ckkl itcndr. •) Dcht 
gcitt. t) Jón. «) ikorla. 

Bls. 12, i. 

Skip rendust at hvatia ; sverb snarpra fyrba bitn 

elKtt'. Ullstreíngr spurM orbi, hve |><irir mœtti'. 

Lundr hjörs' kvabst heill at höudum, eu hrummr' at 

fólnm: frágum þat gjorva ; grjöís glamm gerii* á borfci. 

i) ílla. ij hmrnin bonum lÍbL i) rak. , |orír. *) »arti. 

. D,o,i,7.<iT,Google 7 B. VTSKIRIirQ VISHAHXA, j[73 

BI8.12, 2. 

þórir d Steig! (Vfer) Tarnm Qörír fölagar, f«bnm 
einn' riJi Btýri*. 

i) lctiua eian vcra. ■) n]. (fm flokkíoum. 
Bla. 13. 

Pttriell heanarakdldi S6l uanar dagB<] efc frá latt 
orb verba Agli á munni TÍb einarbar latta* sÍkKnga 
ftræla ; (tiann) krab hTern þeirra makligra at bánga 
mikln hærri, ea rik; eybir hjaldrbliks^ bel6 o( mikit 
ingr. . 

i) kona. i) óttúa. i) iTcrt», mk., ^rír. 

BIb. 14, 1. 
Bjöm krepphmti: Snarr S;gna harrí* raab Brerh 
i dtblanpBfeFbnm"; yatgr nam vftt at sKta Farma brðb 
á Harmi. ' Frdttu^ hve fylkir mitti leiba^ drottinBvikf, 
Fðr gnnnar gjörvis' Tarb grei!): bt& för, at I>6rir Tar 
heingdr. 

i) MigDiii kandn^. t) ráosBokkuni. ■) bcfiirtia frétl. *) rcU 
abra frd. b) herkoDiiiigúm. 

BIb. 14, 2. 
HlffaiS-etyggr hrafDgeebir* nam hrœba f>rænEka 
dróU, er þeiái'' þötti markar biil^ sveima^ i bygbnm. 
Ek hygg, at herbaldr lyki aidrl tveggja hersn} sfnd- 
j«ir svám* Tsra' EVáDgr: ðrn fl<S til hánga. 

i) bcriDk. i) bsaduni. ■) cldrÍDn. i) gcjsa. i) úlfr. 

BIb. 14, mlnmgr. 5. 
Bj9rn kreppheati: Hati vallbaiiga^ TengÍB* letr' 
vtkings faUa; mögr Olafs rýbr vítt'* en rógru járn 4 
ýtnm. 

i) orm*. i) gulla, mk. ■) lælr. 4),viba. 

BIb. 1&, 1. 
6ial Jllugátani Hjrr* BTeimaki', hallir^ þurrn*, 
hár logi gekk nm hhrKb þeirra. Knitti' sji laiidráb' 
koollngB, þar er salir f^llu nm lit)i þöris. 

D,g,i,7?<iT,Google 174- VTSKiniRG TtSVAHKA. 7 B. 

i) eldr. t) gejaatiL () hdi. *) ejddosl. i) míttL 
«) Mjdnnemi. 

Bta. 15, 2. 
Sami: HagTnllr konáDgr •BttlBfc 8Í<ban Ti& hBtendr 
■[a&; Bibr' batnabi. Bragafngr gat launit' rekkam 
' þasn ritt, er rábapBkir böendr áttn. 
>) nl. bmdaiiDa. i) vdttí. 

Bl8. 16. 
Sami: Gramr vann giatat |ijijfum, en gjörraii 
kaupmönnam frib, {lannB^ koDdngr bœtti btS, at tSram 
hlýddi' at Bkorba fagrbitin flaDst^ (iQeb) öxDm í Elfi. 
J) pulD er. í>^*I- ») 'lip. 

BIb. 35. 
Sami: Ek Bkal enn< kátr, ptítt vitir anda teins* 
etli skildi* andrán*} jirn taka at orna obb at beinnm. 
Svarri^! bverr prúbr eeggr de^r eitt Binn; en anart 
bjarta er skapat dreing^ } ek akai enn minnaat á prek^ 
í íbi». 

i) nLTcra. i) iveTT)i,'ineiui. i) nL mér. *) dauta. >)koiuu 
•) miii t) Lieyíti. ■) viio miniu. 

' Bla. 40. 

Porkett hamaraidld: Hugprúbr varga ntatir* lit 
Bndbat* ^rn' vestr ; blýrín* ttinnn bnitD hrSiftL* ; 
bilmlr TBDn bannat frib. 

i) hermatr. ■) hrabafc. () 1<It smm. ») kúiDiiiigar Æpaiuia. ' 

BIb. 41, 1. 
Sami: Limsorg^ of* LjðbhdB iék frkjum^ nær 
bimDÍ ; eldr gaus ör búsnm ; ferb* rar vftt' fÚB á flótti- 
Örr Bkjöldúngr Kr Íviat eldi: rsEBÍr .nDH* róggetsla' 
Taaban; faitendr mistD lífs ok anbar. 

i) eldr. *) í. *) tJUIf^B. «) folk. ») vita. t) ^bi. 
t) .Ttrtil. 

Bla. 41. 2. 
Samií HiÍDgr{n'errÍTfaríbar-gi«l«Métherjatá8kibi; 
teitr vargr ranb tðnn í margrl ben injun (0 TjrvisL 

D,o,i,7.<iT,Goo(^lc 7 B, WTSKIRIHG Tteir&NNA. 175 

Graenlsnda drottlnR* gr»ttl meyJBr snbr í e^jmn; mylak 
pj<tt) rann tH mæM; s&kkTir^ Skota* gekk hitt^ 

i) amar, hcmik. i) Ma^ii] liDniingr. ■) áriaT. t) Mi^úi 
koDiingr. gertii mikíb afrkk. ' 

BlB. 42. 
Björn krepphentit Snarr koadngr bsr Títt* nndir* 
á ílitta SBDdey ; raak omll, þá er mena all'valds jdka 
á brennr. Seggja kind Satfrie BTeitar bné nad eggjar; 
flnjallr atgrgR&ir^ rfeb sfbaa falli ManTerja. 
■í) xifa. i) skjöldn. hermk. 

BlB. 43, 1. 
Sami: Hfcrt hwV , [>at er ara OaKranbar átti, 
vax hætt; lofbúngr þræadavaan bannat Lögmannl iðsd 
^«r. Nýtr tingr gramr Egbt ÍH fenglnn' nafira bíog- 
töpab^ utar Nesjum, þar er túngr Tettrima* nmd«. 

i) h%lL i) haniltÐk. >) mk. , Liigniami. ») iTerti, bruadar. 

BU- 43, 2. 
Gisl Illagasoni Jöfra aegir' tók IrÍBtar gramfjrir 
Skítii, en Skotat flýbn. Fylkir, ai er framm tœM* 
hafM Lögmana konúng í l\W 8(n«. 

i) MagnÚ9 koniiiigr. t) gekb hniiudiga framio. *) i akipL 

BIs. 44, 1. 
SamÍ! Fdlkrorbr vana þrúngit* nnd sik Qttrnm 
tcttlSndum eyja-dróttar , áíir ea vebrsmibr Vibars', ai 
er fyikti hamalt', bitti TalekB jarla. 

>) |)rejiigll s) bermk. g) odda fjlkiDgu, 

BIb. 44, 2. 
Sami: (V-^r) hábum Mldi meb frænda naralds tí& 
InnaDTerba AnDgiiInsy, fnr erkoD<ngr ofc ríkfa TeBdir' 
Jarlar brato kapp sitt* af reibi^. 

i) — S'anil', Toldufi^. s) kepptu hvérir vib alrs,. ») i lik»r». 

BIs. 45, 1. 
Sami: MagDÚss liibar' höf6u skorit mHrgan bang- D,o,i,7.<iT,Google 176- rXSKIRlSG V1SNAK5A. 7 fi. 

TWg* bjBrtutn oddi. Kapps vel' skipnlb Iklff hertoga 
Tirb at flpríiifi fyrir darri* konúnga. 

l) líbamiiiiii. i) ikjöld. *) mjoj{ vcl. «) iLeyti. 

Bls. 45, 2. 

Bjöm irepphenti: Laufi Inndr* rih in'spclli Hngs 

Uni prúbs í Annguli randl, þar slög' Bnnddu^ ; broddr 

fltf inúbigt^. J6ta felUri he&r farit ÖU ejlönd brandi; 

gmnd llggr vítt und dróttum ðjg$s döglíngs nm stuDdirt 

i) hermk., Magniú kanimgr. a) vopo. b) fluga. <) fljótt. 
s) Hagniii konúDgr. 

Bls. 46, 1. 
Porkell hamareiáld : Broddc dundi á brjnjar 
brsgníngr Blciut af magni, alÍTaldr Egba' iTeigbiátm*, 
bltSb atokk á lijálma. Hagl itreings? flöálirlngá, ferb^ 
hné, ea gramr HÖrba lét verba banat jarli ( harbri 
I^arla uSkn. ' 

>) MagDÚs koniingr. i) boga. ») önar. «) LtsmenD. 

Bli. 46, 2. 
Gítl lUugatoni Böbkennir^ skaut bábum böndom, 
iUr herr hilmls vi pTÚIIiga'. Abr Hugi (elil, Htukkn 
hTÍtmýlÍDgar^ if ilmi^, þeims' jöfnrr evetgbi. 

t) bermk. i) hrauitliga. >) 'óryti. *) baga. s) ficiai cr. 

BlB. 49, 1. 
^aUi Hve lanna þfnir þfngTncir höfb/ngjar þér 
hnosBÍr? reyndu oss, jöfurr! Rengr bifast í röst* 
nm Testr. 

Bls. 40, 2. 
Magnáa ierfœttr: Helig ills f<SIgian minu lub', 
þanna* ek réb Teits margteitum mönnum. Ek Ixt 
klökkvau húf^ klífs^ kdlgur^ 

i) varil fe mlDU. i) ^nn cr. •) ikipsborl. >) fara yfir. 

BIb. 49, 3. ' 
G/»l Illugaaon : Seggir höfiu fegit heimför if 

D,g,i,7?<iT,Google 7B. BTSKimilG T19IIAIIIIA. 177 

hðfaUniulDÍ' ; þi var tóín lokft. Lind<'nienn lUu sjá- , 
dilfin aegl eett vib hdiia yfir götga* llbt'. 
i) konángi. *) glKiiligii. a) tkipi. 
Bls. 51, 1. 
Sami: Vigr j^rútnaMi en steiniSbr* Blorlbar' galli* 
kejrbi TGfl^á eta;. Dýrrdreki und skelfi Dant* bfant 
hr;gg í hTerri glymbrúlíii hafs'. 

i) mjög útir. s) Atign. i) stonnr. «) leglio. ») .Magaúii 
kondDgL •} hÍTu: 

BÍ8. ð1, 2. 
Sami! Blár ægir skaut btinnni arfra, ^álfr' hlj^p 
f gin goiluu' höfbl: TairaBti' djdps* akeiu tf hanaum 
dðgKngB ðreka, eein hlmins ei«a'. 

i) •jdr. ■) gjUtD. i) eldi. «) guUÍb. •).ddiag 

Bls. &3, 1. 
Sami: Sítan framdlst Upplincls gramr' á SvU 
diottni<> anatr frá Slfi. Libakelfir' tök Ið h&r'ub 
(nieb) fránni* eggja' or lögum Gauta^. 

i) BbgDii) kondiigr. i]þ. e.^cddi liiad af haauin. ■) h«i'ink. 
•) Burpri. •) egg. ■) Gantlaadi. 

Bls. 53, 2. 
pOTÍell kamaraidldi Hraustr allFsldr lit Talskan 
hrand ok randir ^bIIb saman anstar* Elfi; vitr atilltr 
raub töIId* Vellmlldr* kouAngr THrb' þráal* á vCg, 
|iar er herbir^ f%llu; ^uzkr bolr lá und gulri klti 
grás urnar. 

fjrir austuL •) femndr- i) eeigiu. •) gj»ro. s) menn. 

Bls. 54. ^ 
JVórðmmn; Hinn pjiibreilbi Ingl dTelr allleingl of- 
ureib. 

Bls. 57, 1-2. 
Gramr apurU, bTst Giffarbr gerbft hann Tar at 
kominn f>annig, |)d er lib barbiat; \ht mbum Tápn i ' 

FORSMAiniA SÖGOR. 13. BlllÐI. M 

D,o,i,7.<i'T,'Cobgle 176 STtKmillO TISHAIII*. 7 B. 

dreyn. FnaiM* vt'r fiiiátrnifcr franreilW 4 nntNUi 
iáí VBlikl rfddariiii filsk^, Cbam) tIII ci(i fylla iln 
flolLÍ. 

lá dniolr! mstr. i) faldi jíg. 

Bls. 57, 3. 
Gial Illugasoni FtiIkliTðtabr* reib fjrstrf gégniim 
safnab Svía, hnugginn' sigri. Drejrufr 'milmr ntb 
hiaapa á mebal hanBS ok hetb^ hans indslcota. 

i) hermb. >) tv^tan. 

BIb. 58, 1. 
iSomi .- Helmerki ■ blés um höfbi febr SigDr)^r*i 
en frdnn^ hn^nn* gladdist ; ek si ]iann fyik! Tegn 
snÖrpu sverM tll algrs meb mesluro frama. ' 

i) henðcTkif *) MagniU koDúngs. t) hlrbr. «) 'iatSa. 

Blt. 08, 2. 
Sami: Ek fflg^ frækniim Ejsteins fö&ur' í atals 
drlfn'*; ek, ranr TÍsförDa^, brá opthjörvi meb fTœndi 
Haralds^, {tar er vega' þorfti. . 

i) Magnási koDiin{;L i) onutu. ■) itsJ^íSSnm. t) nL haitirála, 
Ma^inisi. t) bojaiL 

* Bls. 50. 

El^dm: Hvl samlr' bitt gelistirt>nm hirbmannl, at 
dúsa't vestu^ nú knár, riddarinn hári^, þd kjiil koati*. 
.|>flt er satt, at ek být GjaffarH (at) rei6a* bjttu} anstr 
er til^ bár i breibhúfubnm heeti hTs(]arbar*. 

i) isiuir. vera atgjörbalaui. •) vertD. 4) pralL i) kjSl- 
nrÍDn koitiit. t) Wa. i) or. i) ^vi boTtibreíla akipi. 

Blg. 60. 

Sami! Bk frá, at (þhr) rdknt fliitta á Foxernl: 
þar var barbr hernabr; annat lib manna faisk', er ek 
■heyrba. Gingr hjiloi^inia berbis' var hír*, þar w 
Giflarbr barbt í hel gauzka dreingi, er* virn ataddlr. 

1) f(d aig. 1) hensMiaiiai, Gjafiuti. t) mikil]. «) hvar 

Bii. 61, 1. 
MagniÍ9 berb«ian! MattUdr er aú ein, er n^w 

D,o,i,7.<iT,Goo'íle fB. ■ ðtðHIhllfG TlflNAHIIA. 17Ö 

nir leik ok teltl, ok f«kr fiildi; gveÍU mir' drekkr 
OT flámid nikr. fii bvf^rpr stiniil, er v^rt éíb löad 
i^nda*, kcRnlr nfér («t) Bofa l(lll!)t sMrti bita lil^M 
h«ríiít». 

i) Itflfii. •) mtft hcrikaði. •) sfcjðUa. 

m. «1, 2. 

iSianf! Hrat er fcelra f heinU en vifit (ngní 
t&áld bfggr ^sldan 4 þri ; aá d&gr er mjðk liAgr, er 
dvelr dreingi. Ek ber ^inn fiiingsn harnt af þfngl, 
er' ek gkal sldregi finna minn BTanni; menn ekr^t- 
a«t at miltí^. 

i) ab. •) i míimíwidmti. 

Bls. 62. 

Sami: EJk spjr i hljðbi gSb orti gullhrtngs gerbar* 

nm skáld; jörp armWn' mun elgi Terpa á glœ sfnnm 

(orbnm)^. Ek annrxktar* mðlnm gDbveQar þ<tptu*, þðtt 

elgi Bnnág^ opt; TÍti Inenn, at ek h;gg henni hála^. 

i)hvk. 01^^ t)iil. u1a]>a;u»rtit3i>ii^. 4) áiUr. i)í\í. 
•) nL baiu. r) tH bcnai icL 

Bls. 06. 
Teftr blæa vegg' drI* tiggja; Tifir* þollr naub ( 
löbri } læ klúngrs* tekr at knýja kéip, en' gellr í reip< 
lun. Bljdrr ^iitðgr TÖndr^ skelfr, eik^ skerr at SóW, 
beit' verltt slíta sjá. Magnús stýrlr' m4b<° und 
rSndn*'. 

1} ikipibarbíl). s) krfogiim. ■) ikqiit. «) skatii vibar, t'iniilr. 
s) ijiitiii liglutré. «) akipiti. t) hlcypr cptir sjónuni. s) ikipin. 
•} helir. ui) bug. 11) >kil<ii, al. tal al bera. 
BU. ð7. 
Uhlffinn gramr bab-«t eggendr* ugga U&, hrt^i 
er> lét hinn ^ðti landgarbr^ {ftit, bM-bi*. Satt rar, 
at allTaldr átti borit^ ögnanart hjarta} g^st síb varb 
trejstast farsaelu'^ í gný greMs*. 

1) (fna hngrökbu f^l'g*< >) hTCt-M seni. () tjiir. 4) jiafnL 
•) bit. ' *t heppN k«niii^> I ik^lagan. t) ijáfarína. 
,- " ■ . M 2 

D,o,i,7.<iT,Google 180 VTSKIRIKO TISKAlfKA. 7 B. 

Bii. m 

Magntía herheian: (Vir) skBlam hTitt* VvitíM* 
helmför*} 01011 hngr «r i Dyfllnni; en. ek kem eigi 
■DBtr tll Kaupings kvenna^ í banBtÍ. IJQÍk' þW, st 
fngjan' Bjnjar^ eigi ganm{ifnga'; ærBkaa' veldr þW, 
er"' ek aon írshDm svanna betr en mir. 

i) ikjiitt , *) Ijuta \íb. •) nL kon»ft heim. •) kvmiia f N%ar~ 
ún. a) eg niii. i) ni ihiga kona. r) nL mér. ■) ikcmtilíp 
vibtali. *) Bi^n. 10) al. 

BIb. 71. 

þorkell hamaTSÍáld : Itr ýnfvi réb dí>an nppgKan^ 
me% lítinn helmiDg' ; ek hygg föbur EyBteinB^ treyst- 
aat iræbi. ^jiirr gall hitt, eo Mafnða BÍtti i gefnum 
Viti milmsæklr^ ranb mækli egg hneit rib* fjSr eegga. 

1) llbsafla. 1) Magaii). koDiUig. s) bermL •) kom vib. 

Bls. 75. 

Pórarinn íttittfeldr: Framr hoHr herr dreíf hvab- 
an æfa' til banda haukBnjöllum''fraiiiI, HVft aem (menn) 
böfbu frítt rtttkouúnga k;n> (Hrólfi) margBpökam Kráka 
í f8r fyrr. 

i) allitabar iti- i) iiiu4yDdtnii. t) konnngbonu menn , nL 
bafa dnfit til bauda. i 

Bl«. 76. 
Sami: StA mikit lib marftipikB fjlkia, Tilt' mild- 
íngi', kom Bamsn, st Bextigir Bkarfögr^ skiþ hDÍga 
hfeban nm lög vib Bkðp^ hreiuB gnhst 

1) hlfthoUt. i) SigurbikoniingL •) faltlga samskðmb. «) eptir 
rátiitöftin. 

Bla. 77, 1. 
Sami: Skaplig ' skaffn skipa hörb 6hv veBtr om 
haf at ætljorbn Eingls. Snjallr jftfurr firænds þötti 
{larlands', sem hrar', allsheijar^ yflrmabr. 

1) falUga löguti, Tcl smlbut. >) 1 |)vj landi. 't) allsular. 
*) allra mamia. 

BIb. 77, 2. 
Einar StúlaMn: VáBSiibifr' físl rfeb neBtnm heln- 
fngi' Teatr; ægiB marr* 6h and hirra at enakn lábi. 

, ■ D,o,i,7.<iT,Goo(íle •flS. OTSKlRHra TISIIAHNA. tBi 

HdptglaKr Ulmlr 16t tttl* hTÍIaat, ok nr þabni retr- 
IfltD^O; ne^ atígr betri gmar af val rimrar*. 

i) ^QtMEll. ■) liliufla. ■) AlfSíi. «) skip«ufhaak >) þar.. 
•) aHAini Tfltriiui. r) cUi. ■) ibipL 
Bli. m 
Sami: Ok þjúbfcoaángr, si er seztr gat rfki oDd 
sdlar raDDÍ', 61 ÖaA^ annan Vetr á Jakoba landi. \nt 
bA ek liilmi lierjar^ gjalda frðmnm jarli lansmicli; 
BnarlTndr gramr brœddi* sran bjaldr-BÍnu'. 

i) himm. >) liíti, w. i) ^joUr. t) gaf brit. >} bns- 

Bl8. 70, 1. 
Baldór alcvaldrí: Ok fidýrir* Tíkfngar föro at 
»<tti' Fjöinia-hnStB^-rfkDm gram; tÍsí hlöb* Tfgisum^. 
Herr nibi at hrjtiba itta galeibr, þar er fitt lib f^U- 
at'. Dreinjja Tinr', hollr f;rbum, hlant feingi'. 

i) leitúr. ■) i mdlL >) ornitu-. ■) lagli A TcUi. s) bermk. 
•) lcU ei. t) koiningr. >) hlaukipti, herasg. , 
BÍB. TO, 2. 
Sami! Ek Bkal inns þan sttfr verk konÍDfi, er 
vim i Spini; slaungvir Vánnr dags^ vinn prútt* sött- 
an SÍDtre. HermÖDDDm , þelm er nítto^ gerfa'^ gobB 
Titti' a&r bobnnm, geitiat heldr gritt'^ (at) berjast vib 
gram HSrba^. 

i) grills, koDÚDgríiiD. i) mkliga. •) neitutiii. 4) ðtdáo^t. 
•} klÚtDÍ. «) liKttligt. t) Noregs koniing. 
BIH..80, 1. 

Sami! Snjallr lofbúngg kDndr! (þd) vann hinn 
^ribja glgr subr á fr6ni, er (þ^r) lendut vlb borg þi, 
er (menD) kalla Liisibon. 

Bla. 80, 2. 

Sami: Frilkþe^sandi' ! ek iti yX>i fýsast at vlnna 
iÍTaflsan st^r* fjórba sinni, lit þar, er heitir Alkasst 
Ek fri nnnit til sorga heibiuB \IU i elnol ejddri borg; 
herr hlttti st drtfa i íltftU. 

i) berkonúilgT. ■) DruitiL ■) tdk \*b rátu. 

D,o,i,7.<i-vCoogle 162 VTWmifG VUKA.KV*. , 'Íft 

Bla. 81. 

Sanrii (f(iv> trqyiteit (atl rj^U tcg- fj^r^ ■mten 
NjSmsaiid; (i^ tjdbl* ;bt; aáakiri*'ad tU h>»^ «uda. 

i) hjilpabi. >) dra. «) njm. 

Bh. 8». ' 

Stmi'! V'erk bragBfnSB iSerkJHn ftafs gerrt frœg: 
Mftgtyrklr* fet l»rk« Bfga rfiiB fyrfef g«gnitíg sýgiw*, 
cn benieDKÍnK gðndkr JtfagB gný^rdttr* wittí mtlS 
gengi* neban f halti at ^tmewniD helH^ 

i) bennk. t) b jargÍli. >) hc*Tiil. ^neitiiráia. >)dbreUtiiia. 

Bls. 83, 1. 
Pórflrhm ttaltfelilr: Gusnhagr* gramr hviC gnma 
driga tiá biásvarta bj'^arga^ & I>j*i'g; f'& er ramdýr 
' [irviia,^ iQeb lib slgn f rei|wim fjfrir hiibdjr heliis. 
i) íakimt- ■) diip. •) báUrgir. 

Bla. 83s 2. 
Fomiintert •ttxb tjrlr alalnt Btji^ aaki', fitlb* 
nukabist; |iar TSrti BÍÍib«bu« Ut> (at) þola eggjar ok 
«U. «fcr fMgi hana. 

i) hrr^aráe^ ,^ 

fíaMir aivaMrit Ksbúb^v aati' neilba þat/iUUt, 
er flýbl ferfcsknndliga' undan : iitr hrelmr'* Torb'f heUik 
CH«i«).l)aub't|jðfala þiaeliMá^ enn.aftig^ lífa', }i er 
({lér) nnnut gamalt fi%i« ; tisftl »ld Mlk krJH f eldf. 

l) í skjadí. i) dlsti. >) hutáiigjuiD. 4) kamuke aÍMÍtf. 
*J| 4«]r<l^ >4 *) wti' 

: nis, 84, ^ 

StmÍ! Margdýrkabr' merlir* oftartihjdla' konaUp* 
tttfil tli ítitzn: freradar rswir rar fúaa frifisllta^, 

i). viVrtEgtir. »X liUiUÍii *) skyjdar, turmk *) onuta. 

BI«. 85. 
Sami: S(tAa WaUtí. vw hin ittt' oddbdti' nrim 
hUO i grKnnÍ Man5rk; ferb^ffamB raabFiswgjöU^. 

. 1) itlnndí. .) DitUU. Il b«ti. ■ *J ti6. ðrvv. 

D,o„..d.,CQOgle 7 B. wrsNiRnro nsnftiiiiA. 183 

Klt. m, 

Sinar SkúlúMon: 8kálði< eB-tt> elDfalt lof WB 

'^Tlsira* <ilvaM«: bllniir Kt hancaldan hif trífs i Grikk- 

K&lti'*, ábr aubleitir' festl akíp vib einktr breiU. Akrs- 

borg; öll old beib fegÍDt mor^D meb Btilli. 

- i) iDér, ikilÆim. ■) cr elKL •) itdrmcniuka. i) Gnkkland* 

Blt. 81. 

Samii Ek get þeiB ,' er 4)gihlAr gnmr fitr Tf tja 

Jdrttlt bjrgbtr: mebH vítnb* obra aQbKn; ond TlbiiDi 

gfjgggi bbI*; ok hanliatrilDS* tejghati' nábl hTtU^ 

laapst í breinu vafnl Jirdamr ; {>at ráb^ nr leyft*. 

i) memi. *) nta ekU- ■) vindi. 4^ hinuú. >) liandir. 
•> iiik. t) ikjdtt. lerk. t) lofab, •ríhfTæp. 
Blt. B2, 1. 
p^aHhn atnttfetdr: Foz Sndtla svði^blt' mm 
ej^ npply meban arir aAlborj^^ aleitdrt Tegasmr* 
granna geira gnýatærir'l fá hefir þregirt f Fttri*Jiir- ' 
danar'. 

l^brrfogK^hmi^i kondiignBa. >) s^ ■) faimíiis. «>li'3egr. 
.> hfnoh. •> v.tiri. t) gc^ta. 

Bk. SO, 2. 
&at: Hnlr fjUir Hértsl (^) wbir glttt lofi* 
kíiktattrt' at gröf gnbs'. Siklíngr! adi skín œft* i 
fJUdjFggnk YggB Mais»li<, tn.þifc. 

i) gttgáta; b<»fcri. i) jkrinlaglbrí niaona, nl pilli Og {;eriein- 
om. ' >) Krúts. ' «) aldrd. ■) hrafn-^^', hömanQ. - 

Bis. i»a, 1. 

BalMw titmkki; BsK&ir benja tftr' ! (þtt) þátt* 
bdftnt tMirg af rfkl, en galt> tf mildi ; hverr hildr* 
.hábÍBt lilb piýbL 

l) liir*. ■) oiWr. ») gafít hana aplr. *) oniJta. 

Bls. «3, 2. 
Einar Skátaaim': Kk frá dcili' drdtttr' vinoaSætt; 
drcingr miiiBÍal {wBt; vablaMDgr iékm t'Í9 btast f hríb 
Hzittar*. Stjrrkr guinar talB* nunnlitubri brwit tí- D,o,i,7.<iT,Google 184 DTSKIRING VlBIIiiH8&. TB. 

likt' vlrkl; íögr trerl) rvbaat, en lurr tnrtgníogr blaat 
figDB dgri. 

i) no. ■) kondngira. () onutn. 4) ■nwr. *) kennk. 
*) voUlrgt. 

Bli. 114. 

jíau Pðrðr: Nú tekr ýgr^ ofkúglBii* at æg])i m&r 
drjiigunij þinit hjaldr-gegDÍnii^ böldr'lieflr am hlion- 
af mlk tjaldi. Linnbðls^ gjafil tnatt mun ek lita 
vfaau^ þjtJf lauua at sinai,' þdtt mía tin t«S aod'' 
þfauia blut. 

1) cikÍDD. 1) onKldiimitr. t) bogjani. «} ivipb ■} gnlb. 
•) uppvÍMD. t) te koinin andir. 

Bl8. 137, 
Einar Siúltuon: |)engill Mœral þlna vegr ermik- 
ill; ertn alfrtibr, evk tí eigi Bkorllr; beSg gáim löga 
(at) legja þkr. Fíngrn^drr Ivar er eigl enn komiaa 
faíagat; fœgirjdbr twaga* ! sitta k;rr bji beaoi*, 

■) mk. i) 5ig;rf^ 

Bla. 152. 
pórarim atuttfeldr: Hykk, at btr megi þekkjs 
089 i heldr atuttnm feldi; en ek lœt mfer hlýba þetos 
dprýbP: bvat haQm« faeldr en t&tra? Hildíagrl (fid) 
Taírír laildr, ef .þA Tildir mara mik^ mnni Tlldri* 
•kikkJD. 

1) Jieniia t>raj^ biínjiig. ■){«(■( htít >) jkU iii^, gel« 
méT. ■) nokkub betrí. 

Bla. 153. 
SatBÍi Fölkrakkr þengiU }>rændtl þ<i TKndÍr> (nt) 
gefa mér nakkTat tt fnndi, ^ ek fenga stef> frmnda 
Serka^ HionfSmildr hildíngrl Ibt þú at (hann) hfeti 
Hikon mðratriitr; enn mir aamir* at minnttt gjöm 
i þat. 

1) lofaUr. ■) orti am. ■) Hdon SerkiiOD. *) Ler. 

Bli. 154. 
Samii Ltitiamr FJörutkeifr heBr \(bé velfat frnlv- 
um< um her', ok ijntr' ktittb leirl biat gtmlt ira*. 

D,o,i,7.<iT,Google 7B. OTBKIKIIIG THIIASIIA.' 18ð 

.Ofc, or^rudr ilcelfr*! Ta>t« wllga< bradda^ elu 
krika i SerUBndl, barta* hrsddr HSgna hftfn'. 

i) kvKbmn. i) nubtl niuina. ■) gj>™'< *) unuien. 
i) Fiðntikcirr. t) varU. t) fad^a. •) (d bvM. >) bjilmmB. 
BIs. 155. 
Sigur&- jénaUtfari'. Ar* bar ek itrnlbr sbjöldtiin 
bWta sl^tftt tll e$g}a ikdrar* , en ranbaa frá' ; akáld 
bibr, Bt gnb valdl^. STannll \ti hðgg hefik ofhðggrlt 
frfnDm manni é BlAIandl; gnb rciir bandvíat aókn ok 
algri. 

i) foHnuiia >) onutD. *) nl. orQitniinL *) rAL 

Bls. 197. 
Sinar Skálatom Erleiidr gapamnnnr heflr baldit 
nndan gi^Í allTalds; gramrl akalattn* knnna gnmna 
HDi fiat. Nanbayiijar mnnn bafa Taldlt* hdbar Jöfra' 
galdrs* htibnekjanda^; geta rerbr {leH fyrir fribom 
gotDsm'. 

i) ^n (lilt el i) ráUt. >)j3iiu. 4)iiií1j, nl. gulli. i)hiiB, 
bTdd, eit Avitd futU cr línka, §á lem rakir (nL rckr, haúur) 
(Jaiw, SrUtr mtílr. *) möiuiani. 

Bia. im 
BaUór ah>eldri: Magnús f%kk >« niiklD leibgri 
fjlUngar armt, hana ntut margi gelngÍB'; Tarmr vBÍr 
oam at brUa Tðll. 

.) fjl«Ur. 

Bli. 181. 
Sami: Ágbjðm, aá er h^'t illa ortium nm stilli, 
varb at stíga i Sarp; grflmr fæbtr TÍba viga TBf*. Gramr 
lét beingja Nmrelb i grlmman grandmelb Sigart Qanda*; 
gUtnbr brannbáÍBi galt^ hdeþínga mála^ 

hnBfagl. ■) Hagbuts, nL gálf^a. l) gnlU, NcraV 
«) lufU *ieKÍa af. l'nnfaDdiiin inDÚ kondagi. 

BÍB. 184. 
Einar Siálaton! (filenn) Inko Tlg; bryna* bi- 
tkraBtnm' Bj«rgynJ«> T«r-a kostr brantfar* Ttfcn. 

iJMr. •) ikipiim. >) BjSrgTÍiiarmutfM. 

D,g,i,7?<iT,Google 186 STBKIIIlirfi TtaHAIIIIA. Sgmi: By»Þrár' hiBfni muUtmtir*! ^ú Itet 
flggjar rolSDn á átryggam holðBia aid hárl^' Hve^n. 
Harbr hirs* lerk^Mri 1 (^) ittnfe aiUtii Tib iltlUa 
Hleaejjir þröm, þir er hregg*^ bléin merki of virbam. 

þrantgfitr. ■) bcrnutii *) hini. «) Otím. ■) bernuibr. 
.) ,Ar. 

Bh. IM. aliBgr. ð, L 
HMér akvúldHt JÍuibieBdirl n« er lUr Nm^ 
fiUlna nndir þik; þín gtpt liggr A gr«Do' léþi: þat «» 
gnþe ráþ. 

i) pmaa. 

Bli4 IM, idangr. «, 2: 
Sitiar ShíAiMM : 'Úagt \aUbt ilíg^ £11» gcitÍDgB* 
rme^ rAþiniI lUi bmz. 

Bli. 2oe. 

ivw iHgirmmdarfim : Fíbh liÍikDpv, (fdr er 
frwnast þtfttn (lera), gcrbn itírain nm ■^ÖIdðnga kyn*i 
SvA bir raunlr, it Mignús rn laUr þeii hins niMs 
rfki konÚDgi. 

l) Stgoit. 

Bli^20& 

fomi: Hðrbar okSygnir ttfkn rib mHAnm MigBÍfl^ , 
i;nt, at* Harald fallÍQn ; mirgir menn iiSrait á (íngi 
bubldngi a;nl í bnSbur atíb. 
tfúr. 

B1íl3I8. 
KolHprOSi: HUwirl (þér) tmimtl' odtfirft* (mc«>} 
srerfcum und ^lmli uatr f^rjr Mynaí;. tib hrafns' 
fttkk Terbar-^. 

i) lulbaí. ■) bvdof^ ■) bra&U'. «> braUf. 

Bfe.SW. 
Swrí/ Fyrr en ftrfngnildr harriviIiH (fOT«> Þ«ban, 
Ið ðU hjins Teibdng' « t«Ií. Vfgilar kM«ngF kliÉai«. 

bW. i) .te£ D,o,i,7.<iT,Google 711. U-niUU)IG VUIIAXIIA. 187 

Blt. SIO. 
&ittu.- Ek niigt lým*, hn tíiI nnb Qöu lárÍM^; 
bnfn laat í bea Osata, ðra f;lldit ■!][ ■jaldM^. . Ptifm 
•TeT<b« glanm Iwrþandiun*, ti g«rbu TÓg', wb goldit 
i Krákaakögi; nas er at rfti þtun. 

)) (Ito (ji. ■) tveA. *) f jUdi ag «pt. 4 bttiDÍÍaDiim. 
») bardaga. 

Bla. 914. 
Vatnornr wh «Igl vel vi& 6t;^K* í Portnl*' 

. BI» 216, 1. 
Sigurðr tlembir: GottTtr iganuna,', evT^ dmkk- 
um glablr, ok graragBon gekk.glabr metal bekkja; nr~t* 
þar Tant' garaana at pBMadrjkiUa : {legn gladdl þega 
^vlanda*, nn «k w. 

TkunhnMW. >) iUá w. •) ikaHr. ,*) i ^ri IndL 

Bu. sia, 1 

F4tt eitk' fjlfir hile;d^rL fofu^; dfakbandit akip 
n^r^ uod u^U. ' 

Ci (Up. <! iWm. >) lik}f<-- 
Bla. 220. 

BÍiw Shlíaíon: Ersteinn gefr lýbon anb, Slgurbr 
eykr lijaldr Bkjalda'r', Ingl lætr slög' aýngja, Magniis 
Bfunr frib bragna. Efu fjöldýra bragnfngB^ rýbr fölk- 
^ald^ blöbl; aldri haf^ vtiri gdrir braebr ean komlt 
und aöl^ 

i^ onulii. ■) Topn. «) pcjMT koniiiip ijnír. «) ikjöU. 

Bla. 232. . 

þorbjwm StakiaahtldT Hvatír Noibmeira hjaggn 
ugglaoat glugga i nýja b«rU i kap (meb) öxar eggj^ 
vmi '^t T«r UHat*. Ejfteadi amar hðngra' aá* jbrar 
vUtr («&) o£m19 (þ^r) b&rbuat^ víga&rii i TÍgljUngi'^ 
tra«b) Jirmak 

kafi. ■) Mkt. •) faermaui. «) ain. *) l>jiig|[ii£ jbr. 
•} glugp ' *Vnpinu. 

D,o,i,7.<iT,Goog]e 188 OTSKIRIKG TISTtaHltA. 7 B. 

Bli. 234, 1. 
S^uir Skálaioni (IjfifniUdr ok framr gnmt g;ilt 
Vftnrjaiii gJSrræM*} vtrt> þinnlg haU>. Flest ftflk 
varfc hrœtt, ihr fengl aætt, en aá, er jtfk gjöldin^, 
Uk glsla. 

i) ■kjölTcfci. ■) koDÚngr \aih dríii|;ari Í ^cÍm AiptiuD. 

•) UgbÍ gSM á. 

Bla. 334, 2. 
iSimii: Slklfngr Tann nStt' yH Bnarþa drdtt nær 
Leikbergl, (■<) bœrer leyffcr lýbnm. R«n!rflýbn ríkt*, 
ok relddn^ slíkt sem KlNngr ban)!)j Std feeti* aub^ 

l) •dkD, barbiat. ■) aT ðlla megm. ■) gnldti. 4) handuUU. 
i) fé utt 

BlB. 286, 1. 

Samii Atta tigir manna vorn staddir meb s;bÍ 

MaddaUr; biíttD^ aira BegnB' ná^nnir* fremat'. ' 

Jirej'tir hranna draslla* tiSk {>ana jarl (meb) þrimr skút' 

Am; hraottrbraeskitf)* nistEr'gsf frömninjöfrihafutisitt. 

i) ijáfar, bliibs. 1) hcnuk. ■) hefir mikiiinnppgíng. 4) ikipi, 
Ejiteiim koniiiigr. ») amar. «) íaXlr, ntk. , Hinddr jari. 

Bls. 235, 2. 
&nnt.- HeSk frétt, at lib Apardjdnar [hlU jöfnrr 
e;ddi.fríb: fiJÍkaTell' brusta. 

i) ■verbin. 

Bla. 235, 3. 
Samii Hjörr bufclúags beit, bl<Sb ffell i dörr', hotl 
birb fjlgbist vib IIjartBfolL Heit valkastar Wn* gloddi 
hugin^ v'n vitnis* ö^; beit' Engla hrubuat. 

i> »p(otín. •) blob. •) hrJ-n. 4) Uót. ») ikip. 

Bls. 230; 1. 

Sami: Hilmir j«Sk bjaldr; (þar) var I^örva goldr'; 
hildar aký^ bjtfat vib HTlCabý. Rfkr^ fyrigarmr «k<tgar« 
lék vlb rðnn^; ytgjar" tönn rsnbstt l^rbom Ihímt 
harmr. 

Urd>)tL *) ik{HIdr. >) Sflagrf 4)cldr. s)bii>. •) iiU>. ' T,Google - 7 B. DTSKlRIKa VISirAIIIIA. 189 

Bla. SM, 2. 
Samii Stretngjar regn^ drelf: gega dSgUMgr drkp 
•kjatdlíenan her; styijar garbnnf*, þá ergndtt^ relti- 
inanaa^ stftt nnd&lumi, rar^ ttöfckva. 

i) ðnir. •) ikjaliUMrgitf rofinfc!. •) (jaldL «) tiddm. 

Bla. 237. 

SamÍ! SÍkUngr ranb svei^i gjldisferb* alelt prútt 
ParU Ifk í PdaTÍk: vfsir Tann breat* allt LdDgatún 
fftr Testan ealt^ ; brandr ;all vib brda. 

uUtr. >) brcndl. >) baT. 

Bls. 238. 

Sami: Snlld SignrbHr, f>e8i er rýbr anarpe sdr- 
'fl^a elda' blöbi, berr magnl*; .gob sjálfr hefir geflt 
J5fri gagn. Sein^ relbortir* Raunia rcair greifcir töl- 
nr', ea' avá sem abrir gnmnar^'þegi} glabmæitr gramr 
íibr' rauan'. 

i) lícrí. «) er Blram frctdrL ») ^ oí. «) greilorbr. i) ular. 
•) ff. i) laenn. ») TÍnnr.- •) (Virnienntku. 
Bli. 251. 

Sami! Mnn Tnarglllr Sfman akdlpr, aá er vandlst' 
taorbi, ok avelk ■tllll, of-hjdlpaat BÍban* af siíknn 

i) tandi af[. i) va^ libui luilpinn. i) verhoni^ 
Bla. M6, 1. 

Sami: Hargr mabr f^ll á kaf af dreyrpi marblakks* 
Hxi; ni rak fyrlr atraumi ; gýgjar* glaumr^ fikk gndgt 
eldt. f»trkðld elfr var robla hetta nnda gjdlfri«{ 
varmt TÍtnia* Sldr' fkll meb vBtnl i men Karmtar^. 

i) (kipt. i) trönkona. ' *) heitr,' iUTr. «) bldU. i) liiri, 
•) 81, hUb. t) ijdiao. 

Bla. 266, 2. 
Sami : MÖrg ' ataf nbldUg aklp flntu lub f stríbri 
nidbn i lib aveigbl álm ; raub itil' flu|;a á irg^* hjdlma: 
áhr lib gBcbínga* fl«bi^ á grund af græbli dýrnm'; 
cvelt Hálconar nr rýr i rym ritar*. , 

D,o,i,7.<iT,Google 190 OTSKIRISO VtSHAffHA. ~ 7 B. 

i) mA. *) Tou. ■) hBfbingj*. *) Bj^i. ») iUp<un. •)« 

Blt. 8S4. 1. 
öaundr kvi&st dgi m^Rdn koitt tR •miBtb, iyrr 
t» Slgnrbr jwl ligldl ■mhu b«6 bútksrk. MKtir 
MagDúas rekkir fan mjök app it Btræti, en h&^ar* 
Hákonn iknndnbn hart ondan. 
l) hcrtiiciui. 

BIi. Ydt, 2. 
, porbjðm abelihttidíd! Drottlnnl (þd) et-i' fno6r 
Bt rjöU tennr gríbar bn'; el frá gnmm f Tfbn Túns- 
berni greítt inúni^ þfer. Bæjarmenn bræddmt víb 
rennn* lijartra brodda; málmk ðfUTÍbir' ng5n eld ok 
sveig^aa álm*. 

i) ert ei. i) úlft. ■) hblhona. «) OngL ■) hemi. «) boga. 

Bh. 303. 

Sami: Erlfngr dr£ mt' at vík(agum aaatanQarbar ; 
rosrgr roabr f&kk mein af Kœnn, er hsna Ur þabra.^ 
Fieian var fœrbr mebal herba Fribreki; illgjatn Bjarni 
ikoUdi^ nökkvi^ ofar vib tré, dt>örf öldn*. 

i) lotlaganora , haiu. ■) hélk. t) noUuni. 4) nL vib 

Bi8. aw, 1. 

Jpar IngÚMmdarton : Öx i Bicn' vib' A^bricU. - 
i) Bikn. ^ hjá. 

Bls. 327, 2. 
Siwiíi Vwga vcr}igjafi' var vMtr i eyjom meb tf- 
kirlrndoa' Jarlii snn itfcnar fav«Ur fdcUngar tBfn ... 
... Föstn3. 

. ]) hennk. ■) harlblandnbani. •) drápQ ^ImI Fd^tN. 

Bls. 32S, 1. 
Sami! Dýrr Signrbr idttl B[|f>an Dav(6 konúng at 
ri|iom sf e}jom; fieinJiíugaBamr' YÍIJami banl* var 
finlm mliseri meb vda. 
1) hcrgjam. ») Sfgaitr. 

B,o,i,7.<iT,Google 7B. DTSKIHING ri8KA!lll&. 191 

Bl8. 428,, 2. 
Sami: Dýnim Dafinng? libaa' þ4ttl ÖBgr 0þri* 
maþr eonltii þiBgit; vísi fa«ttl* Ufi Ter^afsr), úngr- 
conúD^ hifþi Blmanu iof. 

<},ÐnAh *) •DBnnuB^ <) >lrí. «> b«tl >) InrtOA- 

Bls. 328, 3. 
Sami:, Hertogi' öl hrafna' i QSrþÐm ; icejtl Bcnlfa 
i bltipi Scots, J>«ri 'morþsla* metendr'* báro merki for 
■nstsD comnom jÖfrl. 

■) herfotingi. ■) bartiit. a) svcrbi. () menn, 

BIb. 328, 4. 
Sami: 8igr bar Sigarbi tt he>di orr' orrotto ídd 

frá Sunri. " ' 

Bls. 328, S- 
Sami: Hilmir, ^cýrstr st 5lln, hibi Qðgor herTÍg* 
i ScoUTeldi. 
.) ormtur. 

Bls. 828, e-. 
Sami: Rnsir J)rænds, ai er drýgfii franiB, tbdd 
CErtt fsrns Rdma gSto; hers oddviti edttl BÍþso helgl 
AtoB, ok hranþ' •ynþom*. 

l) iMfBatí. t) >JIléT)ID. 

Bls. 329, 1. 
SamÍ! Örr oddviU sótti brelþt Jdrtalaborg úi í 
löndum : itbr Signrþr þre^* Bjnfiir af a^r f þvf vatni, 
er ffnb vi^i. 

l) J>v«gt. 

Bl«. 320, 2. 
Sami: Fim bjseopor, þeir erþdtto (rerB) framBst, 
görþo ikíralo nm ikjöldúngi kyn; stI bar rannir, at enn 
mildt MsgBis var fsþir þew ríbs kenltngs. 
Bls. S29, 3. 
Samii Síþsn léto' adbvi|g> blUn alkn or Grikkj- 

D,o,i,7.<i'T,Google 192 OTSKIRIHG TtSHAinTA. 7B. 

am; gflr^ sttii* , freinfiar iw^r tittí FrMca, i&r 
Bl^r^r kiDDiþl San ijöt^ 

t) dL niam. ■] tkip. •) Kf^r. «> KttitL ») Sndnid. 

Bl8. 329, 4. 
Ssm^; Soarr TÍgllgr koaáogt bkll' bíddí iBBkliJo 
oiB Ter» T«tr í «7J«r. 
i) Mt. ■) lu£ 

Bl8. SS4. 
Sami^ HSrbtr oe 6;gnlr tjco Sigurþ sfþin til 
landa, at filllnn Hirald; msrglr meDD Bvorþoi i þíngl 
bublúnp b;dÍ í brdþor st«b. 

Bli. 330, 1. 
KoUí prúSi: Hitmlrl (þér) DDDob oddhriþ atittr 
for Mynnl, ok 8l|>aD brátt' (þð) sTerþom and bjilmlf 
hrafaa lib* f^k ferþar'. Örr dogr þeDgillI er* lögþ- 
ob MmanraDdÍr; þdTarþirþÍtt land, en 8f njaþir br^njo 
eirar'. 

i) hriA >) hraTD* flokkr. >) vcrW. «) fit. •) lést 
bryniuiii ci fs bvitd. 

Bls. 336, 2. 
Sami: Fyrr en brfngmildr bsrri Tildi' þaþan, U 
öll hanB TerþðDg' é yelli. Vígflmr fconúngr bimiil>. 
SicKngr -f>r0nda klaoF snndr herscHptlr'^r aökBf&n 
jöfnrrl þér Céci bálfo hærl^ glpta, en Magndal. 
- i) dL bn. ■) birik >) luT. «) (kjSldu. ») bmm. 

Bl8. 3317. 

S;i U,. 210. 
Bla. 330. 
Icar Ingimundaraotti þrflindr oc. Hðrir, þeir er 

nftto' þrifom' ríao vib^ Testan comnnm tísb. Hftldar 
brugþui mennzco-mlldom Magnúas a^ni i buga BÍnnm. 
i) neiiiiliii. i) f^tín línaL ■) nuitL 

BÍB. 340. 1. 

Sami! , þegnar ræsiss, reyndlr at riano* drifo tH 
reipa f roþo* Tebri; seggir nrþo st geta' aegla, ea 
anmir JÖbo : þá Tir Bralt á 8». ' 

i) itómiii ÍHiga. •) hröhh ») ftMa. - 

D,g,i,7?<iT,Google 7B. CTSKiniKG VI8NANNA. 103 

BIs. 34«, 2. 
Sami! Galli glæBtan veþmta scdk nni' scipí p'ami 
{ vltopi byr: sneccjo saeisar* nrþo klacctr of Sigvrþf, 
en koniin^ stýrþi. 

■)lf- «)"™"- ■ , 

Ble. 340, 3. 
Sami: Ríþandi röst oc ramlr etrsnmar hratt skip) 
hnat* í hTÖtn vebri; aeggir .festo liug* snekkjo kjn- 
ttðrs jÖfura víb Kalmarnes. 

Bls. 340, 4. 
Sami: Ars' ilrjóbr* leitaþi s^r framliga friþar v\h 
36tM gram. 

i) utiar. >) hernik. 

Bls. 340, 5. 
Sami: Sócndjarfr Signrþr, si er þorþi Tega*, mHiti 
VÍnþom snþr vib Eni. 
.) l>«J«t. 

Bls. 340, 6. . 
SamÍ! Vjigt koRÚngr hrau6 8 sneccjor Vinda: 
ferþar^ , vargr gein nm' val ; dþjóþar lib hn& fyr >) híTí. .) jfir. 

Bls. 340, 7. 
Sami: Gelrþorinn,' gramr IH tnn háþa aþrs gnnni* 
aastr for Msri; iirr oddviti nej'tti öþco sinni vðpna, 
{>á er Vindr hnigo. 

)) TOpDdjarfr. s) oniilu. 

Bls. 341, 1. 
Sami: JÖfiirr vann fdlcatara^ falt* i EIR, þá er' 
barþis ttl fnþorlei^ar; sce^ti acnifu, scot mögnoþoz, 
brfngviþlr* hvðrratveggjo hnigo. 

cU fóloíoara, hrafni. >) bváb. .) hann. *) ixienD. 

Bh.'341, 2. 
Samfi Lejftír fconlingr vana hroþin þrjú acip af 

FoKnHAHHA SÖGCK. 12. BiKDI. N 

D,o,i,7.<iT,Google 194 UTeKIRlMG VISltAMMA. 7 R. 

liþl þtfrii í þeirri för; liþir^ Ólafa sciUo nndan, ^r 
er eltir Toro or EÍlfl. 

i) lÍbncDn. 

Bla. 341, 3. 

Sjí bli. 21J. 

' Bls. 343, 1. 

Sami: örr lerþúngrlitilt acipom. á Lists f^ Af^ir 

, ■natan af NeBJQni; herna kyn l>n&, herr nt i landt^ 

b^fþir brnnno fyr bnMúngi. 

Bla. 343, 2. . 
8ami: Li|i landmanna' dr^f' til sciigar fyrscjöld- 
ttngl, þar er logar bmnno; drengir meþ roþin ilor 
TÐcþa Benteinl blöb, ábr Itunn) fen|;i bana. 

]} lendTamuma. a) Hraí. 

Bls. 344, 1. 

Sji bb. 216, I; 

Bla. 344, 2. 

Sji LIj. 216, 2.. 

Bl8. 344, 3. 

Sami: Hugfnllr konúngr de^þi naþra' meb H&- 

leyjom þann enn nestft' vetr. ÚlfB ángrtðpoþr* olli 

fallt þriggja fdtga lít Í Vágom. 

i) onna, nL var.. •) pæsta. >) herTnk. 
Bl8. 344, *. 

Sami: f>at var et nesta^vápnasciptl, er Viljálnir' 
fell ^orþr l Vágonl. 

Bl8. 345, 1. 
Sami: Goiinþorinn' gramr metti* sfþan Glfeairrifo 
anbr Tib Byr^o; stilllr olli bana Styrcdrs: benþijiarr^ 
bar bl<i(gB Teiigi*. , ' " 

i) herdjarfr. t) mKtti. >) brsrD. *) TKngi. 

Bls. 345, 2. 
Sami! Vfst Teitti Svfnagrfroi annrplígn scícn for 
Valsnesl; bann Kt mildínga huefa* mia^a hegri handar, 
iht hjaldr Ijkisc. 

D,o,i,7.<iT,Go6gle 7B. ' HTfiKiniifG TisHAnKA. 195 

Bls. Mð, 3. 

Sami: Örr oddvltl mgta fmuÞsrgjÖmai Plniri 
■nstr i Qvildrom ; naddTe|ire' hoþtr* l&to nýttil arf- 
'þept' Ulfs týna Öndo*. 

i) enisttu i) heniMnii. s) lon. t) UfL 
Bla. 34ð, 4. 

Æ^t.- Mildfop' vann tekian* HcMn meb bönd«ia 
fSrMsri, oc liþa* hsns; haun lét heldr harMÍg» goldn- 
«r heiptir Kdia klfugrouga. 

l) gelgliu. .) muan. 

Bla. 343. 6. 

Sami: Harri S^goa f^r heraclldí alh ib ;tra eyjar 
fic atran^r. 

Bls. 345, 6. 

Sami: f>ar knitti' ajá for Slgurþi bitra branda; 
1i0ggnaT' brynjor, scarþa* scjöldo, blóbrofiin scopt^, 
VeprblBsin væ* of* Tegondom^. 

i) roáttí. i) höggnar. s) jlerla. *) spjót. s) merki. «) yfir- 
t) faermömmni. 

Bls. 348, 1. 

Sami: Slgnrþr fýstist i lesll' stinnan m^ HtR 
lib, (til) at 80kja lönd; Mignðs koMúugr, nðTanl* 
margs, bji5sc til berfarar meb hlnain. 

>) sAlst. b) lun vu án. 

BIs. 348, 2. 
Sami: þjAímýtr konángr, búinii' TÍb sitcn , helt 
þrimtogam sneckjom sunnan} lý6ir ugþo lib Sígurþar,^ 
■cjoldr Ikc TÍb scjöld á scipom vfsa. 
Bls. 34S, 3. 
Sami: LejfþirbrdþrsjaÍrHaralz fiiro til herstefni)' 
meb miclo liþi: þá er Ingi knúþi atrdþr á sjá atmild- 
nm Magnússyni. 
Ooru,tu. 

Ð)g. S48, i. 
Sami: Hraiit' i slongum, þar er bildúlgar, ttnir 
N-2 

i D,o,i,7.<iT,Google 196 UTSKIRIHG TIBNANHA. 7B. 

TÍb vig, neytto TápDs: fri^r slítniþi á mlllom- frenda* 
(uþr' geiuþi, liildr' gecc laman. 
i) bnkaU. s) oru*tui. i) bardaj^ 

BIs. 348, 5. 
Sami: Scfgir Btnnþo*, 8tál robnoþo, bjirlr kon- 
dngr Bcant báþom liöndooi: horþ spjðt bito, beDJn 
•Tiddð' heríGÍp liTárratTeggjo ruþnsc. 

i) rtuadii. i) i^Sni. 

Bla. 349, 1. 
Sami: Sárgögl* flugo liundraþom nm ijá til faer- 
itefao', at drecca sveita' ; oddar eyddo fuiltrdom jöf- 
nri) morþ miclaþix, þi er Magnds f£ii> 

i) bnfiur. i) bardagatis. b) blob. 

Bla. 349, 2. 
Sami: Wtar, þelr er fylgþo Sigurþi sunnan, flýþo 
átjin ecipom; rKsis lii!) raufac, ^i er'rikr lionáDgr, 
nnr Tisförom, ne;tti vipna. 

Bls. 349, 3. 
Sanbri njöli jima þmmo' drelf, ibr morþgjam 
Hagnúa f%lli, þá er öU* rit rjúfa Bcjotdo fjr gram. 
ÖiigT> harmar drdp Sigurbar, því at ittu, Ingi, vei tiþa 
liþi; Tipna döcc* féil drjúgt i ícocfca^ 

1) 3m dn'fu. *) illd. ■) emf^na. •) dUgg. i) ilipÍB. 

^is. 350. 
Sjálfr Bnjallr sýndi Talltbst at landi, en þú britt' 
■llri fftstn intinlns' : Tfdl nm brrfsar þvf vel. Fundr 
■raar Tarþ einkar tlþr^ tilfs börnum* i \Cbo Ldnge;tn 
snndi; fregir^ fjrþar ruþo borþ. 

l) briit. i) iníai. t) líEerkoniinil. «) liiruio. •) frsgir. 

Bls. 351, 1. 
Ivar: Sneekja' hranþac meb slöfnom nnd austan 
comuom jftfri; snbr^n slög' bilo : þi er atfcnföri'BkjoId- 
Angi son Icostaþl suns «f scipi síuo. 

') K«'R»l»- •) TOpn. ■ ' 

D,s,i,7.<iT,Goo(íle 7B. VT8KIRINO TISNAIIMA. 197 

Blg. 351, 2. 

Sami! Víkfiigr*, lá er var mestr fullhugi Danill> 
VBrþ tekina á TatDl. 

i) hcnuaW. 

Bls. 352, 1. 
AitRi'.* Ec tel |iBt illa', cr liynstdr jðfurr •eyldi 
kÐms í slfcar bfBÍBr; eDgi maþr, rösqTart Slgurþli tucr 
BÍ|ian um meþalkafla. 
.) a.. 

Bla. 352, 2. 
Sami Yla drottiun sönc; aaltara, meþsn tf*fnir 
jttrurB píudo Sigurþ; baTþrrecn' jöfurr bab f;r þeim 
brÖgnom, er veitto Tellscata' písKr. 

t) fricWaD i omstu. *) n>k., bonum. 

BIb. 353. 
Samii Ec frá, at konúngr l&li Ij'f sítt, þá «r* 
hafþl súngit saltara ; gramr TÍldi gdngB tll scrlptar, ea 
{)jö&koiiúngr náþi [it( þe^gí*. 
h.nn. ,) ,kfci. 

Bls. 354, 1. 
BSðtarhatti: Nú scal lýst, tæscJBrr k6ndngrList8, 
hve' Iiefndir |iíus föþor: efnd afregs* orþa liarra görþla. 
AUvaMrl (þér) liitoþi Sigurþ falla atHtSlml: iAbjilmt 
hr/þ* spurþiz víþa; ofVúgl jöfra'* dií. 

i) dI. ^ú. i) hrejsli-. i) lctuV. •) ariuU. i) Sigurtr tlemLir. 

Bls. 354, 3. 

Sami: Málmsnjallr Magnns varþ falla i ba*b*} 

rfkr þjötkonúngr rii firlr bUcooi tksíb dagþa át morþl*. 

jireesterer konúngr! nBuþr rac þie meirr, en.acyldl, 

Ul þeirra verka; flagþs hest' haf ... fleslom fylldoia^ 

i) Onutu, i) 1 bviU^a. •) ulf. *) loemúigia i al icri; 
útfaríiut fekk fylU liaa. 

Bl8. 3&1, 3. 
Sami: ■ Treir örvir jÖfrar oo allt liþ þeirrt (%U 
þar f tangnfngB* veþri'; úlfrraub teþr^ á dauþom hen 

i) Uigníngi, iicitu. t) oruslu. )) tcDnr. 

D,o,i,7.<iT,Googlc '^98 UTBKlRlNfi VISKANNA. 8 B, 

Bta. 3M. 

Eitiar Skillaton; Djgg ingr! ÍítÍ •bbadisBa' Ifet en 
Wgpo vín gyrjia" C™'S) nni-sTdngaii, þdtt (menn) \íti 
018 fyr þat £n ililUrinn' VRrBf^ killsþr tit itz me& 
nunnom i Baccá> drða^ itiaddit* tíq (ÍgnarrakB vían. 

i) maaiviti»i. a) umkringjs. s) cg. «) vv ei. t) abba- 
(blin. i) gladdi d. 

Bls. 356. 

SamÍ! Illa crialinn Jarimaþr austr, Iiiun er Blaer 
flbla, t6c )[i|ilíng frá búcarli) groþr* kjötz var^ kauþa. 
V&mr U bnndinn, Telmjll vöndr lirucc á scip þiilar'; 
Umi' fong^ leikara len^i harlan príma^. 

i) gr^bg^ i) {lOlUr etia jþalUr, hn'ila, aL á bik huii. 
■) liríiil). *) «3nii|;. i) laung. 

Bl8. 357.; 

Samii 'UrejstÍiprund ríatr hols báro' hlýrom' 
«t^ Utateins auDdi; elrelci* hle«a' þrútna vefi'^ of iai''. 
Bármr I;ptíngar heldr varla nnd vildra^ farmi á jarþ- 
riki; Tíkmarr' viíi^'' súþum breilíian'* brims^ng. 

i) nL meh. s) kimiiiagum ikipsiai. i]~ lit vptir. «) vÍDilr. , 
*) Uxt. «) KfjL t) yfir •c^Uiduid. ») bctra, ' ») BJiírgiiiiar 
f*a(r. m) viniir, gcrir. ii) mikiim. ATTVNDA BINDI. 
Bta. 110, er Ijda. 
Bla. 116, er lj<is. 

Bls. 118. , '.^ 
ÆitLAt* m^r hiiia msern? mnnnfagra Ingunni, hvegi 
er* ferr fnndr meb frægjnm* Hagnúsi olc Sverri. 
' i) eg aetla. ■) bjijrtn. >) h^-urau stm. «) fnepim. 

Bla. 165. 

Hallr Snorratoa: 0\»ísti^, búin ranfcu gulli, rfstr 
r&W glrmvftlln' nndaobi^; f5r aubgrimma'^ stilli* er D,o,i,7.<iT,Google gSt OTSKIRIITG VISNATiNA. 199 

gáh. Nú er )egt siLlíngr koinÍDn hínsat or frægrl FÖr; 
sTclldr' hiíft* fellrí STÍg' diífn'. 

i, sjokoDungi. i) bMi. i) hlatila gviemuni. *) iirliU. 
s) TatDsböl^iiii. *) tlipiita. r) byg. ») bárn. 
Bl8. 166. 
Sami; niýrs fagrgota' herr fjrir h^ln, [«r er 
harri stýrlr; raub Btál' bmn« i rejbir ryiBT&IP uai 
Bnj^ölluin gram. Frœgr ilöglingr er fcornlún híngat mefc 
fremd ok sigri ; fólkbribr fconúngr háU darra þíng* 
Tib drengl. 

i) ikipib. i) iicTiii. ») sjiiÍDD. 4) oniitu. 

BU. 17J.' 

Bjami Xdf/sson: Vér cíguni línga lei&t hfer er 

BÚ hínn vesti siibr: ek sé hvern fant^ á hesti, eu leodir 

menn ginga; hirtmenn Bku|u hlinpa, en niatsreinar 

ríba. Erat Ittr gott til kanpa ; eb munka* kvíba mörgn. 

1) TeialoicoDl. 1) tk>l tÍ. 

■ . BÍ8. 20C. 

MdnÍ: Hinn örvi konúogr siflar þúngstdla* ! gefbu ^ 
lirátt byr mörgum þjóbum lil BJörgj'njar; v^r bibjun 
I>esi. I>Bt ángrar oss, er útnyribíngr faeldr fjrbum leogi 
i Unnardjs; suooTænn TÍndr er til^ aeiun at Buudl. 

l) himini, fftb. l) bddr. 

Bla. 207, 1. 

Sami: Slsgr purr ferr meb gfgjn ok pfpn; hht 
er glnn^ komltinnl; meibr sbjaldar ekdba' hefir skrlpi^- 
litl. Refckr lætr ranba bíkkju' hlaupa jfir staf fjirir 
■Idir^; [»t er gkaup' ; þjdbir akelut^ lýba^ þvf; rekk- 
Ít« BkvaMr' ! 

■ 1) tál, s> Topna, iiii. tA. ») menn. s) tk<)nun aí Jrt 
•) ikulíi cl J) blýba. >) tttíb. ó {>enna hiyiia. 

BIs. 207, 2. 

Samiz Glgjan sýngr, þar er bleikir leikarar ginga; 
menn grípa tU pípu, (ok) færa fram stóra fdlakiL Dudr 

D,o,i,7.<iT,Google 200' UTSKIRIKG VISKÍNIÍA. g B. 

er, hve si, er |>ýtr í trumbu*, vendlr mnb* «uga[D t 
ek l/t knfbsn* kjapt ok bláiua hvapta á kau&a. 

i) tím* i pípana. >) unuDýr. >) futnat'aa. 

Bls. 253. 

Nefari: Týnum Birkibeluum! beri SrerHr rerni 
lilntl Mlúm re^nilan randhœng' rí^a hart ok trtnml 
Hslumzk* minnst ( máll! metnmk' heldr at felldsn 
tbI! látum^ gub sklpta gíptul gerum þá hrfti, er {leini 
avrbi. 

i) ipjot. i) bsliuiis^ >) niptunist, sifEruiníi. 
Bls. 256. 

Slakkr: Reisnmve* fjrlr vísa, vernm þún^lr Kufl- 
úngum, litum brýndan hjör bíta, boliiin tafn' iiud klA 
hrafni. Hnekkjum fjanda flokki, friíum laiid jöfurs' 
brandl, rjóbnm dör* í drejra, drepum melrra' hlut 
þeírra. 

i) merki. i) iEti. i) nl.mct, «) ipjði. 1.) RiL-Ira. 

Bls. 257. 
Sami: öld man, at forabstdogr* Kuflúnga hældnst 
fjrr; bvatir skalnar or þeirra flokki ^uldu þess; nú 
kuð þjdta* hiits^ annan veg í bjÖrgum Bergs^: lá reitlr 
sjúkani búk; hrafn var mettr i Hrolii. 

i) illar lii»?r. i) iju. ■) nokkut'. ' «) Tiioibergs, nl. nti 
kveta (jöllb hja Tiinsbergi lifa >DnaD aaung. ») mciddaii, ebft 
dauWi. 

Bls. 276. 

Samiz (Menn) kveba björt kertl brenus yfir leiU 
Breltiske^gs. Ek veit, at höfí>fnfi þeirrs muu meirr* 
missa Ijöas'; (vtr) vitum, at betrí/Vánir brugl3u8t: ibr 
hugtumk þvf, 

i) heldr. t) ven> IjösUui. 

Bis. 277. 
Sa'mi: Breibskeggi hafti ftest gott ok lisBla dul', 
mdban (hann) lifti h6r; nú er friE>epillir falliuii, 

l) ilrqinh. 

D,g,i,7?<iT,Google 911. VTSKiniKG VISKANHA. 201 

Bl9. 303, 

Bagtar: Mlldfngr kTaddi BÍna* inansdag, menn 
drifu hart til Tápns aennu'; en hlrf) Inga reb gángi 
iv mor^n^ upp til SverríB borgar. Itar reistu mirgar 
jnerki-Btengr at m^tl, ok borbDst len^; Baglar BttSbu 
i brodda hagii*; skip brnnau' \Á er kappar runnu. 

ij birti. i) birdaga. i) iincmnM iHorgiuu. «) ikolhntiiiuiL 
1) loni brend. 

Bl8.,364, er Ijis. 
BtB. 400, 1. 
Ertn úlftr ybrúm nibjuin', þeim «r fyrri Toru 
frimrilbir*. 

i) ibrfelnun. i) framnigjaTni'r. 

Bl«. 40», 2. 
Fárr er hvatr, er' tekr (ai^) hr«rBBt>, ef hann «r 
til bianbr í bernsku. 

*) |)egar haiui. i) ^roikatt. SIUNDA BINDI. , 

BIb. 234. 

Sterla PérSarton: Öl-lfngr hefir ^i drepittfnr hdftl 
1 aett' Tr^ggva nlbit^, ér liarn fEsmráfc& ýngUnga* [>urft] 
flýja fyiJr áfrfti. 

i) honuni bcfir k!ppt i kyn. i) Olafi Tryggvasonar. >) kon- 
vap, HákoD. 

Itla: 235, 1. 
Sami: En átU aveilir Bagla libs, búnar rttran, f^m 
á Upptönd [at)leita lofTiúngs, ef þaer mætt! SnnafflkL 
BU. 235, 2. 
Sami: Krietr hafti' hullbs bjálm of koniings efnl, 
géta hellli, þi er ,frifgbar Bon altTaÍds kont fagnandi 
úr dfribi. 
1) hclu' T,Google ■202 UTSKlltlKG VISNASKA. 9 B. - 

Bla. S6S, 1. 

Ólafr kviíaakdld: Mærlr menn flöddust raiklti árí; 
vltr ok fuj;lar báru þá tveuuaii át^xt á eiau suaiti; 
vÍBB grein' Býiidist teglig. 

l) koDlÍDgl cfiub.' 

Bl8. 205, 2. 
Sturla PórSarton : Aldinnbr bar tállaust' iTÍnnan* 
bltima^ (i) einu sumri, ok útifugUr nrpu tysvar* líkallt 
ðndvert ðr'. 

i) ^usl. *) tvöfaldiD. i) ávöxt. *) tviivar. s) nm lorrb. 

BIs. 265, 3. 
Sami: pi er tírar' gjarn aUvaldr haftii of tekft 
Tib jöfars nafni, ok hans gipt, Tallt' vegi hæatrar tiV 
ir^, kifálbi vaxa. 

>) Ihegbir. •) TalÍn. >) getg., nt tumln^'u. 

BU. 260. 
Sami: Hren' maítr aá, at IiÖfuIiskepnur vildnfalla* 
tign göfngláta f^lkis i lí&am gjálfri' kríngbum Tiud- 
kera^ botni*. 

l) IdU. ■) lufi. •) lopts. *) jðrba. 

Bls. 204. 
Gúí^uTidr Odduoni Gelrnete* h^rjar* hreggmildr^ 
jöfur! hTat'skal éí leggja fj^ri mik þetta aninar,- (ek> 
fregD gegnan gram at þr<. Hafa^hjrsFeigir^! niíir 
bjijar^eigi at herja. á orar' ættleifbir; Jarl TÍBir reifb- 
IB< lárs syan''. 

l) '«k)aldar. i) iverlt. «) facigjaru. «) nik. •) varkr. 
*) rárir, glclr. >) Öm. 

Bla. 302. 
Sturla párSarMn: Eta* alÍTtldr Ut haldlt* akip- 
nm anstr tll Vörnn : rfnfnra' rýrlr'* Vann' hlut Ribb- 
Anga þúngan. Ræsir klaof ateinda rönd , ok reibr ör- 
[rfngtbr' ellti TÍkínga tfstillUn' af akeibum á laud. 

i) rBikur. i) bclt. ■) guUs. «) mk., hanD. *) gcili, 
•) hontiúgiinn. t) ikadiga. 

D,g,i,7?<iT,Google 9 Bl 1IT8KIRINO VISKAKHA. £03 

B)g. 30&. 
Sami: HiUn^ menii lög^u littn sftsr lil Onlu 
bvjar; ok gryllínga' líb Btökk þir i gUpglig* fyrir 
stálhTÖtn^^ 

i) nMúif^ja. i) fór I1U (iir. ■) hermL, koniinginuiú. 

Bls. 306. 
Satni: AuH'mililr liilmir, valilr* Hðrba, sd er enn 
gildi* útlilaMpgmÖunum* sakar, gekk and hiílrareÍ6nr* 
faldi^ Fjandmenn stillia f^ltu, blám' brafni ffekkat 
tafn', en anmlr akonda&n nndan slgrgsti*. 

i) drottínn. i) ji>k. t) vikinj^ura. <) oitds, nL Forniii 
■) dL aSgisbJilniL *) irBrtnm. t) bralb. e) bcrnik. , koniinginiun. 

Bla. 307. 

Rekit* var. danha Rögnvalda, ^i er randTÍbir* 

brendu har^a^ anstanfjaTlliar; faúa {)urru'* fyrir harra. 

Var-a tál^ at Skúli skaut skjalþrúngnum Ribblingnni'^ 

tkelk f brfngu; eldr Itk híngat^ hða fyrlr höldnm. 

i) biifnl. s) hcrmcnn. i) n>Í»g. •) cydduit. ») þtt rar 
TÍ«I. •) Itibbiuigum, stm .boninir roru i boUfa. >) fa«r. 

BIs. 311, 1. 

Snorri Sturluton : Styrjar' valdr* kendi státi 
stakkTÍ'luiidnm^ at faljja raubu* austanQarbar; rekkar 
■týr^u robnu barfji rétt til jarbar. Ilrfnga ekerfcir' 
reudí eljuu-atrindir* ÍIb ferímr^ oddum; hilmir stserbi' 
meginundir heila grundar* (meb) hvösau aferbi. 

i) onutu. >) hcnnk., k>ntingr. . i) hcTmSnnnm. i) lun tárt 
ati binila. t) mk., kominj^. ») brjdit. t) manaa. <) jok. 
•) hofu*). ^ ' 

Bls. 3H, 2. 
Samii Vegrækjaudi* Tafbi' lítt at Kekja fran, er^ 
mnttl Tirbum: akerMr sköglar serka* 'gekk fjri ro&num 
merlynm 1 Hlakkar skúrum^i Land ruddiat, eu ræair 
{trænda tkdp Bibbúugum 'þiúngan baua; Gunnarr akaut 
hjarna kletti^ und grimmaelta il gera^ fólar'. ' 

.i) aa ijramagjaTDÍ konÚDgr. i) liikat)! ser. ■) nl. bana. *) brjujn, D,o,i,7.<iT,Google 204 tlTSKtniHG VISNAHIIA. 9 B. 

hmuk. t) oruitunni. t) hStli Mnu. 7) ulfi. ■) nL hnw ftll i 
bardtgiBaiu. 

Bls. 312. 

Sami: Itr hertogi eyddi litlilanpsmvnnonii' spjtft- 
uin: atil súngu of dölgum^ stillis, ylgr' stób í tiI. 
Hoddgrimmr* grimr lét margan hal hörfci slcemmrs; 
irei6r oddTÍtÍ! ({>ú) kaant at refsa þjðtnm bví rin. - 

i) uL melb. 1) ^aoiiig Snorracddi. a) ulfr. 1) Sr af gulU. 

Bla. 322. 

Jdtgeir: BjAbr atorba ■titbdrriba' fajaldrdrira*! efc 

•á hlielJaai lií;tiaa-þ<}H'''^st4r-Qarrl takr i KÚTQtlli. 

|>i Idngtorgs^ lilia^, er^ likani vi& Ribbúaga, lá* das- 

inn^ TÍb'° dTergranas'^ dísi** í Túasbersi;' þat fri". 

1) ormi. t) aniMn, nl. apjdU.mk. ») hýru'gjamui. •) þ>ri 
Dik. 1) IikaiDa. ») nótt. r) nl.,vGr. e) nL hann. >) {injltr. 
is) hjá. ») steíni. n) kononnL u) tpmtiut r- 

Bl8. 343. 

Siurla PörSartom Ygr' járnsTelms hyrgildandi*, 
■d er TÍIdi Btefpa faersnm^, h|júp fri allTalds migl* 
or [>rándh«im), Fræadi^ Erlfags^ Iht endr farit Upp- 
lönd brðndum; stáia meiUr^ lutn' ttórþúng strfb if 
Kibbúngum. 

1) ögrUgr. 1) hermk. g) Sigurlr RiblMÍDgr. 4) Skúla. 
1) iDnur. ■) ul. Steinveggi, Sigurtir. t) mciui. a) hlntu. 

Bi8. 355. 
Sami: Landrjb tíÍ) allvald austan msrkar' vara* 
galdit litlti, þá er lofbúngr haffci leystaa elrjs^ S'rm'*', 
nettan esLi'. 

i) i VennaUadi. •) xti ti. •) yHM. *) cld. •) Mkivik; 
^cgaf konimgr hafbi Inejkt bál. 

Bls. 35ð, 1. 
Sami: Vibst hundr' evalg heltnm mnnnl hvert 
hds Vertna hjsimt, ok svipgdrr^ sélju nkki^ fdr greitj- 
andl nm gartis hlib. 

i) íldr. ») jiipbMÍr. •) eldr. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle STRXIRING VtSICAKKA. 2Ó5 Bls. 356, 2. 
(Httfr hsiteakáld: Valdr TÍgitorina^ 1 (þð) namt 
^slcla Vermum fldraeM; raciir! I^ztn gim* geie>; eldr 
gekk nm sjót^ rekka. Bændr liitu'* sdra kvöl, fii er 
fctpps'hár' logi kyndÍBt; gefn hjöreis^ frðmubr''I Ifetufr 
Vyx* hegna Tilar. 

i) hcrmk. i) dd. •) býbýE i) Uaiu. t) mjSg Ur. 
Dnutu. i) hiniik. eld. 

Bls. 3». 
Starla pórSamm Jlyn^ lik elm* melb bimni; 
eldr hljdp í felldan sal; ek h;kk fieim þegnum titfttn' 
aarkar IA\* sveima) vftt Aiisr fijtíbir titiDBt'S konAngs 
reibi; elfcrandr bangsendir^ ranb brýndsa brand { 
Vermalandi. 

i) cl4r. t) TcltÍ gnfu. >) itín hafa. 4) eldrÍDn. s) j^ju. 
•) öttnWit. >) koDiiDgr. 

BÍ8. S74. 
iStinM: Ríkr blenna* bnej'kir' gaf Ribbúngnm, 
tf^ar skýB' meginBveitnm^ eitt kreld her ^rdngat* í 
Osln. 

1) tznínKÍa- ») hnekkir, konnnftr. >) jkjaW«r, •) nl. ítór- 
tm hcTiTcítiiiw Ribbtiii{^ (k) aUÐkn mcb <í<ilmeiuii> 
Bls. 375, mittmgr. 2, B: 
Sami:- IlerTÍgB' mi|dr* kom beiniBknm böldnm i , 
glapBtigv'} lauf víkfnga'* kendl Idnfs ríkia' í landi. 

1) ornilu. 1) 93 hcr{;iami koniÍDgr. a) áflotto.' *) ■kjöldup- 
iiin> a) harbbnjaiks. 

BIs> 3U1. 
Sami: Ögnmildr flokkr, si er vildi enn ekki friít- 
aat, tók dáíifínginii^ höfbfngia epHr dsiifcBn d<tlg8trí6i.>. . 
Böbtranstr geyítr Kniítr réb' at brjóU bíg» vifc branBt- 
an gram'^, því at gebbrá^ir Guutar fýsln iandrába^ 

.) hrausun. «) hcrrok. , Slgurk Ribbiing. ») Veppí. 4) Hii- 
hon koniinj;. t) npprclílír. 

Bls> 'ÍOO. 
Sami: Vitr valdr norrænnir aldar' lit brjúta virkl 

D,o,i,7.<iT,Google 206 , llTSKini!<0 VISSAKKS. B» 

LJtfbhde* auitr, fiar er iSgnfúsir jnfrar treytlnt*. |>at 
veit elt, at gofugr aildvUI jftfra galt Gauttim rán; þjóh 
. ftklc reiM ræsia: alíkt gelkk at TðaDm. 
i) Hákon kaaiingr. i) |><irtiu ekk!. 
Bla. 430. 
ÓUifr hvUakkdld: Afrendr* konúngr sendi ^ or& 
vií>a lendam j&fri þ'rænda*; fúlliprúíir atillír ke^rbl , 
breiban^ flola norban : borb fluga nm haf. F^rbar roielttl 
sem liarbast á hendr íVðmnm jarli: lendum mÖDnnni 
hörst önn af þ^; errinn^ barrl) bj<J Hákarlaströnd 
meb berskip. 

i) itn-kr, ToMugr. i) Sliila jnV. t) itdrati. *) rSikn^. 
' Skúli i'arL 

Bls. 432. 
Sam: Ungir jöO-ir stofnnbo {líng ; jarl Teltti iBarÍB 
nesl STÖr; herssr bdrn kaldar sskar á úýjaa hllmi* i 
þdr fJÍHtu hjsldrs. FrSmuíir snildar stjrs Irxgti lagM 
þá allt sitt mll i knfe lÍtuU^ etiU, ok seldi nrrarS ; 
BtlUlr rrtka íhVk SBtt af því. 
I) jarl. í) gelgála. a) trU lína. 

Bls. 43». 
Hirbmenn Skúla gseddnst htfli', hrukkn lítt meb- 
, an skukka* var fuU; þeir rekkar aC Danmörk drnkku, 
(en) drögnstjítt nra Qóll ok sktiga. SÆan, er^ slitst 
l ferbir, varti iU sángvan^ ok {innt um stiiigit'; eibar' 
infost viíi bróbur íiisa^, engi víldi fjlgja lengra. 

i) hældu scr. i> úi bjtUn. >) þeir- *) miigl; knrr. s)ni<rln- 
M«iii>umar. «) Skula. 

BJs. 440. 
, Ólafr kvitaakdld: Suæfrlr' viuir hvárakÍB' driiga 

enn ársksiiaíian grun^ me&al jöfra; ajdir kváSu varU 
haldast heit ÖtHngs vlb mætan alhald. Minnigr sikl- 
íngr bjoggi* sunda vigg' sunnan raelli snjalla drengl, 
eu jarl atokk nndan austr um tjall : ftar brngtust m»t- 
nm Jöfri. 

i) hratir. >) himga þcirra. ■) fÐrDa grunHnid. *) bjgKÍ 

(bjsfci, bjtí). .kip. -, 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle SB. UTSKIRISG VlBSAlílSA. 207 

Bls. 45». 

Sanii: Snjalllr mcnn fúru i fqillí mjga, (|ieir) 
■eldnst þar tvenna gisla; her lúk at magna sýnni sætt, 
þi ér snarir bragnfngar funnuet. Ni^juni prýddr, aá 
er gætir Norégs, skrýddi bÖbTarfTjðtan sfltiíng'^ björta 
heitl \>\(i» hertogs, ok jiik nifnbætr frftnm gjöfnjn. 
jari. 

Bla. 455. 

Snorri Sturluaon : EiiiBköpii6r berfingt* banlS 
Htíngi ok HilditinDÍ hjaldrs galdra';' Gantr^ hratti 
^nn þröttir* þrym', Heretefnandi^ veldr ofleogi lÍHett 
yagve'', en Tölandr^ rdmu' mKtti vel hafna l^ðrdömi °. 

i) oraHQ, Otinn. s) 'bari]»f;a. >) Ól!nn. «) ÓbÍDk. 

s) dnutu. . •) heriDk. t) koniinganna. e) iinibr. «) henuk. 
lo) hsld> 9ér frá öfnbL 

Bls. 457. 
Ola/r kvi'taskáld: Nú er þat, er flauit' hins nýta 
hertogs flýtr or festum; lié kom betri vika fákr' i 
▼eiraollit ver^. 

i) .klp. íklp. s) haf. 

Bls. 404, 1, 
Sami: FláræM ríkra manna kom fram nm eiMr; 
|iá hófst friíibann'; jofrs sveit^ þiítt* helti rábug, má 
eigi bæ^aat víb orlaug. Stórr harmr var, þiá er hirrar > 
strfddn rsmri [ijdír, því at stdla hregg', rausnar kapp 
ok r(ki beggja raun æ^uppi, meban jörb heldr fliiM^. 

i) ofribr. i) nl. buD. b) oruslDr. *) tí TErt. t) vatni. 

BU. 464, 2. ' 
Sami! naDkanjalIr hersa stillir tök þá hæra' nafn,' 
en mundáng' Tæri; þræudir efldu reyndaa þengii; 
þAllgr agi bragna^ mignabist. 

i) h^ira. >) húf. «) ófritir inclial inaDna. 

Bls. 464, 3. • 
Sturla pðrðareon: ]>at er skröklaust, at Skúli var 
frægtarmabr í friimu lífi, þd it hvarbrigb' aldar gipf* 
■neri á hami aubnn hveli^. • 

hvikaL t) giefa. *) hjriii. 

D,o,i,7.<iT;.Google ð08 ITTSKIRITiQ VI8K)iltT(A. 9 B. 

filS. 404, 4. 

iSanii.' |>á er nodB rjúbr' Inittl reisa »franiii 
ötfa heilli, ok lildgr jöfH bagi* tólc öblÍDgs nafa i 
Ejruni. 

l) mk. •) nöutiitiiniitr. 

, Bl». 470, er ^ös. 
BIb. 402, 1. 

.Óíq/>- hvitatkáld: Btlmlr hUdar borbfl* f6r tunfm 
á UpplSnd ine6 atóran hersliap; IJifs nieril Bkimst i 
Ukn; fer%> lá Tegin Bkorpnm sver^um. I>fngi'r«kn 
JSforr reib fmnnnm atfnga^ völum^ aunnaa tii |>ránd- 
beÍniR; hvg|jn gefn hilmirgmndar brendi berskip, en 
gaf þegnum líf. • . 

l) ikjaldar, hemik. t) meim. a) is». •) skiponi. 
Bls. 4»2, 2. 

StUTÍa þórZarton: OJIu fttlki innanlands atöb Úfritr 
af afarmenni, þá er ýnglíogr hafbi nm aainit STerta 
Beib* iDgtr á Lákn. 

" BIs. 493. 

Sami: Ok viggjálfr' iet dr lílfa ok ara ferbar* 
(fara) vaxanda of vfgakitt^ vfsa rfki, (am) svetrí valdan 
til Tipn-þrimu*. 

i) nik. s) iDamifall. t) hertkatt. «) bardagn. 
BU. 404. 

Ólqfr kvfíaakdlá! (Vér) bö&hranBttr höfnm fregH' 
■natan t^iii Birkibeina ; bragníngr mun brátt ritta þann 
bug, ef vel h'agnar. Ymsir TÍrbéndr Finna Tðpngljma^ 
mnun verba fegnir brögbum: ek veit, at Ka&ti befir 
vegnat vart'. 

l) frélL i) incDi]. ■) !IU. 

Bls. 502, 1. 
Sturla pördarton: Röafc ferb' hilmis lagM hendr 
at reipnm , en laukar' rlsn ; en (mei/n) greiddd hún- 
akiiptr', bUsnar hreggl, til frsma fjlkið. 

j) Ilakkr. ») giglutfrn. ») sij^ljn. 

■ D,o,i,7.<iT,Goo(íle 9B. ITTSKlHfKO TJ8NJ1NNA. 209. 

Bl>. 502, 2. 
SamÍ! Ok úfárr gnlli glæstr Bneikjn bnndr lináut 
8^178 nnd goragmeoni anstr meti landi; allralds floti 
Tar-al auMigr'. 

■> cjbiligr, 

BIb. 606, 1. 
Ólqfr hvítaakdld: Nœat, þá er brodda hrfó' Bpmh- 
ist, rendi nafntnnnr jiifurr stafna slcr^nni norbau fyri 
Norega aíbn; bámr lébn bröndura hœrri. f»riitin Teí>r 
léga í vatni , nh bal!) gramr gvipta vinda ript' ; anarr 
ýngvi Ivah fenginn eigrbyr sinni fei^ atatinnum bjaldri. 

i) dfritir. a) segl!. 

Bls. 505, 2. 
Starla PérSarsom Hafrökn* akribn nnd hÖfu^a- 
manni inn i botn OrIu fjarl^ar; þar er Tegattfr Skúla 
öld hafM of gkipat vígliM* fyri, 

i) akSpln. >) hcrlibi. 

Bls. 513. 
Sami: Megin-uildr allvaldr gekk fyrri merkJHm 
nnd ýgia' hjálmi, en guOsett re' vísa kiiáttn gnæfa 
oí Tala fttlkl^ 

i) K^. s) merki. t) hcrlibínn. 

Bl8. 514, 1. 

Sami: Ea hildarfús rœBÍs hir6 knitti fiar f>igja 
rtfma atýri' fram á bábat hiibar í gagnför grejpra' 
Tápna'. 

i) lunak. , koDÚDgÍDunt. i) gTÍinmra. i) dL í lurdagaimRi. 
BIb. 514, 2. 

áa/r kvtíaskdld: Járnfafdit li^ ranb hvatt* halt- 
gfslat' hildar túngP i Oslu mel^ mildnnr sliata*; ranst' 
lr> jöfrar þrúngi^u saman æstum hjaldri''. Bld&gar 
randir akffbiiBt br&udura, bleikir menn filln á vellii 
^llttr l^Jalta lúngr' BÚngn; gramr var hlifarlans rae& 
§IBÍa. 

POEHIVAIIKA SÖGUK. 12. BinDI. O D,o,i,7.<iT,Google 210 DTSKIBIVG TI8VAKKA. gB. 

i) hvatli^. MdnL i) ikjðld. <) kondug!. i) hrauMlr. 
<,) oniilu. t) 'vcit, bruidaT. 

Bl8. 515. 
Sturla pórdaraon: Ok inndrtttt' kyndl^ iMÍwar 
týa' eida* Tib' biuga reiini<^, evá at eggfars' eiwir* 
fltnkkn of ilflet anrnÍB^ flpjalla'°. 

i) fairliin. t) kjmdtL >) Otini. •) (vertiin, nl. skant Aa hjö 
(Tcrtiuiiuni. t) roútí. ■) nik , SkuU, o^ liti liani. >) ikjaUar. 
*) iTertMn. •) ji>lnn]. lo) \inar. nl. skjiilduna. 

Bli. 516. 
<Slanu: Geigrlig hrxleiptr' flugn á Gauls^ himin'* - 
at hjarar leikl*, en randálfr' fór rftiandi'' bobvarský' 
(meti) hlétt eld/nfnm'. 

i)>vi!rii. >)Ót>!ns. ■) skjöldinn. ty.-bard.ganain. a)Wmk.. 
konnngT. •) rírandi. r) skildina. b) iverlinin. 
Bla. 518, 1. 
Olafr hvitasidld: Snörp járn bitn, sem dba atranmr 
yrpi ísraðl ; herstefnir' ranb hamri ofna hildar serki* 
roeb heitn bldbi, framar merkjam. Ordrr r^nbobi' 
Hnikars'* stöb á srimmnm Gondlar himni' {tegAa} hartar 
fár'eldfngar me^naira'' Inatn fjlkfng firba. 

i) koniÍDgr. i) brynjur. ») -bogi. •) Otini, sveibiGi, 
s) skildi. •) lyerlk 

Bls. 518, 2. 
Sturla pórSartoa: Lofba stýrir' var laDsheDdr é 
beinu bld&Ðrms* flkapti, ea haldflamr á grcDnP geW~ 
týs* raála' at l^arar leiki. 

i) konnn^. s) apjúu. >) grKnnl. •) Otiini. a) konu, d1. 
Undinu, riki linu. 

Bl8. 510. 
Ólqfr hvitaakáld: Tveir herrar, etærblr afll, b5rb>- 
nst aldri af raeirá drengskap; hraast hirb ögnsveip- 
inbs' stitti f>ar at garM (meb) bltibgum greipum'. FyrlS« 
grsmr, sð er fremstr var fiindiiin at jöfnum burílinm^, 
reib uitdan; ætt Sverria* fckk BÍgr at r^ttu; gub, fram- 
ibr mildi', viidi avá. D,o,i,7.<iT,Google gS. 0T8HIIII1ICI tI9!IA!IKA. £]{ 

i) hiniu cifp'llgu hisn)iiif;ja, Hikonir ok Slvia. i) höndura. 
i) SkuU. <) Hákon. «) iDadiríkr. 

Bls. ð21, 1. ' 

Sturla pérSaT9on: Braiida bjn* knátti {lar bÍÍBa 
biogsegl' i bríreiis^ fiiidi'*, en geigfligr hr%lðgr> féll 
gljtnjandi af hjarai' borbum*. 

i) JTCIÍB slormr, ») i ikjölduna. >) jveíl). *) bardaganiiiD. 
b) blob. skjðldimi. 

Bls. ð21, 2. 

Samii BltSbUukr' , BlAn|inii járDÍ, reib A berum 
koerri örva áas', eu gandreib grænna akjaldá' alelt 
STÖInis vegg'^ á loptl. 

svert. i) skipi Ullar. ikildlnum. ■) ^m fljdgandi jvetti. 
.) Ajbldinn. 

Bls. 521, 3. 
Sami: Ok Fenris nipt* fell' þsr feigniii haníi 

fjlkis diílf^a (0 heiptir blóíii (me^J grejrpri hendi Gjaliar 
maoa^ í ÍjörgöU-*. 

i) Hct. s) fald^U. >) ^IoVW, nL daabani hendb <) ot- 

Bls. 522. 
Sami: Högna raana^ hlýrna* dísir' kndttu ^ar 
sýngva hvögsum mnnni faar^a* bTelI slgrbljób' i herför 
liafabsmaaaa. 

Hildar. i) jkjddír. ») valkyrjnr. .) mÍSg. ») -Ijoli. 

Bls. 633, 1. 

Sami: Nii mun-frægt: rfkr bertogi knátti nokkTÍ* 
sfbarr leggja rausnar líf í nárei6', tib leygför^ i Nlbar . 
bakka. 

i) nokkurn. t) í bkkijtu. ■) brenDuna. 

Bls. 533, 2. 
Sauii: Ok rœsis nldgr gekk þar of Gjallar brii' 
fyrlr TÍbustfttnm' banga^ bliks^, er bobar fers' elda'' 
f%l)a of afarinenni. 

a hclveg. i) flognin. .») jhjalda. 4) jveríj. sjoar. 
.) gulU, menn. 

2 

■ D,o,i,;.<iT,Goo'íle- SIS VTSKIIltKG TISKANHA. TIVNDA BINDI. Bl8. 18, 1. 
Stvala þórSartom Sii gipta iom af gn^s s^ni ;6t 
Hákon gðbu heilli: er f^rirmabr öflgrar kriglDÍ' vighi 
allvald Ul fribar. 

kardÍDÍliim. 

Bla. 18, 2. 
Sami: Ok gebstórr' l^ lióninit á boniingligt grama 
liafub ; iappsnúian kardínáli Itom {>é i Björgyn al 
bot>Í páva. 

i) kardrnálL 

Blg. 10, 1. 

Satni: Varbáls' hötubr! Vilíijálmr kardínáli ré^ 
v[fj« þlk frœgjan'; sldar gramrl ebgl jarngdbr Tatdial 
{)ángat af páva valdj. Kynprýddr jöfurr! kristni Htýrlr 
Ií;t of jbr skrýdda kdrdnu. Reibivaldr ríkiavandar' ! 
(|i£r) hafit haldit ramri gmnd meb frægbum. 

i) gnlls. i) fnegaD- ■) Teldiisprota^ koniingr. 

Bl8. 19, 2. 
Samij Bd sú rausn Hörba granis knátti rfba' n^ 
hlminskautnra , hversn Völsángr' knátti veita sæmdar- 
dag sinnar vígBÍu. 

i) íara. i) kaniin^. 

BIb. 20, 1. 
Samií ÍHs allvaidr valdi einn íraniii fleira fræglbar 
fdlk at ölskipan, austr ub vcstr undir hvftu hreiuvera' 
raefri". 

i) jarlbar. i) himn!. 

Dla. 20, 2. 
Sami: Full gullker kuáltu gciaa' þar inni i vina 
grcipum, en heilivágr allra melua* fMI sllri iniidnilt^ 
til lijarta. 

.) fara uni Iríng. í) vinft. a) l.lríii.ni. 

D,o,i,7.<iT,Google 10 b. utskiriito tishahha. 213' 

BIb. 20, 3. 
Samii Gylltu vlsirars' borbl skaut á g«taiBker* vfga 
mönnum , en hunángs birt' féll glymjandi i gebkoör* 
hilmia hirb. 

i) borbkerf. t) temiur. >) mJDlbrínn. 4) brj<iit. 

BIb. 25, 1. 
Sami: Ok seggja drottinR, ^rimmr guHi', sat þar 
á gjafettili'; hrerr mabr þá^ st hríogskata*, {>at er 
jr|)J(í&? knnni cakja. 

1) iirlátr. 1) iDÍMatÍ gjÖfuiD. ■) {libL •) komingi. g) inenn. 

Bla. 25, 2. 
Sami: Hundar* dagr' rann þar upp i merga 
himln' allrl frjóbn; ■rmsdl'^ Jðfra atýrls skein Waa ferb* 
á vala grundir*. 

1) lianiiar. 1) Ij<>i| (pilllit'ngr. •) haiidl<f;g. 4) lin'Dgr. 
b) koniingi raiJnnaro. ■) böndwn. 

Bla. 2«, 1. 
Sami! Harla' hreia ijóhnijölli kndttl ^ar ifffa 
bdrri þjtibn of andra^ geigrs* gaglfára^j af bDgafjöil- 
um* bauga brjdts^. 

1) mjög. ■) s!Ur. 1) skitii. •) diukigs. ») liiuki, oL beadur. 
•) liiinduru. r) kanÚDgsin]. 

BÍ8. 20, 2. 
Sami: fík herlimenn* flultn hanka ferjur' hlabnar 
hafle^g^ ok drguisköflum* af dskafuudi dáíiuinrakks 
allvalds. 

ij hrauslir nicnn. x) bcndr sinar. ■) gulli. «) lilfri. 

Bl8. 30. 
Sami: pat var mjök frægt, er aigri stemdr groudr 
ar vörbr' vildi fara gdbu htilli til Svfa fundar á Rand- 
vers* remmÍBkitíium'. 

1) konungr. >) jjukoniíngi. ») ilerkum ikAum, nl. ikijiuia. 

Bls. 37, 1. 
Samit Leibdogr var glacitr gulii, sem logi væri aC T,Google '^14 UTSKIRIKG yiStlANHA. IQ B. 

graiiiB flota: fia'r er baqgtlJngi' kndUu blikja* bvert 
vib aniMt yUt háreib'. 

i) (ktldb-. i) skina. ,1} hábaniin, hiMokkuni. 

fih. ^7, 2. 
Sami; Eii eldfng í&a' foldar* koðtti lýsa lánga 
lei&: þá er loflig hlinDa biíI sklpli litum vi<!> hafröbul'. 

i) hauka. ■) haada, nl. gnllÍTi. 1) (pilUfe. 

fils. 30. 
Samii ÖÍI Eifr var bvA glicgilig at líla, seni trsegb- 
ar fdik eael á gulJ , er lofsall konúngr þeysU flota til 
Ljttbhðaa. 

Bls. «1. 
Samit Oetifltelnii' var drepinn Í atalP gtuisknRi 
manui (nm) Btyrjar stund, éÍSr tffnBtdrr Svls grimr 
. hafU jðttalC) botii aiklíugs. 

hjarta. ■) baTlijl i brjristi. 

Itls. 47. 
•Saini: Selraa þollrl Gaiita stýrir' aendi arfi þ/ii- 
um auetin ddttnr sína, gÍKsta gulli, nicb öllum sæmd- 
um. Voidngr máima skerMrl tttktu vib {>eirri brilbrör 
Sffa ferbar* af mestrl mildií nldir dýrka^ ybart eirar- 
samt'- veidl. 

i) Sirg^ jarl. i) taaana. 'a) villraegja. «) fritsanit. 

Bls. 54, 1. 
Sami: Unnvigfs' skipubr! ek segi Sldura, hve 
(^kt) gnldut dfrib Dönuni aunnan; (ifnar ftjúbir settu vlfca 
þnnnar skeibr af fjri-hiunnum*. YMr st<irir þegtiar 
höfbii Uiiga atund erin Atbob, at hegna rán; ^tum 
þdttib^ Utill ieÍlSdiigr fyrír víbri gmndu. 
i) díp*. >) ruru-bluDnuiD. >) þcilli e!. 

Bis. 54, 2. 
Sami: pjói euB mærbar frdba hlimis dreif frainla* 
lll hrerrar liómiu; aeiina Btiklir! (þ^r) héldut BÍ&aa 
niklnm fl«ta eubr meb lUi. Hrínga bildr! Hallauds 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 10 B. UTSKlKlNa VISHAKNA. Slð 

hrÍÍT* urbti hrKddar af þfou vildf; engi m^r JUU 

þcngíls Tsr vLtilauft tIÍ) Norega drotUni. 

') vegliga. t) mtoa. 

Bia. 57. 
Sami: Rtfgstrí^r randatýuir' galt gífian DSnum rdn ; 
lcBtir flejránga' fora' kom fjrst til Ekreyja. Örrf het 
|>á gullntrfti* 8ft>an .^ixSgu libbáls^ 6J>'^h lofíxiiigr 
|>rænda tök IödiI at Tebmdla". 

lictiDk. t) sjöu-. ■) skipa, licriuk. <) kantÍDgÍ. a) gatli. 

'■:*;■. , 

Bl8. 64. 

Samií Ættnmgdbr hneitir' jöfral (þer) sátub eigl 
lengi Í kyrbiím at' rofnar sættlr; liarMr hirbménn 
bjöggu Btirban hergkipa atreng. ' Norbmanna gramr hfelt 
fiBnuig mKtum borbum fjrir ntan KIG: nýjar sútír 
TÍuu' nauba ; þli lézt flolnum'^ {veT&a) au6ít (lauta. 

i) hnckLír. t) eptir. •) kendu. <) miíDnuiii. 

Bls. 65. 
Sami! pliur þjöbir IHa þunnar skeilbr me&.búnn 
relbi aneiia Ijótan luadaröll' at Morstrannndi ; Gautar 
fipurbn leibáugr. Snarfengr konángr ! slban lcit hrygbar 
fólk f Dana bjgbum , er' ;&rir drengir hiibn scglnia ; 
lýsB t<ik af herskips haugum^. 

■) hafib. %) ab. ■) JreLah'Qaunum. 

BIs. 66, í. 

Sami: AllTaldr! rfebta þv/, cr ýlir lieldu at Idbi 

tfgiiarbrábs BÚ|inarstrángs fjlkis; sfban ríibii prúbar sveitir 

. at gáiiga A hnd. ]>ínir störir hlrbmenn l^tn- TRgbar- 

- lauBt berjat Ilalland fjri ausUn Oeitkjörr; TÍrUktudlr 

týndu \Ct» frelsl sínu. 

Bls. 66, 2. 
Sofíti: Snarpir drenglr létu stfkna gffr' sýngja i 
fleina drífu^; .brandar hleyptn ærnu blðU daoskrar 
þjöbar ðrt ár undum. poUar frægra málmt fellu Wba, D,o,i,7.<i»,Google S16 tlTfiKIBllfli TISIfMIII&. 10 B. 

Tefnlr í reknum fl4Ua; vfgadröU, fildia »fÍ8hJálni 
gékk þar fut at hlldi. 

>) •xir. i) onuto. 

BIb. 67, 1.. 
Sami! Styrklr menn málma lands* géngn nnd 
merkjam -á títvl grnndn; valgammr sleit varma brib at 
vápna miStl , at þfna rdbi. ðrii sklpU vib lílfa BJilfri 
ögnirbípi Iiöfubgíra' greyprar þjtfbar; g;yld!r^ 8t<}b yfir 
meginbltSbt grimmra hölda. 

i) hcrmV. , konúngsini. . i) bldbl. >) lilfriHD. 

Bla. 67, 2. 
Sami: Tranatir blrbmenn kyndn bestan heltan eld 
i Danaveldi; akœriligr< hallar gandr' gekk húsum b»rri 
á Bvlbna landi. Birkisdlt* íót víta um búkarls bútlr; 
en brœddar dröttlr rnnnn brunnit iand til akdgar; 
marglr bragoar (vorn) aiegnlr báll. 
i) bjartr. ■) ddr. •) e)dr. 

Bla. 68. 
Sami! SIIrlB garmr* hratt gneistuin i ráflt' varnia 
fyri auaUn Elfl; afban féllu háfar halli'r; itgRargtr/b 
hrygNrBtund (var) í Dana bygbum; Ötl innln' táín at 
' brenna á Hallands »ika; atorliBr Alfr* rana um sttfrlig 
Btnetl ýta fy rí norban Glymstein. 
vmdr. •) rœfr. •) hút. t) cldr. 

BIb. 74. 
Sami: Frægr hilmlr Ibt brinda herskipa bröndum 
út i saltan'Kgi; eldí hrau&' or dregnnm' hlunni fyrir 
sesiköldum^ nnnar-melb^. Ognar' lundr'^! ■ImennfngF 
varlb at sinna^ út' i þlnni grundi}} mildlr höldar hfifbu 
barba^ Bvelld*° lítbob af Noregs veldl. 

i) aluut upp. >) málbum. •) sbafliga köldum. «) gkipi, nl. 
^egar skipil) var framni lítt. >) orustu. «) hcrmk. r) fari. a) i 
hcnub. () nijQg- lo) mlkil. 

BIs. 76, 1. 
iSffBiV: Eirrinn'' aendi ingan avarra* it í ISnd á 
^rátinn getma^ ; (þér) frittab aldrt lebri ferb af beim- 

" D,g,i,7?<iT,Google lOB. UTSKIRIITG VI8MANITA. 217 

angertitini Jftfra drottÍBs. Alllr mnnartaniB* ^ráblakks* 
yppiþallir^ f;rl SDnnin lægi' tákn vK ditttnr ptnni, 
sem (hdn) Tœri Innanlands allraldr'. 

i) lá iituli konÚDgr. t) kona. >) ijó. 4) *jáTanj. *) Alps- 
a) menn. t) haf. >) konÚD^. 

Bls. 76, 2. 
Samit Autar Inndr! dygbar ineDn or FÍnna b;gb- 
nm hMdu allt. nolríiati nm öldur 'til fundsr tISI> þik; 
búfar' treystn' dtifr^ drafnar*. Lfeztu hlabnar akei^r 
nTÍfa or hferju hrófi á Tatnib brelba; ítorbar gaadi' 
JÁh aandl oni stelndn^ stálin^ fjrir norban Elfi. 

1) ikípjbÐrlÍn. 1} reyndu. ■) bárur. 4) ij<íanDa. i) vtndr. 
•) milubu. r) itaruiina. - 

BiS. 78. 

Sami: Dfgla eldr^ var sénn' i dýrtsr skriptnm^ 
1 aegli; rfnar logs^ STlptÍ-luBdr ! robnlr* hausar töku 
- rfsa ;Sr dreka þfnam. Eisur^ þcíttu brenna af slefnu 
^Ii Vllar fars'' á Bkelba br&ndum } unnar* fasti'' raub' " 
fltsta rönd" ;fir glæstnm flota. 

1) guU. '«) íAr: sást. t) á Jieim lo^ uppdi'áltuin. ») f^ulli. 
b) gylltir. >) cldar. i) ikjaldar. «) >\óir. 0) cldr, gullil. 
10) geríi rauti. i.) jkjllld. 

BU. 81, 1. 

Sami: Hilmlskundr! er' (Þ^Ohfeldutbúfnm^norlliai) 
til jörmnn^nndar^, var sem Örín^ eldfng færl d lœgi' ; 
ötdnm varp iiinanbÐrbs. Vísa^ ferblr^ þnrbu* vinda' 
vegllg flaast'° uud búnn segli; grandar vörbrt (þér) 
létnb gylltar sýjar" geiga" at Kyrarsuadi. 

1) |>á >) akipuro. a) Undiini, Ðaninerkr. t) •tdr. 

s) halÍDa. <) koDiings. r) menii. e) |)orbu. «) itGfna- 10) akip- . 
nm. 11) slipj bor^. 1*) svlfa. 

BlB. 81, 2. 
Sami: pn er hersklp frægs hilmis lága i annnm* 
í Danaveldi, þiittl himns eldr* renna alla leiti npp ^f 
bTvIbnm floU. RíkiUtr ræsir! (þér) stýrbnt rétt^ tit 

D,o,i,7.<iT,Google 218 UTSKIRING VlSliAIISA. 10 B. 

jarbsr; engi annarr þengfll koin {»ar ImuyURds m^ 
■)(kin afla^ bv4 at dœml finnEtt. 

i) ijuDum. i) lopteUlr, ■) bdat. *) lilutjrrk. 
Bl8. 82, 

Gu»ur porvaldteom SnjaUr allTaldr baut> öIIbiii 
DJittnm nalbra gltfstrKtU* Srgrant' halda grtlbani olt gsta 
frib^ aex tnetr. 

i) DJ<J(uro gnlb, rouDDiim. i) f^aDdvariiga. i) ptU íritar. 

Bls. 83. 
Síurta Pörðareont Hinn víba frægi EgU stiliir'! 
fillum fyri Butinan ^æM'þ<ítti œgiligt, at eiga Giiunar- ' 
lAg|i geigrþfns^ Ti6 ybr. Allir Danir báiu þik, Sjgna 
drottioo, snjallrában tjttm gram, sætla: þvíat þfnír 
Qandmenn orba fegnir Ufi aíno. 

]) Norega konihigr. •) luf, ol. SlltUD DSanin. ■) svertla. 
oru.t«. 

Bls. 84. 
^ni; Gðfngr Tlrbo drottinn^ Teitti rn^um* Skén- 
ilnga jöfri^ Tíkelda^ gjaflr; gnllBTÍptlr' hlaiit giptu: 
hilmir Ranms<> kom ir^ heim illeBtr' meb Öflgum tfrí' 
ok meatnm Teg*"; hTatir akatnar fundu þat. 

i) Hikon MoTef(ikonitaigT. i) ríkum, voldugum. ■) Daiia- 
koniin^. *)■ gnlU. ^^ Örláti koniingr, Hikon. ■) Hákon kon- 
ÚBgr. t) gnemm*, ikjött. t).heill. *) frJEgt. lo)-sönia. 
BIb. 80. 
Sgattt Ek fri bragtia Qötd Wba or bretbumborg' 
Bm möti BTarra'; Talskar' þjöbir glodduit víba Tarrar 
eldP af fiina magnl*. SDÍIdar brúbr, göfngr sTanul, 
kana afban, sf jhivi æitra manna' rdbl, nm atemdar- 
fúaa &bKDfB bræbr, þann er (hán) vildi elga. 

i) konuDBi. s) .^onikar. ■) guUi. l) eptir þínai rJbitöruo. 
>) cptir jbai^ og Rtitu manna. 

Bls. 110, 1. . 
Sami: Ægr jðfra þengiU^! tökto* úngr kouúnga 
nafn i þU mcb frœgri vfgslu; þitt nafn kynnisl^ JaTu' 
an möanum { ok síban htutnb ([tér), siijaUaueltr sóka- D,o,i,7.<iT,Google 10 B. UT«K[BINQ VfSHAHKA. £19 

^blr^! rnmkÐmU* Tild allm aldir''; Mr lýsl ek 

>) Mignuj koniiDgr. i) þú l<4st. ») Yertr kamiiigl. 4) ber- 
koaiingr, t) {ullkomife. í) þjdlar. 1) kanúng*. 

Bl8. 110, 2. 
Sami! Hranstr þengib lon! (þir) hafitliála* 
feagitdóttnr heilags þjtflikonúnss* ; giib rfdQr.l^k gæfn 
piött. Sojallr Eirfkr nil einart atýra^ öUu vil> bnin- 
av g«&, Alldý.r konúngr, ybar [iroski-* Stíigr (ab) 
. óakam. 

1) vc^^líga. 1) EÍrika hc^a. •) rila. «) uppgangl, heft, 

Bla. 112. ' ' 

Sami: F{6mÍ8' ðlfr^ 1 ^hr Ífkarat avka ybart raM 
um heiminn kalda allt nor&r nnd lei&arBtjörnti t gogalr 
fyrbar munn fagnaþví. dllTaldr! þar hefir cn$I annarr 
[iflagill haldit ríki, en þú; þjitlilrrelba^ {>ÍH4dýrí>|tÍDgat 
lengra en rö&iill skfni. . 

I^ hjalmj. 1} lierkoDiingr. >) iilbreib.i. 
Bls. 110. 

Sami: AllTaldr! ({>ú) dýrfckaBt af mildi Mnoí inn- 
anlands dt meb Serkjomi þjó&nm líka þabra' f>ÍBÍr 
faaakar, allt mei^ Blálandð jabr|. Veglig mæti' hrjdta 
TKgbarlanst^ af f brnm frægbum; mær&ar tÍDÍr'*! þínar 
hollar hnoBsÍr prý&a allan heiminn. 

1) Jwr. ») gripir. •) ospart. 4) TnaUnjalli koniiagr. 

Bls. 121, 1. 
Sturla pérdaraon i Hrafiiamdlum : Sdknhvaltar' 
sTeltir söttu háleitan gelra gl;gga gljAiBtœri' or Finn- 
bygbum; jarbbekis gjálfr' brá^ sigrðaoatnm' hÍBæU- 
gætis'* allt anstan af Gautelfi. 

1) goknhvaUr, herdjarfar. 1) hcrkoniing. <) Jm* ^'áirrandi 
haf. ~t) gelgata. >) ii{^ildnm akipum, cta herskipum. «) Itoa- 
<aogtmt. 

BIs. 121, 2. 
&imi: Anngr' orraTeDgÍH' 6lti' si i elniim atab 
-fleirl Wgdrdltir* iejns-fliigstærÍB^ Hiirír Idmblekkir' 

D,o,i,7.<iT,Google 220 UTBKiniira visnAHHA. lo B. 

Inktl dUtrudir Unda (me^) herskft>uai hrfta' ok raBB- 
garM'. 

i) cÍDgÍDn. l) gnlli. () nulir. *) hcnoeiin. >) nolkra 
ficrloDÚnfp. t) ejtÍT n'At, tá rcttliti koniiDgr. r) bertkipiuii. 
•} ikjiilduni. ' 

Bl8. 121, 3. 
iSiimt; Ægls eldr' glamdi of* narnfrœdnm airnldl 
á gJWrtðmdum^ Geslila-Bkeilíhestum-*. OþroUÍg Bdl 
brjrnrelbBr* skeía if .skantrSiinm* skeibum oV- snotr- 
um elgdeill'. 

i) gulL •) yfir. i) sjiivönuiD. a) skqmm. i) svtrta s6l, 
frnlL t) kuiDike sit|lu(t<icnu(n, af íkaattann, viniog skautfagr 
136. >) jfir. e) berkaanngi. 

Bl8. 122. 
Sami:"Bl6mam bríma-regljtSma' laust á Tijarmimna* 
af libföatttm ^ÖBum valdrtSsar^. Fei^ flokka hrfnga- 
frlbakerbis'* nm hafstrauma var ájiokkut^ eldfagam 
helmi. 

i) veglí|;s Ijdma, nl. f^Ilblte. i) bjarta binina. ■) valkjríu 
tj((nnii, dI. ikíSldum, cr rcslÍr voru liti skipifc. «) hins gjafniilda 
konÚDgi. ») ijiekk. 

Bls. 124. 
Samii Landa stýrandi' lejsU* háfalflar^ bládAt- 
nr* lángrastar^ heldum húfum''. Hrein böfn JýGtiet 
glöbranbnm eldí álfoldar^ af anbar-hestum^ BkipstÖfnum. 

i) koniÍDgrínn. i) aundrbraut. ■) nL háfaldabar, seni Areif^'a 
Utt fÖldunttm, t) oldur. t) sjáfarins. ») ■Dcti hddum ikip- 
tiAlun. t) guUi. «) hannngjumcstum. 

'Bls. 125. 
Samii Hinn gribmildi fróbr gætlr norbBætra' t«!k 
tjnt gjftld ^nörleystumNesþJtfbumo. ÖII Öld á stðr- 
Teldum* rar lírædd vib dgafalliun* herklæddan herti 
böbgertar'. 

i) Noregi konúngr. i) Kalncsínguni , cr greiddu gja^d ser 
tU fjörlaiunar. *) i vAlcDdum hcriibum. 4) dgrligin. i) bcrkaaúDg. 

D,o,i,7.jT,Coogle ÍOB. UTSKIRÍKG VlfiKAKMA. 221 

m. m. 

Sami: Inn liralmielti vÆ|)(ngibr Hrfnga' hélt loF- 
akeibum" leygn^ leiíilr i Sabteyjnm. Engaa gaf npp 
herfengna'^ II fyrir alkeppnnm e>bl dalrejbar^ /trbdla*. 

i) Norefja koniingr. >) Jjeim Tígllgu skipnni. i) jj*-, ») her- 
tdoa. i) orms. •) f^Uj, RikÐni kðnúngi. 
BÍ8. l^ 

Sami: Ogn stiib af ettfrrábum stýri gladýra* of> 
jarbir nrbveg;oar vestrgBrba^. Fribtansir jöfrar -faerba 
óaTÍfnim^ iltta ráiidr^ttar^ hjálmbirba hBusa^. 

i) drcka , herikipa, n1. konúngjanni. i) nm. >) nL piW 
{iviignar vejlrgarfca úri, jTegnar ve$lan)tornia drifi, vestrlSndiit, , 
Skoítattd egeyatttar iveatThnfinu. 4) <ÍT«egniim. t) riujmanm, 
nL HikoDÍ konúngi. t) horub tín. ' 

Bl8. 1S9. 
■Siuní: Gebstriingir sára logmQnar* Tegmæta gRt- 
Is* gengn snnnan um Satfrl. Brands-byrgegnlr^ braga- 
BT sSddn snéka'^ svartklædda djrnflölía^ á Skollandi. 

i) STCrtmiinar , hwmeiin. t) eipnda ve^Uf^ra hnoua, nl. 
konilDgsíiu. >) liurkænir. «) fngU. n) klædcta tviirtu fibri, n). 

Bls. 130, 1. 

Samii Frcg ok dvægin ferb' fribskerfiÍB' vann 
brtíba Bót af gubleibum baugnjVtum ; hrafn faræyfbist^ 
fcleyfban^ fleygs' hjör'^ of^ vsltafni" í Subrcfjnm; 
Qandr stiilia fdln. 

1} herjveit. ») hcrkondngiibi. >) reif á, íer, hniflabi < »ér. 
Uofinn. fr) vKngJ. «) klöna. t) giikatk a) uppá valkcitintim. 
BIb. 130, 2. 
Sami: Hafsietrab;gbir*ádygbar búmanna'bmnnn; 
faallar Iffgam^ var heitr. FÍeinþoUaf*, aiSttlr svantelg- ~ 
•r'lierdrtfttnm*, f&lln feiglr af aæskíbom^ subr. 

>) sjobygtír. i) btcnda. hiiia bani, eldrlun. 4) mk. 
») jjdar. 4) heTmiJnnum. t) íkipum. _ 

BIs. 133. 
Sami: £nn böbfriibi sigrmagn^r' atutan' baob 

D,g,i,7?<iT,Google 222: UTBKIRIHG VISHAKIIA. iO B. 

.optarr orrMta spjötskoptiini bragaa^. liregnir þegnar 
Atveija* (orbnt' berjiit vi^ þrekatærban bjdra-biiiirýri''. 

i) ■ígruel! henn«lir. ■) fri Nortgi, nl. NoregikoDÚngT. *) nL 
barfiiil opt nb incnD. ■) Neijaraena á Skatlaadi. t) þorlMi ckki. 
c) ipiU* >^^> koiiÚQginn. 

BlB. 134. 
Sami: Fla'gBkjarrir* bangt^iStar' darra-dfnaTelgÍa' 
drtfga bát* brelbar strandleiUr. Herakatnar^, úhreeddir 
Tega', ejdda geirrfieyjain* eyjar í Tíbbygba Tátal. 

i) dðtítU|ganiír. ■) menn. •) hcrkonilnguai, *) bemiaM. 
legar. «) mcb bcrskildi. 

Bls. 135. 
Sami: GebBtirfcir virbar herba' tíU hcirfefblr' i 
stdrbjglbir brfggg vargfæbia^ Hinn rrfikrikkl* Aleinii 
fékk ðldiim úkaldaa^ irfdfBlar'^ felil'' (0 sanaspelli*. 

i) lierldi. i) hcrjutuvÆí, ») hermaon), Aleini. *) bGrdjarlÍ. 
t) hóun. *) llís, t) diufca. >) onutn. 

Ble. 136. 
Sami: MargTriUinn fraiOBtÍkllr aobar^ mætti mikl' 
nm gernlngum dþjifba ÍngB^ : IdbrDstínn^ Iðgr leyBÍi 
bin Bktotfögm flanat'^ baagleBtU' or frdnlsBBtnm fest- 

lUll*. 

i) HákoB koniingr. . ■) Skotakonnnj^s. >) {ildDbrotÍDn. 

altip' o) Hilioliar konnnga. «) landfcstuin. 

BIb. 137, 1. 

Sami: Fj5lmagnat hríbar bregg' blia of 'böbfúaa* 
bragni á herb;gb«m' brÍmBkíbom*. Gjálf-rnndit^ 
gmndar grand^ rak alkeppna Öld meb herakjölda upp 
at Skdtlandí. 

l) galdraTclnl. () hergjama. *) líiiljkipuluin. 4) sbipnin. 
(jcfluidi, hTÍDaDdi. «) stornir. 

Bla. 137, 2. 

SamÍ! Hinn Bigrraaeti Bverba blikakerblr* sendi 
•narlj'nda aveit sfb til bryuhríbar*; drengja herr', •á 
er drap hina dnlgre^pa* dalgauta' drdtt, dæmdi' lof 
þengtls BKmda. ' ' 

. D,o,i,7.<iV,Coo(íle 10 B. OTSKiniKG TISITAITNA. g^S 

Bákim konitngr. i) ornstu. •) ^'ttat. t) dnmblrilu. 
s) bermgnna, nl. SkoU. •) talabi lim, vifcrrSEgfci. 

Bla. 140. 
Sami: HngpniMr rarir hríogs Tirbar' Iiliibii' reg- 
stifruni baugnirU^ at brj'nþíngi*. ValganiRuir^ fyldust 
Qörseldotn^ aullisterai^ fraDnni' } hverr mán hcfna hríng- 
þTerris'l 

.} meon. ») fclWu, löglu at, Tell!. ») þatm rræga riJdin. 
4) í oniituoai. &) hræfuglar. s) drcpnuin. r) nianni, nl, rjlllu 
sJg ■ hnei {>e» drcpna ríddara. t) i tflluadum. e) hans, líddarani. 

Bls. 141, 1. 

Sami: Ilervaldir hersar Noriliniæra kærU' ItvÖddii 
kappstudda' hÖlda gunnTersum^. flin gunnrakka* hirb 
hásæta-gætís ' gekb jdrnfiildtn af^ hjÖrstœrhim hjaldri% 

1) Norcgs konimB], s) kappsama. n) liigbii lil orustu tib 
SkMa. 4} hcTdjarfa. i) kmuhigsins. s) gilkat. r) onislu. 

Bls. 141, 2. 
Sami; Drún egg belt of ódyggvar aldargunntjalila' 
at lir^nmiiti' Í rauttúnum' : dt>r en ekozkir egglirit^r- 
slEýfinndar* sk^ndn' nndati Tfgluiidnm^ al{)roskin8^. 

>) ikjalila, nl. hcrmcnn, s) úruslu. s) á tígícllinum. 

a) skjaUa J)undar, twrmcDn. 9) slunrduto. •) hermðnntnn. 
t) Hakoaar kounngs. 

Bls. 143. 

Egl!« stilllr^ vann skjdtt.aptr 611 slcatllofld gelr- 
biúar krapta^ megingröndu^g^ af Bkozkum drdttnm. 
Ongr* göndlar rebrbobi' reistl rönd vib ýngvk^ ; ríki 
rdgsækis'' fyrir wstan haf varb álest. 

i) Hakou NArc£9l[oniin{>r. s) ikjaldar grindar. ■) herkon- 
iin{(iin«, nL Magmtii kBitdngs herfeetta. 4) tinginn. 1) hanDtJbr. 
e) koniingínuni, IlakoDÍ. .r) hcrkoDiingsina. 
- Bls. 151. 
Sturla pói^rson: |>r(íttar' þínghiynr* kom (H . 
Björgj'njar þrim náttum á^r en drs-djnTÍtiir^ grúfii 
pn'i^au allreld. Margr málma • fergir'^ sltSb si'&aii Iftt 

- , D,o,i,7.<iT,Google 224 BTSKIBIKG TI6KAKKA. 10 B. 

kitr meb v&U brð yflr leibi ÍýU gnms : þ&t vtr mikit 
■tríli'. 

i) Óliiiu. () hermk., ul. Ifk Hákontr koDOÐgi. i) meini. 
4) nubr. I»"D>'- 

Bis. 17S, 1. 
pjdðólfr hvinveraki: Mar^r braastir menn ^Sr&a 
•t heimsœltja Bnarati miidíng; gamlir meDn fjrigba eigt 
itbr dtiWiig, ok gerbnst (hðaom) kœrir. 
Bli. 178, 2. 
Hlnníngr' aá er mibiabi gnll, nam rntrg* tipeki af 
l^mlnm mðnnam. UppUnda gramr' rar AstAblgr öliu 
fliikl tf sínnm örleik. 

^ 1) ti minDop koDtÍDgr. a) Haraldr bárfa^. 
fila. 178, 8. 
Hr<ii!iigr hilmir gaf sfnum gÖrpnm hit rau^i goll 
ok mtrga hrfagt, bjartar brjrnjnr ok hTasu branda, - 
akjgba' ok akrantbúna skjglda. 
1) ragTí- 

Bls. 179. 
Aaðun ilhiœlda: |>etr beitt Úirhébnar*, er bera 
bÍJfiga'' randir^' í orrostn, (ok) rjóba vigr^, er ({teir) 
koma tii TígB; þelm er þar aýst samati'*. Ek hýgg 
iræbismönnnm einnm hæfa at atanda [lar, þá er skll- 
vÍBÍr Bkatner höggva i ekjöld. 

1) úlfhiBnar, JicÍr «cin ^nga i vargakíiUii nlpuin (a! Úl/r, 
og hébian, gkinn. >) ikjbldu. 1) ipjtjt «) {lúr ciga ^t itarf 
MmegÍDlÍga hvur nicli otrum. 

Bl8. 18«. 

(^Porhjöni) homihjt! Har&rábr barniíngr hrj^liri 
ens bleika bárn fiks' iét hæstrar^ tíiliar* þrdnglt' aklp* 
barbum^ á ISg^. þar 1>arz' ev& at borbl^, st hlifar- 
valdr'° rak borbhölkvi" norCaa f;rlr hildar hregB 
tveggja dSgKnga". 

1) cjbir. t) ikipi, nl. hcrkonnngr. 1) Kttart. N. k., pappirs- 
faandi'il. 4J beslu heitli, ran'b mcstu 1i.iniin;;jii. >) skotib. ft)bortl— D,o,i,7.<iT,Google 10 & VTWUtinQ TlSNAMMA. 225 

mt. t) ifó. ■) tatuu K. k. , pph. ■) l>artt so nndir. m) hak 
koDdngniui , Haraldr. li) lidp liu. u) til bardajp niútí tKÚs 
kðQúngiim. 

B]g. 187, 1. 
iSíimi*: Gjafli readr' Haraldr! n^ kemrat' annarr 
kontiiig (manna) jbr æbri nnd'gamlan gnapatöl-atflar'. , 
Gramrbibi geira hregg Tib sefgi, þá erbengögl* gn6lii|) 
á rá'' Skfiglar^: ranb ben foýato' blrf6i. 

i) Iwkku' >« tirUtÍ. ■) ckki keinr. >) hlmúi, nLáiufirikL 
«} hnefuglir. 6) kviikutu. s) giakaíJi í dNfn Sköglar, i onutuDiii. 
f) á oiQSIuvelliiiiim, (] bUsa. 

Bls. 187, 2. ■ 
Samii Egglitnl^r^ réb eigri, þá er aegs''' bnlgn 
Qörvanir á raMn for rœsi} œfr hjör gali vib hlffar. 
Ok ofnœfrir' jöfrar kTÖddoBt djnskotum at morbi* 
ortiaiaust; rÖdd raubra randa^ endist'. 

l) herkoniÍDgTÍnn, Haral^. i) rojSg knáír. i) Í onutnimíi 
*) vopTiagnynnii, oruitan. t) vait ^''ji'gi hélit lúagi, 

Bla. 100, 1. 

Pjdðólfr: [ptt) heyrbi', hve hraustllga hiuii kjn- 
ttórl kanúngr barbist vib Kjötva híon auMagba*. Kappa 
nm-ljstir^ knerrir kToma austan meb gínandum* biifb- 
un ok gröfnum tfnglum'. 

i) hejrtiit. ■) autuga cbi faepna. ■} kappfiisir. a) gapandi, 
») cimiipdaiuii. 

Bls. 100, 2. 
Sami; f>eir Tom hlabnir hölda, hWtam akJÖIdum, 
TeatrKttuaTÍgra'iOkTÖlskum' srerbum; beraerkir grenj- 
nba, J>eim er gubr^ hlífbi; ÚiniébDar en^ubu, ísarn^ 
bitn. 

l) «p)dta. 1 1) vatlEiukDm, friSiukniii, ■} Talkjrjaii, oriuuib 
*} jámin, TOpnin. 

Bli. 100, 3. 
Samii (]>e!r) freialubu binB framriba Anatonunti 
allfalda, er býr at Utsteini, er kendi |ieim (ab) flýja. 
FoMiMAiiiiA SoeoB.. 12. BiHDi. P D,o,i,7.<iT,Goo(íle 326 BTIlLiMnG TISlUHnA. IQ B. 

«lci«lir* »4kkw> , cr ««■ Btyijvp-venai* sðtlr úUti, 
itiíba; hlftvman' nt A hKfiiii, í/bi HaUingr f^lli. 

i) NarbnunDR, ■) nuilabir. •} lUp. <) Lm«ikL ») slátlr, 

Bts. 191, 1. 
Samii HÍBnni hálfldfgra hilml* leiddist^ at hiMa 
Undl f^rlr Lúfn', lét httlm ekr at skildi'; (þeir) er 
Bðrir Torn, slögaat nm^ scB^þiljur^, létn atjBln^ standm 
npp, strinsn höfbnm Í kjnl. 

i) Kjijtva mbga. i) IlaTaldi. t) hann Ut hdbniiui gKta ifni 
«) idtn jlir nm. s) {idplurnar. «) itclin á lér. 
Blg.'lQl, 2. 
Samh Hyggjandi* Heggir I^tn STafnÍB flalnæfnr* 
hlika á bakP, roru bar^r grjtiti; (þeir) testnst^ •natr 
um Jaliar-bygiliir , hlnpu heim or Hafrsflriii, ok hngbu 
i mjabdr^kkju. 

>) imeikír. >) ValhaUar nKfrar, tkildina. ■) Jeir kðitntni 
■kjðldnnnBi i bak *ér. 4) ceddD. 

BiB. va. 

PorlrjSm homklojl: Hersa irití' ok faSfUngjam 
Ifltddlst þá at haldaat leagr ^rir Ldfu* ; hverr hraastrs 
vfkfnga flýbi or HafTsfirbÍ, sem f^ra mátti. 

I) hersnm. i) Haraldi. 

Bl8. Í94-fö. 
PJ^lfr hoinvertki: þær* ambáttir Ragnhtldar, 
drambldtar díair* akuln elga (hafa) annat at dr;kkjn- 
málum^, ea þer'* Be' hergopar'^, er Haraldr hafl aveltar 
(<) rtldrejra', en brœbi vera" þeirra'. 

l) f^lut. ' 1) gizkat; kannr. >) bortirjeCnni. ^ 'þxr. 
giikati. •) hertckDaT ambinir. t) n1. avclt, raeb þvf all geA 
þeím « ■imab eo hhit at dTekka. •) giikat. g) nl. hali infSt 
mcDU fi<úrTa, ela geGti Jieím -ab ela brs manna ainna. * 

Bls. 11». 
SsHtl! eji I. B. fclt. 7. 

Bli. »8, 1. 
Haralilr híÍTfágTÍ: ,Dr4tt, hlýbln m%r, h««fgl< 

■ ■ D,o,i,7.d-,Googlc 10 B. PTBIUH11K TtSKAKRAf v $^ 

itU; ek ber œ' vgg 'íriagt*: ek Tcfc dular mey^, 
dána á fcei1a«gi. £k Jeti fcáps dyajt á bragir AÉtt', 
mebin brjnr or ÐralinH grelp' ; ek býíi Tekkum rittaa 
Beglna drjU^ 

i) hnekki. i) ei^. ■) eg hrEcliit ekki dranga. «) hnMft 
•le^a, hana SDj'öíHbL s) cplir 'þessa hefir (á SnJtiínV diiti i 
habL >) Uct. t) bragar völliimi ■) lir hcndi dTCrgsiai; meÍD' 
íngin er: eg: yrln drápuna, Jafnótt og yrkúefntó dettr ntir í 
hvg; hana lætr , »cm Ðvaiinn (dvergrinn) ticemS tét ikáld- 
skapinn úr hneja rinum. *) skíldikap. 

Bla. 208, 2. 
{>at var ekki fvald^ forlnm ; [i&' gat . Finnan^ 
ser6aD Harald: honum aýndist aú* atSlbjort} mSrgum 
Tertir bA alíka dBmi*. 

i) aUnennt. í) \ó. «) tUn Snjdfrilir. 4)hdOTera, s) marfpi 
hendir enn "^A sania. 

Blí. 2M-M. 
pjálíafr helílverM: SJá 4. B. bll. 20. 

BIi. »8. 
Jffjalti Skegsjiuon: Sjá 2. B'. bls. 207. 
BIs. 841. 
. SI^Mtdij^l* '• Ufa ok defja. ^ T«rUr* lualce; 
lfar.3 bjprví*. 

t) rétt.ra : Stgwttr .feiflil, abr. 6.B. bla.44. iti^. 6. .) Tcr^ 
S^U.i tJ. 6ontiMt>tiar; ^.c. Voreg, Haraldr laefir mo Vallab 
laMa lMt4; af (ri baina ttíik hauka af þvt i ikatt. a) titct avorbL 
BI>. 3«. 
I^i 3. B. bls. 20. 

Bh. 344. 
Hamr ihUM: Sji 2. B. bls. 207. 

' Bls. 340, 1.' 

HtUlfrSSr imndrœSmhlld: Sji 2 B. bls. tm. 

BIs. 340, 2. 
iSiini': Sj< 2. B. bls. 306. 

P2 

D,o,i,7.d-,Google jS28 VTSKtRlirQ TISIfAiritA. 10 B. 

Bll. lil. 
SltOI PorttBÍanon: £|]á S. B. bls. 811, 1. 

Bli. S54. 
HallfrSSr raniræSaHdld: Úlfgsþir", íliUr tiia- 

>) hcnnatnjin, ^orkdl. t) gnlb eta lilfr,. Sjá 3.B. bl>.3,2. 

Bl>. 350, 1. 
Hamr ikrMrá: SJá 2. B. bl8. 318, 3. 

Bli. 3»l, 2. 
Saim: Sji 2. B. bl>. 31S, 1. 

Bli. 350, 3. 
Samí: Sji 2. B. blt. 328, i. 

Bis. sao. 

HaUfrSSr VandraáíaiUld: SJi 2. B. bls. 31». 

Bli. 362. 
HaUir ikriilni: SJi 2. B. bll. 320. 

Bll. 385, 1. 
HallfröSr: SJi 3. B. bli. 6. 
Bl>. 305, 2. 
&iiif.. Sjá 3. B. bli. 0. 

Bli. 375, 1. 
SiiTni..' St& frá ec hlu, at hSrgbrJiitr' hlitt hára 
Tslkostu { mörgnic itat) hrafa kÐm opt [þln beipt- 
nm IjMM'. 

l) Olafr.TrjggTijon, aail braut nilr liof og hörga. •) Fagr- 
tkinna befir: at htípta btítí, nl. i vlgröllÍDn, bvar heiptar bltíba 
var dlbeUt. SOara WaulebTUog ajá 1. B. bla. 125. 
Bli. 315, 2. 
Saml: Sji I. B. Ui. 125. 130-31. 

Bk. 375, 3. . 
Saml: ^i 1. B. bll. 133. 

Bli. 375-7«. 
Saml: SJi 1. B. bli. 101. 134. 

Bli. 376, 2-3. 
Si»ti': SJi I. B. bls. 144, 2-3. 

Ao,i,..d-iCoo(ík- 10 B. UTBKIHIIIG TlSH&KIfA. £$9 

, Bts. S18. 
OddmjÓTy tvœ^i am kontingalal: Skjðld&ogr.rile 
Skeibirbrand úr Isndi m'eb skildi j' titaa ríA lá injiUr 
JLonAogr oilum Noregi. 

BIb. 38&. 
Angn rtandn mít ea' of eld til Gráfeldar'. 

i) n, Ktith ■) mér Terbr alténd' ttariýDt á IiBnil Gráfeld 
híouviecio eldnn*. 

Bla. 400. 
Sigbvatri Sjá &. B. bis. 200-10. 

BIs. 402. 
Sami; Sjá 6. B. bii. 43, 2. 
BIs. 40ð-10. 
Sjá ð. B. bls. 437, 3. 

Bi8. 412.' 
Sji 7. B. bls. 12, 2. 

Bls. 418. 
SigúrSr MrmtafaTÍ: Btiendr pjkkJB m^r iteatir, . 
liygt Itnd, ok (ab) Cribr etandi. 

Noregs konúngátal, 
et Sœmundr hiim frdSi ortí. 

1. |>at ver6r akyilt þeim greppuro', eC at akiluni 
^rkja, at þeir glebi fyrba; alira beizt> ef þeir virbar' 
ern færí', en verit hof&u. 

(káldunum. i] >káldia. >) fEcrri. 

2. F^cst sjiai (mabr) rja Qarri Te;M, ok koma 
^i nibr nær', át>r Iliki. |>ar haf ek bugt^ at m^nda 
|ie8ium hr^bri eptír |ielm orbnm*. 

' i) urarri rG^biani. i) hef. >) CtUt. «) nl. eg Ktla A 
b'yrj* á elini kontÍDga Xttum , og koma lak> nilr tU Jdns Lopli- 

3. Ef TÍfBT* hlýfca minni mærb, Tii ek taka |iBr 
fyrBt iU máls, {A) hngprábrHiirdán Bvarti átti frækn- 
■B erfi TÖrli*. 

i) nL Terar, mcnn. s) wui. .íGoogle $30 UT»kiniK« 'Tisir&imA; 10 K 

4. Kappiamr IlBrBMr btna Jiirfagri tök bráít vi6 
kftiúngs aafal, I>á ar HilMifl hafU drukaat i lUeFri^ 
beogs ballar*. 

i) bcrki, ^ki. 's) Tatn], dI. i b, inOlu 

5. Ok liann . er iaglbr* i hang i herBki IIrfag«- 
rfti; éu tnmlftix bnrr HiU'dánár falk haraáogr TÍ& 
IWbararÍ). 

6. Hann Tiidi elgi e]{^ [>at eltt, er lán;fe£r' 
hans leif^* faonaiDí ræslr Sjgna Tar stA r(kr ok igiara 
vib aubgefendr^ : 

i) liimfcbgar. •) eplirsldldu. ■) mcDa. 

7. «t fjlkir átti allt land i mUlÍ' (Gaat-)elfar 
ok FinnmeArj hann a&U fjrst elnn at rdba fyrit öll- 
am Noregl. 

8. Gramr, ai er veittl gjafir, áttl mtrt barna, 
fielr er bibn {iroaka; pW kemr kjrn hvera sL^ldúngi' 
níb* til Haralds ena skararfagra'. 

i) kandiigs. ■) ab lofciuiuni. ij hirhp-t. 

0. Snarr Biklíngr rtí) þnndar bebju' [iijá vetr ok 
Bjötigi, ibr en elnkadtfttlr Aflad<}Igs* knm at raene 
loftidng líð. 

i) bndL ■) Loka, Hcl. 

Ið. pi Tar relBnlÍgr haugr vorplnn eptlr Hareld 
áRogalandl. Nafn þess hildtngs, sunar IláirdinB, mait 
« lengl nppl. 

11. Eirekr bldbðz Mk britt vib jiifars oafni, aem 
bdendr yildn; vÍgSmr Eirfkr var alls ð Tctr at landi: 

12. i6r en vlnBæll Hikoq, einkafttslri Afcalsteins, 
ksemi Teatan, og beiddi bröbar ainn allrar hilfrar erf 6ar. 

18. Ea heiplargjara Elrekr flýU nadan, ok ■j'nir 
hans; faartiriliir hersa mýgir' kom aíban aldri aptr í UiuU 
1) ylirkoniinKr. 

14. Kappsamr Hikou i^lS einn fjrlr kondngdðnU 
nokkara farfb: tfrargjarn' rar samt 20 vetr et lindí. 

i) frímdírgjítn. 

D,o,i,7.<iT,Google ^ lHBt imKimina tisnahha. ijðl 

Ið. Granr iiU gmni* i Fl^um vi6 erSvmi^ik* 
Sireks; hilmir vsr skotinn í hönd, þá tr fólineibr^ 
knúbi* fl<itta.. 

1} oruitu. 1) lyni- )) birral* •) mk> 

Ið. Ek hy^, fnt tttib lár lelddl enarin loftátof 
tÍI bana } hells, er TÍsír d<5, var drBllt keud til Hákonic. 

17. Bn hftldar lögba þanu siklíng í htug i Sæ- 
heÍBÍi frœknir meBn hnrfuBTÍ fri fjðf vi neatolnHU'! 
alda arfi. 

18. Ek hef he^rt, ai lidrlcll Hiraldr t«ki H jiMÍ 
ofc rftí) Gráfeldr Gnnnhildanun réb9T«tr fyVirNoregi. 

19. Ábr en GormBtua «k Gallharaldr gtítbl ntfnit 
Binn at náÍ3 siklfogr var ræutr Ufi suðr aC Háltl-t 
Llmifirti. 

' 20. Harbribr HdkoB Jarl ttfk vib Hdr4 frífif «ptir 
lallin Harald; aá tlggi iVb {)andar h^ja* 83 iNitr, 

1) Und!.' >} llndi. 

81. Æfilok Eireka ró6it* Drtn bl |((6 í fiaular- 
dal^.Þi er Earkr [•r«U BNttl*-^ hattar atalP «f Hákbn 
{met) knífi. , 

1) Hákonar. i) >k>r. •) htlfuh 

22. Rekka kind, siá er atýrM lögnn, misti li'tt 
hlns bezta ribs, .^ er t4ku krUlinn nanil ttl konúoga 
Borl^r í Nocfigt. ' 

2S. Ok libdrjúgr Ólafr, arfl Tr^sgva, tdk Un4 
ok t>egaa, lofi^a vinr, hinn'er kristuaU & löad á fdm 
▼ctrnm. 

24. ólnfr var alla at laodi at elns 5 fabtBfna* 
gftlta*, ábr Eirekr beíddi [laan ræsl rttmn meb ttfribi. 

1> OtlBt. *) VíW. ' 

25. Sú hrotta rfö' var horb «k lengr, dbr Ormif 
rjddist alls'>; iild hefir afbu kalUt Svildnt vog, {lar 
er Öl^r f%ll. 

i) onuU. 1) til falU. 
' ' 20. Tíri' gefgaltr Eírdtr jarl ikhtgritYgp maui'- D,o,i,7.<iT,Goagle 232 DTSKlBlira TISIíANHA. iO B. 

IX Tctr, átir ea lotbúngt, sð er gæddl vinl, fdr or laDðl 
Tettr uia haf. 

i) orbrdm. •) laiiili. 

27. I>á vn BkorlDn útr Elreka, ábr eD rœslr facefi 
Bömfðr, ok blðbráa leiddi TltraD Jtrl til bana vestr 
mflb BDgloDi. 

28. STetnn ok Hikon taldi lood ok lansaffe eiga 
■íni, ok jirlir liöftin irf Eirelca 2 Tetr, it tali fyrtn; 

39. ábr kontingmalbr ktemi vettin i lind meb lítína 
ber, ol: Olifr mættl jarii i mi^jn SanbángMundi. 

W. f>á Tirb Jlákon it Bveiji hilmi ^e>B eibi, er 
Ólafr beiddi, it fólkbildr' Bk;ldi ðý)a libnl afn tU 
ildrsIIU. 

i) Hikon jarl. 

81. Ofifr binb Svelni jarli snarpa Bökn ^nstr fjrír 
KeBJnmj ilbfár sonr H&konar Tarb, Bviptr sigri, it 
flýja ISnd. 

82. Lofaæll Ólafr binn dÍgH ffekk einn lönd allt 
mt^ TÍnvra^ ) hrtfbmögr' Hirilds hins grœnski réh 
erýttri foldn^ 15 vetr. 

l) hér tield cg leu cgi ,/ingfia." , nl. jitn endimi^ama 
•) luiin fraegi (odt. >) Koitgi. 

. 88. Kappsamr Kndtr bino rHi bár bjirtiD lelm^ 
and margB bœndr, epirM lítt an6 vlb lendi menn, tU 
^s at þeir Telti* Jofr. 
i) piU. i) íTÍkÍ. 

34. Kálfr ok pAiit, kjnjibír tcI, reÍBtn her i mött 
hilmi} fjlkir firienda Tarfelldr,f>ar erbeÍUStikliBUblr. 

35. pA bir nino nm helgin konúng, it rœslr var 
ksBTr Kristi } heiiagt, skrín etendr yfir Hirilds Brfa i 
mlbri KriBU kirkjD. 

36. f>i r^ SvelDD, Bonr Alftfa, fyri lindi 6 Bnlkn 
attí^^, ábr en «onr Knúts TÍnatansB Tarb «t flýja it 
kondngddmi. D,o,i,7.<iT,Goo(íle 10 B. rTSKIRIHO TlSWAHIfA. 253 

37. Agœtr einkasan Olafs konúnga kom anstan or 
Görbnm} Ma|nÚ8 ffekk alls <ibalBJörí>8riiB ok mlkit ríkl. 

38. Magnús góM, mönnum {)arfr, var tállauBf 
konáDgr 12 vetr, iti S;gna drattinn, afreka ma6r, misti 
andar i stftt. ' 

i) eOaaat. 

39. Fjlkir, harmdanbr hve^nm mandt, var f«rbf 
þar bans fabirhTÍIir} sá koniingmabr var grafinnnor&r 

.at Krists kirkja i Noregi. 

40. Nú hefi ek talt' þá tfn landreka^, er hverc 
var frft Haraidi > ek inta svA þeirra æfi, Bem sagbl Se^- 
mandr.hinu friSbi. 

i) talib. i) koDitDga. 

41. pó er eptlr mikln meiri Intr fiess mála, er 
ek hjrgg mælar dó skBÍ ^rí [laban af greiba (þat) jöfn 
kyos, er enn lifir. 

42. |>at er mér sagt, at aonrHaralds h6ti foHÍBm ' 
Slgnrbr rígi ; Hálfdán var arfl Hrfsa, en Sigurbr Sýr 
■oo Hálfdánsr. 

43. þá gat Sigurlnr ok Asta þanu soD, er átli heÍU 
Haralds; s&allvitr konúngrr^l!) einn vfí>rifoldu20'vetr: 

44. ábr hilmír gerti herför meb bfstopa til Eng- 
landa. EnikÍrmennfelldaOlBfsbróburfvapnþmmuTeatr. 

45. Fribgamr ok árHacll Ólafr kjrri t<tk tll fÖbur- 
l^ar ; sá gramr ræbr grýttri foldn ssmfast* 27 vetr. 

i) larofleytt. 

4/Si. Mikil sútt kom otbr&tt at rœna MagnAss fö)!inr 
Sndn ; ei iiblíngr var enn grafinn st Krlats kirkju í 
Kanpdogi. 

47. En Olafr enn kjrri álti fræknan ok ^girgöban 
80n ; Magnás THb 10 vetr f;ri mani Yg^ar', at tali f^rba. 
i) Undi. 

4S. Ek frS Bt Magnda berfættr ætti mðrg börn, 
f>an er hSfbn metorb i fimm synir [leBa fremdar fljöts ■ 
þengils voru konúngar. 

D,o,i,7.<iT,Go'o(^lc £34 1ITGKIRIHG TlSlf AITKA. 10 B. 

40. Ungr miltBJallr Magnís ioniiigr fór tU Ir- 
Uads «t keija; ájEetr EyateÍBs íabif r»r felldr ( [leitrl 
fleÍDi flaog*. 

ðO. |>at er aift, it S þjdbkonúngar rb6i þé 8ani«% 
f^rl landi ; ek hefí heyrt ^at, at Tarla hafi fremrt kræbr 
kðuit á fold. 

fil. Úngr lofBcll ÓlaFr hlnm gtfM varlS fyratr st 
misaa líf; akatnar tnátta Bkamma atund ojtfta ^» 
Hagnúesunar. ' 

lUL Eyateinii keaiíngr gertil þat 6est Ífluantandfl,' 
cr gegndi framaj unz hjartverkr leiddl fræknan hilml 
hrigba* britt tii bana. 

53. ^elr brge%r ern biMr lagMr f grand* aoiit 
i Nibarbakka; hátt Ólafs skrío itendr [lar yfip altari í 
bðrabklrfcjn. 

i) jutnfcú'. 

54. En Signrltr liRjÍ eýnn^ lengBt þeirra {trlggjn 
bricbra, hiaa er ftír Ar landi frægBta för út til Jiraata. 

60. Ágatr SlgurSr ríh íjrír ríki 27 vetr, itr 
muui8k«b banttótt brygíii Kfi M»<a drottina. 

&6. Uk |>eBS lofbúngs er lagit' i klttu auatr i 
Oslo l>æ ; ný jör!> grær jfir beinnm jöfnra at hirrí Hiil-; 
Ttrtta kir^jn. 

57. En bdbi liftil.epttr Slgar6 blltranlbr* sonr ok 
dóttlr. Dóttir |>eaa Ðsla hilmia* man enn {ver6a) nefnA 
þokkom' Bft>ar^. 

i) íkaÐjnb. ■) Norcgi kaDÚngs. t) noUura. ■) sjá 68. 

&S. m er fivð , at heldr tekr at balla* at teljn 
wfllok JSfra; faelptargjaro mögr Sigurbar htit Magnúa, 
en Ilaraldr brdMr. 
. i) Ltí á. 

D,g,i,7?<iT,'GoogÍe iOfl. ■svsKmiifG vuKAnrA. 2S5 

fi9. I>«ír adair frcnár böttm miig- ligaamt* rftl 
f NoTegi; ■UtfdrTerr, «a vers skyldi; nargr galt ^eai 

i mebal þeirra. 

fi0. Vax Utgnúi mlitt umdulaut be;^', slgrt 
ok hellsn. f>at veit brerr, at Haraldr GUIi rir koBr 
- tingr samfut Tctr. 

í>^, 

61. ÁIt ea fjrl^ar ttfkn tírarlaast lofiSúng af Hf- 
dögon; ei brábit jöfra er jatbabr i Qjörgia at Krlsts 
kirkja. 

02. Ek frá, at sjuir S;gna grams tœki landTÖra 
eptlr libi'nD ræai ; s^dknarsnarr Efsteinn var briibir íngt 
ea ftnnar Signrtir. 

63. Frægt r&i þ^rra ná&i Þefgi* standa lengr* 
í friM; fivíat þeir bræbr, er brutu særi, bdrnst baBt' 
spjtSt eptir. 

Þ** ^- •) l"ip? 

61. Varat* saklAust, þá er (menn) böRin ræatan 
fjÖTTÍ Signrb, frœkinn manu; a& er búinu at liggia ^ 
fold i BjörgÍB bjA felbr síaum. 

i) Iiab var ckki. 

65. Ef steinn var ræntr Kfi au.stui fjar(ar af lib! 
Inga; nú er *i andar apsrr^ gramr usian grnada* 
aoatr at Forei. 

l) uidaH. l) -tDoIdu. 

60. Inga ríki sttfb elnart' 25 vetr, nnz Hákoa 
felldi Inga austr l 'Vík mtib lierlibi. 
i) emUegU 

67. Sð ganndjarfr* gramr er buldr IiauM at böf- 
* abkirkjn i Osío, ea Hákon hlaut Iltla stund at rába 

Inadi og þegnnm.- ^ 

68. |>víat Erlfngr enn skakki átti vænann ofc vel- 
boriun son; lands ftSIk gifu Eristíuar bnr konúngs nafa 
eptir libiaa luga. 

D,o,t,7.<iT,Google 236 CTSKIItlVa TIsaA.IIIIA. 10 B. 

60. Ok fremdargjarn HignlíB felldi Háion norbr 
á. M«rít lA Tlntell rnsir nr Iiuldr TÍgbrt molda í 
Raamsdall. 

70. Sdksdjarfr KdgtÍDar ann var koDánp- 17 retr 
í Hmt, ODK ágætr STerrlr felldi frœklBn grtm austr í 
Súgai. 

71. Nú er Iflc snnndjarTa Miendfla laiit í gr5f f 
mnsterl á fijörgia, þar er skrautgjört akrfn SnnDtfa 
■tendr gulli 'bilt. 

72. f**^ ^i^ sýnt', at dgnar Brr Sverrlr ræ6r nð 
einn f;rl öUu því rikl* er kyn. HanldB Hálfdánaiunar 
heflr átt. 

l) ■ugljdrt. 

73. p6 ikal ek enn Begja fiokkum* fleira frá iKÍrn- 
nm Berfætta, ^w 6blíng8, er aldrigi hafM rfttBBt eld 
nfe Járn. 

noUub. 

74. Ein drfttir dögUugB bfet ftdra, tú Tar gipt 
gðfgnm manni. SA B^atir Jöfra, er fæddl Jdn, rar allra 
heUt Bonisel. 

75. miiiTÖnd, gðfnglynd rcais döttlr kom til n;kra- 
borgar' nBefr^-Iands gd^rar tíbar, allra helzt iBlendíngum. 

7& ^fat hugrakkr einka aonr Jöfra Bfstnr f^IgSi 
at' hoDum, ai l^artapnlbr íta vinr, er héSr orUof 
allra f(ra. ' 

») fjlgiíjt jnÆ. 

77. þat er ok víst, at metorb einarblj'nds Jöns 
Terfca meit, ^ar er merkÍBmenn mlstar rnnna* elgust 
Ti6 (tll ab) BklpU mdlum. 

- 7S. Engi afrekBmab'r Tili nú deila kappi vSt kon- 
dngsfrmnda; giptudrjúgr vella deilir verbr TÍniœll, sem 
glfkt* er.- D,o'i,7.<iT,Googlc liB. VTexiRIKG TISNAIÍHA. 237 

7ð. Fatlr Ímbb |>6tti fiertmn mSnniim Srrok AiTÍktll ; 
- Loptr vissi engaa fieddia úvla Binn undlr lofi skýja'. 

80. Ea Sœmandr SigfúiBOBr, fsMr Loptt, si er 
fíram [>«itti h^abamabr nm alla hlatl, tIbbI jafnaa sfnt 

BBÍllÍ. 

81. f>at jöfra ijns he6r prýdds alla œtt Odda- 
verja, margaýtr dittturBon MagnÚBS konúagB, si er 
fremst* diígnm optar. 

82. Ek nefnda itr nsr 30 tigoa menn, gædda t(ri, 
en |ieir Jöfrar ero þrietnlauBt allir Jóna ættar. 

m. Nú hib ek Krist, at glptndrjúgr konúngs spjalin 
baR alJt þat, er banh Kskir BÍir af BJilfnm gnbi, ok 
Djótl nnabs allann sldr! 
>) »ior. - 

BLLEFTA BINDI. 

Bls. 42. 
VmnA myrfcir* Tarfcat* Tai eitt' , fS er morfeknniir 
Haraldr Biinnin'^ Bparn' á má mörnar' í faia' ham; 
en íríkr* Bjrglr, rekr' bergsalar"' böndum** í landi, 
(rar) fyrir" í jöldn" líki; öld si Jiat. 

i) Haraldr \oaiíiigr. i) varti ekki. >) nl. bann Var I>i ndga 
faugilr. *) Haraldr daniki. e) gekk. s) elfn, nl. ak!pi>, taa. 
broia haftL W) bests. s) Jannlg Hk. ») rækr. lo) hellra, 
ii) gdliun, al. af jíSlnani. ii) i undan homini Haraldi. u) nerarr 

BlB. 43. 
Eyjólfr Falger3ar»on: Selit' matir TÍpnTlb Terti! 
Terbi sTerba dyar", ef mál (yhr) Terlmm (■b) herba 
h\j6t liæftí : (vér) eiguní («6) rjdba Blög*. Vfcr akol- 
om btbe (Haralda) Gormssonar af gömlo [loko-landl 
GandTÍkr^; Tðn er, at Tftpnbríb'' verbi hÖrb. 

".) Kljí d. ») drritr. «) i hófu ^op"- ') í*I"ö'- 

. ^ Drg,i,7?<iT,Goo(íle Xð8 wrmmnta ttSNAnirA. n b. 

M«. Itt, mlini^. 

Sjd 1. S. bU. 16% og l«7-fið. 
Bl9. 127. 
£Am»- tkálaglamt lUnr tff»r<^ gcrba ek Tí&íb> 

•TÍfa. Komktb ek^ Jtesg^, er f£ [itttti betra,.ea akðidi< 
rem ; kvflrr þftissœtUs^ meltSr^ spirir hSdd' ° vib hrölbri ¥ 
i) ÍHii IwiUi. *) T>f>ri>, Óbint. lO di^kk, Ijdb. 4> nmí 
») bennfc., meDD, «) eg kom eigi. l) ^g^ ■) fmgiKtii. 
■) mi(r. lo) gun. 

' Bto. 128. 
Sami: Sœkjnm helm' jarl, þaans* |)orir anka élf^ 
Tcib^ STerlinml hlölbam l>augBkjöldnn tí& bor& i barba' 
Slgralda! Sá sárlinne* tii'eigít^ drepr eigi hendi vib 
mér, er (v&r) finnnoi gram^; hemm röod^ útá sndra* 
EndiUM 

i) {isinn er. í) heya OTOIMr. •) skípi. «) STertí, ») ber- 
malr. >) bann, jarlÍDD. V) tkjSliI. ■) skA. >) «kíp. 

Bls. 130. 

Porleifr akúma: Ek befi í hendi (kylfn) gerfa 
til höAibs', heiabrott "Bia,. böl Sigraldi, v&* víkíaga, 
TÖrnHékonar, qA^ eikikylfa ekat vera d^f Donam, tS 
yhr lifQm. , 

i) iS bana. '■) tjdn. ■) «L 

BIb. 130, mianlgr. 
Pigfúa Fígaglúmssón ; f>ra«ngrf at Tebri TÍfcrls' 
Tandar' : góbr leikr er oaa fyrir handnm^ ; en rínr 
laoka' feimn^ 'iffir heíma. Ek krebhlýss^ bo888^'ne;t& 
hsia' nnd TÖrmnoi bægi' yíf«; Tir sktcjtnm^ °ipjör* ■: 
Kann væntir sir annare. 

l) tul btr. *) Otúni. >) iTertis, nl. onwU). t) hSndDnti- 
■) krennfolkiím. a) hýrn. t) d[«ing, nl. Juuin sem cr ijnr 
bl^india. e) leiu tcr bKlii. s) armL lo) biiam. u) <pj<ft Tor. 

Bls. 137, 1. 

Sji 1. B. bU. 173, 1. , 
BU. 137, 2. 
TVnrfr Hallkelaaom Sigraldi, tfhrsebinn oddgaldra* 

D,o,i,7.<iT,Google llS, cTSKiRnrG viswAititA. 2o9 ~ 

gato ena TiWtiim^ : BðLk-Tieriii}4Ur«-B«a k*ámn> WU<: 
ábr grimnls Tagaa^ röbnlB* mrftmt^endr' maettu þrtensk- 
am jarK"') eárlá^' tiaung*' «t everks ^íngl^'. 

l bardaga. i) fak. •> hafb; cnn aldr^ látai Lngfallasu 
«) rélagar, nl. lök-veri-njátar, sabar verjcDdr, iporgaiiDgunicQii. 
b) gctg. <J Tiba. t) skipk. ■) gkjaldar. ») |ieir Si^aldi og Búi. 
M) Hdoai.' n) I>lD'(ib. 13) (*Bt. n) i bardaguinnk 
BlB. 138, 1. 
<Safflí: Hagl! dreif á mBrgnn tývÍB* VÍrM* rtViÍrÍB 
vébri^ ; andlcunda^ valgagls^ Tarfi gritnm vargi: [iirs' 
brfngofinn Sörla serk^ bl^s i Bundrf^rlr jarliá sindi'l 
le^a sesBÍ^ befir merki ^éss. 

1) getgáu, gobs. i) heitiiiigja. i) oni5tii. a) fiuidr. >) IirjifiM. 
•) þar er, >) brjnja. ») viti itrondina. *) vinr, nL Hakon jari. 
Bls. IS8, 2. 
Sjá 1. B. bU. 163. 
Bla. 138, 3. 
Sami! Enn ori' jarL fiSrab* endr^ meiri tírat* 
fSr at morom* geirB glaumi^ ; herr kendi Göndlsr^ 
dttma'. [lá er meibr mýrar fdsB an^ifl' Iiraiib Tík{ng« 
nlteibar i haubri Mæri (at) bjaldrgjöldQm ; en ek 
rieil*° þat. 

1) gelgáta; ýngri. «) ftír ekki, i) fjrrnm. ' «) fneg^ar. 
f) frcgnm. <) bardaga. i) valkyrin. «) forla{;«uia. *) guUi. 
») Til&Bp. 

Bl8. 138, 4. 
Samii f>ar er glaumr Göndlar borba' nanmn* öx', 
llJSrtnat öll lÖnd luti grimms^ Daaa ejbis' at brindi^. 
Heggr hrœBæTar' birtínga*liefir kent viggjar' veggs** 
Tebr-eggjundum" at boggra skeggi nibr í graB^*. 

Oikjalda. «) trtillkona, aiar. «) o»- ») ÖrUu. s)gclg. «)báli. 
t) Mdla. a) ipjtíta, hcrmk. ») jkipi. 10) ikjaldar. 11) hermfc. 
m) faniiga til jartar. 

BlB. 138, S. 
Sami! ]>arB ofþfng oðda' sfngn saman, saddt JaH 
híng««T8Pj bjrgifl* nafni vanii hafnabúngrl. MlaUr' 

D,o,i,7.<iT,Google 240 VTSKIRING TI6SAHNA. H Q, 

mðnim' vn'b gott til Tlsta, att h&t morbgkýja' hrfb' 
tUi siha mirkaF heiMai ddms'". 

i) ornatur. •) gct^áu. •) brafniim. «) hiafm ? ») vallTrJii. 
«) heituni, dI. liiriun. t) eptO'. ■) ikjalda. ■) omitii. lo) hcitr- 
íiu laods, nL I4oTCf;s. 

Bl8. 139, 1. 
Samií MeEiBD iild vill 'byggja yjgakrt^ju*, maii&* 
aldlr þat, er (ab) Hákonar œS veitti göglnm^ gis^ 
gQiSgt þat*. Hjkk'^lýba láreiM' hTerjuin gram betra; 
þvf, hjkk, Chanu) lætf beUs bitram braad' at' TÍldu^'* 
Isndl' '. 

i) = tndÍU, rtinu, jib'lbina. ■) get^. ■) hiafugtuni. «) |^e(i. 
ft) DKgiligi. <) egbjgg- hernik. , Hákon jarl. «) sverbi. *) <> 
1«) kKni. li) Noregi, {)tí haDn ver Koreg braustlig^ 

Bls. 13», 2. 
Sami: Hroptr hjaldrgkýja' liads' hranb Ðana 
skeibar, en nm nábl ný]am Tal} ^ar nt íeibángr f;rir 
Undl. 

skjalda. i) averto; 

BlB. 140, 1. 
Sami: Vlrbendr brabar' fángs' i barSa' kendo 
Bða, [lá er ribrls Tebrmagnaudi^ ihh' gdnga fyri bor^. 
Herr anbaa' gjör(í mikinu hjörrs hljóm at breibu valdi'' 
Hákonar. Bangs baldr! Biii ranb aheibir. 

i) sjóar. t) ornstu, ^hErmenn. >) hcTskipÍDU. 4) hnrnik. , 
BiiL ») getgiila. í) lumiaii, uL JdmavikÍDgar. i) riki. 

Bla. 140, 2. 
Sami: Undr er þreytt' af ÞundiguIIa'. Gobmarr, . 
Qarri^ hræum, kendi þannval, ergumnaBamnabr*8enðÍ. 
1) afrekab. ■) mk., Hákoní jailí. ») getg. *) jarlinu. 

BIs. 141. 
Vagn Aiaaan: Sigvaldi hefir aetta oss sjálfa apd, 
k;Ifo, ea fárhugabr fnaabP frfr heim t!I Danmarkar, 
hj'ggr -flí<ttt at falla í fabm Tinkona ainul} enBúi gekk 
meb faagrekki fjrir et hreiba borb. D,g,l,7?<lT,G00(íle ilB. WTSKIHIWC TISMAmiA. 241 

Bli. 143. 
rigfáa Vigaglúmwn! Tar)!)-at* lue^ at leggja tll 
VagnB, þar er ek iá lijörklofnar Gettit fanrbir' rofna^; 
I^öm liregg'^ sanng bátt þFongrir* Gnnnar fiunD- 
ítt' I darra flang danakra drengja var straang, þar vir 
gengain i hiSb tll knarrar. 

i) dU iM^ ■) (kjðldn. ■) ^DÍg FagrsL 4) onuuiL 
*) gMgÍta. •) ivcTbi, mL 

Bl8. 144. 
Einar akdlaglami Jarl kvab þit at* nnnrlggs* 
ærri' f^rir Ennnan haf'^, [>á er sárelda* spor^ Tiro i 
eeima ■œri'': faJdr eybaugs^ ^iggja^l fabir fiinn hcfir 
lialdit ðllnngi8>° ÍIU*', ef (þú) skalt dejja; \^r bjggj- 
om pat. 

i) TÍt. *) skipt. >) idV , TÍb hann ^rleÍl. «) ( Norc^ 
t) arcrta. a) lar. t) nk. , honuni jþorhíift. e) sjiiar. 1) ikipa, 
matir, i*) ðlddn^. 11) honum hcAr haldist íUi i. 

JómsTÍkinga drápa 

Bjanta biskups. 

1. Ek iveh anngan málaa rýri' at ðmm 611; þtf 
gat* ek um hugbaa hrii&r ferbar^ at hlj<ll« aniíbi*. Bk 
m«a um-f«ra fram Jggjar bjór* f;frir Sldnoi, [i6 at 
elaigir^ ættgiiblr ýtar Uýhl tahr. 

l) nuan. <) fekk. i) inanBa. i) f^ctgáu; fjrír krebiksp 
nÚBD. i) ktftbi' •) aungrir. 

2. Úieitan' aútar hendir mik enn, sem abra} 
liandfogr kona hefir bnndit m^r harm i -bendi. p6 
em ek at hTárn' ærit gjam at auka 61; ek em orbinn 
aaj&k ligiefr^ at mér nm TÍfa for'*. 

' i) dgUbi. ■) umt. i) dheppbn. «) kvcnna far. 

3. Dreng var ddtt um' svarra fjrir liingo; Ía* 
íiliga dorgar vánga^ eldrcíM heíir baldit því oasu^ 

VoKnmuaiÁ Saam. 12. Bhdi. Q 

D,g,i,7?<iT,Google S42 .OTmnnfG tisiianka. h b. 

fllcapl. p6 hefi ek ort tXltUt nm ítn mjain ^Un*. 
Vel Bimir mbr enn (it) (;lji nm eÍDa ölBelja'. 

l) ekdAiU. ■) get^Al. •) ajúar. 4) 1<H14. b) TOn, mÉn. 
t> kvk. kvk. 

4. Varlcat sli* flrri* und forinni; ek tit aldrel 

at goldrnm annat Bllatöram mus fleira þarf %t 

frl^a. greppr^ iiro ilíiIjóÍJ su«rto*. (yhr) ber- 

nm þat sðgukraebi npp fjrir ýta. 

>) ck var ckki. «) JjoErri. ») (k*lili(. «) onutn. 

5. Fögr Beiraa gailir' rænlr mik aneroma flanmi' 
. . . yht^ frdgu firom hafbfngja litja at Jömi. Víst aamir 
vel at telja vinnor* hreyBtimanna} |>ar er at >rkja um 
merklliga málraþ(ng9 meitía'. 

)) kvk. 1) qltti. *) getf;ila. 4) aCreksverk. 1) Iicmeim. 

6. Ek frá (Strút-) Harald bTervitna hejja sttfra 
bavdB^a} Jwir bobgariKBlir ni^ar rubn Mtra branda. 
Stbfornir^ knáttn sji þar sfban glf n jirna ; þum þtftU 
þörf at cfla Veseta arfa". 

]) |i(ár helliDii meiiii. i) Búa. 

7. Geta akal hins, hrerr rar böfl^fngi hTatra 
drengja; sd, BnjallaBtr at iUln, gat at hrösa si^i. Hverr 
hrejBtiroabr var at flestn heldr höti mÍDui bankljuduitt 
Aka Sfttl { herbirauuum.*. 

i) Iiiiifiura |>raDtuin. 

8. SigTBldi bét hiiftrnsl fjirfr Bnj61In Hbt srttfw 
fengra drengja; }iarkell vhb þar ok þegBnra. HarMtr 
Búl Tar meb Signrbl at bTnjnm bjaldri; frágam TÍst, 
at Vaga Tseri enn mesti ofrhngl. 

ð. Sterkir rjóbendr dre;rgra darra* hildu Bfnnm 
Bkipnm til DanmarkBr; þelm gafst rausn ok rfkl, Ok 
ögnTBkkaatir anbbrotar' druVkn erfi febra sinnaj ek 
frá þeim ýmBum aukast anuir. 

1) ipjola, bernienn. 1) rok. 

10. En GÍnkum Tildu fii öidormenn*, at* tkyldo 
(cinni), leita skt ðgæta } slikt ern yrklsefni. Ok (þeir) 

D,o,i,7.<iT,Google 11 B. IIT6KIRIRO TIBH&XHA. SA^ 

tíika (nb) beQft htnldljir' beitBtrengíiipr ; ae^í*, at 
Ölteiti ýta T«r eigl Util. 

i) hönúigjari ■) eptír, i) írgekDlígar. «) Bg '^' 

11. Ek fri heiptmiidaa Sigvalda hefja beltatrepg- 
Jng) tfrækian' Búi var örr at eSa alikaa' þrek. |>cir 
hitaat fikjou^ (at) reka IMkiiD af baubrí, eU rœna 
(haan) l(G } ^ia* friegra l^rba var Krínini. 

i) liugdjarfr. i) jama. ■) ikafliga. *) hcipt. 

12. HngprAlir Búi l^st sAaii vera barr" at fjlgja 
b«bn>ildtim Sigralda til harbrar bj&Tþriinu'. Hranna 
bijtftr^ kva^st vjlja hafa HiTarl!) (höggranda) at gunni*, 
hinn kvab ikr eigi líka illa Áalik (htflmskallB) i för. 

]) Aafr. >) onutu. >)iiik.,Bui. <) i Urdaga. 

13. Ena hranatiyagn k<va& hítt: »á frœknHamdia 
faldrntir^ list akyldu atfylgja gannir t^lméain* Bda. 
yá lih hrínfameibr^ at atrengja heft til hrítrar ^r- 
ketila déttur; hœltr harmr kemr at bendl mér. 

i) f^iU; = irjrn/K runnr, nk. «) heniiiiuKi. *) Tafp. 

14. Ein ítrmanHa konan' drepr ffrír mfcr allrí 
teití: gáb Ktt gœbfofB' of-kemr at mkr grimnM atrfbi. 
Utranbr örr þengÍU liab -ýu akeibnm A I6g. Herr gnma, 
Unn er knnni gný dnrra, gekk á Bkip. 

' i) ff'itaf; koDa. i) sú Kttiti>r& kona. ' 
Ið. Sagt var, at ■nj'ríimenn' hildn skipaatdli 
Bunnan um hrannir: kaldr marr dreiC á mor&bálfl' 
tneÍISai; Heldlr húfar^ lömdn ísngar bimr( hrlb 
kannaH lýbi; avalr Bjir gnúbi i aýjo'* 

prýblmenn, s) *\ci1>i. ») tafcai. *) ^klpibor^. •) um- 
Jtarínu, ÍKirliuiiuin. 

16. Rejnendr ranlra randa ! aagt var, at Jiíma- 
TÍklngar koroo flota sinum jiilaniitt at Jabrl. Firar váru 
beldr gjarnir i harban beruat; rjtSbendr randorma* 
bnbn Geirmnndi rtki', 
■) *pj(jta. i) ofnki, 

Q2 

D,g,i,7?<iT,Google 244 UTSKIBIKG VISJfANirA. ll^. 

17. peÍT NoregB jbtIit buba þá þeim gTeppum', 
er lUDnan komo, görli til geirhrítiar'* i inöti. þar 
var mestr lindherr fundinn aamsD i ■kömmn mæli') 
mar^ morbremmandl* var at laufaleiki'. 

i) lictjiun. ■) oruitu. a) túiia. <) heimafcr, s) í onutnaai. ' 

16'. Kldr, skaebr elri*, gnanba&i víba nm e^jar; 
logi gaiia upp tir hAanm: si renti gnmna gribnm. 

i) SteCft sji 14. T. , ») tram. 

19. Ok menn heyra, at þrfr hTanatÍT höfbíngjar 
vaert me^ hTárum flokki, (fijöb hefir þat at mÍDDum) 
•þar er hJálmagköbB' hreggTÍbÍT* hittuat i víbuia HjÖr- 
ÚDga vftgi; aá fnodT liiStti f^rfcum frcgr. 

i) Topns. ■) bcnnciui. 

20. £k frá Hikon rerja hanbr bart, svá at eigi 
tkorlli Eiríkr heflrverit úttaubr (ab) rjótt eggjar; ok 
ýtar aögbn ArnKÍb vera ^ar hlan [iribja hofbíngja} aá 
greppr var glabr vib gnmna, 

21. Heiptar hvattir herbimenn' lögbD aaman rand- 
ir, þar erboríiaat; herr var at veijahaDbr hnndÍDgia*. 
Ok flmm ýtar Dm-vAro á móti eÍDam víkíng: (menn) 
kveba þat; (JiatJ varb eigi árla* rauD á því*. 

i) bmutmcDiii. ■) vlklDgi. >) (Ijdtt. i) »1. ati lídmiinr 

22'. ... grtíbao mikinn atTiÍbri gljgg' eíéj»* 
niHgnabiat. 

i) fiiefil 3]á 14. T. s) getg't greíddn. •) Mornir. *} bir- 
daglnn. 

23. Sigvaldl bab aína sökDBtráDga eveit gÍDga vel 
á mdti Hákoni; hann var-at samr' á aáttlr'. Hlldai^ 
örr^ HaraldB arfi*klanf hjilma ok akjöldu} hano gekk 
nákkvara' sinnum hart fram fjTÍr hirfar. 

i) fiii, s) IrSt, a) hergjarn, 4) Sigvaldi, t) rokkrciii. 

24. Frinlfndr' Bdl gekk þar hart fram meb ivelna 
í fðlki'síou} (menn) kveba verba viaBu vánir (eiB. Ok 
böggum rammir geirvibir^ görbn grímma vðpna bresta, 
þeÍT gengu geysta* at goDnl. 

1} •Darljndr, •) fjlbiig. i) bcrmtim. •) iSli'ir, 

D,o,i,7.<iT,Google 11 fi, UT8K1R1IIQ TIStlAKlCA. 245 

25. Ólmr Gallbúl Uiar hXJlma me6 Ygfjsr eldi' } 
hann lit hríngserkja bÖl' gátiga nitr { berbar. Ilárarbr 
nnn at stæra^ hart högg II&i fyr&a ; verlt hefir fflrfum* 
íUt at ega yii Ásldk. 

i) íverli. j) iTerbiti, í) auli. j) niiiig. 

26<. El BtáU=> gndM mjök; «lmr* spann" af sér 
odda^ ; ^elr, ganarHÍkastir gumaar, gripn í bngsaoir' 
nm^. 

Slclib tyi 14, V. i) bardigí, >) bopnn. t) tpim, lauit, ' 
t) Örvu', 4) ■pJótTOmarnar. 

27. Ek frá lii!) verjaat þsr vðpnnm. Tign felldl 
þegna: hann klauf mörgum hundrobU* berg breibra 
brlina*. Söngr anarpra sverba var grimmr; drengir 
barguat^ vel; arfþegl* Aka (Vagn) fsiui öb'í bléb 
f^II i kesjor. 

1) mjög blcltugt. í) liSfat). i) bjilrgulbuit, Tarbrul. *) lonr, 
■) halti ögáng. 

28. Vagn hedr orbit ýtDm örfengr^ at strángri 
böb (drengir gengn vel fram meb frseknum fallhuga), 
{lar er ek fri (at) hann, hinn rfki Aka ennr, hlæbi 
britt at* hugfuIÍDm Ármdbi í Yggjar eli^ 

1] harlifeijigr. s) banabL ■) bardagauiini- 

2S. Herr æxti' darragný'. Ek frá hÖlda hrer- 
TÍtna hrökkva fjrir gnnaar rökkumhjorrahreggTÍbum^, 
ábr Hdkon, grimmr ýtam, tœki at blöta í örvadrffu^: 
bln harba heipt kom ^egar fram. 

j) jA, 1) bardagana. t) hemiijnnuRi, ' t) OTuitn. 

30', YIgr> gekk á bttlginn ná; úlfr stób [>ar f 
Atu. Targr gein [>ar um^ mergjar sal*} grábr^ g^ldia 
jðba'" þvarr. 

i) Steriti ijí 14. \, a) Ulfr. i> ^r. *) bclauni. Ogral^. 
ú!fe. 

31. £k frá þá Hölgabrúbar hit illa el æba; harba 
grimt bagt or norbri giumdi á hUfam: [lar er skýja 
grjiW, hreggi' keyrbu,- bariSi* i ormfráu'* augnýtum; 
^V knátti ben bHsa'. 

D,o,i,7.<iT,Google t46 VTBKIRIHa TUHAIIIIA. 11 B. 

i) ha^ ■) af MoiDH. *) lauiu *) ornisnSr. *) þiL 

U. f>ir nr þrdiörlDtivin jirli þórfnm metri hvg- 
non ; ek hjgg, it hanD hfeldi braut ðota i (num. Sif- 
Taldt bab anara aegl vib húna í kðldum byr} börb hríb 
gniM á blýrúm: bjrr [%U í Tftbir'. 

33. ^ I>ar 16t Tflgmkitia* Vlgfúa helfarar* verbn 
T«ÍtUr Áalákl } er-i þ&rf at inna þann þátt Bögg- 
'rammr }>orle[ft^ of Taon brotit þrekatsrbom HárarU 
llJSkTai leggi meb kylfnt bannj^t hart. 

i) framgjtTii. ■) l>uia> >) {ijkhi. 
34*. Straumr Íi6 andat tdlk. <ðt nm ejjar at 
Midi} niklandi gdn gný> bri fðstn glfra' hesta*. 
Stefil) i)i 14. T. *) hcnak. •) tTÖUkoiiii. «) dlfi. 

36. B&barellandi* heb, at alllr Btia þegnar skjldt 
fjrlr borfit ek frá UbYagng Terjaat ibr (meb) Tlpnnm. 
Ok hranatr hJ5rra hreggboM' réJI)i dtranbr á kaf meb 
þAngsr kiatnr: sft* Tar illr af aurum. 

i) hennk. •) hcnnl:. ■) faanii, Bili. 
86. Ygr' ygg}ar ddbroti* Tann at stíga fyrlr borbj 
bann, hranEtr Gnllbéif bar kiitr it af húfum^ { ok 
dblanbir* lýfclr knegn optlEga aíban eptir Kta fnr lingan 
•rm i hrfngnm*. 

i) Bgr. •) mk,, Béi. •) barhim. «) hratutir. t) hr(i>|t- 
l.gt.a 

37. Ek fri^ at Tagn Terbi akeib Talt^ meb afni 
þegna; J>i Tftro hroMn öll önnnr þunn sLip þelrra. 
OUfaga menn nibn elgi at ginga þar upp; þdr rHn 
kejrra Eiríka TÍni Sfga ofan. 

>)itt«^- 

S8. Sinir þrír tigir úngra anjrtidrengja* stiliu 
þir opp' eptlr, ibr hngnm atringir drengmenn^ Rttl 
darra djn*. Væn arelt íjlgU Vagni vel. £k frá alla 
Snga atira |afnmarga bnrguBt' avi. 

i) pr^imaniia. i) uppi. *) dnn^. «) btKUgamun. 
i) haral>j.-tr|ab «nr, Taml. 

D,g,i,7?<iT,Google 11 B. VTSKIBIIIG VISRAIIIIA.' 247 

SOl Ðrengr rébatgÍDgt á landinebdangkaðitlgtt 
ck frá dör robin í drerra: daiibr herr U á Bkfiibum; 
Vagn kvab eigi ýtnoi rdb at nkauilanDdaD; þeir förba 
■itja aáttir aamaii á einni ndttu'. 
i) t)i 1. B. bl*. 160-83. 

Bli. 185. 
Ótíar tttorti: Sji 4. B. bli. M, 2. 

Bla. 18ð, 1. 

Sami! Lýtir* largreibar' ! lítt gamall braata* fran 

■keibnm} frlklrl fitlksTeimabr*, btí^ ^kr, Knt^ heim- 

■n. mimlr! bjótta^ harbbrynjub Ekip, ok hœttir kynj- 

nm*; Knútr! reíbr hafblr þú riubar randir^ fjrir landi. 

i) eyHr. i) tkifi, berkoiiUii^. ■) (^tgiu. i) bcrmtc 
*) ýoffi- *) för ckki. i) 'þa b|o9t. s) Ugtir ^ig i attin bKtlu. 
4 i^iÁdo. 

Bls. 186, 2. 
/hmi: Flngar^ traublr Jtttar atfylgbn' fifert aub- 
mildr akre^tir ■kant-reina> bjiS libTðnir Skðntinga*. 
Vfsi! Táb* blfes of^ ^kr; ^A eettir fleata Btsfna veatr 
< haf; þd gjörbir þitt nafn knnnt'' þenna*. 

>) flötU. i) vcitta lib. i) skipa, bcrkoniingr. 4) ^A lit tt 
kaBo (lÉkk af SkaBÍ, t) tegl. •) j!ít. t) kunntigt. ■) yxr, 1 
VotrlöxlDni. 

Bla. 187, 1. 
Hatlvarðr kdreÍBblesi: Knútr ! l^ta barbbrjnjiið 
«kip d;nja fram til Fljdta. Frægr heiptanarr vör^f 
Bildar leiptra* leib nm ægl. Ullr' snnnrlgga*) léxtn 
Irnndit flota Tib æltleifb EIlu^, ok reífbir' md' iverb>- 
»annB^ Bn^rtlgcrbar*. 

i) íTtrlia, benaalr. i) gitgita. ») íkipí, hentik. *) Eng-' 
Isnd. gladdir, iaddir. «) niiT. i) RSgna. t) Hildtr, bI. 

Bli. 187, 2. 
Óttar avártí: Rfkr hilmlrl bartu herskjöld, ok 
bUdnb af alíkn; þeDsUli ekhjUcab* þik þektttit* nikU 

D,g,l,7?<lT,GOOglC 248 UTSKntlSG TISSiLIINA. il K 

kTneto. ' JöU drottiiin drap œtt Játgeirs^ í [telrri för. 

SaUls koDr* 1 (þd) rakt> ^eim iUan þreit" : (þá) ert 
beitlnn {trtfr. 

i) hjgg cl. •) hifa {Kkkit. a) Eiuk>. •) nÍtijL .() nkfb ' 

•) Uutt þi Slum jtcini, veittir þciiD itoran ikaU. 

BIb. 1S8, 1. 
Sami: Bublúngrl bygblr ok lida heiptii^manna* 
bmnna fyrlr þ£r i.agam; léztu búenðr opt gjSm* 
herkall*. 

i) Quidmaniui, «) ger», ■) herdp. 

Bla. 188, 2. 

Párdr KoUseinston: Ar-rBnm-gefendr*, þeír er 
jánga Etund vðru Englnm leibir á Isndi, gengu upp 
grnnd af akeibnm. En búendr, þelr er gába Terja bœt, 
ijðrfm herferb* i gegn; lib Iillmia galt^ glaum hjalta 
Bkera^ 

i) jþeír tem gefa hrariii xti, hemciui. i) hergaaDga. •) geriii. 
«) ivetbi, onutiu 

Bls. IS8, 3. 

Óttar svarti : Gramr! lítztuframda gnnni' I grjraDÍ 
Lindiae;} TÍkíngBr bfeldn TÍbr þir' því n'kP, er (þeir) 
vildn. I'TÖnsrir'*^ Svfal lítztu Bit^ Engskt^^fdlk bíba 
sorgar í breíkri Hemfnga borg fj'rir Testan Ubu. 

i) onutn. i) bcittu ni»ti|iér, l) ofbeld!. 4).,dvinr. () sn. 
•) enikt, 

^ , Bl8. 191. 

' Sami: Ungrfylkirl l&ztu EnglafaUa danba aUnnr 
Theaui djúpt dík' !íi;Ai' of Ifkum Norbimbra, Hðtubr^ 
gnnnar* braut Bvefn avörtum hrafni' ; enn anjaUi mögr^ 
Sveina' oUi sökn at Skorsteini. 

i) aiki. flKddi, fldtii. >) hviitulu-, hietjaiidi, •) hennk;. 
a) vakti bami af ivefui, •) toDr, t) Kniitr, 

Ðls. 194. 
Sami: Hfkk* randa' fríbakerM^ gerbn^ Fiíbí Qör* 
lanaa^ þar^ ( brauitn [lir' Brandfnrtu me6 b;gba ntrl. 

D,o,i,7.<iT,Google 11 ft VTSSIRIKG TÍSKAKHA. £49 

Oófngr ttttnifir iátmnndar laut* lueCtar Dndlr} dtnskr 
lierr akiat þá drtitt (me^) dörram, er þú rskt S6tta. 

') ** '■yefr ■) »M*''í»- *) tcrkomiopan, ■cm gcfr ci ifcild- 
ÍDum griti. 4} hafa geit. daatii, dicpib t<^ >) (^e^aU. 
t) nndir ^ig. b) blaut, 

Bls. 195, í. 

Sami: Knn sterkl akjSIdúnfr] Tantn akKro Terk* 
■nd Bkildi; bldbtrani* íbkí bróan brábir (0 Assatún- 
nm. Nær' jSfarr ! vatta (Ttngtn) ayérU nafn'* fjrir nor&- 
•a 8t<Sru DanBskdga; Terbúng' þótti Talfall gDÓg. 

1) btrvirló. 1) hrafD. í) knir. *) Jió gtrliir Jiíg fregan i 
onutD. t) bnrtáiuií. 

Bls. 195, 2. 
iSimu.- Blfbr bjttbr stdrgjafa ! aílbBn fantu* brjnjur 
ranbir f;rir innan NorbTÍk; þd iœtr Snd, ábr þrjtftl 
^lnn þrek. 

j) gcrllir Jií, 

BIb. 106, 1. 

PórSr KoUteinsson: Itr jiifTa bletl' þrifnsí' f farr 
eggvetira seggja^ ; mörg mislaung Bkeib hélt í möba'^, 
sem ek Tjssa. Attatórr Uilr brands* htlt báru blá- 
dýmm' sv&nær Undi, at (hann) kuátti sjá enska töIIu. 

l) niKgbir. s) itjrklust. 1) herauDiia, «) áaa Ttmsi 
») kcrmk. ; Eicikr jarl. •) akipam aÍDuro. 

Blg. 196, 2. 
StttnÍ! £an Knútr, bí er ka&A kjSlaliíbÍr' rendi 
lAngsVipnm ntan at eyrar gmnni endr* skjðldúngum'. 
Fnndr hjálmabB jarlB* ok hilmÍB^ TarlS hegr^ & pTÍ 
dffgri, \»T er Tarrlába^ fyrbar' Tildu koma báMr. 

1) bafiti. s) niöti. 1) ^eÍiD, Eiriki jart;. 4) Einkt. i}^n>>t<, 
•) |;lcfciligr. i) gBtgita, fjdar, ■) aækoniingar, Eink^ ok Eaútr. 

Blg. 19», 3. 
Óttar svarti! Enn gekk fram', [lar er (þir) nnn- 
iib. Álmr* gall hátt víb málma; sverb knittu Terlia 
alie^ , þar er idltub kaBtiIi. Unekkir bluunB bleypi- 

D,g,i,7?<iT,Google 350 OTSKIHIRG VlgSASKA. H B, 

bliklci^! (þér) nHDiiti elgl' mfaDÍ römD^ á Tenptár 
gntDDÍ; úlU gitmr veit þtt. 

i) Tcl. •) bop. ■) (Ijö. t^ *kipi, lierfcaniiiip-. •) onutu. 

Bls. 197, 1. 

S\i 5. B. bl). 229, 3. 3. 

Bli. 197, Z 

Sfi 6. & bU. 227, 2. 

BI«. 196, 1. 

Sjá 3. B. bU. 31. 

Bla. 108, 2. 

^i^ JTðlteðtMon.v Hvitr föUutafni* fre^r', li 

er nb Bjildan ftf hrafnl sollit faold, vanD^ averbB eggja 

apor^ á leggl flotna. Sijallr Eirfkr Ifet opt lih Engla 

^rerra, <d£ oUi baua þeirra; herr ranb HrÍDgmaraheibL 

i) fjlbn^ bradd*. a) heifonn^ ■} gerbi. •) mt. 

Bls. lt)». 

S;á 11. fi. bU. 188, 2. 

Bla. SOO. 

. Sigkvatr Adld: Ok Enútr lítflœmdí Abalrála aona 

ecan, eba ok ald þd hrero. 

Bis. m 

Sami! Fár brÍDgdrífr^ mun %vk bafa metinD fet- 
nm feril* inbr^. Höfubfremstr Jofr. 

i) malr. •> n\. faril), >) tU Rdmi. 

Bla. 204, 1. 
pórarinn lojtúnga: £k hefi for yl»i horit fraim 
fjrir málmdyns' hljn' gjöld fimratigu marki, þeirra er, 
TÍghagr morbstðirir Teittl mér fyrir brag, er ek fana 
mannbildr'. 

i) pruitu. i) mk. i) koniin^. 

Bla. 204, 2. 

Sji 4. B. hl.. 292. 

Bla. SOS. 

Porhikr fagrii lUukstorba' faraeodlr* vaDB Qand- 

um fjorspetl' ( hjörfa gný'*; hrafn Rikk br4b fjrtr 

norfcan Hcibaba. Fáir Vinilr rákuit Dnilin{ hundmirgr 

D,g,i,7?<iT,Google 11 B. VTSKiniirG tishmisa. S51 

herr lá dtubr á heÍM, en TnVir valg^ ginii ^%r^ am 

hálM. 

t) handa. i) gulli leuÆr, kaQtingr. *) bana. «) onitlu. 
flakuidi Mir. «) getgála. 

Bl9. 200, 1. 

Sjá €. B. bta. 91, i, silbaTa yiiuhelnii^, 

Bb. 20ft-10. 

Sjá 6. fi. bb. 65, 1. 

Bl8. 211. 

PorMkr fagri: f>elr hafs BtandDm luett Bir,'cr 

idtta til fundar Sveins^ ; þeim þrimr brignfflgi)m hefir 

lítt hagnab at þreyta^. Ógnsterkr hiildviiir hefir [><( 

haldit atlrl Danmðrku ok Jötaf rnnd met)' endum^ t hann 

er snjallr lionúngr. 

ij bðrtmat <ríb Sreiii. t) a\. *i(i hanD. ■) eHda nnlU. 

Bls. 21&, 1. 
Síeinn Berditaraon: Oss dugir^ leyfa svá húngr- 
áeyfi ena hva§sa hrsfng*, at (vér) lastlfn' elsi anntn 
linns látrB^ sveiganda^. Tvelr nieiri'fnlthtigar kvödd- 
nst lidregl oddum': hverjum er tái^ at mæla anuab 
nm tigtí»- 

i) bcr, «) hcrlioniin^nD Harald Sifpvtanon. a) lítilum. 
•) guUi. •) dL Stcíd koDitng, () ikiittu aldrei á TDpaniBt 
r) lUm. 

Bls. 215, 2. 
Somi: Oss dngir (ab) mœia sitt nm anotran kon* 
scKnga": allvaldr Ðana muQdi eigi halda nndan, et 
fteir menn, er hí;tdn herakiidi, ttebi^ vei hrafnfæbi'*} 
ferbir' reiddnst at sverb'' fjrir suunan sjá. 

i) íHcndi. i) autiinaima , STeinn koniinf^. i) voÍMu 1%. 
*} befmk,, konúiifi^iun, A^menu. fl) rciddu iyetI} bvunr ab utlrum, 

Bls. 222. 
Ttr stnnduin tit stikka' : styrr' *ex IÐanmÖrkn; 
@vdnt aynir er-at' sáttir at^ d8u6an föbor sinii. Jlar- 
aldr tkal af flruu^ mngni verja jörb v/gi fj'rir ellifu 
brabrum; [tá er stiki vet tamibr'^. T,Google S52 VTSKIRIlfa YISNAKIIA. H B. 

t) kT^ii. •) ■^Uld, ■) era ci. •) eptir. *) sernu. *) þá 
er Tcl ab Ttríb. 

BU. 295, 1. 
Mariáa Skeggjaaon: VkUt fremðar tÁÍ*^ gjtti* 
foldtr TÖrbu' anstr í Görbum; ítrir menn, er «lft« 
hneykl*, gaeddu prú&ta tllvald tubi. Hian mærbtr hlíbi 
stiUIr ■nxh einkar tíbr' nm allan AuBtrTeg; hina var 
engr', er fcnnnlt' reibt i lofi' nafn hans, heibarmtnns*. 

i) ElrAr koiiiiii)[r. i) nL beiin. ■) huflingja. 4) ma tni 
Srlitir. t) &«^> *}'ÚDginn. t) kynni eL ' a) viUre^ja. ■) ^eu 
ðrtiu koaÚD^ 

Bls. 205, 2. 
Sami: Vlndt rírir* bjd vegligt fltnstr' Sndvert 
Tor tuBttn dr Cí3rbiim; helmfngs^ oddr* skaut hlýr- 
nm á hola bárn í iumtrs broddl^. Br^6ir Knúta^ 
atuddi breibaa borKTÍb (meb) hlý&n^ í 6ha vebrij sailli 
kendr Bvikfdlka eybir' knábl sfbtn ieodt vlb DanmSrk. 
1) Eiríkr konilngr, ■) ikip. í) Ett. *) foiingt, koniln^. 
*) bjTJun. ■) Eiiikr, i) borlþaki. s) koodiigr. 
Bl8. 206. 
SimÍ! Ðrengir [lága ant> af ýngvt' ; örr fjlkir 
gaf «veri> ok knörru; Eirekr veitU dýrnm teggjum 
armleggjar röf opt ok sttSrum. Hiidar rtmmr htm 
tltnngvir' eyddi hrfngum; en stilllr Frdba atdls* 
framdi^ k;n fir6a'^ , 8V& at flestir urbu gdblr^ af 
honnm. 

i) konÚDgi. s) ^tU >) ^irkaniingr. «) ÐanakoDdngr, 
íabg.fci. 0) roöiii. 7) aubugir. 

Bis. 208, 1. 
Sami: Vinda ferglr' ejddi vSrgum'; konúngr 
heptifikjnm' vfkíngnm; þengili Ifet stýfa headnrþjdfB: 
hann kunni hegna {>egnum ÖHÍb. Aidri friltu*, at Ei- 
rekr víldi halia allréttligum ddmi ; aigrs valdarl^ knnnl 
haidt gttba lög hála' sér til sa>lu. 

1) Ðaijíkoniingr. í) uiloguni. •) gjanun. «) ÍKttirfcu. 
*) hinn aignwli konilngr. *) vel. T,Googlc ..IIB. ~ DTSKIItlIfQ TISKAHirA. 253 

BIb. 29B, 2. 
Samíi Uróhigr bFfnþrng§> beitiir* álti bjartin anb 
-dc frsklikt hjarts, gadst minni olc annat mest mann- 
TÍt,.fylg)Su fivf hver^ lestir} öbUDgt. hsfbi alla aoilllt 
Ungr nam hana margar túngr; Eiríkr, ti er máttí 
meira fleatnm Jöfri, var mestr ofrbogi. 
l) ornitD. l) hei-ktinDiigr, 

Bl8. 299, 1. 
Sami: Hitt skkl lýat, er lofbúngr fýstlat ntgiagk 
lángan reg tll Röma, at Tenja (sik) iýthi f;lkir Bá ^ 
liltb-bálkat^ friMsnd Fene^Jar. 

i) iinigírt á alltr hlibir, 

BÍ8. 20», 2. 
Samit BrdMr fimm höfnbikJöldAnga' gekk sftiaB 
út í Bar; bragníngr TÍIdí migna gnbddm; hylli guba 
mtin hlffa Btilli Bt gjöIduD]. 
t) Eirikr STcíniMro, 

BlB. 300, 1. 
Stuni: HarsldB blýri> adtti Btdra helga d<tma ét 
frá Kdmi ; dttkonr ýngva' varki^ aabl|; akrín hríngum 
ok ranfcn golll. Mlldrngr fdr möliam fæti nm múnka 
Teldi* (til) at bsta Bál| slÍTsldr knflii Bveltir ntani 
Mrftr Tsr tU Rdms^ í Ítítri''. 

l) br<i(ir, l^krkoDÚDgr, t) kouiiiip. >) pi^ddi. t) IWift- 
borgirluid. l) f Rdm. «) nl. íIít. 

BIb. 300, 2. 
&»»*: £Irflcr nábi at færa erkistdl* ntan nm Saxa 
.nejrkl; vhr bljdtum f>at, er baetir Torn bag, bíngat 
norbr at orbnm akjöldúnga. 

i) erkiIiiikupijUiL 

BlB. 301. 
Sami: Hitt ejbist', at annarr gramr ribi Jafnstört 
;til þnrftar mönnum; pÍTÍ sonnan', unoandi Kriiti, 
lejftii allt, sem koniingr krafbi. 

)) ^b verte ekki af (li. i) $á rðmvenki pÍTÍ. 

D,g,i,7?<iT,Google 2ð4 UTSKIRIHG TI8NANRA. 11 B. 

Bla. 803; 
Sami: Viodr þoitnti it Iiilda þat T«)dU er bnM- 
iogi átti ; Tillaa gjör&ist fteim at iUu ; aáttt roC avik- 
ddma manns kom þi annnan. 

BlB. 304, 1. 
Samii YDgTÍ* b^t slcipam þingat i élwtnungam 
öldugángi } hlýban* sltilf, en grs&ir^ Iiriitl hélug börb 
fyrir Vinda görbnm. 

i) lannngr. s) bor'b^akib. s) ijor, 

BIb. S04, 2. 
Samit Ríann niBbr* link röndu'nm rekkaklndlr, 
iH at hver tdk abra; hitdíngr f;Iktt mililn libi hamolt^í 
hlífir kaittn þá glymja. 

>) kosiíngr. s) ^jaldnni, i) meb oddirjU^g. 

BIb, 304, 3. 
Samii Stjrjöld 6i nm orTan stilll; Waii drengir 
birn fram (merki-) gtengnr; mildfngr, skrýddr Bálmi 
ok faldlnn hjálmi, gekk at miklum hjaldri'. 
i) oruitu, 

BIh. 305, 1. 

Sami: Hörga berr^ varbiat í borgum; bjaldrgánga* 
var Bnörut þingat; harbir menn knítust st morbi} 
nterki blés nm Bterksn hilrai, Kiríkr valAi odda skltr- 
ir^, eggjar týndn lífí segf^a; járn aúngu, svelti* tkU 
i heitan valköBt, en drengir evisCbnBt^. 

i) bdbíngjar. i) her^Dga. >) Qrva drifa. «) bldk s) ddo. 

. B1>. 305, 2. 
Sami: Bldbi dreif á raubanrandgi>l!i'; rdgt hegn- 
Ir* drap dtal þegna; úngr fylklr framdi sik, ^r er 
fölkvopn' glnmdu, en bry^jnr sprúogu. 

i) ^kjaldborg. s) koDiingrmii. t) b^rropii. 

Bts. 305, 3. 
Sami: HeibÍQn rígs bömln' herr vildi nm aitiir 
'4r gÖniln parti* ; þcir, er vörbn firklt næstTÍDgi, nrba 
at ginga i bönd. 

i) iv«rl*. t) kutala. 

D,o,i,7.<iT,Googlc 11 b. vtskirikg tibsakiia. 355 

BIb. 306, 1. 
Sami! HeiMn björton lýba toto hrjgbafiitl í Vlnda 
bfgbnm; eldrinn Bveif um 6tal höída} Eirfkr brendi 
eali Jieirra. Eiaur IcjDdnst hátt í húsum , hallir nába 
Títt^ at falla; dtta leib, en elrig grand* þtSttÍ atandK 
^ppi i himni. 

i) vAa. a) eldrinn. 

* Bla. 30^, X. 

Sami: Eirftr var mcli hirrl upprelst* ; Yindr flýím 
ondsn af etnndn; grimmir hóldar feHtn ^i gjÖld'j 
'^mnar vorn nnmnir' BÍgri. YngTÍ taldi þingat erfb- 
jr^ ; alþýfca varb at hlýU stilli ; liatTÍnr aldsr* rib einatt 
þvf Tcldi: þat lá f;rr nnd Sveini. 

i) I niikluni nppgjngí. i) lofalu bóloni. >) sviptir. «) uldi 
"þtz tíl atfi. a) koDnn^nn. 

Bls. 307. 
Sami : Föika tre^stir* iDkti flanstnm' brlmi knfta 
fðldar Bltin ; örr vfsi bab læBa úrga' BtrSnd oddnm ok 
•rabrl r9ndD, Haríils nýtr heisa relfir* kejr&t hlffnin 
om landit 7tr«; btlmir lank haubr Eydsna raubri skjald- 
Iwrg nh dlman hernsb, 

i) komiiigr.' i) tkipuiD. *) TOla. «) lunMBgr. 

BIb. Sl]. 
<S!iiint: 'Vfsddma griebiri eetti TÍba bJifabkÍrkjnrf 
Bkrýddsr tÍtIeI'; hoÍÍTÍnr heijar* Iht gjðra f>ar fimm 
kreÍD muateri af Btdnt. f>Bu tfta flanslr^, er gramr, 
l>5tmrBnjallr ok beztr at ðllu, lét mftm meb trygbar 
iíH fynr norban Saxa, TOni Dmkt borbi^. 

i) ellandi , konungrÍDn. s) fagrliga Mmíbatar. >) kamin^. 
a) kirkjur. t) lögub eptir inslihoiU (r«(UUga bygb). 

Bls. SIS. 
Sami.' Styrir Fralcklanda gæddl Ufl!«n flðarnar 
'ktýrm* bj&rtum anbi; rand^rf«> rýrii^ 16t air Ifts 
•tifBT gjafír rtks keÍMra. Harni spjalli* IW honam 
snjalla ÍHbiBeiin, búna til herTÍgii, alli leife, ibr abtfngr 
Jtita grnudar nábi CcBara' fondi. 

D,g,i,7?<iT,Google 2ð6 DTSKIRIRG TI8KAKIIA. IX B. 

i) EíkL t) Ajtlda. ■) bennk. <) kei»ri. ») lekk. 

Bld, 314, 1. 
Samit Eljaa|iúiigr^ döglíngr grnodar IH eettan 
erkistitl drdttani í Daamörk, ^ana er öU þjdb dýrkar 
á daDika túngu^. Hildíngr^ framdi heilagt Tcldl; 
(iiiBbr) má fregaa bvargegDin özar vígtma til biakupg ; 
b&Ida reynir* Wsar bonnm faimna etig. 

i) ^algotir. ») t Norbrliinduin. s) koDúogr, «) gn*. 

BÍB. 314, 2. 
Sami: Hltt Bkal iýat, er iibbraiiBtr kondagr fýat- 
ist (ab) lieknaBt ea ifcri* Bir; hersa mæbir' fdr nortva 
meb barban hetmfag' at græba sdl. Harri bJdBt til en* 
dýrra beims: hann gjörM for ijt, at kanaa bjrgb Jit- 
tala, trygba fribi; faoblúngr^ TÍIdi öblast bjart l{t. 
l) innri. ■ ») konnngr. ») lit. *) hutliiDgr, koniingr. 

BU. 315. 
Sami: Mena bdrn skrfa, göfgab haogBnm, ok 
krossa i mAtl ble^biskjars' harra'úr stiirnin borgimi; 
flúagit var, ^ berr t<tk (ab) hrfngia. Jöfra rftir« fssT 
aldrí Blfkan metaab f HnnarsTeldl; þat var eitt ■ir,.er 
engl mabr mitti jafnaBt Tib Daaa þeagil, 
t) bngdjitrfnm. ■) koDdngr. 

BIb. 310. 
Samii Harbla ríkr blldíngr þd' af ^dlfom barrs 
t Miklagarbi bofgan an6 í ranbn gaill, bdlfa lest, Tib 
bæat lof aldar, Eirflcr tiík dban vib gkrðbi allfildn ; 
rejnlr bersa mdtUro veitti honum sex ok itU berskJp, 
(4 it fleira var geflt. 

I>áU. •) Gríkkjkkoniingr. 

Bls. 317, 1. 
Somi: Alls stýrandi* krafbi Bnjallan koming udar 
:At i löndum; ofvægr EtÍIIir beib-at elli: jþat aldratrfii* 
er freglt vfba. Snjallir ineun hBrina sfban danba sikt- 
Jngs om aila heimBbygb; herr^ drdpir^it djggan ddlga 
stejpi'i {>« tær brjggv** veröld. 

D,g,l,7?<lT,G0Ogle 11 B. BTgKIRISa VISWAHISA. , 257 

i> guli. i) harrnr. ») liTidircitkÍt. «) cr lOrgruUt. h)ha- 
koniÍDg. *) jþal hrjggír. 

BIb. 317, 2. 
Samii Iljörra borgar* hristimeföir* BtdbnBt bverg;i 
reiM ionán^i raunar rarb-a' reist rönd vih hÍQuni: 
jöfrar gjðrlbiit^ freisU þeaB. Ognin flttib af jarla meibl^ ; 
engi snarr fj^lkir þorbi at strengja kappTÍbDtnaharta; 
llestir ng^u hraDðtan foldTÖrb'. 

*■ i) iljatdar. ,i} mcno. i) TarfccÍ. i) gjðrtni ci. i) fconúng' 

BÍB. 353. 
Emar Skúlöaon: Einar hlant elclci gjafa fyrir kræM 
af ítruin Sveini; öid lofar mildl æbmstygg«* SMíngð. 
Ðanskr harri metr dýrra-fi&lnr ok pfpur: þat dugir 
miMdng*; Rfpa-Útrr ræbr tyTvt anbi Tseiis. 
i) hugdjvri. i) iiiit. FOIINMANKA SdcVA- 12. BlKDI. R 

D,o,i,7.<iT,Google 358 R E G I S T R LANDA-, STAÐA-, ÞJÓfiA- OG FUÓTA-NÖFN 
i FOHHHANNA SÖGUNUH. Afcilh Uhií, 4, 177. Vcnld.rl.aBb; 
hcr Mma Km NorbDJórinR ng 
SptDild ijarÍDa, cr fyrrum kiilt- 
uluit I íiUoiiihif. 
Affnka ebrAfráki, 6, 138-39. 140; 
11,415. Sabrhálfin, N«r(r- 
itraDdir Affnka ktllait Scrk UdiI, 

Afitorga, 10, 66. uú Aiiorga hh 

aiiniri Storn; lii S. 
Agbasnnd, 4, 124. ; <já HanEaiund. 
Aiibanu (Acbanej), 1, 11 204; 

2,ia.26; 4,32X325: 5,142; 
6.360.402; 7, 100.122.310; 

8, 40.41.185.253.273.334; 

9. 16. 21. 27.113 121. 314; 
10, 153. 266. 2n. Skag! sunn- 
aofram ^ib {>rán(lhci>aili:irbar- 
mjnni í Norcgi; nd Jgaenœi, 
Agdemat cttr AgniEi. Sai! 
killir |iab Abdarnt: 

AKbaiitia {ÁgdeMÍden) nufnlit ■ 

donika utlcFeiiisulWli , 9, 174. 

OR 182) c'ia%fa«m, «m 

Aebir. 
Asbir (EgbafylkiX 1. I. 90. 166. 

250. 279; 2, 136; 7i, 15: 4, 

23. 97. 122. 124. 251. 30Ö; 

5, 3.' 16. 44; 6, 360; 7, 4». 

50. 282. 343; 8, 109. 16B. 

194. 246. 259. 422; 9, 51. 

175. 183. 309.318 388.479; 

10, 69. 74. 169. 192. ^nn.i' 

kalUbiit «i hluli Norc{>* cr grkk 


.t i »utre«r, og Ho app 
VlkÍDDÍ >lt lÍl Vc^lfoldar; Sýi. abikiUi fri Ef-barvlki. 
LandiRirTkl Veslfoldar og Agia verba ekki meb TÍiiD •kToitub, 
þii Veilfold TiT i ipmU da^a 
umniáUmeiri cMi icÍDna, bö 
tfaín NÍbelfa. bafa Tcrib eUta 
lakmark þesiara fjlkna; icinna 
n;[bu Agbir alt auitr >b n«i þn 
er nu kallait Gjeriuei, «g lar 
]>i Egbafjlkl henuDbn sama 
aem nu iVeifenri-, Luter- of 
AfaiKtati-Ömt.Efjbafjlki^ind- 
iit i ira hc1n>ing>, aja 9, 318, 
Dcfnlliga Veitragtiir (er hka kalU 
áil NorbnKbir), o|; AualragbÍr; 
sjii þaisi nðfa i re^iilriaa; i 
knrljnu vlb Heimikringlu cr 
Ö(>bum ikipt i þrja hluti, o|[ 
Nortraf(bir Idtnar limyk fjrir 
norbauitan Aastra|{bir, scro áo 
efa er ránirt. Iiinl>*KÍuin>>r 
Efiblr; ,ji E. 

AeU, 4, 19.; .jí Usta. 

Agnafii, 4, 41; 5, Í67. Rif elr 
íjii milli Lagariiu, nú Mírf- 
arcn, í Siianki og hafiins ; i 
|)rtsDm tÍDga staidr Dii Stokk- 

Acnleria, 9, 371 ; lii Aiutbnsa. 
Áln l4l«. 4, 359. 362. SS4, 

366. 368. 
Akr, 8, 39% 394 ; 9, 392-93. 397. 

B«r skamt frá OiU ■ Vikinni 
i Narep; Dil Stmt-/^gtr hjá 
Chriilianii ; lambr. Aknhagi. 

Akr, 9, 270.; sjá Akrsborf. 

Akrafell, 1, 251 rjall í Atra- 
nesi; •já nœsla oafn. 

Akranci, 1, 252; 4, 111. AVra- 
rjall OK frani >f J>ii Akranes 
gcngr fram milli- Ilvalljartar 
■b lutanslan oj; Borf^arfjaitar 

D,og,7.<lT,GoO(^lc STAn&-REaiSTK. 239 atiiuHlvcsteniiliFauriörb. Ne»- 
iti ni«b i>mndn<lri byj^b trlit 
tU þverár-Jiiagi sunnui í !■- 

Akrejjar. 4, Í23i .ji EkreTÍ". 

AkrlugÍ, 8, 404; «■> AknbaKÍ- 

AkrilHir^ og Akr, 7, 86. 92 ; 9, 
270. Sulr > JöruLUiidÍ; lik- 
ííg» heldr ^ÍT* ela Ptolaaniit 
á Sýrlindí , en Accaron cba 
'ElcroH millí Ajkalon o^ Jopne. 

Aknhagi (Akrbiei), 8, 3^3. ^96. 
400.404.411, 9, 30a. Hag- 
inn nilgegt baenum Akri vib 
Oilo i Vikmni i Noregi; sbr. 

Xl, 9, líS. Bygb Í ofanverlnm 
GiuUrdal Iþ^indheimi > Nor- 
eei; nu Attlen. 

ÁUbore. 7, 204. 228.318.34i 
354; 9, 5. 14. 79. 111.113; 

1 1 , 363. Stabr * Narbr-Jot- 

laDdi iÐanmilil: vm Aalborg. 

AlbaDÍaUnd. 11,414; ryrirTelMD 

Kaspitka-hafib.i Aiíu; landa- 

Aldelsj., 2, 289. og Aldelsju-, 
Aldei^-, Aldsj^u- eba Al- 

■ IicVju-boií, 2, 289; 4, 197; 
5, 117-18. 297-98; 6, 172. 
Borcin víb *atiiib Aldeiga, nii 
Ladoga, í Garbanki, nii Hií»- 

Aldeiguborg , ' 5, 116; sja Al- 

deigiuborg. 
Ald^uborg, 5, 298; sjá Al- 

dei^Iiiborjt. 
Aldi (HaldiJ, '8, 310. FJjirbr Íon 

fnt Rnjt«>und! i Norbrirti i 

it'irUfjlki i NoreKÍ; aú Olden. 
AldÍDhagt, Aldinihasi og Aldin- 

baiifjar, 8, 439. LiÍtlÍgait iir. 

neriu á afcri eba CDgi i Hofslandi 

t Sogni i Nor&ri. 
AlejÍar- (AUvrar^ luud, 8,187; 

9, 318; ilá AdeTJarluDd. 
AlfeUabÍr, 8, m, >\i AL^ki- 

lUbir. þd AlfekislabÍr lé rán{^ 

gcfr þetla nafn lamt grun um sf- tM^irlns rétti nafn hall vcrib 

Alfrekilabir. 
AlrheÍmar, 10, 209. LandlnmitU 

Gautelfar og IVaumelfar, ebr 

RáDrikl og nokkr hluli Ving- 

ulmarkar i NoregÍ. 
Alftaljiirbr, ijá Alptariortr. 
AliiDanaii, 10, 169. Her $faat 

AlimaDDÍa vera lamaiemþybik- 

aland,ebr hib oýa rómvenka nki. 
Alkasia. Alkaite 0« Alka»Í, 7, 

80, 'BorgáSpáni; llkliga sama 

Sfm nu Aleattrdo Sal, i ura- 
. dKniinu Setuval i EatrEroadnra 

i Portiigal. 
AlIraheÍUgraklrkja. 8, 125; 10, 

163; vibVigsbotn i Björsyn.' 
Allreyjar- (Allreynr-), sund , 9, 

318; sjá Atlejjanund. 
ílplaljlirbr, 2, 214; cnn Ínnsii 

Ijarba Jioirra, er hib njrbra liib 

SnKfellsDesgánga innafBrcÍba- 

lirbi vestan i IsUadL 
Alptafjllrbr. 3, 87; i Eibjafell*- 

þingi austan á lalandi; iouri 
; hluti fjarbarins kGfst um Mel- 

rakkanct, og kallabist lybri armr- 

inn Alptaljörfcr ivbri, núAlpta- 

lllörtr. 1, 238; 2, 192. 198; 

10, 297. og oyrbri arrarínn 

Alptafíítrbr nyrbn, núHamari- 

fjo^br. 2, 197. 
Alptar ebr Alptir, 8, 64, nú Alf- 

(o, á HeliingJaUndl i Sviariki. 
Alrecxlaþir, 10, 384. 386; ili 

'Alrekstabir. 
Alrekstabavigr, 8, 355. Vik: vit 

AlrcksubJ; ijá næsU nafn. 
Alrekaubir (AlrecssUþir, Ælreh- 
'subir, Alfekitabir), 1, 14. 46. 

64; 3, 137.139; 8.124.193. 

354-55; 9,390; 10,384.366. 

Strirbýli og konúngibii skamt 

gubauitr tii Bjjirgjn i Norb- 

liSrbalandi i NoregÍ, nu Aarttad. 
Alsey, 11, 231. Ejjan AU i 

DanmBrk. 
Allejjarsund * 8, 187; CJJl 

R 2 D,o,i,7.<iT,Google 260 STA'bA - nEGISTn. AI. - Ar, 

Alvilra, 1, 177; 11. 139. 158. am Aaehen i RíulSndtuiuni i 

Bœr < DýníM vciun i UUnál Þrcusacn. 

AIÞckjiiborg, 6, 172i ■já Al- AqtluiBia eba Eqtitannfa, 1, 108; 

dcÍgjnWg. 11, 407. SubM-itrhlulíKnkk- 

Alþinfi;, i]i |>ni°riillT. lands.lii'riiiiibilianiascmscinita 

Anal.iune off Analiíng, 11, 382. kallaUsi fiHienne ogfifueog^e. 

LíklÍga rangluiC lir J, ualun^ Ar, 1, 250. Bxr a GauiUndÍ i 

lU ai oalilng": <j^ ViliinK. Sviarik!; i Biiirkcklndi liéra^i 

Xnariki, Ö, 25. LiUip ránglcslb i Ej.tra-Gautlandi bcllir nu 

lir „á nanki"; tjá Kcríkl. .^--Mikn, cr hcr gxú mernit. 

Andr^ski'rkini~Nituin>];,9,'26. 131. Arabia, 11, 4l'5, sji Rabilaland. 

ÁnKlæysa (Agnlíjia), 9, 371. Amgún (ArraRun, Rapm, Bs- 

Bær i Ojlöarliimbi í Vikinni i gaun , RaRann), 10, »á. «0. 

Nortæi. «B. 92. Konún^iiiLtb Aráge- 

Áner, H, 256. 340. 396; 9, 20. nia i Spim. 

ÍÍS. mrn, likUga hcldr ri)> Ar»x>cs , 10, 68. StaV n^laegt 

iHEÍnúSautiaupnnrtianíiGurik- Glymstrlnl .-i Hallandi i Dao- 

fy i Siinniiiscri, «on vib b^eÍDn mork ; nu kauptunib Kongs- 

LckaneríStaljarUndínuiKor*- bakkc i Svianki. 

f.rb; 1 Soregi. Ardalr, 8, 440. Byglb í Sognií 

AngrgcrliÍ, 9, 20, án rfa lama Norcfii: n'il Aardal. 

M>u Ángr; likKea ivo kalLl af Aren, 6, 74; sji Rc. ' 

lirof. í hiirninnl Árejjar, 9, i\i. 393. Hrtlm»r 

AnunOrk, 9, 360. Bjgbin um- ut hi TúnjUrgi i Vcjtfold i 

hvcríis valniti Aren i Borgar- Vikinni i Noreg! ; nti Nötre- 

■ýalu i Tingulmiirk i Noregi; oe,Sdndre--AaTde; slir'. Ryeiar. 

nii^remilrJc; rt^Ura^irWt þvi Árfíiirtir, 8, 380; i\i Asljiji^r. 

A Um Arismiirk en Áníraork. Arkun, f 1, 344. 37«. 3&4. Borg- 

Antiokia, 3, 170; An|w;kia. 10, -m Arcona i njrtsia odda ey- 

374. Stabrinn Antiockia i landiini Rýgen i Vinillandi, 

SVrbndi. nniPaminem; ncifb lem borg- 

Apíldrssa:lr ellegar Apaldaietr, in stob i, kallaat slunilunt 

9,311. Bær i VæltaliiTabÍ i Willorr. 

Rinriki í Viklnni i Noregii ArlandtlÍÍirbr, 6,364; tja Aur- 

nu Abeltater i Bahúslini i landiljiirbr. 

Sríanll. Amarfjíirbr (JiEvnfiorb), 9,29. 

Apardjön (Apartjrin, Faljonl, 7, 31. 137. 141. 225. FJBrbr, cr 

235. KauptiinaSkotUnaÍ; Dú gcngr tnn af Oslr«r(ubÍ tiL 

AberdeeH. baejanna Ytri- og Innri-Ami i 

Apssýíla. 11. 357, a Norbr-Jril- MorthiirbaiaDdÍ .í NoregÍ; nii 

landi í Danmiirk; b^runibil Aruefjard. 

sama sem seinna ''iifra-%(«Gl, AmarbeÍmr, 7, 310; iji Onar- 

Dg nil Kalliie- Dg Skandcrborg- hei;nr. 

- Ömt. ■ Arnarbclmr {AnÍarhelmiJiiig), 7. 

Apa^atn, 4. 89; 5, 232. Stiibu- 134; ijá firindamei. 

valD í GrimmcsÍ i Arnes-þíngi Amamci (-þinfi), 7, 142; ijá 

■unnan á lálandi. Kcpsisej og KepsiscjjaT|»n|r. 

Apulcaland, 11, 415; tji Put. Arnarlu.H, 1, 251. BlEr i r.jfn- 

Aqvisgianum , 1, 108; 11.' 407. fi.t,; norbai. á íslandi. 

GamU laiinika nal'nib á stabn- Amarbváll, 1,241. IIull mcb T,Googl'e Ar. - A>. 8TADA - nEQISTn. 261 lamncrndnm bæ amtnDTerdt hoirui í Norcgi; nd Aasfjord 

\iti Se^kjavA , noi'lban á SeU * et>a Aater. 

tJBrnamei! i Ejalarnea- JiÍDgÍ Aagcirsd, 't, 23. A of nam- 

lunnan á Iilandl Sunuanverdt ncfntlr ,l>Kr i Vitidal í Hiina- 

iSi hol {>cniian er nii lUpt' valnijiin);! nortian i Islandi'.' 

anitmannssctr. Asía 03 Aiiiþrihjiiner, 11, 414. 

AmaritakksLeilÍ, 2, 233. Fjall- Auslrhálran. 

garti' i veitri hluU Skaptafvllii- Aiíamcnn, 1), 412-13. Inuhúar 

|inj;t; aaitan á lalandi. Anslrhílfunnar, þó cinkum ' 

Amc jjar (Eme jar), 9, 470. Ejjar vcatrhluta hcnnar, w vsr Norb- 

~ sytist i Sálpti á HátogilaDili í nriiinnuin kunnugailr. 

NorcgÍ; nii ArcnSer. ■ AikeYJarsuBd , 8, 425. Sun'lili 

Arris(Árol), 1, 109; 6. 75. 90; niÍlíum mc-emlan.Uoi; Askeviar. 

11, 20S. 229-30. 40a 418. nu AAerðc, á Llm.arfcsaibu i 

Stabrinn 'iarAuiu i Norbr-Jdl- ViklnaíiNorcgí; nú.^fA'Óefiniií. 

landi i Danmiirk. Ajkr, 7, 113. 179; 9, 39ð. 451. ■ 

Anis, 4, 206; 5, 41. HiTriieÍn- 4H2. B«r ácjnniFenhrins i 

ait likliga heldr Fýrisar rís, NorthUrbalandi iNorcgl. Sam- 

þar sem hiin fellr i Lii^nn hjá ni^fndr hier cr lubaustan á itvnni 

Uppai'iliini, o;; hvar fjmim hi't Moalr á Ri>f;alandi. Babir 

FystTÍ-Artís, enn Svarlár da, er bæimir hclta nii Aak. 

fcllrisamavátiivniVcstrí-Ariia, Aikitatilr, 7. 156. Af {>vi Atkr 

nú Veaterds, í Vestmantui- hefir venlb itúrbýli, eptir hvcrju 

landt i Sviankl. «;jan Fenhn'ng selnna ocfnd- 

Arragiia, 10, 8f) ; ijá Aragiin. iit AakSe , gætí vit Askiiati 

Arua, 1,109; ajáÁróa iÐanmilrk. skillit bærlnn Aikr; en þar 

Arvjkr(Auvikr,Aumcrkr), 9,357. h'k konúngsins var flutt tit 

Bjgl) á Vermalandi f SviarAi; Kanpángs ctn rfibaniaa, ogckki 

nii Arvika i Josse-Krrabl. til Bjiirgynjar, scm var langt- 

As, l„267-68. 27Ö;' 2, 223-24. um naer cf hanii hctbi dait. á 

Bær i Tiingunni mnii IljalU- Aski, er majkc n^ttara at» Irsa 

dali og Kulbeinadals i Skaga- HúiUlir (aiá H.l.'iem Ileíms- 

firtÍ norban á Iilandl; hiCrlaa kringla hcTir. 

telst til Ifjalladab. A<l«fargai^r, 8, 329. BæriTúns- 

Ataakogr (Asuakiigr), 9, 363-64. bergi á Vcatfold 1 VikÍunÍ t 

Liktigast skógTÍnn lijá Aai ai Naregi. 

, Iwtni á Upplðndum í Noregi. Aaleifarvik, 10, 123; aja Hili- 

AabiiímarbBbir, 11,252. Bœr ejjarvik. 

Aabjamar iarls i Hiarranda- AtmundarvÍK''. 1. ^O*); 4, 218; 

sýs\a i Vcndllskaga á Nortir- ÍO, 145. Vik á Itliguvaldacj 

Jdllandi i Danmörk; kannako í Orknejium. 

niivcrandi BJðmstorp i Biir- Aiolfikáli ejatri, 1,252. Bær 

elum hérabl. undir Ejiarjiillum i Kán^ar- 

Aibiamamet , 1, 249. Bær vib |iíng! luanau > filandl. 

Vcilrhdp i Hiinavatasfnngi, Áspandi, 1, 235 ; ij^ SkjálfandÍ. 

norbaa á laland;. Assatún, 11,194-95; Slabr i 

j(alíört.r {Árljöiíir, rangt), 8, 380. analnorlbr fri Danaskrigum á 

Vík er skerst ur Slrindafírbi Enf;landi; nii Asíiagtoa cba 

ínn i mllluni neasiot „Frosti" i ^iArfon i Essei. 

Skc)-nafylki,abnorban,ogStjrir. Astir (Ultlr) , 8, 164. B«r vlb 

dab^jlkia ab lUDnan, i þráod- ^rándfaeimiljSrbt Noregi; mis' 

t.ooxlc S62 HTADA - REQltiTn. Ai. - At>. 

iniininMfDÍt ITjtír, sem hcldr Aubibollt, 7, 2Q4. 350. Ber t 

aHtÍ iti hcíniricrait til yitir cti vtra Hivpp og Ölvesi i Arneu- 

Áitir, i^BÍT ib þeiiiÚD b«iuin P<°e> iDnnan i lalindi. 

hefir Tcrili blaDdab laman; og A u^aiond, 4, 124; sjá HaDf^nind. 

i»T Yilir Li{>|^i á Slrlnd í AiurjfÍardr, 6, 183; ija Ægi*> 

þrindheími, er líl^ctandí lA fjiirlr. 

Áitir liggi {lar niUqp, bverja AugDiun^, 4, 124; 9, 14, 113; 

iDeÍDÍng umaDhciif^ jt^rVir. ijá Haanfund. 

Áitiibxlnuir (AitiÍMbnliDT), 9,43, Aucvaldi-fAnf^alMDe], 2, 137. 

ibr. 167. Et)>i- fjrír aDitnn (40; 10, 301. 303. 382; *]■ 

FnldÍDa í Viluani t Norcf^, O^Umu. 

bvirrjrirþKrhkakall»t„Auit- ADltaralr, 4, 1 ð7 ; >ii UlUrab. 

vih-htílmai'". 9, 167. u^ulia, 9, 313; ijá Oslv. 

AMuid, 11,383.386. Bor{; > ADniar,9,3et7. E}i>r<SurjlDeri- 

VÍDdland;: likll^a »nia <em lltia a Ro^landÍ fNorcKÍ; cin 

italrina Jaimund, i lani- afþciiumcjÍitmhcitirnD Omöe. 

ncfndu ncii, i cyUadinii Rýgen Aarobnme) (Aunburnci), 8, 383. 

■ PoTDmcm. Kannikc Áiund 9c Nc)tán|ri vit) Strindarí^uil) i 

ránKleiíti or bnndnUuAimund". fríndheiini í Kori^. 

AlDskugr, 9, 364; iiá AM>k<^. Auind, 2, 177; >iá Ómd. 

Ailacj, 10, 184. ¥.y i Fiölum Aumd, 8,896; máikc Hiaa^Mm 

i hoRDÍ f MoreKÍ; nd Athðt Ömd ■ Halo^tandi;, •já O. 

elr HatleSe ( SuDDfirtL Aumerkr, 9,357; ■)■ Arvikr. 

Atleyiartund (Alejjir- Átejrar- Aumurti, 7, 109-10. Bcr i Dali, 

AllrCTÍar- AUreTrar- Altcjjar-- hTirvid an efa i at> ikiliait 

Elfar-0{;Laugrar-»»id), 8, 187; Dalrínn mikli; •{■ (cUa nafn. 

9, 318. SoDdib ffrir lannan Aunbumci, 8, 383; i]i Aua- 

Ðg vcitan AtlacT i Fiiilum i bumet. ' 

SognÍ 1 NorcBÍ. fTrttu fimm Aund, 2, 177; iji Omd. 

mÍlmDnanlÖbinembcriýniIÍRa Aun^ll, 7, 322; 8, 184; Ej i 

framkomÍD af rínngum lcstri SdtptÍ i HalÐgBUndi iNoregi; 

(krifaranna, og af ]it?þeir hafa nil EngelÖe et>r Jilefe, rptir 

umaDbUndal Atlejjanuudi o|; atorbjtiau Slcijr, i\í S. 

Akjjarniadi á Sunnmceri; cD Aun^bFj. 7, 44. 43.47. Ej ■ 

]>aa tvil leÍDuita em in efa frUadihali lit fri Nordwalci á 

1-an^efDÍ. Englandi; nii Jngletta. 

AtrípiÍen, 11,391. iJkliga rÍD|{- Aungulicyjarannd og Aun|piU- 

lejitiilraátripit>en";9)á7ripipeD. aUDd, 3, 133. 239; 7, 44.45. 

Attondaland (Átunda- Attianda- 48. Sunditi iDÍIIi nýnerndrar 

Und), 4, 133. Si htnti Upp- ejjar og meginbadiins. 

)*nd* í Siiariki cr viiii nitir til AnDguttne), 7, 94 ; sii Eineilmca. 

hafiÍDi jailH Siokkhiitmi og AuDgutaiUDd, !>, 133; 7,43; ■)! 

UppuU. Auneuliejjariund. 

Aub.irui«3, 3, 166; •ii InBafurfca. Aur, 9, 39. 504. Ky nortveitr 

Autartnptir, 1, 241. Kot et>a fri MeviarUnd: i Lim|;ard3nba 

fterti viti Anmfiairrii i Hvam.- ■ VikinnÍ i Noregi; nii jlrSe. 

fvcit i þorine»-þingi vcstan a Aurar (Eyrar) , 9, 468. Bcr i 

liUndL .NorWiCri, nú .^uram. ogAur- 

Autinirislafir,2,250. BiEiiUnea- ar, nu Oiire, bkr i SunniDni 

•■ ■ ^ - ■ ■ .fþ„ ■ 
undit BTABA-ItEOISTR. S63 

Aii.t(lrt..kr, 4.220; 7. III. 
Au.tin>1br, 7, 219, o> AoítiiHDD, 

Anrland (Orii»d, OrUnd\ 7, 5; 3, 145-50; 4, 89. 347-48; 6^ 

10,412. BœriiinírlÍfi.iSopii 264 ; 9 , 292. 295 j 10,191. 

i lioitpi aá Urímid, HíriiiDbj^)ar*rl»iduiaafjni' ■ 

Anriaadiliiirbr (ArlandirjÍÍTbr), 8, ■uiuii l)Und, Fsrejja, Orkn- 

364, Vik cr vlb njnefntÁDr- eyja oj^ Hjaltlaiidi, cd eliiknin 

Und •keril lir Softnrirti: mni Konfii. AultmiDni-aUtlldr, 

iandlb; nii Vrlandifjord. 10, 191. .. .. Noree.konúoífT. 

ADme., 8, 138; .)á Orme.. , An.tr-AeHr, J, 39; 10,69; .br. 

AditiW (ií™), Í, 247. A i 4, lö4; „au.t.1, af 0^1001", 

HramuveÍt', ftiUn á íiUiidi; {unnift kalUtiÍM ej.tr! Uati 

fKllr i HvaiDafiarik .. EsUfjlkÍ., fri. Oturn«.Í . nil 

Ann'.rhainrir, 7, 7; ijá Orvai^ Odderfun, ali tc.Ud, til Ge jn- 

lumrar. ■«>, nn Ojernœi , A aiuUB. 

Ati.i, 4, 24'2; .jj; Uu. Sj> Af>ftir. 

AutU, 9, 613; ajt An.la. 7, 7; AD.irátt (Auurœtt>, 6, 282; 7, 

ÍO, 419; .já O.lo, 199; 9, 325, 453. 458. 484. 

ADiUnTiarlbar, 4, 37; 9,268. 526. Höhbbol i Yriuni Dort- 

307. 311. 321; 10, 431; 11, .nfr.m viti )>r>adbeim.fjirb.r- 

343. 0({ mi.ke oplu. uAmUn- mjnni i Nore^i; Dú Otttraai. 

r)ai«ar"bnik>itopl>.tumliind- Au.ud.lir, 5,330; 9, 233; .)■ 

!o fyrir lu.Un O.liúrriUrt og EjMrÍ-Ðslir. 

Foldba i Norcgi, e«aum-Auit- Au.tivj, 2, 90. 109-10. 125; 4, 

fiJd og Borear.ýilu, ed iluad- .WT. Nii ðfteröe i Færejjuni. 

um lika um Hánriki, er U fjrir í. Fm. S. 4. 345: kalU.t þu.! 

aiutaD (ÍilfaVikini. Sbr. Auiir- og krin^iiiliggjaDdi cj).r ^ 

Vik, Vikin an.lr, Vikin auiUn- Auitrej)ar. 

fiarbar o|; AuMi^Ranriki. Ausirejin^r, 8, 124. fieir Mm 

Au.laDmaTkar, 9, 355. Sama .em bju;-gu ■ Au.trej i O.trarTirtii 

■Dilr áVertnaUadi; *br. MarkÍr su.lnortr frá BjÖrgjD á Harb- 

o{; Vei^aUnd. JiSi^alaDdi i Nore^ 

Au.ibu, 11,358. Hérati i Fina- i ,,_ l:-:ji-- lO, 41 t ■ _ 

eibi í Sránki:' nu Öatio i \ \^ '• ., . V- "1 1 . 

> c 1.- j 1 1.. ■_.. ■ 1 ■ bysíii eyitri hluU Kir^aUlandi, 

SmatbDilum i JonkopmrsleDi. J,"k;.íÍ:U^. ,„„„. .,!.„■., 1, 

. . ,. ' .," .n< sa Kirlalar; annar. lÝnnt her 

Au.trirliiifiar)otW. 2. 191. „, ,6 l,„,t ^ „,í girial- 

Sa hluti IilaDdi er .uDDanr|alU ^^ , - . " „_ . ,^,, 

,, ,, . .. . f 1 .1 ' ' ar,, i.cro pa er Mma oáp 1 teii- 

eekk .trandleaei. fra SkáUtaasa ' n i •.>•" ^ . 

gc>...uauuici.);i. • f, jniim „aBJUn", nl. „ab , mduelt 

■ I-ingaDe.i ati aDiUiortian lil rlian" 

JokuluraSolheimaMDilíatlsuli- " _ 

ve.UD oRTfu'iíreÍpSunmidali- AuitrllÍDd. 1,59; 2,183; 4. 

KiBiaW^lg^kaVell..W. «2. 168; 5, 247; 9, 103; 11. 

FjdrWngr !«..! er mja- vSg- «• Sam. .em Au.trvcgr; .)a 

.koHnD, eiokura ej.tri Wul! ?«»» "aw- 

hani, og nefDÍit ]>n opta.t lil Au.tr-Hánriki, 3, 14; 4, 68. A 

afc^eim'near frá Ve.ll')íMDm ; bátiam þc.ium stbtiuin »tti A 

Antt-Firlbir, 1,235.238; 3,109. luan „oft au.tr RanrikÍ'' þW 

iDnbTgKÍvamir kalU.t : Aasl- iiaf>an .ýoir alí bér meioatt aHt 

ArbiDnr, 2, 191. 23& 243; Ránriki, nl. fri Gautelfi til 

fO, ll4-, og .á lem er ur S>íd..udi1i; artiÍ1bu>D«U" möl- 

FjDttuDnm : teil bér hi&oiu íjlkjlinDni er D,o,i,7^<iT,Google '264 STADA'- HEGISTR. An. - Ba. láu aoAiT i bndi. Sbr. AniW- nnii malbr fcaUast- ,$alniHfir'*, 

" TÍli OR Ranrilii- Juli cr; |>ýliverji; en hér cr 

Austrnii, 4, 46: ^, 246; 6, 8. leitrarmatinD úvis). 

169; 10. 19a Sama »tm Anitr-Vik. 4, 6& VikÍD J ^{oreci 

AuitrvcKT. IFIII.S. 6. 169. iastiinrí>i«>r. i>f>t»ýbii*tunM 

nefDÍit ,Au9tiTíkl, tcia alersint aern ftioriki «uitr; >)■ Anstr" 

hki.l!g|;)andifTnrianaanHi>[ni' Ránnkt: VikÍD aaitaDfjarlar, 7, 

(>ar1i.'cn ■f.i.l» ]>r]> er iiv!i>. 177; VAia aaitr. 4,314; II, 

Auitrrýf-Ir, H, 124. Innbúar ev'Ii-Í 388; cba „anstaarraiW. 

Uuta RogalAna] íNoregL Si.ni. AuftrvÍÐdr, 6.132, ibr. 13,140; 

■nhenKni •ýalr mI htr er rnt- 11. 380. 386. 398. |»ír «aa 

ara ab lcii HAustrejÍDgar". 'l^Jgf'a Fyitri hluta Vindlandi, 

Anitrveffr (Auilrvegir), 1, H. 30. elia [ondin inlli! Oder- or 

S8..&9. 63. 99. 142. 186. 275 ; Weichielðíóunna i Prenoa. 

2, 96. 2»9; 3. 169. 179. 181. Aaslræna, 9, 276; laRUi Jeu 

196; 4, 20. 24. 25. 66. 106. Non-œnn. 

122. 124, 163. 193; 5, 166. Ansirm^ 7, 199; .já Anstián. 

271.318; 6, 132.304; 7, Au.tvArliolmar, 9, 167; .já 

312; 8, 272; 10, 233. 283, ' ÁstUholm.r. 

396. 398. 401. 404; 11. 14. Aavíkr. 9, 357; .j* Ar^^lr. 

39. 160. 184. 216. 294-95. Ávaldmu, 9, 14; $)i Ögraldme*. 

322.324.335.422; .br.Au)tr- Anney, 8, 424; .{■ Ömy. 

lilnd ag AuitrTiki. þannig kiill- 

ubiut Íílndin sunnan o;; auitHD -n 

tib ETStrBMlt fra MeUeDborjr -Uaccl, 7, 355 ; afd Bakki. 

og aa.tr blGandiiWeluRvita- Bakku-, 7, 184; 8, 285.362; 9. 

lufui>s,tiUtlgre!nlnf^rráSubr- 28; 10, 119. þinKSlaftr vÍb 

landanum eta þýbikalandi. |>íg- Rjiirgjn á NoiUtðrtialandi i 

' ar .iglt var 1 Austrvíkíng sobr Norc)(i. 

dM >u>lT vRrEjstragaÍt, býBÍr Bikk! (Baccl), 7, 355; 8, 169. 

Aaitr^'e^ Vindl.nd. ng lÖndÍn 171. 197. 376; 9. 243. 315. 

■uitr met £jitr.i>lti; en {lcg- 529-30; 10, 9H, 158. Nunno- 

ar .igll v.T DOi^ fjrir Nore';, iictr i Nilarósi i þráadbeiiui í 

þýíir jiai n;irn : Bjarmaland, Norcp. 

Jiitanhelma og ÖDnur liiDd vÍti BakkÍ, 9, 17; ijá BlahkaWatiir. 

GaDdiikurbaritu Hvc lángt BalagarWla , 3, 176; 4,44. 

AustriegT bafi n.'ti subr á bii^ 43. I arkarfonDS-iitf{)>rnnDÍ ar 

ÍDDvertv ekki iDcl vissu iqvai^- Huimiknn^a, 2 parti, 8 bls., 

afi. IPm.S. 6,169 ertalafl um hafa úl^eadurDÍr ineint, ab 

Austrriki fjrii snnnan ITöIm- Bala^arbr TEriBalgarlietn Bel- 

' fpA, og i Fm. 5. 2, 183 sýnist fprb í Pommern, og A FÍDn- 

AtiilrlöDd vera sama sem TCitr- I.dJ vuri Túiftt, f jrir Viodland ; 

hluti Asfii; ckki er vant ab á Scbooing. Iioiií framin víb 

|;era riil fjTÍr-að Austrvegr nál HeimikrfDgla, er Bala^rfcssiba 

Íenp'a siiÍir, enn jTir norbrblnta latin vera sjóarsi^a milli Oder- 

GBTtarikii. InnbjgsjaTaniir ae Weichsel-flidunoa i Pora- 

kallast; mem. ÍSilhminanmerki^-Sa|^ 

Austrvi^menn, -6, 290; 11,226. SdeÍM bli.236f., i Sch&DÍnKi 

ojt Ósterlendin^, 9, 102. seni NoregsSiigu 3 dcild bU 403 f., 

œtti ab litleggia : Anslrvej-í- i OddMns Landasktpitn 2 parti 

DUbr, .arabr. þó 9, 10, b\ar 1 dcild bli. 73, Og nW, er 

D,o,i,7.<iT,Googlc Ba. STAnA. - HEQISTR. 265 

jþcirrí nu»it<nfr fjlf^, 'ti B*la- hafi heitíli Bala{r«rÍii«tH , [id 

ffulissib* lccgi 1 eb» vlfc Pam- noklu'b \íb aT> stvtijaat. 

m«n.þcii!nidinDg{^tríi(i*>rU Bir, 11, 299.416. Barg i PúU; ~ 

rrlt vrrib; i liteiinom talist nii jBnri i Nrapelsríki, 

Dcrmli^ >ldrei um Balaf^art]- Bai«. 1. 268; 2, 225. B»r ) 

litiu nema f sa'mEÍnm); mvb Fljolum .1 Skaj^arirbi, nortiBn ■ 

Finnnm<ig{)cÍiTafjiilkýog!(9JB| utaadi. 

fjrir utan ofanskrirata uM: BartiafiSrlir, 9,275; ijá BuV 

SiifFii Hilfdáns Eyslcinitanar fjorbr. 

k> 7, þoratcini Vilingisnnar Baiiialon, 10,86; t]i Baruton. 

k.6, og Njaln k. 120); en aV BárWsnnd, 9, 49. 173. Siuidib 

hdinfæra fí^lkýngí Fínna nppí vib Barfihólm eta Bai%ho]nia 

VÍnda , <x 1 farabld b^^u nortr frá eynni Kiirmt A Rof^a- 

Vindland, Man Mmna kaUafcist land! 1 Niiregi; mBardettOld. 

Pommeiii, « heiraUdarlaust, ffar^istrood , 1,236; 2,203. 

og enn heÍmildarlauiDri er aii Striiniliii at oortianvertiu vib 

nita ab Snnrri a|; alrir Söf^- BrGÍtiafjiirti veitan a Is- 

irar hafi samaablandab landi. Eplir þessari striÍDd, 

Finnland! og TindUndi, þareb hverri iveitm cr lamnefnd, er 

[wssiliindvoruÐiiniunogNorb- BartastrandarsýsU köllnt, (em 

niiinnnm allt of knnn, til þeii . gengr. fri GiUrirbi ab lotiatut- 

ab ]>cir skjldu ránf>nerna Jiau, an, til Lin^aeas i AnurlÍTlii 

og ab |)cir ckki heldr hafí gjiirt ab nortivcstan. 

jab sýnir visan 4, 44., cptir Barbfjiirtr (Harbííilrbr, Barba- 

hvemr innihaldí lagan er rít- fliirbr), 9,275; 10,66. 'FjiÍTbr 

ubj. hid' stendr nl. „FÍnnleod- fjrir noiban Geitkjilir, (wi 

ia^ ekki Vinn- eba VÍod- QitterSt) , i Hallandi ■ Dan^ 

leBdfngar, sem hvergi bmkast itaiirk; likli{(a OiirbrinD vib 

Dln Vindr, og eptir hiifubstiifum Vardbjerg eba Farberg á Hal- 

i Tisunni hér ekki f^tr brukast. landi i SviankÍ , of; ]ii Barb- 

^% gctr því varla vafi á þvi fjiirbr fjrir Varbflijrbr. 

leikib ab BalB|;arbssiba lÍ-gi i Barbhiilmr eba Barll.dlmar, 9, 54. •' 

FÍDnUndi,o£CpIÍr þesiarigi^ein- Smiejjar norban vib Karm- 

iliga fraiii^ um fLTtir OUfs sund. i landaraæri Roga- og 

>anBngi,gctrBnlB^rbi»ba ekk! SunnhÖrba-Unds i Naregi. 

^t annab enn þann hlaU Barbsnes (Brandsnes og Brands- 

FinnUnds er gengr lenf^tt liti viillr eru rinf^efni), 3, 120. 

Eystraiilt milll H«l)ing)a- oe Bini'i samnefndunesi vibNorb- 

K;rjáU-bolnl,ebaslriindInamÍlh fjíirb i Austflörbum A íaandÍ. 

Belaiagfori ag Aho. Í sög- Barbialan, 10, 86; sji BanaloD. 

nnni af Hcrbl og Holraverjnm Barejikr. {ela eptir fl}olnro fram- 

kap.l6. ertalabnm liglins fiii bmbi, Brejskr), J,24H. Si sem 

fialagaifiisibu lil „Svina-sunda" er úr Barej . ej í Subreyinro , 

tnn ekki gelr skÍIÍEt am Sviaa- subr frá Soutk Uiitf sjii Ivist. 

nmd i Noregi. Suhm meinti - Vib þeisa cy sýniit Barrejjar- 

(Ðanm. HÍitnr. 3 dcild 236-37 fiiirbr, 10, 122, vera kendr, a^ 

hU.), ab SvÍDa-Snnd her vsi-i raeinait þá vib BaiTejjarl)i)rb 

Mna lem aik kalUst Swme- ekki einiingii fliilnn narbr nie)) 

fBwnde ; yrbi þetta lanaab, hi;n>i Iviil, og lit á millani honnar o" 

iii geigita, ab' t Pomracrn lika Skibia, beldr ogsvo fldinn fyiir 

„ ■ D,o,i,7.<iT,Google XtW STADA - REGISTR. Ba. r Bj. 

DorUnSkAi, nilli Shotlindi «lt BanitíÍBn, B, 1I0{ iji Steöra. 

Linlibiúx ijá OddiduUad^ Bciuubir, 3, loa SariEyna- 

akipiiB 3, 'JIO, hvar Btrcjiar- fjlki i }>ráDdhBÍini ■ Naregi ; 

ribrfer et Uuna ren fnnih^il nii Btdtlad; BdtÍHjiH', TÍb 

\'e*tr>l]arb*r DDrtir á l>d|;inn{ htem bærinn •tcBdr, kaUut 

þcUa má nu lclbrrttait tva- nu Bcditadfjord. 

teilii: a(Veit-ct«Ve>tr>-fjlÍrt>r Bfku, 11, 382t >]á Biiku. 

linp- narWitan á SkÆi, cn BeltÍMund. 11,230. SundÍli milli 

ekki loÍUi hranar 0^ Iviit; SjáUndi dc F)aai i Dunnark; 

BareTÍ*rr)iMir er t>ri ekki fram- nu Store-Belt. 

hald Veitrariarbar, heldr mtap BcntteÍDn, 8, llOt *iá SteÍnn. 

i nortr íyrit rraman ofi hani. B«rtU, 10,188. Bsr vib Beriilu- 

Veftr i mriu rib opjb á Bar-' poll lubaniun a ejrnDÍ b'Ím- 

cviar-firbi eba -Hita liafa.þeir <np, cr li^tCT litrr* Riix»aaii> 

Erhil{;r þa liglt, a{; þe^arjicir i Narbfirbi i FÍrbaf jlki i Nareip ; 

kendu land (Sulniiker j nirrn nu tíerte. Vib þuuan Imb Tar 

{leir lil Skolland). Abrar skiun- Btrblu-Kárí kendr. 

hskr hafa þirejjarfiilrb fjrir Berfattubnebra-kirki* i Tiin3heT|ri 

BaTejÍiiJíöib , a|; , K þ ekki á Veitfold i Vikiani i Noregi, 

nlai^ ikrifab eU leiiS fjrh- b, 10, 103. 

xerbr t>at afi ikiliait nm Fn'b- Berf;d»Bai^ 6. 171.365. Bn- 

arejiapíiíirb s ijá þarejÍaHlörbr. i clia ikamt lii Nibaróii i þránd- 

Barbeimr,7,310j sjá Oaarbeimr. .heinil i Nare^p. 

BajTcjiaríii^br, 10, 132< ijiBar- BerK, 9, 350. 378. B«t á Ranina- 

ejikr a^ fiarcjÍBrrjiírbr. ■ riki i Horcgi; nii Btrger. 

Barulon (Bartialon, Barbalan). Bcr,^. P '""' '"" '"' '"" 

10, 86. Subrinn Bareelana i ' 
Katatoaia á Spání. 

' VéÝ# *í*4^k. *' 363. Líkliía lama, 396. 398. 504; 10, 60. 153. 

€*/ í£.' ííti^ '"" *"* '"""' flar*uiirf, eba Bcri^ i Tiiiub«gi á Vcitfold 

, 'i \ /Z « ,\l fiörbrinn vibNorkiipinR aEyiira- 1 Vikinni i Norce! 1 þd er maike 

M/£^7J^f ■G.utl.ndi i Sríarifci. *ib Ber,^ í 8. 257 meint .i*lfr 

'j /tie^ j'íujCWBaiU , 11, 317. Subr á ejnní tubrinn Tunibere. 

A/iÍ/Át*M»«íef^n«™Í l'k''fi* " ^"» •f- Berudah (Hi-rub), 9, 317. Bœr 

tVt -f /t /^kab ur Bair^, lem er mindab i eba vib Soh.aa*1ÍDn > GanUr- 

/'■'/l- 'VVít*^- ifBafa, ebaPaphoJ, beitJ höf- dal i j>rándheimÍ i Noregi t 

K ■?' nbiubir cvjarinnar. kannike nálteet i þeirri, ctdií 

Bauldr. 7,'342. Bkt á Haba- kallait Buruedwn, og fcUr i 

landi á Uppljindnm 1 Nore^i. Gaul. 

Samnefnd ej oj; bEer er i Sun»- Ben>nfirbr, .2, 192. FÍÍSttiÍBa 

liibi i FÍrbafjlki. ' railÍi Bernneu o^ Bólúdiiuia 

Bdijarond (Vsbmnnd), 9. 505. i Kibiafelbþngi •oitan á la- 

Likliea inniJib víb ejna Befjn laodL 

(nii BavBe), i Oikoríirbi t Vil- Biana- Bjama' eba BiamaT-bftrj;. 

ínni >' Noref-Í ; a% vœri \i 10, 34. Ejjamar Kmmhitr^ 

retUit leiib BeritisQod. more t^ Kmmhwg btg iii>A- 

Brfía (Grfja, HalU), 7^ 273 ; 8. Tcitr frá ejnni M7I • Sutr- 

330t 9, 117. 399. A í Ráo- cjji>m. EptirtwiMr* ejia nú- 

n'k! i VikinR) i Norep ; nii verandi ntírnnm lýnist rettast 

Há/erd i Bahuilrn; iSiiariki. ab leia „Kjamabarjt". 

' BciwaUndi'.SQ; ijáBtejaraland. BjargheimihrTib (Bjcrgbnril), 9. 

D,g,i,7?<iT,Google STADA-REGIflTR. 267 17. 116-17. Sveit naituiujun 

TÍb 09l((ar{]»rb i Veitfold i Vik- 
inni i NuregÍ; iciona kalUti: 
BcrdicÍm, Scrgum, Bergcni; 
Dii Bœrnm. 

Bjarkarcf, 10,143; 'aji KjirlHrcy. 

Bjai%a>tatilr, 8, 174 ; ijá Ejam- 7. 10.-J1Í. 130.215.343; 8, 
183; 9, 469(?); 10.146. Ej 

fjrír DOifaailan Hinn á H^- 
logalandi iNnre^i; nii Birköe 
i ScDÍcni fu^ladœnii. Tnnbúar 
ejjaniinnr kalUit: Bjarkej- 
inRar; t]i þelU Uafn. 
Bjarkcj, 9, 469. ^sii ej, Iivcrrar 
rrtta nafn «■ oyijt, verlr eptir 

laDoar enn Torgir og Brunn- 
;jí"' ''„'■egÍ' 'unnarllsa i 
Halngataiidi i Norcgi ; lambr. 
Bidrcv oe Bjiirgej, 

Bjarkejfar, 5, 18; ^íá ÐjamejÍ.r. 

Bjarkcjiarinnd, 10, 35; ija 
S j arbarejiartnnd. 

Bjarkejingr. 4, 303 , og BÍark- 
ejingar, 7, 1 12. Innbiiar Iqark- 
ejjar á Rálogalandí i Norcm. 

Biarmaland, 1, 8. 63; 4, 396. 

298. 329; 5, 279) 7. 4; 9, 
319-20. 341 ; W, 202-3. 205. 

Lindib fjrlr aoitan Gandtík 

og nortan Hiílmgarti ; Und^- 

mieri ófiii. TDnbjgEJararDÍr: 

Biarniar, 1, 63; 4,198. 300. 

301; 5,282; 9,319; 10,152. 

og lá aem er af Biarmalandi: 
Bjarniikr, 1, 63. 
BÍama-ogBÍamar-barg, 10, 34{ 

.)i BÍanaborg. 
BjamarbBfD, 1,-245. Binr vl« 

BreítialjiM i ,fiarsne]>|iiiigí 

Biamej)aT CBjarkejjar ringt), 5, 
1& LíkUga lama .em nn 
BJÖrnöt á SuimniDBri nortr vib 
RaDmidaUmjnni; þri liggr ev 
|ie)5Í vcl Ungt ín ,,Frekcj" til þcsi Beim tbií bUniab iaman ; 
sbr. Frekeyjar. 

Bjergheerii, 9, 116; i)á BjWg- 
bcÍDtjhérath 

Bjdrc» (BjlirecT. Bjarlej), 10, 
469. I ejÍakUianum lunnaD- 
verfil víb Nai)mudaUmjnii! i 
Noregl llggr ey met> beiln Dafni, 
<em bér vel gEni meÍD.t, eo 
.niifnín Bjareíy og Bjarkcy 
bcDda til ab brr iémeintcj)an 
Berg nortanvcrSt vi6 Vikar i 
HilogalaDdÍ. 

Bipen, 11, 3^; >já Tríplpen. 

Bú-kiitrond, 1, 39. KonúogiW 
i Freitiej i NollmierÍ fckkÍ 
Snnnmærí) í Noregi i Dii i^^~ 
kettrand. 

Bljkupíbrjggjur i Bjargjn, 9, 

Bi.kupjbT^ggjur 1 Oilo, 9, 285. 

Biikupihitfn , 7, 310. Riifn vib 

BÍíirgjQ á NoibbÍirtialaDdí i 

BlskupiteÍDD, 10, 382{ líiBuic-' 

Björ^y, 9, 469. Likligs Mn» 
ej oe nu kallait Borg fyrir 
norbaD Vlkar, nil rífcío ■ Hi- 
logaUndí iNoreg^} ibr.Bjdrej. 

Bjbrgin, 10, 431 1 <Íi Bjilrgjn. 

Biiirginjí, 8, 439; .Íá BjiSrgyn. 

BjBrgvÍn. 9, 229; Jji Biiirgjn. 

7, 100. 122. 171-72. 180-81. 
m. 185. 186. 188. 201. 202. 
218. 241. 246.349.255.268. 
279. 282. 285-86. 292. 300. 
301. 304. 309-10. 312. 319. 
321. 32k 331. 355. 356; 8, 
48. 49. 50. 5Z 70. 84. 104. 
109. 121. 122, 129. 132. 142- 
45. 151. 156. 158-59. 165. 
166. 176. 17a 180. Ifl2. 185. 
186. 187.189.193.195. 199. 
206. 208. 209. 213, 221. 231- 
33. 235. 246. 248. 255. 257. 
259. 263. 265. 266. 278. 280. 
281.204,285,287.296. 297. T,Google 268 STAnA-REGtSTB.' Rj. - Bl. 

29^309.311. 328. 331. ?34, -elr nf; K.ilrínar-ípíUi; ! nlSrar 
339-40. 343. 346. 347. 359. hjsiíiDRsr: Borpn eba Sverris- 
364. 367. 39i; 394. 416. 425. borf; og ýni»»r h>air, koniinf^- 
431:438-39.443) 9. 1.4.6; og biikups-gartr, MÍklÍ^arV, 
7. 8. 9-12. 15. 16. 19. 22. Slmumr, Smr(ljuha«r, Svarta- 
28. 29. 32. 33. 34. 37. 40. bu*ir, Sunn«r«Jtof» , Sandhrú, 
41. 43. 43. 46. 48. 49. ól. k»nunj;j-, biikupi-, múnka-, 
62. 61. 65. 69. 73. 89. 91. F.iuAa- or Jíin.brjeeJur , er 
97. 101,103. 105. 107. 109. all.ir t!1 »man> kallatt Itior^- 

113. 115. 119. 121. 134. 137. ji>jírhr)w;jur, 9, 513; •já óll . 

143. 145.151. 155.157.159. {>c..i nofn á .innm Xb^iim i 
165.169.171. I7a 175. 191. rrglitrÍnu. IniibyKÍíraniir. 

193.207. 209. 215. 216. 218. BjiirgTnj.r, 7, 184 ( wmhr. 12, 
220. 222. 227. 228. 229. 230. 18Í, og 

238.244.245.247.25^255-56. l)j!irsTOJ.irm™n , 7, 220.283.. 
■ 257. 258. 263. -^67. 270. 276. 346} 8, 121. 345. 359. 361. 
278. 279. 282. 290. 292. 294. 416 ! 9, 276. 

296-97.307.30a3l2.315.317. Bjiirejnjarvif-r. 8,247; 9,5; 
318.324.326.337. 345,349. 10. 10( nii Bergent-Vaug ; 
350.367.371.373.376.366. (tengr inn til tttlarini milU 
387. 395. 39a 410. 411, 412. Hvarfinc ab .nnnan og NorV 
415-17. 418. 419. 423. 426. nu. afc nnrban. VÍb VAmar. 
427-29. 433. 434. 437. 438. 7, 357, sklUi uinnie BjiírRYn- 
446-48. 452-55. 457-5a 475. jaríier. 

-477.479. 480.481,483. 489. B>kkasu*ir (Bakki), 9, 17. 26. 
498-99. 507. 513. 526; 10, 27. 117. l35. 28li. 293. 399. 

1. 3.5. 7-9. 10. 14. 16. 19. Sbr. Gubollr af Bbkk.<ili>1,unt 
23. 28-29. 30. 33. 41. 4^. 48. f mannanirnarcp.trlnu. Rrinc- 
m. ðl. 62, 55. 57. 58. 60. um Vikina I Non-^i eru t.rir 
. 61. 63. 70. '73. 74. 84. 90- hceir mcS >c>iu nsfni, aDn.->r i 
91. 93. 94, 96-98. 100. 104-5. AggeríhúM amli. bino i Smí- 
114.115.119.120.123.150-51. Irna-amii, o^ ]irillji uninefndr 
153. 155. 156.158. 159. 162. hsr cr ■ IlaumarAi; hvcr af 
430-31; 11,411. RofuWabroff \fíí^xxa mcina.t «■ uv>.t. 

kanpMin viÍ B)5rnn)an'i{> á Blakkamannaland , 5, 137} ■]> 
NorlhöilaUndÍ i Norei>;; nú BlÓkknmanDaland. 

Berffctt. Sera nierk'ili^slu BUIand, 6, 140-41; 7. 155. <>{• 
(tabir, Knierni og bjggingar i BlátanJíjaí.ir, 10, 116. l..inJ 
sg krlngom Björgyn neTniai: þetla li i Sufirh.niru heimiín], 
Hakkar, B)örgjDÍanJgr , Ha- og^r ými.t lamn ,iora Scrk- 
kalUilriind, Hfílmar tveir, og laad cfta Morland (Maun'lani>) 
Tí>1uholmr, HTarfinci, Jtíns- jAfrlku. InnbyggÍBTamÍrk.iUast 

volUr, Kiiprinn, NorW., og Bldmenn , 6, 386 ; 7, 84. 123. 
VBj-.botni kirkjnr: Allraheil- ogsjníat ^ella nafn in grrinar- 
Bgrakirkia, Jon.k., Katrfnark-, munar brukað htrOi uro Scvk! 
KrUukirkjur 2 eba 3, Krossk., og M.ii-a (Maurer). 

Lafrani- elia Uurenlii kirkja, Blanda, 2, 2j0. Fljót, cr k.'mr 
Mariukirkia, Mikk)áUk,. Nik- undan Uof.iökH og feUr niilli 
liU.i.k.. Olaf^k., Pctok., PoH- Ejvindarstaaaheiear b« aualan 
uUkÍrkja. og Stebkirkja | og KiiluheÍKar að vestan noirllr 
OkfAUiulF, Miuikbfi, Kunnu- ■ BlÍ)Bdud«l ug mSrd tun Lánga.. D,o,i,7.<iT,Google SI.-B6. STACA-REGÍSTn. áti, og ivn Tilf Hiina (Iria vIS 
Bl(in<lu-ci9, 2, (>.; 3,9f,iIIii>u- 
vatnsþinsi nnrBan á IsiandL 

Bláieilr, 2, 'il4. Jökull ai»UD 
á Grœnlaodlj fjiTuni kalUflr 
Míeiökull. 

Bleiki'DC (BIeigi'n«-oe Bli'ikinfar), 
10,95; 11, 3b;l.3W».- N,í,.er- 
»adi Bltkhg i S^ítnkl Ftit- 
tun U ])elta Unil ýmlít undir 
Danmörk eta S.JankÍ. 

Blindhcinu-^ninndhclms-t mibn, 
9, 416. þiúr »ni lijuggii á 
Blinilheinii, nii llUndtm, bEB 
. Testan » Vlgrey, nu Vigeröe, 

Bliikkuniannabna, (Bl.ikka- og 
Laku-minnaUnd , n^ Blökku- 
n>3nnavcll!r), 5, 1Ö7. Samascm 
nukalUst faliikíctí alx.PeU- 
tnai cllir. InnbyggiaraTDÍr : 
' Blakknmcnii, 5, 2H3. 14>i Fa- 
lakber. 

Blöndudah'fS.US. ÐalríHúoa- 
Talnjþúif^, norDiHi i ÍslanJ!, 

. orfnar cpúr njittinu „BUnda", 
sria íMr eplir [íesiDm lial áSr 
hnn kemr nli LansadaU 

Blönduiis, 2, 6 ; 3, 91 } ,\i Blanda. 

Ðokn (Bukn, Býkn), 3, 44. 55 } 
5, 11-13. 17i 9, 46. Ey i 
Boi^IaBili i NoiT.^ ; nú Stere 
Bokkenöe tii BukkenSe i hinu 
nicgin lundsÍDs er JÁtte Bok- 
kenöe cBa Bukkenðe. 

Bol|;ar<.Una, 7, 99 í 11, 415. 
Nui«.andi BulgaTÍen í T^rkja- 
löndunum i Evrdpn._ Innbygg- 
ja«niir: 

Bolga 81.230.501; 10, 2.116.160. 

1Ö2; uma iisa Ziaipiborg; 

Bora. 8, 88. 90. 169. 176-77, 
179. 180. 2Ö4. 261-62. 331 í 

9, 27. Bnrgln í NÍÍarci.!, er 
n^vo kalUst Borj^n á Stdn- 
bjí^rgnmi Sionsbor^ojr Sverrls.- 
bors! syA þi^isi nöfn. 

Bdre, 8, 287. 340-49. 353-54. 
357. 359. 362-65,; 9, 4. 29. 
41. 42. 482. 489 i 10, 153. 

Bor^n iBjörKyn, 9emf8,364 

hka ,ka]last SvermLorg. 
Borg, ö, 365i ijiBcrs vÍðNÍS- Bolt>ar>brmnir , af ]>vi haqn 

hcrjabi i Bolgaralana. 
Bnra ae Borar, 4, 240; sjá 

Borrar. 
Boríiejr!, 3, 143. Bær i sam- 

nernari cyrí rcrir vesL'in Sliku- 

háU i IlrularirSi vesUn á IslandL 
Bors, 4, 184. 191. 192. 251; 

5, 8í 7, 110. 208; 8, 24. 

283. 426; 9, 6.7.13.14.34. Borgarfí "'■''■ 
Borgar.-i, 9, áOl. A .skan>t frá 
Sarpsborg i Viklnni i Noiiigi; 
viif {lessa a var likliga Jabgg^ 
den kend, er fjrmm varaklps- 
reÍSa, {jTaavittDFrtderikiitad 
í Norep. 

BorgM.nar«r, 1, 236.252; 2, 
24. 172. 215. 240. 255; 9, 
436; 10. 24. 112. 114. 325. 

Fjörlir er sker^t lir FaiaBna, 
ðg gengr til land-norHrs ÍDm 
landÍfLmlllIMelaSTcIur a5 au^t- 
- an ng llíýca aS vcstsn, og »t- 
skMr, svolángt haDnnæi', Sunp' 
lendinga og VestrirlinganoHL- 
linga á tsUDai. ' FjörCrinn lok 
nafa af Borg, er foi4um var 
storbýli; og aveitin iimbvi3.rif 
IjÖrðinn og fram af honiim 
kalUtlistBorgarl)ö.4r; nn kall- 
asl svo cinungis J)8?r sveillr-cr 
lÍggjafjTÍr aasian llörðlnn{ at> 
vestaa heiu Wyrar, og í |wim 
slendr nii bminn Borg. Inn- 
bygejaramir: Borgfiríingar, sjá 
tetla nafn. 

Borgarlækr, f,'145. Sknmt frá 
B)amarlitifn ogBorgarliolti v!S 
BreiBal)örð, vcslan á lilandi. 

BorgarsLirtt, 9, 02. 143. 226. 
FjalUc^ milli Ostrarr^arNar og 
Björgjnjar á^orthnrðiilaDdl i D,o,i,7.<iT,Google 270 SIADA - BEGISTA. Bo. - Br. 

NoKgí; nú B»rgetkaret tjrir gOBrd i Leu&.iakB, o^ Etli 

ofa*IidlUBDskuDtrirrirjuaiiui 'þá Bœr iB *cn rétutt. 

Blarm. Bom IBam), 9, 458.468. Bær, 

Bornriýili, 9, 17.69.115.330. likllga i Mffir; cHa í þráad- 

SSZ 235. 321. 360. 44^ 445- heimi i' NofceI. Á VutTiild ■ 

46. 526. lui UnU Vln^bnu-ku yikinDÍ og i Ja«rÍ > Boealanil! 

Mm íi krlD^m Sarpiborfj, o)[ heitir lika Barrí (ija Schon- 

(d:k nib til Vikrinn'r ogauÍT íaffl kort). 

Ul STfDUDiiila i Norcoi. Bomr, 4, 240« ,ji Borrar. 

Boi«inBmr, «, 284. Sl^tonur B«t, 9, 420 ( 10, 126. 129. 130. 

kiÍED|^ni Sarpibors i Vtn^U 132, 142-43. £j iVi'ir ionaB 

nitlrk i Vikinoi i líoregi. SáliriiiDula vcilan á Skollandi ; 

BorHrþng (Borciuidarþlag) , 6, nu Uutt. 

233 i 7T334{ 8, 310 { 9, 7. Brahlnd (Brlhaat og Br>h>ni\ 9. 

13. 34 109. ^47. 224. 269. 28i UndiB Br<iki»( i H»r- 

446. ^ingiB viB Sarpiborgt IðnduDam. 

tH S. Bnmnej (BnlDii\ 9, 282. Sm 

Bar|ti>tHnnr, 10, 114. {wir itm Graniipat. »m icfir frá þcM- 

hjfjia Borcirliörit 1111111» á um leiBanp'í til Braninegt. 

UiodÍ. liTeri iaahjgej.r> hnn kallir 

BoreluAmr, 11, 363: iji Boi^ Brammesioi, Dcfair }>■ cinustn 

QBdarbrtlnir. horg i Undinu „nrbt antiqta", 
:t; Oidenborg i Vaf^íen 
liteen, favrrrar veadiika 

20. 474. 479; ]0,3da Stor- naln v>r Starf;arer, en tem lika 

býli ■ uiancradri ej i Sunn- kalUbiitBraadhuut.ogarþetsn 

rotcrí i NoregÍ; aú Burguud heiti iiaKarint, mdnli Suhin 

c«a flor««. (D H. 7, 300), a« ,^UDnci." 

Borpui<l, 1,108; aj J Biir^uadíi. vteri roiadaC, 

BorfpmdvluJDir ( Borgbundar- Bramijnr, 11,369; iji HrinisJQr. 

holmr, Borehóbar), 1,100. Brandabu (BrandabTeB ojrBrand- 

101. 155. f6[i 3, 211; 11, abýr), 9, 36^ BygK i Hab- 

63. 77-79. 83. 157. 231-33. Uodi ■ Upplöndum i Kortgií 

235. 237-38. 363. EjUndÍB nu BrimMo. 

Barak^hi i Ejitn-Salti. BraadruiDa. 1 1, 194. Nú fireMC- 

fiornndarl>mg,6,233; ijáBorg-. /ord á EnfjUnd! i Middeliei. 

■rW. BranJalækr, 2, 202; .já ^ag- 

Bor^ondiaCBorfiim'aagBiir^nd), brandilækr. 

1, 108; 11,407. LaDdiii Sur- Srandinct of Brandtviilb-, 3, 120. 

glutd i FrakkUndÍ; narnllt Sjá BariianM. 

hefir viBhaldÍtt 1 núrerandi Brati^berft O); Brattibcr^, 7,246. 

. BðuT^fne. Bær á Höfundi ■ þelan>i>rk i 

Borping, 10, 396; nji Borgund ^otesÍ) nii Bruliberg i auu- 

i Hore^. nirudu amti. 

BorguDÍi, 1.108: tjaBorgnndia. Braltaerör, 9,364; .)iGr.ltaeref. 

Bom, 9, 468i aj* Borri. BraiuhliS, 2,, 215. 246j 4, iTti. 

Boirar (Boru, B«rar. Bœr, Bora. Bær i Eiríkar.rBi i GrænUndi.. 

Borur, Lrtar), 4, 240. Bœr 4 Br^tUai ocBraUii, 7,-189. llrigKr 

Le.jnm 1 Gufibraadidöluni í natie|r| KonuDfiaheltu aRanriki 

Nore{;i) múbe aui^i'andl ííö- ■ Vikinni i Kuie;^!. D,o,i,7.<iT,Gooiíle 8TAI>ih - BBOtBTn. 271 Brimber);, 7, 266) *j« fir*tt*< 

Bni'aa e«i Braflm , 4, 242} 10, 
154. Svcít bemrÍinie^D tÍS 
LÖKÍim I GuBbrtndidÖlDm í 
Noregíi nii BredeiibygdM. 

BnieabdUu«r.2,19I. BmlFellt- 
h^crfi i Skaptár[iin« ' aiutln i 
IsUnd!. 

Br«illabd1iU«r, 2,214. Bnr i 
Skdgaitrönd i ^rineii-]i<ngi 

BreiBabólsU«T, 9, 296. Ba9' i 
Flipufalii i Riogár^n^ «uon«n 

Brd«al]at<anl>IÍT, 1, 247. Dal- 
irnir inn >f fireit*(ÍrBi ve*un 
á liUiidÍl k>ll><t aú ýroiit 
Dalir ««■ Datisýili. 

BrdBan«H>r, 1, '«6. 245. 247. 
267 s 2, 22. 205. 214-15) 4, 

177) 11, 138. Fld er f^ap 
af hafi ihn ámilUSasfellfDcii 
a« sannan, ag Rau«auD<ls ag 
Barhaairandarafl norBan, venaa 
' > ÍiLindL 

BrdflafjSHIr, 10, 124. Flöi aniUD 
á NaHtr-SkolUnJil amiir al 
höaam eru : ÐornDcA - firih 
oe Murmg-Firtk, • 

BrdBastoU, 9, 529. HÖlliNiBar- 
itii i ^rindtidmi i Norefp. 

BrnBeyjartaDi). 10, 124. SimdiB 
milli SreiBérJar, mi Breiiii;, 
og HjaKUnJ^ nii Shettand. aSanlal i EjjafirBi norSan i ls< 

lan'di. 
Bremen, 1.1, 300) ,ji Brimar. 
Bremeyjar, 9, 469 ( íjí Brenn- 

Brennejjar, 10, 196. 335-36. 
402. Ejjar framnndan Gaut- 
ellumynni í Undainteri HalU 
Undt t Danmörk og BánrikU 

Brenncjjar (Breni- Brim- Brunn- 

S^ar), 9, 4Ö9. , Ejiar «tM i 
logalandJíNoregiínúffríTiin- 
ðe, ninaarligití IMgelandiíó- ^udKfQÍi BrunejÍarerkaiiB- 

•ke réttut. 
BretM, 2, 322i 7, 46. 47 1 10, 

2^1 11, 70. Innb7j>^arar 

BretUnds. 
BrelUnd (Britunia), 1 , 8. 23. 

24. 144. 155. 1H3, 258) 4. 
216) 5. 133) 10, 414) 11, 
50-63. 68-69, 73. 93, 98. 1(1. 

156. 416. BretUnd kalUit opt- 
aslnnr u bluti Englaadi, er 
leinna kalUn fTaíei,- f 11. 
41$ AlUt ■þó *iB Bretland efi> 
Britiania allt England. Inn- 
bjBgjaramÍr BreUr, siá JietU 
nafn ; »c »á lem cr af BretUndi : 
Bretikr eBa Breikr, I, 144. iHU 

184; 5, 229) 10, 376; II, 
SO. 41. 68. 70. 72. 73, 93. 
98. 111. 126. 143. 153. 156. 
197. 

Brejskr, 1, 248) «já B.in^. 
BriRiteinn, 8, 274) .já Brim' 

Bnmángr, 10, 313. Ej i Norif- 
firBi I FirfiarjlkÍ i Norcgij nu 
Bremang'eríaiiilet. 

Brimaboric, Brimar oe Brernen, 
1. 109. 134. 151) 11, 300, 
354. 408. 418-19. SuBrínn 
Uretaen i þýAd imejja, , 9, 469 ) >Íá Brcnn- BnmileB, 9,210) .}> BrÍmileÍDn. 
o> BriiDited, muÍB til Bríni- 

,uair), 8, 274) 9, 13. 210. 

2)t. Sker rHa tuilnir fiiir 
aiMUD Foldma iVAÍDniíNor. 
tf^i liklej^aM ikertn TVi.tem 
nS Akrej, dna af HraUjiani, 
litfrit Siinaiundi, 0|; Ktt! þi 
Brijteinn afl wra rrtuat. 

Brinpilinerk . 1, 6, rio^} »\i 
Vingulmörk. 

Briileinn, 8, 274) t)í Br^m- 

Briiun^, 11,416; umaiemnú 
EDfiUnd. NiIdíS og þew raind.i D,o,i,7.<iT,Google S72 8TADA - nEOlSTII. Br. - Ðá. 

u a{ beili Biird, er teUt npp Bniuborj;, 3, 36 ; s)i BantaboT|;> 

eptir SuSiíanda rilhoriuidiun. Bykn, 5, 12 í aji Bokn. 

^Sa, 10, H6i >já Butgi. Bynes, 1, 209} 10, 322.' Bn- i 

Bl^aiUbir, 6, 30. 36. Bltr i GiuUnlal, ntl Bohœi ctu, ifo- 

Fljóliiiii i SkagafirCi norllaD i . niettet, i StniidiiiiiÍ i jþrdod- 

IiUndi. ' lieimi i KoTt|^. 

Brúnaiutir, 7, 223. ABrír lcn BTifia, 1, 94,1 2, 174} 7, 217. 

li«-Liau>ul)ir,eriiiciiuitrenara. 344'4&. Okuiiiiii(;t lUtarnarn 

BniQu, 11, 391} ijá BraniQo. i' MaumdtcUfjlki i NnrcgÍ ; 

Bmnne^ar, 9, 469} s]í Breno- kannjke uúicnoii Björöt nu^ 

ejjar. BjÖTÖevar, iniíetjakUii aunn- 

Bninjtik, ð,132} 6, 60.71.73} antram viK K.uraudabmjnni } 

9, 229; ]0, 115; 11, 354-55. cSá nú kölIuS BerSt, <r Iímt 

375-76, 379. 391. 393. 396. framundan ijlira Uuu Naant- 

Hertof;adeEniÍS BrauRfeJttoeí^ i dnUfylkli. 

þýtakaUudi, ituudum lika >am- B^ rgi, lO, 86. 87 } *)á Borgi. 

nefndr staifr i u)ínefndii her- Bge)araland (Bejaraland), 7, 99. 

tof^dnrái. Miiverandi kaniingirlki Biytr» ( 

BiyndKlir, 6, 133. Sjá niugi 1 þýSikaUndi. 

firjDdKlaiVild i Nafiiare)rUtr~ BECr, 3, 105. Bær 1 Loai, inilti 

inu. Liklij^ teir , mid bna i Amtr- og Veitr-horaa l^AuiCP- 

Biýnjadat í Kjói i KjaUruct- Skaptare11i]iii>f^ausun álitandL 

fiini^ lunnan á Iitandi. Bvr, 9, 54. Birr á eyniii Kínrat 

BirnÍarsbanjrT (Kruruihauj^), 3, A nonlandi i Norwi, aii Bövt 

119. GraAiaugr á Jökuldal 1 BEer, 9. 350. 371. 451. jl77. 

KiBjafeltitiinra austan * Istandl. 462. ViK þcnnan liV var iMb- 

BrötlueyrÍ,.^, 85. 152. 160. 177. kendr, sem vaí- •plumaSr .i 

376. Ejrin út frá Skipakrdki SoKni. er |>vi UkUgtaS bKrina 

viti NilUninn jnni i {irindheuni hiíl Ugið |>art m þar em 

■ Koreg^ } nu BrUtSren. mar^r bMr met jþessu luriii, 

Búa{iorp, 11, 369. Bœr fjnr og; <pi'Ut hver þeirra hér meÍDast. 

■nllveiua lUinsÍo á Sjálandi i BeerosBnrar, 4,240, sjáBoirar. ' 

Danmörki mi BorBp. Böku ^Bekn), H, 3B2. BliM- 

Biikn, 5, Íi; sjÁ Bokn. lundr á Stmlu á Yiodlandi; 

Biirakirkjá II, 159. 160. Siikn- .]£ Slr«U. 

arkirkjaþinj^annalitsÍDSiStes- i 

vik á Káj^landt} sja Stemk.. n 

Biirg.'i^ Buffftis, Burki- eAa Bjrgs \^ sjá undir K. 

(Bniða, ráagt), 10, 86. 87. Vcf^a frábrugiliiis ritiháttar em 

' Sutrinn Bargot i Gíliiilu ber þd nierkjandi þcisi aöfa; 

Kastlllu á SpáDÍ. Carmt, 10, 382; sjá Körmi. 

Bdrii, II, 399} ijá TribiiiU. Ciphur, 11, 316} J. e. ejían Cy- 

Burks, 10, 86. 87} ijá BiirKs. . pem, s)á Kipr. 

Buriu- (Buita-) horg, 3,35; lí, .GthU, II, 414; sjá Sviþi.rií en 

392. Borg á VÍndlandi, sem mÍkU tlU kalda. 

Saii Grammat.. í tiliiarandi Crócascdgr, 7, 339; t jÍKriikaskdgr. 

itöOnm kaltar „Stcttnnm", þ. e. 

Stettia 1 Ponimem. ■» 

Bu»:opi.ie!Dn, lO, 382. Ejarg l'alamenn, 4, 380. Innbúar 

ikamlfrabKnum„Fiiiai'"ii^DnI Ejslri-Dala í NoregÍ. 

SLorHáSunnköHlatandiiKnTcgí.' Dalir, 1, 199v A KaUnesi norit&n 

■ D,r,l^-<l-^GOOglC 8T AOA • REBIBTR. 273 

hér i Jdlbndi, þvt ntl Ejb*ii|t«- 
duii á W Ukli^ a« tkili»t 
á nttiim. þtir w™ biu«eu i><l")5t >Í<f 

Ðilir, 2, 23- BreiSarpiWdiKr aiuUnfnai á Jotlatid! i Dan- 

iMUB á LUiidi. rnðrk. 

D»Ur, 4, 94. 145. 152. 240-44. Dmarlki, 4. 288; 6, 398} 10, 
273. 287-, ö, 66. 58. 330} 42} 11, 194. 248. 397. 417. 
9. 396. 472. 481 (T). 527 j 10, $.r» t«m ÐíDinÍiA. 
180. 182.815.317( lí, 126. Ð*ii»ktfgiir, 11, 194-95. Skdg- 

142. Sina «m GaebriBcU- arnir veiUnverbt tÍÍ GJBOe<t«r- 

ddir; lii G. 'lurt i Engbnd;; nú Dane- 

DJSr, 5, 20.52; ni V.ld.llr. Forttt. 

D.tir, 5, 330: 8, 59. 60; .)á D.n.icld:, 1, 83. 85. 110. 119. 

ET«tnd>lir. 121. 126. 154.232; 2, 245} 

Ddir, 8, 3f-32; t]á Herd.Kr. 3, 41; 4. 288. 355. 356; 5, 

D.iror»i»iut, 9, i6[ .jí M.ii»t- 4, 132| 6, 25. 48. 49. 50. 

daUtort. 63. 64. 56. 88. 91-94. 96. 

D.lr. 10, 27. 4Í3. m DaltUmd 227-29. 231. 232. 255. 290. 

i Svi»rik5i »mbr, NortU or 398} 8, 272; 10, 4150.52. 

Sn»o^D.lr. 90. 334. 344; II, 44. 91. 

D.lr, 7,109.110; 8,423. D.l,- 185. 201.207.217.220. 223. 

' iol. mi-kii á VlnRulmörk i Vik- 226.284.286.318.359.373. 

Jnni l Nor™ } ^oiuke d.lr rf, 397. 426. 427. Sjá D.nmörk. 

. «■ ntf ktiUnlneedal, þrf |r«lr Ыn.vipki, 1, 120. 122-24. 126} 

vií D.1 i 7, 109f. Uk. .Uli.t 10, 246. 248. 250i 1), 28. 

- D.I.Und 1 S»i.rlki. 32-35.180. V>ro>^irk; er^ 

DalíljöHJr, 1,237. FjarilrdFjöU Rekk tflnim UodiS miUi Sléi- 

nni l Sogni l Norcgi} nú Doín- mjnni. (Míeii) og Ægisdjta 

fjord Í Sunnrirfi, .f hverinm (iiiíereii) i ÐanmÖrk. 

Ivmim nokkr hlnU bejrW til D.nir, 1, 2. 23. 26. 28. 42. 4^. 

Fi.UfTlk;.. 65. 82. 85-87. 89-90. 107-9. 

D.U.kd^, 8, 171. Skrieriní.milíi 117-ia 120-22. 126-28. 137. 

Sdkn;d.l. 1 G.nl.rd.l öR '^" '^O. 164. 170. l95. 232. 

Ыfr.(Í.IUl GniiVnd.dBlnm, 257; 2, 131. 287. 293. 295. 

l KoreaL 298-99. 302. 303. 308-10. 

D.lHkdpT 9, 439; .id Uppdd^- 312-15. 317. 324-25. 327t 

.kdrT ^^ 3, 15. 29. 158. 160) 4, 20. 

D.n,i.» (D.rm.rr., D.nn.U, 22. 23. 24. S6. 45. 48. 49. 

G.rm.r.). 9, 270} 11. 396. 62. 64. 68. 77. 79. 84. 85. 

Sttírinn ÐíWÍette i E-jm.- 87. 118. 123. 137. 168. 201. 

l„ai. ' 205. 211. 229. 288. 291. 352. 

D.».bT«»ir. ' 10, 65. 6a Hér 354-55.359.360.370; 5, 

™^Und i Duunörk. nu 100. 131. 328-29. 239. 24,. 

l Svlariki. 250. 2551 6, 25. 27. 53-54. 

D.».klaf eí. D.i..kUf, 9; 368; 61. 74. 75. 86. 89. 115. 118. 

10.153. Ein,iÍBÍn nppá Í74. 176. 231. 233. 252. 2o4- 

Beípí l Tdn.bergi í Nor^i™ 56. 258. 260-63. 294. 296. 

D.o.roeri^'. 11,270; d,r. 12, 297. 311-13. 315-20. 324-26. 

150., Zulkn™.r iD.nmÖrk, 328. 33042. 385, 398-99. 

FoKNiiMNA SöeuB. 12. BisDL S . D,ó.i.7.(iT,Google 274 8TADA - ftECiISDt. 485. 437. 445 j 7, 6!. lOT. " 
151. 2)0. 2fl. 222. 30«. 308. 
309. 312. 813. 332. 348. 349 ; 
8, 293. 803) 9, «. 7.34.79- 
81. 87. 145. 231, 415; ÍO, 
22. 23. 43. 45. 46. 48. 50. 
b% 54-59. 63. K-71. 76-77. 
81-84. 90-95. IW. IfK^S. 1 60. 
161.196. 251. 257.274. 8W. 
841. 346.349.351-53.357, 386. - 
392-93i 11. 17. 18. 86. 59. 
67. 70. 91. 138. 139. 159. 
162. 179. 185. læ. 190. Iffl. 
194. 196-97. 207. 209. 212- 
13. 215-18. 221. 223. 245, 
246. 248. 249. 260. 265. 267. 
269. 281-83.294.296.301-7, 
»12-15, 318. 535. 345. 346. 
349. 375-78. 382. 387. 389. 
393. 397-99. 406-8. 417-19. 

42t. 43Z lnnbyeeiarar Ðan- 
mcrlr, icm Iik> kallait o^t 
eptir Undiplátsum [)eim,i hvcrj- 
nm lleir bjaggu, t. d. Eydan- 
Ír, Eylendioear, SjálendlnRar, 
FjiíobDar, JotaT, Skániin^i', 
Hallendingar og fl., sjá re- 
gistriS á ýiDium ItðOum. Kon- 
lingr ÐanaTcldts kallajt optaít : 
líana-loiMiogr (sjá Daon-) , og 
áiik þess bjá slAlduoiim : All- 
valdr Ðana, 11, 216 i Daoa- 
fy1k!T,4,354í -barr!,ll,318i 
-skelfir, 7, 51 i -visir, 5, 229. 
Daomörk (Ð^on>nk), 1, 2-3. 6. 

11. 28-29. 37. 39-40. 6Z«5. 
82. 85-87. 90. Í07. 109-10. 
115-16. 118-22. 125-26. 130. 
133. 135. 143. 152-53. 155- 
57. 160-61. 164. 167. 171. 
183.234.257.276; 2,. 47. 
79. 86. 131-31 155. 158. 
160. 184.220.241.287.288. 
289. 290. 293. 395 i 3, 19. 
24.29.30.40. 43. 52. 93.98. 
109.211.214. 215. 218.221. 
225; 4, 1. 6. 20.22.39.40. 
45. 66. 81. 11 la 123. 140. 
211. 291. 294.295.305.350. 
351. 355. 368. 363. 366. 375. 38«; 6, 1. 4. 6-10. 41. 43. 
100. 129. 128. 124. 181. 132. 
139. 142. 182. 184. 247. 250. 
252. 258. 2«S. 266. 800. 322. 
359; 6. 7.16; 25. 26.28. 31. 
34. 47. 55. 61. 82. 86. 88. 
90.91-93.113.116.163.173. 
174.175. 176.177. 181. 2I& 
219.221. 227. 231. "233. 238. 
251. 251 253. 254. 255. 256. 
260. 282. 290. ■ 292. 294-97. 
298. 299. 302. 308v 326. 527. 
330. 332. 333. 338. 373. 398- 
400. 443 í 7, 16.27.99. 111. 
118. 176, 179. 180. 196. 20«. 
209-11. 212. 214. 218. 22*. 
228. 281. 282. 304. 306. 3Ö9. 
312. 813. 315. 316. 3Í8. 33i 
337. 339.342. 346. 354 j 8, 
19. 122. 127. 128. 194. 203. 
272. 273. 280; 292-93. 297. 
302. 310. 391. 392i 9, 1 3. 
5. 7. 12. 65. 67. 69. 79. 81; 
83. 89. 109. 209. 217. 2Í8. 
224.229. 237. 267. 323. 384. 
411.412.415.434.439. 489. 
525 ) 10, 1. 22. 23. 27. 42. 
48. 52. 54. 57. 63. 64. 66. 
67. 73. 76. 77. 81. 82. 90. 
91. 92.95.96.100. 101. 102. 
104.105. lli; 115. 117. 160. 
161. 195. 223. 239. 246-48. 
251.268. 271.273. 275. 285. , 
292. 300. 309. 333. 336. 337. 
378. 381. 385.387. 394. 396. 
401-5. 406-7. 413. 417; 11, 
I. 6-8. 14. 18-19.24-32. 39. 
41. 43. 45. 46. 51. 54: 57. 
61. 63. 67. 70. 89. 91. 107. 
111. 141. 142. 156-59. 16(. 
165. 179-80. 182. 183. 185. 
186. 194. 200. 201. 205-7. 
209-14. 218: 222. 225. 226. 
229-34. 238. 242. 244. 245. 
248-49. 252/ 266. 268. 281- 
82. 284. 287. 292J02. 308- 
12. 314. 317-21. 323. 328-27, 
329. 334. 336. 338. 341-46. 
3481.51. 363-56. 360. 362. 
37Z 380. 383. 366. 388. 392. T,Googlc Z»a..Dr. 8TAÐA-nS«8TR. ^5 

394^ 400-401. 40ð. 408. Ð^^.8,'3ð. Bcr t SMttí á . 

10. 412. 4í3. 414. 416. 418. Sirlnd 1 þrdndhchii; INore^'. 

419m '435. 440. Sbr. DaB.- DieritkTtaint^, 9, 413. Gtttr l 

rlkl ORÐanayeldi. UnáiaKtr Otlo i 'TibÍDm 1 Nort^. 

DanroerkrailiiuuuniTirEfHlerá Dlgmiúll , 8, 73. 74. 121. 16a 

(nii kiinutf Eideren) og Hol- SLagi cKa hiHfli milU Hefringi 

ictulud (ad Hðíiteen) ; ito og Mdnkhölm) viB NíOani] 1 

t>ldiit oe Skáa (^ooiie), Hal' {irándheimi l Nore^. 

land vgBláiia^íBlclnng) úl ÐÍiniTbni, 11,381. ÁíMhnna 

Ðanmcrkr, tömuleillii eyjan hefir án efá meint, bK brnÍD 

IlTeflD (Hettn) , Bor^nndár- TEETÍnefiideptÍratatlnnmllúnÍD, 

fcitlmr ÍBomkálm), og liUiga hTaB ekki er) aji Ðiuuarbrii. 

tjjm Htlgoland, Auk^easiitti Dimin (Dúnnn, Dimum, DanuRt, 

ÐanakimiiDRr stundum ýmt DimvÍ), 11,380.361.393. 

ISnd 0(; riÍn, er ekki hejrthi Bori; á Víndlandi; lania teni 

VBdír nöfnm 'ilanmGTk eta, bú b jrina MmBun 1 Pommeni. 

DaiNrlkÍ,hcldTk61liitinM,átamt Dinion oe Dimun, 2, 92. 109t 

m^ Duunörk ijiUTri, Dana- 4, 284. 306. 307. 3t^. E;- 

veldí , ««n Jid optati brtikatt amar roeiri- oe mímii-Dimun, ' 

wnDanniÖrk. laoby^^jararnir nú Store og LÍlle Pimtn, Í 

Ðinir ; kaniia^ráin Danakoii' FKreyjum. 

■inf^ (sjii Danir) OíÐanmark- Dhoun, 11, 393t sjá Dimín. 

ai-drotlÍDn , 5, 247. Sá tem Dinganei, 1, 95; t|á ftlnganea. 

er lir DanmÖrk: Dinrðst, 10, 31} ijá Ðrnt'aDn. 

ÐaDikr, 1, 7. 85. 122; 2, 312. ÐofrafjaH óg Dolraftiill, 2, 97. 

318} 3,37! 4,3.53.73i5, 102í 5, 179. 180( 6, 285( 

357. 359} 6, 25. 26. 60-62. 7,-3. 122; 8, 42i 9,33.143. 

263.254.275. 277. 323, 401. 226( 10, 90.172.182. Sam. 

436( 7, 309. 311; S. 302. tem itú kallait ÐovreJjM, i 

304} 9, 433} 10, 66. 67. 81. Noregi. 

101.179. 195. 293. 364j 11, Dofrar, f, 123; 4, 239, STOt 

139. 142. 174. 201. 202. 231. au«an undÍrDofraflaUi 1 Gu5- 

301.302.314.337.363.426. brandtdötum 1 Noregi, nii 

433. Ðaotkr haiTÍ, 11, 353, ÐoDre. Vegna hendiinp kaUart . 

É.t. DanakoBÚnp-. ' Ðofrar Döfnr i 1, 123} og 

Ðaniiliius, 11, 415. Latinska Noregikonungr Ðöfra-drottian. 

nafnitl á fljótinn Denau. Drafo. 9, 313. 37&( ijá Driifn. 

Darnmra og Dirmata, 9, 270. ÐragieiB! (Dragiheiti) , 1, 230. 

Xa efa albakafi ur Damiað, .ji 301 ( 10, 287. 289. EiSÍB 

fcetta Dafn. fyrir oFan annciiB StaR A tak- 

ÐaldarbjaUÍ, 3,142. Hiallinn mUrkum NoretíaiðaT ogSunn- 

frrir afan bmno Hjalbland i mærit i Noregi , nefnt^ eptir 

'Vatnidal, , t HnnaTatns|ilD^ bxunum jlra og innra Ðraga. 

nortían á lalandi. Nú katlast ciBi {<clla Dragt- 

ÐcpiU, 8, 178. 373. Bkt fjrir ^idet ofanverbt á Statlaniet. 

innan HlaðhamTa TÍð NiSarói Stnndnm nefnist eintingis Eifli J 

i firdndheiraí i NBrcei} nii tjd E. 

V^e. Dragamíúk (DraetTÍk), 10, 154. 

IMðÍD, 5, 135} ijá DýllÍD. B«r á BdDTili i VkkÍDni i 
S 2 

D,g,i,7?<i%.Google STADA-nEaiSTR. 276 

Norqp ) nri ÐrugMUríc t B^ 

hlUl^Í t STlirÍk!. 
Di4a|tar, 2, 213. Bcr á Hom' 

•IrSDdiini, 1 þoTakaflartHrlniiei 
. «.U« i I.l.ídi. '^ 

Dnuhi, 1, 275. Fjali^T 1 P.lt- 

MkJD 1 Gutariki , nú Polaik 

i Riúiiaadi. 
Ðnnfh at Ðnamn, 9, 320. 376, 

>Íá Ðrofa. 
Ðrifcjju-, 8, 187. EyjmriSunn- 

ru«i I Firearjik! ini>n«ii i»i 

Drbrouou, 9, 473. B«r á Norft- 
nmi 1 Norcfp nuiU viti Hitr- 

Drðfn {Dnfn , Draafo, Dranroa 
ocTraufn), 5, 8 < 9. 117,313. 

320-21. 376. FiöHtr á Tert- 
folil i Vikinn! i. Norecii nit 
Ðrammem cta DramtfjTÍ. 
DnbbimflhilitmbftDatifím), 11, 
351. Likllga þorpið Dubbin 
■kanit frí klaailrinu Ðobbertin 
o|; Jiorpinu Lllbii i Maklenbors. 

ÐúQukilialt (Holt), 3, 207. 209. 

B«r á Kineinöllum lunnaii 
á I.land;, 

Dnnnm o|t DnDiÍ, 11, 380^1. 
383 j .)i Dimia. 

Diu>rð>t, 10, 31 1 >já Ðjnrau.1. 

Sunurbrú (Dimarbrd, rángt), 
11,381. Bni Ú fijótÍDa F«(>l« 
i Þoromcm, h^mbUIiar Km- 
áin Aiienfti fdlr 1 lút. 

Durh<ilma<ti, 2, 233. Kerllnnr- 
dal.- og Hifr.-dnn jnni , þar 
lem JiKr faUa 1 ijd framundaB 
Hýrdal viil Ðyrhdlma (etur 
Ðjrkida), er nii opt kalUit lit-' 
l«ndu nafni Portland^ 1 SkapU- 
fellj-JiÍDf^ auitaa á Iilandi. 

Dýfltn iÐillin)-, 1, 8. 149. 188. 
190.234. 246} 4, 9j 5, 135; 
6, 98i 7, 67. 70i.ll, 410. 

Staðriiu DublÍH i IrlaudL 
Ðjíniiiar-skiri, 1, 246, oe Dýfl- 
innar-skiili, 7, 67 j lýaut ver* 
landiB ((ftire) krÍD|^B DýBbÍ, 

CoHntif Dttblin., Dr. . Dýogey r^(roáike réttan)Dýnria, 
1^31. Vlk dHdnrlkÍ l^k- 
ÍDDÍ i Noregi j nu Djpige- eta 
DjinekatH nS Gnlmarerjöit- 
inn i Bahi>.I^i Í SvÍarikL 

ÐjajaTDca, 9, 427. Bcr norSaD 
A Dnner (nú DinntH o^ Dun- 
í»), cr licer {ramundaD Rann- 
enfii4i 1 Helitelandifágeudani 
■unnarliga á Hálagalandi i 
Noregi) nn Ddnnai, 

Djnraoit (Dnnrðat og DÍDnSat), 

10, 31. KD*tÍD fjr^ au^DBB 
DuiinraMtnei anunan á Hplt- 
landi (nil SAe(Iaiid). 

Ð/rarjiWlr, 11,129.158. Ífeoríka- 
r)arSar^ínn vcitan d Iilandb 

Djm», 3,64j Dyrme.. 10, 122. 
144. Annabhvert er jaí rinet 
i 3, 64, atl Djmei >e 1 Orkn- 
e*)uro, eCa ^afi Tcrifa att vera 
tU tvö Ðvmeii hvl við Dvrr- 
nu, 10, 122 og 144 .kiUt án 
cfaÐurnuil, höftlí-.karot aiutr 
frá Wraih Dorihn á SkottaDdL 

HpU, 7,313. Á errennreeen- 
um ÍV'ðe á Not«r-Í(>t[ani)> 
i DanmSrk, og fetlr vM kaop- 
Itlaie Greenaae úti Jiitlaadii- 
haf (nit KattegtUtet). 

DkU hilmir i 10, 430. vliu 57. 
cr i 12,234 út.kirtineti„Nor- 
eeíkontingr", oe *ttl þi D«lir 
a« ■kitjait um Jd, sem bjnggn 
i Dölunuin INoregi) ^ mmt! 
áptaka ab udvU" her cei ab 
lffb» biti «ama. .cm hb»t>ekka 
etiur viSfiiiieaiHjta. 

Ðiifrar, 1, i:^} .já Do&ar. SðnS eOa EnnÍ, 7, 246, B«r á 
. SuODhíÍrtlaUndÍ í Noreci { nu 

Stne. 
Efía. 8, 164. Bcr 1 Oiiadal i 

{irdndheimi i Noregi{ nii Epjtn. i 
Eg«a (Eeíera, F.eB.era). (, 1« ( 
.11, 405. FlprttlB Eiderea i 
Danmörk : .W. Ægi.djr, T,Google 438; -Mlir, ð, 357; -Sranir, 
6.162; 7,43; HmlKi-, ÍO, 83. Eb- -EJ. STABA-BEGISTB, 277 

Egbrrlki, 9.318; 10,192. Sama rilá, gM Iri S.i1e;juin (mi 

lem Aebir. .ti>»r), .ItiutrtllRúiríkis (db 

EfAoi, 1,106; 11,409; ■)! fioAuWeikn). Skdgrinn kaltut 

Eetn. nu Edetkov. 

Ecbir, 4, 363; 5, 6. 18. 357; Eifci, 9, 376.378.394. VÍbEíb- 

6, 162. 167. 438; 7, 43. 46; viíll > H.um.ríki ■ Noregi. 

10, 83.143. 190. laabr^nr Eleb^ggjar, 8, 194. Liklig>*tþdr 

A^ ^> EflUhlkis í Norcsi. lein bjugsu i iveilinni •aitin 

Fjrir Noregi konnnf^ bnika vil Suinadalifjörti niUe|p Lów- 

" ' ■■ ■ ■■ ■- ■'■- líupíin^ i Sogni íNorm, intr 
bcirná Fittbereide oe Eide nú 
■Unde; •br. FÍmreÍtr. 
EÍIbre. 10, 67. Á áEUUandÍ; nii ' 

, og -ðUÍBip-, 6, 172. Æthra e«« ÍMre. 

EeWi, 1, 106; liá EeU. £i«ibcTE (HeiHbiöré), 9,444-45. 

EEne (Enp.), I , 36; 4, 334. AnniBhvert uma .em nú k>H- 

^7. 239. 324. 382; Í, 30. »t Eidiberg i VmRnlmork i 

103. 116. 126. 127; 6. 36. Vikinni, e«* «. i. EittiiöUt ■ 

37; 10, 397. 399. Bcr ik>mt Rauminki i More^ 

há SteÍnke»rirb! IVrir innen EÍSivÍftr. 10, 120. . Same *era 

ejna iSrÍ (innri) i Ejoarylki 1 nu Eidmamg ikarat nortr frá 

. ' ^ándheiroi i Noregi; oú Bjurgyii á NorðbarbalandÍ i 

■ ^g'- Nwe,^ 

Eeeia eta E»jar, 8, 333. Bcr Eibi.öllr, 9, 376.378.380. 381. 

i Sk>nn (uu SkogH) i G>ul.r- 401. 406. 408. 444. 488. 526. 

dal i )>randheími i NoTegi; mi Sama Kra nú kalUit GhImioM 

Sgg"^ ofu-liga i Raumaríki i Norep. 

Eg^)ariýa>,10,38; ijáEUu'týtl*. Hcr v*r Hei«uefi*^iig h>UÍ1i{ 

EeiptaUnd, 1, 116; riagL fjrir sbr. Eit>Í og Eitiberf;. 

EÍgolaUnd; ijá Jietta. EÍglni, 10, 408; ^> Elgiietr. 

Egiplaland, 3, 56; ajaEejptaland. EÍeouUnd (EgipUlind, rángt), 

Eg!llfört>r,7,343: ■iáÆginljÖrtir. ^, 115, (ibr. 6,75}. SvokUll- 

" ■ ' ''■"■-■ '), 3, 56t uSuit fortuiD J»u dÖQikii ey- 

lúÆggp' liind til iDgreiningar frá Reill- 

(en. gouUndi 'þ. e. Jótlandi , lera 

Ei6, 1. 167i 8, 182; 10, 157. megialandk 

189. Sama lem Ðragieitii ; Eikabcrg (Eikabei^iskdfjr,. Eika- 

sji J>etU nifn. bergiikor, Eikabcr«<><>V og 

£!ts 1, 241; aiá |>nBUeiti. Eikaikorshcre) , 8,^. 506. 

EA, 4, 152. 185. 186. Bjgt> i 507. Sköei vaiili berg fjrir 

eba vib Eiliaakrig. •unnin jþnelaherg viB Oalo i 

EÍbar (Eldar er rú<K'). ^' ^54. Vlkinni i Noregl BcrgÍI kalU 

Bjnb i VermaUndi i Sviarlki; ait nú Egeberg. 

nú- E4« i JQite-herabi. EikiUnd, 9.111; •br.9,14. fieMU 

Eibaikner, 4, 118. 185-89. 315 l nafni húu margir b«ir i Nor- 

5, 2f. 25. 44. 239; 6, l^; esi,td.þríráRoEatindÍ.Sábér 

8, 29. 59} 9. 16. 191. 348. nefndi bier .ýnitt bafa veríB » 

354. 360. 397. 405. 407; 10, Upplöndnn.. 

28.272. SkDgr i UndamKri Eikrejjar, 10, 53. 63. 98; ijá 

Vingulraarkar i Noreg! , og Ekrcjjar. 

VcFmalands og Marka i Svia- EÍkunduund (Gjkundauuid) , 3, 378 BTAnA-RESISTB. E1.-EL 

41-43. 74; 4, 306« 5, 3. 6. EÍrAiTler,2.214, VikvaBrta»- 

10; 9. 18. 19. 37. 50. 119. íjöit vnUo < ItluidL 

133. 175. 296, 387. SandA Eiitlmd (Entland or Eitbnd), 

null! £ikrejj.r ogIlo|pbi>di i 1, 7. 78. 89. 185. 222; 4, 9. 

Sitnp,Amt{jTÍr,unnml>!h- 162} 8,272) 10,196.391. 

*t; Dii Egernnd fnm uidiiii Luidi& fjTÍr innnui eba niti- 

MmBefBdam tiDptub. veitaB Kjrjálabotn (nil Föuka 

EÍInmduond, 10, 6ð, rángt-, sjá Bugt), hidr lein nn lallait 

Ebrnjarrand. E»tlaiíd og I^attd, er ^ 

EiUrtfcU, 1, 271. BcrjLiiárdil Itnndniti ndaiit bTert sér. Inn- 

vcMan nndir Eibfaflalli, cr liii bff^arvnir Æistr, 10, 391. 

kdlait TmdHtóIl, i Skwirirlíi Eitreriar, 4, 123 i iji' EVrejju'. 

noi«mn á IjUndí. £kki<tl, 1, 194. 195. Likliga »in 

Einbiii, 5, 28. Bkt i LeijDro i Oiktl, n fellr sntir nm £H<Aer- 

Guflbrtndidolum i'Norcgi; nd land-Shire, auitan li Morlr- 

Stuho. Skotlindi og ntí Oaniae&-FiVtA, 

EinEÍUoei clba Aonj^bnea, 7,94. lem er armr af BreilIaflríL 

Eptir lamuiheii^iinu gelr bÉr BAki ti lciiarer kalUit : Ekk- 

« melnMt innab cn nuil vitf jálibakki(Elfmnarbakki), 1, 195» 

Ina Ægot (fyrmm Ægoipota- £kreT)ar (Eikrcjjar , Akr- Eitr- 

• «10«) inoínTMÍlt TÍb tíog» Juim Sikr-eTjar eru r^nsncfiii) ,' 4, 

í^náuímiRiiaUien) erlieer 123.201) 10, 53.^5.57. 63. 

ab nortanverba TÍb Hcllcsptvi- 64. 68. 69. 78. 79. 80. 154. 

tni (nú DardarieUatuad) , og Smíejjar frainuDdan nnm Hú- , 

Ktti hér J^ ab leuit uÆgis- in^ a liggr i Gantelfumynní } 

nei", óniog stoidr i OAaej- ejiamartiiidiut^muii tillliit- 

inga Sðgu. ^aB lýnist scm . nkis 1 Vikinni i Noregi, Dií tíl 

' lögiukrífarinB, ■{ |)vi faann ekki Babúiléns 1 STlufld , og heitír 

viisi, kvar Ægisnei lá, baG nii ein af ■rjii'iiun OlcerÖe. 

UaDdab ])t1 samaniifcEÍDgiU- Ekrejjarsnnd(£ikDada3Dndringt) 

ncs ■ PelopoiiDesiu (Cap St. iO, 65. Sund TÍb Ekr^ar, 

AdkIo á Morea)- ^ eiaa ^eim. sjá lUBft nöd^ 

EÍDgliimenn, 6,413} 7,29. angilngandi nafD. 

Sama *em EngUrt í\i |>et(a Elda, 7, 267. 268; 9,85. Bœr 

^jdtamafb. norbr frá fieitíiijii á laDdameBri 

Eiri, 11, 363} ni Ettí. EjDafjlkíi og Nanmndali i 

Eiiibcj, 2, 214. 215. Ey vRk finfndhciuii iNoregi; aú EUe 

Aaióíljgtiiu i GrœnUDdÍ i ela Bilden. 

Amenkn. £ldne!«, 9, 469. Llkliga al>iV 

EÍríksIjBrbr, 2, 214.215. Fjtii«r roilli Beiti]>i<iar, innita arm* 

1 AnstrbjgVinni i Gmtandi ^ndbeimsffartar, og Lj^ngeii, 

i Amsikn. ^arbar i Nanmudali; i ^ara 

EirAsbóW, 2, 214. £j nálxgt elii sunda btrimir Elda og 

HTarfigDipn ií GrKnlandí i Eibi, scm Eldncibí sýnist vib- 

Arocnan. ként. 

EÍTíkistalir, 2, 213. Bcr hjá Eldar, 9, 354; sjá EÍlar. 

Vanbom! iRankadal 1 Ðölnm Eldejjar- (Eldejja-) iDnd, 9,46: 

TeiUn a ísUndi. 49. 173. ' SmidÍb milli EldejjaT 

Eirlkinaeir, 2, 214. Bcr iÓin- (nd Bldöe) of; ejnnar Stoifr- 

ej á Breibalirbi vcstan á la- ar t( Snimbiiifalandi i Nor- 

Undi. e^ } nú Eldðtumd. t GbvMni £I.-E#^ STADA - «Ef)I6TR. 279 lu^d boua : ' öfSD. 9. 173. 
tlfarUkkÍ, S, 269. 274. BMion 

á Gaatelfi; í)i G. 
Elfírgriniari 7. t7. 19. 20. 27. 

183.321. þcir MiDJ.jiiggu v% 
_ Gauielfij ijá G. 

líiUr og £UarqvíslÍT, 1,7] EIjune)*tJ)>r, 9, 503} sjá Eiju' El^janiw !«■ Elf;{n«, 9, 278. 
SaiDB sem Dd tljernet, ne« á 
Auitfald, náleegt TJeioddk viS 
Osl<>«rlíurC i Noresi. 
'Elclsetr, 9, 325. 486. 493. 530- 
32; ogElgioictr, 10,408; ijá KilarqTÍiUr og ±.UarqvísliT, I, 

4, 9i 9,274; lo;i96. Ar 
■núr á Ganielfi; sii G. 

Elbrsker, 3, 219. Skcrin fram 
andan GaoleKit ijá G. 

EUarsimd, 8, 187; ijá Atleyjar- 

El/a".ýsla (Ee3-ar.ý,k, ránjtt), 

9, m 32ÍTlO, 38. Auítr- 

hlull Ránnki* iVlkÍnDÍ i Ner- 
Gftii. sýslan kallut SlfarsjaU 

4f Þ" ■ EIT. c 

2, Í28, 133i 3, 40. 74 
9. 118. 121, 126. 164. 251} 
5, 132? 6, 27.' 5Í. 53. 256. 
260. 311. 333. 444} 7. 16. 
17. 20. 55. 62. 213. 256. 283, 
300. 341; 8, 61. 80. 326; 

9, 17. 18, 69. 117. 218. 230. 
307. 351. 384. 406. 407. 443; 

10, 33. 36-39. 46. 50. 53. 
, Ö7. 58. 65. 68-69. 71. 12. 76. 

90-91.96. 101. 118.159.292. 
423; 11,207.242. Suuaicm 
Gautelb-; sfi G. 

Elf. (Elve), 9, 350. 393-94. 401. 
402. Arnar Glomiten *g For- 
foen í Norcgi. 

£lliiuiaT>.l>akki, I, 195. Ælti a« 
vcra : clfiaaar bakk! , b\i hér 
vlb skiUt Ekkjál^Bjdtjlukki. 

Elfikr, 2,252. Annatshvert sá 
aem cr lir Elfkrjýila («)» 1=«'*» 
Dafa), efca amiu'stabu frs Elf- 
ÍDOÍ, nL Gautclii } lambr. 10, 
364, hvar ■ami mafir kaUast: 
Ærmikr} bvert rétlara » vcAr^ 
ckkiiaet; ^aráDiiiú erHEntkr" 
bcrs^mlíga ráoftt. , Ellitiarvik, 10, 124. Vik >k.mi 
fri Kirkjuvigi á Hrcuej i 
Orknejjom. 

Ellipallta, 6, 169. Aoiultíhvert 
HelleipoBiui (nii Dardanel- 
latimd), Ai PaluiMsolis (aú 
Aíinuka haf), jem eptir fcriia- 
Ugi Haraldi sýnlit likligra. 

Elvc og Elvi, tjá Elfi. . 

Elvluarcge. (Elvmar.ing og Elv- 
imar«gg), 9, 374. Hátai^t |>r«la- 
berei vifl Oalo i ViLÍKni l Norcg!. 

Engja, 10, 399; Eugiar-Calfr 
lama sem Kálft a_f Eggju ; sji 
fetta uafn. 

KngilsiDerm, 5, 239, Sair^a «cm 
EugUr; s\i Jictta |i|»bamaf(i- 

England (EioeUnd ogÆiigUad), 

1, 15. 16. 20. 22,26.32.51. 
67. 110 114. U7. 145. 148- 
51. 162. 164: 201: 220. 231. 
234. 239. 296-98; 2, 4. 2i 
7a 79.80.148.2(6.224.354; 
3, 11. 29. 30. 31. 33-35. 41. 
52- 63. 63-64. 83. 84. 86. 93. 
109; 4.9. 17. 36.47.48.51. 
53. 61-64. 74. 81. 211. 237. 
288. 289. 291. 294. 305. 325. 
329. 330. 349. 352.355. 374; 
5, 9. 31-33. 104. 124. 132. 
142. 155-58. 166-68. 191. 
224. 226. 228. 237. 257; 6. 
7. 18. 26.28.50.91-93. 374. 
375. 387.393.395. 396.398- 
401. 403. 405.410.414. 415. 
423-29. 439} 7, 44. 59. 77. 
111-13. 236-37.306; 8,193. 
370; 9, 229. 373; 10, 8. 9. 
76. 85. 158. 200 244. 254. 
260. 271. 275. 276. 292. 300. 
338. 371. 378.380. 384. 385. 
36S. ^2. 395. 397. 402-3. T,Google 380 BTAllA-ltEelSTR. -Ey. 406.414. 416. 42S; 11, 199. ■rair Knlpa og .%!■ thm 

162. 184-89. 194. 199. 200- hTerJDnie|FÍDD Nj5fYa«mdi, aá 

203. 205. 206. 211. 215. 243- Stradet ti*d GibraUar. 

44. 410. 412. 416. 418. 419. £rlcDa.h>a|Fr , S; 116. 117; 9, , 

432.426.430-31.436-38. Vid 630. H.n^ •■■iKKi&Ua (dd 

£n|;1and iknit opbit ,i hlDli Balctaniet)ntm!li»ítít ífTÍná- 

BritUDDÍu , mm Alif(tl>»ar Leimí 1 Noregi. j 

b^ltba; frá Eo^andí a^KTfiniit ErniIaDd, 11, 414. LindÍb idÍIII 

{)y( Ðptlip Bretland {tVaht'), Ynidltndt 0^ SiniUndi (>já 

KortjmbralaDd (Nortkuinber- ' ^eiii niiEn), þ. t. Undili krt^ 

/and], (emNoilinienn abineita- um Elbing i Prraiien. 

lcit! I>}c4ia, o|t KumriUnd EraejÍBr, 9, 470; iji AnMTir. 

(CimbeTland), ihvtrfuKumnT Erri, 7. 213. 339. 340 j >j<£jr!, 

(fijrnirar) bjoaru. InnbTegju-- nL SLáDcvrí. 

amir kalUrt: Erri (Erd, Xiri, Ejri), 11, 208. 

EdcUf (EÍDsUr), 4, 13. 17. 49. 231. 363. Ey *DtT fri Fjútti 

al-53 2^. 363(?). 366; 5, i ÐuunSrk; dú Æröe. 

94. 227i 6, 407. 428. 435. EiWe, 11.306; > j> LandeilKn;. 

439. 441; 7, 77. 236; 10. E.juberg, 1, 244. 245. Bn á 

376. 426: 11, 188. 191. 19& KjaUmeti i KiaUn»u]>m|n 

199. *nnn.D .! Í.Und!. 

EnHandtmenn, lí, 243; •> Eijónueij.r (Ætfii- Æin- Eljii. 

Englit- (EÍnelÍt- EDfil.-) menn, neiKy)arl , 9, 17.119.503. 
6, 2'" i- *.--"" '- I, 239i 6, 412; 7, 29; 10, Eijune. k.lUn „ú Httnæt, . ^ 

•J,74i 11, 162.185. KoD- ejjun.r ðetti«*Dn-, oe liggja 

ilnpÍDa : EDgliDd) koDdni^ o^ fyrir-Veitrijld i Vikinní íNore)p. 

EDgUkonDogr, of hjá ikild- EnUnd. 10, 391 { tji Eittl.Dd. 

ODinD: EnJ^ itiÍlir, 6, 435; Evnip., 11, 414-16; tji SoAt- 

Enj^andi-.llv.ldr, 5, 1 ; -drolt- bilf.n. 

ino, 5, 32. Ejd.iiir, 11, 216.307. f,eiriem 

EnffUndtliar, 4, 329; 10, 398; bjuggii i eyionDm iÐiramSrk. 

fl, 201; og EngUaduícir, 10, Sbr. EjleDdiasu' og Ð.nir. 

272. Hafil m:UiEn|;Undi oe Evbi, 10, 169, a ViDBuImitrk f 

Noregi, ogkaDDikenDkkrhluli Noregi; kanD.kc n.1«|rt Sidi- 

(UDdiiua miUi Eni'Undi oe berr, eta npp vK EtÍ.- eBa 

FrJ,kUn<li. *^ '^ ErDJv.tD; du öjerj. 

En|;nr, 11, 189. Sam. •era E7nrtlng.l]'^rb<iDgr, 2, 202. Suna 

Eiukr; iji [þctla n.fn. scin annar] Nort>lendinfpr|ftiV 

Enni, 7, 246; .ji Etni. liDgr. iai.ke DortrblDti U- 

EDikr (EDGMr), 1, 111. 143. Iandi.ébúkendrvÍIiETJ.(Íði«, 

164; 2.252(?); 3,54; 4, .f ^v. br>:t>Dmir 6u«m.^dr riU 

. 53; 5, 227; 6, 399. 418-21. og Einar þvervín^ voru þá 

425; 7, 77. 185. 306; 6,296. mettir hSftineiiir .NortrUDdi. . 

317} 10, 424; 11, 159. 184. EyRriimgír, 2, 202) 10, 61, og 

189. 196. 198. 431. 432. 434. Ejr.rBinfir, 2, 202. 5i ,em hfri 

435. 436. Si .em er .f Eog- EjiafírBi imrban i Í.UndÚ 

Undi; aji ]>ctu nafn. Ejjahil, 10, 154. Bjg« fr.mir- 

EqvfUDÍ., 1, 108{ 11, 407; tji U>a i GutlbraDdtdðlnm í Nor- 

Aqvitani. egi j Dú ÖJer. 

Erei, II. 231; tji ErrL Eji.().rWitrðnd, 1,369. StrBnd- 

Erktati«t<flp*r, 11. 4Í6. BUflt. in iuilanr»m rib £jjaf}ílA D,o,i,7.<iT,Googlc STADA - RBatlTR. 281 narfHi ■ Itlaa^ t ■nl Si*t- 
barHutrund. 
Ejiin»«>n, 1, 251. A cr fdlr 
eplir Eji*fj)ir(ir hénb! ag Ulí 
batn Ejjsl}*'^*''! noi^n ■> U' 
Und;. 

£j;>rp8ll, 1, 252; 3, 99. Svo 

killMt líaU ]ian, a líg{(i> aujt' 
■tt i Binf^Tþínf^ lannan á ti — 
Und!. I ÞcKiun f ÍalUUkM Ug^ 
ETJafÍ'llijðktiU. 
£T)*r>artir, 1, 251. 267; 1, 68. 

72.239) 4,281i 5,269.314; 
6, 200í 10, 61. 94. í SHg- 

uanni ikílst inindum TÍtiETÍa- 
fjötfi *Utfati bj^turlag cr lyrr- 
uin kallibitt TabUbing, a|^ nábi 
bá Slglaneii til Rejnineu (i)í 
|)«in nSrn), norbao á IsUndÍ ; 
CB optut meinMt Ihí ijáirrEjÍi' 
ijörtir meH hérabina EjÍaíjartar- á» \a1A»-^fft 
bnju nolBbis, ab þib nKr aú 
lcDera TC*tr i faojpan , oL lil 
Ð*Uti*rcb*Fl)duhora> (Stnik' 
abi*rg(), og aptr (kemr* ■uitr- 
ánt, nL tíl Vji^jar t K»np- 
ánsiiTeit. Stuodam k*IUit' 
cptR' Ejjalirti : EjTuítínitif^rirb- 
ttagrt innbjitgianmir Ejfiit- 
Ingar; tji þeia! ncirn. 

£jÍ*a ilri, l,36i aÍBlbjaaeltiri. 

Eji*n betn, 9, 2. 16. 67. 115. 
, 397. 43.Í. 526; 10, 167 ( 

EjÍ.n mikU, 9, 16. 115) 
< Ejíin •trira, 10, 167, OK 

Ejiin, 9, 397; .br. 9, 418. Ej 

■ T*tninn Hilir> (nU lllj6»eH) 
k Hdbmiiil á IJppluDdniD i 

Ejjan hclsa, 3, 28; 7, 42{ 9, 
91. 396. Ej .- SatircjÍam ^lb 
SkoiUnd { kalUit dú f Colm- 
KÍU. EyÍ.r.ke«iar, 2. 169. fxir .cm 

bj^n £«rejjar. 
Ejr].rfkcKKÍ.r (Ej.k*«lar. Ej]*. 

.kcgn>r). 8, 280-93] 9, 97. 193. 332. Svo kilUtÍ.! i^ 

reiilarflokkr *f Orknejin^m^ 
Hji>llan og fleiri ejiabdam. 

EjÍauDdr. 2, 234. La%* heldr 
undiínn TÍb L*ndcjiar (Ltnd' 
ejjaundr), cnn MDdrian nndir 
Ejj»f)öUum (£jiatja]la.andr) i 
Biogirþinip MUman á I.U*dí. 

Ejia.keg,íÍar, 9, 97 í .)á Ejjar- 

EjÍunnd (Ejj*r.nDd), 9, 387. 
Sund TÍB cjjarnar' Aqmar 1 
SlafáDi^iftö* i tlo|;aiandI i Nor- 
ejti. Frckcjjarwmd, .cm .nmar 
Ixekr hafa, er rángt, Jivl koo' 
ánerinn .i^ldi frd Anmnm 1 
Ej|siandnm tU Bjðrejnju-, en 
Frekejjanund er norbr á Mierí. 

Ejiavatn, 9, 14. 286. 316. 402. 

410. Vatn áRaamankfiNor- 
egi, nii ðjeren, Fjrir aniUD 
vata þelta U Ejiaiýiia, bverrir 
ianbuar klillobuM : Ejnír. 

Ejkandainnd, 5, 3. 6. 10 { 9, 
367; ijá £ikniid>nind. 

EjUnd, 4, 126. 155{ 11, 307. 
387. Ejjan Oland i SvUnVi. 

Ejlead.aK*r, 11,382.383. Sama 
kHi Ejdanir, þeir Km bjamtu 
á ejjusum 1 Ðanmilrk, mötiett 
Jótum, icmbjetn ncginlindiB. 

EjUmillHrbr, 1,88; ibr. 12,33; 
sjá Lim*<)Srbr. 

Ejnafylkí, 4, 91; 10, 183. PjlkÍ 
eb* aveit narh' vib Nanmndal 
i ^rlndhelmi i Norcj;!, .vo 
kaU*b eptir Innr! og Itri--ejjnn- 
nm (nd índtrSai ogYderSeti) 
i ^riadhcimiíirlL Fjlki þetU 
er nil veitrí falnti laderöent' 
fdeeudaemii. 

£jnir,4,91.237; 10,183. Ejd*- 
fjlki.báar. 

Ejnir, 8, 399. þeir .em binggii 
i Ej.ýila aasun vib Ejj*v*ln 
[Öjeren) i H*am*iiki i Ndt«p. 

Ejru- (Eji*r, rÍDSt). 2, 29. 30; 
6, 13.21.24; 7, 3.311.322; 
8, 72. 88.94.113, 114. 152. 
168. 160.^ 169. 177-78. 
261. 336. 332.33. 339. Stö. D,o,i,7.<iT,Google- STAftA-aEQISTE. 369. 372-74. 376-77. 390; 9, 
, 7. ló. 12. 23. 61. 91. 99, 
125. 127. 171. 256. 429. 449. 
4&4| 10,411. Sto bJUUitiá 
*ulr TÍti Níbarós 1 þnaJbeimi 
1 Norep bTir ETraþnlg Tar 
iuUSt; ijá ^ctU lufD. E;r- 

*eiD mi kallm Br^örta. 
Ejr»r, -6, 315-17, \S> Miríu- 
lírkiogtit i Osio i Vikinai i 

Eyi«]-. 9, 276. Nú Sgrarbakki 

i Ároaiþiaf^ mbBta ili\tadi. 

BkU Diifnim eni keud y'A cyr^ 

■nur tib UImuÚ'ói. 
Ejnr, 9, 468; i]í Avm. 
UjntmaÍŒYHLSuai), 1.27. 131} 

2, 287í 3, 2Í9;4, 36ó. 367. 

370.371; 6, 8; 6, 331; 7, 

1&1.212,339(?): 10, 60.81. 

95. 1U3. 335, 339; 11, 225. 

230. 238. 279. 390. Suoa 

taa nu kallait öreíund, mitti 
Dannicik' og Siiankis. 
Ejiuniid, 11, 279; >ji Byrar- 

Emitneti, 9, 512. GataíauKii- 
lUi Oilo i Vikinm i NoregÍ. 

8, 41; 9, 1. 48. 91.97.113! 
199. 215. 231. 242. 243. 252, 
254. 256. 328. 449, 460-62, 
476. 478. 496. 52«; lö; 79. 

273. Bnikaat bKlú tini þm^ 
off jHHgstitinn á Eyruin, vib 
Nil^arÖA i l^rándbeiiÐL í Noregi. 

Ejri (Erri), 7, 213, 339. 340, 

Eptir saiDanheugiiia er hér ekki 
incint Erri (Æröe). hddrEjri 
(Sinnör) eini o^ HuinMkriDgU 

Ejri, 11, 208. 'Z3Í; *iá Em, 

aL ÆrÖe. 
E;*kegKÍar, 8, 281. 283; *j> 

Ejitrikegxiu-. 
ETitland, 4, 9, 162 { fji Eút- 

land. ETraEaiie (Æynþias), 6,24. 

237; 7,1.228.300.311. EjMra-Giutland (Ey^land), 1, 

115. 131; 4, 155. 198; 8, 
16; 10, 39; 11, 394. Himm- 
bii uRia lem núverandi öeter 
Cothlatd i STúnk); wnnbr. 
Gaotland. 

ET(rirai.li, 1. 62. 100; 4, 40. 
193; 6, 23; 8, 30. 64; 11, 
15. Saioa sem nu-kallast Ó*(er- 
töe. 1 Fm. S. 4, 40, kaUait 
haf þetU: SaU (.anMr i Sall"), 
og 4, 193 jmU S»lt". 

Eyilrlby^ 2, 214. AuatrbygtiÍni 

■ Gvjealandi i Araia'iku, hvemr 
afitaba ean ei diiii. 

/itridalir (Aus' 

4, 379; 5, 330 1 

60i 9, 16. 115.233-36.318. 

84^367,396.472.526. FylU 

Sotla li fyrir auitaBGabbrands- 
ali og Ileibmílrk, og gekk alh 
norfcr til'þraudheimi; dh aiulaii 
U Ejjtlriiln og Dalirair i Stís- 
riki, af hTerjnm nokkr blaU 
Itundum ijiusttaIinutilE*str!- 
Ðala (bú öiittrdaien)ilfiangi. 

Ejttridælir, 5, 330. Innbuar 
Ejstri-DaU i Noren; nmbr. 
Ðalamemi. 

Eysýilfl (ÆÍsuiU), 4, 43j 10, 
391. Sama sem nú kalUit ð*eí, 
ej litl EitUnd i Itiisslaadi. 

Eyrerskr, 1, 144} 10, 376. Sá 
■em er ur Orknejjum og Subr- 
rjiura. 

Ejvik, 2, 203-, 4)J HejTik. 

EjvindarbúbÍr, 11, 252, Bw 
EjTÍndar bifro i Hjarranda- 

Zttu i Vendiliha^a a Nortir- 
llandi i Danrourk } kannske 
sama sem aá ftnsln^ (M- 
^indstor^i }>. e. Ejvindarþoip) 

■ Fetmeberg Herred. ralW, 
Gautland, 4,' 155; 9Já Eyiu Fab (Pii), 9, 305. Á fyrlr 
Dortan Oslo i Vikiciú i Nore^. 

Fabjon, 7, 235; ijá Apardjna. 

Fagiiabrckka, 3, 142. 146. 150. 
151. Bicr i Hrulafirli, veiUB 
i Jtlandi, 

D,o,i,7.<iT,Google Fa. - FL STADA -RBQISTR. 28S 

F>U, 9, 402. B«r i VíuinaríkÍ Bíng, 'þ. t. Fen-Rúig eb Fm. 

j Nong!; kaimske nnu ■cid hrTDS- 

oti kaUut folmo. e(. bnrinn FerMelkr, 11, 342; >)■ Pn^ijr. 

raíiwl. Fetl>r)Srlr. 4, 55; 6, 160. LA. 

Fslong, 11, 377; í]i Valún?. li^ heldr t1»rti4nn nbBreit f 

FaUtr ^utr, PUuitr), 6,89. firelaene á Frakklmdi, cn Búk- 

335} 10,293.310; 11,231. aJMk. h.flti. 

360. 363.363. E^.n Fatater Fejju'borg, 1, 40. Eptir niFaiiui 

i Ð^mÖrk. ' Á dxroa ntti ^ctta .ti ikilj.tt 

FalitT' (Fiajtr-) hjeffiar cU nin bci« á Fécy, HÍmM Feye 

1 ^ R RQ I Ci -». «<■_?. ;; I 1 byggTir, 6, 69. Innbiiar ejunnar ela Fo jí ; en eptir 

Falgtr i Danmörk. ioii nrilr FcTJarborg 

Farbbni, 11, 358. Sama aem nú albakati frrír Frei'barbere. 

C* Jí . F^-.L.i.L— _■_ E,: •. I 1 ' > /\M1 - . - ■ Fardhwu i F^rthtíiiB- eto FjatrnndaUiid (PfMángaland), 

FiArOa -hirOtA i. Ualtandi 1 4, 155. Sá hluti VppUndi ■ 

SvúrikÍ. STÍarikí er la millí Vmna- 

Farraaiinibangr, 1, 12. í {len' VesUnann.- og Tmnda-I.nda. 

nm haugi, lem enn stCDdr i Fjales, 10, 87, hkh'g* Tin^] ^i 

alcrinum vit JuUberg i Stmbt P.lcni. 

(I>. e. SBheimO H>k>>, >kamt P)alÍT, 1, 237; 2, 2Í2; 3, 14, 

fri Tiinibergí á Veitfold ■ Vík- 36 1 10, 164. 189. 355. Sto 

inni 1 Noregi , w fi){)m far- kallatlif t enn njriuti hhii; Sogn* 

mabr (p.raf naltuS] IlaraldMon ela Srenafiilkii i Nore^. Pi.tir 

hárfagra heygtir. eSa FJalarjtki samnarar \i hit- 

Fauaka- etaFöska-brjgKÍa (Fuka- nmbil >u«>^strhlnta SnanÍ!«*a» 

brjggja), 8, 360, i BjÍHgjn i {rai Sðnáfjord), etla ^iibnwMl 

Norlhörtaluidí í Noreg). og itggt Dale Skib$r«ier. 

F>K>d>, 1, 236. Op% i Faufliia InobjggÍararDÍr kaUast: Fée^anond, 1, 40, Sundib viti og Noregs komingr Fíl»-dTott- 

Fcer (iid Feye«) i Nort)bKria- bn, 6, 254. 436. 

landi i Noregi; ija pTejÍaT' Fjartibjrfuaund, 9, 48; iji FjSr- 

■und. bjrjunmd. 

Feginibrdka, 6, 92. HvoU millí Fjeldbjrg, 9, 106 ; s)i PjSlbjT}a. 

Stdnhjarg.ogNitar(í))l^rúid- FiTi cKa Fifr, 4, 293. NiÍTeruidi 

heimi í Noregi. Fife-Shtre i Sutir-Skotl.ndi, 

FelUhTerfl,2,191. Sveit (Sk.pU- mÍIIÍ fjartiaun. fMA o/Forbb 

fclls^in^ .uatan i latandi. og Firth ef Taj, 

Fenet; og Feney, 10,44; H, FÍinreili (Fimreri, í^artelti, Fosa- 

299. SamasemnúrenMUf, og reik), 8,203.212. BtBr.unnan 

FenejÍabotn.r , 11,416, VikÍn fraro vitSdknadala (aiiSogwa- 

vili Venedig og Adnatiska h.fili. dali-') íjðrt i Soguí i Norefn; 

FencjjaT, 6, 84) ajá FinnerÍaT. kalUit nii ýmist Fiomereide, 

Fmbrfiig (Kign), 8, 167; 9,^0} Finbereide et>a Fentmertt. Af ' 

10, 64. Ej skaítit fjrír ntan • þvi Jieír sem bjngga i Fim- 

BiSrgyn i Norbhortialandi i reiti katUat EiBhjggjar (aji 

Noregi} kalUst nú ^ikSe eplir |)elta nafn), lýnijt beiti bœj- 

bænum Aiki, sji A. Rign, 8, arini i rjrtlu hua veríb FÍDtlir- 

187, cr autjjiuiliga ringt fjrii eití. 

D,o,i,7.<iT,Google 284 sTADA-HBatsTR. ri 

Vmp», 10,89&-400; ijáFúm- tiliul tínnar, sji ],tít» n^, 

cviar. ae '■ •«■> var ti PÍDDmÖrk : 

Fin^ijrir, 9,405; •,'« TmKUidr. Fmn.kr, 2, 330 { 4, 7. 167) 10, 

Finnibii oe Flnahú, 8, 10; 10, 176. 

27S. Slnil •ern FmnmJirk. . Fjiin, 1, 154. 15S. 183t 6, 75. 

FÍnDibTetir »• Finnbr8t>;r, 10, 62. 63. 86. 89. 174. 175. 294. 

7&Í2I. &>m. lem FÍnnmark. Sll) 11. 43. 47-49, 51. 53. 

Finn«, 1, 8-lOí 2, 175; 5, 4. 55. 56-62. 77. 90. 91. 153. 

42. 82. 207; 6, 370.377-79; 156. 209. 230.231,250,257. 

7. 20. tl5. 129.215-16.3441 261. 262. 266. 281.286.308. 

8, 183; 9, 494; 10, 44. 76. 309. 352.360. 361.363. Ej- 
307. Innbúar Fínnmerkr 1 UndiS Fgen í DaumSA. Ejja- 
Norcfp. biiamir kallail ; 

Fmnir, 4, 44. ^ Hm bygbn F]öD*r, 6, 39? 

FinnUnd. FjdobiUr, 6, 74{ It, 351. 361. 

FÍDnbó fl|t Finnbj^r, tjiFímu- og 

bo og FraÐabjebir. Vjáahjf^gi tU Tióobj^ixt, 6, FÍDnátii, 11. 356. Fylk: i S*i- 294] It; 67. 

■er.ndi FÍnmdim i F]dr6iing, 9, 313; íji FrdJnln);. 

SniálÖndBm 1 Sránki. I þe*ni FJcMiingaUnd, 4, 155; sjáFjalr- Jjdíi. Nuve mnryiar (I 
5, 44.84, Mki U Aiulbit, Yeitbii, 

Sufirbá. ITMtíjlki, 1, 'Jt). m »3. 298) 

TaieTJar, FmayUr), 4, 23-, 10, 188. 189, oe 

237 i 10, 399.400. Firfír, í, 4. 62. 87. 167. 227; 

Sama ^ nii kalUtt Fiiulöe, 2, 252) 3, 14. 43) 4, 6. 

c> i eöBinim.fTrir Doriiui Staf- 246; 5, 10. 16) 7, 205. 215. 

infp- i Rogalandi i Noregi. 285. 367.290.301.334.343; 

Sbr. AiUkr af FinneTÍum i 8. 99. 109.183 (?); 9, 2U?), 

Hannanafiu-reeiitnnu. 59. 63. 216. 473; 10, 142. 

FÍBiiUnd, 1, 122; Tingí fjTÍr 188. 169. 279. 355. Sá Uuti 

Valland. Noregi c' U niill! Soniunœria 

Finnland, 4, 44. 162. Nú Fm- a norilui, Sogni i^ FjaU aS 

lond í RniMTeldi. Fvrírnin»- ninnan oe Giitilwandidala aB 

anFÍnnUnd UKjrjafaland, nð aaiUn. FÍrlafjlki grdDdiit i 

Xarehn, *iB hvert Kjrjilabota SnnnrjÖrl) (m SBndJjord) ojt 

er kendr; i hina irtnna \i NoiUJiM) ( nri JSordfjOrd). 

KTmUnd, (nú diterbotn); Fjari»biiamlr kalUit: 

InnbTfieÍaramu'; Finnar, og F!r«b, 1, 301; 5, 74} 6, 88l 

FinnleDdíngar, 4, 44. fbr. 12, 139; 8, 110; oe Nor- 

Finnmtirk (Mörk) , 1,8; 3,135; -enkoniingr Fiíirti (þ.e. FiHi>) 

4, 119. 231. 396. 316; 5, fjtkir, 6, 68. 

235; 6, 377. 379; (7, 343. rirflir ve.tr, 11, 158; ijá VeaW 

raogt); 10, 43.271.272,423. firOÍr i l.landi. 

Fioamdrk köUufiuit i fomiild Firirleif, 7, 177; tjá Pjríleir. 

löndin milli GandTikr og Há- Fimi , 6 , 338. Bðgummli f jrír 

Idgaland. t Norcgi, og lainivarar tiiU, lem .teadr 1 teitanum. 

þi Finnmark löndum þeim er FákaliTjggJi, 6, 360 ; .jiFanika- 

DU kalla.^ Fin- og Lapmar- brjgfqa'. 

. ker fNoregÍ, Stbnkl ogRúi.- FitÍar (Fiiúar), 1, 14. 40; 2, 4; 

Undi; ibr. Finnabú og Finna- 4, 18; 5, 126) 6, 39; 10, 

bjgUr. rioninerkr-buar kðU- 382, 424. Koaóngjin ok ilóc- D,o,i,7.<i;,Google Pj. . PL ' STADA - aEGMTIt. 285 

býU i cTTUuStoril (aúStorðé) FUitArfgtlr, 6, 89; ijá Faklr- 

á títiDnlUlriiaUiidi i JHaitfp ; nú ^YgK]"' 

FÍtje. rbumvnni, II, 39Z 398; ,ii 

FÍðlbyrji (BjSllHriÍa, Fjeldbjn), P\»uujonl. 

S, 11. 107. 223. E; eU »n- FUuki, 2, 16; ^l FUbkt. 

nu noitianrH 1 cDnm tlóra FUuitr, 6, 258 ( ■]! Filttr. - 

Stafánenðn* nyrbtt á HDn- FlaaitrnS, 9, 40; ijá FlottrnB. 

Und! 1 Noregí; ntl FJSlbfrJe. FljA, 7, 124. 126. 137; 11, 

Sbr. FjijrbtTJiutuid. 126. Bter i NorBni tbr. FjðU. 

FjSU, 11, 126. Bter i NoTtff, Fljrit, 11, 187. LíkU|t* tiina tcm 

avitt bYir; alnr lew FljúB, Haukifljfil a|; Humn ; iji H. 

■Íá t>«na >urn. Flirit, 1, 267; 2, 329. 232; ð. 

FjÖUiiDgtr, 8, 399. jþapnlg lýn- 30, S«cit -jUt i Skagalirii 

iat iluifannn biiá iflMluib aafii' DOifiiD i IsUd^ Iunbji^tr- 

ili Foldiin^ar, eptir Dýcri breil- aralr FljdtTcr)ar. 

ÍB|ii naTniiniiFoldiiuiiiNoi'- Flj<iudalr,2, 197. Hérabfbbeimja- 

efp. ú\ Follotig. ve^a vib LafjarfliiU i Kftja- 

FiSrbfrJu- (FjaHib jiío') innd, 9, felU^tngi aaitan i U\*aiÍ. 

48. ADnalhTiTt sundiS milli Ftjöufabb, 2, 26. 202.' STcilia ■» 

ejDBa Moitri o^ Hejfilu á Aaga- fettanTcritn vib Harkirfl)(jt i 

landi i Noregi, eba lama tCm Hin^^^'n^ tunnan i IiUadl. 

Stafiagrillarbar mjnni, er Dil FljdtYenar, 2, 229. ^eir icm ba> 

ValUil Bröfjord. í tveilinni Fljútum i Skagafirbi 

Fj»r<br, 2, 245. {>r>ndhcí>n)r|ETbr norban á ítUodi. 

iNoregi.og ■veiúniar krinj^ni FlókaTariii, 1, 235. Sama (em 

haon. nú fanriknnD Rifvarden cb* 

PjUrbr, 4, 37. Sama sem Osloar- Ryvar«a i UBdamari Boj;*- 

fjiirti^; aanart sýaist hcr ega Uadt 0{f SmmliörtiaUiidt ■ 

■t Utait „auttwiljarbar." Norcgi. 

PjSrbr, 4, 271. LikUgait Sogna- Plakavii|^, I, 235. Vtk ■ Hjalt- 

(Jörbr, ^ líðrbrinD aem tkrrtt UndL 

inni Soen i Noren; getr líka Firtravlgar (Fldravinr), 7, 183, 

tkititt um OttraHfötl. 246; 8, 286-88. 300; 9, 42. 

Fjiiniefjiliftrtr, 8, 422; .ja Ilor- 97.332.457.500; 10,26. Vik 

netfííMir. auttan i eTHai Fenhrine i NoTb* 

FjÖrteiú, 8, 212; liá Fimreit:. híSrbaUndi i Nored. 

FUflkafiíirBr, 8, 338; 9, 135. FlottrpiB (FUnttrgaB), 9, 40. A 

' Pji>ri>tiiui Tin FUttka ; tií nmita aeslnu aDitan Tlb NiSarclfu 

aafii, ' anitaal i Austrðgbnm, eba TCtt- 

Habki (Flt^ki, Flanki), 2, 16; att á Veitfald, epitr tem NÍB- 

8, 72. 338; 9. 23. 468. Bœr .areVa er UtÍa rába Uadamu'k- 

meK hiifn tkamt frá DigrmuU jum þeitara lylkoa efta ekki { 

vib NiSaroi t jbnndhcimi i Nor- vib Vikiaa i Noregi. 

e^: nii Flakke. Phbronei, 11, 127. LikU{;a tama 

Fla^bki, 9, 468; ijá FUbki. tem nu kalUit FliimiH ná- 

FUndr, 6,398; 10,92; 11,422. )ægt Borgund á SuiuimMri i 

Hernmbll lama wm nii ött- NoTe|p. 

oft rat'Flandern I NibrlSnd- FlnrniDci^Und, 1, 133; 3, 29; 

unanu Sbr. FlcmínKÍaUnd. 4, 48. 123; 6, 66; 10, 392; 

FU.tr, 6, 89; t)á Fabtr. 11. 202. 227. 246. 247. 263. D,o,i,7.<iT,Google ■ 286 tTABA-ttE«inB. FI,- F«. 

382.287.288.292. 293.418. dn, inui^ i njktri klnu 

Snbrblati NiBrlindanM , ib Sdgpt í Norq^ 

ivmaMB U VaUBDd, ab nortaD Fúlkubci^ , Fotkberg oe FtílkU- 

FiitUndi ■br.Fluidcn. Inn- btrg, 9, 232. Jt60. 363. Sar 

FlMÍiSwÍM-, 1, 134; 5, 137; olmí^ 1 Kor^: oA FoUeiU 

11, »2. horg. 

Flúnnýii.lO.Sð.BKriBliindii' Folkn, 6, 70. 169. 3G3; «jí 

buti iSkaHfirta noifian á íiLndí. Folikn. 

FektUmar, 9, 18. 119. Htílmr, Fölkrin, 5,304.306. Ejí'Numi- 

cr nil kdbit Fogvteen, vcit- dalifjlki A» noitr á HáUga- 

■nveilt TÍb ini Sým, sjptil i landi i Norc^ 

Rontindi i Noiui. Váaka (Folkn, FdliD, Fódn), E^ 

FoUvðUc, 9, 316. 3431. 403.441. 41.70. 159. 267; 9, 464, 

Bbt i Nore^ m Banmaiiki ? Ey i NoitfnKeri i Norcei ; nd 

Foldwiý*U, 9, 271, Likliga beldr Stor-Fotm, hraRptlr I^mim- 

á Auit- en Yeitfold i VtkinnÍ hebn cr ncfnt. A cjnni w 

i Norc^. koniin^bii. 

FoldbelU, 9, 475. Idklifta heUan Foiborlii, 7, 29.' B«r i Norcp, 

~ vifl tStnÍg akamt nnrls' fri i f>ijndbeimi ? 

fijori^ á NnrUiarbaUndi i Forland, 7, 285, Bkf f Nore^; 

Moref^ *}á FiirUnd. 

Fotdin, 1, 59; 3, 42 { 4, 20, Farmintera, Fomiintem (Fonni- 

103. 118; 5, 3. 8i 7. 250. tena), 7, 81. 83. Ejían Far- 

302; 6, 132. 168. 273. 274. mtMUra hjá íviza i Spnin. 

330. 424. 426; 9, 45. 111. Fomafíall, 8, 439} .já SrarMna. 

115. 269-71. 273. 348. 362. Fon,9,312. Ber nálæj^ Uúnka.- 

363. 368. 501 1 10, 52. 71. biu viti Otb> ■ Vikínni i Nor- 

73. 98. 'VIb nafnlti Fold (nii eei; t^npt* aaina sem nii 

Follinig) ikiUt I SQipmum; Oure-FM. 

■tnndnm fjörfcr n inn af Vik- Fo'n (FoJi), 7, 338} 11, 343. 

inní i Norcgi, cr nú kalUit Bar á Raumarikii Norcgi; nii 

ChrUtiaBÍafjord , o^ bveri Fot, skamt frá Blalýtr. 

inniti eia norUsti bluii lika Fors, 7, 177.251. 272 1 6,420; 

kUUtwtOildaiíjwfceptiritabn' 10, 431, Bær á Binriki i Vlk- 

nm Olloi atnndum (Tcitimar inuii Norcgi; nii Foi iTúa|ta- 

bcg(>jaTej^ viti fjðib Jiainan, hérali i Bijiiisléni i Svian'ki. 

er kj^uíiut Analfold ug VeiU Fondalr, 1, 62, t\i Raiooadalr. 

fold, of{ cr Mnndnm ÖTlst hvcrt |ieita niiiiniinarnaíh lýnítt bcnda 

af þeiium fylkjum mcint er \ib til at! Rauniidalr bali voiS 

Fald, t. d. 9, 271. InobjggJ' kendr vib niBinn eila dnnumar 

■mir kalUit: i RoumB. 

Foldónsar (FjiilliinKar), 8, 399; Foraklrkja, 7, 251; 8,420. Klikj- 

9, 271.307] cn bkaVeit-ctia an ab Foni i Rániiki, bvar 

VsMr>-fjldir, »)i T. , |>aratDÚti enn er kirkjiUtabr. 

finiuit niifnin .Auatfold' og ForsBl* , 9, 18. Bœr i Banrdti 

Aoatfjldir ekki i Spgiinum, i Vikinni i Narcsii Dii Fvra- 

Dcnia uodlr niSGinniun Fold og 'JkeUa i Babiialnu i SiiuikL 

Foldiingar. Fortiina.S, 425; tjá Bortjria. 

Falk cða Fdka, 8,440. Sama Farfiiing, 9, 3)3. 320; ■)> 

i«m nii Fölkt ela Fi/tkctbyg- FruBung. 

D,g,i,7?<iT,Google Fo. - Ft. stxda - RBaiSTR. 287 

F*M, 11, 31&; ajá Fora, hcRr sSgnrítari'im cU afikrifar' 

FoMrcik, 8, 203; tjá Fmimti. aniir iliuiiít sunan. 

FdlYÍk (Pollti'k). 11.337-41. Vik Frckeyiar. N 18- £;)ar etn c; 

er nátluni SkoanSr og jUoInide (dú Freköe) sutir imdir Suði 

gener iantil baBJMnaiHiMmier á SunDnKCri « Nare{p; ibr. 

á Sk^ni 1 Svitmki. Bjameyjar. SuiidiS auiinui vib 

Foicmi, 7, &S. 57. 60.61. Nd þeKa ej kallaliiat: 

ÍWmiO vlB «j«ri >rm Gant- Frekivjariooa, 9,, 33. 228; 10, 

elAi á Vntn-GautUndi i Svla- 119, Stnndiim er iimdi Jieiiu 

riki. blandab «ain«n viti onnar aund, - 

Fmkkar (Fraecar, Fmueiar), 1, ivo scoi ; B)>recriarsand, Ö, 18{ 

. 106. 124 ; 6, 137. 138 ; 6, Eyjanmd, 9. 387; Iiyerttveeda 

137. 426; 7, 329) 10, 85. ríngt; ag F.«TJ>r«md, 1, M; 

InnbyggjirarFrakklandí. Kon- hvar dvijt «■ hvert réttua er. 

lingTÍnn Frakkakondncr, 10, FrCTJBmmd (FrekeTÍarfuitd, Fé- 

85, Frakk*[7lkir, 1, 124 og erÍarinnd), I, 40} >]« FreiU 

Frakklandi atýrir, II, 313. og Freaarlias. 

FrakkUnd (Fradand), 1, 106. 108. FreTinuisl (þreTiinoiÍ), 11,369. 

114. 122. 133; 6. 133) 7, Htt: i At*ted WaBÍ á Sjá- 

329; II, 313. 405.407. Vit landi i Ðanmðrk. 

FrákUand skÍIit i SögDHom Fribleikr, 11, 342; i)á FvrÍlcir. 

bœH einvaldiriki Kalli mÍkU, Frinr, 1, 106.124.133; 2,311; 

og þaS epnliga F.akkUnd eptir 6, 363; 10, 51. 351.375; 

landaskiplunnm lem gjjirb vom 11, 194.405. {leir »m bygtu ; 

Í Vcrbun. Land.folkÍIi Frakkar. FmUnd, 1, 8. 122. 133j 4, 45., 

SeÍnni tlW nafn á Frakk- 122j 6, 398i 11,355.416. 

landi er: Svo kallait i Siicunuin ekki 

FranE, 6, 74; 10, 85. 92, incA cinuugli norbrhlull Þeim nú- . 

Ínnbjggjnrunum: verandl NfturUnda, lieldr líka 

Franzeaar, 5, 185. lÖndln norb mcH' harmu alU 

Frcita (Fníe«, FrœJ)Í), 1,39; nortr i vcMríftu SuSrJötUnda 

10, 382. E; á NorCniærl (ekki i DannHtrk. Sá bluii FrúUndj 

SuanmBBTÍ) í Norag! ; ná, F^ed- er la ryrir norban EgScrá hcjrb! 

ðe, A þutari ej U koniingi- ^ ekki til Danmerkr , Jm' haiBi 

' bliiB Birkiilrílnd, og var hjfnSr af rrábmetinnl JijnS 

Frclbarherg (Fejjarborg) , 1, 40. -Diinmii. Koniinermn Frija- 

og luSr fri ejnni Frejjariund, fylkir, 1, 124; og >i i<-m er 

■em in eia er >(baka1b fyrir af PrnUodl : FriíVr. 6, 362. 

'FrEÍScjjaTfnnd a Mm> hátt a^ Frdtu, 1, 39; aji Fre%a. 

Fejjarborg, J, e. Frejjarborg, EroWa-as og FrdSái, 6, 427. 433. 

fjrÍr Frciearherg; Þarimot! 434; 9, 40. 155. Fjallhrjggr 

liegT Raitarkilfr (nú Lille fjHr ofait Tiinsberg áVettíold 

Rutðe) mbr vIS Qv>mmjcj i Vikinni i Nore^. 

aunnarliga i Sunnmærí , og FriiSnng (Forþung, Fjoriliing), 9, 

(kamtrþar fjrir sunnan Frekcj, 313. 320. Á fjrra sulnum 

nilsgt hverri Frekcyjariund er 'iagt ab ey 'þtísi lig^o * 1''>ýn, 

telirfcHli; Og .Féey mcb Fécyj- valni > Hniigankl i Noregij á 

■rinndi mnnanTCrllt vit Hólm-. semiii itaBnum >S bun ti i 

inn gré, norlarliga iNoithuTba' Bannd, vatni a HBbalandÍ, er 

bndj. UUum ^auia ilðbum tiitbl réttara. D,o,i,7.<iT,Google STADA - nEGIBTB. Fr.-Gfc IWu. 2, 86. 40. 44) 4, »i 

7,196i 10, S2^ NMíSkeyu- tann imiL ^rÍQdheimilírVí var 
Fibtto^iaf' hildib, Dg tnt 
Froitu|iúigt18g , lem neTnut 
1, 31 ogói, ^■rtib kend. 
Froitoþíns ojf FrmlubiiiK, 1> 3^- 
32. 3*4 2, 43.45(í 18; 7, 
136. 139) 9, 438{ 10, 100) 
Há Froila. 'ni Frottuþluff* 
itii >Ur þniiidheúiu' Iðfjþlngu- 

Fmii, 8, 400t 9, 44. 165. 274. 
286. 305. A «!« Oilo f Tik- 

n>i )a1lMt!iggtrití«. Á imú 

Frir.iabr>i, 8, 403. 506. 

Fmhi, 10, 383) tii FreÍU. 

Fuer cU Ftur, 11, 393. Likli^ 
Btti licr ab lctut Futi, ]>. e. 
tPoelze , e)i> nDi^udr-bluti 
ejnauu' Vtedon i Pommera, 
m^ ■amnéfndri borj^. 

Fundueib {Puudnzib)^ 9, 402. 
406. Liklii^ eitii vÍS Funrfen- 
/Dtien í Glaumi í landamtErí 
AudaU og Bantaartkis í Norefií. 

Faniiuiid, H, 146. Nn niretuiiiJ 
i SunnruU 1 FÍTbtfylki i Nor- 

FniOoii, 11, 393. fietu uaTa 
brukast hrr IhcIÍ um landt- 
pliitaib oe boreina á þn', oi; er 
U ,f. „». .m .jj.,. ð,.- 
dim i PDmmem, hTerrar eamla 
heiti var Umam, mcli aam- 
nefndri l>or|(, lem Saxi Gram- 
rnatlcui kallar Uinuni og Oi- 
num oppidnm ; shTi Uspa, 

Fyiinnjrjiírbr , 9, 19. Okunur 
fjurbr milli Karmjunds ríf^ 
Sigsjarviei) iji Jictji nöfn. 

F^ri, 9, 390. B«r i Neiiokn 
ofarliga d Baoniarikii Norcj^. 

FjrileÍf, FyrÍHeÍf. Fircrl«f, Fftix- 
leÍf(fcyri!cIf,FerB-DgFrlMeik), 

7, 177. 1Ö5.334) 8.325; 11, 
342. Bær natœgt Ðragimark- nm aK tunninrcrfD vÍbGoKin- 
arfi8i« á Ránriki i Vlkinni á 

Ffri^iíii^, 5,249.250) 11,180. 
Na Fjritwaíd, tléttnratr vib 
Fýriiá hji gðmlu UpptuluBi i 
Svi'tnki. Her ti«i HrolfrEnkÍ 
nr guUbomÍnn, og ^yl kalUtt 
gnlliJ) FýiiiTalla táb, 1, 50. 

Fp^Vald, 4, 65, liUiga ringt) 
iji ValdÍ. 

FBrayiar, 10, 393) lii FEEreJjar. 

Fnrc jjar , 6 , 75 , rángt , f jrir 
Eigoultnd, Ji. e. cjjaniar 1 
Saiuniirk. 

FwreJ, 4, 343, og 

Ftneyiar (Fanvur), 1, 178. 
234. 247) 2, 89-9i 95^7. 
105, 107-9. 112-18. 121. 123. 
125-28. 168. 169. 172 i 3, 24? 
4, 109.279.284-88.306.310. 
312. 341. 343-48) 8, 7. 9. 
10. 12. 120; 9, 195. 324* 
10, 317. 393; 11, 411. Nó 
Faroer, m'Ali HjaltUndi og It- 
landt, i DanakotiiiDgiiiki ; fjrr- 
um bu þar undír Norcg. 
JiciurncfnaitFœrcjjar: Autti^ 
ej, DlmoQ, SandeJ,'SkufeJ, 
Straume J , Subrey , SvíneJ , 
AujlreJjarofiNorbrejÍar, Ejia- 
huaniir killlubutt: 

FRrejingar, 2, 8^ 89. 92. 109. 

172) 4, 285. 286. 307. 312. 

os sá lem er úr ejjnnnm 
Færejtkr, 4, 285) 8, 36X 
FiSrland (Forland). 7, 12.285. 
Bœr í NorcgÍ) máikcvíb fjÖrí 
fiano, er gengr jafnsibii meb 
Kiirmiundi til norbri ípnr meg- 
inlandie á Rogalandi f NoregÍ, 
og nukallait f'örTtlandtfjorÍL 
Foik)bryggia,8,360i ijiFauika- - 
brjgeja. 

G,i,:,; 11, 416. 416. Nei 
(ránftlin nefnt ej) á SpánÍ , á 
hverjn bfrinn Ca4i» aú aundr. 

Galida, 11, 416, og 

-Gatiru- (GalÍuio-) land (VetU^ 

D,o,i,7.<iT,Google G>. .81 An& - HEOUTR. GalÍddana), 7, 78; 11, 303. 
Idodifc QalÍcia i nortrhlau 
SpáaUndi; katUst lika Jakobi- 
Und. 

Galvel, G(ItBDÍ (G^lne; cr i^n^- 
*kr<fafc fVrÍr Galad) , 9,416. 
Laadit Qalloway, cila 5(cirar- 
tni ef Sirkvdbrigbt, Shire of 
ffigíon, og nokkr bluti af 
Jgr Sbire, á Sulr-SLotUatlÍ. 

Gunlaleir, 10, 382, f Gaulardal 
í ^rindhcínii í Norcgí. 

Gandvik, 4, 238í 10, 202. 204; 
11,43. Hafíti IT.ÍII; FlnnmfrkT 
og Bjarmalandg, imcits vit HíIs- 
hiejahotn ab TCttaii; du HTÍia- 
banb. Viti GauaTíkr JjokuUnd 
II, 43 cr likliga meiot Fina- 
iD&rk, icm hér hnikait ryrir 
, „ íogi" /•■ i^- 

af Norefii meifla Islenit' 
j'oeaT TGeDtiHaraldiGormisonar. 

Gaitar. 1, 2ð8i 4, 111) 9,436. 
453. 4á6 ; 10, 24. Bær i Akra- 
ncií yii Borgarííörb soimaa á Horeg, Slifra- og Lítla-Bdiiland! , ot 

Scindíit i Jirjá höruthluti, nU 
ilmgarb, Kœnugart of Palt- 
ctkiu;]iarab3nkinefii)astlGarba- 
hki ýtuí ISad og béral, \,i. 
AnsirrUi, Subrdatir, SundalÍr, 
Valgarla; t]i ötl þeaii nðfn á 
aínDin itiiKum 1 Tej{istnnu. Sá 
■em er úr Girbardá kallait 
Genkr oe Giirkr J sjá bcíJÍ ork. 

GarbarthriW, 1, 235; ll, 411. 
412. Eliia nafn íiUndt. 

Gaibr, 6. 148. 152: 154. 167; 
ajá Mikligarbr. A pestDni it&b- 
nm kallait GrikkjakanilQgr 1 
GarbikouiingT. 

GariSt (Gai), 11, 383. .BýriÐn 
Garz á e;™ii Bygen í Poin- 

Garheimar ae Garheinir, 9,469} 

ijá TjelearTielmr. 
Garmara. 9, 270; iji DamUb. 
GarpidaU^Garsdalrrangt), 2,21. 

B«r i Gciradal ÍDnaf Kník»- GaicWa, 10, 85; GaiW- (Garhar), 1, 76. 98-101. Gatcon os G: 

135. 137. 139.143. 183. 232t sji GaiW 

2, 96. 121. 224. 289( 3, 62} Gáaejri (HiUjri, riDgt), 3, 90, 

4, 215. 221) 5. 89. 107. H7. oe 

124.200.215.221; 6,. 22. Gitir, 2, 63 ; 6, 200. 360. Bœt og 1 (■arn i lanveríSt vlb Topp- 132. 133. 169-73; 10. 224. 

230. 232-33. 259. 275. 376. cjri l ETÍafiríÍ, 1 

396. 404. 427. 495, oe landL 

Garbariki, 1, 76. 81. 96. 99. Gátir, 11, 393} i)i Grvaviu. 

139. 142. 145, 187.222,275) Gatkiln (Gaicou, Gaicdnia), 10, 
2, 95. 289j 3, 36. 47. 50. 85. LandÍbGaccoe-ne i Frakkr- 
55 ; 4, 26. 106. 124. 198 ; 5, UndL 

25. 36^9.43.68.88.89.104. Gata. 2. 90.93. 95. 107. 114. 
117. 121. 200. 370-79' 284- 125-27. 168; 4, 284. 307. 
85. 297-98; 6, 11. 18. 19. 21. 312. 343. 348. Bær i Auitrej 
23. 102. 131. 237| 10, 43. 1 FiereTJnm BœjaimenDÍmír 
223. 325. 227.^. 245. 260} Götutkeggjar; tjá |)ctta nafD. 

11, 194. 201. 210. 212. 294. Gaubland, 10.252; ijáGautUnd. 

335. 354. 414) oe Gaul. I, 210. 215; 8, 89. 90. 

Gai%aveldi, 10, 240. Óll >etti 163. A cr felU cptSr Gaular- 
nðfn brokait am laad J>ati 1 dal {.þrandheimi 1 Norcgi, og 
Auitrregi, ^i hémmbil laia- tltt Orkadaltljðrb Tib GauUritt, 
•varab |iri tcinna (TokalUba 8, 37. 74} nd Ouuloten. Aúa 

FomtMAinu Sí>«uh. 12. Bikdi, T T,Google 290 

ImIUm wi ehtuUhm of OiUt- STADA-HEaiSTR. Ginbr, 1, 237 ; 10, 168. B«er>e 
■ýnút Ii«r* It^ i Fjíilani 
Sofrní, eba 1 Sunnfirlii i Firlia- IVlki i Norc^; Flillr dk Sunn' 
(jUrSr Uu fymnn >a 
tandaraerki þetrra d iiif]örDr jfir meiUn hlula 
FjiUfTlkii, Ojt I lirilíaDin heitir 
hm aöndrt-eulen , ot tTeir 
• firíir Kofd- og Mid-Gulen- 
fjori, no og Oaiíldal o|; Gatif- 
tlv, liTÍir Smrrni áu efa crt| 
dregin af atúrbýlinu Gaular. I 
4. 306 Ulait um Gaular mÍtlÍ 
Viknnnar o^ Agía í Noi*p, 
ta "þtv* luBarlieiti er okunn- 
nfl. Annari eru Uk* GBnlar 
bÍÉBi 1 SocDÍ ot NortilirtiL 
GautarJ), (, 93. 115. 317; 6, 

271; 8, 37. 72. 74. 76. 121. 
148. 163. 173. 262} 9, 23. 
341. 476; 10, 265. HáU, er 

Sekk Iri Gaulardal og gef^nm 
triodina i {Hiadheirai i Morc^i. 
Gioludalr, 1, 33.209.214.218; 
2. 40. 186i 3, 175; 4, 91- 
93. 115 317i 5,230t 8. 37. 
90. 96. Í63. 164. 171. 173; 
9, 27. 133. 135. 236. 257. 
3ia 465. 476; 10. 51. 182. 
183. 265, 268. 269, 322. 330. 
382. 388. 425. Ðalrinii l>eK«Í>- 

Tcen* TÍti ána Gaul i' Jiráud- 
beim! i Norcgi; oú ýmiit 
QuuldaUn eOx GuUdaUn. I 
4, 240 nefniit GauUrdalr 1 
Gulbbrandidöluni, lem likliga cr 
Tinfflt fjrir LjöT' ela Ljdrdalr, 
«e f 7, 343 GauUraab-, Mm 
bkliga er réUara en Gaut- etia 
Gaur-dálr, er Dchiit 7, 215. 
DalripD iDeB <TUtum Jieim cr 
fiar til hejrta, og gcngu allt 
■uitr til Jamtalandi, Kallait 
bka: 

GatiUæUrjlki, 4, 91} 10, 183 ( 
os InnbTKgjiramir : 

Giuid«lir. 4, 91i 8, 36. 173. 
175. 394 i 10, 183. 273. Gavrdab, 7, 215 { »i Gtmtátlr. 
Gaaukaiuli, 10, 153. Kasuliim 

jfir Dinakldf i TuDiberfrí. 
Gautalöf, 7,5.3. Sama lem Gaut- 

Uod, 
Gautar, 4, 42 ; ijá Gotar. 

Gauur, 1, 28. 132; 4, 119. 126. 
200. 201; 6, 330. 334. 335; 
7, 53. 55. 56. 209. 210. 337 1 
9, 385.391.392.401; 10,47. 
65. 196. 392) II, 358. luw 

bTCgjarar GautUndaDn* ■' Svta- 
riki, ^d opuit Ve«tra-Gaat- 
landi. Sambr. Vettr ' Gaular. 
AtutT - Gautar nefDait ' ekki í 
SÖgnDum. Gauta-itýnr,10,47, 
^. e. Birgir jarl. ' 

Gautaikcr, 1, 131. Sker Tft 
Ejttra-GantUnd í STiþi<Ah 

GaoUTeldi, 3, 215. Sama aciB 
GaulUnd. 

GanUTik (GoU- Goln- ot Giitn- 
Tik, eru ráncnefnÍ), 3,109-11. 
120. Vik TÍb Borgarriörtl i 
KiKjafelUþÍDgi auMiD á lalaDdi. 

Gautdalr (Gaurdalr, GauUrdalr). 

7, 215.343. Sbr. GauUrdalr. 1 

GautelR o» Gautelfr, 3, 14i 4, 

118. 201; 5. 239; 7, 52j 8, I 

61. A erfelUiirTatninu V»nÍ 

1 Svlariki og útí JotUnd*- 

haf viti niÍToindi Götabarg. 

Gautem Tar fortom landamKri 

Nnregi, Sviarikii ogDanmcrkr. 

A Jieiú kalUit optait Elfr, ajá 

E., o|; eplir fiTÍ Dafni kall- 

ait : Elfarbakki , Elfarf;TÍRMr| | 

Elfarq'riiUr, Elfartker, ^ar- 

týiU ag Elfikr; ijájþeiii nðfn 

nndir E. 

GautUnd, 4, 42. 155) ijá Got- 
Und. 

GanlUod (Gotland, GauBUnd), 

1, 28. 115. 131. 132. 154. , 

250(?); 2, 79. 80. 210. 312. 
320-21. 284. 288 i 3, 40. 7^ I 

82. 213. 215t 4, 121. 124. i 

135-36. 140. 144. 155. 179. I 

185. 186. 191-93. 196. 198. 1 

210. 306. 314. 371. 385; 5, { 

e. 25. 41. 223. 331. 32«-39; D,g,i,7?<iT,GoogJe . 6k.>6«. ITADA-REfllSTR. £91 

6, 51. 74. 89. 330. 333t 7, koaiiii«*iiiu<i VuiTold; imtA- 

3& 63. 56. 6t. 67. 129. 209. IiTert um* kid nii Gjtrrettad, 

252. 254. 304. 336; 8, 61. kb-kjiutatir í ^edenai-Tö,^ 

182. 185. 186. 272(?)f 9, 2. dciDÍ, ^ GJentad, .kunt 

4. 54. 63. 191.209.218.246. friír ■nit.ii iHtiireífi-rjuikÍiu 

269. 32& 391. 398. 434; 10, i Viklnni i Noreei. 

3. 26. 29. 31. 37-39. 71. 72. Gcb^«er, 4, 30^ Nortiart iHi- 

352. 283.84. 292. 381. 413; lonUnai i Norcn; kinnika 

11, 39-40. 45. 47. 49. 354. .■ma um nil kalU.l Gaansr. 

394; *br. Gantilög og G*ata~ noitarli^ < T/OHUent fdgcta- 

Teldi ; (uiui ' (em Dd Göto- dami. 

lamd i 5TÍaiik!i ]»« atignm- Gnubni, 8, 318; 9, 511. 512. 

Íit ftnndum 1 Entra-G.nll^nd Bnl vib O.lo 1 VifcÍoni i Nor- 

{OMter-Qftland) ag Veatn- csi ; kannikc á áani hO. 

GaaUind íFá*ltr - QStUnd) Geiuikarti (.Skarií), 2, 7.247. 

R)cd innbnanam Vettr-Gantar, B«r * - ■ — 

ijá ^u niifa. InnbjiieÍBrarnir ÞfDK> 

Gaatar, ijá b^ ib ínmm, og GntUej, 11, 391. Na Gtdétr- 

■á taa er af GaatUndi: MMeá eY&nt.F(Utrí D^niDarki 

Gantskr, 8,388; 10,40} o* bér w koniinnbaib Getcitjr* 

Gaackr, 2, 80; 4, 18; 6, 86. eU Gjeddetb^t. 

138; 7, 53. 60. 169; 8, 22. Geitiink, 8, 396) ajl GrcttiSTA. 

308) 9, 99. Geitkiörr (GeÍtikDr), 10, 65.66. 

euitn>ke(^Br, 2, 89; iji Gðta- Ilkli|p mýri á eba roótivið aú. 

ikcnnar. Tcrandl (ietterðe, ■k*int frá 

Gai, iT, 383) ijá Garti. Virberg á B.lUDdÍ 1 STUriki, G«Ga, 7, 272; ijá Bef]a. ^rrum 1 Danraörk. Se loib 

GcirbildtrTalii, 1,235. StÍÍlniTatit Gcitskor, meiniit þvrib klif 

i HjalllandL á nerndiun itislmm. 

Gebíand, 1, 253. Bsr frenit 1 GcÍubekkr eba GeUbekkr. 11, 

BfHT^rflrli, ■Dnoaa i I.Uadí; 354. Liklica O/editerfBM fjrir 

■f Lándninii) •c.t .b bnr þeaii, norbUi Viborf^ i Noitr-Jiit- 

»emiiileriiTliU|tflrafe1dpHnm, Undi 1 DanmUrk; köllub t^lir 

hct GnlUnd, o|> lá fjiir rann- 0/idstedtjr«, Irainhjá htcrjum 

' ui Hnti i Gcitlöndum, en ekki hdn rennr. 

'^..jru°*"rV"'^r'*^ Geldínpholt, 10,60. Baer frai. 

.iM> bo^b»).«afnÍt,.gd'.Ub- ^^^^ L4t.KholtÍ .í SkagaFir GcirUnd oe 

B«r epfir bTcrjam iin tt 'i''"*'^ ^ >M; », «. IWr 
.ernd, í y«tr-Skapt.relUþlnp OrkaAj^^i Þrándheimi i Norcg. Gelmin, 8, 164; 9, 93. 
Orkadat 1 jþrándheiini i í 
Bó ejílme. 
om HömSti-suiat, Gerti (Gerbi), 5, 44. 84. 237 1 
3, 183. 194. 197. Und meS 7, 231 ; 10, 399. L.klie> heldr 

umDefndri bon < JStnnhcím- bnrinn OJerde ■nnn^rliga á 
lun anttr vib Íiluifib. SunnbSrbaUndi , cnn berinn 

Geir^tadir, 4, 27. 29. 30. 121; Gaard i Tatgðe noiíbarlijea ■ 
10, 194. 196. 209. 210. 212. Stafánj^.llúa i Bof^Updi, i 
213. Stdrbýli |0g abietntatr Noregi. 

T 2 D,o,i,7.<iT,Google S92 STAÍpA - RKaiSTn. Ge. - Ga. 

GaVÍT, 5, 361 i >ii GrÍkkir. Glirkr (GneicrX 7. 96. Si Mm 
Gernunii, 4, 62; 10, 235; II, crÚTGnlUaiidÍ;b«aniGÍnk*, 

4]5> GamU [ati'nafca Dafiiib > ■ 'þ. t, eriska tiiogv. 

þýttkiUndii f 11, 415. cr Giiln- (Griilu') poUar , 4, 54. 

i»fl, iti Sailand og GermaDÍa ficsu , ennii okunnl ttaðr, cr 

icu c!lt. Iikii^il ab hali leglb ( BrEUKae 

Ganut (Gemin, Gcmii), 10, 85. i FrakkLindi. 

Siatr lib JiirMU- J>. c. MiA- Gittr, 9, 381 i ija GuH^n. 

ja[far-haGB{ •ania aeni nd GjuUndi cta Gjljandi, 9, 305. 

■labTÍmi Otro^a i Cataliinlu i 606. Uörn vib hrám Oilo 1 

Spáni. Vikimií i Noreg! i eptir aíititK- 

Gcnkr, ijá Ginkiv nnDÍ A daenia, uma lem •aá 

Gettbakki, 8, 427. Gaitr 1 Tiing- kalUit Fipercig vib Cbriiii' 

bern á Votfold i Vikiani 1 anin. 

Nore^i. Giiki, 4, 317-19. 322;. 6, 357. 

GelEbekkr.l 1.354; tjáGeiUbeklr. 358 | 7, 5. 48. 61 J 9,377. 

Gjirbakk;, 2, 235. Bamiriiiii i 438. 458. 465.. 475. 478 í 10, 
Almannagjá viB þíngviill ■ Ar- 5^. 55. 56. 58. 123. 157. 15^ 
neai^ln^i snnnan ■ ItUndi. Ej ineb aamneTndum 2bKnm, 

GjiCörbr, 10,144} tja Goarfjtrbr. lunnanverbt ytb HanmidaU' 

Gielulia, 11,415. LandiASríku. mjnnl á Sannmæri 1 Noreei; 

Gilda- (Gildi.-) ikili, 8, 177. nú Giiliðe. Ejjarbiianiir: 
285; 9, 22. 123. DrÍkkjuiioU Glikamenu, 10, 167. 158. 

Í NiHarúi i jþrindbeimi i Gjiiiluri., 8, 317. 337. 400. NU 
Norcgi. kalUtir Ojetleraa*, nortianat* 

Gilji, 1, 255. 260. Beer íVau- frá Oilo í Vlkinni i NorcKÍ.- 

daÍ, i HúiuTaliu^ngí imrban i GUtiaþan (GUHaþnn, GUtnþorp), 
IiUndi. 9, 358. Bjifi i VermiUndi i 

GÍIhng, 2, 180. EÍD af Gotej). SiiarlkÍ; herumbil Mma um 
nm i Silplí i HálogaUndi i nii kalUit OlB/tea>t(ikn. 

Noren. GUtiivellir, 3, 39. 40} ijá Glea- 

GiUbakkl, 2, 240. BKrlHiitir- fiKltlr. 

■ttin í |>verár]>ingi, tciUd i It' GUumtteinn og Glejmilcinn, 10, 
Undi. 65; (ii Gljniiteinn. 

Gimtar, 1. 169; 2. 4]. 300; 3, Gl)uf"- (Gljiif>-} fjörlir, 7. 21á. 
60. 108. 120. 122. 126. 129. FjiírSr lutíauiian ácjaniHinD 
130. 134. 15Z 161. 227. 228i iSalptÍiHáloeaUndiiNonieÍ. 

4, 61; 5, 304. 306; 6, 102) Gljmiieinn (GUum- os Glcjm- 
7, 208. 335. 336. 395; 10, iteinn), 10, 65. 66. 67. 6a 
322.345.354; 11, 126. Bter Sama sem nú kallait Gluai- 
nebanTci'ilt i Gaatardallþrind- ateen og GlumiUenivÍg fjrtr 
heimi iNon^) nil Gjeinie. norban iaa Eitri, i Farbhuai- 

GÍmae^, 7, 273! EUuitr * Höf- bcrafli á Haltand! i Snanki, 
nndi i IvUinðrk iNoregi; lul frmun i ÐaDmörk. 

GJcmtöe. Glæutvcllir (GluUvdlÍr), 3, 136. 

Girkir, 5, 361} 8, 301i, tji 138. 139. 140. 183. 194.196. 

Gríkkir. ' Isnd i Jjltunheimum anttr TÍb 

Ginkr, 1. 101. 145. 187. 168. lahafib. Si eÍRÍnII|{Í Glœils- 
191 } 6, 23. 47. 187, ogGenkr, YÍilIr lýnitt hafa TcHti i Jamta- 
1, 190} 4, 124; 6,47. Si Undi 1 S.iariki. 

MmcrUrGðibumetiaGarhnU. GnfpatuDdr, 3, 184. 197. Bn- l T,Google STABA-nEGlSTR. . 293 GruDi]ahéri.bl > Jntunbcinium ; 

bier lítnnu Gruudír lÍggj. í 

XngtrmannaLDdi i Sviarlk!. 
G<i>ll<>'-t'>- (GjiKjörlr). 10, 144. 

145. FjÖrAr ryiír auiUn Dyr- 
'DCS norlan li SkotUndi, . 
Goftdalú-, 1, 271; ^á Guia.lÍr. 

Gobtj, 2, 175. 176. I78( 10, 
290. Go^eyj»r, 2, 178. 180 í 
og Gobejjailraunir , 2, 180. 
Ejjan (ða cjjaniar sýnait bafa 
lupb fyrir Sálptal^arílarmTuni 
i Halogalaudi 1 Noreg!, hvar 
enmi teilir Gudöe. 

Go»j()l> (aonarí GoðJijoS), 11, 413. 
FúlUS irm bjgti Jiau ivakíill- 
ulu Gotlond, ■janœila nafn. 

Gotlönd, 11,413. L5nd {lau, 
nia Gotiotiin by^iu; hi'raf 
nftrnia Galland, EÍgouland og 
ReibgÐtaland. 

GabnDr. », 325. Fjllrbr i Ran- 
liki i Tikinn! 1 MDrfgÍ; uú 
GuIiRorea l BahóileDÍ i S*ia- 
nki. 

GoflDarqðrlr, 6, 251.352. Samk 
•eiD nú katlail Randertfjard 
og iiin af firbi Jieisam OuiJen- 
aat i Norfir-Jótlandi 1 Dau- 

GabraDnr, 6, 273. 274. Bœr i GolatiíngilaDg, 10, 41 1 ; ajá Gula. 
^ínftslðg. 

Gbl&pd, 9, 301 i ,\i Jolund. 

Gorg3«iám, 11,392. Liklisa héf- 
ab Tit> hie 5«^ Frlika- eta 
Stellinar-baf, fyrlr innan PÍOi- 
tnvDDÍ (Bd SwineBainde) i 
PommerD. 

Goiar (Gauiar). 1, 125.250; 
4, 42 ; 10, 375. Innbiiar eyar- 
innar Gollaodi 1 Sviarlk! 

GoUvtk, 3. 110; >iá Gautavik. 

GotUnd (GautUod), 1,125.260? 
2. 288; 4, 42. 155; 8, 272; 

' 10, 29. Eylandifl GoUttnd i 
Svianki. 

GolUod, 9, 4 i iii Gaulkad. Gotue,kr, 4, 42. Si'.cm .r .1 
Gotlandi i SvÍanU 

GotuTik, 3, 109 ; sjá Gauunli. 

Gri, 7, 222 j ,\& HolmÍnn gri. 

GraT>arbe!1br (Grandar- Grundar- 
beitr), 11, 371. 373. Seinna 
kallaliit beÍBin Gratktmote, 
■kamt fyrír (DnnaD Vcbiðrg á 
Noiíbr-JölIaDd! í ÐinniSrk. 

Grafdalr, 7, 301 ; 8, 142. 208. 
287.4t7j 9, 19. Nú Gravdal 
ÍDD>RTertit TÍd Htarfine* fjiir 
norhaa Björgyn * Morthiirla- 
landi i Nare);i. 

GrandarbeHr, 11,371; íjÍGraB- 
arheidr. 

Grandi. 8, 208. Bkt i Noregi; 
kannske nílæ^ Grafdal , far 
^Fsium bxum cr ilengtaaman. 

Granmar, 9, 166; ijlt Grenmar. 

GratiígTíf (Graltabcrs, BritU- 
gröO, 9, 364. BxTÍHaWaDdi 
a Upplöndum i NoregÍ; dú 
Creflcgref (2 bœir). 

Gregoriuskirkja tNiSarttiiifinind- 
he!mi i Norcgi, 6, 267; 9, 
25. 129. ^ 

Grenjar. 4, 95; 5, 168; rdngt 
fvrir GreDmar; nl. um" g)i^ 
ul „ui" og ni t!l „nj". 

Gieningar, 5,22; ijáGrenningar. 

Grenmar (Greniar, GraDroar), 4, 

95;. 5. 168; 9, 45. 166.167. 
310.503} 10,396. SjtíariiIfaD 
i GræDlandi eða Grcnmil[4i á 
Veitfold í Vikinni í Norcgi ; 
•eÍnna k.UBt<I<t ijoaniban milli 
Vtslfoldar a( autun og Lim- 
gartisiBu ati TCitan , Grenmar, 
pó einkum idÍUí LángainnJi 
og Skeni- cbr Skifiu-fjartiar. 

GrenmSrk, 4, 20. Sama lem 
GriEDlaad í Vikinni i Noregi. 

GrenniDgar (Grcningar, Grei- 
úngarj, 5, 22. Sel 1 ValdalÍ 
á SunnmirrÍ i Noregii DÚ 
liKTÍnn Grönníng'eii, og.iýDÍit 
þá rclU nalni6 vcra GneDÍngar, 
eioi og ilendr i Hcimtkn'nglu. 

Gretli). e«« GeitÍi-vik , 8, 396. 
Bxr 1 Noregt, á LlppliÍBituin T D,o,i,7.<iT,Google 294 STADA-ItBGISTn. Giw 

GricMT, 7. 96; ilá Ginlr. GrÍDdhdlmwima (Grandh»lni*. 

Grikkjar, tl,315; ijá GriUiir. (und) , 8,424-, 9, 17. 119. 

Grikt).r(kr, 1,275} 6, 147. S>mt 299. 374. 443. 504. Snndib 

■em Giikktand. Fritngtn nitli Noitrcjjar ab 

Grikkir og Gríkkjar (Girkír, Gcrk- aDitan o^ Tyimtji^T ■»}, vcsun 

ir), 5, 137. 13& 361. 364) tta nnrbveiun, ■k>mt fyrir 

6, 136-39.145.147.157.160. ounTuníbcr,; í VeílfoldlVik- 

161. 163. 168« 7, 96. 329; inol i Norcai! 

8, 148. 301; 11, 315. 316. Grindr, .1, 255. Ömcrm i E>1- 

Innbilar GrikkUndj, þ. e. ^H tninitiinsnUndi 1 Borgarfirii, 

ftróka kniaradBinis. sunnin á liUndL 

GrikkUnd (Gridind), 1, 137. Grjot, 8, 170. B«r 1 I^SutíN 1 

141. 275; 3, Sa 62; 5, 5. (irándbráni i NorrsL 

136.363; 6, 167) 7,93. Or).>ur, 8, 172.174. Bw i 

194. 329-, 10, 241.242. 371} Orkadal i þi4ndh«mi INDraÍ, 

11.415. Skr.TradaasGrÍkkji- nii Orötte; >br. GTýúnf^. 

nki. Sio koUutiii Noitraenn Griilupollar , 4, 54 } ijá Gúlo- 

hab griika keÍMndsmi } tbr. potlar. 

MÍklÍMtttr, lnnbTSf;Í>r>rnir Grófi, 9, 441, B«r l Norcci, á 

kalluHnlt GrÍkkÍr og GerkÍr; UpplíSndnm? 

keiurínn (lem Nar«n>eDn köll- GrúitabÍr, 2, 252; t)á OTniMtir. 

ubu loniinf;), Gríkkjaknndngr, Grúivin og Groitun, gem er rán|^ 

OS i'Í^ ikáldanum Grikklindi faert fyrir Groiain , (Gáair. 

jíifur og •talþeuf^U, 6, 167; rán)^), 11, 361. 393. Llkli|;a 

off IFm. S. 5, 5. þýHir Gríkk- ^mti itatlrinn Cresnim tMm- 

Unds KJ'^r: {>n1i. Si icm er ncfadu Iindiptdtsi, TÍb Oda>- 

nr GrikkUudÍ kallast ýmisl: flj'ítsmTDnlS 1 Pommcm. 

Gir«kr t9x Grícikr. Gnind, 9, 435. Bær i Ejiafiiti 

Grikktandscjjar, 6, 135. E;)arf»r norCin á Isbndi. 

i Ægeiska Iiarinu, fyrír aiistan Grundarbeiilr, 11,371 } ijá GrmS- 

GrÍkktand. arheifcr. 

GríkkUndsh*r, G, 134. 139. 161 ; Gmndli<i1masund , 8,424} iji 

7. 85. 86. OK Gríndholmaiund. 

Gríkkialt, 7,86. HafiSiiI)Grikk- Grundir, 3, 1H4. 197. Hcntcta 

land, cjnkum þib Æf^ðki. ^J((^ miLli Jötunheíiiu oe HÍM- 

Grimaikar«,3,139. K1^fyiirfj5ll- lind*; iji þessi niirn, »o og 

in milti Bjiirj^Tnjar o^ Ali'ek- Gl«*iivellir or Gnlpatnndr. 

italaá NorbhÖrWandi I NoregÍ. Grftínf^. 1, 35. 36 ( 2,41. Bkt 

Grimibær(Grímiskcr),1,23.Sama \ Gaular- ct<« >ö hctdr Ork>. 

■em nukallait Grcal-GrÍNisAy, dal i þrándhcimi 1 Noregil 

i tincoIluAÚ'e í EnejandL kannske umi oe Gijiitir. 

GrímseT, 4, 281-83; 9, 3t7; GTxniUud, 6, 298: tjm Gnm- 

10,59. Ej.fyrirþfn^jarlitnKÍ land, 1 Amertka. 

norlin ■ Itlandij heTrirtuidÍr Gianiiund eta GrtenfncÍuund, 

VaÍtaJjlDR. 10, 22; 11,379.391.394-95. 

Griniincs, 2, 203. Sveit i Araei- Sundft milli cyanna Manar <>|t 

þingi, lunnin á Iilandi. Falitri i Ðanmörk} nn Grftt- 

Grtmtsker, 1, 23; sjá Grimihtn. *Und. 

Grimstúnea, 2, 6. 7. 11-14. Greniti 

•Befr l Vitmdat I Hiinavatm- MMal 

|i(Bgi norAan i IiUndi. á Iih 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle GivCb. ITAÐA - BSGISTn. 295 

Gf«nliisJMw><l, 7, 249i 8,311; Golakrtá (GDna.kná), 11, S75. 

9, 600. 501. Sund!ti T% ejaa Fljiit ■ VúdUadl, Ukliga lanu 

GrxDiD); , nn ílranningen, ttm nú kallait H'amow í 

DDrbiDVcrtt v!ti Maitr á SuaU' Mi'klenbarf; ■ {>}rH tkilaadi ) vitt 

. hÖrtlalaDd! i Nore^, {>etta Ojnt stendr stabrinn Ro- 

GrBningiaiDDd, 10, 22] •{< alocJr. Arinnar vindierika nafn 

Granaaund, var Coderukaa, 

GrXDland (Gmuland), 1, 234; Gubbrandidalir (DaUr), 1, 6; 

2, 215. 245-4«! 4. 176. 279j 3, 71. 73; 4, 8. 83, 88. 94, 

5, 21)9 j 6,190.191.29^300; 286; 5, 23; 8,42.57; 9,33. 

10,24.111.317) 1Í,-4I1. 143.226.236 37^373.377. 

412. GrKnhnd i Amenku, 396. 484; 10, 181 201. fiannia 

|i.e. Veilrhálfnnni. Land.rfílklt) katUblit tá hluti Upplanda, tr 

kallait: GræDlendlDf;ar, O)^ ti la miUnra ÐorraljalU að norlb- 

Kia er af Undinu : Gránlenikr. veitan o^ norban, EjstridaU 

Grtcnland eba GraFnUndir^lki aK anitan, Heibinarkar, fioUii, 

(Grenmiiil) ; 1, 279; 4, 20. HaSaUnda 'oK Valdre» al inoD- 

30; 10, 196. 209. 214. f>ab an, an at veitan atiereÍndi 

cr víit al> i ÖUum ]i«tum itot- Ungal^all Dalina fri Fjarta- 

um meinast GrKnland i Vik- fjlk^ SunnmEeri a^ lUumdKU' 

úiní i NoregL Fjlki ]>etU lá fjlkl. GubbrandidaGr iani»an 

lUQhverfíi Norlbijö, vatn luim- þá hFmmbil {>vi héraSí, er 

■n á }>elamörk, milli Agba ab dq' kallail GitliíbrandidaUn t 

TeMan og Veatfoldar al auitan Moreei. 

.<i|; ail suDaaD, Jte^r Agbir og GuAdahr (GoBdalír), 1, 270. 

VeitTold nátio •amaD. GrœD- 271; 2, 207. Dalir, meS latn- 

land, lein n^lhiit 7, 42. 43; Defndum bœ, 1 SkagaljarW- 

9, 307. 325. cetr eÍDSrel ikil- dÖluni, norban á IsUndi. 

iit nm GnEnUnd 1 VikinnÍ, GnOdielir, 2, 63. Jieir lem byitU 

elnioj; um Grtenland í Vpp- nýnefnda dali. 

litndum, lem einúufnj nefniit Gnber ct>a Gnbevjar (GDbaeT), 

i Fm. S. I, 60, hvar leitrar- 10, 126. 128. 129. 143. tj 

tnaiinn þú er avíii. Grsn- vib Sitíriimnla Tcstan á Skot- 

Und í Upplöndum er •litib Undi; nii Oigha. 

haia verib nokkr hluli ^olm GubreksilabÍr (GobrekistabÍr), 6, 

o^ HabaUnás; siá H. of; fi. 323) 9, 489. 52á. Bter i 

GrKnUndidrotlinn, 7,41, Saroa jþrándheimi i Naree!. 

aem Nnrej^i koDiinrr. GufárOt. 1, 285.286; 2,24. 

Gr(mUndshar.4, 177. Har.bmilli Ujnnib á Gufi i ^ýmm, 

IiUnds ogGnenUnds iAmíriku. i þverár[>ingi veitan á Iilandi. 

Grienlendinear, 10, 111; og Gul, 10,153. £j i UndamiBr! 

Grœnlíntkir menn , 10, 112. NorthÍlrtaUndi og Sogat f 

Innbuar Grænlands I Ameriku. Korcgi, nú Gulðe l SoniL Á. 

Grænzkr, sá sem er arGranlandi beiiari ey var GnU]>ing balditl. 

i V.kinni i Norefi!. keoninR.r- 1 , 31. m 297 ; 4. 18; 7, 

nafa Haraldar Outtranbaraonar, 136. 139. 

ijá mannanafna-reinslnb. GnUþinntiig, 7, 3 ; 9, 252. 254. 

GrJ>D, 9, 363. Bær á HaflaUndi 255. 259. 263. 293. 317. 325. 

i Uppliindum i Norep) nú 332.372.387.429.438.499. 

Gran. 600 ; 10,153. þannig kalUst Tjlki 

GuOaej, 10,' 127; tiá CaScj. þau tr itw !<%)>> nr'uilm t>l D,o,i,7.<iT,Google S96 fTASA-nEGlSTR. r GdIi I lA T Fjortn- Fjali- of; Sjfpia-fjlkí, 
SuDD- cg NorBbiÍritáUDd, 
Ci>l.blii|t>iDem>, 9, 256. 263. 
264. 499. ).«Ír .eiD Itjiijtgu i 
GolaþniKilöcuni í Norcp. 

GDUWgitil, 10, 65, 56. 58. 

£ft; vIB Gauteir. ikuDt ÍjtW 
*Dit«D lindiihdlniiDa, Dii Guld- 
btrg, á Veatra-Gaollandi i 
SvnrifcL 
GqUct, 10, 72. 154. Ej toUd- 

Tcrtlt YÍb ejn» OrCoat i RAn- 
riki i Víkinni i Koregí i nú i 
Bahnilmi ■ Sijirtki. 
Gnllhan»r, 8,72. Hamir nilr 
lÍB l]iJi'ti!nD TÍð GnlUsinD dí- 
Itc^ NiWdsi 1 þrándkeiiui i 

GnUvuta, 7, 94. Borgarlili*b f 

Miklasarili. 
GnUjn (Gjllin, Giiir), 9, 381. 

Bcr á HataUndi á Upplðodiun 

Gnmane., 9, 7. 11. 17. 28. 31. 

89. Í05. 137. 141. -22% 225, 

Bœr i Valdreii i ■ Upplöndbnt 

I Norcgi. 
Gnndakriá, 11, 375; (}i GuB- 

>kr>i. 

Gi>i>n.»I>ier, 9, 268. 272. 276. 

Bkt Dilo'M SsheiiDÍ á Veit- 
fold 1 Vlkinni i More^; nii 
Gunderiby. 

GnnDbjamarikcr, 2, 214. Sker 
eHr ejir i GnenlandahBfi , lik- 
li{;a pECT aSmu «eiu nú kallatt 
Ðafieíl«-cj)ar. 

GnnDhildarniýr;, 11, 26. M^n, 
líkliga tiK Haraldskjcr, nálo-gt 
Jetlinge (Jilangri) og Veile 
iVöUum) á Jdtlandi i Daumörk. 

GunDTaUsborf;, 4, 55. Borg ná- 
lœgtSeljnpollom a Frakkland;, 

GuDDTOrp, 4,241; sjá HóDtKirp. 

GýgÍiTÍk (Gýpik), 8, 417. Vik 
iutlr M BjrtrRjn á NorthSrSa- 
landi tNorcei ; nú ^sMvig? 

Gjliandi, 9, 305. 506; >ji 
Gidlandi. 

Gjllín, 9, 381 1 •já Gullja. Gn.-IÍ^ 

Gvrt!, 9, 496. Bær ! Nareei, i 

þrándbelmi? 
GöluskeRfijar (Ganluskef-giar), 1, 

247; 2, 89. fcir .em bj««. 

Í Götu á Anstrey i FærcTJnm. 
GÖtUTik, 3, 120; jji Gauurtk. a 1 No (Hc), e, 383,.B«rei rcgi. Habalaud (Ha|iallaDdX, 1, 6. 10; 

4, 7, 9. 10. 83. 88. 145. 146. 
. 152. 2á9. 287; 6, 340i 7, 

214. 324. 342; 8, 43. 44. 

168; 9, 290. 312. 313. 320. 

347. 351.Í63.364. 365. 381. 

383. 395. 396; 10, 167. 169. 

175. 181. 210. 377, 378. 

^nnin kallasi li hluti Upp- 
landanna i Norcgi, er U milli 
Raumarikis og UringarAis »S 
.uDnan, fotns ai an.Uu, VaU 
dresi aS veslan, og GulitR'ind*- 
dala ab nortian ; og samiiarar 
hérumbil 'þvi niiverandi Hadt~ 
land eta Land. Nokkr hlntt 
HaLtalanda meiua sumir aB fjrT- 
nm hafa bevrt lil GræDlandi i 
s^ G. ' 

HaBar (HauSar), 7. 9; 9, 312- 
13; 10, 424. InDbiiar HaBa- 
lands i Noregi ; viB ]>á er Nor- 
egakonnngr kendr i 7, 9, og 
kallabr HaBadrottÍnn. 

Haddin^jadalr, 8, 432; 9, 367. 
Fylki á Uppliiudum i Norep, 
milli þclamcrkr og Hríngarikís 
aS lunnan og austan, Valdress 
A norBan , og HBrÍalands aB 
TCStan ; nii llallingdaL 

Hádjri eSa Hacjrí, 9, 37. 151. fjrír norðan Agbir, á Rogalandi 

i Noregi. 
Híej c«» Hdejjar. 8, 187-88 i 
■ 9, 29. Ej á FjÖlura ( Norep ( 

nii Haaie í SanaM'i. 
Haejri, 9, 37 ; sjá H^djrÍ. 
HarnarrojnnÍ, 8, 367; sjá Ilefo- T,Google 8TADA - REaiSTR. 297 Háfr, % 234. Bœr i HoIidtd i 
Bángir^ÍD|^ iimiiaii í liUndi. 

Harraiiei, 3, 107. Bkt j RciBar' 
firii 1 K!jljarcllt]inigi , auiun 
á 1]Ud(1í. 

U.fr<fic>rtr, Í, 239; 10, 190^93, 
og H«rr.vif!r, 10,378. LíkUg* 
beldr Baftfjord eBa 0a/<^ 
vaag, noATutJiD á Jalri * 
HogatoDdi , eaa B<ikiiaTfjdrlir 
(Bokkeitfjord), lem cr norbar 
á Ro^landi i enuiD itdmStaf- 

Harr.fjiirír, 2, 214. Fiörír i 

Grffntandi 1 ArriFríku. 
Hafriaíl, 2, 256. GilJb viBHafra- 

tinda 1 Siíiiad«l i Döfuin vulan 

d Iiland;. 
Hafraví^, 10, 378j a}i Hafri- 

iÍ»>%r. 
Haftteiiiiaaact (Hallarheíiniannd), 

8. 421} 9, 13. 111. 224. Af 

ðlluni þessam itltbuiD er aubsiB 
ad sand ^esai har* kf-il f^rir 
Moiun Tiinsberi; vib Veitfold, 
cn ekki •ili eyna Trums i Liin- 

Sirðsifbu i Vlkinni l Noreei. 
adalr (Hatlardalr) , 9, 363. 

364. 38U 10, 180. Bær i 
Rauinarlki i Norcgi} nii Ha— 
kedal.- 

HákallastrSnd, 9,430. Str»na 
tS, BjarKjn i NorUiörlaUndÍ 
i NDregi. 

Hakartkot, 9.420) sjiHaltarskot. 

UAkonargartir, 9, 398. Garer i 
Oilo i Vikinn! i Noregi. 

Hákonarbelb, 1, 46; 4, 18; 10, 
3B4. Ömefn: f landi bœjar- 
ins HeífírCnikamtfjFrirsunnan 
Bjitrgyn i Noi%hi>r(BUDdi i 

lUlacno, 8. 304 } <já Halcjn'. 

Haidl. 8. 310; siá Aldi. 

Hfllejri,3,g0: rdnst fvrÍrCiseTn. 

Halejri (Uálaeyri, Hálny). 2, 
79 90; 8.3ö4j ibr. 1, 27 og 
12,26. Helii'ngjaejri. núlht- 
tittgör B Sjálaadi i Ðanmfjrk. 

Ilálcvfti', 4, 2ð6; og Haulgar 0|{Hö1g>r), 1,7.306; 
2, 166. 252; 4, 232. 234. 
257. 259, 325. 326; 5, 73; 
7, 132. 134. 344} 9, 319} 
10, 184. 195. 292. 308. 386. 
390; 11. 42. lunbjggjarar 
HálogaUndi i Noregi. 
fiáteyskr (HilcTier, Wíhjsa), I, 

2o3: 2, 143 f 4, 296; 7,216. 

344. Si sem er >f Báloj^ 

landí 1 Noregi. 
HalUnd, 4, 9; rdn^ IjrÍr Há- 

logilaDd. 
HalUod (JljaltUnd og HjatlaDd, 

lt,59, eru ránencfni). 1, 26. 

30.115; 6, 74.295.311.315; 

318. 324. 326. 33Í. 436; 7, 

4. 180. 315; 9. 13. 14. 15. 

109. 111. 113.224.275. 293. 

415. 417; 10, 50. 54.56.59. 

65. 66. 68. 70.362.407; 11, 

59. 211. 223. 224. 230. 337. 

343. 358. 363. Sama sem nii 
kalUst Halland, í Svlanki. 
Fjmiin lá tsnd þetta undir 
DaDmilrk, bvfinvcgna ^b lika 
kalUit Ðanabjgt>ir, 10,65.68} 
og af þvl J»b U mcS Jdt- 
Undshafi frá Gautclli og inbr 
til Skáncjjar, kallast ]>bH eptlr 
■(stöbu linni Hallandijila, 10, 
68. FdlkiS, ijá 3 nEestn nHf^. 
Hallandifarar, 6, 74} 11, 224; 

HaUaodsroenn, 6, 324; og 
HalUndíogar, 11, 224. 225. 338. 

351. Innbúar HiIUndi. 
Hallanes, 6, 406 i iji Hællomes. 
llallarheimisund,8,424; sjáHaf- 

Hallketsvik, 1, 169. VikvÍBsam- 
ncfndan bee fjnr sunnan ejna Höb 1 [ Norc ficerian beitir nd HaldkJeÍXÍ- 
vig, og liggr að aniUulverBu 
Tib yoídentfjord. 

HallvarbskÍrkia, 7, 174.212.228. 

27a 338. 354; 8. 231. 396. 
407. 409i 9, 143. 227. 276. D,o,i,7.<iT,Google 298 STArA- REQtSTR. H«. 

285. 414. 510. 311. &35-, tð, II*n>>r, a, 37. B«r < Hmukt 

7S. 419. 429) 11. 345. Ein 1 TntDÍnn Veai á Vcnu.Undi 

■r kirkÍUDBm i Otla i Vikinni á Stjarlki. ^ 

i Noresi. Ikmar tiUi (H.mendr), 9, 14. 

BálwiUDd, 1 , 26 . T^Dct fvrir 113.3;». 377. 394. Slw.Uila' 

HalUn^ ' —'■ -^ ■ ■ " ... HallBnd, Of; 4.306, ráoi^lfTÍr kaaiuÍDer. 
H&itaUnd. Á b*lnini þeunm Liíle tlaf it þan Rtta nöln Hamar mikll, i HeibDitM é. 

I tuUnuni. UpplöDdum i Nareví. 

H.tonl»id ^HoUTfrUUaa, Höl' H»i»r mikli, 7, 346i 8,46. 

o|ti>1»d), 1, 7. a 10. 165. 396i 9, 63. 232. 279. 298. 

169. 296. 302. 306} 2, 1. 17. 406. 433. 441. 443. 448. 487. 

144. 174-76. 206. 215. 217. 488( 10,14.49.50.75.93.96. 

219) 3,14 73.82; 4,9.23U 98. 99. 118. 133. 148. Sbr. 

33. 375. 296. 320-26. 32a HanMrkaup^ÍDKr. Kauprt.aro{; 

373; 5, 2. 3. 125; 6, 30i 7, I>!iknpistollnartiauiUnv%Talnft 

10. 100. 111. 216. 322.343; Mjiir. á H.Jlmiirk á UpplÖnd- 
8, 183. 185-86. 311-12. 370. nmiNoreei; nU b«BríDnS(ar« 
373. 390; 9, 251. 308, 33a Hammer, 

341. 438. 454. 466. 469; 10, HimarcT. 9, 470. E*j>n Ham- 

1. 74. 201. 272. 292. 301. oerð* i Silpti á £Úlag*U>di 

305. 307. 308. 412; II, 126. i NoregL 

þannln kalUfciit enn nTrtutl Hamarkaupinp', 8, 46, Ö7. 56. 

hluti li^lfs Noregs; A norUD 296. 3Í0. 437; 9, 23^ 233. 

UFinnmilrk, >b loananNaum- Suna aem Hamarmikliáundui. 

dalafrUi. Hálof^aUDd kaliait fiamvmynni, 8, 367; ijá Hern- 

Dd Belgeland, oc aimatarar anujTDDÍ. 

AordJondntet aniti. Innbjg^ HamarifjÖrfcr, 7, 217.346. lik- 

{anirDÍr kallatt Halejgir o|{ liea fjÖHiriDn lem feDgT inn 

Hbl^, ojr lá lem er *f Há- tir Haraari, Dd Haamtr , A 

loKaUndi Hálejikr. NorlfaÖrBaUnði 1 Norc|;í, ac 

Hjl,, 1, 87. 88. 89. 130. 131 1 nu kalUit Sindre O*terfjor£ 

4.22) 10,237.386.387.424; Hamruuad, 9, 28} 11, 131. 

11, 32. 179. 181, NuTerandÍ llöfa v!« Tutteritn i KorS- 
Halt TÍfl LimalíarifanDjaDÍ í tnKri 1 Noregí} aA Bomwier' 
ÐanniSrk. tuad, 

H>lmiar«lk eba AileÍUrvlk, 10, HaraldinB. 11, 230, ibr. 6,297. 

125. FjÍlTbr rettan í Noi«r- RiriD milli Vc>trh>r*iniogLim»- 

SkotUndi ) kaDDike líilrbrinn fjarbar á Norfci^otlandi i Dan- 

Mtymt vib lamnerndaD httn« roiirk, abr, LiitbreíB, 

oc i aaiDHcfndrí iTcit i Su- Harbáner, 1 , 64. 86; 7, 246} 

tktrland. 8, 127. 193; 9,14.111} »br. • 

Halmæi o|t HalUnea, 9,15. Séu 1, 48 of( 12, 30. Fjörtr mc» 

Jicsii Dörn ckki rauo^ fjrir lamDcfDdri bTftb Tcitan nndír 

lUlUnd, aera itcndr i totan^ HuklafjallimilliSunnhörbaUadi 

uiu, er Itklif-a mcinl ncaii! tÍI og Vori; nti Bardanger, 

ina Nid á HalUndi. HarbeDiíir, (HartenBrÍr 0|t HarB- 

miibdmar, 4, 372; ijá H<ibr^ en^), 8, 51. 353; 10, 78. 

Ualur. 8, 379; t)í Holur. lDnbjg^jararHar'laD0r*<NorB|ri. 

Híljj.er, 7, 344} .jíHiUjah!. Haplfliirtr, 10,66; .iá Bartl- 

lUlœj, 8, 304 ( .jifelejrí flörlbr. 

D,g,i,7?<iT,Google Ifa. STADA - R^GtSTR. ^QQ 

BaMaan (Bjutluiui, l^arkiOD), RauBar, 10, 424) «)• tttUl. 

8, 171. B«n- t Ðafn/íaUI i Hau|;ai!;ií,2,233{ jjáH&'gmn. 
GallbniDd*d{iluni f Noregi; nii Hauf^r vi4 KanDnind, 1, 16; 
Nfrrfcintt e1b« Jerb'mi. 10, 207 ; og 

Hprlisr Eb* Hai«aiör, 8, 133) Baugar tA HulKj!u«aBd, 10; 

9, .43. 163. 503. Fjiiitr é» 360. BærinD Hiugar, nú 
firbir i laadamvTÍ Sunn- of> Houge, i ejnni KSrnit, bú 
Mortihlirbalaadi 1 Noruri, oe iíarRra, á Rocalaadi i NoTnn. 
þiliklÍKauiii>ShTertaúvcT>n<Ö Haugar, 7,312; 9, 39.273. 
Mor^fjard eiti BörgtfJ^, cba jþíngiuflr lifl Tdnikaf á Tcst- 
bilir ])c)i;r firilir. fold í Tikinai 1 Nore^ Bcr 

Hwekiej, &, 124) nlngt fjrir yar Hannfcín* lialdiB, lem BBTn- 

BiarkcT, seia slendr 1 lataaaiD. ÍJt 7, 176. 312i 8, 24S; 9, 

Hamir (H>m.i-, Hcyiur), 7, 10. 7. 89. 153. 167. 224. 269. 

14; 10,412. FjÖr«r á Hi' HausatlríÍDd (Hujeaitríínd} , 8, 

logaUadi i tian^, í Sálpti? 136.203.212. StrSndin innn. 

Hamnd (Haurund', 11,125. Ej anfnin tRiSúknadaUlíínliikanil 

taa nii heitir Hareii, inn ií íjm ntan hKÍnn Norbnei , i 

BrcÍb*Hindiun í Suimnueri i Siwni i Nortiti. 

Noregi. Hausamud (Hncajund), 4, 14; 

Hanindarnaitr, 11, 125. KalUiat 9, 51. 175; ?0, 2M. Snndið 

Dii Suie^ord, og er cnn ianiti nilU megínlandi og norbanilr. 

hlnli Storljarbar i SunnmKri 1 hlota cyarinnarKörmt • Ra^;a- 

Noregi} tbr> HðnmdarfíÖTbr. landi í Nore^t. 

HaalEjiarsnnd , 10, 380. Eplír HanguundlAgba- AnH-oeAnM' 

(amanhcngúia lýnist •und twtu innd), 4, 124) 9, 14. 113. 

Tcra uma acm innari kalUit Sundib niilli|>iiriGjj>r(7'J^rr- 

Karmsood; 5}á K. öe), (kamt fjrir 

" ■ ' I, 6, 305. Aa efa iimelni " - ■ vib Steinunnd, er Ijsgr fTri Í(\kbnri amiDan Svlna*' 

VikinDÍfNoresi; ud i Bafaúii- Hangr, 4, 236} 5,. 126. 127} 6. 

Un! i SvfarikL 36. 37. 129. 442. KoDÚngahii 

Hattardalr, 9, 363. 364 { ijá i Veradal 1 finíndheimi ( Nor. 

Hakadalr. egi , nil Hoag; hkliga aami 

Hi.ttarbamar, 8, 74. 133. 148. hger oe UUUhausr. 

278] 9, 257. HiÍlSi vib Ðip-- Hiugr, 9, 325.334. BæráHaV 

niiU DÍÍfr'TÍfi firiadheiniiljÖTb niiirk i Uppliinduni I Noregíi 

tkimtfri Nibarósiific^dhelmi likliga sami, icm dú kallaal 

i Noregi. ■ realre- eba yerdr«'Houg og 

Batunkot (HaUrikot, Hakarikot), er JlinEslaBr. 

9,42aHðrbivctlan>SkoiUndl, Haugr, 10, 198, i SviþjdK. 

mdu Tib evna Sbt>i 1 SnOr- Haugsvil (Hauksvik), 9,271.303. 

cjjnm. 306. 34a349. Vik vib Osldar. 

Haucbsr, 10, 4lO. KoDdDlabti i rjnvb i VikinnÍ 1 Nortci. 

AánriU > TikinD; í NorcgÍ { Haukadalr, 1, 249 ; 2, 213. Dalr 

katUst annaTS HankstaOir. og bj'gbBrlag i DiilDm Teit- 

Haucloe, 10, 386. Sýa i<t vcra *n á liUndi. Sambr. Hank- 

MRia sem annar* kalUit UgU : dKlikr. 

t]i U. Uaukadalr, 4, 2. DaU meb *an>- 

ll«i>, 1, 1G6. i69í s}i Hbtf. ncfaduio b*. 1 Bistniptánif D,o,i,7.<iT,Google 300 8TAIIA - REaiBTn. H.,.Ht. 


LundL 

H*uk»i1, 1, 26ð. 366; 2, 6. 7. 
10-12 1 3, 20. Bktí T>ti»d>l 

Í HlÍDtTtlDlþDgÍ, DOrtlUl á íi' 

H.iikd^lir, 2, 213. Sá ,tiB et 

lÍTHiuluaal, TciUD áijlmdl. 
H>Dk», 10, 341, €» i 12, 227. MÚ . N««t Haiik.aj«t (F\M, 1, 23) 11, 
187. Fl}ölib /fuliilkr DorlFaD- 
Tcrtt vili Ltndiscjr (LtneoJn- 
Skire) i EngWdi; BDnan 
lulUð Hnmn. 

Hiak<uliir, 6, 448; sbr. HaucbKr. 
KondDf^ú á Kinrfki i Vik- 
ínni f Noren. 

H>i>ktvfk, 9, 306. 348} <ii 

H>D«.ft. 

BaDbjir, 10,390; ijJHáleyf^r. 
HanlKir, 1, 7, iji Hölgir. 
HanlmRar^r, 10,391; íjá Hólra- 

Hanrgiland, 2, 192) ijj Hörgi' 

Haiu-IinUnd, 10,893; <já HilHla- 

tand. 
HauakaldauUr, 1,249. Bmri 

Lauirdal t DSlDm Totan i Íi- 

laDJi. 

^at»n>nd, -10, 377. 378! >í> 

H>)ialand. 

H^ll!i..ej (HclíÍnieT), 11,374. 
378. 382. 383. % fjrlr Tc.tan 
Býecn. rjrmni á VindUadi, nú 
, í Ponimem. 

Hcfeai-(Hjrt.»r-H>mar-He™ar-) 
mjnni, B, 363, MynniB á 
fiHlinum Herni (HcAjI er ráagt), 
8, 164. 367, i NorBmXrl > 

Hefrine'' öa Hefrine, 7, 3; 8, 
72 [10, 411. 412. Hörbl TÍfl 

þrindheíiDifíörb i Noregi Di- 
l»-gt Ni«arrt.i. 
íítM, 8, 164; »]i Hcfearmjnn;, 
<>{; þarandir Ilclni. 

C3ð. 232.396.^5oi.>^i Borganýiln i YiDgnfanBrk í 

Noregi; nd Hæggen. 
HcggnÍr og Hcggrinlr, 8, 899. 

fwir icm biuf^ í Heggnn í, 

Vingnlm3rk i Noreg;. 
Hef^ano, 1.273; 10,113. Sicit 

fjrir Skafiar{>rlarlH>tn!, noi%aa 

i ÍtUndÍ. Hér var Hegrancu- 
. t>'"g haldifl, suD DcIÍDtit 10, 

113, og var bératii f)ingSka|;- 

firtilnu. 
Hegranei, 8, 416; 9, 258. 497. 

rleiid noitanslan líl itjðrg- 

ynjacvíg i Nartibðrb>l>Ddí i 

Noi^g:. 

Hcgr>vik(VA), 7, 184) 9, 29. 
Vik, er iker.t tir BjðrgjDÍar- 
TÍgí Ínnl aýnefnt dci. Eptir 
iieiuri vik er ajtitinn i (igin- 
um kalUbr Vilimarr, 7, 357. 

BeiBabær og Hclbabýr, 1, 107. 

109. 131; 5, 133} 6, 61. 64. 
258. 259; 7, 99; 10, 375; 
11, 207. 208. 229. 231. 312. 
319. 322. 323. 330. 353. 355. 
359. 383. 392. 406. 408. Stdr- 
býli og bitkupuuU ikamt frá 
Ddverandi bý Slctvik i Sabr- 
Jiitlandi i DaDiDÍirk. 

Heibankrigr og Hcilaiktigr, 3, 1*2:2. 
123. 126. 130: 133. Skögr ni- 
lœgt Dofraljalli i vcginnm milU 
EirÍDdheÍnii oe Gubbrandidalft 
í Noregl. ^ 

Hclblijclrg, 9, 444; iidEÍl.berg. 

HcibmicT, 11,374; .j.-i HrbÍDiej.- 

Hciðmor^ (Hcinmork), 1 , 5. 6. 

58; 2, 97. 102. 103; 3, 15. 
74; 4, 7.8. 83. 94.145.148. 
152. 249. 386. 379. 382. 384 ; 
5, 23; 6, 340í 8, 45. 57. 
310; 9, 14.16.113.115. 232. 
235. 290. 298. 313. 334. 344. 
351. 363-64. 367. 369. 370. 
380, 396. 406. 441-42. 451- 
52. 481. 484. 488. 501 ; 10, 
151. 167. 169-81. 193. 210. 

354. Ilrrab S UpplBndnm i 
NorcgÍ, mÍIIÍ. E^itridala »b 
auitan, valDiiai M;Öri >b tmUd, D,o,i,7.<iT,Google Ha, 9TADA - REaiSTR. 801 

Itianian1i!i og Aodati ah miiii- Hclvutr (Hdn- Eln^Hr <u> 

•ii.n>G<itlbiand)dala>biiorUn. STsiotætr), 8, 197. 376; 9, 

Vix lledemarlcen. Iiinby)!({jar. 325. 486. 493. 495. 530-32 1 

tnir Heldr og Helmir, og si 10, 1. 408. Mdnkliri nklset 

•em cr af Hcn>iDÖi-k : Hcltalu-, Níðsrúii' í{>ráadbúniii Norcn. 

HdoTCTjkr og Hcixi.erskr. Helkunduhe%i , 10,114. HtTsÍ 

Heibskr, 4, 151. sbr. 12,82. S& iippaf Ungineii milll Nor«< 

aeta er afHdbmfirk f NorciR. lendiniía- ocAiutlirilÍDea-lldiíI- 

HcÍfcsBii, 1, 31; 4, 18. Sama mifp á íilaodi. 

•cm (oniu k>lUb;.t Eit.viillri Heltir, 9, 473; 10, 69. Ijkllea 

.JáE.~ HiT vwrHeibiæiía- ela bœrinn Hellir í SlordæUrjlkiJ 

Hcilu^i-bliiE haldð*, 5, 250 i Þrú.ahe;mi 1 NoreeL 

7, 136. 139. 9,1Í» HellitGrtfDgar, 3, ,120. loiilniar 

HcÍmÍr, 9, 312. 313. 5>D» um Hetliif)ar)l>r d Í.IaiidÍ. 

HcÍair;herir{>áHci)imorfc,eptir HcUiaf)öt1n-, 3, 120. FjifrSr hfi 

fljdtam rr>mbiirti, TCnh il>f- NorbfitH I' AoitJÍÖrbum i I»- 

■ett : HeÍTnlDðrk , og ^>r>f landi. 

iDj^dal: Heimir; og „beini- . HelliilíöiV, 9, 401. Liklin armr 

Terilr", 1, 7, abr. 10, 195, er áLe-ijdiiun) á land^RiKnVcnii- 

' ^á Mma lem „heinvcr.kr''< abmdi i Sviarikl og Vinpil- 

HcimnGi'(le. ; {lor.teiitnHdmne. n>ark>T f NoregL 

í mannanafua - re^.tnmDm). HenÍJTikr (He.liidr), 8, 425. 

Barr i Rauniariki i Noregi. Yiknnur ídd fri HelUiej tih 

Hcimr, 4, 9i aji Þr'índbelmr. SandiíSrS á Veitfold i VíkÍDm 

HeimTcrakr, 1 , 7 ; sii Hcimir. i Noregi. 

Hebir (Heimir), 4,104; .br. 12, HelloniH (HaUanea), 6, 406. 

81; 6, 340, .hr. 12, 159; 9, NeaÍt >D.taDfram xiS HDmni- 

312. 313. 344. 367. InDbitar mTDDÍ i EDgUndL 

Hciameilr i^NoregÍ; lamkr. HdmÍDgaborg, 11, 188.189; a)á 

HeÍDmörk. Hemingahorg. 

HeÍnmark, 10, 354. iiama .cm HehiDajalaud, 1, 62; 3, 75. ?& 

Heitimörk. EptÍr þetau landiin. 82; 4, 106. 107. 3l4. 315; 

eldra bciti eru nöfnin „Helnir" 5,67.117; 6,21; 8,64; - 

og „Heinver.kr" mjndub. 9, 487) 10,2. Herumhil iam> 

Heinier.kr, 1, 7; 10, 195. Si aem nú HeUingeland i SWa- 

Mm er af HeÍD- eti> Hciðmilrk nki. Landsbúamir: Helatnffjar. 

1 Naregi. HeUlnj^japart, 6, 425. Nú Ha- 

Heitnaiir.hni, 10, 47; ijá Hcr- tlingi í Suuex i EngUDdi. 

laE.bni. Likliga tkiÍ réltara A leta: 

HdgaTcll, 2, 22. Bcr i Hclgafclli- „Haslingiaport''. 

Eot I ^drsiMiiliiiigi vciUD i HeUingjar, 4, 315; 8, 65. 66. 

UDdÍ. Innbuar HelaingjaUDd. i Sila- 

Hclganci, 6, 83-83. 176; 10, riki. 

403; 11, 209.210. Bær(?) ■ HemÍD|iia- (HclminKa-) borg, 11, 

Nortr-Jdtlandi i ÐanmUrk. 188. 189. > EnglanclÍ. , 

Hclgaietr, 8, 197. 376} ajá Hemra, 3, 183. 197. A. mÍlli 

Helgiietr. Biulandi og Jiilunl^iina. 

Hcleaiund, 8, 328. 331; 9, 38. Herdalir, 4, M., Ðalir i FIdo- 

153. Nú iVy fíeUeami, alumt Undi. 

rjririunDaDLiBandÍiDuaVealr- HcrdalÍr (Herdalr, D>lr), 8, 31. 

iigðuia i Koregi, 32 1 abr. Herlðnd. Uerja- eð> 

" D,g,i,7?<iT,Google STADl - RBaiSTR. Ha{ölfidatnqn Í SriirAit ad 

BtTJedalen. 
BatíM (HafcUi), 7, 217. 230. 

M6t Ej nortireitr if FenhnoK 

á NoriihuiMaadÍ i Nmwn; nú 

H«rlí. 
Hn«lnvw, 9, 260; 10,130.121. 

Litíl cy tkaiBt frá nýncfndii 

HeHHu; nú HertSvar. 
HeTbtta, 7, 230; j}á HgrliU. 
B«jju, 9, 310; .já Rjgjir og 

AreTJar. 
H«rtÍ«-, 1. 168; 4, 30S. 341; 

5, 18; 8, 84. 198. 340 { 9, 

310. 474; 11, 122.124; .br. 

Heman Ej)ir i SaimmKri f 

Nore^; nU SSríer. 
Here^u, 9, 469. . Ejj^ir i Há- 

logákndi t Noreili; nú/ferse. 
HeKTÍ>r, 10, 55; ajá EkreTJar. 
HeT<7J.r, 10, 131. Ejiin^rraii 

TejtuTCrbt TÍTi SkolÍand- Eann- 

»ke réllark T«BrT ab lcaa „Her- 

ej". Sla-. Herser- 
HereTJarinnd, 10, 131. Nil .fr- 

ronjund vib nýnefnd* eí- 
Herfili, 9,48. Ej'.MtrfriHo.tr 

á SannhortMUndÍ i Norr^ 
HerJDlfihölU teiHerjolfihiSfa, 1, 

236. Li^lq^ i Submeijam i 

Kjaluneu^'aip , lunnan ■ Is- 

Heitóná, 2, 320; 10, 356. 362. 
LAIiga itiat wm HerdaUr Í 

Hermdannnd, 10, 52; *já Her- 
TÍtarannd. 

Hema og Hemu, 4,306; 9, 
427. Ejjar á SnDnmKn f 
Nor^í; liklíp (Vnia og Her- 

Hemannjinii, 8, 367; ijiHcfn- 

HaneJ"(m'!kla), 7, 196. SlórbýU 
áPniftu í SkcjnafTlki f þránd- 
beimÍ i Norecl 

Her.e7, 10, 132. 143. AnDtt- 
Inert iam> sem Herej eOa 
Herejjar, ell!|^ar ej|an Horit 
«Qstanveitt,T!b eina Árran tmt 
TcsMn SkotUnd: lle.-'Hj. HenA, 9, 317 i iji BemdaL 

HcrTaRibnk (HéraBi- HaiDatr»r 
og LeÍlnakr* - bni em rán)^ 
ncfDÍ), 10, 47. i VutBanna- 
tandi i SrfarlVL 

Herrilarsnnd (HenndarsDDd), 10, 
52. Snndib Tib Aaniihóhn i 
HinrikÍ f Vikinni 1 Noregi. 

Hcrvmn, 9, 369. Sbr. Hferfni. 
Bnr i SkiiiD á HúBinörk 1 

Hesjn-elaHeMÍn-tiin (Selíotiin\ 
7, lÍ-,^t);41Z i HálogalandÍ 

Heilivikr, 6, 423; iji HcllisTikr. 

Heslbeer e«i Heatbýr , 9, 479 { 
10, 52. 65. 123. 145. B«r á 
Findej á Ro|;*landi 1 NtHrgí; 
Dii Bfhy, 

HestU^, 2, 204. B«er i GrimS' 

Kn f AnwfsbiDá nnman d 
Undi. 
Hejmr, 7, 10; lii Harmr. 
HejrU, B, 79 : iSi H!rta. 

H«rvlk (EjTik), 2. 203. Bsr Í 

GTjiDsnesí 1 AniessliÍDgi innnaD 

á IiUndÍ. 
Hjaludah-, 1,267. Ðalrnppaf. 

ViKviknicit t SkagihrU norban 

i IsUndi. 
Hjalur, 8, 281. iDnbúar ^ah' 

Uods; sji DiBiu nafn. 
Hialil.nd, 1, 25. 193-95. 200. 

201. 235; 2, 189) 4, 109. 

327. 230; 6, 45.405; 8,250. 

281. 300; 9, 193. 195. 325. 

500; 10, 31. 99. 120. 122. 

124-25. 144. 193. 317. 393. 

416. SamaiemDiikalUstSkel- 

land eba ' ShetlaH* hUni*. 

Undifcilkib: Hjaltir. Ejjar 

^esiar heritD Ijrat vtaia Nor- 

ejT, siV*D Ðanmðrk, nn En^nd. 
Hísldaad, 11, 59; tingt fjrir 

HalUnd. 
Hjartarholl, 2, 19. 20. 25. 256; 

6, 250. Birr i Laiirdal f DeU 

um, TGitaD i IilandL 
Hjaithjlúngar, 2, 257. ^r •em 

b)u)[Bu i nýDcfDdum bw. 
H)ai«kum, b, 171 ; »\í HaitkinD. D,o,i,7.<i.T,Google 8TADA-REG1BTR. HJ..ID. 

I^aitiuD, 6. 171 i q'iHu«kbB. 

Bjanugli <éta Hiimæla, 6, 7. 
Höfa o^ lainnefDilr Uer á 
SBiuiliurbalandí i IJore|^, clia 
(■ma sem SinBlsaifioni ; nú 
Uomeltn. 

HjaTTand»ýsU (Iljcr>Hi>ý<l>), 11, 
252. Umdemi i Vtndilskiga 
■ NorSr-Jdtlaadi 1 Ðaninörk. BÍatland, 11 , 59; ráDfrl rn-ir 

Halland. 
Hjcrabaiýib, 11, 252; •jáHÍarT- 

andas^ila. 
HMrúsalein , 6, 161. Saina sem i|rT, 1,232. Hawr akunt 
frmKirkjnbM 1 Veii I Skaplár- 
þín)(i, aBitan á Iilandi. 

HUiDÍnj(MUtiir, 11,355; ijáHýU 
iDgsitatiÍr. 

Htoi. 9,394; rdoet fTnr HdiD. 

Hin, Hinn, H<n (Klnn). 7,215; 
9, 308. S.J narlauitan TÍK 
Vá)^a á Halo^landi 1 Nor- 
etni nd Hindöt. 

Hin, 9, 394 : >)> Hún. 

HÍndcTJar (HundcTÍar). 8.380. 
Ejjar i Aibfci (^oaen) i ^rdnd- 
hcimí I Norcp. i ^ 

Hindeyjar (HmWar), 9, 29. 
137. 141; ibr. 9, 140. Ejjar 
i Snnnfii«; i FirUfvlki i Norcgi; 

Hiru (Hejrta, H*ita), 8, 79. 133. 
Lilil á á lUarikÍ i Tikinni i 

Hinolmi. 6, 79. 133. Bniin á 

nýocfDdri á. 
Hkurf^afl, 1, 237. Likl^ta end- 

ínD á cjdbÍ HlfÍDg; i)á neita 

BlaÍDc, 4, 118. 12.^. 210} 7. 
188. 234. 256. 26a 299. 302. 

Ej i El&rqríilam 1 6autel(it~ 
■njnn! á landamwri Korep og 
Sviankii ( nú Uiiingm. 

HiiiDgibiiar, 7, 333. 299. 302, 303 303. þeír lem bj^a nýH&da 

Hil \yf HHrar, 6, 115. 360. Ej 
fjrÍT þrdndheimsnijnni o^ 
hejrði til Nanmd«Iarjlkii, ( 
Noregi 'i nii //íllcren, et» Hit- 

Hlurdalr, 2, 214; 4, lia Dalr 
ineS larotKrndum bn sunnarl!)^ 
f ^órineis|)ÍDEt, TEitan a IiUndi. 

Hitr (Hvitr), 9, Irt. 37. 151. 
£j tit frá Liiu á Vesirö^uro i 

Hjei4ei^hí>!«i. 1.240.241. Biinii 

1 SkapUfcUiþingÍ aiuun á Is- 

Hjtirldfsnk (HjaHeÍki- HjörUki- 

HBrleif*-\ik), 8, 370. Vik á 

, Halof^alaudi i Naregi. 

Hjöninfrar, II, 125. ÐrÍD^r 

^ir á Hjriningavifjí i Simn- 

Nonsíi. 257 ( 11, 122. 123. 123. 15Ö. 
168. m 186. Vik eba f^)t^T 
(kamt frá ejnní HöS Í Snnn- 
iDKri i Noregi; nti Lievaaf^; 
■br. Hamnd og HarvndarfiiirÍlr. 
HUtibarorar (Lafchamrar, BUb- 
hamar or HUlahamari 'HUb- 
hdlmarrinet), 2, 217; 8, 71. 

72. 178. 373. 377 ; 10, 319. 

Hsni vib^riudheirosfÍBrt skarot 
fraNiban>ií,(Nore|p; núliade* 

An>Mi«r. cða Ledthmtmer. 
HhlÓT (Lalú') oe Hbili cU HUA, 
1, 13. 31. 35. 37. 63. 215- 
17. 219. 226. 302} 2, 17. 
128. 186; 3, 38.89.94.226; 
4, 18. 93; 7, 9; 8, 71. 111. 
379; 10. 184,265. 271.279. 
280. 319. 330; 11, 18. 120. 
Sbr. nötn HUta-Íarlanaa Hi- 
koDar oe SigiuW i maaiia- 
nafiu-registruDum. Stdrbýlí t 
SlrÍndarhjgtinni skamt frá rllfl- 
arösí 1 firándbcimi f Norcgi; 

HUv^ 2, 1*28; sii HUMr. 
Hlaibra, 9, 313. tiamalt koDiinea- T,Google ^ S04 STADA - REGI8TR. Hl. - Ho. ttu áSjáland; Í Dtnmitit; nil 
ítire. Hleftrariuetl, 6, 313 i 
■ama »em ÐanakoBiiiigr. 

Hlekar, 10, 72) ijá Lenar. 

Hluej (Lcwy), HléiievoeHlKi' 

er, 4, 201; 6, 261.310.364; 

7, 169; 8, 391; 9, 321í 11, 

.230. NúveraiidilMEifeelJrat' 

te^attet 1 Ðanniari. 

HU>, 5, 107. 149,369] txiSua- 

Ulb. 
HUBaiaia^ 1, 349. Sæi{n]6U- 

blijl i Raiigár{ilDgí , iDDiuui í 

Saair, 9, 117. 361. 392. Bœr 
á Veítfold i Yilúnni i MoregL 

Hljóahúj, 9, 16 s tjá Liöthiii. 

HluDnar, 9, 313. BEr á Hata- 
Undi i Noreei i dó Lunder, 

aýiskúgi' Hlýikdgs- og Lýr- 
akiiei-heibi iHlaricdgsbeiþr), 

4,133; 5, 3d7( 6', 61. 66. 

73. 9f). 97; 10, 403 s 11,207. 

Helbi norbanverlt vifc SVotborg- 

arí iNDrbr-JutlandifÐaDmörk. 
Hl>!>ey. 8, 391 ; ,\i Hléaev. 
Hlofc, 2, 186; ijá Hlatiir. 

Hutiejð^Hiubeyjar, 9, 29, L&- ^jSm BfHoft^i inaimanafiiA- 

HoCiUtiir, 1, 263. Bier íRejUa- 
dal i Borgarftribi, nuuuui d Is- 

Htílar (Htílmar, HiUhitlmar, Hol- 
niidir, HiElar), 4,372'. LtUiga 
aÚTerandi hubi Hol, .nilU Vál~ 
vílur Ðg Skincyrav á ^iiíí i Húl! ,riki. dal í Hiin iiiJ>ÍDgi nortian á Iiland!. 
, H»r, 2, 91. Bkt iSubrej iTta- 

HolV™' 191. I96í 3. 106; 5, 

321. Bor í Xlptaruti .jbra i 

Anitlíijituin álilandi. 
Hof, 3, 204. 206. Bxr vib ííingi 

ejjtri i RáDgárvblIuni, aui^iao 

á IilaDdL 
Hof, 4, 186. BeeráVeitra-Gaiit- 

landi 1 Svi'ariki. 
Hof, 4, 242t 10, 164. Ber i 

Breibinni i GaU>randidijlnin i 

Hof, 6, 438. B«r > Vik i So^i 

i Harta. 
Hof, 9, 520. Bær víb EjavatD i 

Itaninarik! i Noresi. 
Hof, 9, 527. B«r i Norep. Sfw. lar og HóUsUBr, 7, 40; 9, 

i5. 317} 10, 14. 22.23. 98. 
118. FyiTURi hískuputóU , i 
Hjaltadalí Skagalirbi noitan i 

Holar (á ReTkÍaneaÍ), 7, 344; 

<já RejkjAdUr. 
HoUujir, 10,386; liáHálDjer. 
HoIdh(Ua, 7, 201. 331 ; 8, 188. 

HcIU norCr fri Bjðrsjn á Nortt- 

horSalandi >' Noregi. 
Holdgcta, Holdietuland Dg Hol^ 

setuUod; iji HotzetuUDd. 
Hóil (Uolund), 4, 54, ibr. 12, 

76. KastaUtUebivibHríDgjQoitf 

á ValUndU 
Hollietuland, sji HoUetuUnd. 
HolliUr, 8, 379; ajá Hollar. 
Holmadalir {ejílri og vealri), 9, 

359. 360. Sygfc á VermalaiiiIÍ 

í Sviarlki, Diiægt Eiiílnnm. 
Hdbnar, 9, 40a Sbr. Sb1b- tU . 

Slittr-bdmar. Eyjar titfri Ollo 

t ViklnDÍ i Noregi. 
Húlmar, 4, 372; tjáHolarJSvia- 

nkí. 
HoInigarBar, 3, 193; >já HdUn. 

HtHmnrflr (HólmHrtfar, Ilaubn- 
earþr), 1, 78. 80. 96. 98. 99. 
137} 4, 192. 196; 6, 117. 
118. 213. 221.271.272.297; 
6, 21. 139( 7, 111; 9, 319. 

10, 43. 44.56.198.202.391; 

11, 194. 210. 324. 325. 327. 
342. Nokkr bluii GaHfariki* 
vaeí lamDefodurn hðfubltab, cr 
nu kalUit Noaigorod. 

Holmr, 1, 101, abr. 12, 36; *i<l 
BorgundarhöliDr. D,o,i,7.<iT,Google Ho. STADA-REGISTB. 305 Hdlmr (can ÍBn), 1,353. Kú ogHoltaeu-luiA), 1, Itl. H3. 

Iiinrili<itinr á AkraDeii ttiDUiiii 122; It, 3. 5. 14. 179. 416. 

á íiUndi. HcrtogadœmibHoIstcín, niitil- 

Hdlmr, 7,196.207.335; 8, heyrand; Danmíirk. 

4a 71. líl. 113. 114. 151, Horn, I, 234. 236; 11, 411. 

158. 161.175.176. 178.180. LiVUKa iDcinast AuMr-Ilom, 255. 331. 373.380t?)i 9,27. 
135. 325. 485. 486. 487. 497. 
&29; 10, 6. 122. 158. Suna 
>em MibarlKilnir; >]& K. 
ölmr, 7. 242. 356; 8, 124. 
132. 189. 247. 287. 362; 9, 

9. 103. Sarobr. Tölulirtlrar. 
HdlnirinD vib B|urgjn i Norit- 
börtialancti i Norcsi 

^l t tOít T.LÍÍ. Hdlnir, 7, 186. Likligaiair 
sHHiia kallaliit Sandvibi 
Christí^Dt-holmr, mitli Hegra 
Des> Ofi BjörRjnjar 
hiiríbalanili l Noreei. >Ílti Kibjaf«U»- Dg Skaptarelli- 
tínga anitan i íslandi. 

Hom, 9, 9; ,]& HorDTn. 

Homar,(irI>r. 2, 190. 191; 5, 
321. Fjftrtlr inn af llóanuia 
tnilli VcstrboTHa Of; Hreg^Íbr- 
ismnli, meb samncfndri bTsð 
miihverrii rj^rtlnn,. ■ Ska|>la- 
rEllsþ'nj;! Bostan i Islandi. 

Homborl, 8, 334. OmeTnÍrj'rlr 

innan Solv« vib þrandheíms- 

IjarBarmjnni i Norc^. 

Noríf- Homboru- c%a HombDra-sund 

(Homberanind), 9, 307. »45. 


Hdlmr, 9. 331. 363. 3 

438. 441. 479. 525. Sarobr. boru (nii Homfrorg-^) i Aiutr- 

„KlEerolt af Holmi" í manna- Sgbum 1 Vikinni i Norcei. 

lafaa-rfgittrínu. Likli^ i Ot- HombomJund, 7, 212.338. Sundib lóarsýiiu i Vlklnni i Noregí. 

Hólmr, 10, 71. Ev i Gautelfi vib 

Koniingahellu i Ránriki i Vik- 

Húlmrinn Grá, 7, 222. 354. E; 
i Hvolunum á AnitnlgWm i I Hornboru eba Homborg 
fjrir Bífrarmjnni i-ib Sdtancs 
á RínríkÍ t Villnn; i Noregi; 
i f^essari ey var Homboru- cba 
Hombora - Iiing haldib, lem 
riermit 9, ?'" Vikiaui i NoTcgl; nú Hol~ Homt, 8, 380. Höfbi vib Strínda- 
mengraa. Tjörb i þrándheimi i Nore^I. 

Hölmrýgir, J, 7; 10, 195. JieÍr HomnctsfjÖrilr (Horaineiifiörifr, 

«m bjgíu ejjamar á Rqg*- - Fiomt.aljyrbr), 8, 422. Fjorbr 
landi 1 Noregi. iVingubuÖrkí ViklnnÍ INDrtgl. 

Ilolsetaland, ijá Holietuland. ^ „.. r. ' 

Holt, 1,272. Bær í Krilgu- Homsk(>er,6,254. Ski^HríNorbr- 
(réttaraKoIku Imýmm iAanro Jdtlandi i Daiunlirk; kannikc 
i Hdnayaln,l.ingl, norbaa í ís- "<" «m nd kall.tt H>>níi;<^ 
landi. " ' ^** »•*" '* Goifnar- eba 

Holt, S', 207. 209) ijá Dofliakj- iíoníiei-í-fjírSar mjnni. 

holL Homjtraadir, 2, 213. NorbTeit- 

Holur Olallar, Hollitar og Holt- ait! .kagi Iiland.. 

arbær), 8,379. Bær i Orkadal Homiingr, 9, 103; ijá HomTn. 

1 íjríndheimi í Noregi. Homyn, Hom, Homiingr, 9, 9. 

Holund, 4, 54; >já Hdll. 103. TJklIgait hKr iHornings- 

Holundir, 4, 372 ; sjí Hdlar. dal ( Norðfirbl Í FirilarjIkÍ í 

noUetuland (.Holdtcta- Holdictu- Norrgl. 

Holdíictu- Holicta- HollictU' Hoivcr cba Htoiianes, 10, 102. FOABHANNA SÖGUIt. 12. BlKDI. T,Google 306 8TADA - REGISTR. nr. - Hd. Býrmii HoneiU i Jdttanili i 

Ðanmörk. 
Ilrarnabiiirii, 8, 360. Sjriaiilcttar 

TÍd Tiiniberg i YeíltoU 1 Vik- 

ioTi'i í Norcci. 
Hrafna^l, 10,94. Bær 1 Ejjarii^i 

uaHtan i lilandí. 
nrarn,1>, 8, 3.18) ^i Rafná], 
llrnfn- {Hrafoj-) holt, 10, 52. 

53. Bœr i Ránrlki ■ Vikinni ■ 

Norpg! ; sbr. Ramshdlmr. 
Hi-arnlila, 3, 204. Ej, met »ni- 

nerndum hæ, atTrá Naumudati 

1 Naregi. 
Hrarmcyri, 6, 427. Bnrg i fíAU 

ovntM , norftanrram \ A im 

Huinni i Enf^Undi; srinna 

kiillub Raveniere, nú eylÍliigS. 
Hrafajíjiirfcr, 2,214. FjörftrYcsl- andi 1 An Tiku. Hraf^lsvisr,H,424; sjá Rafiiivágr. 

Hramíjrir, 11,369; sjá Ra^njjrir. 

. Ííraoocjjar, 10, 144; iji Ilaun- 

eyjar. 
Hraunjás, 1, 253. BfEr í fn crir- 

þíiigi, vestan ■ Iilandi. 
HrctiuvaUi, 3, 21. .fiær tþvcrir- 

þíngi, vesUn i LilandÍ. 
Hrciltaritaíir, 6, 218. Bær i 

STarfa^dal 1 VaKla^iDgi, norH- 

an á Islandi. 
HreÍnslrtta, 1, 12', iji Itcinttétta. 
Hrfn.»rjiirl(r, I, 250; .jdHvinÍj- 

Ijiírír. 
Hn'nsabú o^ Hríngabýr, 9,527; 

ajá Rin^abti. 
Hnnffar, 5, 65. .br. 12, 99; 6, 

340, )br, 12, 159; 10, 127, 

sbr. 12, 221. In^ibilar Hnnfia- 
rikl] i Noregi- Hringa gra^nr, 
5, 65 ; sama aem Noregs kon- 

HrinearíkÍ'(Bíngar>kl), 1,6.245; 
2, 129. 130; 4, 7.9.33.152. 
249, 267. 287; 6, 340) 7, 
324; 9, 11. 222. 364. 365. 
369, 381; 10, 175. 176 177. 
' 180. 181. 196, 377. 422. U,n- 

hvvrri. nk'i Jlctla, sem ilundum 
Ulilist til yppUnd,-., b-uVíst- 
fuld og RaiiiDiuiki ab tiinnait. Hataland og Valdres >b anst- 
an, Hnddi'ngiadalr ab nortan, 
o^ þelaiiiiírk ait votao. 
Hn'ngaríkiutes, 4,94; tjá Ringu- 

HrínglMkr. 9, 381.485; ijá 

Bingisabr, 
HringmararhcM, 4, 51; 11,198. 

Likllf^a 1 Ottanffeln i Englandi. 
Hringsakr. 4, 145 ; 9, 48Ó i sjá 

Ríngisakr. 
HríngsOiirSr, 4, 54. Likllgn ná- 

Isgt Brclagne á FrakkUndi. 
Hríngsublr, tí, KO; 11, 314.331 

334. 364. 365. 3^7. 395. Bær 

i Sjdlandi Í DaDmiirk} nii 

RiagHed. 
Hríngnnei, 6,283; sjiRingunci. 
Hróaberg, 8, 379 ; sjá Roabere. 
Hrdarsbm, 1, 36 ; sji Húsabter. 
Hrriars- (Hrria.- og HrdÍa-) kelda, 

4, 366; 6, 175; 10, 63; 11, 

159; sji RóUkelda. I 

Hr<>kaUnd, 6, 82, sbr. 12, 136. 

Sama scm SjiUnd íDanmwk. 
Hronancí, 7, 283 J .9, 39. 156. 

268. Annes tÍ8 Tunsbcrf; á 

Vesirold i Vlkioni i NorcgL : 

Hrosiancj, 10, 102. Nii Uor»ea§, • 

Hrotjcf, 4, 2Í5. Ej i Orkncjj.- 

um, kallast nU ýmist Vomoaa . 

cba Mttijitand, I 

HrollfÞoln,crringl\ 8,257.258; | 

sji Rolt, tcm in efa cr lama ej. 
Urútal)aH>ará, 3, 142. A |>e»í, 

og tilaf benni HnilaíííÍTlT, aV 

(kilr NorlblcRdiiiga , o^ Veitfirb- 

fng-i l^riibitoga i IsUndl. 
Hnitafjarbarhils, 3, 14Z Ugr 

fíallvcgT milli Hnitaljartar og 

MiHfjartiar i Húnavatn>>inei , 

noiíian á Islandi. 
HrulaflÖrifr, 3, 143) 6. 102. 107. 

FjörSr, mcti aamncfndTÍ bjg^ 

i landamærí, NoiMands o^ 

Vcilrland* i Islandi. 
Kmring, 3, 180; iji Hæríng. 
H.>ra- etla Hiifu-nesskiigr, 8, 62. 

Skrígr railli [tánríkli i Norc^l, o^ 

Vutra-GautUiids ■ Srlanki. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle Ho. -IIv. STADA-nEGISTU. 307 

Hue»stKÍnd, 8, 138. '203. 213; HiUafcll, 4, f 10. B«r franuniil 
ijá HaufpitTÖDi). í Bnrgarfiríii sunnia i úlanrli. 

HúRi, 2, 252; ajá Htin. HdiattaUr (Hú^bœr), 9, 32á. 

Humra, 6, 404 i ,.mbr. Fljót og 339. 373. Bær . NortRÍ, likliea 
HBuktnjul. Nii Hiatber-Slitii3> heldr i Sunn- ennNorW— •• i Knglindi- í báfiuiu er Iwer mefe íeiíxi 

Hún (H.n, Him), 9. 394. Bjgfl -' ^ 

li Kkliea 1 

t Hund' iDcIi lamncrnduri , Him), 9, 394. Bjgfl Dafni. 
áUppliÍndun. iNorcgli l.kilea Ilúiavik, 1, 235; If, 411. 1 i Skjíiranda, ,t þinj^cj'jar- 

JjíngÍ, nDrfljn á Islandi. Sá 

ii; h^ er þaT. Utiti lem rr lir Húiavik kallnst : 

li^a ^nillll ReTbgataUndi of; HiiiMkskr, 7, 59. 

Sailandi, en þi i likliga at. HiisranÍr, 3, 65; ijá Hiiataliir. 

Icsalt „Teltr frá" i *tabinn fjrir HúitabÍr (HiiifabÍr) , 3, 65. Sbr. 

„auitr frá" ^álcai, lcitrrtti'ngar hértil i-iS enda 

HúnaM(n,t>Ía«, 2, U) 3, 21: {>rit>ja bindli, 7, 153. Bær 

jþin^italiríiui var í fiingejriini, nilf gt Slim á NorllmiBri i Nor- 

])ar lem (elnna itoð |>ingryra- cgi! ibr. Aikitabir, 

klaoatr. Svcitin nmhverfii nefnd- Huivikskr, 7, 59; iji Hniavd:. 

iat þ'ngÍK. Hrr var hiiAs- Hvilir, 9, 386} i)i Hvolar. 

jiiiKallraHdnTClninga; norban Hvalr, 8, 193. Bfr i Noregi. 

á Tilandi. Hvalinei, 7, 385; ijá Valsnei. 

Hundatiin, 6,406. Niiverandi Hvammr, 1, 247. 2-48. -267. -Bær 

Hundington i EngUndi. viti Hvamm,ljörð i fKJrincsa- 

HiindeYJar,8,380; ijá Hindctjar. þinitl, veilan i Iilaadi. 

Hundíund, 9.371. Soncl vHi Hvamiej tn«arf.ey), 8, 200, Ej 

Tiinskcrir i Veitfold i Viktnni í SognÍ i Norceii nii ATtianiio. 

i Norcf.; nii EgfniEiíund. Hvarf, 1, 234; ll, 411. Höl)) 
Hundiveros Hundver (Húnkver, snnnaoá GrOmlandÍ f Araeiiku. 

rÍDet), 5, 19. Ej vi^Borgnnd Hvarf. 10, 123. 144. Norbveil- 

■ SunnmKri i Noregi; nii aati ^^^ Skotbndi) nii 

Ílandtvœr. íl'raíA. 

Hund|>orp, 4,241; ijá Hún^rp. HvarfieT, 8, 200; i^ Hvamiej. 

Hiinkver, 5, 19 : iji Hundiver. Hvarfienipa, 2, 214. TÍndr eta 
Húnporp<HuDdjiorp,Giibn]!arp), Lnukr viU e)1r á Hvarfi á 
~ 4, 241. Bsr vil Luginn (Lou- GmnUndi i Amcrlku. 

^•en)i GiiebrandidÍllumiNor- Hvarfsno, 7, 301; 8, 133. 146. 

egl: nú Handorp. I3Ö. 263. 287; 9. 415. Neii* 

Hiiiabeer (Hritaribœr), 1,36. Dær aunnan fram viti Bji!r|tynjarváf; 

i cvnni Iðri i Evnafjlki i á NorlbörNalandi f Norcgi* 

firdndbeimi ■ Norcsi. HvcBn, 7, 196. EjjaD Hveen i 
HiÍHbær, <). 36. 151. 232. 233. KTrannndi; hejrir ndtilSvia- 

Bsr I HcggÍDÍ i Boraars)lula i rlkii . fvrrum hejrbi bÚD til 

Vin|^lmÖiL i Norcgi. Daninerkr. 

Huiabxr, 10, 154. BæriSkaun Hverrni, 9, 3Ö9; sambr. Heninn. 

i HeiSmí^rk i Norcp. Bær i bjglioni Skaun i Hel«- 

Hiiiabier. 9. 339. Likllga rdngl miirk i Noregi ) mi 5<ore- 

fjrir HuaailabÍr. Mcervcn. T,Google BTADA-aEGlBTn. i Vcítröfiliiiin l H.oUr. iIvoll« (HvÍKr), 7, 222 i 

norcfp. 9. 386. Eyjar vib Holmmn 

IlTÍnUrÍÖrHr, þaDmR i cnauil ab Grd á Austriietuni 1 TAÍnni i 

lcaa i 1, 2&0. i ti»b þc» ten> Nori-gi: ná IlvalSer. 

nú itcndr; UvÍvUnUrOr cfln Hvoll, 3, 205. 210 i sji Stdr- 

Hrim>r)örbr (»]» LanÚn. 3. 12) ^ dlf.hvoll. 

niilicitirriörtirinii XcÍnnea/íariÍ HýÍioRsiaSir (HilmlngsuSir), 11, 

ng cr á VcitTÖgtuin. 365. Bxr i Fmhndi i Sulr- 

Ilvinvcnkr, 4, 3. 30 ; 10, 178. JuiUndi i Danmörk ; nú llo- 

194. 195. 196. 209. 210. Sbr. lingatad vcstr frá Slcivik. 

„fijoWirr hvlnverski" Í mann»- Hjljamynni, ,11 , 390. Syniit, 

narna-TegislrÍDu. Sá jcm cr úr eplir lamuibenginu ognafiiinu, 

i'ynnl Hvin;' sjs nfeslundan- a6 bafk veriö íjaAarrojnní aubr 

gángandi nafTi > abr.HvivisCjiirtT fri Ejrariundi. Sc leaitl „H jljii 

□j; Vlnisclatr. binni minni" getr mcÍDÍngin 

Hvijtvik, 9. 49 t íji HvÍsnkr, verib „íU" cBa „djilp" á lcTö- 

Hvlivikr (Hvlitvjk), 9, 49. 173. Ínni norbrtilEyraríundi. Sunn- 

Tikr nilsegt ejnni StorS i an á T.ílaDdi > Ðanmörk beiiír 

SuDDliiirbalandi i Koregi. nii Hylte o^ Ilgtlekrog, um 

Hiila, 8, 79i ajá Hlru. hvcm IliljumjDni niúke bka 

Ilvitá, 1, 254. 255; 2, 12. 15. gæti ikilui. 

204.255; 10, 112. ÁíBorC' Hjn, 9,308; ajá Hinn í Háloga- 

aTr>rli, er nú aKikiÍT Sunn- landl, 

lendÍÐga.oi; VestRrtinga f|artl- Hte, 8, 385; s'ji Há. 

únga i IslandL Hælii, 7, 272 ; s)á Bcl)'. 

Hvitabýr og Hvitabcr, 7, 238. H«gin, 9, 232; sjá Hcgf^. 

Nii H'ftítíg 1 ForfciftiW d Eng. Hœlar, 4, 372 i >j> H.ilar. 

landi. Ha^ing (Hræring cSa Ætíor) , 2, 

HvtUrsilla, 1,253. SveÍI. rjrir 180. Ein af Go1bcy)uin ■ Siilpil 

vulan Hvilá i BorgarfirtÍ i i IlalogataDdt i NoTcgÍ. 

JvcTÍrí.lngÍ vcsUn á ístandi. HÖB (Ilaub, Hiidd), 1, 16^169; 

HvíidrvcliÍT. 2,255. BœT vib II, 122. 123. Ejnitægilljör- 

Hvilá í Borgarfu4i, snnnan á úngavigl á SunnmSri > Norcgi. 

litandl. HiiAabrckka, 3, 99. Bœr í Mýr- 

Hvitaitclnn, 7,138. BœriNoregi. dal > Skaplafelttlilngi, austan á 

Hiilinesej da Hj'ilíngscviar, 3, Isiandi. 

38; 4, 116. 306; 9, 19. 37. Hílfti, 1, 255.267} 2,228. B»r 

38. 52. 53. 151. 153. 183. á Iliirbastriind i SkagafxH "o^- 

199, 201. 242. 502. Ejiar an i isUaiÍ. 

norlbveitr af JatlTÍ á nogalandi HtJfn, 2, 204. Bkt 1 MelasvcÍI i 

i Norcgi. BnTgarfirM, sunnan á lilandi. 

Hvilingsbjalli, 4, 110. Ömefni Ilofn, 9, 308. Bær á Hina li Hi- 

i Hilardal, sjrBtt i þverir|iingl, togataDdi i NoTcgi. 

vcstan á Islandi. Hnfu, 11, 208; siá KanFmaaoa- 

Hvilr, 9, 18; sjit Hltr. hofn. 

, HvitsaDdr, 9, 417. I-ktlga nii- Hörubcj, 7, 21. 276. 338} 8, 

vcrandl U'itsaa cba triiian, 245. 310.315.320.392. 398; 

nalat.gtCainiiDoriastiiFT.kk- 9, 44. "165. 107. 2H5. 294. 

•a"^i- 303. 3ii. 325, 413. 492, 493, T,Google IIÖ. - 11. STADA -n&tilíiTn. 506. 507. 510j II, 345. Ey, 

^kan.t iit Trá 0^0 í VikÍllD! i 
Norcgit nii Houedðe. 

HWundreifHiírunJ, 7,246.273. 
Sveit á þciainörk i Noregi 

HulAygÍaiaad, 10, 412; sji Há- 4( - 1, 22. í oe - loga m<l. ., r <Ha,Jear), 1,7; 10,195. 

Saina aeia Háley(;ir. 
Hölogialiind, ID, 412; s)á Ha- 

logaknJ. 
Hnr!) (HlirbiiUciJ, rangt), 1, 114. 

Dær cta ivcitá Norbr-Jullandl 

1 Daitfuörk. Sbr. aHörfcíknulr" 

i nafna-rcglslrinu. 
Hijrlarold, 5, 15-16. Sania lem 

Hörbaland í Norcgi. 
Höilalaod (Haurþuland), 1,4.6. 

14. 18. 26. 40.63.90.93.95. 
235. 287. 288. 301} 2, I18i 
3, '14. 4i. 54. 85. lOa 110. 
111. 130. 213. 218; 4, T.'S. 
10. 18- 23. 251. 270. 306. 
349; 5, 16. 44. 115; 6, 82; 

7, 204. 217. 301. 334. 346; 

8, !09. 127.194: 9, 46.169; 
10, 192. 194. 195. 272. 393. 
Land þctla l;j í enum vcstra bluta 
Norega, miUí Sogns sfc noitan, 
ItogalanJs ah annoaD, Vori og 
HarSángrs aB auatan ; J>alf 
greÍnJisi i Sunn- o(- Noi^ 
hiirlialand, og finnast jiau niirn 
unJír N, og S. í, rcgistrinu, 
bar aera fiau i Sogunum eru 
atgreind. Innbyeejaramir : 

HiiiSr, 1, 7. 49:l'23(?)i 4,60. 
190, sbr. 1^* 85. 377 s 5, 15. 
74. 81. 118. 353. 355. 360; 
6, 22. 65. 87. 196. 34t; 7, 

4. 46. 79, 205. 334 í 8, 110. 
124; 9, 306; 10, 19. 189. 

195.375. Slundum fllgremast 
|ieir, eins og ianJib, í Sunn^ 
og Norb-Hiii-Ía, s)i þesd níirii 
1 re^itrínii. Vyrír Noregskon-. 
ling briAa sk^Jin ; Íliirba- 
Jrotttnn, h, 355; 6, 196; 
-fylklr, 6,341; 7,92i -gramr, 

5, 353; 7, 46. 79; 10, 19; 
-J.Umir, 4, 377; 6, 65. 87; ikr eBa llönkr, 2, 252; 3, 

213 215; 10, 355. Sa scm 

cr af HiJrtaianJÍ i Noresi. 

Hörgacjri (Haugaeyri), 2, 233. 

B Vestmannacf|um tunnan vlb 

UurgiiJalr, 3,310. Ðalrinn fram 
fráMobruvallaklaustvUFrÍfcriks- 
gáfu) 1 Vafcla|)ín^, Dorttan á 
Islandl. 

Hitrgsland (Haargsland). 2, 192. 
Bær á SiSu í Vestr-SkapUfeUs- 
þlngi, aiutan á tslanJi. 

UilrlL-irsvík, 8, 380; sjá Hjiir- 
lcÍfsvik. 

mmndar<l8rtr, 1, 168; sjá Hjiir. 
lingavigr; ibr. HaTimJai'ljortr. Itj.i, 10, 183; sji líiri, ' 
lírlÓtja). 1. 36; 10, 183. I.ik- 
liga læií hér rittara ab slal'- 
selja : Eyjan Ibri þ. c. innri, 
nú lnderöe i þrándhcimsfirbl 
i Nuregi ; af tcssari cy, og ann- 
Bi! lil, er kalialhist Ejjan ylrl, 
nii ydcröe, barEynalylkí nafn. 
íl'aosÍfumyDnl, 3, 219. I.ikUga 
í,%em illr U; íra.j.inumS- 
Skaney, ■' hverjum Ifcy, nii //- 

ÍrasunJ, 9, 268; sjáSvmasund. 

11, 7, 42; 10, 127-28. 143. Í59. 

Ey fyrir vestan SkolIanJ, kall- 

ast nii fmist Ila dba hlai/. 
Ila, 8, 114; 9, 23} útbýliyeslr- 

fra bsenutn t4il>artíi! i þrand- 
, helml i Jforegl. 
llanunJ (IrlaadssunJ) , 9, 420 ; 

10, 143; snndlb v% eyna II 

fyrir veatan Skoaand. 
Usvik, 9, 484; sjá lluviV 

Uuvellir, 6, 96. 99; 7, 144; 8, 
114. 120. 156. 178; 9, 135; 

vctllrhir dt fri Sleiubjllrguni wb 
Nlbardj i |.rindhciml i Wor- T,Google 310 STADA-nBGISTH lluvík fll'vA OR lUA). 8, 377i 

9, 4»4i hiifn l.ji l!Uh.-imr- 
um titiNibirút í þraDdbcÍiDÍ i 

Iiiilíalaiid,3,177> 11,414. LaDd 
i A.m. 

iDeardalr (Mirf^alr, rtnfii) , 8, 
á38; J Ui'kdclarjlki DÍtr vit 
þrándhisiimrjiirl iKorcglj hk- 
liga niiverandi /niídaj. 

L.gólf,rell. I, 241; a, 191; fjall 
í Olieal i Amoj^'n^ niniiaD 

ÍiiKdlf.h«IW, I, 239:, í Sk»pta- 

fclt>t]<ne; anilan i Iitandi. 
lunaneT (Inney), 5, 54; ibr. 12, 

97-98, Þjklr rJnp. 
lanþroindir, J, 36 4 2, 41. 48j 

4, 106. 113. 235; 5. 55. 80. 

354; 8,40i 9,247. 251.459; 

10, 183- 355. InnbjKeja"! i Norcgí' dá 5cni var úr þcas- 

um fjlkjura kalbMit^ 
Innfirienzkr, 4, 104, rfr Inn- 

Iiriinz<T, 7, 350. 
íiar og Irir, 1, 8. 25. 29. 144. 

199. 245. 249} 2, 19. 228i 
4, 65; 5, 168; 7,69-7X124. 
126. 149; 10, 131. 142.253. 

376.414} ÍDnbTgSÍ'rarÍrUndi. 
Irland, 1, 8.23-25.28. 144. 145. 
149. 151. 18a 190. 192.199. 
203. 224. 234. 238. 246. 250; 
4, 9. 65. 66. 178. 214. 217. 
218. 230í 5, 127. 135. 145. 
168; 7, 28. 41. 42. 49. 73. 
117. 124. 125. 149; 8, 69i 
10, 131. 142. 243. 253. 275. 
282. 392- 414-15. 428; 11, 
73.410-11. 416. mlreland. 
Stundum .týniil „D}41ia" vera 
sama lem Irland. Innbjggiar- 

fi af IrUndÍ: IrÁr eta Iikr, 

Irland«uiia, 9,420; siállarsund. 
Ir.kroglskr, 1, 25. 151; 7,70. 

Ti; 11, 410. Sa ícm er af 

Irbudi. II -í.. 

l.anui^r-, 1, lU; II, 182. Nú 
hefjord, á SjábndÍ f Uaniniirk. 

Iícyr!(lKT,SBvrl), 11,H4. Horkr- 
oddl no þrir cr mitli Holbekf 
9g Raeíkilde-IfaTla gengr liii 
Iiarj''r^'"> ^ SíiilandÍ iÐanmiirk; 
nU höre. MÍ.munar-nafDÍb 
„Styri" er rltati cplir fljtilum 
framburbÍ. Hcr yti |iab nafn- 
kcnda IiejrarBfnf. 

I.land, r, 119. 153. 233. 234. 
236. 241.242, 244. 245-47.250. 
251, 260. 265.267.269.274- 
76 284-861 2, 4. 15. 16.20. 
21-23. 26. 32. 62. 65. 68. 69. 
72. 7a 89. 118-20, 144. 153. 
172, 189. 190. 192. 197, 201. 
204. 206. 207. 208-11. 21». 

214. 215, 222. 228. 232. 233. 
237. 240. 243-47. 253-54. 2áff ; 
3. 19. 20. 22 28.37. 38.87. 
99-101. 107-10. 121-22. 126. 
152. 16X 173. 204-6. 213. 

215. 221. 222. 228; .4, 3. 4. 
89. 90. 109. 110. 115. 127. 
137. 176-7a 279. 280. 282. 
284. 287. 313. 332) 5, 176. 
177. 203. 23X 240. 269.316. 
329i 6,32. 35. 36. 9a IIH. 
119. 2ia 239-40. 244. 246. 
24^50. 256. 266. 271-71 274. 
307. 848. 356. 359. 360. 364. 
368. 377. 383. 389) 7, 30. 
35. 36.40.103.111. 197.198. 
2ia 304. 329; 8, 250. 297} 
9, 3. 65. 276. 292. 294. 295. 
296. 317. 434. 435. 436. 448. 
453. 456. 500; 10, 3. 5. 8. 
23. 24. 41. 45.51.59.60.70. 
93. 94. 96. 100. 112. 116. 
lia 156. 157.294.297. 298. 
300. 317. 325. 326. 393. 399 i 
11, 42. 158.181.409-11.412. 

EytandibúUndiDanakonungs- 
rtki ElldrÍ nÍifD landslnj voru : 
GarSarshdlmr Df; $DfolBDd; «já 
G, og S. Landluu var i fom- 
bld ski^t i rpri hluti, er köll- 
ubaíl Fj'irtlungar og voru kcnd- 
ir viH hJifuláltimar : 
l.AuJlfiH)ÍDgafí<lrí>ilngr,ctaAust- T,Google f ^ - J,. STADA - nEQISTR. Sll firlÍr, tjit þ«« m,Cn. Slundani 
kallast Ijoiíiíngr þpjil Auslr- 
lanJ. 

2. Suatil<iDJíng»[)iirf>iingr , jjá 
belU mrni (("rtliingr J.e,.Í 
tiltait lika Subrland. 

3. V«.tr.rWnsafi<írbuiij{refcíVest- 
fu'tblr, ijá J>e»!li«i;; <)<>rtiúngr 
])«si kaltajl Of; Vestriand'; 

4. Nortilendínga0firfltingr , . iji 
])ett»nafn, cbr Noilrland. UH 
{lesji I»-Ítl Undjini hafa vlh- 
bildiit til þejia dags, þu lanJ- 
inu sé oii íkipt i Jrjii Anit- 
mannsdœmi, cr iio heita : 

H. Suttr-anitÍb, cr yfirf'riprSullll- 
]endíngaí|<irbung og sy^ri hluta 
Ausiru'tiingan<>rliin°J, etaSkapt- 
afellsþlng; 

b. VestT'amtit!, er lamsvarar 
Veí(rir*inga[Í<trt>iingii og 

c, Nurtir- Ðg Auilr-Bniirb, er 
jfirgripr Korblending.-ilíiiríiing 
og éjatri^ hluta AujifiAinga- 
f)<irtiiings, elr Mii1a|iing. inn- 

. bvggiaramir kallast: 
Islendingar, 1, 153. 2Í 

27-3C 37. 38. 40. ; 

220.255; 3, 152.20X213; 4, 

137. 279. 284. 313; 5, 62. 

322; 6, 31. 266. 357; 7, 33. 

35. 254. 273 i 9, 292, 295. 

434; 10, 94. 9Ö. 114. Il6. 

157. 294-97. 432; 11, 181. 

, Si scm er arislaodi: 
Isleodmer, 3, 199; 6, 271-74. 

299. 301,355-56) 7, 153-54} 
. 8, 206j oa 

Isleoi^krogUenEkÍr, I, 153.177. 

283; 2, 26, 32. 37. 43. 50. 
63, 66. 68. 69. 86. 152. 172. 
206. 2f0. 220; 3, 37. l52i 
4, 5. 134. 174. 189. 220. 287. 
313; 5, 5. 25. 62. 232. 285. 
288; 6, 30. 31. 62. 74. 135. 
265. 297. 298. 300 ; 7 , 31. 
3^ 33. 36. 39. 59. 103. 114. 
223. 350 i 8, 207.267; 9,26. 
295. 342. 455. 472 s 10, 42. 
294. 297; 11, 42. Í27. 129. 
130. 203. Islandshaf, 6, 107. IU(,1 mÍIII 
Norogs og ísUnds. Nu kalUjt 
sahtut! [lesj, erlÍegrmillÍNat'- 
egj og H)iltlands, Norlrs)<ir- 
inn ; en milli Iljalllinds og Ii- 

, lands , $paiukis|nrinu. 

Iiaha, li, 415. Nti Italia. 

Ivasund. 9, 504{ .já Máhtnndir. 

Ivist, 7, 41. 44. EyíSutreTJjum 
vÍ^ Skotland; nú lieili.: þar 
Kortk - Vat og Soutk - Vist ; 
hvcr nf þcsjum eyjum hér mfin- 

. ast. c*a hvert bat.Br, er öljcisl. 

Ivil7.a(l,:ilal, 7,84. Eyjaníw- 
xa lijá MaJQrka vft Spán. 

Jofiar. I, 11.166. 288; 2, 18. 
213, 301; 3, 16. 40. 42. 55. 
74; 4, 10. 67. 254.257.260. 
263. 306. 322 i 5, 9. 10. 12. 
16. 17. 36. 44.116.233.304; 
7, 162; 9, 2. 11. 19. 36. 40. 
296. 345. 373. 387. 389. 503; 

10, 95. 190-91.196.346.378; 

1 1 , 167. Landib mcf. bafmu 
nimi Eikundasundi og Staf.^ 
ÍBBti á Rngalandi i No'reeii 
nu JœdSÍer. ^aíi kalU.t l.ka : 

Jabaibjgti, 3, 16 ; 10, 191. FoIkÍli : 
Jabarbyfraiar oe Jatmrbyegi ar, 3, 

4uT306.^323í C%n\Í 

22. JaÍIarbyggja-drollÍoii, 6, 22, i gskor Jarnakr"(Jimmakr),9,366. Bœr 
» Ila^Und! á Upptonduti) i 
Norcgi ; nii JeímageT. 

JakobsUnd (JatobsUnd), 7, 78i 
sama .cni Galiiuland, nii Oal- 
lieia, iSpání, hvarhctgr Jiimr 
Jakobs postola gcjmist i statin- 
um Saiit-Jago ae Compoatetla. 

Jalangrsheitii (JaUngishcitii) , 11, 
337. 413; nu JeHÍage Hede, 
á Nort.r-J(itIan(li i Danmork. 

JamtaUnd, 1, 62l 2, 252; 3, 
179} 4, 106. 108. 123. 314- 
15. 332; 5, 47. 67. 88. 117; 
6,130; 7, 100-1.122; 8,34; 
9, 248. 487 i 10, 354. 399, 
Land fictla , or ýmiil licyrlii T,Google 312 STADA - RGGISTR. J,.'. Jo, 

undÍrKorcf; ebi Srijijiíb, ivar- LlklÍgainiáeyJfu'rraniundan nú' 

ar hfmmbiÍtil núvcTamli Jönit' verindi kaupitiS Kottgibakke 

land l SvUriki. Innbyggjar- (i Hallanilt i Syliiíki; fyfrum 

JaiDUr og Jamlr, 1, 125) 4, Jdund (Jórslunil, Gtílðnd), 9, 

313. 333. 334} 7, lOX} 6, 301. 303. Nei eBa leD4ingar- 

66-68; 10, 375. naNr vil) Foldina cba Oali^ar- 

lardalr, 9, 176. Ðnr f umncrnd- r}ðrb, á AuatTDÍd i Vikinni í 

Hm dali, DDiliait i Kýgjafilkí i Ndresi. 

Nor««. Jtím, 6, 55} 11, 164. Likli» 

Jartynjar, 7, 52; aji Tar&yDJar. «ama ey, um aú kalla.t H'^aí- 

JarUdalr, 1, 210. Dalr nálKgt Un, utanvertit Tlti SletU'narhariti 

Mebalhiijum i Gautarda] i ■ Pommem, rjmim á Vind- 

firándhcimi i Noregi. landi. Sbr. Jdmsbore oe J>}ms- 

J»rl.eT, 9, 43. 299. 307. 396. vikingar. 

503-5. Ej franiundap TUns- Jorofru-Land, 9, 152} ■ji Mcv)- 

bcrg! A Veilfold i Vikinu! t arland. 

Norcei. Jiiro.barg, 1, 155-57. 159; 2, 

JarlíhcHir, 1, 211; 10, 388. 294} 5, 100. 132. 247) 10.' 

Hullir ryrir annnan Gaulá ■ 238. 285. 344. 392; 11, 74. 

Ganlardalíf)Tándhein.;iNoreBÍ. 79. 80. 8a 90. 93-94. 98- 

Jiraaino1.a, 10, 76. NUverandÍ 101. 103-4. 107-8. 116. 207. 

Yarmouth i EneUndi- 389. 419. Borg A Jdroi} lA- 

Jamberaland, 5,46. 197} 6, liga (uttanaUn d cTnDÍi abr. 

128} 8. 31. 64i 9, 71. 219. Jom. 

LaodJeltaUfyrirauJtaB Kjöl- Jdnuíikingar, 1, 154.156-57. 

inn inÍIU HerjiiIfidaUxní a« 160-69. 171-75. 177. 179-84. 

norliaustan os Verroabnds A 187-88. 214; 2. 70. 296; 3, 

auftreatan; fiaff .varar ^i til 30; 4, 24. 62. 84; 10, 257. 

Þel. hluta Svlariki] er nii kall- 268i 11, 43. 76. 79-81. 88. 

..■t Dalame ; hó sýnlst Jim- 89. 9X 93. 96-99. WO. 104. 

beraland ckk! hala nife lengra 106-9. 111. 113. 116. 117. 

subr i hóffon enn hFmmbil úi ■ 120. 122-25. 134. 135. 138- 

valnj Jes), cr nU heitlr Sil- 40. 147-49. 155-57.158.167. 

Jantðe, og hefu' |:i Trirgripitt 179. 182. 186. þdr >em héldu 

roesua blrna Eyitridala , oe J<in>ibiirs i Jömi ( IfoHiB ^ á 

nör«ve>1r hluta VeilndaU. Vindlandi (PominerR). 

Jdmloka, 11, 387. Hsrn d Ey- Júnsbryegja íba -bryggjar, 8, 124. 

landi(Dúöl(ind),i$viarik;. Sé 192. Viti Bprgyn áNorUiilrta- inun höfnin JarDlokahafa verllb ^rándheinii i Korcgi. 

á eynni Mön (nil Man) roill- Jdnskirkja, 8, 349. 351. 352; 9. 

om Eystlandj ogEysýslu, er 46, i B}i>rgyn áNorlhSrtiatandÍ 

nií kallast Otel. i NoregL 

Jimpiakr, 9, 369. Likliga afbak- JiinsvcIIÍr, 7, 183; 6, 124. 192. 

a« <ir Jamnakr} ijfjafnakr. 347; 9, 333. VellimirunihTerfia 

JimnKáshorbi, 2, 205. Ömefni Jdntkirkju i Björgin á NorV- 

nalieat Höfn i Borsarfirlbi, sunn- hÖrfcalandi i Norcgu 

an i íslandi, Jdrdia, 5. 37; 6. 462; 7, 87. 

Jóluholraar (Jdlbúlmar), 11.369. 88.92. 123. 199. 232- 32« ; T,Google STADA-RGQISTR. 8, 148. Ám Jordan i GyB- 

ínsaUndÍ t Aiiu. 

Joii, 6, 410; 10, 158; •iá 

Jdríalaborf-, 7, 86. 87; 11, 351. 
Sambr. Hícrújalein. Stafirítia 
Jermaleta í Gytflnealandi i 

J<irsBlabvB£ , 7 , 87. Sími lem 

Jö.Jf. 
JorjaUbaf, ÍO, 85. Si blulÍ MÍff- 

jartarhafsÍBS , cr ligfir fjrir 

GttilnsnUndi. 
JdtMUbílmr, 4, 58; 7, 74i 9, 

53; 10, 90. oe 
JóMaUUnd, 6, 61 i 7, 73. 86. 88. 
92. 93. 232. 328. 329 j 10, 
394. Svo kSlliiW Norítmeim 
Und ^ i \»lri faluta' Aiiu, 

og nú Palœttina, ^. e. Filiata- 
Und , oa bejrir undir jarli- 
dœmiB Ðamaik i-Tjrkjal5nd' 

JdMalir, 1, 275; 3, 33. 37. 47. 

62. 64. 170; 5, 37. 124; 6. 

161. 162( 7. 86. 89.91.123. 

199. 328. 329i 8, 23. 148. 
■ 193; 9, 267. 270. 319. 417i 

10, 92. 374. 415. 416. ,429; 

11. 312. 315. 391-92. Ymist 
SBina icm JöTMlaUnd, cbaJdr- 
laUbora; siá þcsii nitrn. 

Jdrslund, 9, 301; >\i Juliind. 
Jorvik (Jiirvik, Jork OBJiÍvb), t, 
117. 233; 6. 406. 409. 410; 

10, 158. SlatrínnlWfcáEng- 

Undi. 
JdUgrund. 11, 212. 313. Sama 

«em Jolland i Ðannjr>Tk, os 

Jtíla^nindar öMiagrJ 11, 313, 

1. 1. Daaakonaner. 
Jdtar, 2, 312; 3. 93. 158} 4, 

353. 363; 5, 7. 247 i 6, 74. 

19S. 255; 7, 46. 340. 349) 

10, 55; 11, 186. 188. 212. 

217. 3Í3. 350. 382. 383. 

391. InnbiUr JdtUnili í Dan- 

niöik. DanakonúDskalUikald- 

in^ Jdta-drottinn, 11,<]B8; 

-eramr, 3, 93f 6, 196} 7, 313 

340; -jtillir, 4, 353; -vinr, 
6. 319; -bensUI, 10, 54; oe 
ablingr, 4,*^J^. • ■ ■ " 

JótavBgr, 5,7, ibr. 12, 93. Sama 
■cm JdtUnd ; og JdtaTcgs-nÍdtr, 
5, 7. = Danakoniíasr. 

Jdtland, 1, 2. 4. 26. m 106. 

109. 111. 112. 115.116.118. 
122. 128; 4, 356. 359) 5, 
142; 6, 51. 53. 66. 74. 75. 
251. 258. 296i 7, 99. 313. 
318; 10, 22. 90, 102. 194. 
195; 11, 46. 207. 211. 213. 
214. 216. 229-31. 251. 252. 
286. 338. 341. 346. 347. 351- 
54. 357. 359-61. 363. 369. 
373.303. 406.408. 418. Land 

|)clta, er fyrrum kalUbÍit Keitr- 
(•otaland, grciadist i Noifir- 
JiiiUnd, ntí PÍÖTre-JyUand, og 
Sutr-JulUnd, nií SSníIer-Jjt- 
land e%t bertogadæmíli Sle»- 
vig, i Ðanmörk. LandardlkiB 
, kallast: Jdtar, og landið hfá 
akáldunum Jiiiagrund og Jijti- 
vcgr, sjá öll {.esii nöfn. 

JúlUndihar, 6, 264. Haftb milli 
Jdilands, oBHalUnds og Bin- 
rikU; Dú Kattegattet. 

JdtUndssíba, 5,181; 6,296; 
11,230. Vcalrstrendr JólUndi 
milli Vcndibkaga og Ri'ps. 

Jiingururlba, 4,64; s)a íngaruilta. 

Jæ™r|orii, 9, 136. 140; íjá Arn- 
arOHrVr. 

JÖfnfjÖrfcr, 11,211; sU Lornf),1i*r, 

Jokuhá, 3, 105. A i Ldr.1 i 
Skaptafellisýilu , auslan á Is- 

lökuUá, 3. 142. Héralítvlitnin i 
■Skagafirii, DOrBan á IiUndi. 
Kafnla befirviBbaldiztá tvcbnr 
ám, evilri og voslri JBkuUá i 
Skagal|arSardiiIum, lir hvErjum 
ém IlvrabivÍítiiÍD að mcstu luili 

JokuUdalr, 3,119. Dalr roc« 
lamncfDdri bjg1>, i KitijafclU- 
|iingi , austan á í>landi. T,Google 314 STADA-HEGISTft JÖ.-K J»rk, 6, 410; ij. Jdrtik. 

JiSniiiS'' cfr Jikiinc (líorlláner), 
11,230.338. K.rrum kljkup)- 
sMll i VcndiUk^^R A ISortr- 
JúllantlÍ i Danmöi'k. 

Jrirv.t, 6, 406. 409; jjiJdrvtk. 

Jiiiunbdnwr, 3, Í84, 191. Af- 
<taiia ^tísa Uiiili, er •jaldan 
Dsfniit nenia í akruksííguni 
ngþdlluBi, «».)«(! .iiiij; opl- 
^st ð^'iiaðl bar^ífi mcint iiinilin 
kno^m HclsfDgÍiibotii , cn 
ituniluni ft >»« látib ná anstr 
aHGandvik ognortii' atÐumbs- 
hafi, ag hcr pfnvet ofan ( 
Noreg. Sbr. RisaLinJ. 

li.a|J„, II _ 415, I[„ „„,. 

■em Serkland í Afriku. 
Kálfd, 11, 267. Á nílrel OlÍn*- 

\e , í F)Dm i Danroörk ; oil 

Odctite-Ja. 
KdHlunUÍ e«r Knlfluiidar, 11, 

359. Nu býrmn Karhlunde 

{Kalftlande) áSi&UnAliJJin- 

Ealfiklno, 4, 177; 5, 269. K»t 
á Árskögsstriind L Va«U|iingi, 
norBan ■ tilanUi. 

Kalman>tún«, 1, 254. BiPr 
frrmst i Uar^rfirBi, suniun á 

Kalnianiiar, (Calroamir, Kalroarir, 

RorlmámÍr), 4, 372i 7, 151 i 
10,417. Sbr.Kalroamcs. Sund 
^álæst Calntar á Smálðnduiu i 
Silanki. ^ 

Kalroarnea, 7, 340. Kcsifi viti 
Kalniarsiind IDÍIII suSarÍns 
Kalmars of> Eylands i Sviaríki, 
Karobmes, 1, 349. Bœr i Ðul- 
1 it IslanJi. Ínn Gara, i (jtri lilnta cy- 

larinnar ltjg«n vil Paninicm; 

•br. G.irba. 
Karrsiina, 4, 92; sji Skarsund. 
KarUar, 4, 55. 56; 5, 162. 163. 

Miiske tlidiíb Garonne i Fraik- 

Undi. 
Rarliaund,4,]16; sjá Kacrniuad. 
Karlsund, 4, 91', sja Skarsund. 
KamiiunJ, 4, 92; sji Skarsund. 
Karmaund (KarmUoud , Karf- 

limd, KarUund), 1, 18; 3, 

38; 4, 116. 261; 8, 208; 9, 
\ 64. 113. Sbr. KíJrrotsund. Sundit milli i ^æ: Karona II, 415. 


Campanta; I Keapdliskoniings- 
nki i Italin. 

Kantara-byrgi.t-Lorfi), 1, 134 ; 4. 

53. Suaiina Canterbnn á 

EnRlanJi, 
KarcnnKaroni), 11,385. Slaír- og mcginlandsins á Rpgalandi i 

Nore?!; nii Kanasund, 
Karoni, II, 385; sjá Karenc. 
Karlagd, 11,415. BorglAfnku; 

lá i hcrat: |iví. er nii kallasl 

Tun<i, skamt íví saronefnduni 

hiifutatalf. 
Kaatanir, 2, 369. Becr i Skaun 

álleibroörk i Kpre^ii nú Otte- 

Stad; aarobr. Óliarstatir. 
Kaslalabrjggja, 6, 426. Bxr á 

£neUndi ; maiikc Bourg- 

Uridge i Yorkikire. 
KaslalaVirkja, 7,189. iKoniin^n-- 

hcllu vib Gautelfi i R^nriki i 

Vikinni i Nore^i. Shr. Krasi- 

kirkja. 
Kaslalinn nýl, 10. 85. Ny Ka~ 

ttilicn, kontingsrik! a S^idni. 
Kastcl, 10. 62. 86. 87. 89. l^k- 

liga roeinait GaniU Kastllia, 

koniini^jrikí á Spani. 
Kalalmia'(Kajtai;nn n^I, rinni), 

10, 85. Konanesrlki a Snani. 

Sbr. TaUnonia." ' 

Katancs (Ncs), 1, 194. 199.200. 

246; 4, 214. 215. 217. 2IB. 

229j 5, 33i 9, 424; 10,124. 

125. Norbaoitar tkagi Skot- 

lands mdts viB Orkneyjart á 

skagatánn! hét rjmim Dung- 

alsnýpa, nú Ðangíbyhead. 
Kaincslngar, 10, 125. 156. 158. 

fiFÍr scro bjuggu i Kalanesl á 

Skotlandi ; «br. Nrsl>jljil. 
Katrioarklikia, iO, 153. Klikja 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle Ka. - Ki. STADA - REGISTII. 315 

viB Sandbrii í Bjílr^jD ^ Nort- KdluiU-aDmr, 9, 29. 137. 483. 

hðr&alancU í Norc^t. Köst c\n mnd norbr írA ÐjÖrg- 

KatrioarjpftalÍ, 10, 153. Ilospítal jn j NarílLartuUDili i Norcgi; 

TÍK SaDdbrii í Vfitfja á Horb- nil Kilettröm. 

horOaland! t Norcei. Ketojn, 9, 402; ijd KÍnna. 

Kaupántf (C"''p'''(!r) , 2, 232 i Krpsiacj, Kepiis(!YÍ3rþiD{t (Am- 

4, 314.340; 5^ 104.117. ames4'"e). 7, 1 42 ^ .já Kedcr. 

J33. 143. 144. 181.213. 216; Kerlmgaland, 1, 108; II, 407. 

e, 195. 238. 267. 438 ; 7, 2. LlHigait Undib Carolingla, 

6. 64. 70. 107. 124. 127. 128. milt! fl)tíi3DDit .Seine oe Loire 

130. 155. 177. 217. 220.229. á Frakklandi- .br. Boreund. 

230. 247. -J55. 268. 282. 285. KcrlÍDsanteÍDa, 10, 125. Ðrángi 

291.322.344.346; 8, 82. etla hdmr i lundmD idíII! 

6ó. 110-11. 143. 153. 165. SkilU i SuHrirdum ae Norbr- 

180-82. 198. 253. 255. 260. Skoilands. 

370. 394: 9, 8. 14. 15. 16. Kcrmn, 9, 402; tjá KinD>. 

21. 22. 29. 30. 37. 40. 222. KcrKj.l, 3, 142. 143. B»r I 

248. 448; 10, 369. 411. 415. Ilrularirtí, vcsUn i íilaodi. 

KaupíUÍrinn o^ b^rinn i Nifl- KjaUmoi, 1, 242. 243. 247. 276. 

aröii i þRÍDdheinii i Noregi. Nu, er ^cngr rram af IjallÍDH 

Kaupáag.ilíall , 6, 439. Fjallit £sj,u 1 Kjalame3j)ingi, tunnan 

f^rir oCanLuðakaupdngrí SognÍ Á XíUndi; ab norlan oe noH^ 

í NorcBÍ. vcstan lið neiit Ilgfir Hral- 

KaupSngjkonnr, 7, 70. Konumar rjöriír, .« .unnan KolUf jörfcr. 

iNÍtarqiiiþriadhcimi iNorcRÍ. Hrr_var rymim haldið KjaUr- 

KaupángjmcDD , 8, 36. 72. 194. nc3sþin{>, og ít(u niiverandi 

230. Innbiiar Lusakaupángr.i i GuUbringU' og KJöiar-sjFsliu' 

Sogni í Noregi. þaogaS jloqnikn. 

Kanpniuiuacyjar, 9, 422. F.yjar Kjarbarej (Bjork»rcy, ringt\ 10, 

milli Sa'liriimuU vcsUn i Stcit- 126. 1)3. Kj i Subrcjjum vib 

Undi og ejjarínnar Uaiiar i SkotUnd; ntl KVnrarajf etta 

Subrejinm ; nti Cepeland. Kerrem L ATgsle-Shire. 

Kanpmanaahöfn (min). 9. 4.5. Kjarbar-'cBa Kjarbarejjar-iund, 

13. 73. 79. Jll. 220. 224. 10,35. Sund ^ili, nýnefDda 

323. 415; ÍO, 2. 81. 82. 95. Kjarbarey. 

Nti stalrínn UjðUnkann i Sjá- EjarkastaBir, 8, 174 ; sjii Kjarra- 

Undi L Ðaumörk. statiir.' 

KaupraannastrKtl, 9, 127. Galai Kjarrarskcie. 9, 483; jjá Knarr- 

Nibarosi i licanJbeirQÍ I NorCKÍ. arskelb. 

KcBcj (Kefscj, Kefsiscj eOa Kcps- Kiarrastat>Ir [KjarkastabÍr, Kraka- 

í.ey), 7, 130.134. EyáHá- suyr, BÍarkasulÍr) , 8, 174. 

logalandi í Noregi. LiklÍga er Bœr i Orkadal i þrdndbclmi i 

Kcfley rétUM, og mcinast ^á Noregi; likliganúicrandi iÍj'C' 

núverandl KelfSe ctia Kehlöc i etad. 

Ordunifu-tií (nii Ofodenfjord). Kjartanigja, 1, 271. Gil i vcg- 

Á {icsiari ey var haldiB KefsÍS' Ínum niilli ncykj.istraDdar og 

cba Kcp]ii-eyjar})ing , 7, 142, LaifírdaU i SkagafirBi , norban 

hvar þab li-ka kaltast Amarness- i liUndi. 

þing, crmáakc g«ti vcríO nefnt Kifr, 11, 316; »]i Kipr. 

eptir Diivcrandi Ankenss, vfb Killr, 4, 119. 315} 6, 128; »ji 

Dcfndan Ijörti. Kjiilr. T,Google 316 STADA-nKGISTIt. Ki. - Ko. 

Kinn, 1, 226i 10, 262. Ejfjrir 2, 36; 4, 105. 106i 5, 133; 

Suiinf.rei íFÍiWjlki iNorej^; 6, 236; 7, 2; 10,410; ■ N!b- 

þó liggr cy fiGui livlJr lángt Ir^ anísi, eHr Knupáagi 1 |irdnd- 

Seliu. bcinii t Noregi. 

Klnn, 7, 215; lií llinn. KL-npabU, (-bygS)i 8, 86. 89. 

Kinna (Kina, Kerma, KtmU\ 9. 171 ; 9 , 133. Sveil i Slrind 

40'2. AjHiiimariki;?)fNorcgÍ. i þrándltcimi 1 Noregi i nú 

KÍnnlÍmasítta, 4, 45. VciirsíSan Klœbo. 

íFrísbndÍ;núA'or<I-/IoJJaniI. Kleppiubir, 8,338. BEeráSirind 

Á ntitoliIuDum hét hi'raH þar i firinjlidmi i Norcgi; nií 

„Kinnlicinir", ofi iieri þvl KlepHad. 

miAn ríltara a« lesa; Kinn- Klcritiis (Klem'di, Ktermds), 11, 

beimaatlba. 392. KUiuir, likliffa Clairvanx, 

Kiniuutiir, 5, 76. 80; tiá i Champagae d FrakLUnilL 

KviilÍr. KlÍflönd (Kljaönd), 1, 117; 6, 

Kinnurvik(KiniutrartÍk), 9,326. 403. Nú Cliveluad i Morb- 

Vik iniib >amnernilum \i\B, i ymbraUndi á En^andi. 

llarMnsri i Norcgi. Knappilatlir, 2, 229.231. Bær i 

Klnurcyjer, 10, 132; sji Knmr- Slýflu l Fljölum, i Hcgrancs- 

cyjar. f"''K' norðan á IsUndÍ. 

Kipr (Kifr, CIpUui). 7, 86; II, KnarrarskeÍB (Knarskclt, Kjarrar- 

316. Eyi.n Csfcru i Grlki- .kcit), 8,84; 9,483. Likligast 

Undsbali. aond milli ÆScyi.ir og þraod- 

Kirjiilaland, 4, 162) 11, 414. beimsmynnis , i NorOiuæri 1 

LSndÍn kríngum KlrjaUltoUt i NorceÍ. 

GarUriM, nti Finéktt Dugt i Knaur, 11, 379; sjá KtiatU. 

RiiasUndí> Innby^eÍaramÍr : Knjukr, 2, 6. Bfcr í Vaidal i 

Kiriállr, 4,' 162; KijiaUr og Húnavalnsþing^, noitan á Is- 

KyrUltr, l'), 43. 44. oe Aiutr- bndi. 

klrálar, 10, 43; sjá k. Knollr (Kvollr), 9, 359. Btnr i 

Kirkjubær. 1. 251. 252; 2,202. Ly^binni GUbaþora á Vcrma- 

Ktauslr á SÆu (ckkl i Vcri) i laDdÍ í Sviarlkl. 

SkaplarclUþingi, austan á ía- Knörr (Knor), 10, 13. Omcrnl 

landi. i Binreyn, i NorthörbaUndi í 

Kirkiub«^, 11, 416. Ðær i Norcgí. 

Slnnmscy > Fæfcyium. Kafr, 9, 30; sji Kopr. 

Kirkiuváeir, 9, 340. BærlViB- Kolbcinsí, 2, 247i 3,24; 6, 

um > HdlogaUnd! i Nnrcgi. 36. þvera cr fctlr cpiir Kut- 

Klrkiuvi|;r> ">• ^^^' ^^^- l^'^ 1 , bclnsdat, og.millum ViHvikr- 

11, 416. Nií býrlDnXirJnca'í svcltar og OsUndshlilbar uti 

A llroisey, nii Pomona, i Skagani^rtii norlan á Islandi, 

Orkncyium. Kóleif- (rctlara Kotku-) piýrir, 

Kiolr (Kilir), 1, 63 ; 3, 74. 77. 1, 27^ KúbcItlUnd á A.um i 

80; 4, 112. 314. 316; 5. 47. HUnavalnsþlngl, nmW á ii- 

48. 68. 117. 119i 6, 24.128. Undi. 

130i 9, 359. Fjallgai^r mllli Kolti, 1, 108; 3, 56; 11, 407. 

Noi'egSÐgSvían'ki];uúA>'á'Ien. SlaKlnn CSltt i þvAaUndl. 

Kjiilvcfír, 9, 3H2. Sk.lf-r nillli KolumkllUlIikÍa (Kolúmbaklikia), 

llufcabnds og jiDlus 6. Upp- 7, 42. Kirki.i í Eynni llcl^u, 

lÖuUum í Nurcj-I- nú í CofmfriVÍ clt/Kiisi SuBr- 

Klcmcnlkitkij (Clcroonljklrkja), cvjum. 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle Ko. - Kr. STAbA-nr.GiGTn. 317 Komn^or[i , 7, 151; jjá Tuinx- 

Jjorp. 
Komsnci, 7, 295. I.tLli'gi) rir^r, 

sii Itamsncj á Rci samanbr, 

Wúmsnc. 
KoniiDgalielU, 1,46; 2, 80. 131 ( 

3, 40; 4, 305; 6, 51. 333. 

432; 7, 62. lia 159. 180. 

186. 187. lea 195. 213. 252. 

253. 26a 270. 271. 272. 282. 

299. 302-3. 341; 8, 16. 62. 

80. 203-4. 294. 4I9i 9, I4. 

17. Í9. 113. 119. 269. 325. 

347. 384. 443.444} 10, 2.3. 

26. 32. 37. 41. 71. 72. 15^5 

11, 354. SuBr v!S Gauidfl i 

Eirarsýsla í Bíiinki I VtkÍDni Koaiíngahdlmr, 8, 36; sjd Kon- 

ilngihólmr. 
KonúDgaland, 11, 231 { tjá 

Koniingjbrjggja, 7, J83; 9,^9. 
i Bjor^a i Norbbörtialandi Í 

KonilnRtbrjegja, 9, 285; i Oilo 
i Vikinni i Nor.^!. 

Koniinfsgarpr, 10, 410. Kot^- 

. ilnsahus i NiSardii i Noren. 

Konnngi).ag!, 8,400; 9,305. 
iJkliga lama jcn^ Akrsbagi rib 
Oilo t Vikinni í Noregi. 

Koniingil.6lfnr (KoRúngahdlmr), 
8, 36. Ef 1 Scla- (Sclja- c«a 
ScU>U-)s)rfnuin,i bygtiinni Striad 
i Br^ndhcimi í Þlor£gi. 

Kondngiiond, 4, 42; 5, 166- 
167. Sund,crn><kallail>VD-|íer- 
«(rtfm, og gcngrgfgnum Agila- 
fit inilli Lagarins ogEjstraialla, 
h)d StokkhcilmÍ 1 Svianki. 

Kopr (Copr, Knfr) , 8, 191; 9, 
30. Pláu i BjÖrgjn á Norb- 
[iðrtíalanili 1 Noregi; kannifce 
aama og icinna kallatiistNicoUi 
almcnQÍngr, á bvcriam gartr- 
inn Kapptn itdð. 

Komalíöitr, 9, 316. Fjíirtr cia 
< ik YÍb Koma- cfia KorD-h(>lmtr í TStnlnu MjSrs, li HcÍSmötk á 

UppISnJnm í Norcgi. 
Komiing (Komiingar, KornTcgr), 

11, 370. Nii KorBÍng, .kamt 

austr rni Vcbjiirgum li Norlr- 

Jdtlanili i Danmurk. 
Ko>, 8, 89. Bar ■ Kteppabúl, i 

Strind í f>rindbcimi 1 Norcn. 
Kolskdí;aborg (KoUkdgr), 1 1 , 393 ; 

nd Guttkoai, milti dnna Peene 

og Ryclc I Pommtrn. 
Krakastatir, 8, 174; >já Kjarra- 

KrjinafiiríLÍaraufcÍr), 9,26. Ðai 
í Norcgi i i þrándbcimi ? 

Kristnes, 1, 251. Bebt 1 Evjar.rbí, 
norban .-i ísUncIi. 

Krístsklrkja (Cnstikjrkja, Krísc- 
klrkja, Kríckirkia), 5, 107. 143. 

149. 181. 358; 6, 236. 267. 
448; 7, 3. 107. 109. 144. 14«. 
156. 240. 29!. 310. 355; 8, 
86. 95. 163. 170. 175. 259. 
261. 323. 390; 9, 23.26.61. 
93. 97. 139. 162. 163. 213. 
215. 253. 277. 283. 284. 460. ^ 
530. 534; 10, 406. 411.415. 
427. 428. Kirkja, er ýmist 
kalUit vmti hafa i Kaupángi, 
Kibardil, eta þráDdhcin^i, i 

Krísul^kja, 1, 231; 6, 440; 7, 
184. 205. 245; 8, 124. 189. 
190. 191. 236. 23^287.290. 
299. 447. 448; 9, 4. 9. J6. 
31. 75. 77.97. 103. 161- 209. 
264. 430. 454. 477. 500; 10, 
11. 14, 15. 16. 109.111.151. 

163. 430. tcssu narni hélu 
afl líiu l«Er kirkjur i Bjorg- 
jn á NorbhÍlríaUndi i Norcgí, 
dI. KrisUkirkja hin litla, bin 
foroa, f hdlmi lit, og onnur, 
cr var •teinkirkja og ildb í 
sjatrum atabnnm. Slundumsýn- 
ail ]>c»ar samncfndn kirkjur 
hara vcrið frjar, cn optast er 
dmKguligt ab ríla brcr þcirra 

KriíUkirkj.i , 10, 33. Kiikin í D,g,l,7?<i:,COO(^IC 318 STADA - HKGKTn. Er. - Kv. 

3, 119. Ilaugr iJiikulúali t\i 

Knttikirkja, 10, IðZ Sirkji Í Krumiholl. 3, 107. Bær i Vopna- 

TniRU eta Truns, niTromaðe, tivll i Sunnndilsjnngi , aualan 

norbstt á HíloeaUndi 1 Nnrrgi. á íilandi. 

Kri^kirkja, 11, 419. Kirkja ■ K.»vii (Kiaai, JCnliir), ,1 1, 379. 

RdikrldaáSíilaiidif Ðanroörk. MAskc ejjan Koot rramuDilaa 

KmimUr, 5, 203; sjá Kvist- IVolgatt, í Pommcni. 

■tatir. Kambricr, 10, 376. Si lem et 

Knjkuköer (CnkaiHter, Criika- af Kurabaralandi i Englandí. 

icrigr), 7, 209. 210.320.337. Kumrey OR Kurorejjar (Kinnr- 

Skop á Hatalandi og IlriDga- ejjar), 10, 132. 142. Slóra 

rikis landaniKri i NoregÍ. og tttla Kamrp j, Téiirfn Skot- 

KroksHSrlir (Erosalíði'br rán^), landl; nU Cumíratf. 

2,21. Fjöilr í JiorskaClarUr' KúnDaktír (Kunnactir, 'Kannakt- 

Blncí, Tesun i Iilandi. ir), 7, 49. ,67. 69. Kii landiS 

Krossavik, 2, 238; 3. 106. 109. Connaught, i írtandl 

114. 122. B«r iVopn»rirM i Kúrííall (Kyrljo"). ». 8*2'- 3^2- 

Sannudalsjn'ngi , auilaii i ís- Fjall i llpplondum i Koregi. 

landi. Kiiria, 9, 487. PárausliÖUiBon). 

Kros.brekka(Or((a-Kjij>-oHNj.>sn- Kiirir, 6, 290 ; 11,226.322.323. 

brekka) , ð, 20. Omefni 1 VaU 386. 987. þeir sem bjaf;^ á 

dali 1 Snnnmæri i Norcgí. KiirlaDdi : >]i neasla nafn. 

Krossrjörbr, 2, 21; sji Krciks- Eiirlaud (Kýrland), 4, 162} 11. 

fjorbr. 322. 323. 374. 414. Land í 

Krosjgildi, 9, 529. Gildaskili i Austrvc^; lýnist liafa Tcrlb 

NÍtlarösi 1 |>raD<lbeim! I Norcgi. itsrra uramils, en Jub nÓTer- 

Ii™..hdl.r, 1 , 218. 249. B», ^ ■"';. ""''••' I Il'i..l".Jr. 

Krosskukia (Ero3iin«kirkia, Kast- (and*S. Sbr. PaldlnjeT- 

úo^ahellu vib Gaalelfi á Ran- Eveldrií, 5, 203 i sU EvlstÍr. 

í V ^'■í™'' * ^T?;- . Kvcnnaland. U, 414. Land i 

iiviGaalelrrvarirornöUUnda- Asíuí .fstafla dviss. Samnefnt 

mæri Noregs, Danme.kr og l™d bi krinsam Helsin.j.botn 

Svankis, cr s.unJ.un ,»«. ab ,,„„™li hímmbirAu.tr- 

kirkja [i«ssi haO lejFb iit lands- bolniá FÍnnUndÍ oiVe.lrbotní 

•""''■ i Sviariki. 

Erosabirkja, 8, 125. 360. Birkia Evfbma, 9, 91. 97. Bœr i Val- 

í Bjiirsju A Norl>l.H.taIanai i a^,i ^ Cpplönduni i Nore«í 

^'""'■f!'- nú K'i.ien. 

Ki^íkíikia 8 170. 390: 9, 25. k^iiu;, (E.nd.lr, QvÍWrJr). 7. 

248. 5dl. Kurk,a i ^ilaniii i jig, 345, 3«. jj„ á Rúu^ki 

(.randhcmi i Koregi. j VikÍnni i Norogi; nil Qvilla 

Kroj«%ikin«ar. 3. 106. fi.^ir >cm i Bah.ul™! i SviarikÍ. 

bfofígu i Krosiavik i Vupna- Eránar, 8. 272. á £i«UandL 

firíi, auit^n i Iilandi. Kviilir (Kviilatir, KTÍaUlalUr. 

Krumsbangr (ckki Knimsbaugr), KrisUtatiir, Kvtldrir, Kinnitafe- 

D,g,l,7?<lT,GOOglC V.- La. STAIU-nEGtSTR. 319 Ír), 5, 76. 80 í íbr. 203. 237. 

BST á Cfnni Ilri i Ejnafjlki i 

|>rándlietnii i Nore^. 
Kvoltr, 9, 359; sjá Knollr. 
Kýrljíll, 9, 321. 322; .ji Kúr- 

(j.ll. 
Kjrkjuber, 11, #16; tjá KÍrkju- 

bter i FærevÍnni. 
KjrkJDvígr, II, 416; iji Kirkju- 

vigr í 0tku.7iu, hlulÍ GarbaríkÍt } ijá G. 

Kiirrai (C.u™t), 1, 14. 38i 2, 
137* 4, 255. 258. 260. 266} 
5. 804; 7, 366? 9, 40j 10, 
382. Ej á RogaUnJÍ t Nor- 
cftii nd Karmen. 

Körniuimcl, 9, 49 ; iji Karmmnd. 

■UaSahamar (Labhaniar of Lafc- 
vhamrar), 8,71.373; 10,319} 
ijá HUhamir. 

I*W, 10, 265. 271. ■279. 280. 

319.330; 11, Iðl ijáHlaSÍr. 
Lafraiiukirkia of- Larranikirkjn, 

8, 4ia428; 9, 443; Í0,153. 

Kirkja 1 Túntbcrp i VeitTold 

1 Yikinni i Norc^. 
Larrani- eba LaurenlÍi'kÍrkia , 9, 

31. 225. KÍrkja 1 B)Org;n á 

KorlhörBalandi i Norc^i. 
Lafnnikirkja, 9, 520. Kirkia i 

Uilo.i V.klnnl i Noregi. 
Lariinnnea, 9, 49. 173. Atinea, 

lik1if;a 1 BammeinrlbÍnuni, i 

Sunnhorbalandi i Norrp. 
Laka, 9, 488. 490. 492. 494. 

497. 508. 626. Bxr i Rauma^ 
K Tiki i Noregi. 
/Takljamir, 7, 94. nöll kcisar»n» 

i'Mikbearti. 
l^lanú, 11, 231. Ej luBr fri 

Sjálandi o« neUÍMundi i Ðan- 

mörk} nu Laalaad elr ImI' 

laad. 
Lanaaund, 8, 330.'Snnd i Río- 

riki i Vikinn! Í Noref^. 
LandamafrÍ, 4, 164. Ilrr mcinait 

Gnuretfr, tr var lakmark milli 

Naré^a, Danmurki n^ Sviarikis. Landuberg (Esbcrg) , 11,360. 
Likli^ ataflrinn Landiberg í 
cfra Sachaen i Leipaigar ber- 
ati i {lýEkatandí. 

Lángadalr, 2, 6. 7. 247 i 3, 20. 
Ðalr Tucti aamnerndri iveil i 
Hiinavams^Dgi , nnrban i Íi- 

Lansatanil (Koaiingaland), II, 
23l. Ey akamt i lutaualr frá 
FjdnÍ i Danmörk; náLange- 

Láogamuli (L^ngamoii), 8, 399. 

Omcfni, nalægt RvKÍnabergÍ, 

V* OjIo i Vikínni í NoregL 
Lángane., 1, 234. 411. N« 

norCiualan ,á íilandi, er aBikÍlr 

NorMcuilingn og AuttluíiiDga 

fjrirbúnga. 
Lángatnn, 7, 237. fiorp a Eng- 

lanilí; máike niiverandi Laiiff- 

ton i Yarkthireí ibr Pilavik. 
Lángbai-Jtaland, 6, 134; 11,415. 

Nortrbtuti Italiu, nti Lombar- 

dieti abr. LmigbardL 
Lin<>barBar, 6, 134. Inubiiar 

LingharbalanJi. 
Lángdælir, 2, 247. Innbúar Lánga- 

dali i Húnavatnatitngi, uorBan 

i htandi. 
Lán^iy-, 9, 20. Ej i NarBmærÍ 

i Norcgi} nii LangÖe, norb- 

vcilr fri Tuateren. 

Láogej, 4, 276. 297. 304. Ey 
á Háloftalanai i Norcgi; nu 
Langðe , norlnrettr frá evniit 
Hin lHind6e). 

LáQ~cjÍarsund, 9, 28.136. Sund 
viB Lingej á NarBmærí i 

LánReviannnd , 7, 350. Sund, 
nálœgt HölmÍnum Grá i Auatr- 
6gtum i VibÍDn! i Noregi. 

Lángloar(LiDglær), 8, 110. B«r 
i Strínilarb jgbinnÍ i Jirándheimi 
i Noregi{ nú Langloe. 

LiDgr, 4, 241 i liá LÖgur. 

Latun og Ldijn, 9 , 402. 403. 
405; í]á LauRún. 

Lauf, 9, 391. 402; ajáLauItún. 

Laufej, Laufejjir, 9, 2Ö7. 330- 320 STADA - nEGISTB. Lo. . Le. 

Et, nálesf^ Táoibcrsi á Teit- LeiTiiu, 9, 470- Nei i HáWa- 

rolil t Vikmni i Noreffi- '""li i Noregl, 11111.16 miver- 

Uufnes, 8, 115. 129. 138. 189. andi Leinmti ibr. Leimet. 

197. 198.200.221. 247. 248. Leifcberg, 7, 233. 234. drncfni 

257. B«T 1 Norcgl; aambr. á RinrikÍ, 1 Diaá vlb Hlaing, 

mannanarna-TceiiU'ill, um tJlf 1 Vikinni i Noregí. 

af L4.nfnesi. LciknÍr (Lykkjur), 9, 9. LiUÍ^ 

Laufíiin (Lauf, Lanfl^n, Lanljn, núveranái beer LSIcen, i HoÁ- 

Lálvn, Lautun, Idntuni, Lalnn), firBi i FirHafTtti i Noregi. 

9,391.402.403.405.409.410. Leiua, 9, 313; ,]i Lena. 

Llkliga niiveraDdi htei Löften Lcinir, 10, 72} sjá Lenar. 

i Ranmarík; i Hore{ó. LeinajtaÖir (ibr. TciníiUtir), 9, 

Langnmcnn, 2, 22. 256. 257. 459'; sjá Leiraitatir. 

tcir sem bjnggu á Langum í Leira, 4, 59. Áin Loire i Frakk- 

Klínsiilal 1 Döluin, \esiaa i landi. 

Iilant^ Lcira, 9, 489. Leirclfan i efra 
Lan|;ar, 2, 20; 3, 35. 256. Qeer 

f ^Elingidal I Dtitnm vcttan 1 

á Itlandi. efra Ranmariki i Norcci. 

Lauftardalr, 3, m 235..243; Leiránj^ar, 9, 439. 468. &» 

10, 114. 298. ^veit í Amei- akamt &á Niðardii i Þrándbóm! 

J)in^, sunnan i Iilandi. i Norcp. 

Lauj-jarjnnd, 8, 187; jja Atlerj- Leiieula, I.elreoU, 9, 314. 318; 

ariuua. 10, 157. Ilorn 1 eHa nálœgt 

Laupandanes, 4, 216. BgEriSaDd- Riigisundl Í Nortfirti i li'iilia. 

vik í HrossCT i Orkacyium. fylki i Norcgl. 

Laurealiikirkja, 9, 141 ; sjá Lafr- Leirhelmsslóear, 9, 363, Ltkliga 

anikÍTkja. núvcraudi Löreníkotig, bygb í 

Lauia, 1. 36) sji.Ljiiia. ncW KanmarikÍ i Nore|^ 

■■*:!'''■'*•„"• ??■ *'*'uim.,, 9,471. Sfii,l. ™.ir 

Sjalandi i Ðanraðrk. . - . -^ ' 

Lai^rdalr, 1, 247. 249; .2, 19. !''"r^".l™1!:"'i.'„\"^,f!í'"" "* 

S 't 'D"! V ta áÍ U d' Lcifncsi sja þetta naln. 

Uii^Ir, í,™!); 2,247; Vai! I-^™"' 9,481490. Ncs cr 

Dalr mcN samnefndrl bjg*, Rcngr útiLcireUl i efra Raunia- 

fjrir innan Skaga, i Hc^ancs- ""'^' ' Noregu • 

^ÍDgÍ, norlan i Isiaadi. LciruvAgr, 2, 190 1 3, 105. 215. 

Laiavifr(Laið>>vágr), 8, 354; 9, Vogr i MoslelUsveil ^ Ejalar. 

10. 103; 10, 106. 150. Vogr ncss|ilng!, sunnan i IsUndÍ. 

bcinl i móU vtt NorCncs ii^ Leiruvagr, 2, 198. Vogr i Álpta^ 

Biörgja, i NoTtbiJitalandÍ i firbi sjðra, i AuitljörtiaiQ '^ 

Noreei. laUndi. 

Laidælir, 1, 249; 2, 257. («Ir LciruvcUir, 9. 488; Öneim i 

sem bjuggu i .Laxárdal í Ditl- UpplÖndura i Norcgi, 

um, vestan i Islandi. LeiloalbsbTii , 10 , 47 J i}d Her- 

Lcifaatabir (Lelva- Ldna- Teina- vaesbrU. 

stabir); 9, 443.469.466.471. LeivasUtiir (smbr. Lema- Teina- 

484. 485.488.491.515. Bœr, jWftlr), 9, 459; aja; Leifa.iatír. 

Iilllga á Ránriki L Vikluni i Lena (Lelna), 9, 313. B»r A 

Norcgli sbr. Alfr af Leifajtol- Hringanki i Noregi; nii I>«ne. 

uni, i Dirnareglslrinu, Lcnar (LcÍnaT, meÍDarJ, 10, 72 ^ •»^ .\ A.' LB..LÍ. STADA-tlEGISTB. 3S1 

BnrdTutn-GantLmdi iSrfa- UnufjGTtr (LiniuqSrtr, EvUnia- 
riki; sbr. Lenrar. fjortr). i, 87> l^- 124. 128. 

Lendiivik(UDgaTlk),4,304.326. 130. 131. 165j 4, 22.355. 

Vik loiiiiBiiverbt v.-b MaUngr- 357; 5, 3. 6. 322; 6, 46. 75. 

fiSrbinnáHilÐealaiidiiNoresí; 296} 9, ÍB; 10, 257. 386. 

nú Lenvig. 387.424; 11,9.10.13.14.22. 

Lwar, 9,56. Bær ^ Vcitra- 179.180.181.229.230.244. 

Gaulludi Í Siiu-ikÍ; lambr. 255. FjörKr, cr skerat lir Jút- 

Lenar. Undsfaafi íiml Morbr'Jötlaiid, i 

Leorm, 9, 343; jjá Lýiú. ÐanmÖrkui nú LÍmfjordett, 

Leradalr (Vcraaalr), U, 50; 9, LimalÖnd (Lumilönd, Linnaliind, 

33. 142; jjá L^radalr. Sumalönd). 9, 272. tikLÍga nii- 

Luev, 9, 321 ) ijd HlcieT' Tennd! hom cla hoialitnd 

Le.j.r (Llia), 3, 47i 4, 239. i Bánrlli i VikÍnm i KoregÍ ; 

242.2451 5,20.23. Svdt, sbr. þorbjiim af Limalöndum, 

DeWliga 1 Gullirandidolnm i 1 Narnaregittnnu. 

Iforegi i nil Letiö. LimgarEtitia (LÍmgarc- LDDgattz- 

LerntiTÍgr, 3,215; sjá LeiruTlgr. Lungbarti- Lymgarta-iijla}, 7, 

Lejr^ig, 9, 343; ajá Lýiau 341) 6, 425. Likliga byg«:a 

LejruTOMT, 4,2G9. VogarQálcgt toA (trSndinni, frá VcitrDld 

eynniKarmt, máike ILeiráugri til Síbarelfu i Norlir-Öediim, 

• BagaUndi i Koresi. Annari veitaníram i Vikinni í Noreeí. 

erliklígá réttara i Heimikrlnglu, Lindijej, 11,168. NTrlíri hluti 

Olafa Helga S., kap. 127 ; „i hératiini LincotnBhíre á Eng- 

lejnívognm" lieldr tnu farr: landij nii Lindsay. 

Jí LeyraTOKara". Liudisholmar, 10, 53. 55. 56. 59. 

Lianea, 9,6. 21. 24 61. 9t. Ul. HQlmir Dátsgt Gau.u1farmTnn; 

121. 123. 125. 129. 216. Sbr. a Veilra Gauttandi 1 Sviaiikí. 

^grim af Ljátieii, i Nafna- Linn, 10, 158. Bær í Norfolk~ 

regiitrina. Fjrir utan Naum- sAíre í Englandi; nii Lgnn. 

dniarylki i NorcsÍ liggur ej, Linnafjörtir; sjá Limaf]öi%r. 

á bTðrri heitir Ljánei ; hkliga Linnaliind, 9, 272. >já Limalönd. 

ai hér umulali bœr. LfntutaBir (Linoilatiir, Brúnaitati- 

LÍáraafcir, 9, 26. ,\i KrjáDalúr. ir), 7, 223. 349. Bœr, ikamt 

Liband;, 7, 247. BjKÍarlag og frá Túnibergi. í Votfold iVík- 

^allgarftr, BÐribr frá Liíandii- in)ii i Norcgi, nú Linnealaif. 

Dui i NorcKÍ; nú Lindesnœi. Ljdehdi, 7, 41; 9, 422; 10, 35. 

Libandisne., 1, 90. 132. 299} 3, 125. 126. Ey, fain' stærsu í 

14. 39. 42; 4, 23. 68. 105. Sufcrcyjum, TCstrfrá.SkotIandi; 

■ Í64. 177. 251i 7, 313; 8, nii LÍirö. 

109; 9, 373; 11, 41. tSl. Liobhiis (mjdttidi) , 8, 16. 63. 

Nes á VestT»^um, iDdTEjia.t 60; 9, 16. 400. 401; 10, 31. 

i Noregi; nú Lindeinaií. 36. 39.40. 72. 118.119; 11, 

Lltir, 9, 361. aji niilir. 354. Sla&r TÍti Gautetfi á Vest- 

Libsubir, 4, 244. Bær i Frdn- ra-Gauttandi t Siiariki; nii 

iTeit í Gnbbrandidiilum i Nor- Gamle-Lðdese. 

e^; nú Littad. Ljdrdalr, 4, 240. '■ Bygb i Gu«- 

Lifra, 4, 311. sjá Ly^a. brandidölum l Norcgi ; sbr. 

LAa, 11, 301. ijá Luka. Ganlardulr. 

FORKMANTIA SÍSOUR. 12. BlSDI. X ■vGoogle 322 STADA-REGISTB. Lj.-Lu. 

LÍdiTetnla^r, 2, 36, 340. þelv VMnÍb LoehUtmond, Url>T6riu 

«ein bjof-gu i Ljiiiavatm of i éia Leven rennr ■ TeMrhlDla 

Lj(iiavuiiTpTli,í^iiigejfu'jþiiig!, SoiirskoiUiids. Miike LtAu' 

noifan i Islandí. larrí íé rdngikrifah riiir „Loko' 

LÍ(iia(Lo»,Laini>,Lyu>.l,36; lorn;" ibr. Lofnatb. 

2, 41. -Bœr i Djrbri Llnta Lokun]aiinal3nd,ö,137.sjáBlilkk' 

^randhcim* i Noregii luiitkc umannalanil. 

lítíveranJi Lexen, 1 Strirdalii Ldn, 4, 240, 242. 245. Bjffi i 

tbr, Orinr af Ljúiu cta L^u Gulbrandidiitam Í Noregi; BÚ 

1 Narnaregistrinu. Lom tftkn. 

Li<l>na (Losna, Lpj») , 9 , 467. Lón, 3, 105. Svnt i Skapufelli- 

Tvier cyiar samncfndar, aastr |"'ngi, lannan á tslandi. 

frá eynni Hit, lunnanvcHft v% LonilicÍlb!, 3, 105. FjalWef^ mÍlli 

þrándhcÍTnsljÖrt) , al NorltmwrÍ Anitfirtlnga' og SuntilcndÍDga- 

1 MoTeei. (íöHtdngi i íslandi. 

Lisa, 4, 242; sjá Letjar. Lótaríngia (Lothermea, Lothorrn- 

LÍiHhon, T, 80. Borg i Spáni; gi'a), 1, 108} II. 107. Und- 

gal. aamun BUn. 

Líitakoniingr, 7, 354. of^ Ldaaand, 9, 168; i}i STÍnanind. 

Litulteneill, 4,190. abr. 12, 86. Liika (Lfka), 11, 30L Stabr í 

•ama lem Noregikoniingr. hcrto^dæminu Lúcca 1 Míb- 

Liati, LÍitír, 4, 6. 135. ibr. 12, lulín; nii Lucco. 

81 i 7 , 214. 301. 342. 343. Liikann., 3, 177. Fjall i Ináía- 

354. .br.348i 8. 206; 9, 38. landi.í Austrjiirunmi tmrthTar. 

40. 153. Ne» á Norlbr-Ogbora Lukr. 9, 296 J >ji Ljkr. 

■ Norep, skamt noitiTeitr frá Lunialönd , 9, 273. 274. 5Ih-. 

Litandisnen. LimalUnd. 

Lnlakaupán^, 9. 233. Sama sem Liimbardi, 1, 114; ifá Liin^hardí. 

litla Hamarkanpingr i HelS- Liina, 1, 114. fiorg i LúDgbait!, 

miirk i UpjJöDduni i Norcgi. noHíanveHIt 1 ítahu} nii Irtina 

lá, 8, 363; 10, 154. Bcr 1 vib Geniui} ibr. Minabor);. 

tJppdalilOild>la.fylkil^r)ind- Liinbardi, 1 , 1 14 i *iá L(U>|;Urdt. 

beimi i NohtgÍ; hkliea Dúvcr- Lundar, 1, 309; 10, 386. ~ Bsc 

BDdi Loe i OpdaU SÓkn. i Gaulardal i þrindhdroi i 

Löar, 4, 240. 241. BjfA iGub- Norc^; nd LuMde»e. 

brandidölnra í Norcgi. LnnddD (Lunddnir), 1, 16; 3, 

LiíaT, 4, 240. Bæt i Lcijum >' 31; 4, 50. 51. 62. 63; &, 

Gulbbrand5diiluin. »jd Bocrar. 33. 140. 142. 155. 167, 226. 

Lofió (Lofalœkr), 10, 123. Bær 327. 237; 6. 398; 10, 373; 

i Nore^j afitatla (tviii. , 11,196.198. Saroa aera Lon- 

LofnathfLornare), 10, 134, Jarli- dunaborg (nil LDndon); hSfuV 

dBnqi, kríngnm vatnið Lokn- borgin i Englandi. 

lofra; llklieafjrrverandiLenOÆ Landiioaborg, 3,31; 11,159. 

Dd Stirling og ihMi»iirtati- 162. 195. 197. 199. 416; ifi 

sAiVelTeitrhtutaSulbrikatlands. Lundtin. 

LoftifiSrlbr (JðfnrjUrbr), 11, 211. Lundilnabryggjui- , 4, 48. 51; 9, 

An cfa sama scni ! 156. 15b. 1 LimdúDaborg i 

LöfollörSr, 6, 311. Fj»[«r lit fri Englandi. 

innlNÍzÍ iHaltandi i SviarikÍ. Lundr (Lund), 4, 37.^) 6, 87; 

Lokulofri (Sotolofni), 10, 134. 7, 151; lÓ^ 63. 82. 95; 11, D,o,i,7.<iT,Googlc 'Ln - Mi. 8TADA - REQISTR. 523 

330. 3J3, 314. 319. 337. 338. beelli rjrir RaamidaUniyinu a^ 
249. 350. 393. 440. Býiínn Nor«in«ri, i Noregi ; ■■- ~ Land á Skáni i Sviariki. Skán ait likliga þser (yrnMrnda 
hejrW fTrrum nndir Ðjuimark, LýngveríflóÍ , 9, 474. Vlí íýa 
"S t"^ kaliait Danakoniingr i oracfjari 6, Bð Lundar-allvaldr. Ljrgia, 6, 346. 247. Bœr i GauU 

Lnngamilia, 7, 313; ajá Limgari' ardal i |iTÍndheimi i Nort^i; 

itta. Dil Líre. Anaar bœr lieitir 

Ltingbardi (Lúrabardlí Lúiibardi), ^ar nn lika höre, fyrrum Lcir. 

1, 114; uma scm Láagbarba- ViS Ljrgja vora Jicir Svcina 

land. ae. Ormr kcndlr. 

L<ln;;bard9-iila, 7, 213. 341 ; tji Lýiín (Leorin, Lejn'ng), 9, 343. 

LimgarEtita. BiGr i Skaun á Raunariki i 

Lú.akaup^ngT, 8, 194. 200. 313. NoregL 

439. Fyrrum kanptúu í Sogni Lýrikcigsheíbi, 11, 207) ijá Hlýr- 

iNoregi; aáKopaager. Sutiar- akdgsheiSL 

biiamir kallaat KaupánganicDn. Lytlr, 8, 440) ijá Liijtr. 

Lúibreifc. &, 297. lnn»t; partr Ljia, 2, 41; sjá Ljnia. 

Límafjartar, á Nortr- JiitUndi LTija, 9, 467; ajá Ljdina. 

íDanmörk} núLög-ííoV-Bred- HekHmöt, 1, 265. 273. 274. 

'""g't OR mundi ^i réttaat ab Bœr i Vftidal i Biina^iiigii 

leta LVgibrelb. norHan i IslandL 

Lnatr (Ljstr), 8, 440; s™t l Læradilr (Leradalr), 1, 153) 8, 

Sagni i Noregi; Dii Ls*ter ðO; 9, 143.226; 11, 42.181. 

Súgn. ^ysí^ ' Sogni i Nore^it nii 

LýbÍkaíLibi'ka). 10,23,48. SuW Lecrdali .br. Leradalr. 

i Mikalandi er .tcndr vÍt> ána Læair (Leajar) (abr. 12, 140.). 6. 

Travel nú Iraccfc. 132. {ijoli er bjd uálægt Aualr- 

Lýbikkumcna. 10, 22. 48. 49. vÍQdnin;mÍ>keaamaaem£«co- 

^nbiiar .utiarina hubeck. har cÍa Leigar, er dit- 

Lygra (Ljggra, LÍfra) . 4, 309. lat forfelbr Pólakkatiiu, konuiir 

311. Bær iejnniLjgru, milt! frd Svartahabna. 

BalcjiarogmcginlaQds,iNorti- L{ÍgriaD, 4, 41. 43. 306; 5, 41. 

hörBalanJI i Noregi ; abr. 8, 25áj 11, 180. StÖtuvatn, h}i 

310: Elnar Lygra. Siokkhdlmi i SvUriki;- ud M<B- 

Ljkr (Lukr), 9, 296. LiUÍga i larsn t tbr. Mar. ' 

atröndinniniilliJafiaraagVealr- L6gr. 4, 341. Vatn iGoHbranda- 

agtia, ajfcst i Kogaland! i Nor- dölum í Noregii dU Leugen ; 

cd; máake Kötnin hökevig. „Láugr" er in efa rángtkrÍiaS 

Lykkjar, 9. 9; .já LeiknÍr. fjrir „Laogr." 
Ljmgarbi.Áa, 8, 425; .já Lim- 

Lýngar, 6^ 74. Bær l MeÍallandi, « , . , .„ 

i ve.iri hluia Skapufellajlnga, iMagniia.-kirkja, 10, 147. 149. 

auaUn á íalandL Klrkja í Krkjuvogí i ejnni 

Lýngbýr, 11, 360; aú hyngbye, Ponionai^Hrosacj^iOrkncjrjum. 

þorp i Valburs, nii Foldborgí- Malangr. 10, 153. Fjörir, oorb- 

héraði á Sjilandi 1 DanmÖrk. aat i Ilálogalandi i HoregÍ; nii 

Lýngver (Lýngr) . 9,' 21. 474. Malangerfjord. 

Svo keíu .macjjar nokkrar, Málmhaugar, 10, 95. Borg vib T,Google úti ] 

i Nor'e, 324 STADA - RBGISTR. Ha. 

Errarnind, i SUm i SyÍaÍAÍi MaríuUikja, ð, 189. 190. 264. 

Dil MalraS. 265. 292. 360. 361 1 9, 30. 

Haliu-aadlr, 9, 504. fiaiinig er 138.426; 10, 29. 106. Kírkja 

líkU|t> rataot ab leu ffrir íta- i Bjðrsyn d No>BbörUan<G i 

lund, Málundlr, Máitrandir eba KorrgL 

SiDalundir, 1 misinoiUT|;reiaun~ Marlukirkja, 8, 310. Kirkia ■ 

uni. MaUlraiidir em ef jar lyrir flörubcY vit Oslo, i Auitfotd 

nUnVertfoldÍVikinnÍíNoríKÍ. i VtkinnÍ i Nortp. 

MálundÍr,9.504,.j|,MalMrandir. MaríukÍrkja', 6, 267; 8. 195; 9, 

VUatb<,tg, 4, 273 . m,™gri ^ö. 129. 133; 10.408. Kirkj. 

Si Lui^ '' Ni«»"ííí í í*^''<U«i»í 'Nor- 
HWor>, Í. 272. Fon I Laiá 

i Áima 1 HdDiJilDgi , Dorbau 

MinigeHli, 1, 272, LtklÍKa 1 

^aíTMt i HiÍDa^lDfii DOibaa i ' 8, 25;' 9, 34. 147". Kirkja 

hlandi. . Sarp,bcirBiBor){arjý.lnáVln|í- 

MananiicÐD, 9, 422; aania icn> , *.. l -ví- „■ ■ w„ _• ^ 

„"""?"•„, „ M.rt.liil> (M.ri,kirki.), e, 25; 

"■"; f ,' 11 i """' "■°°' 9. 268i 1». •S'l- ÉS)" i 

„■J.,\. ™ r: « e, Q. Túinbergi, á Vclfold í Vlk- 

9I.nörk (MaDork), 6, 84. 83. ^^^ ^ Nor.ei, 

E,j.o M™.''". .«. "Pii.' ■"- M.n«kl...l,, lO, 154. KI..,t, i 

„.,».,„I.SM,l,wl"lM.IIJ.rt- Tu..b.r.i i V.,M iVikJnnl 

.rb.i;.u, ..Ijs. Sp..u ^ , j, f 

monu M«.r I Wmd.b.1,. ^gg j 345 347 39, ^ 

M.»„k.r, e 228. Ml,p bj, á „„'ij i j M»,k™ 

.5,, U,..k, ..,„.„* M.rf- ;_ , jj^^J. u.,^ , s,i. 

«!£■, i Laríiknr togctadlEnii. .,. " " 

M„, 5, ISé S,íl„,a, M M,- M.,k.i'Bid^3,204. Fli* i Eíœ- 

w, isrt„jybr.is™j„. j,,5„;_; ;„„„„ ,"„„j^ S 

Marlaloer (NiarSarliisr), 2, 2a2; 

10. 354." áer i iforLp, tíTÍ,í Markarhöln.r, 9, 28. Ey, likUg, 

MaríjSrlir, 9, 45. riiirír á tiro- * Norep. 

fiartMitn vH Víkioa i ííoresi i M»^Wr (Mcrkur), 7. 299. 316. 

^í Ae „tíveiaudl Moriefjori 31» i ». 272. 275. 276 í 9, 16. 

- ■ - ^EDníhöfn 237.271.272.274.287.346. SkcTHaru-bi: 

MargJalr, 8, luRardal. 346. 362. 401. 404. 406. 410. Mar^t^klrkja. 6, 440. Kirkj. l ^'^^- 488. Ö26; 10, 185. SkdR- 

HitarÓM 1 trindlieimi i Nor- lönclm i tandamær. Vinpit- 

f-^_ Diarkar og RáDi-lk]] 1 Norc|[i, 

Manulirlja, 7, 22^ 318. 354. OR VerraaUnds og Daljojia Í 

Kirkja i AlalK.ii{ i NorSr-JtíU Siiarlki; íbr. Nortnnarkir. 

landi ( Danmörk.' Mamadalr (Muniadalr, Vani:^ 

MariukÍAja, 7. 64. Kirkja iKaup- dalr), 9, 373. Býr naltegt Lil^- 

ángi <Nilarci]!) i þráDdhefaiii i andimeii d Vestrðgtiuia i Mor. 

*'°r*ei. egi; nu Mam^l. 

D,o,i,7.<iT,Google U».-Mi. STAÐA-HBGISTR. 325 

Hiriej, I. m 139} II, 180. McUlanashðrn , 10, 146. 147. 

Et ' limarii^i á NÐrBr-Jriaaocli Hörn ú Hrosaey, (nu Maintattd) 

i DanniÖrk; rni Mertöe. 1 Orknejjum. 

MaTtnitokkar, 8, 319 ; ijá MSrt- Meglnia (MFgniia) eii Megincn- 

uitokkar. bors (Megnuzuborg) , 1, 107, 

MáMnik, 4, 93. SunJ mllli eyj- 108j 11,406.407. Nú Maina. 

arioDBr Itri og byg'lannnar tlabrl Slórhertogaclæniinu Hca- 

Mdsviknr a mcgtnl^ndlnu , 1- len-Darmitadt i fiýEkalancli. 

Ejnafjlki i íirándbelmi i Noi- Melanicy, 10,142.143* )ja Mel- 

esl) Dil Masvig cba Moavig- asey. 

tund. Metar, 3, 143. 146. 147} 6, 103. 

MdsDcs, 11, 378, Nes, Testantil Bær i Rniufirti! i þorskaQaA- 

i eynn! itjEen tib Fommem. arjifn^, vestan a IsliDdL 

Má- (Máí- Mú-í-) jtat-ir, 2, 7.8) Melajcy (MeUnzcy\ 10, 142. 143. 

3, 142. Bær i Vazd.il i Hnn*- Ey, bUIga rolO! KumrcyÍa og 

]>fn{^, norban i hiaail. Hcrcjar, veslr frá SkatlaDdi; af- 

Máutrandir (Masirandlr, Mars- alatian ovijj. 

ttrandir), 9, 400; 10, 154. Melr, 9, 325. 384; 10, 53. 55. 

Býr á Ránriki i V.kinnl i Nor- 123. Máike bKrlnn Ueet, i 

eei; nii Marttrand, i Babiis- Kvennabérati á SnnnbSrtalandi 

léai > Svíankii abr. MaUtrand^. 1 Norcgi; abr. Gautr af MeU Í 

MístranJir^ 9, 004; ija Mal- nafDaregiilrinu. 

strandir. IVIeDJúDguíurta, 4, 64 J sjd Inga- 

Háttiíngr, 8, 30; tji Moliingr. ~ furHa. 

Matioborg, 1, 106i sjá Mezborg. MennlDgarfurtia, 4, 64; tja Inffa- 

MauD, ijá MiÍD. furta. 

Mauri, 10, 381; í]i Mæri. Meyialand , 9, 153. Ey á Lim- 

Wanrir, 10, 386; ijá Mærir. garljsitn, mciu vi6 Nesjar, i 

Maurt, 9, 442; tjá Mort. Vikinni i Noregi} nú Jomfra- 

Melalbú, 9, 470. Bœr j Arn- íonií. 

ej)uni i HalogaUndi í Noregí. Mezborg (Matiborg, MoKonda- 

McBalbœr, 9, 354. Bœr 1 Eyba- borg), 1, 106. Sta'brlnn Mete 

bygt i VerinaUndi i Sfíarlki. i nmdsmino Mo*fl (í Lo- 

Hebaldalr, 9, 55. 175. Bjgb rtrítig-en) mí í Fránkarlki; lil- 

ofartis* i þcUmörk i Noregi. hejrbi fyrram þýzkalandi. 

Hctaldalr, 1, 57 Bcgtt i Oik- Mjabartund, 9, 29; tjiMjaemar- 

dœlafylki i |>raadhelmi í Nor- JuDd. 

eei; Dú Meldal Sogn. MjabmariuDd (Mjabarjundt, 9,29. 

MAalfararjUDd, 11, 230. 266. Sund vi« eyna Mjötím (nik 

360. Sund milli Norbr-Jcit- lHjómn) i So^i i Noregi. 

landi og FjóDi, i Ðanraiirk} Miblíarðarcis, 6, 383. Armynn! i 

nú Lilte Belt. Mibfirbi i Hiina|aogÍ, norban á 

HcbalfclUstrond, 2, 21. Bvsilar- IjUndi. 

lae i |>drsnc»-|)ing! , vcsun i MibtireÍDgar, 3, 120; iji Trbfub- 

íslandi. íngar. 

Hcbalhiij (Mibhúj), 1, 33. 36. MiÍbjakiJl (Mikli-jökull), 2, 214. 

209. 210; 2, 41t é, 90; 9, JiikuU á GnCDlandi; tbr. BU- 

439. 484; 10,388. Bær i serkr. 

. Gaulardal l þrándhelmi i Nor- Mibhiij, 1, 36; 8, 90} tjá MaS- 

eci; nú Melhuut. alhiis. T,Google SS6 BTAÐA - REGlSTn ML-3Ud. 

Miltkiili, 1, 253. fisr vlfl íri, Mí1d!iibar|t, 11, 355. Borg *ft 

■niurUf^ í RiDgárJ)lagi, tonD^ ána Mildín á FríiUndÍ. 

la á Idantli. Mindakicyri (Mjii]>akiejri), 1, 

Mikid*- (Mikel.-) luVkja, 8, 126. 240. Öniern!, motaa i Í>UndL 

Kirkja IBjersni d NorUitiiti- MjöU, 3, 73; 6, 379 ; 8, 370. 

hndi Í Noregi. 390. Et i Bálo|tal»dÍ 1 Nor- 

U„k>rki.;Kiiard.Í. S'" fc ^ ^ftl' ílí. ° «■'•■ 

Mikk.dihcmr, il, 415. Hellú-Í "'rAl';,^ ■ Nál^Pp B,or6j» 

ApnlealaDdi, nl. i Apuliu, I ... n AAn -j -•• ^ 

» 1.1 1. 1- Mior», 9, 442; «iá Mori. 

MÍöSC.Í?7:iOO; 8,347, "f^ ií'S: 9^'2. U^l íí 

* Mortn«. ,a BlJ^BT- ' «"'- 373. 393. 395. 393. 40I. 406. 

ep, k.IU.t hk. MimVur,. ^ ^j ^ j J54 217. 

MiUÍ.bkÍrk|., 7. 100. 122. 186 J - V.tn í HcilmÖrk i Uppl3ndom 

8. 125( 10, 104. Kirkj, á , Ho™;; »d M>-íen. 
HoritaííÍ i Biðrgjn, i Horb- Mdbcrg, 3, 20. Baw í Lingadsl 
h<Ír«.Undi 1 Horep. 1 Hdnajlnp, norti.n 1 líUndi. 

MHililiœr, 2, 225. 227. Beer i M<it>ut.(ir, 8. 315. 321. Bnr i 

OiUndihliti l Skagafiiti, norÍk Strind i þrándheinú i NoregL 

an i íaUodi, Likllg. ndvcr.ndi Mo»tad. 

Miklibœr, 9, 31. Bær i Biargvn Mdtiheimr, 9, 367. Nd Modam 

áHorbh<k1b>UDdi iHoregi', ibr. wikn, á Hrinswiki, á Upplöad- 

Hiklifarbr. nm i HoreeÍ. 

MÍklÍgirU (Gartr, M!c);g>r]>r\ Moiaan^rtir, 9, 32. 143. 226. 228. 

1. 106. 234. 27ÖS 2, 7) 3, Fiörtir « HíloeaUndi 1 Noregit 

23; 6, 111. 112. 138. 139. nd Saltentfjerd. 

364j 6, 134, 141. 146. 148. Moldafiörbr, 10. 324. Fjitrtr i 

150-62. 154. 160-62. 164. 167- Norbfirbl, í FirfafjlkÍ i NorcM. 

69.171.237.338!7.59.74,86. Moldi (Molgl, Miolgi) , 9,526. 

89.94.95.98.231.233; 8,148. Horb.st i IUnn>.r>k> eb. *Tb.t 

193i 10, 40t. 417} 11, 161. ÍÞotni; mii.kc Ddvenndi bnir 

315. 316. 410. H;í{^b.tabr I»ii i.jr«n og -^IA Molden, 6 lUb- 

avtúse^x Hdniver.ka , acinn. aUndi i Upplundnm i Noregi. 

griska KÚ»r.dK>ni. ; i>d Con- Molúngr (Mútdngr), 8, 30. A 

Itaníinopel, t Rumiti i Tjrkj- VcrTnaUndi i SvUrlki i nd Ua- 

uiki. lun^-irilcn t Dalame, 

MÍki;«rbr, 8, 189; 9. 14f ; ,br. Mont (Mrii) . 4, 122; ibr. 12, 

9, 31. 225. Bcer . Bjftrgp i 106. Sam. lem MnndlurjSll. 
Ho.thui%BUndi i Noregi; abr. Montakauía, 11> 415. Borg i 
MAIibBer. Apnle.Iandi, i iDbrhluta Ita- 

MikU-iokull, 2, 214} iji Mlljuk- hu. 

ull. , Mor, 9, 442i ijá Mor.. 

Mlldin (Mnd), 11, 355. A, A Mor., 4, 250., A á Raumarik! á 

FrltUndi t Miídítedt adkn á Upplðndnni t Horera } «br. Hí- 

litla Frí.Undi, 1 Herlog.dnm- cia. 

inu Sleiifk í ÐaDmörk, dregr Mdraitlr, 9, 354. ^rp i Terma- 

likligs naln litt Ȓ i |)<:a.aii. laDd! i Svi.Hki T,Goo(^lc Mo.-Mæ. STABA-BBaiSTK. 327 

U<iT((MÖT>,H»n't,Mjar«,MÍHri, Múnkabd, ð, 311. Mátœat Oslo, 

N)5ri, Mdr), 9, 442. Llklig> á Austfold i VikÍnDÍ ÍNorcsÍ. 

■niTenndl Mo»* , kiupiulir i Miinklifi, 8, 347; 9, 412. 430. 

Boi^aýilu, 1 VikÍiuii i Nor- Klaujtr á Nort>Dc» 'cÍl.Björj^ 

e^ 1 Norc^; sja MikjáUklaoMr. 

Morstr (Moitr, Host^, 11, 201. Marnfd>lr, 9, 373) i)& Maina- 

206. M!kÍll lUtlr á En^UudÍV d>tr. 

■niike trincA««(«r, i um- Muitra- (Muilrai^ MoitrKr-)snnd, 

dKminn Batap i Veitus; o^ 10, 46, 65. Snnd, likliga lib 

{)■ erHorstr uma (eni Monjtr, ejna MSnSter , i Hallandi l 

d1. monasterium , eta VUuali'iti Siiariki, o^ vcri jiá máike 

inlkU i Winchetur- nttast b« Uia Munnrariund. 

Hoii., i, 10»; 11. 407. Al Mýdalr, 3,99. SveÍt 1 SkapurclU 

f>ýikaUDdi; Dil Maat. I>'"g' ■«'<"> ' Islandi. 

VLoi, 5. 20; i Valldal á Sudd- Mýl,7,4I) 10, 143. Ey i Sntir- 

iDBrí i Norep. eyjnro, vestr fri SkotlaDdi; ml 

Hoitr (Möít), ), 14. 203. 279; Muíí. 

2, lia283: 3, 4. 14; 4, 13; MýUrkálfr, 10. 143. 144. Itól . 

6, 324 { 7, 248; 10, 27H.337. ey fvrir>estan MýL nitG^, 

354. 363. 369. 384. 393. £j i Sutir<7]um. , 

tf SunnhÖrtiaUnd! iNaref^; nú Mýlarsnnd, 10, 136. Sund niÍU- * 

Afotter. Vib ey \ti3i totd Juu tun Skotlands o^ ejjaríDDar) 

kend ^dnflTr Moilrarikcgg og MýUr i Sulrejjum. ' ^ 

þöra'MostnrjUuoi^, iýi nkrDt- Mýlskr, 7, 42. Sá 1601 er lir^ 

.recijtríb. eyiini Mýl. 

Hoitr, 9, 46. 50. 11& 119. Ej MyWjar, 10, 143. iDDbdarejj- 

1 BÁoatrarlirtii, nortiut á Hoga- arínaar MýUr i Su(rej)nni. 

Uodi íNoref;!; nn Uoitera eU Mjnni, 7, 208. 335. 336; i^ 

Atlcö, ijtirí endann á vatDÍnn MjÖri, 

Hoilraraand, 10, 4& 66. 66; iji ndœgt EitisvelU, á Raumariki 

Miumninid. i UppUjndum i Noreei. 

Hdt, 5, 122} sj> Hont. Mýrar, 11, 129; mikil sreit, lib 

HomDCiaborg , 1, 106; tjá MeE- Borgar1|ui%TestaDTr>'liui,l|iTer- 

barj^. ir^tof^i TeaUn i UUndi, 

HiieaTellir, 8, 305; i BÍDríki > Mjrka, 3, 210. BBer j Hita^dal 

VikÍnni i Nore{;i, i VatUJilDgi, Dortan i IslaDdi. 

HtlU{)<ng, 4, 163. |i4DS>ulr ni- Mjrkvftr, 1, 111. 113. SkDgr i 

lœat Uppsðlnm i UpplaDdi i HoUetuUndí, juHir lit Ejber- Hnli, 10, 124. Höttii á ausun- Mjrkvibr, 5, 249. Skdgr miHÍ 
Terbrl ejDDÍ Maialand i Orkn- hafs og Fýrísvalla 1 STÍaiiki. 

ajum; nn Moal. Mývatn, 2,302. StÖbuvBtn í Mý- 
c, 7, 42. Ey i Subrejjnm, Tatnisyeit,lfilngejj>r|>ing; DOtb- TCitrfrá Skatlandi; sbr. Mýl. an i Ulandi. 

Muadiuqall, 11,416. Sama sem Mœrhæfí, 1, 246. Hérab i SkQt- 

MpafjöUiui ibr. ModU UDdt) dú MvrTay. 

Hiinkabrreaa, 7, 183; & 121. Mwrí (Mörí, Mauri), 1, 12. 36. 

2ð4!ff,9.31,10l.225.Bry)!ej- 37. 55. 62. 64. 9i 164. 165. 

or i »oHiD«ri, i BjfirgjD i 167.170. 192. 194. 196.210. 

Noregi. 234} 2, 21. 36, 41. 43. 189. T,Google 328 BTAÐA - nEaiSTn, M(e..Ha. 

210 1 3, 14. 70. 74 80. 213. MSen i Ðuiinðik, tU laMt 

213. 216; .4, 68. 115. 212. Sförs í EalmaTlem i SmiUtad- 

280. 317. 34H 5, 20, 28. 76. nm i Svíaríki 

115. 202. 284; 7, 163. 208. Mörir, 7, 339} .já Mærir. 
Míirk, 4, 231. 29S( 6 
43;*ijá Fmnmörk. 

196. 311. 312. 367. 370. 395. Mariand;, 7, 114, 118. Bnikíb i 

9, 15. 33. 69. 115. 228. 318. gbopi nm I.lcadlni;. "^A' ál 
437. 439. 458. 468; 10, 186. »i iýn>, ab þdr Uau raeit i 
188. 189.192. 193.381.387. kvikfé, en .ekk! nkíneik>pi i 
431) If, 183. FjlkÍ i Noreei Fm. S. 7, 153 brrika.t Jíör- 
þ. e. Sunnmœri oeSartmtui. ttnltr" um Hákon Serkuon. er 
I romiild voru fvlki t":"' "">' Mr Nor.kr matir, ivo ortit. týn- 
íö.t, ]ivl Jiá niti Haumdœlarjlki iit ituodum hifa verili bitiiiDg- . 
e&ki DÍlr ab .jd. arjM. 

Meri, 5, 20. Bsr á SDanmœri Mðri, 9, 442) *já Mora. 

f Noreei; miAe norbanverbt Mortuitokkar (MartnitokkaK), 8, 

vib Valdalu, nii^ Muri. Eptir 319. 400. 402. 41li 9, álO. 

aim«nhca|^nu ^lr bér {ló EÍns 511. 520; b|i Oilo, á Ana^ 

£ Tel meinii Mœrin .jilf, lold i YikÍDni i Korcgi. 

^ -tL^ Mæri, 1, 36 i 4, 35. 37; 7, 123; -^ 

//,. « JL.IO. 323. 381, Sidrbýli, icinna J^ afardalr, 9, 234. BjgbiEjilri- 

MWfW .•j^koniinK.bd, i Sparbyggjafvlkí f dolnra i UppUlitdnm f Norcgi; 

4* H "[ 1h fcrindbeimiiNored;núAÍíere. nú Nœverdal. 

„ ''.'^•^'Mærir (MBrir, Maurij), 1, 32. Karbon, 10, 85. Stabr, er Mendr 

7. VU-(;4Íé«: 94; 4, 59; 6, 84; 7, i37. vibMibjartiarbafib, f nmdaeminn 

l'^íéVifltu 339; 8, 315; 10, 186. 386; ^ude, i Langucdoc i Frakk- 

' M-9' iff 11, 189. Innbnar Mærafylki.; Undi; nii Narhatme. 

BR METahauV, 11, 138] .hr. Niriki, 5, 25; aji NcrikL 

12, 139; .ama .em Norecn NittJaravifi, 1,235. Vik vKiSkjilf- 

Mterikr, 2, 252} 4, 342. 343; andaljorbiÞinvGvjarbing^narb- 

10, 355. Sá .cm er af Mæri; an á l.tandL 

.hr. Karl Mœr.ki os Amdr NaumdœUr;lk;, 2. 185; 3, 70t 

M«r.ki 1 narnaregijtrinu. 4, 232; 10. 186; fyrir norbao 

MÖÍniveinr, 1, 255; 2, 206} 4, IirindheimsljÖrb i Norep. 

177; 5,269. 314., BæriVabl- NaumdœU, 6, lUi ■ama lem 

s{)in|;i, narban á I.tandi. Naumdœbkr. 

Mön (Möm, shr. Möri). 7,213. Naumdælir, 3,204j 4,232.314» 

340; 11, 231. 373. 395. Ey, 7, 134; 10, 186; 11,42. tm- 

(ubr fri Sjálandi i Danraiirk; byg^jarar Naumudal., i |irind- 

>d MSn cir Möen. beimi 1 Noregi. 

MSn (Mann), 1, 144. 193; 7, Nanmdœljkr, 6, 107. 111 115. 

41.42. 47} 9, 195. 417.419. 117. Si .em » nr Naumudal 

422; 10, 27. 122. 126. 134. i þrindheimi i Norcfii. - 

159. £y i Ir1and.hari; nú Naumudalir, 4, 231; 8, 73; liá 

Man. Naumndalr, 

Mön, 11,387. Eyjan Jtfon miUI Naumudalr (NaurondaUr) , 1, 94. 

ET.ý.lu (ö«oí}, og Ei.tUnd« 164.302; 2, 185.210; 3,14. 

{tkthland). 71; 8, 69. 73; 10, 8, 185. 

..... ™ .... .. ,. . ^ ggg. jj^ J2J p „ . 

norbr rráÞrindhrim.ru'bi i Nor- 

D,g,i,7?<iT,Google Ni. - Ni. 81 ADA - BEQISTB. 329 

egi;niliVugign«(la(;'ibr.Naum- NuJijdbÍr, 10, 125. Sama •em 

dEelafvUu. KatnMfngar. 

Niuitdalr, 1.0, 123. 141. 145. Njarbarliigr, 10, 351} (jáMarlba- 

189. BjrIi i Nortriiti i Fjart- löer. 

líln f Noregi; nii Kaitdal. Nicia rtg-Nma,4,2áO. Á nebarlíga 

Nanstdalsfors (Ðaironnauat) , 9, áRaumarlki fUpplöndDmiNor- 

IG. Vili GautelR, lyrir ofan tfú, DÚ- Mtte- cla iViftedoIc- 

l.!(ifclid9, * Tcilra GaulUndi í elvi sbr. Mora. 

SviariLJimáikenmerandiForS. Ni6, 2, 27. 50; 4,93; 5,7.107. 

Naumund, 8, 326. SuodáRín- 142. 181. 182; 6, 16. 281. 

rikl í Vikinnl i Koregii nd 309. 402.4221 7, 2.113.138. 

mutund. 207; 8, 35. 99. 171. 179; 9, 

Maute)', 9, 53. 183. Et i Bdkn- 288. 53a Eira.kemrfráJamla- 

arArbi, sem er armr Slafan^i- landi, rcnar gegnmn Sclbntjií- 

fjarbarins, d Hogalandi i Nor- inn 1 Strindafylki og litíþrdiid- 

cei; nii Nödöe. lieimsfjait, h)4 Mi&rösÍ. 

NenH tU Neriki', lika kallalb N4- Nitarbakki, 9, 633; 10,429, vil 

riki (Anariki rangt, aja A), 3, ina Nib 1 þrjndheimi 1 Nortgb 

47; Ö, 25. Hérab i SviÍiót; NibarhdlmrlMItarotihdlmr^Holmr) 

-nú JVeríi*. J, 218; 2, 69. 207i 4, 322; 

Net, 1, 197; 10, 125; •]> Kat- 7, 40. 196. Nil UunfcAoIm, 

anet. af MdÐklifi, er bar varj ■!». 

Nes, 7, 43; ahr. 12, 175. Si Höbnp vifc Nilards. 

„Neijum" bér réltíUga skUÍti NÍtiamei (Nihamei, Vikame)). 4, 

um Ömefm, er eptirs laroan- 1; 10, 289. Nes vib ana Nib, 

lienginn likatt til 'þab hafi legib hjá MÍbardii i' þrándheinii Í 

sunnan A cjniii Skibi i Sii(r- Morep. 

ejjum. MÍtardshtílmr, 2, 69; 7, 40. 55{ 

Nei, 10, 127. Sama acm Saiirí >br. Nibarbdlmr. 

i Skollandi; i]i S. MÍbards (Oa, MÍþard), N!{i>rans\ 

Ne« eba Mesjar, 9, 420. Nm á , 1, 218; 2, if. 26. 27.36.49. 

■tesunvertu Skoilandi mdu vil) 120. 144. 152. 160. 165. 167, 

evna Mön. 169. 189. 206. 208.215.219. 

Ke», 4, 240. B*r 1 Sdn^hyeíi 221. 222. 244. 251. 254 259. 

i Gubbrandtdolum i Moregi; 262. 274) 3, 38. 4l. 63; 4, 

nú Sðtutenœi. 1, 91. 94. 105.108.230.233, 

Mes, 9, 321. Kirkjuitalr vib 238. 273. 296. 314. 332; b, 

. Raomelfí, ofarliga á Haniparíki 3. 7. 31. 65. 99. 133. 144. 

i Norcgi. 149. 179. 220. 223. 230; 6, 

Nc., 6, 76} 9, 449. Svclt i 12. 13. 19. 24. 54. 63. 236. 

Sirind i þríndbeimi i Morcai; 267. 27Í. 272. 285. 297. 308^ 

nii Bynœaieti Prœttegjicld. 348. 357. 393. 401. 404. 432. 

Me.jar (NŒÍíjar), 3, '36. 46; 4, 438. 441. 444. 448; 7, 1, 2. 

122. 147j 5, 169i 6, 339; 7, 3. 30. 50. 100. 112. !28. 137. 

343; 9,45. 55. 167. 175.310. 155. 196.322.324; 8, 70.93. 

350. 374; 10 396. 426. Net 148. 268. 269. 297. 323. 338; 

i Llmgariiglbu ( Viklnnl l 9,59.65.113.121.139.155. 

Noregi, fiiilli SkcinafÍarbar og 209. 217. 227. 231. 237. 248. 

SlaremÍs, nii Ur>lkur'f1arbar. 291. 341. 375. 389. 423. 438. 

Mcjodai, 9, 285. 374. 506, vife 440. 442. 459. 468. 471.479. 

Oito i Vikiiini i Norcgi. 487. 488. 528. 529; 10, 1. 61. T,Google 330 STADA - nGaiSTR. Ki. . H«. 98. na IðS. 155. m 401. of Afrika og •untcnglr All.<>- 

40a 409. 410; 11,201. Hiíf- tiika haRb oc M%j»Iu>rh.Rb. 

nli*ta(r þrandfadmi 1 Noragi, Nilar 10, 132. Kaupitatir, i Nairn- 

OB lcn^ eTklbíikupuelr i nú hérati i Mib ' Skotlandi ; DÚ 

Trondhjcm. Merkili|pi9tu Ht- Nairn, 

ncfni Of h-jgfríngíT i o{r krÍDE- NiiatúB, 8, 2; máike hSfntlboTpn 

niH Niliarös aefiiait: Bakk!, 1 JaTUdKmÍaaNDTgorofe iStöra 

BrSttnerri, Eyrar (EjrB]ilng), Rdutandi; nd iVawforod. 

feeinihrekka , lU, Íluvik, lln- Norallijitr (NDraiund) , 8, 201. 

*eHir, NRi, Nibarlakki, Saurhlil), 211. 212, FjiM<r fvrír Sdkiu- 

Sk!pakri>kr,Stcinbjure; kirkjuri dali 1 So||ni i Nortgíi mi 

Andrétk. , Grteonuik., JiiDsk., Sognedahýjord. 

KtciDCDlak., KÍ'iatik., Kroaak , Noruund, 8, 211; abr. Nor»- 

Marnrlatk„ Marlak. (Kriitik.), fjörtir. 

NikDTd.>„ OUrik.,Petrik , Poit- Nortanmenn, 9, 4 ; ajá Nortnxnn. 

ulak.)NiiDnujttr.Atrarbje^ng- Norfcdalr, 7, 62. Bfgt ab vutan- 

ar ! Biir^n (Sioo Ibor^ etia Sverr- verfcn vili vatnib VEnir Í Teatra 

jihðrf; i SleÍDbjör^io), Gilda- Gaullandi 1 SWaiiki ; abr. Dalr. 

■knli, Gr}ot, Skubearbr, SmÍb^ Norbbeimr, 4, 9 { a)i þrándheiinr. 

ukDbir. Nibarói kallaat ont Norbbjfrtaland (Korbr - HöHn- 

Kaapduf i aSsuaumj >U E. Uod), 1, 47; 7, 334; 10, 384. 

HAoláikb-k)a, 9, 612; 10, 154. Nyrbrí bliiti HÖrbalanda, ajá 

Kirkja í Oilo, ■ Aniirold ■ þ^a nafn. 

Tikinni 1 Noresi. Noribhörbar, 8, 124. iDnbdu 

NikuUukiHcja, 7, 270; 8, 125. Norbhcfrbalands i Norcgi. 

191. 348. 360; 9, ðO. 411. Norbimbnland , 1, 33-23. 110. 

412. Eirkja i BjörsTB á Nort>- 111- 117. 143; 4, 17. 65) 10, 

höiialandi f Nortgi. 245. 385.407; 11,189. Land- 

.NÍkulaisklrkja (Mikal.kirkja), 7, Íb frrir nortan ána Bumru á 

100; 9, ÍÍO. 495.534. Eirkja England;, þab jRrgreip hnU 

i Nibardij, I ^áadhómi i Nor- hib núverandi Northmthtt- 

e^. land og faériilin Durhim-' o|[ 

NiianK 6. 317- NiiJr mvnnÍ. Forfc-iftire. Innbjgdaranlir: 

Ni« (U!.), 6, 314.317. 31(). 324. Noríiirahrar, 1, 144, lb,376i 11. 

327. 329; 9, 14. 15. 16. llSj 191. 418. 

(br. 112 Fíndn,, ringt; 10, NorbUndingafjdrifdngr, 1,. 267| 

407t 11,211. A, er felU I 10, 61. 113. Noi^rhlnti lil.nda, 

LofofJSrb, í HalUndi i Sda- TUtanrráUrdufjarbBTá, natr^ 

TÍki; nú yU*aae. Linganeis. 

NÍEÍ, 9, 26.Í miamanarErdn 6, NoTbUadmFar, 1, 267; 3, 239. 

dn cfa ningt. 243; 4, 281; 9, 3; 10, 61. 

NÍaia, aji NÍcia. 113. lanbjgfiiarar NaitiUad- 

Niþamei, 10, 289} aji Nibaraei. ÍngaOdreúngi i I«UndÍ. 

Niþaraua, NÍþardi, >já NÍbarda. NorltcDikr, 6, 360; 7, 213. Si 

Njdibrekka, 5, 20; aja Kroii- acra ec )lr Norðlendlnga Íjdril- 

brckka. ^"K' ^ IiUndi. 

Niitr., 9, 442; .já Mon. Norbmabr, 4, 204t 6, 385; »)i 

Nlíirvatund (Nörvatnnd), 4, 5B; Norbmeno. 

7, 66. 81. 231. Nil Htrœdet NorSmaDdi, ijd Norn»Ddf. 

ireit Gibraltar. Sirad þe»u Norbroeon (Norilroebr, Norlan- 

•bakitr facimjálfunuu' Evrdpu nienn), 1, B. 23. 24. 44. 108. T,Google STJLDA - B&fllBTR. S31 2, 157. 

319. 327; 3, 5. 13. 37. 79. Koiftrevíar, 4, ÍU. 346. Hokkr 

160. 163) 4, 4a 49. 60. 61. hlutí Fnre;j>. 

178. 229. 2Í14 333. 334. 3S9. „„,Wji„r,7.43. LíkKp.nd^lr- 

360. 36a 370. 376! 5, 47. hluu"^ SuWi.i. 

102. 117. 139. 273. 275. 278. ^ . " /' ,„ . .,„ „™ 

281. 2«4. 289. 290. 295. 298. «'Tr''í^'^^,Æ« ' vÍl.í?: 326. 353. 3651 6, 8. 9. 20. 11, 409. 414. 416. Nortrhluti 25. M. 63. 65. 75. 82. 87. bc.n»,(E,rop.); . 

135. 148. 160. 231. 233. 252.- ?''."?='*' «»™»'>»a*" Mj*- 

253. 258. 262. 264. 294. 295. I.írliirhílií, ib norban bih mikU 

311. 312. 317. 321.323. 330. •''»fi »b wun AUíoto.ki. h»£- 

832. 335. 338. 398. 399, 401. »• "B ■» """» ^™- =*■" ""'^ 

405. 406. 408. 411. 414. 422. ''^"' ''™'' "R '*''^''' 'í'"- 

435. 445 i 7, 29. 54. 58. 66. $"*" ""^'" ''*lf''™»'. wnrfn- 

72. 73. 81. 83. 151. 221 23X "'" "'"'' """kn fjUlL 

241. 309. 348; 8, 248; 9, 4. Norbrl<»>a, 9, 468. BTf^t. *A 

19t. 356. 357. 359.385. 392. fr.ndhcimiOaib i ÞránilhÚin; 

420. 422. 451; 10, 5. 9, 1 Nor»i. 

22. 23. 26. 27. 30. 32. 40. N<w».flaná, 1, 100. 162. 276. 

48. 56.68. 63.64.66.69,72. 284i 2, 258. 291. 292. 303. 

73. 77. 82. 88. 89. 102. 103. 324; 3, 5. 9. S*). 59. 129; 4; 
104.129. 133.144. 155. 177. la 34. 62. 139. 140. 202. 
257. 288. 291. 305. 31i 318. 289. 291. 340; 5, 171 191. 
344.351. 368.369.371. 392; 226. 241) 6, 69. 163. 171. 
11, 209. 211. 241. 245. 248. -183. 198. 265. 372. 400} 9, 
249. 407. 410. 419.420. Ino- 226; 10, 2. 185. 199.257. 
Íniai Noregi ; Noilininn^ 260. 364} 11, 19. 2a 27. 
(^■•ur. 1, 44 ; 10, 64. Sam. 166. 203, 300. 326. 396. 402. 

•cm Kaicgikoniinar. ' Liktigi ^iu IÖdi), h-nr bin 

NorBmKi:, 1, 7. 39. 53. 90. f^iaU danjki tiiii{;a var iÖU 

192. 302; 3. 14. 65. 212. ul>: Ðanmörk, SviarAi o|; 

213 { 4, 9. 23; 7, 207. 255. Noregr nortr til Finnmjrkw, 

286. 335; 8, 84. 109. 311. Pra^yjar, Iiland, o); Tnijke 

370) 9, 59. 145; 10. 188) HÍaltl.nd og ookkr hlati Eng- 

11, 120. $ji Hœri. . Undt. 

Kor<fin«rir, 10, l4l. InnbúiT NarbnD«rkir,4, ÍiS.Liklíganot^ 

Norifmærij, i Norc^. hlnti M:jl*nna á ImdaniKrum 

NorOne), 7, 100. 122. 183. 184. Noregi og Svfliúfcar , ibr. 

166. 201. 319; 8. 132. 135. M.rklr. 

138.143. 145.147.347.353} NorWngaborg, II, 402; <já Voi^^ 

9, 430. Sxt, norbaDrrim vib úngxborg. 

BÍÖrgynjarrlg á Nortihdrtaland: Norlúngr. 11, 195} sji JjintngT. 

ikottá. NDi^rtk, 11, 195. Statir i Nor- 

Nortirá, 2, 234;'i KrÍatniaögu: folk-fanrafti^íkDnilnginkinaOit- 

Rángá, i HBn>ár])inei. mgeln á £nglandi{ Dii A'vr- 

NoAr-AgtiÍr, 1, 38} 3, 14; 4, wich. 

105. Sami íem Veilr-ABlÍrJ Norear ÍNorTegr), 1, 1A7. 16- 

.iá Ariiir. • 17. 20. 26. 29. 31-32. 39-40. 

Morfcririiar, 2, 16. 25. Dalr og 47. 61. 53. 75-77. 82. 85-87. D,o,i,7.<iT,Google 332 STADjI - HEGISTR. ra.ðO. 92. 94. 96. 119-32. 
124. 130-31. 133. 148. 152- 
53. 160. 163-63. 166. 169. 
184^7. 189-93. 195.197.200- 
205. 220. 223. 226. 227. 232- 
35. 238-39. 242. 245. 251. 
254. 276. 281. 284. 296-97; 
2, 4. 15. 16. 19. 26. 33. 34. 
46. 47. 63. 75. 80. 90. 95-97. 
102. 104-6. 108. 112. 114. 
116. 117. 124. 126-28. 132- 
33. 143. 144. 153. 158. 160. 
169. 170. 172. 179.185. 189. 
197. 215. 216. 217. 219. 221. 
232. 241, 244. 251. 253-55. 
259. 264. 281. 282. 285-87. 
292-93. 295. 296. 302. 310. 
312. 317. 318. 320. 321. 325. 
331) 3, 5. 10. 11.13.14.15- 
la 19. 24. 26.30.33-35.36. 
37. 38. 40-42. 45-46. 48-50. 
52. 63-56. 58. 60-63. 65. 81. 
83. 85. 87. 8& 94. 105. 106. 
110. 111. 120. 122.126. 131. 
135. 141. 152. 154-55. 160- 
61. 172. 173-75.178-79.182. 
195. 198. 212. 213. 215. 221. 
226i 4, 1. 3. 5. 6. 8. 10. 15. 

17. 19. 20. 22. 24. 25. 34. 
86. 58. 60-62. 67.70. 73. 81. 
86-87. 89, 94. 95. 106. 107. 
113. 114. 117. 118. 123-26. 
13U2. 137. 139-42. 151-52. 
156-61. 163-64. 174. 180-82. 
184. laa 192. 194. 198-99. 
205. 206. 210-13. 217. 221. 
224. 229. 230. 231, 238.270. 
282. 284. 288-92. 294. 306. 
308. 312. 313. 315. 31^319. 
333. 348. 35X 356. 364. 370. 
37i: 354-77; 5, 1. 3-10. 23- 
26. 28. 32-33. 35-46. 49. 68. 
100. 102. 103. 112-1Ö. 117- 

18. 120. 121. 123. 124. 131- 
32. 141-45. 156-59. l«a 173. 
186. 189. 196-97. 204, 208-9. 
219. 225. 226. 237. 241. 267- 
69. 271. 302, 320.325. 335, 
337. 349; 6. 4. 5. 7. 9. 18- 
20. 23. 25-29. 31. 36. 3a 40, 
46. 48-51. 53-54. 56. 57. 58. 71. 83. 91. 92. 94. 98. 107. 
119. 127. 128. 131.-163. 167. 
175. 176. 177, 180-82, 184- 
86. 192. 217-19. 227. 232. 
237. 246. 247. 250-51. 255- 
66. 267-68. 274-76. 282-84. 
288. 292. 293. 297. 29^304. 
306. 308, 311.323.327. 330. 
332. 333. 339. 34^353. 375. 
384. 389. 399. 400. 401 404. 
411. 415, 431. 435. 437. 439- 
41. 443-45. 448; 7, 1-3.7. 16, 
17. 19. 22, 24. 27. 29. 36. 
40. 47-52, 64. 63. 66. 68. 73. 
74. 91. S9. 122. 126. 135. 
138. 139. 140, 150-52. 156. 
157. 159. 161. 163. 164. 169. 
174. 175. 176. 180.186.196- » 
99. 200. 207. 209-11. 212. 
221. 227. 228. 229. 232, 237. 
240. 255. 261, 273. 277,280. 
282. 293. 307-9, 312-15. 320. 
327. 331. 332. 334. 337. 339. 
347. 34a 357. 362 j a 7. 9- 
12, 15. 18. 19. 23. 30. 70, 
105. 106. 153. J55. 156. 200. 
211. 214, 238. 243. 244. 265. 
266. 267. 270. 282. 297. 29a 
300. 301. 302. 304, 313. 325. 
326. 447-48i 9, 4. 5. 6. 33. 

36. 5Í. 56. 61. 65. 71. 73. 
79. 81. 83. 85. 89. 93. 97, 
143. 143. 149. 191. 19.S. J95. 
199. 209. 213.219.220. 225; 
229. 231. 236. 238. 242.247. 
248. 249. 254. 255. 263. 264. 
295. 3ia 320. 322. 323. 324. 
325-35. 346. 349. 354. 373. 
379. 383. 384. 386. 389. 396. 
410. 415-17. 419. 422. 425. 
428. 445-47. 450. 451. 460. 
463. 477. 601. 505. 50a 535 1 
10, 4. 6. 8-9. 10-1 J. 14. 17. 
24. 25. 27. 28. 32. 34. 35. 

37. 40. 45-47. 49. 50. 63. 55. 
63. 70. 73. 75. 76. 77. 79. 
83. 90. 93. 95. 96. 101. 102- 
3. 105-6. 108, Ua 120.122. 
126. 145. 147. 150. 152. 155, 
156. 160. 170. 171, 175. 181. 
182. 185. 192-93 194. 196. T,Google No. - Ób. 5TAÐA - REGtSTR. 353 

19a 200. 214. 216. 219. 223- 74. 218. 243. 262. 272. 341. 

24. 226. 246-48. 250. 252. 355. 

257.259,261.265.268.271.273. Kormandi, 4, 59. 60. 61. «4 ( 

275. 276. 278. 283. 292, 294. 6, 393. 394. 427; 10, 85. 373. 

300. 309. 310. 317-19. 321. 407; 11, 189. 200. P.nr aí 

326. 334. 335. 336. 339-41. FraWUandl, fjmim Nemuias 

353. 354. 362. 375. 377. 378. hörubborgio var Ruba (Houen). 
380-82. 385. 386. 389-91. Norrœnn (Auitræno) oeNoiræn- 
393. 395-98.400-402.405-10. i-, 1, 85; 2, 64. 192; 3, 33. 
413. 417-19. 423-25. 427. 56; 4,367; 5, 139j 6, a56. 
430j 11, la 21-31. 36. 39- 253i 8, 7; 9, 231. 276. 277. 
43. 1)0. 111. 116. 121. 153. 294. 400; 10, 300. 356; 11. 
166. 168. 179-84. 186. 200- 412. Si lom cr lir Norcn, 
201. 203. 206-7. 209-12. 237. No«kr. 

238. 242-^. 249. 294. 316. Ndnildia, 11,415. Bii;. á noitr. 

318. 342. 343. 344-46. 349. •tread Afríka, .vib M»>j«W- 

354. 375. 388. 396. 409-11. liafit, nú AUlD-rtkl, {-tlgier). 
41Z 418-19.421-22. 426. 430. Nunnuíetr, 7, 184( 8, 123. 192. 
436-37. Takinitrk Norcga Tofu Klaiutr 1 Björj^jn 1 Nartihörba- 
■Imennt kiillut: Velet, nortast landi i Narc|;u 
iHálogaUndi, a( norWveituj Nunnusetr, 7,365; 8, 195. Ktamtr 
a« austan Kjölrlnn, avo EÍla- á Bakka Í Nitiardii i. þrand- 
ikógr o); Markir lutr til Gaut- heimi i Noreg!; abr. Bakkl. 
cirar, 9em rar ukmarklb ati Nunnuaelr, 7, 276; 8, 315. 316. 
lUDDin. Stundum komuit ýms 400. 407. 408 ; 9, 516. Klaustr. 
héru> Syfankli undir Noreg, ill vestr frá Oilo, i Vibinm i 
áteaiií: Jamtaland, Herjadalr, Noreffi- 

Hel>in{;ialand, VermaUnd o. fl. Nýiik!rkja,9,357. Kirkia áVcrm- 

PjIkÍaskiplin iNorcf;! eru ekki aUnd! i Svianki. 

■lUkostarvÍis; suTnÍrncfna^au: Nýjamota, 4, 53. Likliga fljiit « 

Ilálejjarjlki , NaumdæUrjlki, KngUndi, dviit hvar; iDÍsko 

Ejnaf., Sparbyggjaf. , Slj«r- nilœgt Newhawen, vii ina 

dæUf., Skeynar., VerdEeUf., Ouae, i koniingiriklna Sustci. 

Strlndaf., GauldæUf., Orl- Njrfi (NjtœfiJ, 5, 19. Ey á Snniv. 

dseUf., Norlimœraf., Suán-. mæri i Noreei; nd JVörpe. 

mBWaf., Firbaf., FjaUf, Sjpi- Næiijir, 9, 374; íjd Ncíjar. 

af., HoTÍhar., Rýgiaf., Eglaf., Nurvamad, 7, 81} jjá Njðrvt- 

AuJtr-Agbir, Vcitfold, Vlngul- íund. 

mi>rk,&ánrik!, aaumankI,Hc;fi- g^ 

mörk, HabaUnd, Hringarík!, "ddaTerÍar, 9, 277; 10, 433. 

GulbraudsdalÍ. 
NorcEsmenn, 3, 15. 53. 173; 

4. 182; 5, 112; 6, 7. 25; 7, Oddi, 9, 276. 292.342; 10,433. 

240; 8,22; 9, 334.346. 4 J9; Kirkjujiabr. á Ringárvöllnro, 

10, 79; 11, 121. 125. 388. , .unnan i fiUndÍ. 

InnbTBKÍarar Noree.. Obimcj, 9, 17. 117. 119. Ey, i 

Noregiriki, 2, 291; 3, 173; 6, Borganý.1u á VingulmSTk 1 

229; 7,305i 9,326j 10,268. , Noreglj.nú On.óe. 

272. 355. Óbinicj (ObÍDíyo, Oblnjvii), II. 

Koregívcldi, 4,288} 9,248; 10, 230.21J6. 267. 281. 309. 350. D,o,i,7.<iT,Google STADA - REGISTR. S34 m HðfiAiUU eyjuÍiiD*r 
FjáBt i DuimitTk; nú Odenie. 

Ofnulalir {prro- Orrö- <!»'. Opra- 
Malör, Gnittiliir}, 1, 669 2, 
210. 2324 9, 77. 79. 18a 
222. Bær á Jitrl á RogalaDdi 
i Norcfp , bvir Ejrekr mDtiur- 
btiÍrOUfl Trjgf^aionar bjii. 
Abrir muiu ai i Vikinn! haii 
Terili lamncTndr beer, qv hentr 
þiti helr iinian t'A ferlir AitrÆ- 
, V og lendiiveÍDa GuDobildar. 

Ofdti (UfÐtl), 8, 184; 10, 163. 
Bmr { Sálpti á H^loftalamdi i 
Noreci' l ibr. Oítíta^Sik-. 

Ofúia- (Ofötans-) IjSrtr, 3, 232; 
10, 153. FjOrlir i RálonUndi 

i Norcf-i ; Dú Ofotentjjoré. 
OUfAjgMr (OUftóúMr), 5, 47 j 

ömefDÍ í Stiariki. 
OUfibellir, 5, 22; 1 DÖlom i Of.-Or. . Sunnr ■: i Nor OUfibUt, 5, 107 i i]á Sanrhliti. 

Ohfikirfciá, 7, 184 ; 8, 125. 132. 
191. 263. 264. 285.349.350. 
362. 372. Kírkfi > Bökkum í 
Bjur^, i NorbhörtiaUndi í 

Olaftk^ja, 10, 153. Nú ddm- 

kirkja f Björ^ áNorUierbá- 

Und! 1 Noreai. 
OUfik!rkj>, 5, f4a Kirkja i Lun- 

diiaalM>rc, bÖfntibora KnsUndi. 
OUfikÍrkía, 5, 107. 216; 6, 63. 

267i 7, 138; 9,26. 131.463. 

Kirk}a I Nitnrtísi, l {H-iDiIbeirai í Noi '^^ OUfskiilja, 9, 34. 36. 145. 151; 

10. 98. 153. Eirkja i Trius- 

bergi, i Vestfold i VíkmDÍ i 
, Noren. 
0Ur.kirkja,5, 112. KÍrkjatMikU 

agartli, uú Con>taiilinoptl,hli£- 
, DÍborc Tjrkjarikis. 
OUr.kUu>ir, 10, 153. Mrinklifi i 

Bjðr^ A NortihÖrtiaUndi 1 

Nore^i. 
01fo.(Óirn.), 10,322. Sveii i Ar- DeiþingÍ , soDDtD ibUii^t *br. 

Ulfiiit, Ölfunalo. 
01!mpn«, 11,415. FjalllTheua: 
, Ii>, i GrikkUndi. 
Onarbeimr, 7, 310; 9. 364.326. 

Bær * SuQnbiirlaUDdi l Nor- 

eei; nii Onerheiinf fihr. Uoar- 

Dpruiubir, 10, 226. 354; iji 
Ofru.tabir, 

Orlf, 7, 215. 343} sji VÍitorK. 

Orbost (Osti-a, 0rt>- eba Or|>-roit), 
4. 124; 8,419. Ejh-amuDdaD 
Eirariýsh), i RiDriki i ViUddÍ 
i 'Noresi i nd Oroutt, 

DrkabaU (OrkDabalr). 1, 210; 2, 
40. 102. 206. 252; 3, 19) 4, 
61. 91. 94. 115. 316. 317; 6, 
285; 7. 324) 8, 42. 96. 172. 
173. 333. 338. 367. 379; 9, 
14. 113. 135. 439. 474. 484; 

10, 118. 182. 355. Parlr aF 
OrkdKlaFjlki Í {trÍDdhBÍmi i 
Noresi ; iji OrkdæUf jlki. 
Orkadalr^ 4, 240. LikUga riafK 
rjrlr, Olladat, epttr hvÖrJDiD 
ám Otta fclh-, eða niiske Aur»* 
dal, i Gubbrandsdölom i Nor- . 182. Fylk! I firind- 
beimi i Noregi, milli Noib- 
meerii og Gaulardali , J>ab jfir- 
sre!p Orkadal, Mcbaldal og 
Uennabú, eD bar uml naFD af 
OrkadaL 

Orkdelir (Orkndælir), 4, 9Í ( 8, 
173. 395 ( 10, 182. Linbiiar 
Orkadafs eba DrkdæU^lkU > 
firindbeimi 1 Noregi. 

Orkn (Oikiiá, Orkué). 8, 379) 
9, 439. A, er fellr eplir Orka- 
dal i ^rindheimi f Noregi. 

Orknarbrú, 9, 439. BrU i ÍDnÍ 
Orkn, }iar)ciD hiiil rcDnr grcn.. 
um bjgbina Bcnnabii, i Ork>- 
dal i þrándheimi i Noregi. 

Orknaró. (Orkvarói). 8, 164. 172. 
Oiknarármjnnib, þar sero biin 
fellr litt fiTiiidhdrosrÍDrbÍDS. 

Orkncjjar (OrcDejjar, Orknajiar T,Google Or.-O*. 6TADA-REOISTII. AQKnarár), 1, 7. 23; 24. 2&. 
29. 91. 92. 192. 193. 202, 
234. '24ð) 2, 4. 189. 190; 3, 
24. 64) 4, 9. 17. 23. 109. 
178. 212. 230. 233. 279; 5, 
141) 6. 37. 45. 293. 41)5.411. 
427} 7, 28. 40. 50. 67. 73, 
75. 125. 163. 20«. 231. 234. 
327) 8. 185. 250. 281. 282. 
298. 299 ; 9, 193. 195. 260. 
279. 2«3. 325. 340. 396, 416. 
419. 422. 426. 500i 10, 33, 
36. 120. 125. 132. 144, 145. 
148. 155. 156. 158. 159. 193. 
277. 817. 890. 393. 408. 414; 
11, 410. 416. Ejiu i Norlnw 
ijúnum í uiitoortir ítt Skot- 
laudi. Nii Orkeaðer. 
0>^CTlii|í*r, 1, 196. 197. 199 { 
4, 230) 7, 28} 8, 281. 298. 
299 i 9, 427 i 10, 124. Inn- 

búar Orbiejja. 
Orkui, 8, 379; ijá Orhi. 
Orbmd, 10, 412) ajá Aoriaiid. 
Ormey, 9, 43. £7, inairrrá Jirli- 

ev, *Vunt iti TiimlKrgí, á 

VÚtfalá 1 VAiiuii i Noregi, 
OrtfibrekW. &, 20{ *já Kiat*- 

brckki. 
Qrjiroit, 8, 419 ; s]i Orloit. 
Oi, 9, 443, Sinia «em NitMrtii, 

1 þráDdhcími í NoregÍ. 
Oi, 9, 397, AnnatbTÍIrt er rétt- 

■ra •b lcM hér Osln{ eba Oi 

Tni ferA Laffinnjnníb, ^rðeia 

buin fellr 1 vatnib MJört, á 

Vpplöndiim 1 NoregL 
Our, 1, 252. Höfn vili Selfljii;»' 

og Laj^arðjdu -iDjnDÍti í Ut- 

maDDaiv«t t Fljdtidalibérabi, 

i SiiDnadali i>titfii anjtan á la- 

landi. 
Oilandihlib, 2, 22$. SvcitiSkiga- 

iirbi, norban á IilaDdL 
Oilar()iIr{br,5,8) liá OddarTierbr. 
Ollo (Oilci, Aujto. 0«lú, 0<la. 

An.bi,AnlM), 6,296. 326. 327. 

829. 432; 7, 6. 7. 173. 

175. 211. 228. 270. 273. 274. 

316. 33a 354) 8, 80. 168. 

231. 269. 283. 310. 314. 327. 935 

828. 391. 392. 396. 419. 42S. 
442; 9, 6. 10. 16. 43. 64.63. 
65. 69. 73. 75. 81. 105. lli. 
117. 143. 165. 179. 185. 191. 
2ia 222. 227. 230. 271. 27t 
276. 284. 285-87. 298. 300. 
302. 305. 325. 338, 339. 348. 
350. 361. 363. 374. 376-78. 
383. 389. 391. 393. 395-97. 
401. 402. 406. 409. 410. 413. 
417. 4Í8. 434-36f 442. 453. 
472. 481. 484. 488. 492. 493. 
500. 601. 503. 505. 510. 511. 
513. 514. 526. 528. 529; 10, 
6. 14. 36, 27. 32. 33.36. 46. 
47. 50. 55. 71. 73. 115. 116. 
154. 419. 429. 431)11, 345. 
Slatr, ■s'A rii dri|inar Lú, (nuL' 
aksþaraf nafnibOild) lib botn- 
ion i Oilóarrirbinum i Anit' 
fold i VAinni í tiavt^i. Ot\ó 
*>r lun Dðkkuin tíma hdfatsubr 
Norega. Omefni i og krÍBjpim 
|>enDin alab nefnatt i a8(;anum ; 
Akr, Aknhagi, Anglejria, Bijk- 
npdirjffgiur , Eikaberg, EWin- 
■refrr, £.TTar , Ejraatrietí, Fab, 
Frjtja, Frjtjnbni, Geitabni, 
Ginlandi, Höfubej , Miinkabii, 
MörtDJtokkar, NunnDietr, Pali. 
þrœlaberg. Kirkjnr: HiElvarbsk,, 
lafranxk., Marink. á Evrum oa i 
HöfDbej,NikaU<k.,OLfiL. Alr. 
arbTftgliiKar : Kro<tbriebl'i|pDV, 
Predikaragirbr, Ði^ikjtnlngr, 
Hákanarj^arbr, SkartluelL 
OaldarníMr (Oalarfiörbr , ÖiUr- 
riSrbr, OalLÍarl^örh-), 3, 42; 5, 

8i 8, 314. 325. 394; 9, 303. 
505; d>r. 4, 34.' Fjílrbr, mitli 
Auitfoldar OK VeatfaMar, inn 
tii OilcíaT i Vikiani i NoregÍ; 
Dii Ckriitianiafjord. 

Oalöarbérab, 9. 312. 371. ílj^Ka 
krínf^um Oilo, á Auatfold i 
VlUnn! i Noregi) S)!iiiit hafa 
verib Diinna ommála cD Oahjar- 
aýila. 

OilóaraýaU, 9, 385. 294. 338. 
392. 393. BTgtÍn umhverfu 
0«la, á Austfold i VikÍDni ■ T,Google 336 STADA - nEGISTn. Oi. •?«. 

NoreelS lýiiÍitbxraiiibDoVlulb Pálilirkja, 6, 398. Eúlti J Lvd- 

<iU Veitrald. diÍDabarg á EnglaTidi. 

Oita, 3, 69. Likliga bsr i Nor- Piltcik}., 5, 271. 297) 11, 414, 
tp. Partr af Gartiaveldi, eianigborg 

Oltn, 4, 124; s]i Orboit víti Dúna-flítíut), nortarlÍM t 

Oitrarf)Brtr, 4, 271; 8, 193; 9, RiissUndi, sem aú heitír To- 
32. 143. 226, fmmf heiu loxk. 

ttcir firbir, nt. faiaii nyrbci og PaniKinía, 7, 99. ,Noklr blnli 
n1)rí Ojtrar^itrtir, á Norbhiirtia- konúngsrikiains Ungarni 
landi i Nore^. P>par,.I, 233) 11, 4tO. Kristn^ 

ötta (Orkná, ranet), 4, 240. Lil- ir Irar er Sögumar acgja 
liga elRa OiU r Gubbrandsdöl- búifc haa i íiUndi, álr ^ 
um íNoregi) keggjamcf^ia viti bjgtÍM af Noifimiinnnm, 
á |c9ia lifígr bygdin Ld eta Pape; (VapejX ^t ^- % í Orki)- 
Lún, OK lotTamiállDn uLjdr-" ejjum, anstnorbr frj ^otUndi. 
dw „L«r*-d»li^ er J,.l én ef. Paradij , 6, 217; 8, 100. 24a 
réttari enn „GauUrdalr." Parex (Parii), 11,382. Liklig* 

Ottanutiir, 2, 15. 251; 3, 29. atabr i Vindtandi. 

B«r t Nortrdr^al i ^vcrír. Parti og Parisborg, t, 109) 10; 
lifnei, Tutan i hUndÍ. 58) 11,407. HöfabborgFrakk- 

Ottarstaiir, 9, 369. Bœr 1 Skaun laada. 

i Heibmörk i Upplöndam í Partar, 4, 52{ 7, 237. Ftílk á 

Noregi; ibr. Káiutiir, lem lik- EngUndi 

1i)^ er niagnefnl. Pítrechifjöitir, 1,243, FjSrtT "1 

Otluiand, 11, 417. Snud vib ^orikafjartiarþilngi , TesUn á 
Odby i InraarirU, á Norbr-Jtít- Islandi. 

UndÍJÐanmorki máskeréltara Pávararbr. 10, 8. Atuetr Ptfvana 
Oddatiilid (Ynslingasaea Kan. i Hdmabonr Í luUa, 
28). " o n Perinavellir, 6, 137} .j<l PeUM- 

Oiö, 9, 120s >já Tme;. avellir. 

Pciu, PeituUnd og Peítnlðnd, 4, 
Sa 59i 6, 47; 10, 245j 11, 

F26. Landil PicUTÍa. nd Poitmi, 
A, 305; ijá Fab. veiun i FrakkUndi. 

Pabnómr, 7,96) 11, 313. Stteriu pem'daland, 11, 14. Landib Per- 
pléub I hiifabbarginni ConiUn- lia 1 AustrdlfoDni (Aiía>. 
tÍDtípel;kallaliit fjrTom/fippv- pGriínavellir, sji Petiiaavellir. 
dnnnu*. en heilir nil ^^ltneÚan, peninjaveUir, sii PetiinaTellÍT. 

""■ ' ^etUndíljiirbr, 1, 200) 5, 33. 
14t; 10, 125. 145. Fjörte 
Veslra Gantlandi i Sviarikii mitli KaUncsi i Skottandi «» 
abr, KTat^giey. Orknevja; mi PentlanditfirtS. 

Paleni (Fjalei, VaUns), 10,87. Pctrikirk]., 7, 98)10. 417. Kirkj, 
Niiverandi Palenxia i Gðmla- í MikUgardi (ConsUntinopel) 
KattÍUtí i Spinl. ValÍni, >em faÖfubbÐrg TjrkÍankÍt. 
eplir DafaÍDu ab dæma, œtti Pctrsklrkja, 8, 1»9) 10,29. Kirkja 
at vera Valeada, liggr oflangt i BjÖrgjn á NorlhöiliaUndi i 
frá Kailel, til ab gcla mcinzt Noregt. 

b". Pelrskirkja, 9; 254. Kirkja i NJt- 

PalÍ, 9, 414. Sfcamt fri Oslo, i ardti 1 Þráadheiroi í NoreRÍ. 
Anitfold ■ Norcgi, Feuina- clr PoiiÍDJa-vcllir (Pei^ 

D,g,l,7?<lT,GOOglC Pf..IU. STADA - RGGISTn. SS7 

*ini*a- PertAia- PcrlnaTcllÍT), 5, Ungavas, á SiuuuhKtÍ i Nor- 

13t.364. ABmklumannalWI; ^; nu Sulcn. 

Iilliga knÐgum fljdtlð Bitzlna i Pi|l (Apulualind), 6, 134{ 7, 85. 

Vallakiu, hvar Patsínatfcornír 123; 9, 2'294 10, 49; 11, 415. 

fDrfiuni biiigen. Jpulia eSa koniingirikÍS NeO- 

Pikur, 8, 272 <]á Vikur. polU i Íialia. 

PiUvik, 7, 237. Á Englandi; PúUland, 10, 245 i ikiriogargr, 

iní)kc oúvcrandi Fiteti-Bag 1 LelSnU, ^rir Pdtuluid; skeS 

York-htraii. fftir ^á aí teilion ae rctlr, o^ 

Pí*lir, 9, 56. 175. Bær i Ncsjuiu keiiari yfr Sailand! og Putn- 

i VikinDÍ i Noregi. landí j^ýSI kuiiaj^ vTir ^yika- 

Plaeenoa, 11, 301. Boi^ihertoea- '•"•ll OBFraklland^ híanil fi 

demlnn Parmo i Íialim lijtir l««^i aí Ters rdmt-O'tkr keij- 

nii Piacenxa; i borg þen- ■"• 

an aelii Eirikr koaÚDgr dgólSí 

PULiSn'^,PIaU.n.Ím.iO..Flat^ ^J''.^™' ^' 345, 353; ajá 

njynni), 11, 392. 393. 398. Kvildir. 

Os við Gorgasjim ^ VlndUndl; 

einn af idnm Oder-fljdtiini i 1| , , , ,.,.,,, 

Pommen.; nd Swincmúnda. -n^bitaUDd, 11. 415. Sani.««n 

„. . ,, ~,c „, .-, Arabia, er hwrelknailtjlSiiír- 

PliíjííýJa, 11, 346. HéraíáJdt- hálfannar. 

r, l'"!*' *' ÍÍS'"?''L i D.- ^"^ XHrafnJO. 8, 338. HáU 

Pdlavl, 1, 142. InnkygeJarar P<t. ,yj in^rdal 1 Orkdadafjlfci, 

1™»- „ „ . , ^ , innnanfram >iiS brándheíni.- 

II, 337. 414. Konúngjrlkií i,jö„, ^ "^ 

I'öleo. Bafn.vler (Hraraavlsr) , 8, 424. 

Pdlólnr (|tarar Pdlritaívarf), 6, yj^ „ilœ„ GHndhdlniaanndÍ. 

171. GuUhila Sldlkondngiins 1 |,jí Xnnnu (Tjnnm) áVeatfold 

MikUgaríi. IVikinniiNorefii} shr.Tunna. - 

Portyrja (Fortúna), 7, 213. 214. R, (aagauu), 10, 85. Ö6( 

341(8,425)9,17.39.153. ,> Arigdu. • • > 

. 395. IlÖfn i Limgar4...iSu A Rj,p,arHÍ(ir, 11, 231. Stiiíuvala 

tieUmÖrk iNoregii nú Poríor ^j^ Raenan.töaum i Rip.stÍptí 

eía Poríer. ^ MorSr-JdlUndi i DanmÖrk i 

'lSf&^Æ'í^^^^^ LkIIgau.TerandI«iW..„^- 

i HonúnE.KarlSÍ i Bjdrgjn i Ragna„ítaSIr, íl, 231. B*r í 

NoriShöraalandi l Noregi. fiipa-MÍpll i NorSr - JdtUndl i 

pD*tuUkÍrkia, 8, 390. Kirkja i Ðanniíirk; nú Rinduia, .em er 

fliíaröú i lirindbelmi i Nor- orÍIií ur Heennum cSa HKnn- 

(gí. uhem (lUgnarihcImr). 

Potttik, 11,337. 338i ijáFiKvik. RagnhlldarhoW, 10, 154. Ej i 

Prédikaraearðr, 9. 520-21. X 0,lo Gautelfi i Bahús léni i Svía- 

á AuatTald i Viklnnl í Norcgl. riki, framund.n Komingahellu. 

Prlroslgnd (PrlmiigS), 11, 125. Ragiin, 10, 92^ .jí Aragiiu. 

134. ET.norSanvcrStviaiIÍÖr- RakkaslaSir, 9, 272. LiklÍgn aon- 

FoKmiATinA SöGTJB. 12. Bindi. Y 

D,g,i,7?<iT,Google STADA - ItBQHTR. ð38 

■thTcii nilTerandí preitticU' 
JUtkkeitad i Bore^Dýilu i 
Tlneulmðrk 1 Vlkmnl, eía 
Bakkeitad l ISas^iugam i 
Aaumanki, 1 Norc^. 

Ranuhulmr (Hrafnsholt), 10. 52. 
63. Ey á Ránrlki i Viklnni 
i Noregíi liklif^ ntivGrand! 
Rauuðe, i ■kerianiiro franiuiid' 
an Bahiiilrni i SvbrikÍ. 

Ramiiiiir (Hramsjiir, Bram))iir), 
Jl, 369, ^kamt frá Róijkcldu 
áSMIand! iDaDmiÍrk; nú Ham- 
tSmagle. 

Ramino eía Riimsnci, 7, 395. 
325. BcBT t hrraðinu Re i 
Veítr«W 1 VikÍnn! i NorBgi( 
- nn RamHal. Sbr. Komsnes, 

Randabcrg, 8, 90. 95, 99. BBCr, 
líkliga nnv&andi Ranneberg, 
1 Stafangri á RogaUnd! i Nor- 

' Randiro), 7,313! 11,, 262. 263. 
370. 388. Slaðr Í Art^M stipti 
á NorSr- JolUndi i Ðanmiirk ) 
nú Randert. 
Randanfstbrii, It, 370; bjd'RaniU 
■rri» Í NorSr-JotUndi i Dan- 

Rand.rA.od, 9, 17. 119. SundiS 
■nillara cjjanna Herejjar, ^rtrs- 
eyjar og Randejjar eii Rand- 
ar, út frá Aujlr- og Vtttr- 
A^a laDdamKri í Nore|>ii nd 
Sannesand; tfar, Raiiíasund. 

Ringi, 2, 208. Vejlri R*nfiii, og 
3, 204. Eyatr! Ran^d, i Rang- 
árþinfii >uiinan á laUndi. 

Ránrtbi, 1, 6. 224 3, 14í 4, ð. 
■16,68; 6, 448; 7, 177; 10, 
390. 406. 410. HériS l Nor. 

C{ri meS fram VtkÍDnÍ frd GaoU 
tlA ttl STlnainnda. Stundum sbr. AustTTÍk. tttan Sviar áttii 
norðrhlnla Ránnkis, kalUst sí 
hlutinn icm Norcgjkoniiner dtt 
„Auiif^Rnnrlki", sjd A. Annai^ 
var R^nriki mestr hluli þcirri 
avokölluiu AUbcima. INú ei Rdnrlki kalUS Baiaaten, og 

yfirgrlpr tTii Prtíraslsdæmí sent 

nefnast yikorna. 
Rasiarkdirr, 1.40. HSfði d Frei'ðej 

i Nortmeri 1 Noregii nii Ha- 

ítebjerg. 
RásvÍilU, 6, 266. Likliga bffir, 

Ddinn lil i Gaulardal i fii^nd- 

tteinii i Norcfiií lamnefndH' 

batir eni þo i Veradal i þrénil- 

heimi, og i Nnrtmeri. 
Rautabcrg, 3, 135. Bœr, Dálsgt 

Vikinni í Norcgi. 
Haut>abilir|r, 6, 47. Hamrar tí6 

PellandsfjIlrS á SkotUndis nU 

Cap Dunnet. 
Rau«ab)ðre, 7, 315} 8, 40 71. 

74. 121. 334. 379; 9, 468. 

ginga frd SlatiaTbygTiÍnni i 

firdndheinxi i Norcgi úti þránd- 

heímsrjiirb ab noi'buiverbu ; nii 

Röbjerg. 
RauÍafíaU (sbr. TrölUljs"). «1 

364 ( 9, 3Z 226. Fjall mitU 

VorsáNorbhÖrbalandi ogSogni, 

í Noregi. 
Baubahafib, 3, 56. Flói ab Tcstan- 

TCrbu vib Arabiu, cr abikilr 

Austr- og Subr - hálfu hcím«, 

(Aifu og Afnkn). 
RauUialt, 4, 193; sjá Erttrasalt. 
Raubasund, iO, 70. Likhgi r^nf^ 

fjrir Randai'sund. 
Raubiey eba RBnfcicTJar, 1, 302; 

2, 218. Ejjar i Hatogalandi i 

Norcgil Dú RSdðe. 
Raulsiokkr (Raubsiorkr, RiA- 

stokkr), 11, 364. HúRoitoet. 

■u)lriat{irhertogadnroinuMBkl- .; .hr. 10, 354. 
Bter í mBrknm miUt Ranm- 
■rikit og Vennalands, lik- 
lifia ntivcrandi Romnkoug vi* 
Aomsjcjinn, þvi kalUx Vakr 
ýraist uaírmski'" nl VKnBskr, 
cbr „af Itauma") enikr er cf- 
Uu3t rángt. 

aumar, 5, 353. 361} 6, 340. 
42a 438; 7, 238; 8, 403; 
9,271; 10,84, InotiiiarRaiuik- 

D,o,i,7.<iT,Google IU.'He. STADA-REQISTR. S39 ■ 

uiki* i tlpptiiiiJiirii i Nor' >eni BaiimJsUfjlk!; U inill! 

tg!- Norb- oe Sunn-mærii , en al~ 

Rauinanki, 1, 164; 3, Ið; 4, 8. ibilili >œr ixí ckki fallkomlÍKa 

83. 94. 118. 145-48. 152. ilt til sjdar. Upp frá Raumidal . 

249-50; 6, ^. 338. 340; 7, t.iku GuUinncljiUIÍr nt; ibr. 

' 211-12. 276. 338} 8, 80. 396; RaumdxUfYlki. 

9. 271. 290. 310. 313. 316. Ranmidal,myí.ni, 7. 208. 335; 9, 
343-45. 347. 350. 363. 369. 483. Opíb i RanmiaíUr.rliÍ, 
380-81, 401. 488-89. 494. 525; >ni[i; Sunnmærii or KoifmœrU 

10, 167. 169. 177. 181. i96. i Noregi. 

8M. (390 er rtngt); 11, 343. Raum.kf, 2,, 252. Si a«m er 

Alki ú Upplöndum Í-Norep af Ranmariki 1 NoregL 

bein^anicKÍii vib Ranmdfi, frá RaTnd, 8, 43. 49; 10, 377; i]i 

HabaUndi og HeÍbmiirk ab o[- RSaá. 

an lil Vfnfptlmarkar ab neban. Rannej ebaRaDncyjiir (HrannCTJ- 

.n>umartki,fyr!riunnanR.um- ar), 10, 125. 144. Evjar i 

^IB, var efjtí hlut! Jwlrra gumlu SuHreyjnra a^tr £rá SkÆi, ni- 

ÁllÍinma. lœ^t Skatlandi; nú Rona og 

Banmariki, 1,6; ranel, fyrir Rán- Raasa]/. 

nk!, acm 0^ itenJr t teilaniim. Re (Ree, Ræ), 7, 295. 324; 8. 

Banmaþing (RuoaþiDg), 9, 247; 19. 156. Hánb á Veitfold i 

«br. 203. Öroerai á Strind i Vikloni 1 Norcf;!. 

f>r^Ddl.e;m! 1 Noregi. Re, Ræ, etia Itebcrab (Aren), 6, 

Haumdœlaiyikí, 2, 185. Sama jcm 55. 74-75; 10, 82; fl, 378- , 

annara Raúniidalr cba Haumj- ibr. Ræne. Hérab i Vut- eba 

dalir, cn hér cr Jaft ringr VÍnd-Undi; sýniit ab vcra cy- 

leitrarmiti. Undit nygen vib Pommcnt. 

Ranmdaslir (RaumjdxUr), 1, 32. Sé Vcstland ckkl öldúngUrángt, 

301; 10,186; 11, 42. }»!r má þarvib, eptir lamanbcnpna, 

«om bju(;f;u í RaumidaL cba ikiljnst vcitr - siba cba 'bliiti 

RflumdfeUfjlki l Norcgi. nefndrar ejjar. Sí Aren ckki 

Banmdœlir, 8, 403; rángt, fjrir ringikrlfab, fjrir ,,& Re," bvar- 

Elauraar. ' lii visan, cr hir aýnlit réttari 

RaDmclfr, 4, 105. 121 ; 8, 24. cnn MeBn. bendir, ivo cr |>o* 

284; 10, 181. Nú Glommea, afitaba óv!». 

rellr dti Viklna vib Sarptborj;. RcfshaUdjúp, 10, 81. DÍiipíb 

Nafnib Raumdfr lýnist dregib framundanhiifubborginniKaup- 

■f Ranmariki i UpptÐndnm í iDannahöfn ■ SjitUndi 1 Dan- 

Noref(Í, eeenura hverl hiin féll. mork; Jiar f;crbi Eirikr konthif^ 

RaUmsdalir, 4, 9. 68; 10, 188. eljppfner fjrrum ka«uUnn 

Saraa sem Itaumsdalr. Rcfihalahore; nii ateadr þar 

UaumsdaU, 10, 189. Dalr i FjHrl- rirklb Tre XrDner. 

um i Norc^; abr. Nauttdalr. Beitlarlíörbr, 1.235; 3,106 221. 

Raumidalr (RdiDsdalr), 1, 7. 55. FjÖrbr i KlbÍafelUþingÍ, auiUn 

62. 90. 164. 192; 3, 14; 4, á Í.Undi. 

23. 341; 7, 5. 286. 290; 8, BcIbgotaUnd. 1, 116. 116; 11, 

l(i9. 311. 370. 438: 9, 21. 414. Svo kalUbiit fjrrum Júi- 

59. 318. 473-74. 483 ; 10, Und , eKa megbiUndÍb i Dan- 

188. 412. 431; 11, 120. Sama mörk, en E^^gouUnd cjjaTnu 
Y 2 

D,o,i,7.<iT,Google STADA - REQISTn. ■ 340 

i ncfndti rtU. ^cglr Golland 
|>ýW m þu l«ad, wm Oðt- 
arRir foi^in bvf^a i kallut 
ine)(íiiIiDd!b lika Reib|;otaluid, 
o{f er Jiet) ifjuba ^i^ ÖTÍii; 
nptaat meinait þ<i eitt etn annat 
land meb Aajtrtjonam ; J»nnie 
i ¥m. S. II, 414, bvar Ví<A- 
ColaUnd er lálib lÍRKJ* 't^ 
Tíalan (au.tai, er rtngt) Polen. 

Reina, 3, 199. Bær á Ránriki í 
VikinDÍ í Norc^M liklif^ Rða 
i Stinganes hcraði L BahúléfaÍ 
i STlarlkL 

Reini, 3, 131. Annat<hT(lrt bMP' 
inn ReÍna i^Gautardal, e«a 
■.ima lem nunnasetriti Heinir Í 
Ejnafjlki íNoreei; >br Rcinir. 

Beiaadalr (Hennadalr), 9, 425. 
Dalr norTiantil á Hroiiej i 
Orknejjum; nú Rendat. 

Rcinfun, 4, 12; iji aeiniUtta. 

Rein^r, 11, 386} lii Ræn{;. 

BcÍmnei, 1, 251, Í4ej er ffenf^r 
1 haf lit, nartanrram Ejjafjartmr, 
Í fii'a^j|arJlÍDgi noflaD i l*- 

Reinir {HeÍDer, RejnÍr, aeimr), 

7, 207. 334; 8, 244. 334; 

9, 93. 93. 308. 448. 4S4. 535; 

10, 137. NuDDuklamtr L Salf 
anreit i Ejnilylkí i ^rÍDdheími 
iNoregiinu Rttn; tbr. Rcina. 

HeinÍr, 7, 233; UklÍKa hm"' 


i^m Reino i Rian'kí i 12{ 4, 12. FUttr krfngum 
nnnnnietnb Rcín i firándheimi 
1 Norejri. 
RemiTÍk, 8, 335. Tík, nil«(^ 
UanitnnB Rejni i Ejoafjlki i 

Irindheími i Noregi. 
DTlgr, 9, ia 119. Vik nd- 
ÍKgt Sokaadal, intr vib Rýgj' 
arblt, (^tiit i Ronlandi 1 Nor' 
egi} nd Rœgefjord. 
R«nal, 10, 388; tji Rúnot. 

ReÍn-bjfjlinni t Rinriki i Vib- inní 1 Nore^, lik)i^ ""■(>' 

tuenura Reinu. 
Reunabii {ReDaabýr), 8,36. 333. 

Svcit i Orkadal i þrindbeimi i 

Norej^ i nii Jtenntlm. 
Reatiadalr, 9, 423; >)■ Reinadatr. 
RcnDaböfD, 9, 167 i aanaÍhTerl 

lama lem Marljnrlr i Lim- 

eirauiSu i Vlkmni i Nores!, 

eÍa Jii hafn i |>ei>um firtL 
Rejjivatn, 9; 2»6; aii Ej)a«ain. 
Rejkjadatr, 1, 267. Dalr meS 

BeVkjahdlar (Htdar), 4, 177; 
2IÓ. 344. B«r i RejkjaBGii, 

?í,íl S ^orikal jarlbuÞín^, veitan 
Íilandi. 
Rerkjabolt, 9, 436; 10, 3. 112. 
EirkiuitaSr i Rejkjadal ennm 
nyrtira i þverirþÍDgi, luanan á 

Rejkianci, 7, 344. Sveit t ^k- 
■liarSarþffljFÍ , vesun i lUandi. 

Rcvkiinei, I, 234. 236; 11,411. 
Clei , er ika^r i haf nt , ijfeit 
i Saime9)nm i K)alarne»J)in{^, 

RGjkiardalr, 1, 233. Bjglr dalr 
framafBorgarfirbi, ninnan ib' 
UndL 

Rejkjarvik, 1,241. Bær i SeU 
tjamameii. 1 KíalamestþÍDp, 
■unnan d Iilandi; nil Rejkja- 
vik, heliti kaupitaSr octtKriti 
bfr i Iilandi. 

Rejkjajtrund, 1,250.271. Bj|^' 
■rl^e t He»riDe>I>lngi aorðin 
i lilandL 

Rejkir, 2, 243. Bœr í Unprdal 
i Arnitaijii'aei, (nnnan A Iilandí. 

RevkÍr, 3, 90. Bkt i MiUirbi 1 
Hiinavaiþinp nortan i Ijlandi. 

RcTTÍ, 7, 252-63. 269-60. 264. 
268. 282. Sirirbýli I bératnnn 
Re, á Vuifold i Vikinni i Noi^ 
c^, nn prciiuetnb Ramnaa, 
Eptir Siuríunpi II þ. Kap. 40 
vertr ba?rinn i llelbmark, 

Blen, 8, 187; 
Rine, I D,g,l,7?<lT,GOOglC RÍ. .Htf. . STAÐA - BEGIBTB. 941 

RikÍshnib, B, 30; ijú Ægit- Ru>r. 2, 234; 10, 329. ImdnUr 

btraí. RíialaacU. 

RHikilivik, 10, 176. 377; (ji BdaUrc (Bðabjarg, HrtlabcTs), 

RykÍDSVik. 8, 379. B)(IrK 1 ,Orka<l.l i 

Rimal (RÍrnul, Rcinol, Ea:nio1}, þrindbeimi i Noreei, lUiUest 

1, 209. 213.214-15; 10, 269- Rúiata. 

70.388. Bkt, Teiuarnni 1 Róiu (RoUr), 8, 380. Bær. rcit- 

GauUrdal i ÞrÍDahcÍmi i Nor- mfnin i Orkidal 1 þrdndbGlmi 

e{pj ná Rimul ett Romuld, Í Norígi ; nú Rotn. 

Rin (Hhin), 1, 108 í 3, 33; 7, RóðirljiiTbr, 5, 19; ■)<! Rolnr- 

236; 11, 400. 407. Stdr ,lfi, fjörir. 

<r ipreltr app i Mu'ndiii fíöll- Hóicmadaii (Rolberaadmi, Rolb- 

umogrenorigrgnumScAuieita, ernum), jO, 87. &una mto 

þabaa um liindamæri iþýika- RuÍ> eÍia Butubore; 111111111. 

Uod. og FrakkUndt, of; 1 K|ipi- RdÍrarrjiirSr (R(iSarfjÖr6r, BoSra- 

■ um Hollaud útí NorSrijúinn. f)ÖrÍr, ToSar- ToÍrar- ogTetra- 

RinaOíey (RLn.l«CT), 4. 212. % Oörír), 3, 47 } 5,19.28. FjÍirHr 

oorlarlij^a i OrliDeTJum, luit- i SunnmeFn i Noregi } máike 

norlr fra SkolUndi; likliea nú- niiveraDdi Tal)<)rÍr , leni ei- 

veramli Narth-Ronaldtha, inniti bluti NorídalsfjaríarJ og 

ninga, 4, 94{ íji RiD^nei. Ktti[iitlkl!galeitnrmdtÍDnToi- 

Bingabn (Hrin^abii , Hrlngab^), aríjöriír aí vera rétiaitr. 

9, 527. Sveli i Gaibrandidöl- Rutotokkr, 11, 364} gjá aaab- 

oni 1 Noregi. itoUn. 

niDnrikl, 4, 7. 9. 33-34. 15Z RogalaDd (RoRalaad) , I, 14.18. 

249. 387 í 9, 364; >iá Hting- 26. 90. 93. 166.235. 301 i 2, 

aiiki. 136} 3, 16} 4. 23. 68. 95. 

Rtneiiakr, Ringaakr (Hrinei»kr, 351. 266; 5, 16. 44; 8, 109. 

lÆinsiakr), 4, 145. 148. 150. 194. 310} 9, 3. 12. 54. 61. 

153i 9, 381. 485; 10, 101. 216. 223; 10, 4. 189. 192. 

134. 181. Bter vib Mjiln i 272. 380. 423; 11, 130. Sub- 

HeibmStk i TJpplöndum i Nor- Tutr btutí Nora^ , fri Sýri 

egí ; 1 Ring$ager tðkn. ebr Sýrárdal i ^itrðgbum, tí\ 

Htngihr, 3, 253; likligahérniú- Flokaiarlia i SunnhMaUndi. 

■krifab fyrir Hýgtkr. Meb RogaUndi uldiit hka Jab- 

BinguDCi (Hringanes, Ringa, arinn. Nii heitir RogaUitd 

Hringartkiinet) , 4, 94. 105. MniHin^ ^tnt 

149. 186; 5, 135; 6, 383. Bóúkelda (Roikclda, Rrdiikelda). 

Bœr TÍÍ MiuTi á Hcíamork i 4, 366; 10, 63; 11, 67. 169. 

UppUiadumiNoreuj nii At'n- 330. 319. 336-38. 358-60. 

gtnie*. 363. 365.373.401.419. Stabr 

Rjúbr (B)úS), 8, 76. Bnr, Itklig- d SjiUndi i DanmBrk} fjrrum 

ait i fiTÍndheimi t Noregi. abtctrstAbr Ðinakoniinga ý nd 

Ripar, 1, 107. 109; 11, 229-31. Roeikilde. 

338. 347. 359. 406. 40a 418. Rogr, 9, 48} sjiTogr fnu Íbrí i 

HörqSiUbr I Blpa-stirii í Nortr- FjörliyrjusuDd;. 

JotUndÍ Ipanmðrk} nii Aiie; Rdm (Röma, HUm), 3, 19. 31. 

ibr. Ripa-Ulfrinafnaregiilrinu. 33. 52-53. 36.324-5; 5, 121. 

Risatand, 3, 183-03. Stiindum 123; 6, 302; 7, 164. 340.304. 

aama teni JjitunbeÍmar, (tji J), 328; 9, 143. 227. 413. 487; 

■luaduiii nokkr bluti {leirra. 10,8.426} 11, 162.299-300. D,o,i,7.<iT,Google 342 8TADA - REGISTIt Ko.JRf: 303. AbsctrsUtr PaTani i lu- 9. 103. Sand ti aafUni'erín 

\ta. TÍS samnernda n. ■ NorlfirliÍ Í 

ItdmaboH (BnmiilKirs), 1, 109. FiiWylkÍ I Nt»csi. 

116. aSSj 4. 273) 6. 134} 7, Rúm, tf, 206-7. m 302( 11. 

240-41) 8, II; 9, 229; 10, 202. 212t .{á lUn. 

17i 11, 202. 299-300. 40a Rún.»Ws, 4, 273i 8, 11. 155. 

410. 413« nm» wm Rtím. 21&26S.279. 302} .)á Róm*- 

Ildraabqrf^vUnd , 7 , 66 ; um> '■■"f!- 

«cni ílalíi. Rtlmaborearrikl , 9, 450} ijá 

Rdm>lior^arTiki(RdnMborgaThki), RuiiiDTiki. 

9, 229; oe RtimaTcgr, 11, 202) >U Róm^- 

BdmHÍki, 1,108) 11,407. Hib- vcgr. 

Lluti ítali'a; slundum taldiii (ö Rdmsnes, 7, 325; tjá RamitMH. 

Lángbarlbalxod roeb Búroariki. RdmvErjar, 10, 49. Svo köllult- 

BdroliagT (Rriroa*egr), 5, 57. nst ^ier þidítr er bf|>bu Uind 

fjcitin tU Róiaabfurjfar. t>aa, er heyr5n til ena Rdot- 

Bdmsdalr, 10, 431 ; aji Baniai* vmka Veitaradtnui. 

tUb-. Biimverskr, 8, 277. Sem er fri 

Boi, 1, 246; 10, 117. Hrt>il Í Kdmaborg. 

DOTðrlilub Sfcotlands, sem^ir- Run3|i>Dg, 9, 247) ■jd Rmma- 

greip CroDlartif- off Iw'n- Þmg. 

•veitir, og nokkub ■£ Jnoemei*- Búici, 1, 142. InnbjggjaTORút. 

tkíre. lands. 

lUikelda, 11, 230} sjáRdiskelda. Búiía, tO, 239. 242. Sama *um 

Bolheroatiun (Rotbefninn), 10, Riiiland. 

87; s}i Bo1beniad.ía. HúsUr (HjsIÍt), 8, 200. Nú eji- 

Bott (Hratt), 8, 257-58) 9, 61. ■roar'KulIe, tmamAmHMáé- 

ai6. 345. 387. Ej, út fTáJaarÍ dal i Sogni i NoreRÍ. 

i Bö^landl i NiN^i naRot Rulokolani, 1, 142. Likli{^ rin;;- 

ofc aottðe. ikrlfiih, fyrir „Rnici, PolavL" 

RdSs, 4, 59-60. 64. 352; 6, 50. Rtiiland, 1, 275. Slundum aama 

393) 10,87. 372. Höruíbor^n sera GarSariki, slundum noUr 

ÍNormandí á Vallandi} kallað- bluti þeis. 

ist blaBothomagni o^ Rotho' Byl^s {^jo, Tjtas), 8,164. Bær 

muiD, hvarar Rotemadun, *i Strind 1 þrÍndhriiDÍ i Nor- 

Rolbemaíun og Bothefnum egi} sumir incina nafiiift Rj> 

■einna cr mindaí} nii heitir . si? Trttara, og |)að ivaraT betr tU 

staÍTÍnn iíauen , o^ slendr Í .' lueÍaTÍns onveTandinarna, Ay. 

héraSinu Ncíri'Seine i Frakk- BjbjHkutl, 7, 316-17. Bær, lfUij>* 

laodl austanveiítt vib vatniS VaCBÍ á 

BdSuborg (BoituboTe), 4, 352; Vermalandi i SWariki; eptir 

6, 393. 423; sjá Rdaa. Stortdn^ 2 þ. Kap. 40 vcrftr 

RiiSu-iarl, 4, 59-60 ; 6, 50. 393. Bytiiöknll austanvcrbt vit Tttnit 

423) 10,372. Jarllnn GT T.IS . .Rönd. 

fjrÍT Rdíiuborff og Normandi Hýajarylki, 9, 111. 175. 3ia 

í Valiandi. T32. 428. 479.; 10, 84. 119. 

Bdgcy. 9, 300. Ky í VíngulmiÍTk 145. Sama sero Rogaland. 

i Vikinni i tíorcp, níiœgt R^gjakondngr, 4, 256) kcT^aii^ 

Svinasundi) bklif^a ntivcrandi yriti, brdka5 um Erling Skjálg»- 

RouSe. aon á Sola. 

Biigssuod (Rug)nnd), 8, 310} 9, Hýgjar (Ajeyjar, Hereyjar), 9, T,Googlc 8TAI»A-REGlSTIt. Rý-S.. 

310. Bkt i ttidadinití iDÍIli 
Mcs)> of( Tiinsberg* i Vikinni 
1 Moregí; mdibe núvcTindi 
Ryg í Scmbi lökn. 
Býn»Ait {Býjarbit, BýgjarbolD^ 

'3.«i t,%; 7, 2»! 308! 8. 
273 i 9, 53. 185, 318-19. 336. 

Skaf^, nii kiltabr GJtnuEM, er 
gaiffr út' i Vikina i Nore|n, 
i AuHragta ng ^elanierkr laud- 
aiaa.ri , niitli ejjaDna ejratri 
Ðiscjjar al iuIycsibh o|t Krak- 
cyjar At Kragcjjir ab ■nst' 
■útiian. ^chönjn;; o|( flciri hafa 
mciot afc Býgjarblt vBBri i bod- 
Bmieri Veslr-Agfca ojf Hoe»- 
land>, ea afFm. S. 9, 318-19 
>rat •% {letta ^ir ckki Tcril; 
ogRygjarbÍt, 9, 318, miim. gr. 

6, er Jvi Túogl. 
Býgm.bcre <BerRÍ(.), 8, 399-402. 

■Í07. 9, oll) víbOsto >VA;oni 
i Korcgi; Dii Rgenhjerg, 
R/ginni (Rý^ini) , 9, 527. 533. 
^anDÍg heita margir bxir i 
Norcgil m^iike hur 3C mcÍHt 
Agen á lUumankÍ. 

Býtfir, 4, 256. 257 i 5, 74. 81) 

7, 7l 10, 189. Innbdar Boga- 
Imds i Nore^; stu'. Austnýgir 

KýR.kr," 2,^^52; 10, 355. SÍ 
■era cr aT Rogatandi i Noresi. 

Bykínvik (RikkÍUi'ik), 10, 377. 
Vik 1 valDÍnu RQnd jHi.labndi 
i NorcEÍ. 

Btd, 8, 164} t\i BybJs. 

HtiIít, 8, 200; .já Búilir. . 

RKmol, 10, 388; ifa Rimul. 

Rsns (RæÍDS, Rœnsa. Reinear^, 
117386. Sama ,em Re eta nú 
eilandit. R^gen. TII Rc eta 
HEeiig tcUt .lundum si bluti 
mcginlands i Ponimcm, sem 
hejrtií undir riki koDiiug.in. 
í Re. Re cba Rœnj^ á Vindb 
Bö^valdsey , 1, 200; 10, 123- U5 Itonaldtka. 

Rö^vald.vigr, 4, 213; 10, 124- 

25. 145. Vogr á RögDvaldsey 

Biiod (Raund), 1, 66; 3, 42 1 5, 
151 i 7, 316; 8, 43. 43.168i 
9,313. 320-21; 10, 175.377; 

.br. 422, 4. Vatn i HabatandÍ 
CpptSndum t Korcgi i lui Itattdt/Jord. 

'alangr, 8, ! -, . . i siá Sdangr. 

dbjamar>und (Saltbjamar.und), 

9 , 43. 502. 526. Snnd vik 

eyjuna SalbÍmi á SunnhDrba- 

laodi i Norcei. 
SatblmÍ (SalbrlDÍ), 8, 346. E; 

á Sunnbiirbalaodi i Horceij nii 

Sœlbó cír Ateííjörn. 
Saldeyjariund, 10, 30; .já Salu 

eyjariuDd. 
Sálpli (Sálfli, Sjálrti, Skálpb', 

Skiáfti),.2, 173. 177; 9.470. 

Fjörli- og bj-glbÍn þar am krÍDj^, 
i HálogalaDdÍ i Noregi} nii 

S.-ilt, 4, 40; sji Evslrasatl. 

Salll.jarDarsund, 9, 502; ijJSat' 
bjamarsund. 

Salteyjarsund (Saltejrar- Sald- 
ej|.ir- Eldeyjarsúnd) 8, 128. 
129. 304. 309; 10, 30. Sund 
á BBuriki I Vikioni i NoregÍ, 
liji Saltc* cW Sallskcri. 

Salinc, 7. 324; 8, 34. 76. 90. 

Bjer nclartlga i Gaulardal i 
Jii'aadlicimi i Noregl; sbr. 8, 
37, livar Saltnei, eptir nflrnnn' 
uni ab d^ia, bclr sýnist eiga 
\ib euD Sandr clir SaDdaet. 

Sattsýra (SalUyrja, Saltiiira), 9, 
336. VibSýrá.landamKrÍralT' 
Og vcitrhlula Norcgs, cba Agb> 
oc RoeataDds. 

Saltvik, 2, 252 ; 10, 355. Bkt 
á Hitogatandi i Noregi; lam- 
nefDdr bœr i EynafjIU i f ránd- 
heimi i NoTcgi gWr varla tucintt 
á þes.um st6(iiin. T,Google 344 STADA-REGISTR. . 824.414. Þannig nefoilÍK Und' 
tiinpn Dorbr frá Kunigsbergi 
Í AaitT'PreuHen; opuil cr 
Simlind maífalft nodir Kdr- 
Undi, Xinidnin a Jiat J>d litTt. 
li^ja initar, oe al bkindam 
á nafnib ikTldt rit liéTabanörn- 

in Ikmogttiii og Semgalleit 
i Preuiscn. 
Sinuej,b,2á9i 6,234; 11,330. 

Ef 1 JdlUndshafi ryrir nortun 
Fjdn iDanmöi'kuj nú Sataíðe. 

SandaflötW (Sandasuud), 8, 425; 
9, 350. Fjllrtir lubvuuii > 
VutTold i VikúniÍ i Norcgii 
■ nú Sandefjord, ^ 

Sindbrckka nelií, 6, 66. Umefni, 
skamt frí inni Nft, o^ nil»|>t 
Klq>iMlHÍ9-IYcÍláSlrindíIiránd- 
beimi i Noregí. 

SandbnL (Sannbnl), 7, 243; 8, 

189. 360-61; 10, 29-30. 153. 

Brd nálægt Björgj^ á Nart- 

biirlUIandi i Norcgi. 
Ssndej, 7, 42 i 10, 143. Ey, 

inlbauilan til -vifc Satfri á' Skot- 

Undi, nú kSUuti Sanda. 
Sandey, 2, 91. Ej í Fœrejjum, 

lunnantil TÍli 'Straumiej. 

Saln, 3, 214. f.mis t riu- 
ul Iclil f jrir Sautej op Sauli- 
eyjaT, >cm Í sÖguDum iteDdr. 
Sándð beitir ej i SiinDrasrí, 
og ernærrí skipt Í aundrt veit^ 
ani benni cr bcllir mikill sem 
kalUit DolUhellÍr (Dnlhk^le). 

Sandkautra (Sand-rölbra, -tofcra, 
kantia), 9, 502. t.3 siilr hi 
llaAsjd og norfcintil tH S.1I- 
bjarnarsund á SunnborliaUndi 
t NaresÍ; nd Sandíorv, Kelt- 
ait \Xti at> Icsa „Sandiotira." 

Sandnes(Sannei), 3,73; 9,469. 
Bær a HilogaUndi i Norcgi;' 
nii Sandnai 1 Aloil (Altten 
&}gn). í 8, 37. meinast in 
efa Sallncs; sjá betla nafn. 

Sandr, 7. 215. 344; «, 37; 10, 
355. 363. Bær, bkligait á Há- 
logalandi'l Norcgi. Sandr, 9, 516. 525. B«r, tikliga 
Í f rindlicimi 1 Nöregi, ef ekki 
Jicsn bær er tami og hinn 
n«ituldi. 

SandvcrtSandvik), 4,297. Ejja- 
klaii i HálogaUndÍ i Nor^, 
nii Sandvar , rett fjrir sunn- 
■n Sandej og vestrfrá KcflcT 1 
Tromseni fögetadirmi; sé hrr 
Uiib Sandvik, er hkligait ■» 
■kilja þab um vik éta v«g i 
Sandejnni. 

Sandvik, 4, 297; ijá Sandvcr. 

Sandvik, 3, 172. Bsr i Sutnj 
i Fm-cjium. 

Sandvik, 4, 215. 2?0. i veMu- 

' vcrlri Hrosicj i Orknejjnm. 

Sandvik, 3, 120. Bkt vtt> Norb- 
fjðrti t KltijafulU-|)iDgi, aostan 
i UUndL 

Sandvihngar, 3, 120. {»<<- xm 
bjuggu i Sandvlk víb NortiljÖTk 

Sannbnl, 8, 360; aji Sandbrd. 
Sannmœhngar, 9, 319; ijá Sj^ 

Sai^tírÍ, 7, 42; tji Sati'rÍ. 
Sara, 11, 440. 444; ijá Sdra. 
SardlnU, II, 415. Slör ej i Mib- 

jai^arhafinu; af liGnni lírr kon- 

ungsrikil Sardiaia 1 efriluli'a 

nafn. 
Sarpr, 4, 121^ 7, 181 } 8, 426. 

Fcri i Raumctfi 1 Koregii nú 

Sarpiborg(Borg). 3, 40. 41; 4, 
194. 295-96. .^73i 5, 299; 7. 
109. 181i9.69.81. 89. 109. 113. 

147.. Slatir, bjgbr afOl.iG belRs, 
nalegt Sarproriioum, i nortii^ 
bakka Ranmclfinnar, i Borgar- 
sýiln i VmgulmÖrk i V.kinnÍ 
t Noregii scinna var þar bvglir 
býrinn Frederikistai i dÖR- 
umFribrika annars; ibr. Borg. 

SarrcíSaiTÍ, Sarti), 10, 86. Stabr 
i Eaíiel ; nti Soria 1 Gðnilu- 
KaitiUu i Spáni. 

Sisiablr, 8. 42. 46. 137. 310. 
316. 332. 851. 374. 383-84. 
Ber á Ileilmðrk i Upplðwlun) T,Goog]e Sa. -Sc. STADA-nEGlSTR. 345 

1 Noreipí nii Soúttad! ibr. S»Un4 (SjiirfaU, Gennaiila » 
H>lUarlrirSá>liSliuniíM*niia' SgiaiDFrk;), I,a II. 106.109. 
mrna-reeUtnnu. 113. 114. 131. 122. 130. I33i. 

, . . ,^ .,.,«... .„ .,. 134. I51.274i it, 56i 4, I23i 
5, 132: 6, 7. 56. 59. 70. 73. 
133. 304; 7, 329; 9, 434; 
10, 100. 245. 246. 292. 397. 
( Jrgyle-thirt; At. Ka. ' 417} 11, 1. 14. 26. 2B. 39. 

milliS.tír;, og Knapdute l jB' f^- ?^^- ^7' t^- ^\: 

S»tir!5ni.U!. 9, 420i 10, 126. ^ ■ ''"^;'^'^!'""*™- kOllubu 

naHÍ »ib« í Sítiri í oú MuU f"}'«^ «*■ .9'™'»"' Iö»d"> 

o/ Jr<ii.f«re. ^rnorlbsii Aijaljoll og au.Un 

S.u«rj .Tbr, eír TninnÍ, 3, 214. H,n-fl)«ia, aortr f! Da-m,rlr 

22?i ^i Sandey. og Vlndl.Bd., „„ .b S.,l™a 

SauW (yirl). 3, 214. 216. 221- " 1"™°"«! »«'«■.« J. ^.yAt- 

S.ubíjj.r(Soitej]V), 3.214.222; ™»^"t.E-Q»lokn>,QoumI.íb- 
.ji's.ndJ. .rÍH(S.,Und .mdDewhmog- 

.„.„*■ „„.„ a'^^fi'; i fi7 S.ilei)ilir, 1, 260. M 

ri. 73; 9, 33) 10, 395. 426; *""" ' ' r 1 .' V-"' 

11, 183. Sund á Fjalum. (i . ^■f"; *•,,''";,'; fr«.s«ii»i"i^ 

Sunnr.rtiiJ i NoregH nUStow- «""'•».11. «4- S.m. .em 
Sanrbxir, 9, 359} >ii Sanrrlkr. Sroni.trÖnd, 10. 302. SnÍt í 

Ragalaodi í Nor^. m.ttni6 

S.nrl«!r (S.„rb«r). 7, 270? 8. „„Ulut. eyj.rin^ Karmur ; 

28. 80. B«r í Uáonld 1 Vik- „^ stoore Ííkn. 

inmlNorcgl, nilígt Kooiingfl- Seotland og ScoUveldÍ, 7. 328. 

fce""- sjá SkotlRud. 

Saurbær. 2, 236; 7, 218. 829. Srratla.kcr,10.304.,jiSkr,tta.ker. 

Hvcrfi i Ðaluin vciun i U- Scfiurb. 5. 20. Fr.maf Valdal 

'>'^>- i Sunnmæri i Noreci: tin 

S«urb«r, 1, 267; 2,239. Bæri SkJ>er*ur. ^ 

£yi.rirbi norb^n á lalandL rSeslivikl Betta .uUniafii hara 

SaurhW fHl.t Olarihbl). 5. 99. ^ farí Ut8Í.f.r,r or^tlÍgi.^„ 

107. 149. 359. Omefm .kaml J^,., r,„Ta, 9. 37, er W er 

fri N.b.HÍM vib ána KÍb, í dnúogi, Ul.b nm ab ktm,av» 

firdndhciíni 1 Noreg.. fegli viku (Ji. c ijdfar), en 

SaurtAr (Sanrbæir). 9, 359. Bsr ekki nm ai koma vit Segli- 

vi'b KjSlÍnn á Vcrmalaadi i '»'&■] 

Suarilíi. Sviro.ririrbr (SKmifjSrtir, 'Stmj- 

SauUDei, 10, 390; >jd Sóune.. fjörbr), 8, 304. 307. 316. 325. 

Saumerkl, 11, 300. Sama >em Fjörbr á Binnlri 1 Vdnnni í 

SaiUnd. Noreei. 

Saiar. 1, 110. 116. 124. d33i Si-kkr, 7. 289. Ey Í Baum.data- 

4, 123. 168; 5, 239; 7. 329. firbi i Noregi; nu Sœkktn. 

• 11, 300. 312. 341. InDbiegi- Sbr. Serkr. 

arar SaiUQdi. Sclabu, 8, 36; 9, 16. 115. S,iJt T,Google 546 6TA»A-IIKQ[STR. Se. - SÍ. 

i Snnai 1 {n-ándbönii i Nor- ScrkÍi^arbr, 6,385. Bi^glSeTk- 

«•■; (br. SkK. landi. 

SeUrddr, 6, 74. Bvr i Am>r- SerLir, 6, 139. 386; 7, 62} 10, 

f)irbir<lolnifi vcitan á fiUn^. 116. lanbtUr SerUandi. 

SeUijnr (S«li«j"), 8. 36. Vatn SevUínd, 6, 13^ 139. 386. 387» 

1 SeIbú-hiT»bi, í Slnndafjlki i 7, gi. 121. 123. Í54i 10, 

|>riDJhe!iB< i Noregi. ne; n^ 415. j,„„rg kölUb- 

SeU»Mr. 8, 3o. 36. te.r íem a.,|3nd Jaa wSerlir bya*n, «g 

•(»«!» i Sdbti-.*cit, iSlrmdi- þfbÍríhindumArriku,»Miúdom 

íylki i Koregi. , _,_ „ Aoírfea etr Í'erWo. I Fonini. 

Seleypr Aí Sœte)-|ai-, 7, 247. 9, g 7 g| - ; s„t,u„d ,6 

345. »99. 410. Eyi.r nortiin- . i,„i„, *^ 

vcAi xi* Lrt™dÍM.ei á Ve.ir- ^„1^1 (Sercr, Scckr), 7, 138; *já 

ðgliuni i Norei^; íbr. Sœlejfar Sckkr. 

^,^.y fer ;';rr',\?"'' .' SJHL.nd(Sjólind,SæIund.SeIni.dr, 

N™*f.rfc. i rii*»rjlk. I N^gi, 'sjiLnndr), 1, 154; 4, 365 ( 

wm» ícm S«U. {SúU. Sda, j,, 90, lol. Sjiiliind. 11,137. 

5, 210 og Sclja-vctr. 9, 242, 227. Ejlandit SjiUnd i D.n- 

'^'V!')- mörk. 

Selia.j'i'. 8, 36( jji SeU.JM-. SUUnd, 4. 155. Kokkr bl.lt 

Se lolijn, 7, 11 í .j» Heslulúa. Tlr.nl..nil. i 't^.'...,li; ..... .-».«. 

4i^f r V; l^''A\'"" h£ íiA':r.L"^b"^ 

í þexdaU vib Jafjord 1 Naum- j^^ ^i^^;,, ,^„„^ RöMagen. 

<lKUrtIkii|>rándbciniiiNoregi. / , ,, „_ °, 

Seljumenn, 1. 232; hc^ir mcnn SjaUnd.r.rar, 11, 36a .... S}i- 

«m iSnduíbust á cjnni Sclju. lcnd.ngar. 

SeliupolUr, 4, 1Ó5. Omefiil, Sjalcndingar, 10, 70. feu- *em 

llklÍRa vclaD til i FriAkUndÍ, ''l"SS" » S)íUndi i D.nm&rk. 

ekki Unel frá Karl.ím. Sbr. SelundbyeeJar. Sieluiid- 

Sdund, 1, 115} 4, 351; 6. 80( tjKfil"- "fi SjiUndíUrar. 

10, 381; ,ji Sœlundr. Sjálfii, 2, 175; .>i Sílpii, 

Sclund-bjegjar, 6, 429. *br. 12, Sjalllar, 10, 111. B«r { Nor^ 

TS8 ; «jii SjdUndfngar. cg! i óvist hTar. 

Selandir, 1, 153; ajá SöluDdÍr. Sjilundr, 6, 257; .ji SjiUnd. 

Selundiraer, 6. 80. Kona cr býr SibÍIta, 10. 88. SlaÍr á!>páni; nil 

■ Danmork. Sevilla. 

SeUigar, 2. 197. Höfu i Alpta- Slt» (Sil>a), 2, 191. 238; 3, 87. 

r.rH njrbra i KftjafctU tingi 106} 4. 1; 10. 297. 299. 

aniUD i I.Undi, ^Jfi^ au.lr frá Skaplirgliúfri i 

Sclvðgar, 9, 37. Vik á JabrÍ i SkaptaídUþlDg; au.Un i tt- 

BogaUndÍ i Noregi. landi. 

Sclvifir, 10, 322. Bær. likU^a SÍBgiarvJgr, 8, 344í 9, 19. Vop- 

TÍb Sttbú-vatn i ^randheimi I au.lan á Boromelej i Sunn- 

Noregi. hörtaUndi i Noceci. 

Scr>nk,.ik, 8, 60; ijiSkríkavik. SigUinu, 1,251(2,231. »c« 

D,g,l,7?<lT,GOOglC SÍ. . Sk, ST&BA - REGISTR. $47 

míUÍS^I^iirjarbarnKHcðÍiurprli- Slre tU Sin, 10, 10. £y ffrír 

ar narbán á Iilaodi. IVogalandÍ 1 Narcci, inilÍi Jat- 

Siglui'ik, 2, 63. Ber 1 |ii<ige}7>r- ai5 og V.rjtrsgtia; nú VdsÍre. 

jimei norbaD á lalandi. Sj!!nie1iDsar(Sannmc1ín;^, Sniiri' 

SÍgna, 4, 61. Á um rennr i íngar) . 9, 319.473. B«t i 

i;^uni Nonuandiib 1 Frakk- NorbmCErÍ i Koruti. 

lanÆ; nn Seíne. SkasaHMr, 1, 255} 1, 63. 222. 

Sixliin, 3, 165; 4, 41; 5, 119; 239. 247; 3, 24.142; 9,4561 

- 6, 21-22. 172. Stabr i Upp- 10, 8. 60^1. Fi6rbr ineb bygb 

luidí i STÍarlkl; nú SigtHna. nBrSan i IjUndi l bráabib neTn- 

Sígvaldailcínar, 9, 506. Uracrní, iit isðru nafni Hegranciijnng. 

tkaiDl fri Oslo 1 OllöarTirtii, Skigailriind, 1, 255. Bjgbarlag i 

mill! Aa>t~ og Veat-rolilar og HúnavaiJ>i»gi norban á IiUndL 

inaaf VikÍDDÍ i Noreffi. Skigfiríín»r , 10, 61. JnnbúaT 

SÍkiW, 6, 139-40. 169: 7, 66. Skaf;3(íarl.arnorban a I.Undi. 

B6i 9,451. Ej.i Mlbjarbar SkaUtik, 9, 19. 121. Vtk iSnui- 

hafiDufjttrsnnnanlullii. Mcji- börbataiiUi i Korc^. 

Ina-iniidib abskiir ejna Tri Skalejjar, 11, 158, Ejjar á fireiV 

Itatiu. afirbi víitan á IilandL 

SikilBjjarveldi, 7, 85. Koniinsi- Skilhott, 2, 204; 7, 198; 8, 297; 

rikib Sikilcj. 9, 436; 10, 61. 161. Btu i 

SÍkrejjar, 4, 121; iji Ekrejjar. Ðiikupitiingum i Amesj^ingi 

SilaTÍgr, 10, 150. Skaml lubr frl aunnan á lilandi; yr fjraniD 

B)urgjn( iuiike miverind! SÍ- nijög lenei bijkupiietr. 

revaag á Ho&aUodi f NoregL SkálpejS, 10, 146. 150. Svo kall- 

5ild (Sjlld), 9, 32. 448; 10, ait rif 1>A á Hrouej 1 Oiko- 

157. £y vib Ulfaiund i Norb- ejjum, cr samtcngir cjstri og 

firl! i FL'bafTlkí 1 Noregi; Dii veitri bluta ejjarinnar. 

Silden. Skalpti, 2, 175; ajá Sátpii. 

Silundr, 4, 351} tfi Sælundr. Skánei cba Skin (Scanej, Scan- 

Sintre, 7, 79. Ka.lalÍ á Spáni, ay), 1, 25. 115. 124-25. 155. 

nti Cintro, skamt norbvcitr l>i 161; 2, 294; 4, 360. 358. 

LÍtsaLoD í Portögal. 372; 6. 74. 82-83. 86-89. 

SjciUnd Dg stunduiD ^otflnd, 1, 174. 221. 230-31; 10, 50. 63. 

30; 4, 350. 365; 6, 74-75. 344. 375. 381} 11, 209. 211. 

79-81. 83. 174-75. 257. 323. 224. 230-31. 313. 337-38. 

402; 7, 179; 9. 417; 10, 63. 350. 352. 357. 359. 368. 

90. 285. 394. 405; 11, 46. Parlr af Gaotlandi i Svi'arikit 

59. 77. 83. 108. 182. 208. bcj.bi fjrrum til Ðanmerkr. 

321-22. 230-31.. 249. 319. SkÍDey)arn*I> (Skánejj>r>>Sa) , 9, 

331. 336-38. 352-53. 356- 16.115. l''jallvcgriDÍUi Gaular- 

58. 360. 363. 373. 426. Ej- dal> og EjitridaU ■ Noregi. 

Und í Ðanmöik; >bi. SjáUnil. Skiacjíarsiba, 1, 28; 6, 89. 219. 

SHcndingar, 11, 351. 391; f)á StriindÍD, einl(um að aubaiiitaa- 

S)ilendinsar. verbu i Skáncj i Sviaoki. 

Sion, 8, 261-62; abr. 8, 180. SkánejH, 9, 4. 71. 219. Stabr á 

253. Borgin i SieÍDbjÖTgnm Í ' SkiDÍ i Sviarlki; ný SkaoHÍr, 

Níbaroii í jþrándbcinii i Nor. sbr. Eyri. 

cgi; ibr. Borg, Stvinbors os Skiniingar, 2, 297; 4, 363; 5, 

. Sverriíborg. 239. 358 J 6, 80. 83 ; 10. 84 ; T,Google 348 STADA-nEaiSTR. ' Sk. 

11, -187. 235. 338. 351. 360. InSrt Slt.un < IIcAmíirlt At 

SSl. ])cír icni bjugi^ á Sli^iiií Sk:iun i Baaro*riki, þö hTÖrt' 

i Sviarlki. tvcggja koiu! illa laman ttb 

Sk*[nrildd, 11, 3Ta Harn i Ra rerBalaf; AiUnliar, oj; lendl- 

ú Vlndltndi: oa Sehaprode i mmta Gunnliildar; sbr. Skaun. 

cjlandmu Rýnta í Poinmfm. Skauo, 6, 333. Llkli^. byf^lln 

Skaninnd. 4, 93; iji Skanund. Skauu í nebanveriiuni GioUr- 

Skirti, 2, 2471 iji Gcititkaiíb. dal f brániUi^mi i NoreKÍ. 

Skirti, 1, 253. Ber i M'rbilUDdÍ Skaon, 9, 369; 10, 154 Bji^ i 

i Sk*ptifeU9f>fn|>í •niinan a Ucibmiírk áUppUlDdami Kor' 

Sk«rt''jm eír >idra, 2, 235. Skann, 8, 436 j 9, 343. 396. 403. 

Bkt á lUnedTT6llnin , aDODoa Bjgti i Baumanki i Koregi. 

i Itlandi; nu e.bi-jíStt. Skaun, 8, 109; liUi|^raDgt; (br. 

Skait, 9, 296. B>»' á Undi f íoi^. 

RineárltDsi, tunnan i lalandi. Skelbjuhor (Skeibabof, SkeruboO, 

SkaTVbore, 1, 117; 6,405. Statr 9, 344. 370. 871. 374 380. 

i y«rk-binh't & Englandi; nii 401. 408. 441. 504. B»r, l.k' 

^arioroiigk. liea á Ileibmörk i Upplíinduni 

Skartxbnkka, 2, 191. Bær i Hom- t Noregii HiÐHcrDdr bÆr er ti 

aRrfci Í 8kapurelli]iíngi sunnan Bánrikí, i Væiubéntii. 

d Ísltnd!. Skeggiahaugr, 3, 49. Skamt M 

Skaffitabir CSkarpitalir), 8, 422. bænum Anitritl iYrjoin, nor^ 

Bcr fiiillt Fori o^ Stitaness, i anfram yíb {irdndbc!mi-fÍBT%ar- 

Hdnríki i Vlkinni i NwregL mTnni, i {iriiadhciini i Nore^!. 

Skirir, 4, 136. 19a 208-9; tO, Skeg^aitalir, 1, 242. BeriKj.U 

46.160-61. HiifQlbboláVulra- amoajnngi tunnan i ÍilandÍ. 

Gairtlandi 1 Stfariki; nU Skara. SkcRf;)atuSir, 3, 145. Bær i Uib- 

Skarpa, 7, 301. Ey, IfklÍKi á firii í Iliinava E^iagi noitMo i 

SuDahuifialandÍ ■ Kore[(ii ann' ' lilaodi. 

ari em tamnerndar cf,»r i SkeiSahof, 9, 344} .>a Ski^uhaC 

SuanFiftii og i Suunmcri) nú SkclJagninD (Sket jaitcinieTunn), 9, 

Skttrpöe. 273.399. GrjnDfni^TÍbSkdj^- 

Skarpmlir, 8, 422; ijá Skarf' itcin i Vettrold i Vikinni 1 

iub!r. Noregí. 

Skanund (Skaraiund, Karf' Ktrl- SkelÍaitemD, 9, 273, 371} 10. 

Karm-iuud), 4, 93; IMga 153. Vit Túntbcr^ á VettToM 

tkrirab eptir framburbi fjrir i Vikinni 1 NSretti. 

SkamiUDd, milli ejiarÍDDaT hri Skdiaatebi.uud , 8, 426. S.nd 

og mcginUndi í EjnafjlkÍ i vib Skeljaslein á Vetlfold i 

&riodheinii i NorEei' Vlkinni i Noreeí. 

Skanhxll, 9, 413. Gailr l Otlo SkrliingaThena (SkÍlKngarhclI.. 

á Auilfotd i VikÍDDÍ i Nor - " 

Sk.iU- (SkalU- Skarta-1 ttatlr, 
456. Bk-t, llkliga i jþrindheimi 

i Norcíi. um Uibaniu Í ^riadbeimi i. 

Skaun, 10, 183. Stma aero Skcjn- Noregi. 

■fjlki i |>rBDdhcimí í Norc|t!{ Skerandá- (SkerStnda) tnnd, 9, 

sbr. Skön. 503; ijá Skjarrandasund. 

SVauD, 1, 69-70. L)kl!|;a tnnal^ Skcitingtitctia , 1, 209; 2. 11} 

D,g,i,7?<iT,Google 5L 8TADA -ItEGISTB. 3'tö 

10, 388. Bwr 1 Guilirdil 1 aniun dl TÍb Satín, TeiUn á 

^n&dhdiai iKortríi nú jtter- Skotlandí- 

tfing-ftsif. SkipaWkr, 8, 85. 160. Hiirn i 

Skenihof, 9, 344; .ii 5k<Æ|Dbor. ■niii NiJt hjá NAtióu i þriud- 

Skejnír, 4, 237, þeir lem bjne^ heirai i NoTe|(i. 

i SkeynafjlkÍ 1 jþrAndhúnii Í SkiigMVCÍt, 2, 201. Bj^ÍD kring- 

Nortgi. un) Skoga vndir £y)aljlitlutti l 

SkejnÍr, 6, 399. 42$. ^ lem RángrirþínKÍ nnnaii á IitanilÍ. 

bjuf^gn i Skatm TÍb Haumelfi, Skri|tar, 3, 99. B«r nndir Ejjft' 

á nanniariki 1 Nðre|p. fí6l1uiD i RángarbíaA •nniun 

Sk>tfta, 2>^75; >Íi Salpti. á Iilandi. 

Skjaldarakr, 6, 18f. BæriNor«i. Skdgr, 7, 292. 298. B«-, líklig. 

Skjald., 9, 348. Fjörfcr, „ÍllÍ cvÍ."PP''T^-'",|fi'*'^c . 

» i Anítfold, i T,k«DÍ i sk 7^ 43_ Ey l SBltr.yjnn. 

^JÍT^{ fl- ■. ■>!» V r II ^"" ^"' Skollandi. 

Sk,áir.ndafl,o^ 2. 2(«. V.tn.fyll Skorno.ker, 7. 236. Sker tif. 

laldi**^' " sírUborg i iWi-hératí á 

*'&"/ J* '^U '■*' !"• SkorS' 11, 190. m Nd 

Fjortr i þingej,arl«nei noitan skeriten i raííiíre i kon- 

á »»landi. , ., , , , rfníwikino Ve»U« á £n|:landi. 

Sk,arT.nda-(Sk.randa-SkerUnda-l g^^ «5 jg, pj.in ; ^;s*K„r»N 

-und. 9. 503. Sund víb Slj.m- j,,.^^^^ j SnBn«.irÍ í ^r- 

arej, ve.unin i V«trOsbura 1 ■ ^^ ,vtoííeí. 

iNor^. : ","* f^""M^- . r- SkoL (Sco^irX 1, 143. 144. l94. 

Skifcamýn, 1. m. JHýr, i K.t- 199/245. 246. 250; 4, 213. 

b",.™! Skoilandii Dú kolluil 2,4_ 222. 223. 225. 226t 7, 

«vf R -JM Q 17 1,7 171 ^2. 43. 328; 9. 416; 10, 4. 

^^'fift'lia ' r'- \Hl ' i*- 3*- 133- WbuarSkotUnda. 

r«:», r ■ ^' "^ r1?': Skolbor-ari,-5, 133( 6. 64. 60; 

fiarfc f;nr ™un VenFold i ,0,4835 11,207. i er f.llr 

Vikmni l Noregi; nu Skcen. „31; SuU- og NorfcrJólIand* * 

SkiU, 7, 41. 43; 9, 419} 10, i D.niDÍirk. 

144. E; i Snlrejjnni TUtr frá Skotknd (Scotl.nd, ScotaveldÍ), 

Skotlaudi; nu &% clr Skey. 1 , a 23. 25. 28. 143. 193. 

SkAsnnd, 10, 125. 126. Sund 195. 199. 246; 4, 212. 218. 

. TÍh eyiuna SkibÍ i SnðreTJara 229. 23U. 291. 293; 5, l:^7i 

TeMr frá SkotLwdi. 6, 405 j 7, 29. 40. 42. 47. 50. 

Skill. 4, 119; *n efaránitt, rirír 67.200. 228. 2:». 328{ 8,299; 

Kilir, .j» Kjöh-. 9. 416.419.420; 10. 4.5. 34. 

Sk>ll«>3>r. ít, 69. Eyjar i Naum- 36. 45. 104. 109. Iia 119. 

dKlafjlki i VorJl 129. 131-35. 137. 138. 143. 

Skillinff<u-helU, 6. 99. 170} ,já 155. 156. 158. 392. 414; 11, 

Skultingu'h.lla. 73. 201. .419. K<mting.riki, er 

Skinna.taðir, 2, 202. Bœr i A<- liggr fjrir norkin England, og 

Brltriíi í þingnjarjifngí nortan cr A aokkru leiti aliikililb fri 

a l.UndÍ. þvi mefe Ij.llgarfeinuni Chevi. 

SklpQfjnrtir. 10, 134 135. 1^2. olikilU. 

Fjöilnna titaf Ftrlk of Ctgit, SkolUndiMir, 7, 47. MaU Skot- T,Google 350 6TADA • RGGIStR. Sk. . Sm. 

bait og Vnrtnjlí i Sutreyj- Skiiiii) (Skýiii); 9, 25- 131. HiU 

om; nú CaledoHÍtlra htfíb. luilli NlSiniti of; Slnndar i 

SkettaDei, 9, 117. SjhiÍM cpllr finndhcinii Í Noref^. 

uiDanbeoetna hljfiu >iS vm i ShDtniiinJ, 9, 20. AniuðhTSrt Í 

HinnkÍiVikÍnnÍiNorep; •hr. Norðr.riii 1 FirSar^lki eia i 

9, 17. hvar heúnili fwrflcinj SunnmKrí i Moregii á biðam 
I>Í<iri ei nernift. (tÖiíuRi cr „Tigicr" lem nm- 

Sknikr, 1 , 194. i99 { 10, 141. Ulút 1 t«t.ni»D. 

14S. Sá (eni cT«r$kolUnd;. Skýaii, 9, 25; ibr. 130; t)i 

SkratUikeTtSctattaskn-), 3, l43i Skiui*. 

10, 304. Sker nnriw fri epni Sk»o. 4, 68. 112. S>n» taa 
KSrmt í Hagalandi i Noregii - SkejoaryÍki ibrindbiáiDÍ iNor. 
Dii FladetkfiBr. egi; ibr. Ska^. 

Skotuil(Skol7n,Skotuni), 9,343. SUnf;4arp (Sting3Þi>rp),ll,331. 

fisr anitarliga i Noregi. Býr i SjáUndi iDaomÖrk; nií 

Skraat*ellir, H, 87; *}i SproU' Stangtrup. 

Teliir. Siittonei,9,503. Höfn TÍ& Skcpia- 

SkriWii-enni, 3, 151. Hisná viti rjSrð á Limf^i SisiSu, i Vikinnl 

KolUIÍSrt i StiiÍDdum, veiun 1 Naregi, bkllga viÍ ks lim- 

á I)hnd!. nefndin, nii SlotteitiEí. 

Skrikivik (Scrícfvik, $krí)!)vilr, SUygiiTffÖriSr, 10, 398. FjSriír' 

Serfokiiik, SaHngsvik), 8, 60. inn fri cynni Borguod á Sunn- 

Vik i Rinríki i VikÍnnÍ Í Nor- mari i Noregi, sami einKig 

egíi nii Dyngckiie. núSi-arllorðr, nl. Korddalt- nff 

Skntrar, 9, 470. LiklÍKa niiver- Stordalfjord i nafnia er likliga 

, andi Skroven, ey í Vcsirníbi i afbakaii. 

HdlogaUndÍ i NWgÍi Mmbr. Slé, 1, tI6. 123. 128; 4, 331; 

Skropardalr. sjii Slesvik. 

Skropardab-, 9, 470. & Ililoga- Slésdyr (-dSr), 11, 31. 32; og 

tandi i NorcRÍÍ >br. Skrofar. Sk.mjnnÍ (munni), 10,246. 248; 

Skralir, 3, 107. Ey lii fri Vait- 11, 28. 31. OplÍ i SlitMi 

aniui, miili ReibarOarbar og viH Slovik ■ Danmörk. 

FiskrulbiliarUr i AuslljJirtum SUi^ik (SlæÍsvik), 11, 331 417. 

á IiUndi. ^ 419, FjíirlSr, cr viS sarancrnJ- 

Skurcj, 2, 91.92.109.1lail2. an au« gcngr fri Evitrasaltí 

12a. 127. 171. Eyf Fzrcyjum. íddí faertogidtemiiS SleivA i 

Skuggi, II, 118. 126. idfer i Danmork, og atundum kaUait 

Sunnmgeri i Norcei; abr. 1, Sle. 

167; nii Skuggen. SUiWk eiSa Sle.iviÍ, 5, 136; 11, 

SkuU (SkiiU), 8, 438. Ef bcui 169. 161. i Koltingkamthire 

leilramiiti vKri réllr jrli SkuU i konungsrikinu Mercia á Eng- 

ab Tcra iimerni nilægt Vik, viS landl, 

Sognste i Noregi. SlctUnei, 8, 420; ij-i Sdune.. 

SkúUgarðr (Scutíigar|ir) , 7, 2j Slnti, 11, 353. ByaiSÍn kringuln 

10, 410. i Niaard» i {.rind- OSrtion Slé, i bcrtogadKminu 

beimi t Nat¥gl. Slcsvfk i ÐanmÖrk. 

SkúrhAgi (Sktirbagi, Skyrbagi), 7, SbH$bM-l>dlroar, 9, 400. Smi- 

190. 191. BæriBinrikiiVik- evjar i OiltíarTtrðÍDum ionaf 

inni i -Norcgii nii Skjiwte. Vikinni i Norcgi; ibr. Hdlmar. 

SchÖning)etr|>eiinanbieicyna Sl^Ísvik, 7, 99; iji Slclvik. 

llítlng ÚÍ Gaulelli. SmiUnil, II, 323; sji Simland. 

'd,o,i,7.<it,GoO(^Ic Sm. . So. STADA - BEGISTR. 351 

Sniilndíttgar, 7, 152. InoLiiar 337. 242; 2, 1. 5; 3, 14. 24. 

SmáUada i Sríariki. 74; 4, 9. 23. 67. 68. 271 ( 6, 

SiDálcnikr, 11, 322. Sd saa tr 79} 7, 48. 6S. 204.250.334; 

ilr Smiliinaiiiii i S<iarjU. 8, 48. 49. 109. 193. 194. 199. 

Sm*Uiirl>orii. 10, 313. F)all á 200. 214.221. 222. 233.247. 

Brín.iiieri i KoriinrJ>; i Firía- 288. 347. 364. 438. 439; 9, 

fjlU 1 Norct(i, nd HorneUn; 11. 33. 41. 59. 91. 143. 159. 

í1>r. HjarpsfilL 203. 222. 226. 350. 367. 428. 

SiDiliuidir, 9, 504; «1 M>1- 433. 481. 487; 10, 8. 101. 

>tr«id>r. 16S. 184. 189. 356. 431 1 11, 

8n>ir<ii>a, 6, 56. 311, ETÍ>m» 4Z 181. Suua stm Sjoiafjlkl, 

LáUnd, FaW o. ■. fi'v. fyrir iitÍUL NorbhSrtaUndi of; Vors 

inliiiui Sjiland og Viáa i A lunnan, Fjatafjlkla ^ norb' 

Danmilrk. an og Valdresiat atutan. So^i 

Sinatund (SmaUndnsSmálai>Bd\ eramr, 6, 319) i*. Noreeikon- 

4, 373} 7. 151. 179í J0,4I7. lingr, 

PanrafAuilr-GiulUniliiSviii. Soaniœr, 1, 299) 2, 3} 3, 39 { 

r<ki) Dii Smaatand. 4, 251) 8, 199. 211. 212. 

Sn>ið))ibáSir(5miÍabiiðÍr), 8.376. 438) 9, 29. 317. 336. 475. 

iNiÍantti l^riindhcimí iNorc^. Vlb So^ i Noref^í; Dptait 

Snú&jnhaðir, 7, 246. i B)ÍirejD á ]iýíir ^ab Snj^ljarbaTmjfmlb, 

NorÍhörSaUndÍ i NorcgÍ. slimdum IjörMDa sjáiraD. 

Smjill, 8, 84t 9Íi Smyl. S«kn. 9, 37. F)órbr cb* vih ii6 

SmiíMiere (Smiilrbjílrs, Smjiir' Stiknadal i RogaUndi i Norwi. 

iiorKX8,260.431;9,299. Frall Söknadalr, 9, Iðl. Ið3. Sjb.t á 

D^læmt TiinabcTgi, á VcstCald 1 Bogatand;, milli JaSan og 

VilcÍnni i Norcj^. Veitraeba í Norqgi) ná Sog- 

Smjl (Siniul), 8, 84. Ej fjrir gendal. 

■ubvcitaa Hilrar, i Norlmaeri Súknadalr, 8, 432. BjjtbiHiing- 

i Noregi) nii Smölen. - ariki i Kortgi; nii Soffntdal, 

SmtehDgiar, 9, 319; sÍáSjiiIDKU Soknadalr, 8, 37. 171; 9, 317. 

Ingar. 318. Bjgi ofarliga i, eða fram- 

Snaug, 7, 323. 326. Bær i EjDa- af GanUrdat i |>rándheinii i 

fvlk! i ^rdndlicilai i Norggi ) Noreei; nú f^gncdal. 

nú &'niMi«e>i. SoknaHalr, 8,198. 200.201.2(2. 

SDeggjardalssund, 9, 23; siá 215. Bjt>b i Sngni i Noregi. 

Sveggiabartund. Sdknaiund tSoknar- Skónar-iundX 

Snelda, 8, 398; iji Snslda. 3, 55; 5, ll6, Sund fjrir 

Sniöhnd, 1,235; 11,411, Gam- noiban Jabar 0^ Ínnan ejna 

■It heiti ísUnils. Bökn a RogilandÍ i Non^Í; ntl 

SaKfell, 2, 214. Fjatt i GrSn- Sokkeaiund. 

landi. Sokndarlir, 8, 221 ; 9, 194. |>eir 

Snæfdtsiölull, 1, 243. ,F)al1 á Mmbjoggu i Soknadal i Sogni 

Snafdlsnei! icslan á IsUndi. i Norr^i. 
SnKfellnies, I, 234.236; 2,214; Sokolafn;, 10, 134. Múke ránctí 

II, 411. NesÍb icm SnKfellt- >|á J.okuloriÍ. 

{itkull slendr i, vcslan li IsUndi. SoUngr (SaUngr), 8, 398. Il.rað 

SnKlda (Snelda), 8, 398. Ej i nálo'gt Osto i Viklnni i Nor- 

Oil.íarfirbí innaf Vlblnn! Í ogi) n.i SjilUng. 

Noregi. Solbiarglr uba Solhjilrg, 7, 190. 

Sogn, 1, 6, 26. 90. 93-95. 162. 195} 9, 294. 473. Bav á T,Google S52 STADA-REOMTR. Sa-SC 

UimkÍ 1 VikmnÍ J No»pt > < Slu|pilr,tnil l Bdiulifnn 

BthúiW; iSiíanki cm 3 btelr norW á ísUndÍ. 

icm t»nii;g hellí. Sp^n, 7, 78-80. 231 1 10, 75v92. 

S«1cyi.r, 3, 43} 5, 9; 9, IM. o- Mp licgi* niÍlU Lán{^iða- 

399. S«nu lem S«elc;)u tU laBdi a|| Fnkklindi; tll Spáa- 

Selevjir. ar laldut Poriu^l, en tiillicia 

SideTlar, 4, 260} 9, 399: 10, a a^reind frá bvÖrjnticBgÍai 

310. Hwab á Upplðndtim i ijd Spanfa. 

Noreei, hvön (^mln CDdimörk Spinaland (Spaníaland), 10; 92. 

eni (Íljd*. 385. Saioa wm Spania. 

Sdli. 1, 287; 2, 284; 4, 103. SpánBheimr, 9, 319} .}> Spait. 

105. 25&.ð7. 263.306; S, 15. beimr. 

237. 307. 308; 7, 216. 343} Spanhdinr (Spaniiheimr, Spiiur 

10. 276. 397} 11, 212. B«r, heimO, 9, 319. Bet i Har«- . 

aubaaitaD vilb Ihrril)(lrt>, norð' ■»^ 1 Mitre|(í- 

artip i Jabri i Rogalandi i Spanfa, 4, 82} 10; 62. 69. 73. 

Koruit ná Sele. 74. 88. 89. 92} *ii Spáa oc 

SdJiel, 6. 357 1 9, 16. 115. 439; Y.panla. 

10, 188. .Er á Nortim»rí i SpinlSnd (SpínUna), 11, 415- 

Nore^-, nil Soliket. 16. Sam* *em Spin. 

Sdlnndarhar, 10, 34. 122. Hallb Spannhcimr, 9, 319 ; »ji Span- 

fjrir vestan Norq; nl tíl Staliar } heimr. 

■T» kallaft cplir efiunom SoU Sparbii (Sparabd, SpiTTihit), 4, 

nAdiiin. 314; etir: 

SoliindÍr (Selandir), 1, 153) 5, Snarbyesjarylki (Sv*Hl>rntÍ*rTlk: 

142; 6, 402; 11, 42. 181. bktf^ ringt), 4. 68; 15; 183. 

EjÍir fjrír Sognfirli i Noregi; Fylki t þi'andheiiDÍ í Nor;^ 

Dii Ttri oe innri Suln. SparhTiFsÍ*r (Siarn>TeeJar bklie* 

S,»,.l4e (Sdn.b..gi.), B, 303. ri,p). 4, ée. 231™ 10, iS. 

Bnr, n^lK^t Hiitcinuiindi, í fieir icm bja|;eu í l^parbiii eba 

Hánnki í VikiniiÍ ■ Noregi. SparhjggiarvUu i jþráudbeimi i 

Sdr, 1, 64. ^Soi" er likliga rinet NonRL 

akrifat eba lesib, kann*ke dr Sparmörk, 9, 56. Liklig* ■' Nor- 

biiBclnn oilinn „Undi" lem tvii cgi, cba máikc 1 Sviariki. 

linniir hindrit hafa. Sparrabú, 4, 314; li* Sparbil. 

S«ir.(Sara), Jl, 440. 444. Svart- Spjör, 8, 129; 10, 71. Ej 1 Sall- 

miinkaktaditr á Skáoi i SvVa- cyjaraundi á n*nriki i Vik'oiiú 

riki } en ^areb AbHlon ckkcrt i Noregi. 

klaoitr ■ettí [lar, verbr fr^iagaa Sprolavellir (SkraatavellÍr), 0,66. 

ab ikiljail um Sdrej á Siilandi 87. Nála-^ NitardiÍ i pTÍaA- 

t Dinmðtk. huimi 1 NoresL 

Sargardalir, 3, 95} siá Sjrjrii- Suðarhdll, 7, 218. B«r i SanH>a 

dalir. i Ðolum Tcataa Í IilandÍ. 

Sdlanei, Santanei (Setl^ Slell*.' Slabr, 6, 102. 105. Bar i Hrát- 

nc>), 1, 37. 60; 8, 420; 10, afiitii i Hiina^ln^ nori^ ■ 

390. Nei á Bánnki t TikÍnni Iilandi. 

i Norcp. Slair, 4, 12; 8, 121 } á Sta&ir. 

Sdtaskrr, 4, 40. 41; i STÍaakeri- bj{C^Dni nortanrram vit þrínd^ 

nm d Sulirniannalandi i Svianki. heinisljjii^ t ^riniUieinii > Nor- 

Sdlrángr, 9, 365} tji Sultinnr. tf^ 

SpÍkonufeU, 1, 255. 257. Bær Slabr, 1, 36; 6, 97} *)* Siafr. T,Google STADA-ItEGISTR. S53 Sub- (SuUr), i, 13.38. 39.62. Sufnfurti, 6,410; ,\i $taf>ifDr«- 

92. 94. 168. 170. 226. 228. ubryfigja. Sttrnlui-SilhrygKJa, 6, 410. Rýr, 
nú, Stiaafordbridge í York- 
lirraTii i fjtkinu ^orthumber- 
land i Englindi. 
afjroýrar. 6, 128; ijá Suf*- 23«. 234. 288. 293. 296. 301 

2, 128. 284i 3. 36. 42. 47Í 

4, \% 67. 2óa 348; 5. 3. 6. 

7. 18. 97. 226. 229; 6, 437; 

7. 7. 9. 335; 8, 71. 82. 159. 

186. 199. 246. 253. 256. 284. 

31J. .140. 370; 9. 28. 29. 32. Sufr (SuW), 1. 36; 5, 51. 97; 

49. 59. 107. 135. 137. 222. 6, 128. Bær i Veradal . þrtod- 

276. 314. 448. 475. 478. 480. h«rai 1 NoiteI. 

506i 10, 279. 287. 289* 11, Stífr, 8. 89. Bm- vib ani G«I i 

42. n% 181. 411. YcsUíú {.rindheiroi í Noregl. 

od<li Noregs, útfrá NorbfirU i SuUr, 9, 303; örnefnl vlit 0»\ó- 

FlrtifTlkÍ i Noregi; nú ««it. irljðH) i Vikinnl i Nartf;i. 

Sufibrekka, 4„240. Su^r t fíöll- SunddalÍr (SundaUc, SuDdhali), 

DHiimnimÍOtUdaliogLjtírdaU 9, 390. Bær i Sunnnigeri 1 

i Guhbrandidolnni 1 Norcgi. Noregi, nii hdre - Sttadali i 

Slaf«riilrlr Í Fjekm, 10, 184; SmlDriraj i Flrtnfjlk! í Nor- 

■br. StafáDffT. esi er lika bger sem nii hcHír 

Sufaljarir (Slapa- Slúfa - fíBrfcrX Standal. 

9, 10- 105; iSDHnfirM iFiría- -SUngafiorp, 11, 351; ija Slanga- 

fjrlki i Norefp } nii Staffjord. Jiorp. 

Sufaniýrar (Slafsmf rar) , 5. 51 ) " 

6, 128. Tib Suf i Vmdal i 
|>ráadhdmi Sufaneivigr, 10, 184; i Fjalum 
i NorceÍ; ibr. Sufáner. 

SufínRr, 6, 48; 7. 173. 183; 8, 
143-44. 259. 268-69. 288. 
296í 9, li. 48. 61. 65. 107. **■"«" 
109. 173. 216. 222-23. 279. Skaui 
324; 10, 4. 14. 26. 55. 59. 9, 48. 111. 173; ibr. i 
rnaregiitrinu Bir^r af Slaung- 

"■-■'-'■ -'•--eptÍifylgi- idÍ bxja. Stdngir eða Stcnfnir, 7, 318. Bœr 
auiunrjarbar i Viklnn! i Nor- 
eRl; bkUea i Rínriki. 

- " 369. KÍr^ijuataðr i 

Hcibmerli i Noregii 

Stange. 100.' 105.' 114. 118. 119.148! 5upaf]öriSr, 9, lO^.sjá Sufarjarír. 
Kaupstalir nortanTertt YÍfc JiU í'taunnn, 2, 288. OrnEfn, í V,„d- 
Itngalandi i Noregl; nil landi; likli^a kcldr i 
oddi-cylarlnnar 'Feiaern, lem 
kallait Stavcr , ean anilnorbr- 
oddi eyUndiIni Rjfpn, or nefn- 
Íit Aufrien-Caniiner. 
Suurln, 7, 328. Liklisa höíímn 
Stair, i Agrtbire, jubveiU'n á 
Skollandi. 
- Stedalr. 4, 240. Likllga ringt 
fyrÍclkdalr, i Gubbnnd.dÖluiH 

nu .3(uvu:''n, i Noregl. 

Sufnbir>Tg(Surnibj»rg,Sun>jÍÍrg>, Stebja (SteSji), 8, 203. Bær t 

9. 393. Bær neSarliga ■ Baum- Soknadal fSogaÍ 1 Non-gÍ ; nd 

ariki l Noiegi; nu Staltberg. Stedje. 

FORMMANHA SÖGCR, 12. BlNDI. Z Slavanger 

Sufóngr, 10, 184. Líillga sama 
sem Stafa(íör3r ■ Fjöluni i 
NoregÍ; ibr. StafaQcsivágr- 

Sufbiarg, 9,393; liii Sufnbiörg. 

Sufemi. 9, 39. 45. 153. 167; á 

LlmgarbiiiBu I ViklnnÍ i Nar- 
*gi, milti Agfla og Veitfoldar; T,Google 354 STADA-RBGISTn. St 

SldfF, 3, 71. 73; 4, "æi; 6, 182. annu-bTer e(a h&a iiýa(Jiidra 

404 ( 8. 57(9. 528} 10,154. LEej». 

Bkt t GuUiraDdiilbliini 1 ftrind- Slcbn, 8, 323 ', aji Stcigr. 

'lieinti i Nor>);l) ibr. í oa&ia- Suinsborg, 11, 389) i)i SteÍn- 

regíitnini HStGÍsarJiórir.'' ^^%- 

Stcis (Stelgar), 7, 130. 322; 8, Steimtctu, 4, 12; ijá Beitulétu. 

184. Bn- á Aunsli (En^iie) St!kt»t>Sic (SbcUstaþir), 3, 50. 

d HáW'hDdi f Noredt nii 54« 4, 5; ð, 61. 63. 66. 75. 

Stege. 91. 97. 100. 105. 110. 112. 

Suiearbere (SteÍf;Brbj3rK), 8,184. 118. 125. 126. 190. 197. 202. 

Fjitl á evnni Aaa.ll i HáWa- 223. 237. 329; 6, 32. 36. 3,1. 

Undi i Noregi. 128. 131. 388. 430i 7, 51 } 

Steigr (Sieinn), 8, 323. MdtLe 10, 284. 399. 427; 11, 201. 

jama lem Steíe i Gubbranils- Bkt, i VeTBdal i þrinilbeiiDÍ i 

dUlam i Naregi. Norcei { taii Stiklettad. 

Sleioííiír, 5, 18i 8, 198 i 9. Stlra (Slira, Stion), 5, 7} 9, 15. 

437. 438: 10, 157. SuDdmilli 28. 33.115.228. Ber, á Mort- 

Srj> á SnDninteri i Norcf^i; nil iDæri i Noregi. 

(cenvaag-. Stinii, 7, 155; >)i Stini. 

StanaTJgr, 7, 286. Sund i Ratim- Stjdradalr, Stidradalir. 1, 54; 4, 

dKUfjlki i Nore^, milli Ve- 93. 1 12. Sama sem StjördæU- 

ejJBr og Sekkilni. fTlk! í þrjndlieiml i NoregÍJ 

Steinbjörg, 7. 3; fl, 92. 94. 96. nil Stördalen. 

114. 174. 180. 254. 395i 9, Stjórarylki, 4, 68; tji StjdrdæU- 

341; 10, 154. 389. 411. Bjarg J-ylki. 

Tcatr frá Nitiarfítl i þrBndbeimi Stjdrdæla- (StdrdKla- Sljöra- 

1 Noregl; bér brgíi STerrlr Stridna- Stortia) -fylki, 4, 68] 

koniiDj;r S*Wr!s- Ai Sioa%~ 10, 183. Fjlkl i þnindheim; i 

bOTE. Noregi. 

SteÍnborg, 8, 322. Borgin á Stcin- Stidrdætlr, 4, 68} 10, 183. þeir 

bjðrgum, TCStr fri Nibanui I seni bjuftf;n i Stjdradal eia 

jþrándbeími i NoTegi. Sljiirdætarjlkl 1 fiTdDdheimí i 

SieinWs (SidnsboTg), 11, 389. Norcgi, 

400. BoTft i Vindbndi, dií- Stjdrnvctia (SijdTTelu), 7, 235. 

TCraudi Comín (Stelnberg) ■ Omelni tÍIi ijóinn fjTÍr norðaa 

Pommcm, auitjDTeTltTlb Oder- Björgjn d ^Uörtalandi i Nor- 

fljút) mjDDÍt. egi. 

Steinker, 4, 91, 93. Eaupliin, Stotreim (StoSrein, VeilTcin), 7, 

•nitr fi-á ejDnl ISrl 1 Spar- 230; 8, 268; 9, 85. BtCr i 

bjKKP - Ijlki i ^TÍndhcimi 1 Stobarbjgbinni i Sparbjgfcja- 

Noref^; nU Stetnkjeer. fjlkl i firandhcimi í I4ore|ri. 

SteÍDktrkja, 8, 125. 247. 353. Siorna, 9, 269. fiær, i VeUat<- 

361. Kirkja 1 Björ^ á Not&- héraíl i BáDrikÍ i Vikiani i 

kiiTbalandi i Noreei. Noregi. 

SlGÍDn (BcDstcinn) , 8, 110. 121. Siokkholmr, 5, 167. Efpnliga 

173. Bær , i Strlnd í frÍDd- " " 

heirDÍ i Koregij nú Stent. 
SteÍDn, 10, 176. 377. B«r i 

Hiinf»rik! i NoTeaÍ; nií 6teen. 
Stdnn, 10, 140. 142. 161, Máike hotmrlnD 


milli SlokksSD 


<nd> oe 


KoDiÍDgsinnds, e 

ÍDUm 1 STÍBTik! 

arit ognll .jd} 
Svlarikifc 


rgÍDgBÚrLelí: T,Google Su-Sa. STADA'nEGISTR. Stolkr, 6, 119. Btet i tUnríkl i 

VikifiDÍ i NorcgÍ. 

Stckksjuna, 4, 41. 42. Snnd, cr 
gtngr lir Leginnnr i Svfariki 
lit i EjttTUBlt; nii Tiorder- 
Streni i Slokkhrilni! i Sviifrjki. 

Stólp,lt,38I. BorgiVÍDdiaadÍi 
nú Stolp i Pommem. 

StorS, 1, 40. 43. 44; 4, 18; 9, 
49. 173 i fO. 382. Ej ú Fiij- 

am {jia SunnhörttaUiidi i Nor- 

egi; aú Sloróe. 
StorðarYlLi, 4, 68; sji Slidrdœla- 

fvlki. 
Slord^afylkÍ, 4, 68; aji Sljc^r- 

dælafjlki. 
Stdrdstir, 4, 68; sji Slj^rdKlÍT. 
Slorga, 10, 86. Biskuptilöll i 

Easteli Dii ttabrínn Mtorga i 

koniiiigsríkinu Leon i Spáni. 

StrirúirihvoU, 3, 205. 207. 209. 
210, 216. 228. Bœr á Hángár- 
Ttlllain ninnan á Íiljndi. 

Sirauincj, Straunnej, 2,92. 112. 

114. 116. 124; 4, 343-44. Ej 

i FKrejjoiu. 
Slrauninci-kinnar, 9, 320; likliga 

i Fiiuiniiirk i Norcgi. 
SlraiiiDr, 9. 331. BEer i tyeitinni 

VlngTÍ á UpplunilulQ iNoregi; 

nii prestssctri<í SiraniDr i An- 

dalt aókn l en |iau gSmlu tak- 

mork sveitanna Audals ogVíagra 

StraunirÍnn, 10, 29. Bær, ).ér- 
nnibil mitit i stafcnuni fijörgja 
á NorbhSraaland! ! HorcgÍ. 

Stranmsej; sjá Slraunicj. 

SnauniMund (Slraumaiiiid), 10, 
69. 70. Sund norlarliga á Hat- 
landi i Svianki. 

Slrind (Strönd), 2, 40; 4, 115; 
9, 25. 27. 131. 133. 203; 10, 

183, Sveitin StrÍnd i Strinda- Slrind, 8, 192. Likliga tama tera 
SlrindafíörSr (Strandefjord) i 
Sunnbörtalandi í Noregi. 

SlrindarjlkÍ, 4, 91; 10, 183. FjlkÍ 
i þrándbeimi í Koregi. 355 

Slrindarflðrar, 6Í, 192; 4, 135; 
tbr. 12, 81. FjÖrV i Sunn- 
hörðaUndÍ i Noregi j nii Stran~ 
de/jord. 

SlrÍtidsær (Strindsjór),' 6. 386; 
9, 261. Sá blut! firándbeimi- 
fjarðar, aein cr UKst Slrínd et>a 
StrindafvlkÍ i Moregii jmStrm- 
de/jard. 

StrtunafjlkÍ, 4, 68} tÍÍ StjdrdEel- 
afjtki. 

StræU rStraltuDdl, 11, 377.379. 
382. 383. 391. 399. Ey ■ 

Vindtandi; beitir Qii Dánholnt, 
niilli cjtandsÍDa Bjgen ag mcg- 
intaDdtÍni i Pamnifem; at cj 
^citari helir bsbi auadít og 
alatrinn SlTalmnd drcgið nafn 

Slrönd, 4, 115. sjá SlrÍnd. 

Striind, 7, 9. Sve!l i E^htkÍ, 
Tetlanfram vife f)rándheinisf|urti, 
mtitt vib hSftiann Ilefring, i 
^rándlicÍiniiNorcgi; tbr. Vagn- 

Siriiii'd, 9, 35a 359. Bygb i 

Vermataad! í Vestr-Gaultandi 
i Svianki. 

SiuHa, 2, 252; 3, 4j 7, 231. 
246; 10, 354. 363. Ban- i 
SannhÖilbBUDd! 1 Norcgi ; ná 
Stöle. 

Stúfaljarlr, 9, 10; s)i Stafafíiirbr. 

StiilkalaDd, 4, 59 i sji Tútkaland. 

Sudda|)arp, 11, 214; i Satr-JdtT 
landi; nii Sudtrup i hcrlaga- 
dæminu Slésvik i Ðanmikk, 

SuWbd, II, 358. Herab i Finn- 
ciíi ÍFmoeden) i Smálöndum 
í Sviariki; nú Sannerbo-bérih 
i KlODobcrga léni. 

SulrdaUrlki, 9. 319. Llkb'ga aama 
sem Súradalir tiilli Hotmgaibs 
ae VulBaria I Garb.rikl. 

Sutrey, 2, 91. 93. 109.112.172. 
lan i Færcviuro. 

24. SjbU ejjan i Færcjiuro. 
Suarejiar ÍSuþrKjiar). 1,23. 

143. 192. 193. 199. 243. 24j. 
246. 250. 251 i 3,28; 4. 230; 
5, 127 ; 7, 29. 40. 43. 47. 50. 
67. 163. 231; 8, 183; 9, 53. 
Z2 T,Google SS6 STAÐA-nEGISTR, S>. 64. 187. 189. 195- 340. 396. ^% Ttmpii itittr ^Jt Undiia- 
416. 4J7. 419. 432; 10, 4. 5.' aborgi nú SouthiBork. 11; <já S 
Í9. 87. 131. 135. 142. 143. 156. 159. i VrrdarloMU i {iráiidbeiim i 

396: 11,416. Ejjir fjrlr v»t- Norcgii uú Suiit. 

■n Slollandi nú ■ImcDiit k^ll- SdU, 5, 210. Likli'g^ lÍDgt; t\i 

a*»r Hebridur ela reíturej/or. Selja, 

Salbreyi'iiear (Suðrtjin^r), 9, 420. SúlnasUpi (Sdlnaikcr), 10, 122. 

421. 423i 10, 30. 31. 36. 126. ' DrinBnr .cm nú kalUM Suíí- 

127. 131. 134. 143. iDnbdar »ker. t hafinu noriir frd Sutr- 

/ Sutreyja veMr íri SkotUndi. cyjnm os ve«lr frá OrkneyjiuD. 

Snírcjsír. 1, 238, 254. 265i 9, Sull <Sultr), 5, 19. 29. Bær í 

64. 418; 10, 131. Sá lem er ' Valldal á Sunnraœri i Karegi; 

lir Suðrejjnmj sbr. Ejverskr, nú Sylte. 

Snlrbeimsr, 9, 459. 466. 473. SumalÖnd, 9, 272; sjá LÍmalikid. 

484. 496 i 10, 99. 123. Ba? SumaniaUr, 11, 360. Bœr i hei<- 

á Stríod i Strlndafjlki i ^ránd- toj^dœniÍDU SUivi'k iÐanmíiil; 

heimi i Noregi ) nii Söndre- nil Sommerited. 

Hjem. Sumrar-dí (Snmarói), 7, 151. 

Subrlind, 1, 194. 246; 4, 214. Likligait ndveraad; ClmbrU- 

215. Hcrað i Norðr'SkatlandÍ; kamn i SkAn! t Svi^ríki. 

Dii Sutherland. Sund, 7, 301. Sulr fr> BÍtircjii 

SuSrland, 9, 468. Strandln.ab i Norbharbalandl i NareRÍ. 

(unnanverbu vI3 f>rðiidl>«m.- Snnd, 9,39. 153. Sutir frá TdD»- 

IjSrb i Noregi, einsag Narðr- ber^I, mcitivH eyna Nattr Í 

land iiorlanmc^n. VikÍDui i Nore^í. 

Snbrlönd, 3, 56; 6, 180; 7, 339; Sund, 9, 473. Fyrir utan >Iarí- 

11, 24. VirlíÍit 3% vcra ^ía mœrl i Norec;:. 

ISnd aem fijavcrtkir mean Sunddælir, 8, 64 ; sja Sunndclir. 

bygbu; maske ogso oorSrhlull Sundbú (Sunnbii), 9, 326. 441. 

^' ■■■ nds; sbr. SuSrnki. 4ó9. 466. Bær i Norep, dTÍal 

, 9, 10. Sa lem er af bvar; mdtke i j.eUiDark, hvar 

autrlöDdum ; abr. 9, 102, hvar þrir bæir fmDasl enD nieb fieiiu 

þvílikr ma*r lulUit öííerí<en- nafni, 

ding. Sundbýr (Sundbu), 11, 358. 

SuWtannaiand, -4, 155. Hrrati i þorp ■ Sjálandi i Ðanmiirk{ 

Sviariki; nii SSdermanland. nti Vde-Stindbye. 

Suírmenn, 6, 375; 8, 248. 249. Sundholmssnnd , 7, 122. Sund, 

251. 404; 9, 350. 452; 11, likllga niilægi BjÍirKjn d Nor*- 

351. 352. 354. 355. 381. feir höríílandl i Noregi. 

sem eru frá Sulrlondum. SuDdmsrl, 4, 341 ; sji Snnn- 

Sulrnki, 4, 82; 6, 7 i 8, 148. mærl. 

Saina lon Snbrlönd. Sundólfsslneir (SandolfilaUr) , 9, 

Subr>trÖDd,8, 212; sjáSýratrönd. 448. 483. BsráNoi'bmærí 

Subrvegir, 10, 375. Likliga sama sunnanterKt við þríndhdroi- 

»aa Subrlöod. . fjörb í Nored. 

Subriik, 4, 45. Vík i Ripaitlptí SundsvSgr, 9,42, 163. Vik ikirot 

A Norbr-Jötlaodi i ÐanmÖrk; >utr l'rá Björp^ i NorUiörba- 

nú .S^nrfef-i.i>. UndÍ i Norogi. 

SubrvÍrki, 4,4á 51. Kaupitabr Suiintu, 9, 459. 456; >)i Sundbii. 

D,g,l,7?<lT,GOO(^IC S Sa.-ST. • BTADA-REQISTB. ' Sð7 

Snniid^tr, 7, 53. Hérsb >li vcitan- Iiyglíiini i GulbrandadÖhini f 

Tcrtu tÍÍS vatnifi'VæDÍ, 1 yulra- IVoregii nd Siclívotdtne, 

GButhnd: i Sviarikij nU Sun- Snþræyíir, ija Subreyjar. 

rfoíi jhr. Dalr. SvaiSaílaÍIr, 2. 222. Bicr 1 St»e- 

SunndKlir (SuadJEellr) , 8, 64. -^ ilirbi í Hcgranca|,mgi norbn á 

Innbilar SvoadaU á Giutlandi Islandi. 

1 Sviíríki. Svafa, 7, 99; 9, 229; 10, 49. 

SunnefDjtofa, 8, 166; 1 BjUrgjn Hcrabiti Sckwaben 1 fiýiika- 

i Norltiorluilandi i Nore^. landi. 

SuDnhörbaUnd, 1, 14. 2T9i 3, Svafabars, 9, 229; mti að BýSa 

285; 4, 13. 352t 6, 24} 7, borg á Svafa, cðr f Schwaben. 

231; 9, 145; ijá Hðrlaland. Srafomi (Svan<arn, Famafj.ll), 

SnDnbörtar (SnDDhilrlbr). 6,51. 8, 439. Fjallf^ai^r Dtlæ^ U»- 

127. 3áS; ijií Hðrbar. kaupánei t Sogni i NoTegL 

SunnlendínealiöTlSiingr, 2, 202) Svlfuvik (Svofuvik, Svjtruvik), 9, 

10, 113.114. SutirblulIIslandi, »8. 153. \A i JabrÍ á Roga- 

auilr atl Jöknliá i Sdlbeima- landi 1 Noregi, laonanlil viS 

tandi, tr aSakiIr bann frá Aust- Eikundaiuad. 

ruríingafJÐrtungi, og vealr tll Svalbard, 1, 269. 374. fiær í 

Hvítir i Borgarfirill, er abikllr EjjafjarSarilroDd i VaíUbinBÍ 

VeilfirbÍDKa- oe SunnlbndinKa' nortan á Ijlandi. 

fjdríiins; at nor&an Allja 0(111 Svalbarbi, 1, 334; 11, 41f. ör- 

og öræfi íjrírliing Jcnna l'rd Dcfni vib harsbotna á Grœn- 

!Nor3lcndingal)riil>un<^, en ab Undi i Amertku. 

siiDnanvcr^u gcDgr banD aS >}ó. Svaldr, 10, 435 ) sjá Svoldr. 

SnÐnleodingar, 2, 238; 9, 295 i Svaldrarvigr, 10, 425. Vik viS 

10, 97. 113, iDDbiiar Sunn- SvoMr, þaricmOlafr konilngr 

lendiDgaljorbiÍDga á Islandi. barðÍst. 

SuQnmæH, Sundmœri, 1,39.55. Svanland, II, 384; sji Svoldr. 

90. 92. 93; 3, 14. 69; 4, 53. Svans. 9, 314. Ömefnl i Oíldar- 

841; 7, 5. 255. 286; 8, 109. .ý.lu i Viklnni í Norcgi. 

311, 370; 9, 59. 336. 416. Svanshál) (SvaDhál,, Svanhön), 

479. 483) 10, ISa 412; II, 8, 336. No, Iikllga vií S»an- 

122; s]i taser'u lund lem er mllli cvjarÍDnar 

Snnnmxrir, 1,301. InnbiiarSunn- Ortott og meginlaDdiini, d 

mxríi i Írandhelmi 1 Noregl. Ránriki I Vikmni i Norcgl. 

Sunwingr, 9, 365; sjá Sutlingr. Svarfaíardalr , 3; 89; 6, 218. 

Suo, 5, 210; ringt, sja Selia. Dalr mcS . bTgS i VaSIalifDai 

Siimadalr, Sýmadalr, 4, 317; 9, norbao i I.I.indl. 

465. 474; 10, 382. Bjgb i Svarlbyggjarjlk;, 10, 183. Llkliga 

Norbineri i Noregli nú A'u- ránp, fyrir Sparbyggjjiylki i 

rendal. þriíndheinii f Noregi. 

Súridalir ct>a SundalÍr, 10, 56. Svarfbyggj.ir , 10, 183. LlklÍga 

203. Nokkr hluU GarðaríkÍi; rdngt; ,]i SpArbygeÍar. 

•br. Subrdaludi. Svarfdælir, 3, 91. Innbiiar Svarf- 

SúUrabuSir, 8, 409; 1 Oilo ■ aSlrdals i Vablabingi norbaQ i 

Auitfold i Vikinni • Noregi. IslandÍ. 

Sultdngr (Suntangr, Sdtoíngrl, 9, Svartabuilr, 9, 427 J l BjSrgTm i 

365. Bxr i Hrlngartki í Nor- NortbHrbaUndl i Norcgi. 

efii- Svarlabaf, 6, 169. Mlklb haf, aji 

Sávellir, 4, 242. Hagar i Vdiga •aðaa^nvnla rið Ril*Und 1 D,o,i,7.<iT,Google 358 STADA-REQISTIL NnitTliíirunm (ETropn) og *li- 
akilr nokknni pnrt IiuDiur fri 
Auttrlislrunnt (Aim). 

Svaiililr, i]i Svoldr. 

Sv>uUin<], It, 384; >j^ SToIJr. 

Sv esej aS.-ir9und(Sii cgg j ardalssunil, 

VceKpfcanund), 5, 115; 9, 21. 

28. Sund á Norimieri í Nor- 
rsi, iiinaancertl vit^rdndbcimi- 
fíorð. 

Sveinar (S>ciniar), S, 329. Smd- 
,jj,r «t rri,l..,.R«TÍk í Lim. 
f(ar(iaAu, inill) Vcalfuldar o^ 
AfiSa 1 Norep; nú Svtnðer, 

Svcnikr, SvEenikr (Sven.cr), t, 

123; 2, 2*7. 311. 316. 318; 
5, 111. 119; 6, 3; 9, 93i 10, 
44. 47. 283. 313. Si »m cr 

úr SvíaríkÍ; tbr. S«n>kr. 

SvaTÍlbori;, 10, 154. fioi^'n i 
Stcinbiurgniil í Mi^aridi i fir.-índ' 
beimi I Korcf;! ; sbr. Borg, 
Stonibori; o||; Stcioborg. 

Sverrisborg, 8, 364. Bar|cin t 
BiörgjD á NorthÖrtaUnai i Nor- 

Sv*w,' 1, 5. 73. 232; 2, 76. 77. 

212. 287. 290. 292. 295. 298. 

299. 301. 303. 308. 309. 3t3. 

315-17. 32S. 327) 3, 14. 29. 

36.72.79. 82. 164. 165. 170^ 

4. 7. 24. 36. 40-42. 68. 77. 79. 

81.84. 87: 106. 107. 112^15. 

118-20. 123-34 138. t40-4Z 

154-57. 159-64. 178-84. 

191-94. 19^ 199. 205. 20ö. 

208-11. 230. 250. 251. 295. 

296. 303. 314. 3(5. 332-34. 

356. 3i>8. 360-63. 365. 367. 

366; 5, 45. 55. 65. 167. 171. 

173. 196. 239. 246-48; 6, 

89. 128.173. 331 ( 7, 52.53. 

67. 59 ; 8, 448; 9, 65. 67. 91. 

107. 347. 384; 10, 2. 27. 28. 

31. 36. 37. 39-42. 44. 47. 50. 

103. 160. 200. 349. 351-. 353. 

S57j 11, 180. 387. 417. 419. 

Innbiiar Svíaríkii. 
Svfasker, 4, 40. 125. SkcrjaklasÍ 

1 UjUtaaM fýrlr frunanLi^g- 

Jdd 1 Sviaríki. >)Í SrÍdi- Svit.liinskirkja, ð, ! 

ún>kirkja. 
STÍgnaikarb, 2, 172. Bær i Borg- 

^rfiTbi i bTcráTþtDgi vestaD á 

IiIandÍ. 
Svfnadalr, ,2, 256. Dali- Í fxfn- 

nc»|ifDgi TCitaD á íslaodi. 
STÍnadalr, 9, 465) ajá Siima- 

dalr. 
Svfnaiund (ÍvatDDd, LiíaiDDd), 1. 

6; 3, 14; 4, 9. 118. 119; 8. 

273. 296. 400; 9, 53. 268. 

319. 334. Sund milliVingul- 
markar og Bdnriki^ i VikinDÍ 
1 Norcgi; nd Svineiund, 

Svinej, 2, 214. Ey i Risibarirbl 
Testan i liUndi. 

Svinej, 2, 92. 93. 109. Eia at 
Norlrejjura i FKreviura. 

Svitbúnskirkj. (Sviltúnakirkja). 9. 
12. 107. 223. Kirkja rns hetga 
STctónius i Stalaagri i Boga- 
lundi i Nore^L 

S-^iþÍái hln mikU At kalda, 3, 
9o. ngCitbía, 11, 414. Amtr- 
Og >ut>au9tr-htutÍNartirhilruaa- 
u-, frá Svaruhafinu at> snniua 
til Gandvikur (hviU hafs) ab 

Svoldr (Svöldr, Svauldr, Svolfir, 
Staldr, SvaullaDd, Svanland, 

Söldr), 2, 295. 299. 304. 311 ; 
3, 15, 19. 29. 36. 163. IfO. 
226. 227( 10, 341. 425} 11, 
184. 186. 384. Ej i VJoil- Undi. ioguani I þcssi hafa lcgib sntiaDMr M 
Bygcn TÍt Pommem ; Siihm of( getr flciri mciiia |iati sá kj $ú 
nú kalUst Biidcn. Skeb 
al hin f-amU Svoldr sé 
cjðilöglii tf sjdar og vatna- 
gángi, cins og fldri cyj.r Jar Í 

SToldrar' (SvSldrar) - mTnm , 2, 
311; 10,351. SDadilivibSvolilr 
á Vindlaadi. 

SvðfuviV 9, 38; sjá SvifuTik. 

Sjgnafjlki, 10, 168. FjlUfNor. 

SjgnÍr, t, 301 { 2,'53; 4, 36. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle Sf.-SS. STADA-ItEaiSTn. S59 10, 184. lanbilar Sjgnafytkú Sælevjar (Seleriar eU Solcyjir), 

l Norep. 9, 37. (íbr. 150.) 242. Eyj»r 

Sjgnikr, 2, 252; 4, 35. Si lem Doríaiiverlt -ríb LíSantiIraet á 

er lir SjKQarylkl 1 Norcel. Vestnlgtium iNarea!) ibc. Sel- 

StUiI, 9, 448; i\i Sild. eyjar og Solejjar. 

SjlImgaT, 1, 145. 148. 164; 10, Sœlfpgjdalr, 2, 20. Byj^arUg i 

243. Eyjar i Ink.-hariiiii milli Ðulum veitan á IiUndi. 

^nglmítogÍThndnaúSeitlg- Salinssdalid , 2,21. A cr fellr 

eyjar. eptu- Sælfn^idal i Ððlum vcat- 

Sp», 11, 415. Fjall i Rtbtt»~ aii i IilaDdi. 

l»>d!{ aam* icm Sinat)aUi'b 1 Sœliii|;idslitiiiiga,2,20; .jáTúnga. 

Arabfu. Sœlnndby^gÍar, 6, 429; aji Sji- 

S^, 9, 165. A icm reunr i Unda- lendísgar. 

iDKmm BogaUnds osyeitngbk SKlnndr (Selundr, Siliindr, Sæ- 

1 Morc)^} nú SÍTtaa. lund), 1,27.28.116; 4, 351; 

Sjr^datlr (Sorgardallr) , 3, 95 1 6, 80. 175. Sjibiid 1 Ðan- 

i StiþjiSb hÍDHÍ kbldBÍ roiike mörk. 

tiroa lem SnndaUr ebr hérab S«l>i. 9, 114. £« 1 Sela- (Scl- 

vÍ1bA>awik*bar;>tuDdamDern- »a-) sjnnum ■ Stnnd^lUl 

ait Sjl(i(ii ela Syrgiidatir íStí- ^rindhclm! i NoregL Utlagg- 

{i}(íð, aero ^ lilUga i »% vera mgin, aem belir Se1ab«i, er fú 

Sotdaltn vib Suraliorf; i Teit- liktiga réltari eptir (sroanhens- 

maDnaUndi i Sviarfk!. inu- 

Sýrland, I, 275} 3, 37. 64; 7, Sœmirjorbr, 8, 304. 307. 325} 

92; 10, 371. Ligj^ viS bom- sji Seimjfjðrlr. 

Ína i MibiaAarbafinu i Auitr- SnDikr (Soenakr), I , 85. 233. 

hiirunni (A.i-u). 235; 2, 81. 131. 287. 310; 4, 

$ýrlekiar(ti,2, 192. HSfn i Skapt. 351; 6.61. 173; 9,97} 10, 

afelUþlDn .nnnan i íiUndi. 47. 396; 11. 183. 186. 207. 

Sýmadalr, 4, 317; 9, 465} .ji 210. 421. Si aem er lir Svl- 

Súmadalr. þjobi ibr. Sventkr. 

fiýritrbnd (Subntrönd) , 6, 212. SwmuDdarhlit , 1, 255. Bjgb í 

Bygíaiíag i Sogni 1 Noregi ; veitanjerbum Skagarutii , norli- 

nu Sjðgtrand. ' an á liland!. 

SæbeÍmr, 1, 14. 47; 4, 18; 10, Særíngivík, 8, 60; liá Skríktvlk. 

384. 424. Koniingsbú i Nort- S(Bii, 7 , 92. 93. Bor^ i Sýt- 

biJrÍaUDdi 1 Noresi- landi i Ah'd, miakc Síiion, 

Sæheimr, 1, 11. 12; 10, 418. (fjrmm Said). 

Bcr i Veitfold i VikSnni i Nor- SKvarendi, U, 256.267.261. 

tf^i nú Jarlaber/^. KoniiD«bii, innil i Limafirb! á 

Sœhclmr. 5. 152. BærviSvalnÍb NorW<ilIaDdi 1 DaDmork, á 

Hand {Randtfjord) á Ilaba- raibðldunum kallab Sjörendm, 

landi i UpplUnttum i Noref;!; tib»a SJÖrrittg. 

miike niiveranJi -Soruni. Sænibariund, 6. 168. SaDdíb vítl 

SkU, 3. 36; 4.67) 10,395; MÍkUgaríi i Tyrkjarlki. 

lÍá Selja. Sölmundarbiiníi , 1 , 256. Hiirii 

í>celd«llr, 8, 35. ^ir lem bjuggu vtb.Hvíti i Borgarlirbi lUDDaD 

Í SbI- eba Sel-dal, i SeU>ui i á Iitandi. 

StiÍDd 1 jþráodhúroi ÍNore^Í SiiUi (Sölvaklori, Súla), 1, 12; 

D,gm7?<iT,Goo(íle 560 STADA-REQISTn. 53;. Tr, ■ 

4, 11; f^, 334. Bxr og hörn Tjalldaíund, 7, 213. Sund í 

fji'ir ÍuBaa A°t>3nv> i NorW SOptl á UálaSiUudÍ 1 Noi^i; 

iB«ri, vU i ^randhciinÍ Ítj^iT "n TJelletaiid. 

A^tanei var takmark ^ránd' Tji:li;arbeiiiir (Garhiuinr.Garhcíni- 

hcinia og Norbmæris í Norcgi} *>*)> 9, 462. Bær dba n i 

aii Scíven. HálogaUndi 1 Noregi, nihesi 

SÖnddir^lnMr, 9, 448. 4&3j tjí BrenacTJuin og TT.rguiD. 

Sundiiir»latÍj. TíVarey (Trikarej), 11, 399. Ej 

aiXai^ Slr«lu 4 Vlndland!; 

Iíkli(>a oeúti (hilfeyjan) y'A vikioa 

TZÍcker-See, sunnanTcrfiIá eynoi 

atannnla, 10, 85. Litlisa rinfrt, Il;een við Fammem, nieb stiit- 

>Íá KalaloD^. onum ,txrn oe minna ZícJter. 

Taltarar, 10, 44. 56. 152. Ina- Tíri, 9, 313; íji Týri. 

hyesÍ"" Tarlaralands 1 Asiu; Títölf.ne), 9, 49, 173. Ne. i 

hér |tcir lem byglbu UíÐdin fyTÍr Sunnhorfealandi i Nore^l ; tta 

ausUD Of; austnartiaa Gariaiiki, TÍtehnœa. 9, 172, kallait ncs 

dia raeb HTÍlaharinu, " JictU ■Wlolf.- og Wloíi.naw, 

Tanluhólniar , 9, 426} sjá Tölu- eo hverticggia cr likliga rinet. 

hiilmar. Tiuma, H, 424; s'fi Tunna. 

Taulra (Totta, TBtra), 8, 380. Tlurauíkí^ary. 8, 424; jjá TiuiD- 

283( 9, 325. 338. 531; 10, mlógar. 

1Ö5. Etí þrJDdhi^;m>r.rbi, fyrir Tiundaland, 2, 251. «31; 10, 

Teilan Froito, í Skoínafyllu 1 354; ibr. 1 nafnaregijtrina 

Norcgi^nú Tatterðe. „Vikar af Tíundalandi" Af þTÍ 

nnaslaW, 9, 459. Bnr i Nor- IFm, S. 10.354, Mcndr.,Vik- 

' ' ■" * ar autun af TiundaUDdl," gKti 
iA máake þýVt Tínndarand i 

abhvert syiist á Sunnhörbjlandi Sviarlki. 

eSa noTSa>t á Rogalandi 1 Hor- TinndaUnd, 4,155.156} 6, 248. 

egL Parlr af UppUndi i Svlariki, 

Temps, Tunps^, 4, 48. 49; 5, nl. Uppsalir os >veitin ha um 

156. 157. 22a 229; H, 159. krins. 

19&-97. ÁÍD lem fellr ^ef^ Tjoinnes, 5, 314. Ne> ineb by^ 

um Lnudiinabore i EneÍandL 1 fiingeyjarliíngi norian i Ii- 

Teuluvik, 9, 41 ; tfá TdluTik. Undi. 

Te.a(The>a),ll,189. 191. Pljdt Tobar- (Toírar-) IjíSrtr, aji Rdír- 

á Norbimhralandi ; nii Tees, ariíöibr. 

cr albskilr hérubiu York og Totuvik (TenluvA), 9, 41. Vik, 

Durkam & EaglandÍ. skamt fyrir norban Bjðrf^ á 

TelraríjurSr, 3, 47; ,]i Robrar- NotbhurtaUndi i Norcgi; iiii 

fjuijbr. TelCevaag. 

Thlte, 1, 233i. 11, 409. 410. Torgar, 8, aiSi 9, 469. 501, 

Her roetnast hUnd; anDar> er 514. 522. 525. Ey i Háloga- 

oTÍit, hvaba land þeir gÖailu Undi i Norcgi; nú Tervt eta 

Iiafa k»IU5 Thilc clba Thule. Torget. 

Tl>dma>kirkj>, 9,273. Klrkja ■ Totaholrar, 9, 426; >j^ TSlohölinr. 

Tdnibergi i Vcitfold t VikinnÍ Tolra (Tötra), 9, 325. 336; >ji 

i Norep. Tanlra. ■ 

Tbýri, 9. 313. 321. 366. 381; Traeía, II. 415. Brukali fjrÍÍ 

*'h. Týri. Gríkkiani 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle Tr.-Tii. STiDA-BBOlSTR. 361 

Traufn (TrSmn), 9, 320. 321} anverh á Síini i SvÍarikll nd 

liá Dröfn. Tommtrup, 

Tnurn, 8, 283. Nú Travemúnde Xiinga i Sæli'ngidal (SælÍD(;9<]alj- 

vlS TravG ds, DálKgt Lúbtck. 11111^3), 2, 21. Bter i Sælftigt- 

Trcgaiund (Tregltasitiid, lem má- dal i Ðölum Teitan i U\uíál. 

ike er nttara), 9, 307. Sund TúBRa, 8, 164. Bær, TGitaofnm 

i Ögíum i Noregl; núTrag- við Oiiná í Orkadal i fiHnd- 

defjord. helmi i Norcgi ; mi Tungen. 

TrHmús (TriJiuðli, Jlum), 11, Tiinða, 1, 235. Skaptdrtúne^ i 

384. 391. 399. H«a5 i Vind- Skapt^ell.íimgi sunuan á- 1». 

landii likliga li hluti af Poidid- kodi^ ahr., I^öar Túngugotií i 

orn, er fjmim kallaHiist Tríbu- lurnaTegittrinu, 

«ees, og lá vib ána TTcliel, ea Tdn^an litla, 1, 254. 255, Land- 

náíi luir ati Stiwln (StniUuDdi). ttiiiga ela nes vÍti.HTitá I Borg~ 

inet)horf;nnum Triboseet, GÚtz- . arfirði lunnan i IitaudL 

kme og WQÍgatt. Tiingur, 5, 12. Likll^a nca eSa 

Tjnkarej,, 11, 399; ajá Tikarej. biur norbarliga a Jatiri i Roga- 

Tripipen (.Tribipen, BÍpen, Alri- landi i Noreei , Jar iem nii 

piben, II, 399. Hérab á Vmd- beitir Tungenœa. 

landi, liklif^a » bluti ^9, TiinÍt, 10, 116. Borg o^ hérab 

er ligjEr -nortian eSa anitan- i uortiritrand Afrikii, víS SIíIh 

verSt viti Trikniii , bvar nafn- jarlarbaliti. 

■3 Tribedne leinna fyrírkeinr. Tunna (Tiunia, Tuima, Trvm*), 

„AiripibeD" likiit niest ]>e>m 8, 421 Nii kallati Tömíergt 

nafni, og er ab likinilum ortiiti Tönrfe, milli Tiiniber^sfj*'^*' 

úr „á Tripften," eu Tripipe'n og MiSfjart*r á Veitfold i Yík- 

erlikligarángikriratifjrírHTrip- inni t Noregi- Miimunamafnib 

iþcn" eba „Tribl^en," og hln Tluma (bln ekki) giEti máike 

aptr aÍbúkuS af \ii. veriti rítt, oj; akflist um Tjiim- 

TrojuiDcnn, 11, 416. þeir aem ev, er liggr i sömn stúlvum, 

bjglu Trojnborg (Troja) ÍUUu ef ekki v«r: taUS nm Tunnn- 

Asiu. skdga, cr ligeja u[>p fri Tumni, 

Traní (Trums), 10, 152. Ej i roepukndinu. 

noitiarliga á Hálogalandi i Nor- Tanaaskagi, 9, 45. Nes etia tinp 

eei} nii Troiaaö. nálœgt Tunnu á Veatfold i Vlk- 

Trygevarejrr (Truegvaraur) , í, inni i Noregi. 

ÖOi 10, 390. Giöf eSa haugr TuDnujkcigar (Tiuinu- Tvírou- 

TrjRgra konúngj 01ar»sooac á JirÍrau-akcigar), 8, 424. Nii 

Tryggraey, nú TryggÖe, vib Hkaugen, upp frá Tonnn i 

Sótanej á Kanriki i Yikmni 1 . Veitfoid 1 VibinnÍ i NoregL 

NoreRÍ. TiÍDíberff (Bere), 1, 11. 19. 60. 

Tr™*, 8, 424i siá Tunna. 90; 2, 95. 96. 133; 3, 40. 

Tröllafiall, 9, 143. Fjall, likllga 42-43. 82; 4, 10. 14. 20. 23. 

vitiTrölUdal(2Voi(ída/)iVorí 168. 172. 174. 2ií. 250. 290. 

I Noreei; sbr. BauSaf^all. 385; 5, 8. 9; 6, 433; 7, 175. 

TrÖron, 9, 321} sbr. Traufn. 211. 213. 22& 282-84. 292. 

Tniroa, 8, 424; siá Tunna. 29a 304. 308. 324. 326.338. 

Tnlet (Tuleib) , 10, 88. Sialr i 341. 354. 357. 361 ; 8, 16. 24. 

lonúnKinkbn N^iu-KasUliu i 79. 132. 16^ 204-5. 245. 24S. 

Spini; nú Tohdo. 257. 259. 273. 275. 282. 328. 

Tuma|.orp, 7, 151. torp, .unn- 630. 39ö. 418. 424-27. 442. T,Google 3DS STAOA - HBQISTR. 'i;il..-UL 

443i 9, 6-8. 10-13. 17. 33. Stúlkihiia) , 4, Sð ; >br. 12, 

34. 36. 38. 39. 4t.4«. 51. &6. 76. Hératlt Tourraine [aú /n- 

ei. 65. 87. 89. 101. 106. 109. dre oe Loire) vib dna Loirt 

119. 145. 147. 151. 15». 155. 1 FrAkUndii |>ir vai\Ik6fiit- 

159. 163. 165. 167. 169. 175. bor{;Ín Toure. 

177. 187. 222-24. 235. 257, TWmubjÖrg, 8, 431} lii Smjðr- , 

267. 268. 270. 273. 284. 290. Ure. 

292. 297-300. 303. 310. 311. Tvlniuikdgar, 8, 424; iji Tann- 

S15. 321-22. 325. 338. 339. usWár. 

345. 347. 348. 350. 361. 363. 'IjU>,\ 164i .ii RjM,. 

367. 370. 371. 375. 377. 384. Tjrfi, t}i Ifn. 

386. 395. 396. 398.413. 415. TjrRat, 7, 41. 42; «ii TTrvÍtt. 

417. 433. 434. 437. 442-43. TÝri (Thýri, Tiri, Tyri. TjrG, 

452. 454. 456. 492. 504~5( Tyrvi), 8, 45; 9, 313. 366. 

10, 26. 33. 41. 5f. 52. 55. 381. Vau d HrÍDsuiH t Noi^ 

57. 64. 69-74. 76-7& 8a «;; „ú Tyrisðe. 

61. 84. 90. 91. 95-98. lOL TTrkUii<I, 5, 283. fiaaiiÍK kaliaM 

104. 115. 153. 159-61. 16X UiU A,U, Yall.kici, Motdá og 

419i 11, 116. 345. KaapaUbr másie fleiií t.W, bvl Iicm uk- 

á Votfold i Vikiniii 1 Nore^; mörk eru 6vi«. 

nil TSneierg. Merkiti-gDSta Tjrkir, 5, 283; 11, 412. 415. 

orncfiii i og kn'ngnm Tiinaberg InDbiiar TyrUands. 

nvrnasti^iigunui^; fierg, Dao- Tjrvút (Tjrfist), 7, 41. 42. Ej 

akldf, FsTmanDihaugr, Friilia- i Sutrcj|uin fvrír vettan Mjl; 

ái, Grindfaótmajund, ilnagar, nii Tyrve. 

Hnfoabjöri;. Hro»>n«s, Hund- TýskaLnd, 4,59; sjí TiúkaUnd. 

«nnd, Jarbej, I.sufey. Orm- Tiiluhfilrar (Taulu- Tou-hdlmr), 

ej, SkdjailelDn, SkclJMteini- 8, 362; 9, 426. Hdmr n^lBgt 

f^nn. Skel)aitciaijund, SiuiÖr- Bjiirgjn á Norbhörlialaudi 1 

berg, Tunna, Oiacv. Kirkinr: Noregi. \ 

Berfœtiubrœ6ríkitk|a, KriíHk., Tölra (Totra), 9, 338. 531) iji 

Ufrantik., Mariuk.. Olafik,, Tsutra. 
Tbðmask-, abrarbjgginsar: A>- 
leifargarlbr , GaulakaiUli, Geit- 

balki, Man'uklaiiitr. Tilnil>crg ^'y 

varMengi lá daaili kaupslabr *->íóú, 10, 153; i\i Ofútí. 

aunnaDnalU i Non^i, og |i3r UglB (Agla , Ogla , Havctoe), 1, 

1 nind var Haaga^ing baldibj 54. 55; 4, tí; 10, 386. Bœr 

sjá Haugar, i Strind i ^Tandheimi i Nor- 

TuDsbersimenn, 7, 213. 342; 8, cgi; nú Ugla. 

205. 206.273. 274.404. 405. Uii. 9, 16; jjá Hiz. 

4<t8. Innb.iarTiinsb«rgiáVeit- UUÍitir (UUiOr, UlalMtÍií), 7. 

fold i VikÍoDÍ i Norcgi. 68. 124; 10, 415. Nú UUter, 

Tunta, 8, 272. Ömefnl i Ejjt- , norSrWulÍ Irtaodi. 

UndÍ, úvlit hTar} ^ú jýnijt XJllartdalir (Utfsdalir, Vilfarjtöl- 

elki lilikllgt >b nabÍS vKri *f- ar), 2, 146. Likllga annalíbvert 

bakati nr Soalagatta, jem Tar i Gulbrandsdiiliim ela Ejslii- 

liérab á EjilUndi hjii H'ieck, dölum, i Upptöndum INorcgí. 

og vteri þ> réllara aí> lcia Utfasund (Ulbajund), 3,36; 4, 

Suau: shr. Vikr á Eyjtbtidi. 67 i 5, 129; 6, 42) 8, 167; 

Túsk>UDd(ToikuUi]d,iyjkaland, 9, 32. 226} 10,279; 11, 122. D,o,i,7.<iT,Googlc DU-Up, STADA-REQISXn. 363 

SuodSi ninDaiivcTti vlb Stat og Uppdaljskd^ (Dalaköp), 8, 333; 

nttr Irá S«eleT. i N " ' " ' -* '-" "■■■ 

Fúfiarfllí i .Nmvgi; 
^vaag; sbr. UJfiiuDd. 
"■" ■■ '■" -^ (Úífrekjfjoi 

. FJÖtIt auilan á Ír- ^ 36. Bter í Ýrjuni, norian 

, land!. fram \íb f>rándbeimin*'tiar- 

UlftclUUiid, 4, 51. Iléral *cn> lufnul, i K.umdechfylki 1 Nor- 

Úlfkcll inilllDj^ Tií firir. Llk- cgii nú Ophoug. 

liga i konilnfinkina OilanKcbi UpplöDd (Uppland), 1, 2. 5. 10. 

á EneUndi; Ar. Hiínemarar- X9. 21. 22. 57. 58. 60. 61. 

,b<»Si. , 68. 164. 170. 188. 232) 2, 

Uirrekílíört'. *, 178; >U UKkelU- 58. 73. 97. 102. 130. 146. 

,(j»rSr. 153. 155; 3. 41. 42. 71. ?4. 

Ulfídalir i UppISndom, 2, 146; 161; 4, 7. 10. 15. 16. 21.27. 

, tji UlfM-»d.Ur. 144. 167. 234. 239. 250. 286. 

UlfouDd. 1, 227. Likliga Mtna 296. 37& 379. 384; 5, 44. 

lero l^lfasund. 52. 104. 113. 150. 170. 222. 

Ulearía, 5, 37l íji Yólgaría. 26?! 6, 128. 185. 186. 191. 

UlUrakr{Au!larakr), 4, 157.207. 195. 213. 214. 267. 268. 284. 

Bmr i UpplaDdi í SnanUi 2^5.287.292.328.329.330. 

liklIeavibFYri.drmTnnit,.k>mt 333. 341.389; 7, 1. 5.53. 

rjrir utan UppMli. 118. 150. 177. 208.240. 291. 

DlbnMkr(Ulllnsbor). 9,526. Svelt 292. 300. 309. 316. 324. 335; 

~i Raumaríki 1 Norogii nú VI- 8, 42, 47. 64. 77. 159. 177. 

tengager-tókn. 181. 273. 301-11. 32^ 332. 

Unarbebnr, 7,310} 9, 264.326. 333. 338. 430. 43^ 440; 9, 

■já ODwbeivir. 1. 2. U. 14. 15. 16. 41. 51. 

Undr.eTÍar (Undr.ey). 8, 67. Ey 65. 67. 83. 159. 177. 183. 

iMikUTiiDÍ {Stortjö) i Jamt- 217. 222. 232. 235. 263. 271. 

aUndi í Svi'aríkit nú Frö$S 290.298.304.306.311.315. 

(FreTscr) oe imáeviar kríDeuni 317. 318. 323. 325. 335. 343. 

bana. ^ ^ " "' ^ 347. 348. 352. 363. 365. 367. 

UnffaraUnd (Urcpr.Und). 7, 99; 377.380, 386. 388.393. 395. 

10, 417) 11,415. NuÚne.ni. 397. 39^401.403. 406. 408- 

Un«n:, 1, 14Z telr .ero bjuRS" *0. 433. 440. 441. 442. 444. 

í ÚnBaraUnd;. 446.456.481.483.487.488. 

Unnardv. (Uiln.id,.) , 8, 206. 492; 10, 101. 154. 167. 168. 

Hiifn i L;,.a i Ve.iriisSi.m i 171. 17a 180-82. 27X 318. 

, Nore^; likliga s.roa .em nú 336. 390. 396. 411. {.annig 

kalUst Bitmm«rdu», lijá Uús- kalUtiit nokkuS af {iciia hér- 

abæ, nbum 1 Nore{f! aeni íáfra einna 

Uppdalr. 4, 91; 8, 172. 192; 9, lcnB.t frá .jo, nl. RBumaríki, 

14.440,528; 10, 154. Ðalr Hclbiuurk, þoin , HaSaUnd, 

fram af Oikad.I i OrkdæUfjlki V.ldre. úg GutbrandidalÍr, 

■ firandbelmi i Norej^ii nU stnndum bka HríD^aríki, Gien- 

OpdaU-iíAtt. Und , EyXrÍdalir og þelamðrk 

Uppdilr, 9. 364. Ðalr, likliga nefnait opla.t meS nnuni egin 

niilli HakadaU a Riumarikl ðg n»rrMni, lil dæmis 8, 47' og 

HabaUnd. á UpplSDdum i Nor- ' viSir. UppUnda-^ramr, 7,53} 

egL '' 10, 178. 1. 1. Noregikanilngr. T,Google 364 GTADA - BEOISTR. Vf. - Va. 

UpnlcDdiiunr, 1, 1. 6. 7. 190. Warh, hnn.t WAÍgt er A 

246; 2. 103. 104; 3. 73i 4, Vtk ,i rioslttrb Tym UHe. 

8. 9. 80. 83. 104. 173. 250. Subrinn li .kamt fyn-r sunnan 

273i 5, 24. 62. H3i 6, 171. Rontock íMcklenbore, W™™- 

384. 330. 3^. 339. 341 i 7, 1. bll {.» ,em áln Nebcl fcUr i 

292. 316) 8, -316. 400i 9. Waroow. 

2B1. 363; 10, 181. 283. 318. U» (Au.a), 4, 242. B»r iV*g» 

410. iDokiiu Upplandk Í Ndt- Jn'ngaro i Gubbrsndidðlara í 

eei. ■ .Norígi; dií Urivold. 

VppleDdsb-, Upplemkr, 2, S4. Uu, 6, 406. 407; 11, 189. Á, 

Í46; 3, 157i 4, 167{ 6, 241. er fellrgegDum Fprti-bérab o& 

316; 7, 71. 292; 10, 363. útí Huraru á EDcUDdi; n" 

Sá *era a >f UppIöadDin 1 Oiue. 

Norcgi. Upplentkr hllmir, 6, Uiaa, II, 386. 394. Eyjan Uit- 

316; Mma lem Noregskondogr. tlDni i Poraracm! norliTrilr- 

UppuUhrekka, 5, 250. Brekka falatae;íarÍDnarkalUtÍitOitro>- 

ailmet Uppsölum á UppUndi 1 lui elu- Otterotna; ibr. Voit- 

Sviþiot. rosa, Fnzonn oe Fuir, 

UppiaUríkÍ, 1, 115. AnnabhTert Uxtir. 8, 1G4. ijá Yitir, Aitir. 

UppUnd meb hafulborginni Uiud.^lir, 4, 242. Ðalintir lufcr 

UppsÍtluiD, elr allt Snaveldi fr« Uju i Viga BíDgum i Gnb- 

CSTlþ}uÍ,GautUndhverttveggja brandjdölum 1 NoregL 

og Öll pau löod er >ar liggja Ujvfkr- (U.vils-) e;)ar, 9, 409. 

úr). ^TÍ^'' o^I^ Hambomiundi, i 

UppiaUÞi'ng, 4, 142. 160. 202. Rinríki 1 'VkkÍnDÍ I NoTesii oii 

203. 205. ínDgiT) vit UppjaU , i BahiijUnÍ 1 Svfariki. 

i SvÆJÐð, UuteinD, 1, 14{ 5, 14. 17; 7, 

Uppsalir, 1, 2. 61. 115; 2, 224} 357; 9, 48; 10, 191. Kon- 

3, 79; 4, 24. 140. 142. 154- lingibii i StafingrsriiU i Bog- 

66. 160. 199. 201. 205; ð, lUndÍ i Noregi, nalægt »m- 

■ 245. 24& 338} 8,245; 10, ncfndií ey scro dd kalUit Jf/»- 

198.203.284. SialrinD„gÖmlu tterðe. 

Uppsalir" U i TíundalaadÍ á Ut{>r«ndÍr, i. 36; 9, 251. fieir 

UpplaDdí i SriarAL Uppjalir leni bjuggn 1 ])eim 4 fjlkiun 

brúkait ýmist nm jlatínn sj.lf- Í þrándheimi: OrkdBla- Gaul- 

an, eBa UppiaUrlki, icm líkliga deeU- Slrínda- og SljdrdKl»- 

faeftr verib hprumhil jan^ oe Ivlki. 

Hiiverandi Uppland i Svíariki. 

UppiaUkonúngr, 4, 162. 204. •mr 

js. S.i.konú»er. ▼■ckabjiirg, 10, 154. i}iValk»- 

Uppsvi'ar, 3, 79; 4, 204. 206. bcrg. 

208. 209. þeir icra bjuggv i Valafell, 8, 36. sjá Vizfell. 

UppUndi 1 Sviavcldi. VabcT, 9, 48, Ey fyrir i'miin 

Upsi (Ofsi), 4, 29i 10. 209. Bdkn og Uuiein • RogaWdÍ 

Sveit á Veitfold i VikÍnni i 1 Naresi. 

NoregÍ; sbr. Vestroar. VatÍUev. 9, 51. Ey i Sunnhðrfc- 

Urgorött, 4, 242. Ðalr app meS aUndi L Nore^i Dá roT- 

Lcginum i Gubbrandsdbtum i ildtöe. 

Noreffi; nii Ruiten. Vnga , 4, 240. 242. 245. Bvgb i 

Urk. iT, 375. Borg á VÍadlandi. Gulbrand.dölum i Noreai. 

Helmold kallar ^essa borg Vlgar, 1, 306) 2, 3, ifa; 7, T,.Google Ta. STAÐA - HEGISTR. 365 

100. 121. 216. 344) 8, 40) V»Minscy (ValdúeT). 7, 129: <iá 

9, 340. 41f, 469. Ejjani>.r K^Mingiej. 

ejjtri OB veJtn Fagen, fyrir Yaldijbdlfor (Valdíihólroar?) , 9, 

■uonaa ^71» Hin i Ldrdu /og- 362. 443. 501; 10. 154. 398. 

ccailœipi á HáloeaUndi i Nor- Holmr cba tj í BauiÐelH, tÍS 

cel. I Fro. S. 4, 177 ncfniít Eltjbcrg á VíDgulraöÁ i Kor- 

Vigaflot; oe VigaslBfna. egii nu VallandaÖe. 

T.BnvÍliAStrönd(VsgnvikaítrÍlnd, Valdrcj (Valldre)), 1, 2. 182) 4, 

Vaeovicumanod , likliga eptir 83. 271; 8, 57. 195. 440i 9,^ 

fljdtum framburS;), 7, 9( 10, lí. 33. 91. 97. 105. 107. 

412. Vik n.e6 .amuerndum 1.» 143. 222. 226. 367. 373. 481. 

i StrÖDd i Ejsafvlki l Noresi, Fjlki í UppIiÍDdum i Norc^, 

volanfram vIS firandheimi^ÖrS, miUÍ Haddmgjadali *b luno- 

mötsviíi höríianii Hcrrinf;) nú bu, HaSalanda ati auitan, Gu&- 

Vagncigi ibr. Stroná. brandidala ib norðan og So^s 

Tágthotn, e, 355. Boluinn i aS votani nú Valdera. 

AlrefcítaSavig *ÍS BjörBjn á Valgaría, 6, 37; <jA Vulgaría. 

NorabÖrSalandi i Noresl. Valini, 10, 87; »i Palena. 

Végsbotn, 9, 30i JO, 153. Boln- Valkaberg (Valaberg, Valkabjors, 

inn i BJDrgvnjanái; í Noríl- Volkaberg, VackabJHrg),8, Wti- 

hiírt^Iandí i Noregi. 10 i 10, 154. Hjá Oilo ■ 

Vi£.bni, 9, 248. 469. A þeinim Víkinni i Noret>i. 

rtiiðum .ýDÍit sem Vágibrú bafi ValUnd [Gall.a], 1 . 8. 108. 1 14. 

legÍS ■ innrihlutaþrðndbeima; 144. 145; 4, 59. 60. 64-66. 

en i 9, 203 .tendr me5 berum 374; 5, 140. 166. 257. 263{ 

orSum, aS barist bar> verÍS á 7, 66. 77. 231; 11, 189. 200. 

Slrind, >vo bæai Raamajiing 407. 416. Veotrhtuli Frakk- 

ogVág.bni bljúu ab hafa >cr- Undi, nl. Peila, Bretagnc og 

il {)ar. einkum Norniandi. 

Vigjcj (Vogicy), 9. 20, 121, VaUdabölrai, 3. 47. Likliga ráng- 

ADDBbbvert VagsBe i NortrirbÍ akriraÍ, rjrli' Valldall, sem flest 

i Flrtdfvlki, eSa Vag^Se á bandrlt hafa. 

SnnDiDæri i Nore;;!. Valldah-, 3, 47; 5, 19} t\i Val- 

VaUberg, 8, 408-10; ij« Valka- dalr. 

beeg. Valldi (Fjr-Vald, TÍngt\ 4. 63. 

VaUeu.1, (Valagaut), 11,379. l.ikliga bölnln viti .k'tginn Deir- 

380. 382. 39-94. 398. 400. Wald, mi íAe Wold», fjrir , 

Borg á VlndlanJi; nQ Wel~ innan Holdcmei vlli Humru^r 

gatt i Pommem. . rovDDlð i Engtandi. 

Vatbur.btrab (Valbýrj- Valbýí- Vallldcot (Valledent, Valdelikl), 

birai), 11. 360. HíraS d S)á- 10, 87. Nú íiaSnnn Vollado- 

Uodi i Daomörki nii Vold' lid i koniingirlkinu Leon á 

horg~Herred. Spinl. 

Valdalr (Valldalr. ValdalÍri Dalir), VaUkr, I, 144; 4, 51; 6, 75; 7, 

3, 47; 4. 19. 28; 5, 19. 20. 44. 53. 57; 10, 89. 190} aá 

22; 10. 398. Dak, i Sunn- »ra er úr ValUndl. 

. ■mœrl i Noregl , .em gengr fri Valsnes CHvalíne*), 7, 217. 343. 

Valdaljvik i KoVSdaUrirtÍ í Neíifc vi5 VaUljiirS, íkarot fyrlr 

aujtnDr£r tll RaumdaU Unda^ nortian Yrjar 1 NaumdiEUfylki 

mtPrií ; nú Vatdal. l Noregi. , , 

Valdclikt, 10, 87i ajá VallÍacBt. Vdting (Falong, Anilöng og An- D,o,i,7.<iT,Google 366 8TAIIA - HEOISTn. Va. - Ve. 

aUnng), 11, 377. 383. Hiní b^^ Í H(ÍD>T>u|iÍDgi DorSan 

vuUd á RBeSaRwD t Ponim- i LlaDdi, 

em, leínai katUð IVolung cta Vauilalid, 2, 10. A cr fellr eptir 

WMang (Vilnnfia). VíUdai i HiÍDaTauÞíDsi aai^an 

Tambarhtdnir, 7, 9, 12; 10, 412. á Iitandi. 

t^ tjrir lUDDan Bjai^c; á Vaufell (Vaufclt, Vaíiirett], 8, 36. 

Haloj^laDdi i Hoitp; sii 6- FiiUlStrindsrylliiiJirándbEtnu 

þckkt. iNoregi; hátsmn á ^atli þcuu 

VaDdilibyegJar, 11,252. fiainem gengr n'iðr undlr Nlbarús, oj; 

hjneeu á Vcndilikaga ■ NorSr- kaltait aú By-Jtuen. 

Jdttand! l Dinmiirk. Vaurtiirbr (VatnifíMr) , 1. 236; 

VandlUkagi', >já Vettdltikagi. t 6, 348i 11, 412. . PjSrír fjrir 

VJngr, 4, 270; iji Vori. Ínoan BarSaHrÖDd i IþoMka- 

Vingr (Vogr), 9, 528. Bœr i fjarbar])ingi ^est^D á Íilandi. 

Uppdati i OrkdKlafrlkl 1 Nor- Vauhora, 2, 213. B«t vlit Hauk- 

egi; nii prcitiietriS ^"ng. adataiatn 1 Ðijluni vcitan á 

Vapey, 7, 50; iji Papcr. lítandl. 

VipnfirSmgar, 2, 239. InDbdar Vaun, 6, (yO. 364; sjá Von. 

VopDiljarbar i Suanadati|!íngl Vaursar, 10, 19; ajá Vorsar. 

á IilaDdi. Vaurlijniar, 10, 413; ijá VarS- JariÍTniar), 7, 52; 10, 413. Vaufell, 8, 36; >■.■■ Vanrell. 

Hérai fjrir Teitaa vatiúa VsDÍ Vcar, 7, 52; 10, 413. Hcral fpÍr 

Í Svlarikl. vcatan TatnlS Vœni d Dalslandi 

Varir, 8, 396. Bæ^ i Nored, á i Svíaríki; kanoikc nuvcrandi 

HdlogaUndÍ? VtdbS-hinh. 

Varmadalr, 9, 373i «jí Maraa- Vebjargatlng , 6, 51. 54. 232. 

dah-. 262; 1), 21Ö. 223. 286. Huf- 

'Vamet (Vai- Varg-Dcs), 1, 36. uT.Þing Jóta, sem haldHb var i 

Bxr í SljdrdEclafjlki i {irind- Veb)Srguni. 

hcimT i Noregi; aú Fœmat ; , Xehjiire (Vebjar«r), 6, 51. 54. 

■br. Ömci. 232. 2Ö2; 11, 216. 223. 22». 

VirraDdÍ, 4, 58. 59. SiaiSr á 230. 286. 363. 367. 359. 369. 

Pátnlandi (Poi'loti) i Frakk- 370. Sulr i Norbr-Jiiilandi i 

landi,hktiga*tGuerra»iii,]kamt Danmiirk; nii Vihorg, ■ 

friijd milli ÍDDa Lnire ogViU Vcddev. 9, 21. £;, niilli Hílra 

laíae, lyðst i Breta{me. og NoriSme^Ii i Noregi ; nit 

Varliniar (VarSjrijar), 7. 52; 10, fcdSl. 

413. Hrrab * Dals- eiia Vcrm- Veiirej, 4,373. Nd FaderSe A» 

aland! í Svíai-iki ; ibr. Korti- feiröe, á HallandÍ i Sviartkí. 

og Sunn-datr, og Vcar. Vc-ej (Ve-ejiar), 7, 286. 28& 

Vatn, 1, 249. B«- i Hauk.dal > 289; 9, 21. 483. Ej í Láng- 

DMum í þursQcssfiln^ vcstan ftrti 1 Baumidil í Noregii Dii 

á IstandÍ. redÖti ibr. Vercj. 

VaUbíer, 5, 25. Sveit elba Jorp, VegÍni (Vcgglnl, Ve);g!nni, Veg- 

ausUmil vIÍ vatnili VbhiÍ, i enai, Veiglnl, Vdginni, Vcg^ia), 

vestra GaotUndi iSvfarlkÍ; nd 8, 383. 395; 9, 6. 13. ii. 21. 

F<irfí&o-héraS. 26. 2S. 30. 32. 36. 39. Hl. 

Vaudalr, i. 255. 265j 2, 6. 7. 111. 115. 137. 145.151. 155. 

13» 3, 20; 4, 2a Dalr mcS 224. 226. Philippui af Vegini T,Google Ve. STADA-BEQISTB. 367 bélt Borj^ýalu i Viklinii i 
Norcgi; niáikc Vogin »é Jíi 
lama sen> nil lilerínD Vejtn i 
Kordrtkougi - saia á HringB' 
riki i NoregÍ, mcrkilcgr if 
hauguin og Íbrnaldarlcirum. 

Vt^geriufr, 10, 272. Sama icm 
Veiga j ■ji liBtta narn. 

Veggjí, 6, 39 j; eJÍ VegÍo;. 

Veggiaíar«md, 9. 21 i .já Sveggj- 

Veggjanund, 5, 19; sjá Veginnd. 

Vvggir, 9, 37. SuUarnir i líiillun- 
nip MtHviniidal á Vciti«g1bum 
Í Noregi. 

Vegf^r, I, 60} 4, 31. Elettaniir 
fyrir TCitau eba uun Sólauei, 
i RáDriki l Vikidni i Noregi.'' 

Vegíidrr, 3, 167. KU býrino 
rexiS i Smiilönduta i Svisriki. 
. Vegiund (Vclgiund , Vigaund, 
VeegjarTOnd), 5, 19. Sund|-ti 
niÍU! Siileyiar og meginlands, 
i BorguntUMikn á SumuiieBri i 

Veiga, 3, 14; .já Lciirétt: til 3 
Bindis, nbr. 12, 66. Hi.ni, 
auslDortiaa 1 Ai-Dej, aú Aren- 
St , norbast á Halogalindi Í 
Norep , nú feggen j Voiga 
-var landamerki ijálfi Noregs at) 
norSao, »br. Veggentaf. 

V^sund. 5, 19 ; tji VcgsuDd. 

Veiulaod, 7, 271; sji Vetlalaod. 

VellankatU (VœllankatU), 2. 234; 
10, 29a LiklÍga hver, nitK^ 

?"lfiM- cú f ingvalla - vatni 1 
mes>|iingi iunnan á IslandÍ. 

VellÍr, 4, 110. Bær i Hýlardal ( 
fHÍrsness|iingi vMUD á Iilandi. 

Vendilfolk, 11, 25^ |idr lera 
bjuggu í Vendli i Norlr'Jót- 
Undi i Dannicirk. 

Vendill, II, 338. HcratiiS frá 
Liniarirtii til VendÍlikaga , i 
Norðr-IölUndi i Danmörk} nú 
VendsytitL Inn^ggjararnÍr 
VandilabTggjaT og VendUfdlk. 

VendÍUkagi (Vendeliskagi), 3,21 1 ; 
6, 258. 261; 7, 2S2; 11,230. 
252, 2á5k 262. AnDabbvcrt MHVi (em Vcndlll, cSa Skagíon 
(jálfr á KorSr-JtíllaDdi i DaD< 
mörkt Dil Skagtn. 

Ver, 1, 261. Svdt milli Kii[>a- 
fljdts og Mýrdalasaods , og 
DÍbr frá Skaptártungnnoi , i 
vestrÍ blvita SkapufelU^ÍDg), 
auitan i hUndi. Sveitin kaU- 
ast lika AlpUvsr. 

Vcradalr (Vsradalr), 1, 36} 3, 

50i 4, 112. 236( S. 61. 68. 
86. 97. 123. 126. 205; 6, 36. 
128; 9, 251-, 10. 183. 399. 

Fjlki i lirindhciml 1 Noregi, 
miUi SparbTggÍafjlkis íA noitiaD 
og StiiirdaLi a3 aunnao; Bbr. 
Verdælafylki Dg VeidœlÍr) mi 
Vardalen. 

Vcradalr, 8, 50. Llkliga ringt, 
■íá Leradalr. 

VerandÍ, 11, 358. Fjlki i Smá- 
lundum i Sviþiöb ; ibr. Vemd. 

VerdœUfjlki, 4, 68}. 5,49. Fylki 
1 Noriigi, lem nœr atb Spar- 
bTgaÍalylkii ad norfcan, SkeTna- 
fvlki að vcstan, Sljordœlafjlki- 
■b snonaD og JamuUndi a% 

VcrdicllrÍ 4. 237i 5, 49. 58. 87i 

9, 313. Innbúar VcradaU cSa 

VcrdEeUfjIkii i firándheimi i 

Verej ÍVcrejiar, VeAcyjar), 9, 
483. Ao efa ríngt fjrir \ccy 
ela Vclejjar, sjá þctta nafD. 

Vcrmá (Varmi), 9, 407. Elfa, i 
Heitmcirk i Upplilndum i Mor- 
egi; nd Formen. 

Vermabjgfc, 9, 356, Sama aem 
Vcrmatand. 

VermaUnd, 4, 155. 200; 5, 25. 
44. 68; 6, 330i 7, 52; 8, 1& 
19. 22. 27-29. 59-64. 182i 
9, 93. 95. 191. 339.341.342. 
.344. 345. 349, 352-54. 358. 
360. 363. 384. 396. 410. 513. 
526) 10, 2. 27. 28. Nii Vœt- 

taeland i Sti^'fai, VermaUnd 
a^nist í famóld hafa náb jfir 
nokkum lituu Dalanna i Svfa. 
TikL Kiiiaakdgr abskildi Knr. 

D,o,i,7.<iT,Google S68 BTA1»JI.-RE0ISTI1. Tc. 

«r (TlnMlniörk) oe Vernia- 16. 23. 74. 88. 339; 8, 168; 

Ind. 9, 364. 365; tO, 167. 175. 

VcTnir, Vennir, 6, 330; 8, 60; 177. 180. 196. 209. Landib 

9, 339, 341. 343. 346, 347. fjrír Tcitaa Foldiaa tU Oild- 
351, 352. 356. 357. 359. 410; arljlirlt, eg iro Tutr mcð Vik- 

10, 28, f>eir lem bjuggii á ioni í Non^! til NIMIir, \vi 
Vcnnalind! i íiljiofc. bsíraÍT Geirsuíír og Holtar, 

Venid (Veruod), 3, 171. SuSr i icni leiona töldnst til Agba. 

laniTicrndu hcraíi -á SniátBnd- vora a'UelriitaSir kandnganna á 

niii l Svlariki j Ijmim Fdren- Vestrold. i 

(kftcrrnJ; l.Uica ntii hér þvl VeitMdir (Vetlrryldir) , 8, 396. 

A le*ait Veraadi. 403. 406. 418; 9, 348. Ini^ 

Vervikr (Vctrtlkr), 9, 347. Tv3 biiar Vc«foldar 1 Norcgi. 

handril nefna SímoD i Vcrnk- Vcstland (Vinland) , 6, 56. 75. 

nni, rál^afa llákonar kaniin{{i, VcitrsðiB ejlandtint Rjgen - Í 

llklÍga «f Upplöndum. Pommem; tiá Re, 

Teríir, 9, 478; tjá Vorwr, VejUn.nnaeyjar, 1, 241; 2, 233i 

VMibii. tl, 3ö8. Hírab ( Finn- 9, 292; 10, 298. Eji?r, er 

cibi; nii Vettlo iJöukipingt- lisgj' ■ubaujlan nndir laUDdi, 

lóii i Smílöndum i Svisrlki. framundan Landcvjaro. 

VeítrirbinMbua, 2, 235. Bub á Vestmannitand, 4, lað. Nú Fert- 

}»1ngTcUi i Ame£ji|]ingi Axinnan mantand i Sviariki. 

álilandi, erJlngroeonafVeJlr- Vealmar (Ve.1roarar) . 4, 30; 10. 

landinu bjglo, melaufieir voru 209. Fylki k Vcatfold i \i\- 

i alfiingi. inni i Noregi, 

VeatfiilmsafíiH'lilngr. 1, 267. 285; Vcnnet. 6. 304. 307. 309. 337. 

2, 239. Vestrhluti Í.Undí, cr 339, 343, B^r vib Tr^sOörUnn 

IIviU 1 Borg>rr.rbi abskilr frá i Raumjdali iNorcsi} nu fet- 

íÍDnDlcndiagalldrbiingi ogHrút' necg. 

■rjarbará frá Horblcndingafjorb- Vcmafjörbr, 4,329. Fíðrbrinn 

liD^. roilli Lijfota Ðg meeinlaDdsÍa* 

Vutrirbi'ngar, 1, 267.285; 2, i HálogaUDdi f Noregi; oii 

235. 239; 10. 113. 114. Idii- Vettjjorden. 

biiar Vutljaiba, vettan á U~ Vestrafjðrbr, 9, 419; 10, 144} 

landi. ajá VcttfjörCr. 

VctrirW (l-'irblr veitr), 9.436; Vcitra Gauiland , 1, 115. 131} 

10, 5. 113; 11, 158. Stokall- 2,220; 3,4; 4,68. 139.155. 

a>t firbir ]ic!r, er frá bafinn 180. 182. 198. 199.295.305. 

ikera aie inni hndib norSveit- 368. 373; 9, 69, 191; 10, 

anílíl.indi, frá Látrahjarg! ab 72. 381; 11, ?9+. Vettrpartr 

Tcatan , «lt til HorDi ab norb- Gautlandtl Sviaveldi; ijá Gaut- 

TCitan. Innbjggjaramir ncfnait land. 

Vc.tfirlinsar. Vestr-AffbÍr, 9, 40. Svo kallnbiit 

Vettfirakr. 4,318; 6,297. Sá vcttrí e^ Djrbnhluti EgbafjtUi 

aem er af Vesll]örbum i Ít- fi^ Olurtneii, nú Oddtrtnirt, 

landí. aÍ auitan, t!l Sjrár, nii Siie, 

Vettljarbr (VeMrafjÖrbr), 7, 419; ab *eiUD; »\i Agbir, 

10, 144. FjiJrbr, norbTOtan í Veitra-béra^ 9, 269; tji Vœita- 

ejnn! Skiti i Siibrejjiim. berab, 

Vestfold, 1, 5. 6. II, 17. 22. 47. Vestrein,' 8, 268} tji Stobrcim. 

90; 4, 3. 7. 8, 10. 11. 13. Vettrfjldir, 8, 396niáVe.tryldIr. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle Ve.-VÍ. 9TADA - REQISTR. öbiJ 

Tulr-FnUlind, 11,407. Vc>tr- t |>rdndhGÍnii f Noreg!; >t>r. 

paru- Frakllandi Olafr if Vígdeild i T^nfatnxi- 

Vcitr-GalÍciaUiid, 11, 302; $]i atrinu 

GralÍiuland. VisdicUkr, 7, 4; iji VÍikdiclslr. 

Ve.tr-Gauur, 4, 128. 159. 161. ViBeJ*. 1. 'iW; 5, 61. 237; 7, 

18X 188) 7, 156. InDhriBr 6; 10, 412. B»r, .unnanrraiD 

VciIn-GiulUndi > SvíavcldÍ. á nísinu milU Orka- or GbuI- 

VettribTgfc, 2, 114. Vejtrl bjgfi- ar-dal)ljarlbí, í tpándheimi i 

in á'GrEnlandl lAinci'iku; tt- Morc^; nd figgea. 

ttadn rivÍM. Vlgr, 9, 402. 403; >]i VinRr. 

"VctrÍ-ÐaUr, 9, 396. BTgS í Visr, 9, 425. Nii ejjaD Wire, 

Guahrandidíituin t Noreei. fyrir norðan HroiiCT f Orkn- 

Txtrlönd, I, 143j 4. 60. Ss; 7, »jum. 

63; 9,416; 10, 119. 155.275. Vigrín, 9, 402; ,]i Vingr - 

376. 385. ficxi 1»nd kÖHuSu Vigrijor, 9, 405 j i\i Vínd<;<Jr, 

Noi'tiinann cnn fÍ'.rða hluta Ev- Vlf>>und, 5, 19; <■■ Veginnd. 

ropu, og reiknut^ Jiarlil En^ Vigþ*, 10, 389. Á i Naumudat 

land, Skottand, Irland, Orkn- i {trindtieimi Í Norrgi. 

.jjar,Sn*reyÍar,ValUndiFrakk- Vik. 7, 63; 10.319. B«- nitseRt 

Undf og fleiri. Niaarósi inn frá Hlathumrum 

V«tr-)aiar, 1, UO, Innliiiar fjlk- i frandhcirai i Morcgí. 

Íiini IVeittct i EneUnd:. Vik, 8, 438. Bmr mi Sogam, 

VeitrvÍndar, 11, 398. fieir «>n i S^afjtki i Nore^. 

Ínagpi i veiirparli Vludtand) Vik, 11, 3B2. Bær i VÍndUndi; 

(Pomrocrnj). nti H-njefc ela WÍeck i nesinu 

Vetrrikr, 9, 347 j jjá Vcrvilcr. Wittom i Rjeat i Pommem. 

Vctta-hcrab, 9, 310. 368; iji Vik, 9, 29. mijmunargreiu 18. 

Veiuhrial). Sé þetta n.nrn ckki rángt, verlr 

Tetlaland (Veilaland), 7, 271} {larmeti ab rocinajt He^avik 

(já VœtlaUnd. i'ih Bjorern f Norceil J}d H. ' 

Tetirarhévad, 9, 269 } .ji VietWr- Vikar, 7, 2Í6. 344. Evjar mllli 

hérat. Váganna á HálogaÍandí og 

Titdielir, 2, 23. ^dr jcra bjagga BjrSu I NaarodœUfjlki 1 Nor- 

f Vitii^al f HilnaTai|>fngi UDriS- egi; mijke þær somu af^ nii 

an i liUndi, kaliast Fikter, os li^RÍa fram- 

Vi3rirtiluga>-(Mlir.rbinear), 3, 120. nndan núrðrhlula NaumdæU- 

^eir Jcm bjuggu l ViSRrti i rjlkij. 

KAjarcHjþingl auíUn i fjland;. Vlkardalr, 7, 4; ,]i Vikarjdalr. 

VtbfÍÖ,ar, 3, 120. Fjörtr c^ bjgti Vikame.. 4, 1; sjá Nit.rocj. 

iGibjarell.þiDgiauiUaalilaudL Vikarsdalr, 7, 4; ,)i Víjkardalr. 

VifcheÍmr, 10. 154. BtEr i Eyja- VikarsfcelS, 1, 247. Sandr, fyrÍr 

búi 1 Gubhrandsdiilnm i Noi^- vestan Ejrar (Ejrarbakka) i 

egi; nii Fedum Ameisþingi aunnan A IjlaDdi. 

Titiidalr, 1, 265] 2, 23. PTg1> I TikdæUkr, 7, 4; sji Viskdeelskr. 

HrinavaEþfugi nortan á lilandi. VikÍn (Vtc, V.k), I, 11. 18. 19- 

Vilivik, 1, 267, Bær i Skaga- 21. 26. 28-30. 37. 47. 52. 

ru^ nortan i IsUndi. 59-61. 6^ 87. 90. 132. 163. 

Tígdcild, 9, 459. 466. 473. 491. 183. 232. 276-79. 286} 2, 

511. 516. 520. Bair á Strind 80. 97. 105. 128-30. 133-34. 

FOENSIAMNA SÖGDE. 12, BlNDI. A B 

D,g,i,7?<iT,Google 370 8TAUA - RKGISTII. VI. 

136. 143. 155. 216-17. 284 j 422. 457. VAÍn «n«r, 4, 314{ 

3, 13. 15. 40. 42-43. 54. 74. 11, 388. f)>DDl|t kaltiiin bnU 
80. 91. 135. 179. 199. 228; Bái ,i «■ M subTctr! ■kcr.t 

4, 10. 14-16. 20. 37. 94. 95. mni No™r, og lUndin kríngiiii. 
105.118-21.123. 12&.28. 164. hano; ak amtaii vsr G.ntelfr 
16a 184. 211. 250. 286.287. biiKUii>trki Viknniiar, ofi k>lU 
294. 306. 314. 373. 385i 5, »t Jiar opt bndienai, |>t{ 
8. 9. 11. 100. 115t 6, 38. bu- t» liki Uniliiiiærí Norcgi- 
57. 119. 233. 239. 247. 264. riUa; löadÍD luiuoriarSir i 
296. 310. 325. 330. 333. 392. Vikiuni Tom RiiiiríLi, Vingnl- 
393. 399 ; 7. 1. 3. 4. 17. 22. mlirk of; Amtfold; ab vutJtt 
23. 27. 54. 56. 118. 127-29. ncrnast landimBr; Vikrínn 

177.179. Í84. 199? 206.209. 

211. 213. 218. 220. 222. 232. 

243. 246. 248. 250. 252. 253. foldar. loobyfaíiararoir V4- 

255. 256. 267. 268. 270. 28Z T«rjar, og .á «m er «r Vikinn! 

283. 291-94. 298. 301. 303. Vikvar.kr, .jí þ«>Í nöfn. Vtkin 

304. 308. 312-13. 315. 316. amUnnariSar, 7, 177. 

318.320.332. 334. 337. 33& VikmRavigr, 9, 20. 32. J43. 2M. Ýmiít Lilandijncí, ebii R/ttJar- 
hlt, aem varvotrtakmaTkVeaf 341. 346. 348. 361 ■.jnm 27. 28. 44. 47. 59. 60. 63. Borku,rt i Sop.1 i Norcp. 

77. 80. 105. 106. 127. 129. Y,kin(.aviit, H, 369. Örocfoi á 

132. 133. 156. 159. 160. 165. Sjabnai t Danmiirk: okuOD- 

168.171. 177. 185. 186. 193. ip. Ukligart rni yidikinde- 

243. 245-48. 259. 266. 273. Feilc, tcm áaráncfa helirnefnd 

275. 282-84. 292. 295. 297. -veríb Vflí eSr FaiHar. Súhm 

304. 310. 327. 330. 332. »-tr ogtil J»S haa veríli nilKct 

340. 391. 395. 416. 4ia Kallnndbors. 

422. 425. 426. 430; 9, 1. 2. Tíkmarr, 7, 357. EeÍnlÍBa .jdr- 

4. 5-7. 10. 11.15. 17. 29.43. Ínn i BiilrgynjarvaEi', 'vo k.11- 

49. 51. 54. 63. 67. 69. 81. aSrepiÍrHcerxik; aiíHosB. 

91. 109. 111. 113. 143. 177. Vikur (Pikurl, 8, 272. LAtín 

185. 216-18. 221-24. 227. hmííb ir.'ecfc á Ei.tlandi. 

231.238.253.259. 263. 266- VAvcvjar (Vlcverj.r), 1, 7. 12. 

69. 270-72. 274. 275. 290. 18. 22. 49. 58; 2, 3O0i 4, 

296-99. 300. 309-11. 317. 9. 11. 14. 16. 20. 123. 126. 

318.320.321.323. 325. 336- 161) 7., 220. 234. 251. 255. 

38. 342. 345. 346. 367. 368. 269. 293. 309. 334. 346 i 8, 

371. 374. 376. 386.388-89. 117. 130. 231. 232. 237. 304( 

390-93. 396. 399. 412. 413. 9, 189. 299. 309. 331. 348. 

416. 426. 428. 429. 434. 437. 499. 502. 506. 507. ItiQlnlir 

441-44. 446. 452. 453. 456. Vfkrinnar i Noreíi. 

459. 473. 483. 485. 494. 495. Vikverakr, 1, 170. 185; 7, 241, 

497.499. 501. 503. 504. 525. 245. 269; 8, 140. 301. 343. 

' 526. 529; 10, 2. 6. 27. 31. Sá tem er úr Vikioni i Norei^ 

33. 44. 45. 52. 59. 60.64-65. VÍtr*r>t<fUr,2,146; aiáUlf.ridalÍr. 

69.72-74.81.90.91.95.98. Vilhiálm.bwr, 4, 54. Býr i 

101. 114. 115. 118. 119.154. Grialupollura, Tcilan i Frakfc. 

162. 214. 2157 252. 272. 327. landi. 

411. 420. 431; 11, 41. 111. VÍmund, 3, 135. No, norhir- 

116. 11& 155. 156. 345. 388. liga á Finnmiírk i Norcgi. 

D,g,i,7?<iT,Google V;. STADA-nEGlSTR. 371 

YÍní, 6, 406. A i En-Undi? vÍoJar og VojtrvÍrdflr), 1, 2& 

Vína, 1, 63; 4, 298. Fljói í 105. 124. 125. 160. 183; 2, 

Bjirnialaadi; núf^iFÍiiaíUúii. 131. 290. 299. 314. 329) 3, 

l.iidu 4. 32. 34; 4, 3'í. 52; 5, 132- 

VlnLore (Viodbore, Yindbere). 34. 149. 150. 360; 6, 53. 65. 

11, 393. B«rR i Vindlandi, 56. 61. 63-65. 67. 69. 90. 

cla msske hrHfclS íransiou. á 132. 290. 339. 340. 387; 7, 

U.edora 1 Poromím. 188-92. 213. 334. 349; 10, 

Vindabjebir, 11.306. Sam. »ri 45. 362; 11. 42. 207. 208. 

Vindland. 233. 245. 249. 295. 298. 303- 

Vindafert, 7, 340. t. s. VinJ.IIfi. 306. 361. 374-77. 380. 381. 

yiaiaearUT, 11, 304. Samascm 383. 389-91. 393-95. 399. 

VindUnJ. 402. 419. Innbiúr Vindlindi. 

Vmdbere (Viodborg), II, 393; Vindver.kr (Vindvesir), 1.290. 

.}> VinborR. 293; 4. 204; 6. 67; 9,3. Si 

VindUnd (Vinlana , Vinnland, scra er af VÍndbndi. 

VíadUnd,VtÍBUnd, ViobUnd), VioKíjdr (Vingrsjár, Vlgr.jrir, 

1, 101. 103. 105. 115. 116. Fiogújdr), 9, 405. Siöauvntn 
122. 124. 130. 133. 134. 145. i bygSioni Vingri í Ey.trídaU 
154-56. 161. 164. 185. 222; nm í Noregi; nU Finger»ðe. 

2, 132. 244. 245. 285. 287. Vatn Jctu nsii »6 Eiiiaikóe. 
288. 290. 292-95. 297. 298- Vmp- (Vigrin, Vigr), 9. áóU 
308; 3, 4. 19. 29. 32-35. 63; 402. 404. Bvel vib ViBRr.j»- 

4, 36. 179. 180; 5, 100. 132. Inn, stöíuTatn i Eyitridiilnm i 

145. 182. 246. 247; 6, 55. Noregi; nú Vingers aokn, i 

133; 7, 19ÓJ 9, 3. 71. 219; 10, ivcrri Kougtmnger liger. 

23. 45. 8% 83. 96. 233. 239. Vingulmork (ViBgulmerk, BrÍDg- 

275. 285.309.310. 334. 337. nlmerk), 1, 6. 22. 90; 4. 8. 

339-41. 343. 351. 370. 392- 16. 23. 144; 10, 168. 169. 

94. 403; 11, 73. 106. 107. 175. 177. 181. 210. Sitírt 

179. 207. 213.233.249.301- hini, lubau.taa yO, Vikina t 

307. 344. 361. 373-78. 380. Horegi; krin^m VingulmSrk 

381. 389. 392-94. 39& 401. lágu Ranriki. Markir. Eitaikdgr 

402. 414. 419. 421. Si tU VermaUud, RaumarikÍ, 

hluti AaitrTcg. lem Vindr >V Au.irold, FoldÍn og Vikin; 

SUTir bfgðu, nl. bi Slé e«a nokkr hluti Vlngulmarkar kalU 

Slvsmunna, Undamvri Ðan- atiit seinoa Borgarsýsla. 

merkr, og 3vo iiU löndin aujlr Viniidalr, 9, 18. Litliga saroa 

meti Epira.ahi til Wcicbiel- sem H>Íni.dalrii VeMrUgltuu i 

fljritjin.; ilundnm cr Vindland Norc^; nii KánneadaÍ. 

láttl ni aujtt ab EiirUndÍ. Á VÍnUnd, 9. 3l ijá Viodtand. 

•ilbtboginB niSÍ VÍndUnd til VinUnd, 6. 55 ; .ii V«tland. 

SHUndt,,P<>linaUnd) ogErm- Vinland hiií gol>a, 2. 246. Und 

landi. Oiii^jtít var takmark i Amcriku; Jiei. réltu arstöiu 

mÍIIÍ An.tr- og VeíU-Vinda. .ann» ' ' '" ' " 

ViadUndir>nir, 10.46. {>eir jem gcfna 

eru i Rirum tit VradUncl.. coine. 

Tmdlendr, 11, 233; lama lein Vinþar, 7, 340; .... Vindr. . 

Vindr. Vííidalr, 9, 1 17. Bier i VikÍnni 

Vindr, Viadir og Víadar {Aujtr- i Nongi, taiaVe í Bargaraýilu. 
Aa2 D,o,i,7.<iT,Goógle 372 BTAD4-REG18TR Vi.-V«, 

VI(lDM«Tet«VliÍDwy,9, 71.319. NorShörlahndi í NorC);!, er 

360. æa. Ey 1 vatninu Vetter mM lenRjt uppí landit mitli 

'á SiDáliÍnddin i Svíariki; nú Sogn5 alb norban, Hartin^i a% 

VitingiS. luDDan oe Haddinejadali a% 

r>Ai, 9, 13. 113. A i HaU .n.tan. IanbjseJ>.^aTi.!r Von- 

landi tSviarili; DÚ Vitl^ed eSa ar; tjá þeita oato. 

Mktomrtd. Toriar, 7, 4. þelr lem \<\aRf^ i 

Vi.k»rdílr (Vikar- Vikara - dalr), . Vora á NoTthðrtalanii: rNoreeJ. 

7, 4. Datr, eplir hvörjoni Voiemi, 7, 52; ijá Foiemi. 

Viiki rennr, niilli Eríngibakka Voitroia, 11, 399. Bor|; i Tik- 

OK farbjtrg i Hallandi 1 areT a VindLandi rjri; nor^D 

Svíánkii nH Vitkedal. Valaguit og veitan Oierí[\iiu 

Vlikdœtikr (Vik- Vig^dxtakr), 7, mjnnií, roáikc VeitnUa (WU- 

4. Si leiD býr í Viikardal á alerhanien^ innts?tt Amtroii 

Hallandi i SviartkL (Öiteroie) i eyuoi U.edom i 

Vi>torð(Orb), 7, 313. Bxr eU PaiDmern. 

ej i NoregÍ, >]i Grímr fri Viilwria (ÚlRarla, Valgaria), 5, 

Viilorb i mannanalnaregislT^u. 37. Herab ela fjlki i Garla- 

Víu', 8, 105. Bsr eba ej i Non- nki, nú Riis.landl, anitr vA 

e^; sjd firandr fri ViU i elluna Volgs, þar lem hiÍD vi6 

inanDaDafnaregíitinn. Knian iveiglr sutravife ; riki 

TuHr (Vitllir), 1,69. Bkf, i liella naU lubr undir ^arafoir; 

els nálicf^ bri^ÍDDÍ Skaun i höfutiborf; þesi var Bular o^ 

Heibmork cða RaumarikÍ i innbjgfjjararair köUuliiut Biit- 

Viiniarböfn, 11, 3!il. Höfn yH Vst>u.uad, 9, 505} ajá Bctju- 

■taliinD Wiimar i Störhertoga- luDd. 

dæiT.;au Hecklenbarg i fi^ka- Vnllankatla, 10, 298} sji VdU 

landi. ankatla. 

Voear iji Vígar. V«nlr, 4, 118; 6, 333. 338) 7, 

Vogr, 9, 528; «i Viugr. 52. 53. 316; 9, 407. Vatn l 

Yogr (Bort), 9, 48. ViV ni- Ve.tra Gautlandi 1 Si.i*rlkii nd 

I«fit rjörbjrjusiindi á 'Rogi- Feneren. 

landi 1 Noregi, Vaeradalr, 3, 50; lama umVcn- 

VoKJej, 9, 20 i siá VigseT. dalt 

Vo1kab«rg, 6, 408. 410; <ji VxrÍDgÍ, ö, 221. Habr ilr InK 

Vilkaberg. |ivi er kallaUst 

VoliilDgar, 7, 97; iji VSIidngar. Vœrín|;jar, 5, 111. 137-39. 221. 

Vorbnngaborg (Noranngaborg), 364; 6, 135. 136. 141. 144. 

11, 401. Borg i Sjalandií 147. 157.158. 160i 163. 167. 

DanmÖrk; nil Foriingborg. 168; og 

Vors, 4, 270. Bær á Vori i VKn'ngjalili, 11, 162. Nortfneim 

Norbhurbaland! 1 Norrgl, kall- þeir er gnigu i mila bji Mikl- 

t!bUt lika VingTj nii er balum agarbs itollioniiDgi i nppmni 

BUfaunDm stengt saman i citt, aafniini er ú-eiu. 

oe bærinn kalUðr FoMe-fim- Vtettaland (VetuUnd, VeitaUnd), 

gin. 4, 12i 123} 7, 2T1. Sirir- 

Vor. (Vaurs. Vörs, VB.), 1, 64. býl! l Vartlabrrabi i RinrikÍ í 

■ 251; 3, 74; 4, 270; 8, 48. Noregi} nil yállaland. 

50. 193. 364; 9, 32. 226; Vwiiaberab (VcMrar- Veatra- 

Jfl, 297. Sro kallabiit si hluli Vcltra- Vella-faeraaj, 9, 269. T,Googlc Vii -þi. STADA-REGlSTn. 873" 

310. 368. S» hlut: Rínn'ki. Ymcy (Ox3e), 9, 20. 121. Ey 

i Vilínni i NDregl, cr viui i landamæri* RaumsdaU of^ 

austr tll STinaHiiidi; tni Fátte~ SunDmBei-Ij i Norcgi; ná Oi- 

herred i Babiiitint i SvSarikl enoej ibr. LiDgey. 

Völlr, 6, 17i Bær i Ránear- 

|)ingi sunnan d IslaDcli; sbr. v 

Valf-arSr af Velli i oihiri^- Pángbrandsharn, 2, 198. Hrdf 

"U-ÍDU. eia naust, i Lcinivági i Xlpia- 

Yiillr, 9. 429. Ber, í Norcp? Orti ,yíra, i Amtljiirtum á 

•br. Eilifr .fVclU i DaTDareg- Iilandl. 

iítrinu. I>an(;brand)lœkr (Brandilnkr), 2. 

Vol.iii.eir (Yol)Jnear), 7, 97. 202. Lœkr nalfegt SbnnajtlH- 

Ættmcnn YöUúngs konangs. nm i Axarfirfci 1 fiiagcYÍarbfDSÍ 

Völuncj, 9, 20. LikiÍgast norí- norían i íjlandi. ^ ^ ^ 

Tcstr oddi cjjannnar Soríor á þJagbraDdspöllr, 2, 202. YiiS 

NorfcbiirSalaadi i Noregi J nií Mýva.n 1 tíngcjjarfín.; „orS- 

FoUentea. aa á IslaDdi, 

Vömu, 9, 299. 302; 10, 160. f.; ; 10. 160. f,ar.TÍ.rfjötl>r (Barrcyjarfjfirlr), 
nna kUuitr. 10, 122. Hafib ™Í1!Í Hjaltland^ •j u -- — — — fjltlaDd. 

nitir vifS Foldina i BorgariVslu og OrkDeTÍai likliga itc 

áVíngnlmHrk t VfkÍDDÍ i Sor- al 'af FriSarcj, nd Fair, „^ 

eeii nnitdrbýlfti remet/oítw. liggr mKli ncfndra cyUnda; og 

V6rsar (Vauríar, Vorsar), 7, 4: fcaPeTÍarliörlir jtTtlfTTÍr Mbap- 

8, 51. 124. 127; 9. 478; 10, cjjwrprbr. ^ ^ 

19. 385. f.dr .ím bjuggu á t^f". 8, 420. ^0^, eU b#r 

Vor. i NorbbörSalandl i Norcei. nillæet Sdiancai i. Bínrikl i 

Vöí, 3, 106. 107. 119. Sama sen. Viklnni i NoregL 

Vör. eia Vors; sja Jetta nafn. fau.kadalr. 6, lli Dalrítrind- 

Wtoi.- cla Wtolf.-na;s, 9, 172; hoimi i Noregi. 

ijá Titolfani:.. jþeUmÍírk, 1, 6. 237; 2, 252- 4 ' 
8i 5, 215i 7, 246. 320. 326: 

Y6, 19. 30. 37. 432; 9, 551 

Ifi, 2, 1. Likllga .ama.eTiimd 175. 367j 10. 354. HcraiS i 

PÍBoe i mndlnu tdÍIIÍ cyi^inna Noreei milli Yestfoldar, Hrlng- 

Ejsiri-viga og Hln eðaHind- anlU. Harbangr., RogaUndi 

Kjjar i HalogaUndl i NorcgÍ. og Agfca, og náll lil .jafar i 

Yppon(I!IppoDa), 11, 415. Borg Vikinnj i Noregi} uú TelU-. 

i Niimldiu i Afihku, vii Bdoa ■narfcen. 

I Alnrsnki. J.emunes, 3, 107. Ne. vifc ReJb- 

Yrjar (Yrar), 1, 63. 170; 2, 36. arfíiirS 1 KibÍafdUbíneÍ auitan 

49; 3, 108. 173; 6, 283; 7, á fjUncH. 

7; 10, 183. 322. SuWsir {.cdalr 7, 9, 10.412. Dalrupp 

tingi NaurodœUfjikis, norltan- frá AlirSI 1 NaumdœUrTlki i 

frain vib þrandbcÍmsOaríar |irandlicimi í NoregÍ. 

nijnniiNorcgii DúÖrelaRiíet. jþiilvahellir , 10, 26ll Sutir fri' 

T.panU aiispania), 11, 416; AgíanesÍ á NorSmærÍ 1 Nore«. 

«roa .em Spania. 'j,llir, 8, 398. 403i 9, 3l3. teir 

Ystlr (U.ter), 8, 164. B«r i .em bjueKU í f cUraiirfc i fik- 

Strlnd i ^rindbeimi i Norcgi; innl 1 Noreel. 

nii Omti sbr, Á.tir. j.inaro., 8, 338. fiinarir injnniS, 

Tíiney, 2, 214} iji Umcj. vciUnfram viS ^rlndhciiniljiMt D,o,i,7.<iT,Google 374 STADA - REOISTIt. 

TlMt. Sjim>nhc7i,(IS íýniT ib |>í(ÍUa, 1, 30{);"?, 144. 164. 1G6. 

„Niísros" cr ríDfit. 167. 175( 4, 231. 2á2. 239. 

t>lii«nia>inalii (t>in£ameDa) , 4, 27ð. 371'73í 3, 2. 4. 36. 71. 

52i 5, 153} II. 15a 1H4-5. 83. 12i. 23T; 6, 27. 377( 8, 

Danikt mdli-in) $tm STPÍnD 370. E; á Hátogatandi i Noi^ 

koDitner tjiignikef-^ settí iEng- egi; aú Thja^ðe. 

laDdí til UnilTarnar. (Í5SÍ9Cj, 10, 123. Sær e(a e j 1 

i>lasanci iDln-anci), 1, 93. Nes Norep. 

a Undamecri So^) og NorV f^jðrD, 8, 137. 420. Dki i líij,- 

liSrÍaUDils i' Norcgii nd Ðín- n'ki i Vikinni í Nore^ ; nii 

genmt. TJora í B^liuilc-ni i Sfían-l!. 

]>ía)^Trar, 3, 163 ; 10, 371. fi«r ^optyn, 10, 164. Bicr i brgtiÍDni 

i HiÍDavar.^lngi norhan i lí- fVocn l GutbraDdsdölDm i 

landL IIt var rorbum tU\- Noregii dú ToUe. 

þínjrtutr Húnvctnin{>a , hvaraf fioptyn, 10, 379. Bœrf bjgÍilDD; 

b«iían tók narn, og aveiua Ðorrum i GutbrandsdÖtDm i var bBTÍan "þi Delndr ^fng- á Vtirniatandi i SvUrlkí. 

cjr.kUmtr. og heilir cnn þvl {.orlcir.haugr, 3,101. ]02. Fom- 

nafDÍ , fin ktauitrib sc fjlir manDihaugr norlr írá lögrclta 

Uunf^ artekia. i ]iinj{velli , i fiíaevaUiiveit i' 

(iDpöllr, 8, 393} 9, íb. 115. Amcsjjiíngi sunaan á hUndÍ. 

463. BKr á NartimEeri 1 Norcgi. þomberg (þoroiber^, þiimbers), 

I.lncíi>llr, 3, 102i 4, 279; 5, 9, 439. 431. 492. Bícr i 

2-Wi 6, ,266. Bær iþSng.alla- KoreRÍ. 

sveit i Ameiiþfagi lunaaD i {idni (|i<>rscv r^np), T, 234; 9, 

LUndi. 424. Fljot og saianerndr b»r 

jþjola (þiofc), 6, 238. 260. Svcit i Katanesi norSaa áSkotland!) 

TÍS LimaljörS i Norbr-Jótlandi nú Thurso. 

l Danmfirk: nit Thy. 
(jóllmýrar (Þjolismýrar) , 

n>ill! Nibareiru i Slrind o{; bjfitiiooi Dortanvib|iniádhc!ms- 

GauUr i GauUrdal i f>ránd- fjítrb i Noreg!} aaTk(,r4berg. 

beiroi i Noi-cgÍ. {lorseT, 7, 234; sjá ).c(rii. 

þjólames, 6, 254. 233. Nes i f><>rscT, 9, 17. £j tkamt fjrir 

NorSr ' Jútlandt i Ðanmörk } sunDaa Ovbost i Binnki i Vik' 

likliga inni landinu \ib Cuden- inni i Noregij nii 1 BahnsU'BÍ 

00«, iDÍiké nálægl höliibból- 1 Svtariki. ' 

Ínu Tjtle. Ixirsbiifn, 2, 92. 93. 116; 4. 

f>j<jrs>, 3, 99.204. 213} 10,97. 343. llöfa i Stranmsej i Fær- 

113. 114. AerabfireÍnirRÍDg- eyjum; nil hýAnh Thortbavn. 

ÍT- og Ámci>-þ(ng, suunaD i jþorikabakki, 10, 40. VÍb Elf.n> 

íslandi. ■ Veitra-GauUandÍ i Svíarlhi, 

tjorsirdalr, 2, 207. 208; 10, mrilavÍS Ljolhiís. 

297. T>alríAmcs>-]iÍDK!,sunD- fHJrslnndr (þjdrsluDdr), 11, 231. 

an i IsUndí. Y.j auniianvcritt viS Pjiin i 

(jdrilDDdr (þjorsluDd), 11, 231} Danmörk} nil Taaiínge. 

sji liorsluDdr. Iitírsne«s|>ÍDg, 2, 2l4j 10, 113 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle STADA - RERISTn. Nokkr blulí icstHandÚDg a Is' 
laDdi, >cm yrirgrcip nnvcrandi 
HnappiidaU- SnKfellsncst - og 
Dala-iýsluri j^rsnissiiiirt li^^r 
yíb AlplaliÖrð 1 HElf{afeUis>eit. 

^nleÍDiþorp, 11, 352. Jiorp, 
tkimt fr« Hrólikéldu á SjáUndi 
i DiiUDÖrki nn Taaítrup. 

^rubcrg, 9, 459; sia þomberg. 

þai'yatd.kUD.lr, 1, 275. Klaustr 
1 Garðariki y^ l^alliS DrÖfn ; 
likliga i eSa viS >ut>Ínn P«laik 
nit Ðina fljiitib i Rúsilaodi. 

feotii, 1, 6; 4, 9. 83. 249. 272. 
287} 8. 257 i 9, 233. 312. 
316. 370. 381; 10, 167. 181. 
210. SveÍiíUpplönduniiNor- 
egi, firir TUtan vatDÍ5 Mjörf, 
milU H>ljlland> a^ Heitroerkr. 

Iirindarberg, 9, 97. B«r i Nor- 
egi. 

fcoindafnes , 4, 254, 270. 277 } 
7, 122. 133. 134. 136. 142. 

Nea nortaai ejnni Hinn i 
Hálogalandi i Nore^; bLT var 
. {irindarlieis- ela Amarheims- 
^mghaldiS; nú kalUit nenb 
Trondenmi eta Tronœa. 
firÍDdhcÍmr (Hcimr, IVoríhe^imr. 
f.roDdheimrl, 1, 4. 7. 13. 18. 

20-22. 31.36. 37. 47. 49. 52. 
55. 67. 62-66. 82. 89. 133, 
164. 183. 192. 203-4. 2ia 
220. 237. 232. 276. 306 j 2, 

26. 34. 35. 49. 59. 69. 97. 
105. 116. 117. 119. 120. 143. 
144. 153. 158. 160. 165. 167. 
185. 189. 206. 212. 215. 247. 
252. 260,266.275; 3,13. 14. 
42. 46. 50. 52. 54. 6i 94. 
108. 122. 131. 17^195. 221. 
225. 228; 4, 7. 9. 11. 14-16. 
18. 19. 22. 23, 68. 91. 94. 
105-8. 115. 123. 211. 230- 
34. 237. 238, 251. 273. 279. 
280. 314. 315. 325. 341. 384; 
5, 2. 3. 16. 18. 28. 30. 31. 
4^ 49. 50. 52. 68. 100. 102- 
4. 108. 115. 120. 124. 131. 
149. 153. 179. 306 í 6, 24. 

27. 31. 34. 47. 51. 63. 98. 875 109. 195. 201. 233. 235. 237. 
244. 247.251.266.271. 285. 
286, 348.404; 7, 1. 2.6. 10. 
22. 63. 122. 123. 127. 128. 
138. 206. 207. 223. 228. 23a 
240. 246-48. 255. 267. 268. 
282. 284. 285. 300. 309. 310. 
320. 323. 332.335.350. 365; 
8, 41, 70. 71. 82. 108-11^ 
127. 148. 150. 159. 160. 16C 
167-69. 178. 180-82. 1B5. 
194. 24a 25a 283. 285. 297. 
309-11. 322. 326. 327. 331. 
333. 339. 342. 364. 365. 367. 
373. 394i 9, 1. 7. 11,29. 3Z 
48. ál. 61. 63. 67. 79. 89. 
91. 105. 107. 113-15. 119. 
137. 143. 171. 177. 205.207. 
209. 21t. 216. 217.222. 226. 
229. 231. 233. 234. 238.247. 
25 1. 25& 259. 276-79. 281. 288. 
293. 294. 298. 308. 314. 317. 
325. 336. 341. 343. 373. 381. 
388. 412. 416. 418. 427. 429. 
433. 434. 438. 439. 440. 442. 
444. 446. 448. 452. 453. 456. 
457, 459. 460. 466. 468. 483. 
485. 486. 492. 493. 525. 527- 
29í 10. 2.-3. 5. 8. 9. 42-45. 
50. 58. 60. 64. 79. 84. 85. 
90. 98. 117. 119. 142, 157. 
158. 183. 184, 186. 189. 272. 
279. 306. 309. 322, 323. 382. 
386. 399. 406. 412; 11, 120. 
^DDÍg ne(pdi>t >á bluti Nor- 
Gg> >cm U kn'ngum fjörl JianD 
inn mÍkU cr gengr ÍDni laudlo 
mÍlli Norímœris si innnan og 
Naumudalj ab nortiani avutír 
i þrándheimi kiíllutiuX fvtki, 
og voru 8 al lÖlu , nL Ork- 
dæU%lkI, er náíi nibrundlr A(j1b- 
aDCj og greindi þrándbeiin 
hi NorðmEcrí, GauldælalvtkÍ, 
Strindafylki, Sljor- éða Sliir- 
daiUfjIk;, Ske;nar7lki,Verdæla- 
fylki, SparbTggÍar^ikif og norS- 
anfram tÍS þrándbeimaljÐib 
EvnafilkÍ, >eni á ]>anD böginn 
■a>kilr Þrindhcim frá NaDmn- 
*lal;IiuibTggÍarar>iíaritnefndra T,Google 376 STADA - REGISTR. ^r.-^r. 

4 fylfcna kölluWi InnlTViid- 108. ItA. ií8. 377; 9, 231. 

ir; i hmum 4 f.lkiunDm Út- 247. 255. 311. 427; 10, 57. 

þrmdlr. 1H4. 273. 312. 381. m 401. 

firándhcÍDiiniTnn;, 1, 55; 4, 19; 410. 427. lnDÍiiUr þnÍDdliáRi* 

7, 217. 220.345. 340! 8. 70. i Noregi. 

IJ4. 159. 177. 373i 9, 59. i>rænikr, 1, 233* 2, 70. 307; 

^DnlK k>11ut {jarðiT-mynnif) 6. '9- 119- 361 J 6, 24; 7, 

*ili Aebane. og úi frá Bvt. Í4. 43. 224. 229. 350) 8, 356. 

^rannBUþröngTÍ), 8,338; hkH|;> ^^^i ^, & ^l^! 1». 349. Sá 

ej nxilivil ^Ínarös vtt fcráDd- *cn cr lir ^rindheimi 1 'Nor- 

lifiiuirj')'^ 1 Nort|;i- CKÍ- Þrœntkr graior, 5, 361 i 

)>nndr, 7, 339; iji þrESndir. *"»• Mm Nan:f|>k»nihigr. 

(•rcyimoii, 11, 369; jjá Frejí- triindr, 7, 336. 339 ; sjá |>rœDdir, 

mosi. írðniívi, 8, 338; ■ji }>raun)^'. 

trirou.koe!.r, 8, 424; t]á Tunnu- tuf. (Þnfin), 8, 396; Ma.lí nn- 

*kó°ar lerandi Thuv á RogaUail!, clu 

Jirjoil.niíiir, 9, 40. 43. 46. 165. Tom i Vingulmbrk í Nor»el: 

169. Jrir kliíilar i megÍnlAnd' eplir ipm jinU cla frugn *i«t 

inu i KorbröSjliira niólsvrb rettara; ibr. i nafDaregiitrinu 

ti-nmey 1 VikinnÍ i Norcei. „Símon .f fiifu." 

fciiUberg, 7, 276. 278; 8, 316. fiumU, 6. 311) ,br. 12, 155. 

318; 9, 374. 506. Birgft. tÍS Ömerni nálafgt Ganielfi. 

O»lo i ViVlnnl l Noregl. tnrMskor, 10, 34. Sker vlfc ntí- 

(rslaelS (Eií) , 1, 24^; ( Vesl- rerandi Tinrjo-íoj, norian i 

mannaeTÍuni sunnan 6 hUndi. Kauneii á SkollandL 

fcrændalHe, 1, 13. 19. 26. 32. fymá, 2, 197. 201. Bær J Kitj- 

36. 52. 94. 164. 203. 219. afelU-þingÍ auiUn i liUiidit 

220; 2, 36. 49. 253; 3, 19. .br. þvcrá. 

52. 60; 4, 61i 5, 117. 139) Þ«" J*'"', 1. 25!.. Bœr í Eji«- 

6, la 24. 100. 269; 7, 259. firai norluo í Waodi. 

267. 299. 300. 303; 8, II. fiverá .yVÍ, 1, 251; 3, 88; 5, 

108. 110. 311. 339. 371; 9, 314; 10, 61. Bept l Eyiír.rM 

7 61.79. 93. 97. 99. 107. norban ál.Und;; acÍDDaLMiinka' 

171. 177. 203. 222. 291.315. I>verirl Uu.tr. 

325. 330. 336. 497. 525; 10. þverárcjr.r, 10, 61; vil pxyi 

43. 272. Saraa lem Þrándlii^Íiur sj%ri í Eyjafirí! nnilan á I*- 

i Noreei. landi. 

(rændir (fcrÖDdr, Jirondr>, 1, 7. jiveri.lO, 297. Bh*. i AlplafirU 

12. 18. 21. 31. 33. .37. 38. l Krt.))riII.-í.Tngi amian i U- 

49. 53. 55. 62. 82. 187. 218. landi i .br, þvitti. 

233. 306; 2, 34-36. 43. 44; t«>-i<rt>ioe. 10. 114. þannigkall- 

3. 73. 99; 4, 9. 11. 14. 15. a.tnuvcrand! Borgarljaríar- og 

19. 5&. 59. 85. 106. 107. 314; Míra-.ý.lur > bland! fra HviU 

5, 19. 58. 71. 78. 104. 112. fjarbaibotni Ú Hiurá; Hvíii, 

113. 127. 205. 352. 353; 6, sem nú er .ý.lna.kil, iklpii 

19. 20. 24. 30, 37. 38. 77. þinginn i t*o parW nl. þvtr- 

81. 91. 169. 233. 264. 284. árþing fvrir .umiaD o|{ veiian 

315. 387. 439; 7, 1. 4. 15. H.iia. 

43. 153. 206. 228. 255. 259. trerbrekfca, 2, 63. 68., B«fr l 

267. 291,299. 300. 303.309. VaWaíiirgi norlan á I.UndÍ. 

311. 326. 328. 334. 339j 8, þvenBÍDgr, 2, 68. 89. Vilrac&i D,o,i,7.<iT,Googlc tt. . Öl. STAD'A - IIEGISTR. S77 

Elnara E^játfiionar , er bjti á ftörurf, hínimbil i miljoVcrm- 

ijVr! ]>vcrá j £y)aEut>i Dorbaa alaDdÍiSvIarJki. Toirraiuskdf^ 

■ Iiiandi. inn er ai aami scm nu kallait 

iiylcrika (|iýt>eika líki), 9, 487. Tol/miliukogen á Vcrmalandi. 

Sama xcn. þý.kaUnd. Ælrek.uSÍr, ], 14} aií Atrdk*. 

jiýiScrakr (hftár, ]>ýðcikr. if%. ataðb-. 

^crakr, W>crikr, Hikr), 8. Ælfi, 10, 292) ,]* Elfi. 

24ö. 250; 9„ 4^1 j l6, 47. Sá Ænes, 8, 138t ijá Ómci. 

lein cr fri elia setuAr ur ^fií- Ængland, 10, 244; sjA. £a{;1aiid. 
alandi. Æring, 2, 180) »]á Úreriae. 

{■jlcskr, 9,451; 10, 23. 45} (já Ærmikr, 10, 354; >l>r. 2, 252. ' 

|>ýier<kr. H.t likUga lama sem Vcrm^ 

Íýbikr, 8, 248{ t]i jþ^ETakr. cír af Vermalantli', sbr.Raumi. 

viv™ka(bnd>. 9,487; 10,23. Ærvlk, 1, 170. 2Ö8 293. 295. 

Sam> lem þýikaland. 296. 299; 3, 17. Bær á Stal- 

Jifaverskr, 8, 250; 9, 451; 10, arlandinu i MoriinrM i ¥\At- 

22. 23. 161; ijá Þýtcrakr. fylki I fjnre(^; nd Ervígen. 

tjnlríf, B, 325 j 10, 294; •)< Æijoncs, 9, 503; ,já Eajunea- 

, Fvrllcif. oTJar. 

týveríkr, 8, 248; .já I>ýíeríkr. Æíuucm- (ÆsjunejJ-) ejiar, 9, 

ÞýaaUud, 1, 119t 10, 245: 11- 503; ajá EijunciieTÍar. 

422. I>et(a nafn kom fjnt i Æjrafiing, 9, 215; >ji £p». 

gínf eptir aS Norfcmenn tukn fing. 
ati hafa kanpvenlun -vift enir 
|iýzku þidðÍT ; itr kallabist 'þA 
og miske noikut) af Dálxgum 

löndnm Subrlönd, sji S., og H 

innbilarair SulmieDa. ^k'^' 1< ^- ^'^t *)=■ ^el*- 

fýikr, 11, 443i sji Þ^iícrikr. Öí^avik , 8, 417. Vik iiál«gt 
BjÖrgjn í Narðbðr))alaiidi Í 

jfj, Öavaldjnes (AugtvaldiDei, Avalda- 

aiHej, 8, 84; 9, 28. IlDlmr nc. Augv.llznei), 1, 14. 38} 

fynr norfcvcstan ejoa Smýl i 2, 137. 138. 140-42; 3, 40( 

Mor«mæri i Koregi; dU Hlíöe. 4. 255. 25& 261. 264. 266. 

Æ(dÍrr, 3, 16; rtliM rángt. 270; 5, 304; 9, 15; 10, 153. 

ÆgÍsdyr (dur), 10, 246.248; Storbýll og koniÍDKsbii i cjnni 

11, 28. Ojinu i EiiSer-flÍotran, Körmt í Bogalandi i Noregi. 

þar aem þat fellr i Veslrbafit; Öjeskxgger, (Óieakegger), 9, 96. 

ftjot þetu aUkildi Sulr.JoiUnd 192; sjí Ejjarskeggjar. 

■ Danmötkog I]ol,seliiIaDd; tji ÖlduhUup, 11, 411; t)i Jiild' 

£f;ba. uhUap. 

Æ{i;isljÖrí.r (Egisfjiirbr , Avgr.- Ölfusá, 1, 241. Svo kalU.tHvití, 

rjörtr), 7, 215. 343; 8, 183. þígar lidnkemrniiSriöirn*-.vdt 

Fi^rtir gnnnan ■ cjnni HÍnn ) Ame]9|iingi suDnan i Islandi. 

á HálogaUndi 1 Norcgi; nú Olfusvain, 2,234. Ölvusvatn, 10, 

Öxnetfjord ela Oxfjord. 298. S\o katUit ýmist Sogili 

ÆÍsusU, 10, 391 ; sjá E^sýsU. efca nokkuiS af I<ÍDgv>IUvaini, 

Æislr, 1,391. Innbuar Eistlands. milli Grimsncss og GrafalDgs 1 

Ækishérab (BikÍ.bcTaa ringt), 8, Arnessþíngi sunnan i Islandi. 

30. SuD« tta, nú kallast Eke- ölvisbaogr, 1, 36; 5, 353. B«r 

D,g,i,7?<iT,Google 378 STADA - HEGtSTH. Öm. - Ö». 

Ínni Þrindhcimi i Norcgí; lik- Snr innBrlij^ i $i>||rnt i Ifor- 

lift* isiD* ttm Haucr 1 Vera' cgi) nii Vrnal. 

d»\, thr. 6, 129, £v>r Jicsti Ör»r1>amrar (Aurvab.nirar). 7, 

l>Dr k*lU>l unaiier." 7. 9. liöttí i Yrjum Doi^nfram* 

Umd (Anmd, Aiind), 2, 177: 4, v% t>>-ánJliu;m.fÍi>rTi Í Nonisi. 

364i 8, 396. Ev ftrir noraan Ö.Urrjövtr, 5, H; .já Q.lóir- 

llian á HáWaUndi l Norcp i HÖrlr. 

nii .^ndðe. I 4,264 er Wand- öiterlKndmg , 9, 102; *j> SuSr- 

>mei lálíli liegja i Ömd, i matr og AuiLri'cgimcnn. 

•ubÍDa' fjHr nor^aná cyilr; Oiars, 3, iOO. A 1 t>inevalUtvcit 

hluta cjúndiÍD) Hinn , bvait t Araeii}>mgi lUDDao i íalaDdi. 

in efa er miigaDÍDf^r .tiguilcnf- Oiararbru, 2, 207. Brú á öiará 

_ arani. 1 ÞiD^al^ivcit 1 Amcu^'ngi 

Ununilarlír>rÍr, ff, 136; eina af lunnan i IiUndi. 

Vcillíörtwm á IilandL Oiarr^Örtr, 2,202. FjöraríÞiDg- 

Or, 9, 604 i ijd Aur. eyjarjiinip norlian i Í.UadL 

Orúund, 9, 173} jji EldeTJar- öiDadalr, 2, 63. Ðalr meji bj^ 

innd. i VabUþin^ Doiian á l.landL 

Arbnd, 7, 5; >já AurUnd. Oinadaliherb^ 10, 94. Fjallvegr 

Orlygthikrn, 1, 243. mSa nf^ milU Uegr^neuliipf. o^ Vaðla- 

lamncrndr; bær > Patreli.tirli Íi"e' norðan i l.iaDdi. 

^alan i ItUndÍ OinafurSa, 4, 64; .]< íngafuriía. 

Ornei, 2, 41. Ma.lie »ma irm Oincy (Vinej), 2, 214. £j i 

Vamea, |i« eptír saninnhenf;- BreibafirU vealan i l.landL 

ÍDU ^etr |iab ei veriti öme. 1 Oancf (AuiDej), 8, 424. E; (^ 

Sd^i. rénara Dei) nalKgt TiÍDsher^ 

Ornci (Aotne*, Ænu), 8, 138. i Vikinni i Nore^; nú Oxenðt. T,Google lltVTA'RKQISTn. 379 REGISTR JILUTI OG EFNI YPtH 

FOBNMANNA SÖGUNUAI. Atíaiis, 9, 30S. 453. 

Abritl. 1, 143; 9, 324. 325. 338, 
372. 396. 441. 442. 446.473. 
474. 486. 487. 498-500; 10, 
6. 14. 46. 122. lóð. 275. 

Anraunlr, 3. 206. 209. 210. 323. 
228) 5, 301. 302. 

Ahrit, heli, 1, 243i 2, 16. 75. 
82. 325-, 3, 127. 129. 224* 
4, 65. 102. 136. 146. 153. 
212. 214. 216; 5, 168; 6, 
116. 145. 165. 352. 353; 7, 
184; 8, 83i 9, 604; 10,220. 

, 229í 11, 997. 406. 

Ahigj^ur, 1, 82. B4; 5, 37. 

Aluii£irilii>k, tji liEkr. 
'Airablfit, sji blot. 

AlUh,rj.rþíng, .ji I.mg. 

Xlög, 5, 184. MO. Sköp. 8, 18. 
Aroeeli TÍb koDiine sinii, 5, 220} 

6, 321 
Andvik. (IúIt), 8, 125. 417; 9, 

30. 31. J39, 

AndvlÍri 'oE b^fviUor, 3, 181 ; S, 
305. ^ 

AptTe»unsur, 2,83; 3, 196.197. 
200. 

Ar, árferK, g<tU: 1, 86. 92. 187. 
272i 2, 144; 4, 17. 215i 6, 
441; 7. 174} 9,265) 10,336. 
409. 417; 11, 4l3i iMgt; 1, 
51. 272; 2, 222; 3, 208; 4, 
■ 22. 215. 238; 5, 219; 9, 48. 
171, 203; 10, 385, 407; 11, 
8. 294; illi vetr, 9, 240. 

Algelr, (Ía bcrvapDabdtL 

AirQi..tr,2,29.73.231; 6,-48.67. 

Atlofylkiu^iDg, t'}i þioff. AttKrMgr, ijá iktpalei^ndir. 
Aastrrararknör, ijá akipati-gaDilir.' 

'■'akkaknirr, iji skot^opDabeiti. 
Bakkattokkar, 10, 53. 
BaUlkinn (kltcíi), 10, 87. 
Banadrjkkr, 1, 6. 18} 4, 14} 6, 

49; 9, 3. 
BarJagar, 1. 11. 19. 24. 27.30. 

38. 40. 44. 45. 60. 63. 65; 
66. 88. 89. 93. 100. 105. 108. 
110. 117. 121. 123. 125.128. 
154. 170-79; 2, 176. 217. 
8ÍI..32; 3, 36. 44. 55.76.8Í. 
149; 4, 14. 22. 97-101. 124. 
125. 178. 243. 361; 5, 11. 
77-85. 116. 134. 137. 246. 
277. 281; 6, 47. 55. 64-70. 
74. 76. 83. 291. 316-19. 324. 
335. 406-409. 418-21. 426} 

7, 6. 55. 57. 179. 189-93. 
208. 213. 222. 231. 245. 254. 
255. 264. 277. 289. 298. 313. 
317. 318. 323.324. 349.361; 

8, 38. 46. 51. 62.68.74.'79. 
97. 118. 138. 161. 184. 222- 
28. 260. 261. 274. 288-91. 
317. 335. 351. 874. 385-89. 
401.15. 422i 9, 9.'15. 24-26. 
30. 31. 41. 44. 55. 103. 129. 
137. 141. 155. 167.216.225. 
257. 273. 274. 304.305.311- 
14. 316. 321. 369-72. 374. 
392. 396. 402. 408. 420. 424. 
491.514-24; 10.137-44.167- 
69. 180-86. 190. 200. 205. 
246. 248. 250. 258. 352-66- 
396. 397. 400. 403. 404, 407. 

D,o,i,7.<i"T,Got")gle 380 ULUTA • REQISTR. . 408t 11, 16. 33. 27. 33. 36. nniub«fcr, 10, 147. Saluri, 

40.93.131. 133-44. 180. 188- II, 272.274. 276. Biblií, ÍO. 

90. 194-201. 207-209. 212. 147. Tibaliok, 6, 172. GrýU, 

256. 304, 340. 350. 3SS. 358. 8, 3. 

372. 373. a7a 380. 390. 398. Boknkreppa, ,\í ikÍpahdO. 

406. hnitp i höU, 11, 72. i Bolöú, m öxir. 

fclrfcin. U, 273-7a Dwíhrft, Bcinori, 1, 2. 10. 102. (56. 27^ 

6, 204. OfTihní, 6, 421. 298* 2, a 104. 128. 133. 
Btturh-, *j. jteTJ^cItL 221. 288 i 3, 145 i 4. 23. 33. 
Bátr, (iá .fcipatefmiidir. 192. 239. 286. 287 j 6, 69. 
BaauMtbar, 2, 138; 4, 3. 132. 289. 395. 
BcUjvfn^I^ 2, 133.255; 10,311 Barfcbiinabr, 1,292) 6, 342i 10, 
Betti, >)■ crípir. 147, borðkcr, 6, 442i 7,197i 
BcrMTfcÍT, X, 130. 10,87. ifcaptkcr, 4, 73; 6, 241. 
BjaTk.n.ál, i)il kiKÍS. a»frk«-, 9, 481. 
BiarmalsQdsrerl, iji fcaapfeTtÍr. Borgar^ing, i)á ^ias. 
Bjimdýr, t'fá aýrBheili. BoTea-uniiitr , 1, 103. 104. 127{ 
Biblia, .ji bofcr. 4, 494 6, 148. 131. 133; 7, 
Bfldör, >iá .fcotropn. 190; 8, 427; 9, 41. 46. 139. 
Bjdr OK »ril!, •■> .fcÍDn. 169. 400. 421. 423. 467] lO^ 
Biallur oe B.sUr, 1, 233: 11, 129, 237i 11, 197. 199. 393. 

410. "S 6 . . ' ggg 

BlinelBdTÍpa, >}i fcyæAL fiorgundarbátr, i)i bátr. 

Bld fcipi, >)á buniagr. Brajdanti!, 1, 18. 233 i 3, 39} 

Blindan, 2, 60. 61; 6, 167. 3, 143; 6. 427} 7, 165: 8, 

Blrii, blirt>k>pr. r; 31. 131.295) 273. 303. 

2, 34. 73. 108; 3, 100. 191i Brir.«.ame»r. 6, 92; 7, 220. 

5. 349; 10, 203. 212. Alía- 346; 8, íll.293.298; 9, 22. 

bl.it, 4, 187. Mannblót, 1, 51.67.71.79.121.147.175. 

174i 3, 230; 10, 238; 11, 177. 187. 201. 217.235.259. 

133. 260. 266. 267. 296.319.339. 

BI<itdvT-: nant, 3, 132. mai^en 341. 346. 367. 373.375.377. 

4, 56; 5, 163. eöltr, 4, 57i 388. 390. 39a 406.410.456. 

5, 165. fcír, 10, 302. 458. 466. 474. 483. 487 ; 10, 
Bldtmenn, í, 244. 294; 3, 91. 1. 6. 4a 3a 71. 97, 117. 

143. 146. 133. 173. 229í 10, 145; ll, 392. 

290. 29i 324. - Breanor: brendar byetir, 1, 144. 

BlótveiiU, bldivciiliuibir, 1, 35; 132) 4, 270. 3á»; 6, 202. 

4,234.235; tekinupp, 4,238. 423i 9, 307. 333. 33a 359. 

Bofc, btcfcr, 2, 153. Ib8; 3, 34. 369; 10, 66. 67. 117. 122: 

64i 4, 56; 3, 170; 6, 395) 12a 134. 182; 11. 36. 60. 

7, 194; 9, 241. 460; 10, 152. 181. 187. 305. 375. 377. 383, 
223. 289. 331. 373; aldafar.- 384.391.394.398-401. borBÍr 
bofc, 1, 333; 11, 400; bokin oe bœir, 7. 190. 271; 8, 60. 
dýri, TÍtJn guHjtörum, 7, 156; 360; 11, 345. 381. 392.393. 
damlar b«kr, 1 1, 337; cn.fcar 407. afcip, 1, 131 ; 6, 8. 249} 
bækr, 1, 2;i3i háUbofc, 9, 71. 8, 42. 60. 80. 164. 247. 255. 
219. Hr»gffiir«tjkki, 7, 226. 320. 323. 333. 340. 363; 9, 
Ilamborgar i.toría , 11, 417. 13. 16. 20. 21. 27. 121. 135. 
ImaRo mundi, 1, 142. Jr.kar 169.362.496; 11, 180. fclrfc}- 
bKfci, 1, 233) 11, 410. Nor- iir, 1, 36. 108) 7, 194. 204} T,Google Br. -Bk. HLDTA-AEGISTR. 10J17,3ai{ n,404. kUD.tr, 

9, 534. Atisr, 6, 426. kom. 
hlaíl, 4, 336. 

Brjnjanliau^, íji han^. 
Brjnhoinr, ijá herklæíi. 
Brynstuki, sjá Iicrklffibi. 

BmlTrai, 6, 32. 106. 241. 336; 
7, 21. 

Broddr, t)á ikotTopD. 
BrodJÖr, qá skotvopn. 
Brnburmoril, 9, 133} 10, 42j 

1), 344. 
Brotiiihor, 1, 51.283.285.302; 

2. I63.233i 3, 104; 10, 252} 

II, 40. hiD^, 4,30j 10, 304. 

Móihauzr, a, 164. gofi, 2, 44. 

45. 1631 4, 248. 300} 10, 

812. 323; 11, 385. 386. 
BninaÖld, 1. 34; 4, 3. 
Btöb*, 1, 72s 2, 286. 295; 4, 

115. 372; 5, 249 i 6, 137. 

149. 153. 157, 168. 239. 376; 

7, 47. 131. 283; B, 50. 67. 

187. 342. 357. 433. 
Bnlikr, i]á dýraheiti. 
Bnklnri, liá htirklKlÍ. 

Búninfrr, 2, 262; 4. 27. 76: 7, 
19.201. feldr. 7,152; 10,299, 
hiirskiptr, 2, 70, erifcldr, 6, 52; 
ll,42.<kinarddr,10,401,va»r- 
feldr, 10, 294. elrifír, 2, 130. 

148i 3,223; 5,292.319; 10, 
263.293.341;11,433. hirklBbl, 
5, 160. h»it llœSi, 1, 137. 260. 
bjúpr. 7. 55. Ö6j 8, 404. jllk- 
Íhjúpr, 7, 69 { 10, 415. tkian- 
hjdpr, 6, 423., botoT, 9, 23. 
13f. harn,9,25. hlHtr, 1,149; 
2. 72) 10, 255. 301 ( 11, 77. 
65. gullikotin klæði, 3, 182. 
•teind tíoAÍ, 10, 16. kipi, 9, 
512} 10, 244. k.nta»káp., 4, 
246; 8, 197. fTriri.unukdpnr, 

7, 198. korfcápur, 9,341.532. 
«ttfU. 3, 168. hekla, 2, 70. 71 ; 

8, 106. kuH, 3. 37. ]38{ 5, 
182; 8, 74. 139.245; 9. 531; 

10, 229. kjrtllj-klæa;, 8, 377. 
kiriill, 7, 63i 8, 95; 9, 48. 

U, 420. drajtkjrtill, 6, Itjrlil' 
173} S81 

440) 8, 336. cntvenarkjrbll, 
6, 160. 256. ni.tan>kjnlll, 8. 
95. píllifcyrli!!, 4, 27. rauV 
bninalr kjrtUI, 7, 297. lilk;- 
kjrtill, 2, 309; 10. 35^ >k>U- 
aMkjrtlll, 1, 291; 2, 27.264; 

5, 150. 160) 6, 348. 349. 
357} 7, 143. 194. 338) 10, 
201 1 11, 271. 272. bUSbiiÍDD, 
4, 337; 6, 358. .Wnnkjrtilt, 
10, 204. fcreif (búft). 8, 378. 

(nrlaDd (börnðbiinlDsr), 10. 

149. IfDfctebi, 3, 67; 9, 346, 
lÍDbrœknr, 2, 187; 4, 347; 7, 
34. 170) 9, 24. 467; 10,331. 
lotk^pa, 1, 149; 5, 179; 6, 
111 i 7, 19; 10, 255, 256. 
inotitiH, 1, 211. 215; 7, 314, 
9, 133; 10. 269i 11, 276. 
lílkimöttiilt, 10, 314. tneti- 
rolHtuU, 3, 86; 5,292; 7,201; 

9, 477. ikalUuiBQUnll. 11, 
27}. olp, 2, 16. Tirft'kinni' 
olpa , 10, 201. Tu), 10. 225. 
■kikkía, 2, 29. 249. 279} 3, 
28; 7, 168. 230. 297; 10, 
200. 202. 295. 388; 11, 367. 
niSvi!(íar.k;kkia, 2, 278) 6, 52. 
166} 11. 275. pcllitkikfcj., 2, 
248. pnrpurakletii. 10, 246. 
pnrpurukikkja , 6, 164. ifcalU 

>i»lnkkja, 6, 348. 358; 7, 34. 

fuUbtiin, 10, 199. bitfikipt, 7, 
4. kTeDnakifckÍa,2, 134. .kirtnr, 

8, 100} 9, 25. 131.467. lilfc. 
iafcina, 4, 159. 160; 6, 64{ 
10, 383. 404, .ilkibúfa. 2, 264; 
8, 95. ■ ulkúeAr, 3, 125} 9, 
477. trejja, 9, 527, >ilfcilrej)a, 

10, 361; 11, 271. 272. tipi- 
aiklæti, 11,85.316, KullMnmufc, 
11,329. nllar.erkr, 3, 180. 190. 
hreinbiilli, 2, 98. vabroíliklsti;, 

6, 208. I>df.hatir, 9, 445. 

korliinuboinr , 4, 77. fcÖtiingr, 

6, 422. f.i.kdr, 7, 297. Ugir 

tfcrir, 8, 358. nppbair skíír, 4, 
76. Í>ku1>kiiar, V, 512. 

BEki.Uh, .Íi (fcipaheÍ^t;. 

Bœn'ngr.' t)i ivcrbobeili. T,Google 382 HLUTA - HEOISTn. Da. • T.j. 

Ðti^ihriS, ,]i l>,rd.pT. 264) II, 10. 13. 414. hvita- 

DtTTfaelU, i]í ikSpabdli. bjðrn, 3, 113. eljrr, 8, 31. rcrr, 

Dúlur, 6, 249. jfir bortum, 3, 7, 19. 21 i S, 314. 3Á0. kýr, 

54. uro fr, 7, 64. um Ljdr, 7, 1, 131} 4, 154. mul, ],la->{ 

114. am finnikatt, 7, 127. 4, 153) 10, 127. 135. 143. 

DJrfJia. 1, 74 , 2, 32} 4, 253; 153) 11,82.273. a«. 1,240. 

6, 298} 9, 239. huW, 4, 153; 10. 2J3i Jl, 

Di.ir. «. 195. 82. jiiobrosí, 3, 145} 6, 98. 

Dr>Bl>an, íji ikipatieití. 883. Uon, 8, 253. ikógarlijiii'n, 

Dr^^ók, (lá ikipahtitl. 1. 240. ivtn, 6, 216} 11,224. 

Ðransir, 2, 83 ; 3. 105. 197. 200. viðbiilrn, 2, 100. ikonii, 4, 200. 

Dnumir. 1. 137. 211.216.254. jm, 11, 6. 273. 414. 

262-64. 280; 2, 148. 162. Ðýr^pir, «á grlpir. 

212. 229 } 3, 22. 24. 28. 48. Ðæmluieur. 4, 190-202. lilliýddar 

51. 57. 102. 115. 222; 4. 27. 4, 2<tt-20ð. 

58, 243; 5, 38. 66. 133. 140. 

146. 148. 149. 153. 189. 210. -n 

21]. 221. 222. 319. 334.340. l^lur. M »rnur. 

343t 6. 62. 63. 118. 143. £ef;ianir kveuni, 1, 52; 2, 244. 

147. 167. 199.225, 312.402- 290 j 4, 132. 278* 5, 30. 

4.J 7, 107. 163; 8, 7. 10. 12. EiW, 4, 37} 5, 3. 4. 8. 100. 

24. 106. 444; 10. 35. 169. 120} 6, 51. 233} 7, 101; 8. 

210. 212-15. 241. 270-71. 41. 245; 9,257. 496. 300; 

278. 403} 11, 5-6. 49. 288. 10. 80. 94. 110-14. 127. iW. 

289,371. 161} II. 3. 67. 221 363. 

Drtki, <)i sfcipíbdti. tjlflnríftr, 7, 91. bokirtiír, 1 1, 

Ðnki, >iá akipategnndir. ^2. 

Drwigíkapr. 2. 250; 3, 27} 6, EingUtní, 1. 199. 

363; II, 192. Einkigriplr, ijá grípir. 

DrörDundr, iji skipatcrundir. íiatig, sjá viff. 

Drottimmk, 1, I9a 217} lÓ, Ellrorin»r, ijá orrom. 

. 271; 11, 199. 276. El, ,já ealdra.rtr. 

Drykkjuhorn, hora, S, 49. dýrj- Eld.tokkar, 1, 256. 306. 

bom, 6, 241. fiullbiiÍQ þorn, Etfar.isur, jjá kvœW. " 

3, 138. 189. Ilymtngir, 3. El^t.tr. lj> kUuilr. 

138. HvibDsar, 3, 189. 191. Elgr, sjá dyraheiii. 

195-98. Grimr gdði, 3. 190- Elpt, tU •klpabciii. 

92. ðlhom, 2, 191. Emma. s)á berklæH. 

DuLwerfi, .lalkBrUgCTfi. 2. 59) Eptirbátr. 7, 214. 341) 9. 345. 

3. 94} 5, 285. 287} 6,61. Erkisut, '.ii .klpihciti. 

265. dulhuitr, 10. 383. ErUndihatigr. .]á h.u»r. 

Dvergar. 3, 179, Svas.ðr, 10, Erling.dráp.. .já kvcbu 

207. Eykjukarfi, .já karri. 

D^r, dfraheÍU: bjamdýr.l. 168; Eyr^ibme, .ii bine. 

5. 189; 6, 29a 300. 305, Eyrik.dripa. .)" ^'"^!- 

bukkr, 4. 35; 6. 95. grt.n>elr, Eynr, 1, 175) 3. 189; 5, 374. 

2. 270. gellur. 10, 253) 11, eyrUUnd, 10, 146. eyrir .Ílfr., 

123. hafr. 10,224. björtr, 10. 4. 265} 5, 274. cyrir gull., 

308. beri, 6, 158; 8, 314. 5. 278} 8. 58. .ak«yrir. 1, 

biind.r. J, 152; 2. 174; 3, 256. 7. 300. 304) 10. Í82. 

13) 4, 181. 336; 10, 73. 88. laupíjrlr, 1, 256) 4, 296) 6, 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle ¥i.-Gr. HI.UTA-REQISTn. 383 

8. 9. 33ðt 11, 423. tiirrmct- PrRibrjdtr, ,]i Aip3\,e,ú. 

Ínn eTiír, 7, 300. tal^iiieUnii Froitii1>íiiffslae, sjá \&g. 

™r, 7, 300. FriuoA, í, 44. 6Öi 'i, 302: ð, 
260} 8, 308. 

FFrTOclmort, ajá morli. 

ilk.r, >j> fuglaliert;. Fuelíheiti, fdjíl.r, 1, 273. ftllar, 

F»Ua gull, 2. 129. TO, 116. haukar, 1, 118. 119. 

Fíugbröeí, filimur, 2, 75. 149f I98i 4, 181; 10, 62. 72.88; 

3. 187. 224. 223. il, 16. 21. 26. hrafn, 1, 131. 

Febœtur, 1,181; 2, 113) 8, 63. 236; 3, 147; 6,402; 11,371. 

233. 412. krákur, 1, 118; 8, 211. 

FógrífiS dr jBrK 4, 57; 6. 71. orri, 4, 181. Tjrip., 7, 3; 10, 

I^ tii bitruSí, 6, 16. 113. 411. öni. 3, 179. 

F..8i™d, 4, 383 i 8, 143. Fylki, hvaa « hji HorSmSiinBm, 

FelUr, iji búaiDfrr. 10, 306, 

FerBalag: fer* liT tinairheinn, 3, Fyrirburtír, 2. 19Z 197; 3, 171 : 

176. til Riialaodi, 3, 181. 6, 60. 12!. 229. 

. Ferja, »já ikipatcgandÍT. FTrlíaunffskBpur, tiá bdnibgr. 

F«.i«fé, 10. 284. J ft r < 6 

Feihreibr, ijá nerUlieiii. « 

FibU, >)á bljúSrierBheitu Uabban, 1, 72; 4, 179. 

Fimtantefna, 8, 280. G.iQok, iji skoliapn. 

Finnar, 10, 261. 307. G»™da{.ar, 7, 217.228; 8, 113. 

Finnferti, >j^ kaupfcrllr. tl4; 9, 406. 529. 

FijkjbriggT, tji stcrtiaheiti. GagQdaea|>(ns, ijá fiing. 

Filjabrandr, sjá .klpabiútl. Galdravetr, >|á tijömineat rSr. 

FiljkriT, >já buafnp-. GaleÍS, sjá skipatcgnndir. 

FjagiarvlknaW, sji Þ'ne- Gammi (fmnabui', 1,6; 10,379. 

FjölkíoEl, 1, 9. 303; 2, 74. Gaul>tafr, tja heila. 

127. 136. 138. 141. 143. 177. Gjö.b, mdUuppejftrt, 2, 12 14. 

183.202i 3, 73.97.100. 118. ílSi 3,23; 4,227.268.327) 

135; 4, 301; 7. 192. 275i 7, 144. 302. 

10, 136. 207. 291. 324. 379; Gjiín..i.c»r,gjíiri>íngavelr, 1. 175; 

11, 136. 137. 3. ]37i 4, 44. el, 1, 175; 11, 

Flelnij, >ji tkotíopnabcÍtÍ. 136. 

Fleltitkepta, >já skolTOpnafaeitÍ. Glyi, 1 

FlcT, •Íá ikipabelti. Gldfar, lia bdnfngr. 

FldTbraul, 9, 241. Gljmdrapa, t)a kvcSi. 

Foldl, ijá gnllbringii-. , GlðS, s}i klakknr. FomiTrkTanir, 5,77.81; 7,152; 10, 2:58. bargoS;, 3,306. gola- 
10, 125. 417} 11, 414. mjrkr enibœitl, 3, 306. 

It miUa, Gobormr, >ji gnt'ahelli. 

Forapir, 1, 263) 3, 171. 190. Grifeldardrápa, >)« kvKÍi. 

193.309; 3, 161; 5, 24.169. Gráfddr, sji buningr. 

Fdtbltr, >iá tvcrSaheiti. Grigit, tjí IHgbftkr 

Fdtr, aja hotar. Grigái, tÍá'skipaheltl- 

Frcjja, >já gjljuhelti. Grámunkaklauitr, tji klauitr, 

Frejr, tjá gutiahcltl Griaictr, tjá djrahcilí. 

Frotkar, >ji OTiuar, Gri ralmal, sji vadmiL 

, ■ D,g,i,7?<iT,Goo(íle S84 BI.UTA-RF.GISTII. Gr - Gj. 

GHjtn, úi (kiim. 321 } 10, 255. 260. li<isaeBlI, 

Grinid, 2, 167. 170. 173. 179. 5, 343. raöbísn". 5,342.343. 

222.225} 4, 151 i 5, 127. 346} 6, 183. Lrenteun,7,145. 

l49-51i 7, 227.352i H, 163j r«utt or blei'kt jplt, 5, 346. 

10, 326. gullpcntu^ar, 1 , 1. eullhlati, 

GrÍRir ffiSi, ,}i dryUj«liDrn. 2, 264; 7, 34. ^Ilkár<>iia, 3, 

Gnpir, 3, 28i 4. %Hi 6, 16^. 191. fpjlímcn, 1, 216} 4, 300. 

IHI. 182. 357. hniTr oe bcUi, 302, 327. siiHkraji, 6, 142; 

2, 82. 83; 3, 35. 61} 4, 27. tO, 15. 109. ^tUt^tip, 6, 144. 

31} 5,256.257} 6, 13L230. 183. eutlvöndr, 4, 27} 8,193. 

363| 10, 213i 11, 271. bdi!, ubolii af ^lti, 7, 159. >ri >r 

9, 25. 48. 173; 10, 213. 214. eulU, 10, 15. piltkiítnr. 1, 17«i 
11,290-91. .ngi.,9,263. týflil- 10, 258. guUkiiiill , 3, 136. 
knifr,2,82! 6,165. dýrmpír, tÖ>kr rael eull, 5, 187} 6,182» 

5. 138.177. 194; 4, 27. 340í 7, 93. »m gJQrt »1 gnlli og 

6, 184. nittúraeriplr, 3, 117, ailfri, 6, 216. 

176. 180. 184. 223; 11, 128. Gultbrilti.kri, ,]i lugbtekr. 

329. 330. Elnkacripir, 6, 271. GultbrfD^., .já iklpabtitL 

274. GullliStnr, ajá liigb«kr. 

erýturnietbikm;va»iniör,7,232. GuUbúÍl, .^erfc, 1, 17} 3, 93} 4, 

Gr«nUnd»fer6, 2, 214. 122. 338, 378} 5, 65. 67j 

Gubir, GulaDJiln: f,<ir, 1, 35. 11,204. 

280. 296. 302. 305. 306; 2, Gallbríneir, n'nereull.l, 112. 113. 

3.4. 16.34. 44. 57. 156.157. 152. 167. M2i 2, 108. 128. 

159. 162. 163. I6a 180. 18Í 170.251.264.275; 3, 24. 28. 

324. 331 } 3, 191 ; 4, 234. 66. 78. 93. 130. 121. 170. 

247j 5, 239. 249; 10, 178. 182; 4, 27. 90. 13a 189. 292. 

25i 323. 329. 358. OSin. 1, 318.389; 5, 60.90. 93. 17,5. 

35. 131. 262. 280} 2, 16. 34. 189. 190. 251. 280. 313. 317. 

138, 156. 168} 3, 179. 191. 327; 6, 70.97. 103. 112.184. 

192( 4, 234; 5. 239. 250. 198.235.249. 271. 305. 307. 

272; 9, 56. 175} 10. 171. 359.362.369.374-386.440; 

178. 283. 303, 377. Freyi-, 2, 7, 96. 113. 124. 169. 186; 

J6. 73-77; 3, 106} 5, 239; 8, 329; 9,263; 10. 203.213. 

10, 31-2. Ljiir, 10, 203. 206. 234; II, 2. IIT. 193. 204, 
lijfi.br, 3, 106. GDborrar, 5* 224. 347. 413. foldi, 1, 61, 
239. Jóraali, 4, 300. 302. Yigilu^ll, 10, 15. 

Piumarr, 11, 386. PuruvÍt, GDllrckið ipjot, 1, 43; 4, 77. 

11, 385. Rinvlt, II, 385. 338; 5, 67; 6, 192. 198. 242» 
SkÍMdr,- 5, 239. Sv.iiuvii, 11, 10, 246; 11, 28. 

384. Tjamisl'ifi, 1], 386. Gullreyrð ðr, 10, 366; 11, 6». 
Turopib. II, 386. Sbr.Gyliur. Golosötl, s^á .Jukdoraar. 

GuWfr, 5, 107i 10, 379} 11, GunD.r.bitr, 10, 52, 

385. jjultorran ™aTerr, 5, 280. Gjíjur, GjfcjuWti; Ftty]a, 2, 
euÍTdjírptU, 3, 274} 11, 2.' 207; 4, 23a 11^», 3, lOOj 
cult.koiiS pell. 10, 16. 11, 135-37. fiorgcriSr Hiir|c>-- 

Gul>1ims, sj» þi'Dft. bruSr, 1,175; 2,108; 3, 100{ 

Guliiíiingílög. .j» lög. 10. 258; 11, 134-37. 

GuU, geTieniar, f , 99} 4. 248. Gýgia, sji bljiitrEmbeili. 

327; 6, 1. 139-61. 222. 24a Gylld.r og gulli búnar hlifnr; 

262i 8, 41. 43. 58. 124. 233. gjlld ropn, 8, 116. JtuUhiálmr. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle HT.lrTJÍ-llEGISTR. , 44. ntlroUnn tijálmr, % 8. HcUa, i^ biinín, 385 229. 309; 5, 65. 67; 7, 
10,140.383; 11, 272. gjWar 
■Ijl^dr, 2 309; 7, 246. euIU 
LKtrikÍayr, 9, 27().366. enlU 
mbmn •kjötdr, 10, 36a 

Gbn, i}á akinaheiti. 

GBnát, iji «kípaheili. 

H,fr, ,ji dýrabcitÍ. 
Hikonardrápa, ,\i kvBÍL 
H^konarknlia, .;« k*sU. 
HátdanarhiDer, ijá haofiar. 
Hátcjaul, .)á kvffíi. 
HiniarMnark, 1, 36. 
Hamborear Íitoria, tti tHBkr. 
Handtði, 2, 273. 274; «, 324. 

Hnidilxii •!' benoptt. 
Haraldtdrip*, tiá livKbi. 
ttiraldsiUlu, ijá lilfr. 
HaraldjMÍkhl, tji kvsíi. 
HarUDar (fíörðr) favaban Iwlír 

nafn, I, 86. 
Bdiklicli, ijá biinfn^. 
Hárkoifr, ijá ikipahcití. 
Harpa, t\á .hljiiliftenbcití. 
Hárr, ijd Oðmilicili, 
Hirvar., 10, 20^ 
HailaSr *»llr, 1, 95. 199, 
Haneat'ae, siá IiinB. 

H.n^aidT 1 341 4? 3. 

Han^ar: Brrnjarihan^, 3, 119. 
Hatdánarhau^, 10, 176. HUd- 
úhaugr, 1 , 262. Farmann)- 
liaDer , f , 12. Skcgsjahauf^, 
2, 49. Erlcndihauf^, 9, 53a 
TrTegTarcTrr, 1, 60; lO, 390. 

H.nEr.JN ílí^ahciti. 

Hcfndir, ], 80. 19ti. 24f) 2, 6. 
66. 71. 111; 3, 225( 4, 20í 
5, 18; 6, 29. 33. 106. 345; 
-, 31. 167. 23a Ireranei^ínfr, ijá þ'ng. 
lciplaTjrbi, 6, 323) 7, 118. Hciplarji 

Hctutrcnsfnear, 1, 3. 118. 120. 
121. 161. 237i 2, 154} 3, 
185; 5, 203i 10, 182. 185. 
246; 11, 15. 26. 28. 109-11. 

FOKKMAIIEIA SSSUK. 12. BlHDI. Hcteir ddmar, 1, 230. 231. 280; 
2, 178; 5,106.107. 120.215; 

6. 425; 7, 91. 194i 10, ITói 
11, 308. 

Heteir menD, 1, 103. 114. 117. 

233. 254. 

Hel, ijd (iii, t,]i Hcrvopnahcitt. 
Hclga«ir. ,i* Uau.tr. 

Bíllar, 1. 216. 226. 230. 232} 

7, 81-83. 815. 
ncThiininer, I, 43; 4, 96; >5, 65. 

67; 7, 69; 8, 403i 11, 272. 
HcrriJílr, 8, I7a 
Hrri, sji dýraheiu'. ^ 
HerklcH Mau: bukUrÍ, 8, 170. 
' 317i 9, 533. hrinsahrvnu, 1, 

43; 4,96.98; 5, 65.l»<.307i 
7, 178; 9, 27. 136i 11, 340. 
(pangabrTnja , 7, 264; 8, 95. 
æS. Emma, 6, 362i 4, 16. 
■tilhiifa, 8, 120. 149.337.388. 
404; 9, 26.47.129. 130. 138. 
brjnstuka, 3, 323. paniari, 8, 
3tk 403, hreÍDbjðlft, 5, 82. 
236. 
Hcrkondnsar. 1, 98. 202. 246. 

257 1 4, 39. 
HemiSr. 1, 7. 8. 24. 28. 30. 6.1. 

100. 131. 143. 144. m. 238; 

2, 288. 289; 3, 214j 4, 39- 
• 44. 54. 350i 6, 55. 81. 82. 

87. 89. 138. 141. 14Z 174. 

254. 258. 291. 296. 340. 405i 

7, 4. 41. 42. 52. 7a 234.340; 

8, 272- 432; 11, 40. 57. 60. 
62. 122. 181. 344. 377-378. 
382. 393. 398-401. 

Heriporar, 7, 183. 

Hervonnahcill : atscir, 3, 100. 
101.hSf;K>pÍöt,4,338i6, 113; 
7, 143. kcija, 1,43; 4,66; 6, 
336. 411; 7, 69. 72. 265 1 8, 
97. 98. 120. 124. 3ia 350. 
352« 9, ööi'lO, 314. kciia 
ikammikept, 2, 330; la 363. 
klumba, 11, 129. kTlT., 11. 
133. milaipjöt, 4, 238. nef- 
ttclj;,í, 1Í7; 11,133. rclli,2, 

Bb T,Google ablITA.-REai8TB. S86 

44; 4, 347; 7, 19. nUr^t 
Ð|t fiTlli refti, 7, 194. rytnmitr, 

47 173. T°dd.. 4. 246. (p.rð>, 
7, 72! 10, 139. .», 2, 83; 
5, 206; 10, 171. öt\, 1, 181; 
2, 54. 82. 126. 150i 3, 86. 

116. 117t 4. 299.300; 5,83. 

117. 168; 6, 6. 13. 29. 30. 
34. 37.108. 114. 179; 7, 190. 
J91, 825i 9, 203. 462i 10, 
391; 11, 42. pillrclÍD öii, 6, 
18. 348. 349. lilfiTekÍD' lixi, 2, 
13, 111. bandðii, 8, 97} 10, 
397. vibuöii, 2, 100. iDae- 
hynid öii, 2, 111. 115. W- 
Cii. 5, 288; 6, 33; 8, 36; 9 
357; 10. 319. brílSöiI, 9, 33. 
145} 10, 228. 323. 383} tbr. 

HcTgiir mcDn, I. 112. Il7. 195. 

246. 252. 

HÍiilp, ija ifcipahciti. 
llildljhau^, sii hauear. 

Hir)..ibir, 6, 442. 
Hi^ 3. 94. 96. 
Hjilpr, i)> biini'D^. 
Hjjirtr. >]i dýrahEÍlÍ. 
HieypÍikitla, ijá akdliir. 
' HljdlfKrahGÍtÍ: hupa, 4, 203} 7. 97. ejRj' 4, 203; 7, 97. or. , 7, 97. HlteríuiD. 7, 97. 

liofrin, 7, 97. 
Ilaeilir, ijá sTerbahcili. 
HneflaB. ijá lafl. 
Hnlfr og bclli, lij Kripir. 
Hof by^, 1, 249. 251. 
Hoff^ði, ijá ^flar. 
HalmabiÍEi. ijá ikipaheili. 
Hrílm^aun^, 1, 150. 151; 10, 

256. 
Hanibombfn|[, »\i {i'iif. 
Hom gallbúla, ijá drTkkjtdiani. 
Hrafnar, i'\i fugUheiiu 
HrafmniiiÍ, ijá kvsði. 
nreínbjálli. ijá haningr. 
Hrcinb)alfi, i}* herklidii. 
HreiiiD, >ji iklpahcili. 
HreinfDnareldr, 7, 38. 
HreTMÍ.Hrey>tiverh, 1, 180. 161} 

2. 17. 111. 330; 3, 25. 125. 
133. 227; 5, 13. hrojitijrM, , 180; 2. laa 309; 5.93. Ilriagabrynja, iji berkl«ii. 
Hrínfilr, >)i ^llhrÍDgir. 
HryBfijarjtjkki, ijá bakr. 
Hrjnhenda, 1)4 kvetö. 

Hiáfat, 6, 168) 7, 85; & 316} 

9, 321. 
Hu^^ni, iji ikipaheiti. 
HiÍDavaejing, ij'á JiDfi. 
HnDdar, i|á dýrahcili. 
Hurt i klolá. 3, 71. crejpt í 

itokk, 3, 125. 
Hdibrot, 2, 109. 125. 178. 

Hviubjöm, iji dýriheilí. 
Ilviti'near, ']i drjkkjnhoro. 

líviuvoiSir, 1, 230j 2, 39. 2571 

5, 303. ^imarklæei, 10, 244. . 
Hvft Ute'tí, iji bilniufp-. 
Hvitr ikjðldr. 10, 347. 
Hjmiaipr. s}i drykkiuham. 
Hiifíiabiúa, i)i ikipabeili. 
IIc>rD, aiá hiininer. 
HíifuÍhuin, 9)8 kvKbi. 
Haggipj<tt, a\i hervopD. 
Hottr, iji búDÍngr. 

JámbariSí, aji ■kipabeiti. 
JámburSr, 5. 308. 318} 7, lia 

164} 8, 150; 9, 5.6.34.81. 

87. 91. 283} 10. 351. 418} 

11, 420. 
JárDiDcii, jjá ikipahNti. 
Jamrekendr, 6, 168} 7, 183} 11, 

322. . 

Jarlelknir, 1, 21. 133. 136. 167. 

266. 26a 269. 273} 2, 77j 
3, 35. 38. 61. 131) 4, 130i 
176} 5, 40. 50. 85. 96. 105. 
lOð. 111. 138. 140. 143. 144. 
147. 150. 153. 212. 214-16. 
222-25} 6, 112. 146. 235} 7, 
195. 211. 251. m 355} 6, 
33.83.148.247; 9,283,386. 
387} 11, 38. 308. 309. 42a 

Ikoroi, ()ii dýraheili. 
IIK TCtr, aji irferJtL 

IllmcDDiki, 1, 269 ; 3, 323. 
lmaf[o inundi, ijá b*kr. ■vGoogle ' HLCTA-ltEGISTn. InDÍbrcDDnr, 1, 10, 12. 55. 196. 

250. 292i 2, X 135; 3, 87; 

4, It. 19. 26; 5, 2; 7, 318( 

10, 59. 189. 284. 290. 
InniitH, 9, 183. 187. 189. 242. 

260. 337. 397. 405. 407. 472 1 

10, 23. 48. 57. 85^ 
J.,lagÍ.fiT, 4, I22i 7, 1, 

Jolncr, (já OSÍDiheiii. 
Jtiinali, éji siiliaheiti. 
JdrsaUrerS, 7, 86; 9, 31ð. 415: 

10, 90. 312. 392. 416. 

Irp., .ji Grtinr. 

Ijirrittir: IþnJtMmcnn, 2, 106. K->1»V 7. 198. 
Káiriflakkr, ijá kTxSL 
Kantarakap., ajá búafngr. 
Kápa, sjá búDfnsr. 

KippmBU, 1, 11. 59i 2, 275] 

f, 119. 
Kípprotr, 2, 180) 6, 262, 267. 
Earli, ijii ikipategandir. 
KarUhöftn, gji tkipabeiti. 
Kastat) ITÚ, 1, 108. 131; 10, 252. 
Kaapcjrir, sii etrir. 
Kauprerbir, 2, 79; 6, 23Si 6, 7. 

377. Bjannaluidtfci-b, 4, 269. 

FinnM, 5, 4. 231} 6, d69i 

7, 127. 

Kdpi, (já ikipahciti. 
KcnDÍitgaroöra eer.n, 2, 51. 189; 

3. 99. 133. 203. 

Kcija, liá herTopoahciii. 

Kelta, ,\i irítll. 

KIAi, s)i ilipabEÍti. 

Klaiutr, 3, 56) 6, 354{ 7, 100. 
196. 207) 9. 492. 493. 531 
535; 10, 102. 103i 11, 202. 
299. 343. 344. 350, kapclla, 
11, 434. múnkakUustr. 10, 86. 
>Tartmiink>kl>n>tr, 1,231; 11, 
440. 444. DnnnBkUaMr, 1,262; 

8, 123. 197. Mikiábkl.natr, 
10, 106. fcortaldjklanitr, 1, 
275. Preil>ii.rakUn}lr, 10, 76. S87 

Hcl(t.jelr, 8, 197. EI{!Ís«r, 9, 

530. 532} 10, L 408. KUrini^, 

11,392. Spíuli, 11, 202.301. 

Klukkur, 3, 60 i 4, 279 j 6, 147. 

266) 11, lö9. herklukka, 9, 

127. 369. 510. 529. ndnklukka, 

7, 32. Gtöb, 5, 133 f 6, 63. 
klukkuhljðt, 1, 260. i lopti, 5, 
133; 6, 63. 

Klumba, tja herropnaheilL 
KnaltUikr, iji lcikir. 
Kniitsdrápa, aÍÍ kvæti!. 
Knfir, 9Já *kin.te|^ndir. 
Kómcta, 9, 483. 
KorlúnuhosaT, iji búoiop. 
Knku- (vírveUr), 8, Í77. 253. 

426. 
Erákur, t)i fDsUhcIl!. 
Kristaibað, 1, 32. 33. 109. 120. 

129. 139. 201,228. 267.269. 

271. 277. 279. 297. 300. 303; 

2, 18. 30. 31 35. 122. 129. 

144. 1T5.235( 3, 165; 5, 51. 

67; 10, 250. 280. 306. 3ia 

kriilni endrbiatt, 4, 116. 144. 

232. 239. 249. 270 j 7, 152. 

Kristnilög, iji íug. 

KrMJw'reUlí^, "'"m^í 5, 19. 
kTOMÍnn helri, 7, 139. 194. 
195. ^ 

Kr»HD.rk, 1, 35. 144) 2, 200. 

Kiifinhetu, •jé ikiitnr. 

Kufl, ijá biiaiiigT. 

Kv«r, sjð búnfnfp-. 

KTCnnskikkj., tjá hiÍDÍner. 

Kverabitr, iji .veAahcitl. 

Kvebi: Bandadráp.. 2, 288. 289. 
Bjai'kamál, 5, 59. BUgagU- 
drapa, 6, 197. Bú.dripa, 1, 
171-73. 178. 179. Elfarv(.nr, 

8, 267. Erlínaidráp., 7, 232: 
Eiriktdrdpa, f, 164. 165. 167. 
170. 224) 4, 62; 11, Í95. 
198. 199. Gljmdrápa, 4, 212. 
GTafddardráp., 1, 25. 88. 92. 

' GrÍMn'iur, á, 20. &«ljilngi- 

kviSa, 5, 100. 108. HálcT.t.1, 

10, 390. HaraMidrÍp., 7, 164. 

Ikr.ld.itakli, 6, 408. IbkMur. 

Bb2 T,Google 388 BLUTA - REOISTR. Rj, _ la, 

dripa, 1, 27. 3& HikonarkviV LindrM, 4, 64! 5. 34. 187; 6, 

9, 334. 265. Hnrn.mát. 10. 10; 7, 309. 

130. 127. 133. Hrvnhcnd., 6, UadalSir, 1, 70. 163. 285; 3, 
23. 26. 67. 85. Ilörubluiii), 64 ; 4, 155. 
ö, 5. 175. JtímiTikineidriipa, Landuftlr, 1 , 150; 4, 154; 6, 

i. 161. 166. 174. 175. 177. 17Í: 10, 220. 227. 

179. 181. Káir. flokkr, 5, 123. L.adij.ld, sjá tj.ld. 

KDth.dripa, 4, 351. 354.362. Liagírrjad.^r, tjí iklpaheill. 

Koltuviiur, 6, 366. M.endts- Ldnsiklp, i)á ikípatcsnndir. 

' drápa, 6, 118; 6, 26; 7, 4. L^i.bogi, 2, 311; 8, 285. 387. 

6; 11, 209. Ne>j(vf)nr, 4, 97. Laanvig, ijá v%. 

Niiarvfnir, 11,215. OddmÍdTr, Lee^ltr, sji iverlliiihdt!. 

10, 37a Obfidrápa, 2, 311i LeikÍr, 1, 78; 6, 105. knattleikr, 
5, 149; 6, 66; 7, 355. Hek- 3, 186. Patreimsleikr, 7, 97) 
.tcn., 1,100.105. RóíadrV' !'• 31^- ivtpuUikr, 3, 193. 
3, 38; 4,362. Sendlbft, 4, 12. 196. 

Snilelja, ð.88i 6,129. 5dJ<í- Lean. ijá dýraheiti. 

rnUrdrtpa, 10,208. Sorptragi- Lfrepl. 6, 348j 10, 70{ 11, 309. 

Tiiur, 6. 336, Trreevaaokkr, Línklxbi, ijá btinfDfrr. 

3, 54; 5, 116. Tugdráp., 11, Ljói.gull, iji guU. 

205. C^preiit.rdrBna, 5, 210. Lolikap., t\i hiiningr. 

VíllekU, 1, 55. 91. 95. 186. Lokhvda, 2, 84. 

223; II, 420. Valþiöf.flokkr, Lopt, 2, 5. 178) 4, 263; 5, 

6,426. V«irfi.raní«ir, 4r 352. 307i 6, 280. 361; 7, 345i 

tnglingatíl, 10, 210. 9, 18. 25.129} 11, 117.279. 

Kfir., ]ji ticrvnpDabeitÍ. 437. loplhni, 8, 1} 9, 362. 

Kjnjalsti, 2, 156. 157; 6, 205. loptstora, 8, 13. loptikcRinia, 

Kjrkiur sjörvar, 1, 107. 109. 1-, 166; 5, 259. lopthöll, 10, 

20a 230. 244. 267. 269. 271 ; 149. bpwvalír, 6, SSa lopirili, 

2, 27. 36. 231, 233; 4, 249. 4,169;9,239.sjífarlopt,6,162. 

272. 279i 6. 107. 139. 143. Lýiir. .)a GuSÍr. 

216. 223. 238; 6, 146. 267. tSg: beilm Iðg, 3,105. kriatni- 

440. 444j 7, lOa 110. 159. ISg, 2, 242. Hca.>œv:sliig, 1, 

KyrtIl.kUEb;, .já buDiner. 3fi 4, 18. 6ula>ÍDetlöf;, 1, 

Kœnlln varkvcitt fc, 4, 329; 6, 31 ; 4, 18. hin nýu lög, 10, 

96. 381. 382. 152. 

KMgr, 10, 128. 160i 8, 237. LÖgbeekr: lögbdk, 9, 331. Gri- 

ESHÍucr, (ji biinfnn-. cij, 8, 277. Giillbtíluikri, 8, 

301. Gullljoíir. 8, 277. 

V LðEmcnu, 3, 105) 4, 115. 155. 

JjíRadenur,5,261-65;7, 128-42. 156. 158. 176. 19a 203. 333; 

Lafíaictmngar, 1, 6. 3); 4.8. 5, 248. 259. 266; 6. 334. 335; 

18; 5, 101. 110. 13li 10, 7, 133. 138. 141.250; 9, 52. 

300 j 11, 75. 93. 95. 185. 209. 255. 269, 

lAeh .kór, iji biinVner. 275. 278. 325. 326. 329. 330. 

LandaUltan, 1, 235. 238. 247. 334. 346. 364. 37a 384. 391. 

LaadaOipti, 1, 6. 7. 22. 90. 407. 520. 527 1 10, a 159.299. 

108. 115; 3, 14; 4, 8. 23. LðgiÖeumeDn , 1, 251; 4, 109. 

227i 5, 297; 7, 74. 176. 283. 28a 287. 306. 343; 10, 

LandevU (merki), 4, 12. 419; 299. 

8, 178. l-i%í''''ei. 1. 232. 

D,o,i,7.<iT,Googlc M].-0(. BLCTA - AEOISTR. 3o9 

BI,^d»di^p., .]■ Ua:K. Hýlar, 10, 205, 206. 

&I>laipjiit, aji hervopnilHÍd. MzringT, sji iTtrSabcÍÚ. 

Háli, 1,1) «,134. 243. 245t Moiurbolli, 6, 184. 

6, 106. Miiiiull, 9Íá biiniDer, 
HilihKitÍr, f, 41 1 3, 33. 39. 55. 

- 69. 94. 107. 13«. 269. 321 í V r r „ o sí , » oo m 

3. 96. 97. 206; 4. 147. 149! ±^'?'V ^' "* *• ^' ^^' 
175. 279.- 321. 346. 374j 5. „/^-^ ™',. ,, ,,„ ,,, „- 
13. 199. 294. 3141 6. 28! ^'itu^titllllhíÍ'm: 
155. 220. 414i 7, 12: 19-21. 4 Vfis ' M4 226 W7 ' ' 
7a 73.262. 288; 9, 508; 10, t^': "* ^"- .^*;.'*'^' . 
259} 11, 20. 112. 154. 155. n 'V""'"'- '' . !^k« 

««nnalý.ínít, 1, 17. 19. 31. 155. "^"*™' 'J' l'"q",^''í^- , 4, 

219.^248! 257( 2, 20. 84. 90. ^•^^r4i{,\ u. ^250 ^S' 
120. 153. Í54. 169, 3, 17. ttSnJl-U 'lll 'lt 

18. 45. loa 113. 153. 175. ^j?^' |?- ^f > í.f' 2^1-333. 

4. a 17. 33. 38. 61. 69. 76. i;""*^'.,"" ^'•^'?^'Í'; 
m. 111. J98. 214.229.337. «•"""■ "»'""'.. »1^ kl»«tr. 
341, 5, 67. 238. 241, 6. 30. ^T" o' l't 45 65 
59. 104. 131. 232. 250. 265. ^^ll"' "'.?■. 7" '"?.• 
266-. 424. 429. 431. 438( 7, "°^"' ''' •^'I-'«P-"í'^- 

, 63. JOl. 175, 199. 238. 239. A 

291. 319. 321. 327. 343: 8, ^arfi.dýr, 11, 414. 

238. 446| 9, 4. 77. 95. 99. Qddmjcin- .ji ín" 

205. 213. 535; 10, 73. 88. ^ 

111. 151. 177. 204.206.234. ' 

265. 266. 321. 380.381.387. Jbloír, 10, 171. 377. Varir, 

393. 397. 415. 420; 11, 8. 10, 171.377. þn-bi, 171.377. 317. 319. 342. 353. 422. Ofrtk!, 1, 208í 2, 207; 4, 267, 
MaiiDJilaaar, 1, 58; 4, 333) 5, 9. 18. 118. 276. 459. 462, 

159. 192. ■ 469 ( 10, 269. 

Uanul, 1, 78. 80. 186. 289) 2, QKnarbniidr, sji .kÍpalieit!. 

95( 3, 160} 10, 224. 227, Ojarn.íir, 4, 2ia 259) 6, 135i 
Maríuiút, s\i ikipabeíti. ,6, 103. 212. 

Harkatr, I, 1851 4, 46. 154. Qlaf.drápA, ipi l*æíl 

MelraUnbelgir, 6, 251. Qlariiut, ,\i .)iÍpifa<.ilL 

Messuklætl 00 iDcrkiDg bciira, Otpa, iji biiningr. 

3, 167; 9, 275, ' Or™, sjí Llihírœríbclil. 
MrtaAdlw, 6, 183; 11, 128. ISa Onnar. 10, 380. 407. eilrormr. 
Mind>b, I, 239. 6, 164. Ifngonnr, 2. 179, 6, 
Minni, 1. 37.161. I62i 3, 19U 296. ormr i eulli. 6. 143. 

4, 234) 6, 52. Krát.ni!nm, 1, vcrm.li, 6, 350. pöddar, 10, 
162. Mlcbuiiiroimi!, 1, 162. 380. jrmlinRar, 10, 325.380. 
MaríuniÍDD;, 10, 19. Orma9i(tt, .j^ iijiilid.(in3r. 

Miimœli, 5, 201. OrmrÍnn langi, >já sVipnheÍlÍ. 

MÍMýnfngar. 4, 47; 5, 161. OrmrÍnn sliamm;, ijji .kipaheili. 

Mnrð. 1, 240( 5, 181) 7. 204. Orrahn'h, ijd bardagar. 

333; 8, 439. siiir.morb, 3, 142. Orri, .ji fuglaheili. 

UiilB^ing, .ji þing. Oikmej, >ji (kipahcilÍ. T,Google SQO HLUTA-REGI6TK, Oi. - Si. 

ó*pMi OB budui riS ÍTxVkm, Itd«>, 5. 13& 342. 344. 346{ 
6/244 ■ ^ ^ ' 8. 247. 

Bdbadripi, sjd kneSi. 

PRiÍbririkilU, tji ikiilar, 
aWuMlcar, *)d Uk!r. ROetHirbr , , 1 , 99; 2, 34. 55. 

PiUufr, >jA ÉkotToim. 57. 145i 3, 131.326} 4.380; 

PanuH, >!i herklKSÍ. 5, 126. 184. 317. 330; e, 93. 

Píll, 5, 106t «, li 7, 94. 197; 144. 160. 185; 11, 432. 

10, 231. 244. 25S. 260; II, Rdmilertiir, 3, 19. 33l 52. 56. 

383. gDbvcfÍariHll, S, 274. 225) 4, 273; 5, 121; 6, 36. 

PelUkltcði, sji bUnfiin'. 302j 8, 11) II, 202. 299. 

Pafneir, 1, 79. 256. lilfrprn- Hiidda, (já hcrvopnibatí. 

m«r, 4, 300; 6, 184} 8, 143. KUnir, 3, 109. llOt 6, 271. 

pnipci>rDg.r, 1, 1. Kúnakeði, 9, 390. 490, 

PfKamaTT, ijí gubahcilí. Hjti, >ji akipahciti. 

PölötaiTarr, 6, 171. Býgjabrandr, >ji ikipaluntL 

PriiDiiening, 1, 139. 142} 2, RYtnúisr, (ji hcrvopDabeili. 

243; 5,1Í03} 10, 242. BKba j^ CKptri, 8, 99-103. 

PrÍor, 9, 325. 239 
Parpnraklcltí, ij^ bilnlDgr. 

Paiuvit, (ii lealabeití' n 

Oilajqalir, 9. 213. 

n SaítjriT, iji cjrír. 

llátuCTSir, 1, 84. 86. 127. 257; Sunbnrbarftl, 7, 190. 303. 

2, 26. 31; 4, 146, 324. 363; Samci^ íj". ^. 253- 

5, 18. 54. 71; 7,. 257. 279) Sai, >)i bervopnabcítl 

a, 69} 11, 243. 244. 248. 534. Scci, 6, 357. iicirut, 2, 301 ; 4, 
SdbnU kvcmia, 4, 319. 354; II, 437. atsrub mcb vcDdÍ, 

Bte, 4, 331; 3, 237} 8, 43. 4,233.277. blá.iafuS, 10,343>. 

BingjleitDÍ, 5, 211. itöfnb bU lacb vcndi, 4, 372. 

BuuöknS húi, 1, 70. 215; 2, .cti peUum, 7, 94. 

103; 8, 329 1 9, 27. 133.362. SeAmcnD, 1, 10; 2, 134; 4, la 

530; 10, 270. >kip, 4, 328; Sel, 2, 247-50; 5, 21. 22. tvtr, 

6, 378. 381. 4, 8} 5, 22} 8, 55. 379. 

RaDttagnll, (ji enll. Sendibft, ijá kvKÚ. 

RanbiAa, aji >kipah«ti. ScDdifárir, icndiinenn, 1, 15. 16. 

Bauaiiib, .ji akÍpahcitL 53. 86; 2, 38. 148l 243; 3^ 

BauRuþúic, )]i I>iDg. 68. 83; 4, 128. 280} 3, 320) 

BaiuD og TikfneDska, 4, 70. 254. 9, 450. 455; 10, 4. 32. 38. 

Bcian, >ji akiitur. 43. 45. 59. 63. 69. 96. 104. 

BcltÍ, siá bcrM>piia)ic!ti. 115. 155. 161 ; 11, 8. 11. 22. 

Bcrarnir, ifi sjukddmar. 26. 29. 68. 61. 282. 393. 397. V, sÍá dýrabeitL 398. 402. 

fcaríwi.,"' '" ^ . . . . ReiWiiii., 10, 30. Serkr (ula), 11, 325. 

Bciíi og heityi^i, 2, 130. Sei>tefja, t}i kiKÍSL 

Bekstelía, M kvKSL Siifarlopl, >ji lopt. 
BíkUviindr, 10, 15.109. guU- Sjilfdœmi, 1, 51; 2, 110} 7, 164. 

vðDdr, 8, 193. SjilfiniOTS, iji iDorb. 

RÍDVÍt, sjá sueaheilL Siiia.tÍ vili, 1, 46. 246j 2, 12{ 
Bjupa, iji fuglalielti. 6, 226. 

Rot Of reíb, % 36. Sibvenja, í, 32. 150; 5, 26. T,GoogJe ULtlTA-RBGISTR. jS^trÍMVn, 6, 413. Sicrnurk, 1, 136. 

sSr, », 118. 158j 4, S7. 137. 

2Ö5. 300. 345; 5, 3ð. 136. 

194. 346i 6, 113. 218. 302. 
■ 30fi. 372. 375. ho» Aill af 

liirH, 6, 305. 307. kuOU fnllr 
- af sUfri, 3, 136. 
Silkiklœbi, liá húain^. 

Sjakdfiiiur, 2, 200) b, 323) 
e. 443} 9, 383i 10, 72. 147. 

brm Hilt, 10, 135. Eululölt, 

11, 202. brottfailndtt, 5, 213. 

níorinr, 6, 438. omMSótl, 6, 

350. vitfvrrin^, 6, 

■taii, 7, 156. 160; 
SkiktiB, ijá Uð. 
Skálar, 1, 240. 252. 290; 3, 74. 

81, 124 
SkilMapr, ijá kvætsL 
SkatlatikUebi, •jli boníngr. 
Sk^ptkcr, iyá borbbunatr. 
Skcf^Í, ijá skipabeili. 
Skes(>)abau2r, ijá luagar. 
Skcií, sjá ikipatcfundir. 
Skjaldamicrki, I, 134} 5,65; 

7, 69; 11, 272. 
SkjaldmcT, ijd skipaheitL 

Ski*i. l.ði 3, Í23í 4,167.337. 
338; 8, 437; 10. 201. 202, 
.kiaieeiiU, 4, 337. >kibslcU, 4, 
200. 

Skino, ikinoavara: etiAiao, 2, 

278; 6, 358; 7, 34i 10, 75} 
.11, 325. 328. bvit jkion, 4, 

- 185 i 10, 75. bidr og Mvali, 

4, 298.320} 5. 274. grávara, 
4, 20a 298. 329} 9, 320. 

SkÍDUÍöt, ijl biinfnei'. 

Sklp reUt, 2, 50. 217; 6, 308; 

8, 181. 197.372) 9, 33. 117. 
193. 203. 227. 434) 10, 294. 
305. 319. 

SkÍB tkarab ikjðldnni, 1, 100} 
6, 120. seit jfir eiti, 6, 297; 

9, 402. 406. icit vfir Und, 8, 
45, 426; 9, 401. 494; 11, 
355. Mit jfir ikög, 9, 406. 
407. 391 

Skipaheilí: Bökaskreppa, 8. 320; 

9, 14. 15. 113. 115. Bækisub, 
7, 264} 8, 284. 287. 289. 

■ DMgUun. 7, 289. Dragroók, 

10, 52. Ðicki. 9, 393; 10, 
52. Erkíiúb, 8, 20!}. FjarSar- 
kolta, 8, 138. Flej, 8, 209. 
211. 227. Grárii, 8, 137. 
Ge.tMkál|>r. 9, 27. 135. 163. 
GullbnDsa, 8, 184; 9, 27. 42. 
43. 135. 163. 165. 337. 478. 
GÖvtúl, 8, 320, Görn, 8, 13& 
Hírhnifr, 8, 138. HáiauKabáu, 
9, 303. Hjilp. 8, 197. Uratin, 
7, 217. Hörsabúu, 8. 137. 
142. 146. 418. Húeni, 8, 385; 
9, 478. 480. Karlabiirbl, 4, 95. 
Keipa, 8, 204, Kiölr. 10, 3a 
Krossuð. 10. 53. 54. 60. Kúf-. 
Íahctla, 9, 507. LaBBÍrr)ídasr, 

9, 425. 456. 457. Liru, 9, 27. 
135. 163. Manuiuií, 8, 181. 
196. 198. 218. 224; 10. 74. 

77. 84. 90. Ogoarbrandr, 8. 

■ 372. 386; 9, 27.43. 135.268. 
OlafíaúS, 8, 99. 137.^9, 142; 
9, 241. 434. 437. 478; 10. 

36. ðZ 54. 64. Ormrinn lánn, 

2, 219. 274. 278. 280. 300- 
304. 307.310.312. 314. 315. 
318. 325. 328) 3. 2. 3. 5-7. 
11-13. 29. 55. 59. 60. 155. 
157. 198. 203. 226. 227; 6, 
308} 7, II; 10. 319. 321. 
323. 328. 339. 345-48. 350. 
353. 354. 356-358. 361-64. 

368. Ormrioa akammi, 2. 50. 

219. 304. 306. 312.314; 10. 
305.347.353. Oikmev. 8,196. 
R^uíjita, 8, 387. Bauiaút. 6, 

377.383. RcfaD, 8, 130. RTb,8. 
98. RÍRÍabrandr,9,478; 1Ö.52. 
Skdlpr, «. 385. Svenabrandr,8, 

340. Siil. 9, 247. Skugfil, 8, 
131. 137. 142. 209. 224; 9. 
302. Skjaldmey, 8, 209. Kláli. . 
9, 27. Hrfniabiiia, 9, 456. 
Slingarfoli. 8, 263. Stokkabúu, ' 
9, 302. 30a Siríndakolla, 9, 
456. Sœiusrillir, 9, 345. 362. 
Trana, 2, 50, 178. 179. 280. T,Google S93 MLI'TA - nKClílTR. Sk. 

304. 306. 3íi 3í4i 10, 294. 476. 525( 10, 25. 71. 364. 

347. 353. 354. Vitu»it, 4, 396. hUyiHskiita, 1, 167; 6. 

348} 5, 29i 6, -60, V!t,]i, f, íll; 7, 206. robrjirikiiia , 2, 

197. V.lUlwi», 8, 204. Vicit- 361; 10,305. kerú»vi!mi.kiiu, 

iD, 9.507. Uii, 9, 368. S«n- 10, 157. Bef.n, S, 130. .kntBr 

Inrii, 3, 210. 317. 316. 320. ta!k,'bii *f FJaotiin, 7, 216. 

334. 325. 327. 328.331; 10, .keib, 1, 46. 179; 3,301.302. 

355. 356. 358» 11, 131-33. 327; 3, 41. 43. 227; 4, 70. 

Ge.i>(lGT, 8, 211. 227. 72) 5, 9. 12. 129. 169; 6, 

Skip.lý»ne, 2, 50. 179. 219. 308; 8, 104; 10, 346; 11. 

303. 310; 5, 304; 6, 120. 374. iMkkú, 1, 27; 2, Sa 

308; 9, 33. 145; 10, 10. 77. 299; 3,8.82.179; 4, 12^237. 

120i II, 437. 260.331; 5, 115; 7, 10.188. 

SkipaiegUDdir: iUKn'nf^, 9,475. 213.310; 8, 131; 10,75; It, 

Aoitrfararkner, 7, 256. 262. 26. 45. 46. 66. 125. Vkda 

266. Austd'ararikip; 8, 209; .nekkj., 2, 299. 308. 327; 3. 

. ð, 44. biiu. tl, 425. <lrcki, 4. 32i 7, 188. 213; 10, 344. 

2, 179. 182. 217. 303; 4, 365. .ei«ríD«, 2,168; 9,32. 

354; 5, 311; 6, 814. 360; 7, hyiJSinp-, 4,255; 7, 283. 286 j 

51. 109. 248. 249; 10. 36. 8, 40. 20^263. 274. 372; 9, 

77. 204-206; 11. 45.46.375. «i.20.44.46. 299. 301. 345. 

nillbiiÍlin dreki, 2,303. dr»m- 470. 471. 474; 10, 25; 11. 

undr, 7, 231; 9, 416. R.leiS, 430. báir, 6, 248. 249. 320) 

6, 134, 168; 7, 78. fc.ríl, 4, 7, 82. 288. 310; 8, 185. 223. 

105. 149. 150; 5, 306; 8, 225. 227; 9, 67. 133; 10, 

877. 424. eikiukarf., 4, 185. 134. 137. 139. 141. 142. 153. 

eikia, 8, 37. kuesr, 8, 272; 306; 11, 361. 

9, 13. 44. 350. 368.452; 10, Skipreilia, 9, 24a 336. 415. 

23. 29. 92. 135. 137. 138. Sklpup.r, 2, 80; 5, ,33. 181. 

140. 153. 248; 11, 31. knSr, 252; 7, 188.214; 9. 28 135. 

1,246; 2, 107; 3,36; 4,66; 320. 415. 421. 427; 10, 3t, 

5,169; 6,198.239.249.305. 45. 145; 11, 58. 238, 352. 

307. 377; 9, 167. 292; 10, 369. 

18. 395; 11, 430. 437. Uoe- Skím, 1, 17. 23. 107. loa 129. 

■Up, 2,50.285.303) 4,260; 141. 146. 14a 202.230.261. 

6,42; 6,36.249; 7,217.231. 259, 264. 271. 278.279. 283. 

260. 289; 8, 123. 160. Í64. 296. 299. 301; 2, 19.30.39. 

197. 272. 274. 305. 320.325. 42. 49. 123. 126. 152. 157. 

336. 382; 9 29. 137. 155. 160. 201. 246. 274. 284; 3, 

239. 274. 300. 387. 410. 416. 15, 130; JO, 242. 251. 274. 

429. 478; 10, 80. 123. 135. 278. 280. 324; 11, 39. 324. 

186. 189. 196. 396. 406. 411; 406. 407. 41$. 

11, 3^ 74. 90. 182. .kiilnr, SkirU, u\í biÍDÍDgr. 

], 60; 2. 299; 3, 1. % 4. Skdcarb)ðn, >já dýnluiti. 

171. '275; 5, 9; 6, 317. 330. Skot: bdn.keyti. 1, 176. 182; 

357} 7, Í82. 201. 234. 283. 2, 271. 320; 3, 193; 8, 140. 

287. 310; 6, 114. 121. 130. öbein.kejti, 2, 320. 330; 8, 

156. 182. 217. 256. 424; % 140. 

6. 11. 14 15. 21. 29. 32. Skotiopni brtdtir, 2, 320; 10, 

36-38. 119. 135. 151. 153. 362. broddr, 7, 211; 9, 528. 

167. 226. 300. 374. 471. 474. broddör, 7, 338. fleino, 1, 4ð. 

D,o,i,7.<iT,Google Sfc. - Te. HLKTA - RK0I8TR. S93 

flctiiikcpia, 6, 78; 6, 77. {;>r- Snndreerbír, 6, 440. 

lok, 1, 311. 321. 330; 6, 77; SMirdiiear, >já cTbu-. 

8,76. p!l1>tArr, 7,'J()5;. 8,139. SicrbahuÍt!: baslarbr, T, 297. 

72A. 389. ikeyii. 3, 332. ba^mar, 4, 37. 38. &8l 5, 

Sknn, I, 231i 5, l'iD. 144. 149; 165; 10,214. hibnítt, 1,43. 

6, 325. 395. 402j 7, 191. r.ikhiieer, 8, 22t. fotlritr. 2, 

211; 8, 245} 9, 12. 99.236. 257. hneitlr, 4, 58; ö, 65. 

264. 461.462. 496{ 10, 163) 111. 1)2. 165. ktmUtr, 1, 

11, 201.-309. 345. 17. 43. 44} 10. 384. lcgeUu, 

Skarbgitb. I, 97. 133. 137. 139. 7, 69. 72. mairiner. 4, 110. 

202. 229. 244. 282. 283. 295} ,k.,íi, 9, 274. 2-6. Skjald- 

10, 232. 291. 292} 11, 384. v.ram.Dtr, 3, 130. 134. 

385. Srik, I, 9. J8. 54. 60. 74. 85. 

Skuiill, 1,259. gullbmna, 6, 232. 104. 158. 191. 262} 2, 49. 

Skuiur, lii iklpateeuadir. 60. 82. 84. 165. 298; 3, 32. 

Skrkk)., 4í buDÍDn-. 63. 66. 78. 85. 193; 4, 21. 

Slái, 9, 25. 55. 131. 353. 357t 43. 173. 220. 303) 5, 171. 

10, 373. 377. 256. 292} 7, 103. 179. 194, 

Slsitfc. 2, 113; 5, 197; 6, 377. 201. 203. 316. 333. 360; 10, 

Xsorpiroeiviinr, i)i kvnSL 285. 286} 11, 21. 24. 25. 

Spinienii, apáddmar, 1, 96. 145. 102. ."^5. 366. 422. 433. 435. 338. 339. 392. 393. 4, 337; 9, 353. 

SpangabrpiJB, t]i herkltelii. - SstlaruDcIir, iiFltir, 1, 13. 49. 

SparSí, .ji hcrvopn.heiil. . ö7. 58. 106. 129. 160. l97i 

St>rV.rI.gerr>, tjá dul.rbdnmgr. 3, 80} 4, 139. 143 160; b, 

Sufnliilr, 2, 314. 315; 4, 40. 132; 6, 27. 101. 177. 243. 

lOöj 7, 264; 8, 289} 9, 44. 285. 432} 7, 23; 8, 152i 9, 

129. 165. 167; 10, 68. &3. 185. 264, 337. 43Z 436. 

Si.fr og .krcpp., 6, 302. 447. 448; 10, 44. 56. 83. 

Stalbúf., t)á herklœt!. 403) 11, 39. 87. 856. 357. 

Stáii«rfoli, •]■ .kip>heiii. 369. 363. 392. 394. 407. 420. 

StJIk'pg, 1, 15) 3. 156) 4, 47} S^tr, ijd tgl. 

11, 437. SSbull, 10, 140) li, 190. (^lltr 

SttAroM, ^i dýnhei^ .ÖÍdII, 8, 52. kTmniÖiull, 10, 

Stúrmennjk., 1, 2. 3, 16-18. 87. t>ýikr jöbnll, II, 443. 

39; 4, 75i 5, 5. 158} 7, 87. SijtiiiltreTJa, 4, &8t 5, 165. 
95. . taflhorb, 4, 

1Ö,'239. 4Í4;'ll, 9Y. 122! 366; 10, 15. 109. 

Baaim, !, 195; 4, 229. T.b fyrír libi, 2, 96} 5, 52. 63.. 

S.riiuni.eTarbinx. .ji hiae. 74) 6, 75; 8, 53. 77. 92. 

S.r.l.vel.r, 4, §59; 5; lá7. 280. 115. 133. 214. 217. 218) 9, 

286} 6, I48-5a 507. 508; 11, 339. 

SirEell TfTbrcidd dýnim klsWm, T.nnfé, 1,210) 4,32} 10,352. 

7. 8fi. pclll, 7, 04. T.nnbjölt, 7, 69. 

Sundf.TÍr, 2, 28. 269} 7, 165} Tekia hiii á hKndum, 8,38.172- 

10, 294. tckÍD npp bu, 3, 133) 8, 60 > J^^:ír^Un, . ^ýf/ T,Google 994 HLUTA - RE6ISTR. 

164. S80( 11, 7ð. 83. B 

*1iip, 8, 47. 82. Iða 425. 
TenfajHlut, 4, 210. 

TibabiíL, *ji hækr. , 37a 391. 39a-95. 397-99. 
T:ik>U tll riki3, 1, 82. 200) 4, Utícetrir, ttkúr, 1, 222; 2,207} 

291) &, 274. 294} 6, 92. tU 3, 142. 147} 4, 319} 6, 98. 

Ijár, 6, 274. 107. 111. 

Tualw(ikl>iutata = 40},11.325. tJi^ $}i ifrahtlú. 

T}ftldtli(Utani,l,118)5,274}6, UxC, (jú ikipaliciti. 

3} 11,1&'17. ■■kipuiii, 2,303} 

4,306.372; 6,262. Uiultiiitd, •mr 

2, 264} Ö, 19. 21; 6, 162} ▼ >W*l.klffiiÍ, >ii húaliwr. 

8, ISOj 9, 275} 10, 14. 83} V»W og ofrikl, 6, 271 j 7, 35. 

11, 371. culli buio) 3, 136} V.W.ncir, 6, 147; 7, 9^ 

S, 287. ■Tðrt lj»ld , 10. 204. Vallabuu, ijá (kipaheiti. 

Ijöld •tr mII;, 10, 232, Val^l.uDeur, 6, 156} 7, 183; 8, 

Tna*, *iá .kipahciiL 177. 305. 307. 374} 10, 237 i 

Ti7g|;<aBÐkkr, (}á kvieti. H. 75. m^ngi, 9, 10. 103. 

TrTsrrinirr, *Íi hBnnr. Val^jnfiOokkr, ijá kvKÍIÍ. 

TrÖll, 2, 185) 3, 122.127.133. V.miili;, t]i (jukdoixtr. 

134) 4, 339} 6, 402} 10, Vararfeldr^ (j* btlnmgr. 

330-32. Var^ikinnidlp*, >j* bunlagr. 

To|;drapa, ijá kvcfcí. Vebjarga]ifDg, sji Þ"'S* 

TugUmitttoll, (ji bdnlDgr. Veajan, 2, 275} 6,369.374} 

T/plknifr, (ji p-Ípir. 7, 170} 10, 313. 

Ti>(kur lucl ^, (já guU. Vcfrat, 1, 239. V, Vciiliutorar, 4, 108; 6, 439. 
VclUkU, aji LykIu. 
f.ktirar, 3, 31} 11, 200; Te(l, .ji boniner. UnarKrkr, .!■ 'biiníiier. Vibbjiinii, .já dýnheilL 

rudirUcli, 9, 42ð. Vi1(ji, .iá .kip.he!ti. 

Undr, I, 2S2) 5, 246) 7, 182. \ie, 2, 54. 172. 202. 204. 250 1 

Vpphifir (krir. .ji búnin^. 3, 21. 86. 154; 4, 120. 169. 

UpphUup i þineqin, 2, 35) 124. 171. 221. 262. 277. 317. 348; 

235; 9; 271. i vcixlu, 3, b, 125. 246; 6, 6. 104. Ua 

192} 8. 166. 396. 209. 212. 280. 337} 7, 81. 

Upprciitardripa, (ji ktiebL . 203. 333. 348. unani i Urkjii, 

UppMlaþtoB, .ii hing. 4, 367} 9, 26. 131. 294.399. 

Uunfertir, 1, 257. 276) 2, 12. cinvíe, 1, 150. 151} 10, 256. 

26. 64. 144. 206. 20a 216) Uaayis, 4, 309. 

3, 91. 120. 213} 4, 127. 287) yiteytilu, 6. 263; 9, 303. ■rir- 

6, 31. 108. 291. 360} 7, 29. Rvrblu* .ktp, 8, 32. 216. 286i 

,151. lö, 330. 

ÚthoiÍ, IdSinn, 1. 22. 61. 64. Víel lýjt i hendr (er, 7, 31. 

9a 94. 110. 120. 153) 2, -204. 333. 

246. 293j 4, 14. 16.94.325. T<«la; v»bir pá«ar, 10. 159. 

341; 5, J6. 44. 115. 279; 6, bi.kuparTl, 109) 8,268.296. 

54. 56. 251. 256. 308. 400. 297} 1, 394. koiwar, 6, 50) 

430! 7, 29.151) 8,109.311} 7, 307; 8, 297; 10, 15. 109. 

9, 12. 28. 33. 61. 91. 101. Ij, 360. 387. kirkjur, 1, 32) 

135. 209. 297. 296.373.390. 2, 257; 4, 238. 277) 5, 139. 

'* D:o,i,7.d','Coo(íle HLIITA-&E01STR. 395 8. 245 ( 9, 

. bÍUrg oe himnr, 'l, 1B4. 1S7. 269. Hter»nc«hinæ, (0, 

ciur. 2, 200^ 11, 309. 394. 113. Harnbariiþine, 9, 26». 

40H.' 418. gullkro», 6. 142. HónaTai|.ing, 2, i2i 3, 21. 

Víg>tiilil»M, 10, ló. 16. 109. Helb9æv;>;[i>ii«, 7, 136. 139. 

vf|t>lu|tuU, 10, 15. Tigilusverl!, KeQliejirþi'ng, 7, 134. 142. 

10, 109. Miriiþiiis, 4, 163. Raninaþme, 

ViBceUr, 1, 103. 127j 6, 145; 9, 2^7. 259. Str.Dniin.rbfn>, 

10, 269. 260. 302. 303. 334. 2, 46. Uppi.bpmg, 4, 142. 

VtKtbmDr, 6, 37. 160. 202. 205. Vcbj*r«>fns, 

VmdanirUja ijá ikipiiegaDair. 6, 51. 64« 11, 216.223.286. 

V,t!, 2,67; 3, 15ð. 156i 6, 242. 396. ^g,}.inK, 10, 113. 

VitTjrriait, ijá ijnkildnuir. ÞráncUniieiþiiiir , 7, 134. 136. 

Vitr.n, 2, 281. 263. 142. ÞnrárJXDii, 10. 113. 

VitnrlIeaadaTÍir, 4, 275{ 5,332. {itaKanAiir, 1, 33. 126. 139. 

Tolk og T<M, 6, 18. 31. 52) 9, 215. 220, 226. 281; 2, 41. 

233. 45. 124. 226. 240i 3, 157t 

Vkiui^ i\i ikntur. 4, 15. 84. 113. 160: 245. 309; 

Völvnr, V8l*uipiitóm»r, 1, 76} 5, 69. 70. 269; 6, 13. 44. 

. 4. 46( 5, 166. 54; 7, 7. 18. 35. 2565 8, 61. 
173. 205. 229. 233. 238. 200. 

Y., 299. 312. 345. 348. 365} 9, 

n|t1fng.tal, ijá kvEcbi. S5. 149. 197-99. 250-52. 256. 

Yrmllonr, aiá oTwr. 261. 262. 280. 281. 326. 327. 

Txn, «ji dýr«bHiL 329. 332. 409. 468. 497. 498; 

11, 217. 250-53. 263. 267-68. . 

-, 305. 312. 

Pqt°cadi og Ncfgildl, 4, 313. I>idfnatT, 2, 256} 8, 145. 

b'nx, ^ing.hcitii alliher)ar{)íne, þiirabattr, iji bilniogr, 

1, 224} 4, 202. .IfiinK, 1, þtfr. ijá eubahdti. 

242. 267. 269. 273. 285 ; 2, fcorKrír Hörg.brutr, tjri CTljur. 

172. 201. 207. 223; 3, 100. |,6rTald>kl.n.tr, iji klaiiitr. XIU; », ZOO, lU, »J. 113. þraadunciþios, (). þlDS. 

ittafTlknaþine, 1.220. Borg.r- {.roiki inemmtainn, 3,113.2 

IráE, 7, 206} 8, 310j 9, 7. þverirþiiic, ijá þfns. 

íí V-I.V oii oKn Í1C V ' »• 61 I- r B 10, 97. 113. |raiiduiiciþi'i>{;, t)i ^iaa. 

_.. jlknaþioe, ' """ " - .- .... 1. 

S4!V47.'224. 269! 446. EJra- ' 

ling, 6, 13: 24. 237; 7, 1. ■-, 

Í22S 291. 300. 311. 334; 8, Æftablök, 9, 75. 197. 

41. 365; 9, 1. 7. 15. 48. 61. ÆG.ii™r, 1, 22a-24j 6,342-46. 

fil.97. 99. 113. 171. 199. 215. Æsiibjilmr, 8, 101. 

231. 242. 243. 252. 254. 328. 

44». 46a 461. 477. «6. 528} íí 

10, 79. 273. Fi»erafjlkiia{iiog, "kuljkiUr, ijá biinínir- 

1, 301; 7, 308. FroituþÍDg, OndTegliidlnr, 1, 240. 241} 2, 

1. 32.34} 2, 35. 43) 7, 136. 190; 3, 105. 

137.139} 10,100.32Z G.fin- öm, .já fuelabciii. 

daKa|iae, 8, 310. 346. Gul.- öriug, 11,^5. ðrtugarfjull, 11,2. 

t>fag, 1, 288. 297i 7, 136. Ö»r, sji bcrvopD.hcÍti. 

D,g,i,7?<iT,Google 396 ORDA - nEGlSTR. ORDATIMNGR. SKAUMSTAFANm: aflh. = aflcAtDsarbitlr (eottJiineUtm*)! 
■o. K ■tTÍIsorit (adiMrbiiaa); e. = eigandi (genitimu), lUsl; 
ct. « cinlala (ntm. Jm^.), Baikl f = fáandi (dalimti), Ruk; 

. ro. K=foniarn (pranomtn)i fib. = rraraiiii^Iiáttr (indieatinut) l 
Itbo. B |;eitihrEn'ng.iorí (ínlerj'eetio),- gr. = griinir (arlituliu'} , 
RatÍi; b. = hiuni^ikjni orlb (iieiitruni)i k. k= karlkcnt orb (na- 
reuíinum)i kv. = ktennkcnt orb (/eijHiiiiimn) j lo. = lýnajrao 
orb (u(;Wnraill); mt. = margtala (nuo). plur.) , l\ask; n. := 
nafn (nM*. MÍttantÍDual),- a. = iHpi (verbam), Baik; lO. =n 
umleinKlngarurb (can/BncfÍD); 1. 1. ^ lamaitiD; sio. = ■töliu- 
orb (prœpoiitio)i ^. =a= {iÐlantU (aeciwatifiuj , Raik. 404. 

AUnit, amast, 7, 166. , , , , ., _.. 

AblMÍDa arb.>nda, iil scm hefir 118. aCkaita, 1, 2tj9. 

. ÍDnbUsir b. anda, 10, 373. Aflaritt (.i. aflfiitt, 3, 133. 223^ 

AUáHimf', innblástr, 10, 371. ABaga, sued liicuro, 7, 292. 305; 
Abliatr, a) andi, 10, 210. 6) Ídd- 8, 27S. 279. 

bláitr, 3, 164; ð, 2J7. Aflnup, fa. mt., afeiii^, 4, 236. 

Aburbamiair, tkartimaSr, 4, 255. Aflcill, fril^It, 7, 296. 

Jdventat donini, a&vcDta, jöla- Aflrttr, atimamjukr, ■kjritr til, 
, fatia, 9, 33a i-ibbragbi-flioir, 4, 134, i. i. 

^en^jan, acggjao, 10, 379. ofli'ttr. 

Afin°, atök, handa dtcktir, iiflo|^ AflUtt, afl]:rot, uni rar^, 3,150. 

6, 203. 209. Afli, a)>fl,mcgn,kraptr; ijiaBtt- 
AfatiibÍRr. akafliga ttCÍrlTndr, 7, fátt. b) hcrljb, 8, 119. 

20. mi™. fir. 5. Afnim, roÍMÍr, afcabi, 7, 244. 
Afbob, hdtuD, 10, 199. b) tfoimt ti, gripr, hdi tekib 

AfbDrbarvel, ágætlisa vet, 9,515. cr af öikiptu hcrfángi, 4, 28| 

afbuitar jim, ágKit j., 10, 173. 8, 237. 

Afelti.a)iakarftipt, 4,310. b)»nd- AforTDa, li)komaorðÍi, 7, B9. b) 
rœai, 4, 146; 7, 150. e) m<ít- i. um gleii, beO', byría, 6,34Z 

Ueti, 7, 107. 108. d) hegn- Atr*i, ]k>itr(?); óeiginl., si*M« 
, ing, 6, 147. afráS, biba ikaða, 10, 324. 

Afcndnn, afengr, 8, 447. A&cndr, prófabr, fDllrcjndr, 2, 
Affaradagr, siíaiti dagr (vtitln), 81; 10, 321. 

3. 121; (jiiU), 7, 184. 272. Afjprine;, afiprcioei, 8, 237. 

Affari, «... aS'ari, 8. 237. Afiprínfir, ri-ogn, 8, 160. 

AfgÍDgr; rocb argaungum, af- Afslanda, roÍbla, 3, 208. 

Híbr; 3, 208. Afsýnii, dr augiýu, 8, 314. 

AChcndr; icgja ii^r anicDdaa,rcka Aft, aplr, 10, 395. D,o,i!7.<iT,Googlc Af.-Ain. OllBA - KBmSTR. 397. 

AlbV, h., drip, aruki, 7, 360. Atd.uS ■llt <Uuu, litddili, 6, 37 ; 
Aftekt, t{fí»\á, 11, 141; 5,274. 11, 206. 

AriækilifCI, ráíllgt, 8, 348. AldmvllSr, ■VBitirti^, 9, 265. 

A'fiækt, Þal icm orti er ígerand;, Aldr!, an., aldrei, 6, 11. 

abRnníxnrvert, ð, 341. Aldnill, k., hrtiön, 8, 1&3. 

Afdta, þ^k; mér er á. ^ar i, Atdrœiin, ganiall, 6, 65, 96, 

niér cr JþUkk i þyi, 9, 495) Alfar^ >iruioD, 3, 91. 

ab. aufiiM. Alfreka eBnita, cinea nauiJsTnja 
Xfýii, kv., fým, laoneun, 6, .ídd., 4, 308. 

165. Alhdsi^ alliýia, 10, 153. 

Afcer., álaia, ánixla, 5, 90. Átltatfjii, .llinfi.lcjii ; racil il<, i 

Arœt.,kv.,ofarkapp3nial<r,'3,l43; : Umdni, 8, 326. . 

11, Íll. Alkunn., .tkunnuat, II, 201. 

Ap>ani1iet, drr:ai>Kl, 7, 274. Alkyrra, mdtÍDg'iI kvrt, 11, 72. 

Ag;,k,a>iil, 10,406. fi)dnæí;, AUeiuj, «>., oldúnala elni, 5, 

6, 298. 430. 442; 10, 409. 240. 

Agírud, ágcngni, yfirgingT, 8, Alluær, nerrl |iví, nziluin þW, 
. l^ 6, 151. eiei a., bvnrgl na:rri. 

Aftjarn, a) fra<Df:J3m, 8, 253 ; 10, Altr, a) end.ibr,laklna: var ^á Jill 
179. b) yfirgjam, 4, 214; 11, ilnátla (elrra, |iá .ar loklb yin- 
, 294. inu {... 9, 42». b) daoSr. 10, 

AeKti,h.,a)aCbr.e1b:geraatigiet- 93. e) allt roest, altra hcUt, 2, 
uiD, tak. tlt clnhveri, no .em 137. Altl. ao., a) albtaSar, 1, 

.fbr«;S), 7, 147. 4) frægb, 210; 2, 234: 4, 250. 251; 6, 

11, 72. 30a 413; 7, 82, 207. 295. 

AbJDk.,t, fatlati, 6, 312. h) atU lel^ 2, 7) 4, 329; 7, 

ÁheYrii, áhcjríta, vw, yis, 2, 7, 210. 

295. Alli, lo., !>.»>. 'ocH'i. 5,254) 
AblyWnn, o) l.thlýblnn, 7, 337. 8, 362. a. er, a.ma, 1, 305) 

b) i-abbieglnD, 6, 431. 2, 265. 

Ahofn, ^lpsfarmr, 5, 255. Atlumegln, .0., uttuniegin, 5, 78. 

Ak.) m^ ekit eigi 1 laurn., niér Álmaltr, k., almœtO, 2, 42. 

bregzt ekki, II, 121; bonani AlmcnnÍDgr, herf.rar koitnaSr, 9, 

Tar nxr ekit, hann korait í 397. 

kreppu, 9, 485. , Almú^. almdei, 1. 191. 

Akaf., ao., ákaaisa, 7, 32. .126; AUcnditi til a., til lengíar, 1, 
, 10, 173. 295. 

Ak.1), a) tlttall, 7, 56} 9, 324. AUl.kr, iafDmikÍII, 4, 157. 

433. i) orStak, 9, 510. Altara, h,, altari, 3. 28; 5,224. 

Akali,. þrábeiani, 2,268} 6,239. AinKÍ. alhugl, 8, 186. 

AkfffiH, h. mt., Mcí; meare^pDm Akaldr, konÚDgr, 6, 195. 

og bUudum, 3, 206. Alvara, .iiiii, aUib, 2, 171) 3, 
Aktaumar, k. mL, ■l)örQUumar, 63. 144; 6, 32. 

5, 337, Alverk;, .Iverkja, 5, 223. 

At, kv., úl, baud, 6, 37a AIJijoS, al|iyba, 7, 240. 

Atdarebti, cignarrittr œfdángt, 8, Al|>ub., Bt^iýba, lU, 401. 

300. ÁÍþýSm lil clui, ginga .tgjör- 
Aldarfaribok, sagnabók, 1, 233. llga á bönd eini, 6, 135. 

Aldannit, rábilöfun, scm haldaat An.b.n, umbun,. 6, 342; 7, 161. 

má BcfíUngt, 7, 139. 14Í). .^mbana, umbDUa, 6, 327. 

Aldarþo^i, sldavin, 3, 72. Aniinnmg, tgrciningr, 6, 282. D,o,i,7.<iT,Google S98 0»DA - BBaiSTB. A„. _ a,. 

An, fjrimun, met {>., 7, 141. ATÍsgeldingr, ^lir artrnii, 7,21. 

Andrir, k,mt., iIÆ;, 7, 30. Aiji, a) atatoð. e. et. áajd, f , 289; 

Anihemicsn, 30. NnvemW. 3, 91 } 6, ð54. cn íijir, 5, 

Andro^i, k., aDdrntr, nt.ilmlr, 6, 316. b) ásjdna, 1, 97. 

379t 7, 310; 8, 438. Aikr, r^rirðiinfs ítít, 7, 203.356. 

AndAou', tndutilbunubr, <tTÍnr, Aikot, h., ið gkolÁ cr á miDni 

5. 269. 8, 201. • 

AndVana, iv, 3, 95. Aitarhj'gi; , kv,, iml, eltka, 1. 

AndWer, aá •rm hefir vib QlSmin 274. 

i bardaga, 3, 165. Asýnii, »a., liliýndar, 10, 384. 

Annkannalanit,átblnlanst,10,413. M, 5to., a) rneb þ. , í6, epiír, 

ADokoitr, Íllvilji, 8. 367. at Gamla rallinn, ti G. rúlbi. 

Aanaarot, crfiti, 6, 29. niÐ, cptir ratl 6., 10. 383. at 

AppcUa, •. s. appellcra, 9, 339. þat, cptir þ.it, þj, 10, 323'. 

466. , h) raeð f., eptÍr, »n>kvttn>t; »t 

Appeltera, ak)iila niáli linn, 9, þW, eptir þvl, samkvzmt }it1, 

4«6; 10, 99. 9,455; n>cb,vi«: at Ílliun lcíkC 

Apt, aplr, 10, 395) jjd aft. 9, 473; meb, isnmt mcS: st 

AptrtinekkinK, hnekklr, 9, 509. Hllu liði, 7, 169; eptir, linn 

Ár, h., a)árrctf>;,4, 168. b) viat- cptír: a( atrætÍ, 6, 273. 361. 

Ír, 11, a 363; 7, 39. at alðt, at firl^ 

Arbdt, ceraá., ]áta irferSi batoa, at Ui, 4, 340; 5, 33; 7, 246. 

2, 74. e) me( e., hdma hjá: at tía, 
AiMII, hjTgr ab matTElum, 5, at n>m, hcima bjá lér, niér, 

. 314. 2, 224; 6, 277) >t göfagi 

Aree, ky., íreÍS, 10, 414. maim), 6, 341 J 4, 180. 

Arnwrinn, borínn til arfi, 1, 86. At, fn.,a}er, sem, 3, 105) 4, 346; 

Arfmsi, erfmEÍ, 9, 328. 5, 54; 9, 262; 10. 199, ok 

Ár^i;, hani, 6, 251. TíSar. b) orauklð, Fpilr hverr, 

Ari, k., om, 10, 15. hvin, 5, 44. 52. eptir þenr, 

Arinn, k., a) pallr, 5, 339j 8, 10, 168. c) ao., cn: ilr al, áðr 

429. 6) cld.td, 5, 101. en, 11, 247. 

Amalri nmbofcsmatir i komlnsi- Atbcin!, k., tilhjdlp, 6, 66. 

búum, 3, 39) 4, 236; 6, 299; Átekiur, kr. mt., tJliœki, 9, 430. 

7, l&l; 11, 361. At&ugi, k., áfiÍD^iuSr, 9, 199. 

Armenmng, kv., imibob i bd- Alfdnf^dagr, iffánf^aátgr, 11, 14. 

gíirbnm koDiinsi, nmbolilén, Atferli, h., slfcrtt, 11, 137. 

3, 253. 275) 3, 39} 5, 304. Aiferft, kv., abför, 8, 9. 276. 
Armligr, ámiiligr, 4, 58. Atfei4ií, h., atliBfi, 8, 15. 
Armrborgar, borgarmiir, 5,280. Atfcrtliga,- röiklisa, 8, 63. 
Ama, koma til vegar, 6, 345} Atfjlgi, fa., fjlgS. lib, 10, 60. 

, 8, 363. Atijlgja, framfjlgia, 1, 189. 

Áman, fyrirlHÍD, 6, 352. AtÍKrait, abhafast, taka ser fVrír 

Air, k., aendiboii, erindireki, 2, hcndui', 7; 320. 343. 244.265. 

137. AthaM, b., barítta, ijilfMifDeitult, 

JrticulÍ, greinir, amiþætiir, 5, H, 228. 

225. Athafnarlauii , aHgjortalani , 3, 

ÁnA, daubadagr,5,131l 9,534. 154. 

ATvænt, frjórsamt, 2, 76. Alkvæfii, h. nnt. , nmmaeli (kannika 

Aríga s, >. »rtga, 7, 156. galdrar) 10, 172. 

Artr, k., pltígr, 1, 240. Aiorkaii, fan abi 11, 15. D,g,i,7?<iT,Google At. -Ba. ORDA.-ltEGISTIt. 399 

Atrenonlvkfc ja , kappihclla (tta Avili h., ivítar, SUtrt i^ít, 8, 

snarvÖlr), 6, 36Ö. 143. 

AUcM, kv., BÍÍjetrsiuIir, 1, 23; AWla, vi'sj vcrba li., Td vílncskÍD 

4, 199j 10, m , ,ira, 10, 171. 

AUiii^, k.; aðgÍDKa með liSrkuf AvHr!!, ao., ávctn, 6, 340.346. 

bora frekan aUilg til nkja, 378. 

(•do^a ab nieb Bun{|ri vvgh aÍ Avndkoilr 1. 1. ■nnkoitr, 8, 367. 

leB,5J» undir ,\g riki, 7, 29. Ay, kv., ey, 10, 391. 4i»7.- 

/uý»a, abftera, 6, 155i U, 41. Atrs, h., anfi*, 10, 414. 

Atu, ,i íttundi, 7, 84; 6, 160} Aþjin, kv., kugiit., 5, 2«. 

11, 149. Abalakkcri, harij«akk«ri, 10, 13$. 

Aitii, al þj, 11, 20. 21. AWliaf, mcfiÍDliaf, 4, 177. 

AtveiiU, liivdila, 10, 60. Abaliea, ao., aleiUrlieB, 2, 313) 
Aufuia, kv., lÖk\, 8, 39. 250. nijðg, 3, 116. 171. 

Aufutn, kv., fpn, lanofpin, 6. Aíialtré, cikarbolr, 4, 33. 

165. ._ Atra, «.mt. annara, 8, 153. 

Atienabraeli, nMrgiMni, n aifitru í, 

5, 335. -m 
Aukabi, jok, 7, 158l 10, 21. 
AuraUft, •DraTcrí. 7, 300. 304. 

305. o, ouo. 

Anrgiti, k., beinleiki, 11, 341. higr, L{ brjriu biiií «1, Mandk 
Aurikor, k., skeifa, 3, 210. n»i«i, 8, 42. 

Auwt, nsast, 10, 383. BBkfall, h., drii i baka la, 8, 
Aujtraenn, NorWnn, 9, 295. 115; 9, 491. 

Auitrbfilfa, auslrálra, 10, 275. Bakkakdlfr, tkotkolfr, 3, 18. 

AuiirKnn. norrænn, 9, 276. Bakkailokksr. k. mt. stokkar, scni 
AuvisU, k., íkaH, 3, 144. skip ero bvgb í, 10. 53. 

Autrjnl, anSrundib, 11, 55. hon- Bdkna, ^fa tdkn, 7, 276« 8, 

um er a., hann cr fljritr ab 366. 400. 

koniB saman vim, 7, 356. Bakslag, h., 9.1. hakíM, 8,319. 
AuSeœtlin-, veiœlligr, grannr, 1, 399 { 9, 491. 

261. 305. Baksletu, 1. t. bikibc. 8. 31&. 
Aabi^ i»Í Uia i fTrír nunn! A 410) 9, 357. 

lisgf); IiciiD Tirb aaSit bar- Bakilokkar a. a. bakkattokkar , 2, 

diRí, 8, 50. 217. 

AuSrdbr, aulsvcipr, blýtinn, 6, Baldikinn, hásœtistjald, 10, 87. 

109. BoiteufD, sverabelti, 10, 140. 

A>iSnd<!, h., penlDitar, 4, 111. BÉnnsaungt, bannstingia, 9, 302. 

Anísslig^ aubscb, 7, 146. Barar, ky. mt., biSmr, 10, 149] 
Aobveldi, b.) mcb a., ButveU- H, 308. 

liga, 7, 116. Bardafp, mdtlætÍ, 6, BO. 64. lueín, 
Av. kv., á, 10, 403. pUga, 5, 214. 

AvlU, oUi, 10, 409. Barg, bjargabi, 5, 268. 

Avr, kv., BTvaTboS, berbot, 10, Barmar, mt., slitr, rirríld!, 4, 

.'WO- 339. 

Bam, baríit, 8, 214. 215) 11. 

16. 
Barí, li>, kinniingar bátiuncgin Avrferlí, 


, Iv., .tdtlí. 10: 


, 397. 


Avrnefn 


il, nni iDaanaiiafii. 


10, 


. 397. 
Avarp, 


h., i!ct(;.u, 10, 


64. 


139. 


A,i. sicfni., 2, 310) 7, 195) Jl 
6& tkrífast borb, 2, 273. T,Google 400 ORÐA - REOÍSTR. . Bí. - Bj. 

tib, 3, nS. fr)Uta tt btnst, 

, ik;i)s til), indiit, 3, 12. 

269. BErrsttr bnAir, rdrumiinkr, 10, 

But, ÍM!)t, b»t, lO; 171) U, 131. 156. 

214. 22<X Bcrfúa ildrt, Uu Jn<ÍR)vt>, 7, 

BiuKT. elK> i baoei, ttgt koit 260; ]1, 86. 

r^rrir'b^di, 4, 218. . Ber|tr, bjarf^r, bjalpar, 5, 212. 

Bantaitcinar, Mcinar, reiitir (^ir Berhðgit, san^a ei á b. amí láta 

vairallna mm, 4, 3; 2, 138. *Í /bcn, 11, 248. 

BaTtþio, Uiia, 10, 416. BeriU, k., kerald, 9, 355. 

BaTþlo, betto, 10, 401. Beria aarain i, borfa i citdiTaS, 

Bani, bm, 10, 401. 6, 99. 

Bafwtr, bwtr, 10, 401. Berkt i. i- berct, tji htrm, 7, 

Babn, l»f;ej>, 10, 118. 260. 

Btuti ÍmMueulali, ikIIf enir BerkjkTendi, b., blaatar ikepn- 

liflckkiibu (uppbaf á UUiukum or, b1eja<ir, 11, 94. 

aálmi), 6, 363. Buíinsiiii, k., borSarÍi, Ivptí- 

BeiU, b^li, 10, 86.' itaune, 3, 227. 

Beiaa, a) pviba; b. fcr« um, 6, Beira, bcir, 2, 53. betri, bctr, 

63. b) berla; b. ramt, rdJSr, 10, 381. 

5, 157. 164. Beirrdrúngr, rdSrbetringr, 6. 286. 

BdSiDg, kr., bíti, 8, 151. ficTriU koni, berja, þreikja, II, 

BeÍDikcTt:, kT., «)hKfiii,5,337; 273. 

7, 120. b) h. baÍDl ikot, 8, Beþt, bcit, 10, 393. 
14a Bia<a, bibtía, 10, 147. 

Beinl, ao., ntt, einmilt, 6, 213. BÍkkja (i,-ta,-t), •leypa, 2,183. 

230. 369. 371; 7, 118; 11, neypa lér, 10, 329. 

114. 192. þegar i ai.t,, 4, BikkU, kT., tik, 2, 163í 8, 442; 

327. 9, 613. 

Beil, kv., efri parlr bnma, (eiD BiMltr, Sr mcb brciðn iánii, 2, 

buinn er inilnii. 3, 190. 320. 

BeitÍi>i,k.,ieGlái,2,330; 3,26. Binilaadi, kr., bmdindi, 1, 226; 

Bekkjarg);if, bruSirEafa á bruSar- 10, 368. 

bekk, 10, 312. Ðirkja, birkjuTiV, birkitré, 8,33. 

Bekkr, l«kr, 6, 335{ 8, 217. BÍTU, Iýu,raebf., 10,401.418. 

Bel^Ía, uppbUia; b. bTopU, 3, Birti, kT., blna, 224. 

201 ; 10, 174. BÍrtr, ragurauaUbr, 4, 277. 

Belladráttr, k., þóf, alimpingar, Biu (blt, beit, bibti); l»t bftr 

8, j81. fTrir, þab TtÁr meitu niD, þa% 
Beltiiiulr, k., mitii, 4, 56. ukt jfir, 2, 266) 11, 93. 
Bcnda, a)gcfa teikn, 9, 475, &) BiUr, k. lut. , teonr, 8, 325. 

b.iTera am kuc aér, 10, 213. fiiiull, k., beiill, 4,75; 11,443. 

c) bendait i, keppatt i, H, fiHi, kf., liegja i b.; bila , 1<^ 

391. 407. 

Befúdictuimeiaa, 31 Marli. ' fiiiSa or lUt, bilii kjrr á Mma 

Bcra (ber>t>i, beral), gera beraD, .u3, 8, 318. 355. 

nakinn, 5, 105. BiSiner, bitiiingr, bil, 9, 259. 

Ber« (bcr, bar, borit). ]ut ber B)álbi, bjiUi, nm farciadjíra rddi, 

itðmm. >3l. crfrábæn, 2, 37; 5, 207. 

11,50. b. itai'mini, vera meíri, Bjarga (berg, barj;, bOTdit)} t\i 

7, 305. b. ofpiagDÍ, bera ofr-. bergr, barg. T,Google B - Br.. OHDA - HEOnTR. 401 

Bjarnel, >a ', miga *el, 8, 6S. BolSt, kv., tkrffeirðú, vitirSx!, 
Í26. 162. 6. 288f 9, 3ó7. 

BjarnbÍM, bjaniarbKi;, 1, 168. Borí, h.; oia brotr i borbi, xér 
BjtAa (býS, btxA, hoih); atÍT hörum mibiir, 9, Ö07. 

binS f bng. mig frruéitit, jeg Borgínortir, orSvar, 6, 308. 

hnguU, 5, m ma býbr fjr- Boro, biru, 10, 401. 

ir, ^S er bnebob mitt, miii Boti, l., itigvél etia aktoiiiokkr, 

átt firlr. 5, 24. 7, 186. 

Bjiirr, k., bifirikÍDD, 4, 298.329; Botnbola, kr.. c^aaogur, 8,186. 

5, 274. biiÍTikinD, Hma, 10, BiitrilfiniciH, 17. Júnfl 

379. Böiþarfa, icm bœta Jarf, 7, 154. 

BÍ^8'>'*Í^ft'*****'''>I88*>'>JK(P'*- ^*K^t '>■ "^) •kammi hraÁí, á 
BjSlÍr, k.,ljiu1l Imappr, b^, 8, iÍiBdiidu bragti;, 8, 348, b) 

406. eÍDhvurikonar liUaaiDri bckl. 

Bláu (Uœi, blii, blint)i blé«, *anmub brtiglbDm, 2, 70. 

Idtr kvaa viti, 9, 304. Brak, h., bark, hivabi, 8, 123. 

BliilDtmeMa, 3. FcbrHar. Brállifa, sa., br>tile|;a, 7, 238. 

Blae, kjrúlilar. 3, 160. BraDdr, k., a) tTerlisbUÍ, 1, 17. 
BleCkja, kr., bntr lltr, 4, 96} b) atafoisar i ikipi, 6, 217. 

5, 53. 247. 372; 9,. 301. 

Bleikja (•■, -U, -0, f;ira bWtt. Braakao i. «. br>k, 5, 163. 

b. vil ntiur, lata akóa* i bvltar Braatfililif;^ lit>, aýDa «g fiiian 

tAtiraar, 8, 180. til bnrtfarar, 4, 157. 

Blebja, >., •mieyt*, >midrep> Brautfiui, k., burtfýsi, II, 128. 

DÍSr, 2, öá t 7, 36. 244. BraDtmg!, L. , rórumair, 2, 73. 

BlíadÍ, kv., blinda, gjiHilevsi, 2, Braultu, ao., farlu bnrtu, 9, 243. 

286 i 5, 250. fi»t>afáng<, >o., bráit, ikiðit, 4, 
Blint, dlidit, 4, 133i 8, 10. 230. 

BlomlKrantigT , bldmbcrand! , 3, BribfoDgi) a. >. briSafángs, H, 35. 

174. BnibreDgr, fljdtr til, 6, 109. 

BltiU, >., tigDa gobin, 1, 33. BrabgeÍr, briÍlitr, 6, l93. 220. 

meti f., fdmficn, 10, 19a BriblDdii, ao., briblega, 8, 199. 

BldlkTlar, k. mt,, blotidrekkar BrilikeTttr, bribr i tei, 6, 109. 

(epol, blobbel^), 2. 317. BribiiDg, kv., flýtlr; e., bri3- 
BlotU^ h., bldbuka, 7, 269. Ungar, i flýtir, brðit, 11, 70( 

Blöírelill, k., iverltiQddr, 3. 130. at bribdDgn, lama, 11, 37. 

Blotsr, kr. mt , (kurbaivr, «kurb- Breft, hr^aÍ, ikrib, liuð, 2, 257. 

arfé, 11, 36. Bregba >ý«ln, btetu wki lúra, 
Bldbörn, k, piosl, aem l^il er, 6, 349. 

3, 223. Breibr} i briJban, i bnidaina, 
BlýbÖDd, bUnd, likL af leigu 10, 13. 

)inii, 10, 172. 173. Brcibat, imtiiiiil, 9, 33. 

Bljgba, ■,, blekkja, 3, 89. Breka, bibja, 6, 246. 

BiÁ, kv.} bdkÍD, biblian, 7, 156. BrettÍTOnieua, 1. Fobniar. 

194. Br«br. breiSr, 10, 383. 

Ból, b., býli, dbýliiílSrti) 30, 40 Brevu «ér, baga acr, brejU, 5, 

marka bdl: {»'>>•">» 30, 40 201. FoKMHAiniA S6an. 12. Biinii. vc 

D,g,i,7?<iT,Google 40S MVA - HBOHTR. Br. . Co. 

BlÍ«a, bl h. tkdt, fclla mM> BarM •., bngii, ÍO, 4ia 

ryfcia «ki%, 9, 394. I)b. um- Bnru, «., bjqa, 10, 379. 

M nt, bcn ■aRiin tft, 2,226. Bnila, *., bTila, 10, 379. 

BrotÍ, k., felld tré, 7, 320) 8, Bnrr, .., ii)býr (afbúi), 2, 14& 
60, 64| ». 367. t) •>., bjr, 2, 64. 

BrattTalUKÍIt, nítTfdUwHt, 5, 213. Bnikap. bukoji, 10, 393. 

Bnmr, k., tini, 5, 81. Bii», \t., (tiirt kaf*Up, 7. 289; 
, b., i (ciia Iktuí, í f. 9, 373. i>iB, 9, 24, Bnbef^, . 

ina, I. '. rcBBa, bUnpa, 8, 131. S) ban 

br. 8, 217. dj^itrÍHDn, 1, 6 BviÍa (-bi,-e>,-t)i h>ik Þjkt 
b^, hifi þjkkTa, tniHU UiT 
(uiot., ]ijkkT> bjrbiBg) , 7, I, 8, 131. S) bamiSr, 6. 102. c) iUr >>^ 
f. dj^itrÍHDii, 1, 69. 

Brmajaðr, brrtij.lT, 10, 383. Bub. kv., bvli, >kfU, bikMikjd), 
&n>nitúh., .... brjiiit^, 10, 6, 33.'t; 9, 365. 

384. Bubirvtlr&r, k., TÍitir buida *M- 
BnlnUUi, bninTUvi, (dngbrýndr, nkli, &, 287) 8, 356. 357. 

11, 114. Bjrgiukapr,'k., nnnvti, 3, 145. 

Brutt, ao.. bul, 9, 388. 47X BrnircBl, b., TÍndsola, 9. 21. 

5ii \ r^' ^" ' •- ' ' • •- 

BróbmaiB, k. mt. , icm eni 1 bnib- 

r»r, 8, 117. 
Brj{;iti, brigcli, 8, 135. 

Brýna ikipnni. á TaM, Mtja fram Bjrb-, kr., bjrii, 9, 330. 

■kip, 8, 333. Bý«u, > ) {iitbÝnar, þabginga 
BTToboiur, kr. mt., ftíthlifar, 8, riikiíp á ^ "^ 

120. B«j.rbjsí, - , - ,. 
Brjnkalla, bnnhila, 8, 404. ráli jRr kanpb«, 7. 

Brnntúka, kT., brjoermi, 2, Bækiik<ifr, k., bejkiikder, II, 

S23í 3. 2} 8, 387. 224, 

BrBttn, bnit þú, 9, 243. Bœkr, e. ct. af bök, bdkar, 7, 
Brcbr, hrdbiT, L et. af brtitir. 199{ 9, 241. 

11, IJÖ. Bœla, ■., gera bál, kTcjkja «M 
BrttBralac, ftiatbrœlralac, 7, 179. i; brcniia ok bsb, br. oc 
Brm, ao., burt, 11,189, 193. bnla, 4, 142; 6, 176{ 11, 

201. 204. 40. 57. 382. 

Bú} á hiii, i aanara mnina bý- Bsli, b., búiiabr, aíietr, 4,212; 

b^lnn, 4, 257. 11, 57. 

Bilandkarl, biiiidi, 5, 211. Bi«na, i., biíja, 10, 387. 

Boitna, bogna, 6, 68. 403. BœSii lib mikit ok frltt bMU ■. a. 
Biihlira, kv., Irttir i biii, 5, 306. bnði mikib h'b ag fritt, 8, 
Bnkkr, h., i>)hafr, 4,35) 6,95. 246. 

b) ■tdrbokki, 8, 234. B«r, k., b«>r, 10, 421. 

Bnklari, k., itattr tkjftldr, 8, 170. BðUcittr, bníktdttr, 6, 343. 

317 { 9, 533. Böltr, i.i. bjöltr, hnappr, 8^ 406. 

Biilki, k., vðmhlaiSi i akipi, 6, BStu yir, tít Teihim, (aiuwn 

108. 37a (kannike biadini, Uitnm) 5, 83. 

bafrp, 9, 468.) 

Biinabr, k., a) hú, bútkapr, 4, » 

76. h) b<infDj[r, burtbtinfof^: ^ittema, kiiU, 7, 95. 

halila i bilnatii, biiait til ferb- CompUtoriam , ■ittMrancr, tl, 

ar 2 254. 444. 

Búnii .. .. biilki, 6, 378. 381. Cerpiu CkriMl. Kriili tikami, 

D,g,i,7?<iT,Google ■ Da. . Db. OHDA - KEfllSTR. 403 

11, 347} «. inUni, drattúu ÐMpi, i.) h^A drap or h., h. 

tAuni, 5, 201. nrb Ujtibr, 11, 115. 

Ðrífa Tinda, s) vcra 1 nadreEft- 

Й, 1,221. >) Kta dr ' 

agfarí dkDittCui, dwogiultt, rrá kart, 6, 263. 431. 

1 , 203. (kuouke f. cb .f Drtfmimdr, itcbt l>er«k^ 7, 231 ; 

digfar, náttrar: ferUhft < degi, 9, 417. 

tuítta.) DrÐttlnhDUr, hiiibdndihDHr , 6, 

Dufátt (þdm Tsiti), búm «m^t 401. 

« d*gr til, 11, 142. Drotdmi, ]irRU eÍgindÍ, 10, 224. 

Danáb, h., henln)^ tlitii, 1,131. Dróttieti, hirbdSimditari, 1,259[ 

ddigt, Tuteh, ■iBmti d. koib', 7, 159) 9, 249; 10, 100. 

1. 202. Drueji, *., irýai*, 10, 392. 

Dálkr, k., hnifr, tysílkpllr (dúlb) Ðnikji, drjkkj., 10, 393. 

I, 180. Drúp., <., *er> hrjKffr, 1. 118. 

Dalmatika, yfirhðrn kitkuu, bor- Ðnipr, k., fálcikar, fl, 76. 

ín uun T^ *t6lu, 3, 168. ÐrTiram •. >. dridgiim, 9, 467. 

Deild, kv., deiU, ðfríbr, 6, 361; drygr, drÍÚKr, 6, 349. 

8, 13. Dryk'kr, UTgr, Ungr, 11, 233. 

Dríldaiíib, lib ril «kÍpt«Diut, &, 64. Dnhha ríUira, *U til riddira, 

DMt, h., d^nkr, 4. 16& 10, 109. 

Dikt, h., ntgjttrit 3, 163. Dneaadmesm, dogaDdi m., 8, 

DlU 1. •. dill, bUttr, 3, 12a. 104. 

Dioniríntmeiia, 9. Octöber. Dognabr, hjalp, 6,259) 

DÍM, kr., fTlfj., 2, 195. armabr, 6, 11& 

Djokn, diákn, 10, 393. Ðtiki, f., þreia> diik á, 3, 187. 

D(Ak, dokka, akkoM rínda, 10, DuUrfidb-, drambifnUr, 1, 7ð. 

Ö3. 54. ÐalhÖitr, dularhattr, 10, 383. 

Dokr, k., dökr, 9, 219. DnU ^agi, lara dnldr, 5, 265. 

DoUr, drínr, átmtr, 6, 143) Dnr, dTr, 10, 378. 

10, 172. Dnríigr, dýrblegr, 10, 415. 

Ddmr, hlntr; hclmr ddmar, 1, DvaU, dvelja, ■dnka, 11, 22. 

230. 115. 

Ðraliba traótí, forimá, 11, 11. Ðvaluml, UfMmt, 10, 4. 

Diag, b., vibhmir vúu, 6, 347. DvaUt, dvaliit, 8, 428. 

ÐraskyrtUr, draguSir kjrtlnr, 6, Ðjlja, neiu, 5, 262. 

440; 8, 336. ' ' DymÚldaeu', 3 aiBttn dagar fyrír 

Ðramhhou, kT. , dýrindi* hoM, píaVi, 10, 72. 

6, 440. Dýn^a, kv., kTennaikeinm«,3,71. 

Dranmitalí, lem ckkiirt drejrmir, Ðjiir (h<^, boappr); koma ein~ 

6, 199. om dTii 'yrír d;fr, kome einnm 

Dre^nn, aJS fram komúio, 9, 276. á dvart melitivBenui mannfíölda, 

Dremgta, ■., hind* fait, atreingia, 8, 60. 189. 

ÍMit. k».. li_. 

. . 107. 

DreípÍBn, drepinn, 10, 388. 391. Dýneildr, *i >em koiur mikib, 

Drengr i >erk, ánAi, 9, 381. 6, 106. 

Diep, h., n) diintTar drep, dön- DTrllmir, áatrínr, 5, 153. 214. 

«ldb, 2, 278, i) danbi i hcSdi, DýibUner >. >. ÍývUagr, 1. 227. 

3, 184» (9, 36.) '232?^, 143. ' 
Ce2 

D,r,l.7.(lT,dOOgle . '4. 82. Djnikot, hvallt, ikaipt (kot, ela 

Dreuigibiit, kv., hab (em gerir hiirb og "^^g >kotbilS, 5, 404 OBI>A,-BEaiSTR. DR.-E11. 

TimfftufKt dóU, víii hval ímm- Eioorti; kv., •iabejtDÍ, sniirS, 9, 

orbib ar i*f^ (%a ntEtnr, 4, 333. 

381. Einmligr, undarteer, 6, 217. 

Dalldki, (otirMticnii, 9, 535. Einrœiiit, KrlTndr, 3, 203. 

D«dt, tjAitlt, 1, 41.ö3i 7,066. Einrcbi. kr., einþjkkni, 7, (60. 

DMni, dBmiiÖCiir, 7, ]02. mcrfc^ Einikjildar vei, ^jcina MiMa 

ÍMtlnirUr, 4, 1. dBni>rniSr, bi^nitia, 9, 249. Dögniðr, dagTerir, 9, 30. Einsköpun, kf., ebdKmí, ajiU; 

dnnDÍ, 11, 24. 
Einitrengja œtlan, dnwtja «cr, 
w, 8. 49. 

■d««e vtitto amgelam M«um, EtnuBii, U eina koMr, bctt, ráb- 

*)á eg MMdi cÍDcU mÍnD, 10, IckuI, 6, 154. 242; 7, 19. 

14. ^ 25. 27( .lrt,6. 114. 

Ef)a, k*., (Hí, 6, 164. EÍnteiti, fram iLr fadli kátr, 4, 
ETn, tAuÍ, 1, 24( efit, jitut, 167. 

8, 384. Eiourb, trjgl), li^lhuu, 4, 148. 
Eipnorft, h., cignarréttr, 4, 227; 385. 

■)i eipo. Eira, >., htifa. n) e. undan, Uu 
Ecaa Dct, tnöiv: leceii, 2, 140. uodan, 7,214. 6) hoDuin eirti 

141. .h. 10, 304. bat illa, hann nndi þvi Ula. 

Eún (á, áita)| B. inKtt, á*k!lja, 1, 19. c) ^in eirki dfti, b. 

II, 30. 124} e. .kitt, »in>; hentabÍ ekki, 9, 511. 

2. 93; 4, 31) 6, 160; e. cert £k). 1. .. «kia, 8, 37. 

'ib, leela t. T., 2, 117» 11, £1, b., bardagi, Mifcit, 11, 3X 

133. Eldlligr, eUÍIct^, 3, 135. 

EÍ)pa, h., eien, 8, 279} 9, 463. EldnoBnir, eldlunr, 11, 34. 

Eien, kr., hfutr, 6, 430. Eldr at riSum, farinn >b rábiim, 
Eikja, Lt., fcrjnbatr, 8. 37; ralþrou, 8, 108. 

elkjiikarri, k., uma, 4, 185. Elgr, fc., clgidýr af hjartarkTnÍ, 
Eimuni, k., bab *cm (• er 1 8, 31. 

ninn^ 4, 2^. EljanarleTa, þolUvn, 4, 163. 

EinarSr, einlKgr, 9, 256. £l)un. kr, t>o>. 7. 377. 

KndBmi, b., .ialfdami, 2, 11. Ell s. *. eld, 7, 338. 

EÍDg, kT., cineileisr, 6, 103. Ellar, ao., annar., 7, 17. 20l 
Ki>K>>On. eiofcaMia, II, 54. 113. 116. 

EjnhTerfa, *., áurála, lUbi^a, Ellrl, cldri, 9, 251; 10, 119. 

5, 39. EI.fcha^, k., iitTÍn, 3, 170. 

^nkif^r, eripr tem faeriír EnibMti Teita, TÍnU i Miam til 

cmnm ti( eiginli|ta, 6, 274. futl., 8, 332. 406. 

EÍokanna hlutr, |>*b Mm (^ciír En .... er: a)fn., lem, 9, 308. 

mann fribnicNnB ötrum, 7, b) .0., þarcb, 7, 331. 

120. _ Ena, eioa, 6, 391. 

Eialan, ■óna aér um ntdiTat, Enda, ao., rn ^ií: enda kema 

4, 87. efcfci, 5, 270. oMTO, 8, 240i 

Einn, dtt, ein; ^W^ína, ^tI ab Endilif;a, >.i. Tcndiliga, 9,305. 

ei», 8,301 1 þrJateÍnO, »ma, EndileTia, kr. , bégMni, 6, 375. 

4. 195; II, 20; avl Bt ema, Eiidi'mi,b.,<ld>ero;,6heTrt, 11, 94. 

(To ab eini, 5, 202 1 einn, ein- Engarrar, anngraT, 8, 363. naff' 

VBgii, 11, 82; ein«, ab eini, arri, aunKn', 8, 242. 357. 

aÍDilagii, 4, 139. Enn, fn., binm; «na (cn) nteatti 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle OSÐA-RKðlSTlt. 405 

>i, hhi nmlB orfDkWjn, £717, h., Sr i Mri, 8, 269. 
i .1». hlim. . ETTb, kv., v«fc, 8, 71. 

, «>n, «n H 6, 3601 £j„. k. mt., ta.r ,11. 6. «(« 

RT,, ejiDiD og evininaír, 11,7. 

einm, 7, 331. EjSi, ..: a) e. bj^, hrifr^, 

<T, enníititiíl, 7, ,143. ili'p: yfirgeh , <to manaUutt 

c mL, .pjald friro- <é eptir, 8, 203. 226. 421. •. 

*a ■ sKipnm tll prýbi, ö, 304; veiilu, fan frt t., 11 , 331. 

6, 120i 8, 197. t. .kemroo, rjíj., 5, 262. »> 

Eptir, Mo.: upp eplir ilnni, upp erfi, herför, Gjbiit: þab Tcrlr d 

mcfi ^mii llindTet;), 5, 99. af ernnii, herrórinai, 10, 124; 

EptÍrUtr, jfcip.bitr, 7, 19&. 214. 11, II. 68. 
Epiirbiía, lo.: kto leingi luá biði, EMa, lv„ natn, 10, 380. 

án Ten, 3, 119. Eili, h., n} appnmi. 7, 56. 6) 

Epiirgingii, eptirroil, 7, 358. hittiemi, h;ittaUf . 8, 253. e> 

Eptirgera, kv. ; ]iiS lera f;ert er óial, ebl! borinn, dSallwnDn, 

til iiima a^ ulub<tt*r franm- 4, 201. 203, 

libnum, 8, 103. 234. 
Eplirkamandi, eptirmabr, 9, 328. n 

Epllr>tiiSi!veTb,Terbaeptír, 11, 1. ^* (fie, féVk, fengÍl)} «) hniA- 
Er, 10.; er Jid: n) meb fib., ^>r- Uka,g,324. 6) ni, fá neráUod, 

eS. meb t>Tf •>, 4, 67; 9, ^198. oppifBaiif;!! , 7, It. 213. 234. 

b) meb aUh , enn þött, jafn- f> eTrindi til eins, fá &am- 

vel JhJí eo hií vmri ivS, jafnvel hÁroib ereiidi alnn TÍb ciini, 1, 

1» <vo TBH, 11, 241. 73. 7ð. fá Btteiti: uka, hdja 

Er-a, ekki er, 7, 19. 116. tkemun, 7, ll!l. fá .t U6tj, 

Erliba, 1., tgýngjait, 10, 147. efnn til blriu, ttolna btdt, 1, 

Erja (er, arbl, arit}, b) pl««'a, 1, 239. 0) friat oppi einn, *U>t 

240. 6)liU ikaione. v»<lee(^ appá einn, 3, 154. táit 1, viV 

ínB, 1. A. einga olán eptir t., ■nitiat, komait til, aihabit, 

5, 230. akipia $ÍT af cínu. 10, 102. 

Er)ii.tðll, erk;bi.kDpMt(d1, 7,300; .Fisan, kv., dvrknn, 5, 163. 

11,300 314. Fálunnandi, kv., fÉviik>, 4, 318. 

Eirilier, röikligr, ikamllp-, 3, Filiba, Ahn. lo., fiUUtr, 4.370. 

222. Fallbr, lo., .... f.Uía, 8, 44. 

Eri, .... eirt, afcira, .., 7,244. FalUubr, tuSr lil ab falta i, 8, 
ErTati, erfibi, 8, 16. 435. 

E.., h. , heiiirebr mulami, 10, i39. Fjilroa, .. , dtun, 7, 260. 297. 
EiÍQkcHtr, afarko.ir, 8, 24. P.lr, k., jlra ( .pJMÍ, .p)<ita>Uk, 

Ejkr, k., hatr etn uni, um 4, 278. 33^ 

Knrr fjrir plós eba ileba, 5, Fali, lo., ransr, ral.kr, 2, 230, 

249 I 9, 25; tO, 203. Fán|;arir, lo., «) .em Tinur þit 

Ejkt, kv., dag.mark, jafnaBrri *em h.fa Jiarf, 10, 103. fr) 

babnni niHii og miSapUiu, II, fáagifátt, TÍ>t..kortr, 8, 367. 

136. FaD|;aTÍb, ilmeb; i TÍblögum, 2, 

Ejrendr,(evrindr),Srendr, dtnlr, 82; 4, 221; U, 133. 

3, 151 í 7, 298. Fán((.u6r, f»ri, 6, 326. 

Ejrir, k., | itr mðrkl 12 aura Parbanli, (mitke, tTSIImenni), II, 

iSrb, jðrt lero 12 aarar (U 146. 

mark) erugddm'reptir, 5, ]8£ Farboi4i, k., a)t^ifBri,7, 143. 

ejriabMl, 10, 146. 6) aadanfœrí, 6, 430. . T,Google ^)6 OBDA - BEOUTm. PanuBr, L. iutAeaS, >»!«, B, ^k!, h.., fi.klv<u-(i:. 8, 231. 

81. Fiikj., .., fiika, 10, 22. 

Panita|r, kT., fw, fntiHaC'', 8, FAonatndi, apiiagnvaDdí, 1, 76, 

94. R*ldr, 3. loa 

Furiik, h., (utinl., fanrtálmi) FibhUr, k.iiit., brjddír ikdr (?), 

hKtU, Ttndr^, 4, 270. 7, 297. 

FinUt «., luU, 10, 50. Fjirhagimabr, btinutr, 5; 321. 

Fuwr, k., 101,5,225, 9,361. Fjirri, >o., Qnri, 1, 306. fin, 

36ö: l]wr, 4, 330; 6. 17) fiiTiiKÍr, 

FMt>ldr,lo.,f>*ihc!ldi<iB,10,409. MRu, 1, 280í 7, 294. Cml, 

Páiubr, BO., <fáDi«ia{ani,7,70. f)gent, 11, 102. 

Fud, k. (f«u>) til faiu, faiu Fjárskakki, k..iifiuniinr, 6,201. 

!!(■, 4, 134. Fjinerar, lo., fdmwtr, 10,417. 

PátAr, lo., (kjaldf^, 5, 211. FJöriniiif^lokiiD, 6, 387; kum- 

Pátl^ h., fátKkt, 6, 234. (Le r«tUra fjorbilDgalokum af 

Firiuat Wa, giga fáa rioí, 3, Ijciriiingalok. h. Rit,, (Aaat! 

144. fjorfcú^r tIio, ti3 aðmta riio- 

Palinii, fatcni, 7, 164. orb- 

PtlaMa, ÚUaM, 7, 262. FjdrSiitigr, ^ hhIii, 8. 63. 

Péaa, (.; t>«r fciUT, Bér b«tiit Fiðrbanc.eirbr, þriseja ira út- 

fi, 1, Ufi 6. 349.*^ ■ l,gS, ^242: '^^^ 

TatÁ h., htMag, 7, 213) 11, FjSrlðitr, líðrtidn, bani, 11, 134. 

63. FiQtr, k., o) lii. 8, 341. «}•.*. 

FeDglitíU, Iftilflörligr, 6, 367. herfjDtr, 8, 17i). 

Perii, kv., fœtl, 8, 31. FjÖtrlis, lij, 8, 341. 

Péikjf>D, lo., igiini, 5, 263, Fjiitriaiiii beitr, óhcptr, bapllaiit, 

feiurpcniiigr. faandpcnfBgT , lem ll, 226. 

CDl£na er til ^cai at kaup Fjötr, kv., iporír á fiiki, 4, 56. 

haldiit, 10, 199. FUkna, *. , gliboa nndr, 8, 36a 

F«tr. kr., futi, 9, 219. Flang, k*., tjún, 8, 320. 

FnBnlin, ao., til áUta, 5, 237. Fliurbrant «. c flúrbRiab, 9, 34l. 

FEtigin,\int., foreldrar, 2, 226. Flriri, mriri) f. viibiiS, 9, 379. 

227. Flckkr, ddl, blcttr, 3, 125. 

Flngrbrjdtr, k., cÍukvur (deikr í FUnn, eela koii, 6, 359. 

skik, 4, 366. Fleri, fliari, 6, .239) 7, 164. 

FinnemÍ .... fir^ÍndÍ, 8, 432. FletU, t., rvna kleðum, 9,528. 

FÍBnrcrk,(ÍDi>fDr,kaiiprerfe tilFinn- FlettiikepU i. s. ikeptifletu. 

meTkr,4,231; 6,369; 7,127, Fliinu, ■., nlía, 6, 31. flimtan. 

129. bO, 6, 193. 

FÍan^^n, b., tkriitisli, 6, 246. Fljdt a. i. flot) á flJ4»i, i floti, 

Finnritka, (., ftrt taáa meS 4, 65. 

FÍDnagaUri, 5, 25a Flotui sundr, lotna sondr, 8, 380. 

Fira, b.mt. fDnÍndi, f}arl«g*r Flnja, flýa, 10, 413. 

c;bimerb, S, 432. Fliir, b„ b*ritim}jil, 8, 250. 

Flrr, fint •]< fjirri. FliirbnnS, braul dr b«citimjöli, 

Firra etnn aiunua, koma dr auc- 9, 241, 

■ -, 201. firr. ■ ■ - - lýn,- 6, 201. firratt borgins, Ftutja, tíjtyn, 10, S84. 388. 

baUa ng ty^m boreinni, 6, Flvr s.a. fliir, 8, 2ð0. 

3ö7. FlBrbari, i., aTÍkari, 6, 233. 

■ " D,o,i,7.<iT,Göo(íle a-~vt^ ORDA-llEaiSTB. Flðkta, »,flý>, 10, 139 (á AömJk^ : 

FniiMkr, k., tmaór, 7, 325. 
Fajkkr, rBfbr, (idmm, 10, 214. 

379. 
FoRrtuid;, 14di, 10, 398. 
Ffdj h.^ humskiiuH. 6, 6. 
FalkUnd, fjlki, 1, 94. 
FtiIkorDiU, onuU meti fTlktn lítÍ, 

5, 247. 
FuUrrapn, henopn, 3, 167. 
Fdbltn, 10., beimikuliea, 11, 
■ 2S0. 

FoR>, GiiD, 10. 414. 
For, kr., o) rdr, 10,381. fi) .1», 

fyrir, 5. 194. 
Fitn, fdr ekki, 6, 93. 
Fonb, h., dr«r., 9, 517. 
ForbelDÍ, k.. eniii. 4,317,340, 

373) 5, M; 6, 327. 

FordTktr, Ulfiun biiÍOD, 10, 139. 
Fonldnr, k. mt., rorfclr. 5, 

271. 
Porellar, ferfchr, 10. 418. 
Forellrí, b,, forfetir, 7, 2; for. 

cllríinicDD, uiD*, 9, 334. 
ForRtU, li int.,T>DdkvnbÍ,8.2]. 
Forgipt, ki., iDcSffÍÖf, foTUgs- 

efrir, 6, 298) 7, 112. 
FoAr, k., lUune: utja foi^ 

vit, bindra, 8, 60. 
ForkniiBU', •<>■, •Mianliga, fur^ 

alc|n, í. *d, ctitr, lukill, 5. 

163{ 6, 396. 411; 6, 296) 

10, 2121 11, 22. 
ForUg, b., forUK<e;rír. 6, 304. 
Forlýíi, i., kita, S, 4. 
FonBœluí, loniUEUBdi, 5, 241. 
Fomalir , k. } *t fonuTa , ep llr 

fomrí venja (?), 9, 27. 
FonMtkjnr, kv. >Dt.> fariuil)^, 

Fomráiniligt, fomrátest, liÍBýtt, 

3, iBe. 

Forarrviii, kT., foriMfkia, gtiir, 

ToJrA. ,. ,. for>a, 9, 401. 
ForritiblAr, iniB); blAr, 3, 202.. 
FonAihár, RCfiihir, 3, 124. - 

Por.iö. forsji, 6, 386[ 6,3; ll, 
311. 407 

F«rt}aliga, fonjdlin, 6, 325. 
ForitoS, ronuú, 4, 316. 
Foritrejniis, ao. , «1*1 *■■ ctrftvnii. 

4, 49. 50i 7, 353. 

Forvcrk, tilp, dneiubr (til TÍDna)> 

I, 77) iorvAilitiU, tiplitÍU, 
3, 158. 

Forvindij, ■<>., uiidaii vindÍ, 6, 

186. 
Foniit, tr., ronuti, forttahu 7, 

25. 
FoTvitra, lo., iDJitg vitr, 6, 56. 

428. 
Forýjliit, j., iWPar^ 6,360 (.hr. 

hib ^ýtki: vtrúbela). 
FatiUljr, Kobabdkr, 2, 108. 
Fötrleif, fltburleifí, 10, 383. 
Frá, ito., mcS e-, frá ríkt maniw, 

5, 312 ( 9, 284. 
Frlfn!rb«naJir, ifbnuttin*lr, S, 

li4i 10, 192) fi^iSrbiinifcÍU, 
lo., 10, 173. 
Frainarlin, idr. fnniaría, a)Iánct, 

II, 360. t)injöe, 5, 236} lí, 
ISli 9, 336. 

Fnrafarían, >Bdabr, 10, 149. 
Fr.mrerb, ■bfcrS, 7, 296. 
FriiDrdr, indUt, 2, 164. 
FramElgni i. i. fran>|^ng., 8, 

Frami, k.. s) ^gO' ^' ^36. b) 
ira>tii, djurfiing. eíniut, í, 
S38; 6, 303. 

FnmkEmd, framkvcmd, 7, 280. 6, 235, 307 i 11, 320. 

6) rib, tilUga, 11, 42a 
FramleiiSia, ao., ÍnniTegia, l't 

430. 
FramUer, r<Ukli(r> H, 56. 
Framim ha£a, fremia (■brott), 

11,8. 
Fnmrekja, ,., framlecrja, 8, 277. 
PnTva, kv. bú, 10, 421. 
Prept, frepiab, 7, 106. 162. 
Frcka, kT.,fnl}a, ofúi mcbfrcko, 

rikt,itreDKÍlqta, 1,34; 11,99; 

mt. rrekar,Hránprkt<ifiu-,7,75. 
Ftekelfi (k«Dn4kB!nk>i|t,.ornuUb 

Agen), 10, 416; ■n,o,i,7.<iT,GoOgle 408 OnDA-HKISTH. Wr,-Vf. 

VtAr, 1«-, fpAarr, b, 294. um eini niikHÍ of; Íaaa v!tt 

Fr<lM, •., brclnn luul (tífiHM. bth, 4. 258. <. 

mn), 3, 123. FuUd*, kon>* tll laluir, 11, 2f9. 

Frebi, dbU, 10, 147. Fulbáb*, lo., fuUntbimi i eÍBo, 

FrcmÍ, 10.) a) ivl fretni-at, I>vi 8, 422. 

. »b cÍDi, A, 1, 64« 4, 80. t) Fnitntbi, h., luef^igt, imí|;, 4, 

jTt ficrai ekki fjrr, þá ^ii, 355.1 f- ^^t oirgt, tí tr, 4, 

11, 359; nk fren.i.er, itt ^ 298. 

fT»t, þunr, ekki fTrr, tn, 4, FtUltincr, L, hiálp, fnltlfdKÍ, 5, 

gli 6, 2li8i 7, 290. 196. 

Fríri, k., froW, íiaia|[, 4, 41. Funáfnf!, kv., fuiidr, 6, 271. 

272. Fumiit, funuit, funanit *. », 

FrcM, h. iDl., 'frtMr, 2, 72. fuudit o. .. fr., 8, 9. 19. 233. 

Frctu, B) W)U, 10, 392. »} Fur, fjrir, 10, 378. 

hM» T« 9f litk ní vi* fre.ui, FuHr, ffrir. 10, 378. 379. 

has) nant ekki teÍDn vib, 10, Furkveða, neita, 10, 382. 

41&. Furláte, *frakj>, 10, 379. 

Frc>tnn,.W., frutr, &, 169. Fnrleitinn, gæúnn, foT*Ídl, 4, 

(knrnuke: freitam.) 321. 

Fréttino, iporoll, 6, 299; 8, 15. Fumim t. ». fyrimhn, 2, 319. 

Frcmr •. i. frenr, fnmr, fsar, Furti*, k*., viti; cdil f.. nAt 

6, 4L vid, 8, 91. 

FrcfTtnn, fmnim, 9, 355. Furb*, *., vita -i; þat mnB íIIb 

Prtan, kr,, uppsiöfi cptirejör, f., Ítí mun viu i illt, vcra 

Frúkr, M Fri)tandi, 6, 362. Fnu, fýu, 10, 387. 

Fríia, )., pr^, 7,276) 9, 53&. FurtH. h., ifr vcfnaltar tejpina, 

Frilendi, k. int. , hnennD, gdlbir 8, 9ð. 

ktnir, 6, 1&7. 312; 6, 207. Tj\^ h., fjUd, 5, 293. 

Fn-We|ma r™ ciitum, friia f. e., Fjifát, Ílt.. Wgd. l'. 21*- 

9, 407, FtIrí., .., fjlVa, 5,63) 8,413. 

Frjikveld,rdstud.pkv81d, 7,159. F.lkt ■. a fjl)^ 8, 100. 244. 

Frjatia, (., fraUa, 8, 239. 333. Fytla, fullkomna, framkvBma, 10, 

371. 161 

Friitileikr, Brlxti, II, 422. Fjrílita, foriáta, fjrír«efa, 9, 

Friindtt, tSituda^ntdtt, 8, 35. 383. 410. 

FrjcUiitt, frii>f»fiit, 5, 159. Pjrirlátr, hirbulaui, II, 429. 

Froskr, k., ferfætt k.ikíndí, tem Pjrirmenn, formenn, aem i und- 

0iiU hrof^anm, 10, 38a in manni h.fa TCrib, 5, 347. 

FrnmtÍKn, farr^tr, 1, 258. Pjriirnm, nKiU nira fjTÍr fnm- 

FrKndh'ngar, fnendr, 4, 320: ' an Ijpti'n^, 2, 322. 329. 

Fr«AÍ, kv., a) kenning, 1, 271. Fyrlrlellinn ijá furleÍtinD. 

b) frdUeib-, •ðcur, 4, 1. 2i pTrÍrlutr, fortölr, 6, 146; 7, 

6, 354. 209. 

Prsíimcnn, frdjíir nienn, 4, 4. FjrírvánnaM, upp ffetut, 7, 116, 

Pahria, fjlffÍ'. 10, 386. FTrljilea, i-, fyrirkoma meb lys- 

PuÍSd, fyÍS. 10, 405. um, 8, 293.^ 

Pnll, fa.,ler fnUt drjkkiar, 1, Fjm.ka, fomeikja, aaldr, 4, 131. 

35. 280. Fjrri fntr, Iramfmr, 3, 133. 

Fnlllga, AdlkoraleH, 9, 257. Fjmm, áb, fjrr, 6, 65. 

FDUkaupa, ger. ^n, Mdfa «n- F^.t, kr., IjM. 2, 181. 254. 281 1 T,Google FK.-6e. ORDA-RBaiSTR. 11, 244) beÍiD* fýitir, fýmír, 

2, 238. 
Feegji, *., hrdnsai f.tir, 5, 91; 

f- TÖk, halda vökina! aubri, 8, 

416. 
FœliDSar, kv. mt., Iial sem eert 

cr til ab hrtBÍa cidd, II, 160. 
Fœliidlt lfBlliiiiu),'mtirr>lli]ýki, 

4. 2S4. ' 

F«ii, lo.. færri, 9, 45Z 
Farí, h. mt. J tera i fieriun nra, 

»e« Tkt um, 8, 135. 
FŒríTítr, fertírtlr, H, 374. 
Fmta, s. , o) Tœkka, i>rra hem, 

4, 255. í) futuit, ftekka, Yert« 

f»iTÍ, 1, 174. 
Fvtiíngi, k., Min «r lcddr, f, 

130. 
Föku, .., flýa, 6, 62. 
Ffir, kv.i brdfiDg, 7, 163. 
FSraa, förina, }.. ct. af rör, 1 1, 81. 

G'.adÍt 1. ■. padinn, 8, 413. 

Gagl, h., ffBntúnff, 4, 20%. 

Ga|;ii, ú|p-, 7, 361. . 

Gagndanr, 4 dkmq dagsr lyTÍr 
>ippiii|nib>nrdaa, 7, 217. 228. 
31« j B, ll3. 

Gagnmvli, in<HmKli, 10, 403. 

Ganaubarflokkr, motnfiínllokkr, 
8, 323. 

GifputaíllÍKr, gagniueir, 6, 219. 

Gajiwn', hai^, itringr, 8, &4. 

Gala (pl, gái, galat)) g. at nm 
eiuhTat, RiKUit til cini mA 
blAara orliDni, 11, 113. 

GaUr a. t. (pddr, 8, 413. 

Gakit, kr. ; heraip, 6, 134. 

Gallt, k. , galtr, nio, 4 , 67 } 6, 
161 165. 

Gammi, k., Finna b«r, 1, 6. 9i 
10, 379. 

Gánea , (. < g<>Der ckki af, |i*ti 
•mtir cVki *f, 7, 264, Ginntt 
í nnani, brj^Uit, albakut i (r*- 
(Sgn, 4, 4; 8, i. Hinn tiik at 
eánnit ftrir, hth ft^ ■( draea 
af honnro, 3, V25. " 

GíiukUi^ *■ *. KHI^'V"' ^> 409 

Gingr , k. , s) inD|>aimjnileyfi, 
II, 275. 347. 6)liara f^g af 
nnum, vcra l aíhaldi hiá cio- 
nm, 2, 54. 

GvlaDd, h., k<(r<jD>. iO. 149. 

GarpracDai, hTaaitmcnni, 3, 83. 

Garihtu, kaDiar, 6, 15. 16; 4, 
159. 

GaiSh.crra; kv., RtríÍ, 1, 272. 

G>5. kv.; o) ^i, 4, 202. ») 
Caman, II, 52. 

Gaungnrxri, {•angrœrí, 8, 400. 

Gcfa, >.; g.á, herba lig, 3,225* 
g. luðar, ncroaaUbar, 8, 400; 
éefa cinn upp, lU hcodinní af 
einani, 2, 225. 227 1 K- npp 
bom,. hœtta ab drekka, 6, 241; 
raér cr avi sefit, ji^ cr ivo 
n^r, Ij»dr, 4. 81; 9. 244. 
429 1 mcr erhnglcÍkiS, 5, 236. 

GegDÍnc, k>., hwnu tilhlýtíligt, 
cagnligt, rábligt eitlbTab er, 

Guga, «., reifca i öviiau, flítiga 
■f bandahöfi (bib dvíst ikDl), 
7, 262. 

Goi'er, fc., AtU, 7, 270) It, 
119. 

Geigrakot, geiguskot, Ö, 76. 202, 
kÍinDfke, 'þi ikolfb er dt í lopt- 
ili, ( övíiiu, ia |)Cii ati mila. 

Gdrr, k., itefiianer, 1, 177. 

GótU, k.. <ki1ia.uung. 4, 337. 

Geng 1. >. gcngr, 7, 361. 

GcDgi, b., fjlgd, 5, 28Z 293} 

Gera , i. ) boDam gerir ekki , b. 
tiá!!' ckki, 10, 173. 185) g. 
•tjrk, v-eiu, 9, 343; g. I«l, 
fara, 10,281: gerait fcrbar itnn- 
■r, fira lciSar linnar, 10, 279; 
g. ^jiitkiðrit, liigtekit, h«l>högg- 
vínn: ki6ia akicttt, lilguka, hála- 
höggra, 2,79; 1,258; 9,488. 
Gara eptir, 8, 103. ab. ^tir- 
Bcrb; g. Bptir intiir, rjdfa, 4, 
226 { g. til, kvetH glögt á, 9, 
331 { e. hji, dnga dnlr, i, 6, 
168. Sj« gjÖra. 

Gerfi, kT., btlBfngr, 5, 285. 

Gerríbilr, k., ^emna, 3, 209. T,Google 410 OHDA - RBOUTB. 

Gcilir, L ml , uaÍMtA kdiiKa, Glapiia, •., ibmuIuM: ^piuli *i SeTnuni 
46. l: 4, 106. llð. 120) 5, 61) 6, ^pnal! *oaa eÍHila, 4, 321. 
443; 7, 182. 201. ^l'Tffit ••*• «1^ >1. 122. 

Gct, h., gci>, áf^ikim, 6, 383. G\Aiaf, Ukiiw, 7, 100; ^bkÍDit, 

G«u, *., fá, -aUiit} «útí Mlr bkjait, 9, 455) eliLUea, liU., 

■liku^ cUi TeM ilikr, 7, 148. 7, 107. 

1 at, |^a1>, 4,110) 5,210. Gliu, ■., ^da, iboa, 9,301t 8, 

:„ 1- e— A 350i gi;„;, „m,, 8, 350. 

&l»eK>-, Klneei. 2, 136; 3. 148. 

Gejrt, fíOAr, 9, 498; 10, 75. 178. 1s7i 11, 370. 

Gtjaagr, k., ofii; Imt., 11,81. Glápo*, *. , úglEbjaii, 4, 153. 

G«t<tr í btfrdm, bTkk«uW om GW, k., jjtir, kuu á elae, varM 

Í6g«u,^. 99. ' úthpíi,. % 96. * 

G«b} Ki cídU* *<u gcS«, ráSa Glskt, glii)^ 7, 107. 

«kki (UlfarD ih-, 10, 207. RlöBr (a: clalr), rlaJSr, ð, 324^ 

GUdMkdLÍ, drTkkiuikáU, 8, 160. Gnadd, h., nutdr, 10, 342. 

Gildi, tb, di^kkjiutart, 6, 440. Goapi ^rir, vofa jRr, 10, 223. 

441. GDAitraD, gnfitran, 3, 168. 

63* ■. «. gi*l. 1. 151. Gdwt, k , itimabrak, 8, 263. 

GíiDi, op, 3, 94. Gnolla, *., þáia tdk at /;., þiáni 

Glal, k., a)fiTenFTraa G, 16; 8, for afe Teria krollkalt, 11, I3Ö, 

45j ab. forkr. i) nabr, *ettr Gnrlja (gaj^, gniidda}, aöldra, 

ab TcÍi, 1, 151. 6, 156. 

Giilar, kT. iDt , mom, ■enir A GBcpr, btukkaVertr, 3, 117. 

TtU, 4, 152. 272} 5,8; 9, GoöUra, ■kittkia, 3, 13. 

409( Kl^ir, ma, 9, 313. GóUt, gdir, 6, 365. 

G)alalann, !>., giaTalejti, 5, 168. GúUg orJS, ra|;aniiKU, 8, 23. 

Gja&lr, fianleitr gefin*, 7, 124. Gorask, biiait, 10, 414. 

Gjaflendingari k. mt., mum aem Gðaf;^it, kr. , fgiíbíýti, i^viÍjÍ, 

Rfinn er lcndra muuia rettr, 2, 225. 

8, 244. GaSi, k., TÍnitu, 11, 72. 
G)iflynd;, h., &Wti, 5, 188. Gdbleiki, eotleikr, eöbicmi, 3, 
Gj^d, b., ikalii, ö, 254. 286; 7, 118. 

Gjall ■. (. call, •£ <clla) eí*ll>, GiðuDemií, h., jrðiír draneiri 

9, 513. ruikvÍT meno, 8, 136. 
GjaUkeH, cWdkerí, fehírlir, 6, Gdðribr, heilraír, 4, 83. 

12. 98; 7, 267. Gdt>ræ», h., ^vilji, 2, 150. 

Gjalti, TCtbaatg., Rratt'af hmb- Grabiöni, kvitálijöni, 3, 123. 

*ÍD, oc kUupa 1 ptuiH-, 4, 56; Grilr, kv.niL, pallar, 7, 97. 

5, 162. Gramir (3; gnbir)^ gnkirmr i 
G}<difi, b., (tjáhli, 8. 106; gji^ hrcbi imni, 6, 215. 

lilum^ 8, 238. Grámunkr, fömmitnkr, 9, 377 f 

Giiiia, «.} ii)Jiat d^iir ekki, 10, 128. 

gaipiU' ékkí, 2, 326. 327. b) Gnntclr, ttdnelr, kampaidr, 2, 

g'öratf, lara, atla *er eittkTab, 270. 

. 140. Gra*ah' mjeV, áfe>n|tri m. af 

GicSrlMMn, bijnd)arfr, 5, 26á. *terkum grijium, 4, 168. 

G)6ri, kr., háttt', »tvcBÍa, 4, Gnnpr, kartir, illr, nimnu', iO^ 

110. 380, 385. 

Gjarri, kv., *. *. gerlt, 3, 94. Grivara, ikinnavu-a, 4, 200. 

D,o,i,7.<iT,Google ÍT'. fe..H*. OHDA-BEGISTB. 411 

GrslU, Knptra, 'vA^, 1, 24Í. ' <kBUii16«aaani), 5, 219} 8, 

Gnih, *já e»jf>. 358. 278) 11. 279. 

Grein, o) aOiagam*!, 5, 262. b) GuÍilR, k., indlegr teragaanalr, 

mMUit greía, maniuuDnnr, 8, 21, ■lirnarvotlr, 3, 33. 

Greln«TRat, li'klip til «uDdr- Gub*if)ar, kr. nit., andlegarteinf^- 

JiTkki), 10, 107. iri em r. nÍ áaa, halJa ein- 

GnKa lif iftt, jdu Urnat unn, um Dndlr ikin, 2,130j 4,34. 

&, 219. Gutireiiiiimafir, malr, á b*ðr}ani 

Grcppitin, ao., 3. 225, kanaika entia rutii liggr, 11, 272. 

freypiiiga, grimmilíj^. GnWfr, k., dýriAdia vefnabr 

Greppr, nm triUI, 10, 174.' (kaDD)keif orm»iUii}, 2, 254; 

Grnfa eiaani andir lik, bmgba 5, j07. 160.274. 280) 6, 52; 

•innm oadir lii; á púía, S, 11.385. GuÍTedar )k;kkia, 4, 

332; tnjtut niðr M, lúta, 27} irntivcrjaipell, 11, 2. 

pn&, 3, 127. Gvldr, nUtr, 2, 309} 5, 63; 6, 

n rir_ ._ gri„^ij-,, 6, 120; 11, 128. 

GjUn 1. «. kvBa, 6, 308. ' 

'crda), 2, 242. Gjltr, k*.; itjltar ivb. 6, 21& 

Gre^akapr, ble'iaiakapr, 2, 61. Gijn, k.; |^a ^t Hokkuni, Uta 

Grímleer, k., grímmlcikr, grimd, nokkub i Kr meckia, 9, 494. 

10. 380. GEela, *., Uibka, 11, 221. 
GtÍnunait. ■., eipait, 8, 240. G«Jin^>roi%, fa|(anuEli| 8, 23. 
Glipa á einn, gánga ab koilnm, GœrDa, ao. t ifS^i 6, 364. 

11, 362. Gnka, kr.; aKl^etú eía nauS- 
GtiUmna, viiURitt lúmukQa*, 1, injavönir, 7, 285-, 11, 8. 

254. GœSa, i.j e. nik-, anka, 2,280; 

GnDiMmr, trÍbMmr, 8, 234. ,.. ferti, braía, 2, 101; 5, 163. 

GHötflaa|F, b*., Eriotkast, 6, 156; 6iinnidr\kk)a , ^i latoa gunga 

8, 333. i drjk'kjiDtofnroEleiddnit, 8. 

GrnBDfnií, h., akkeiústTeisgr, 209} kallatt og leuidudfTkkÍnr. 

6, 310} 10, 68. 136. GilngumaDalÍea , ao. , btilmann- 

GmnotBlÍga, ao., dntDrliga, 6, %, 3, 209. 

Gi^ pottri "!, 232. xfilMntr, kv.mt., g!tt i ikipt- 

GrSn.vttr; bregta ^nnm, glolts, bortii, tXi lála arar leika i, 9, 

5, 220; öbra br» fjrir p-ao, 33. 

þai fi:ir Sferavfii cn letlab Var, Rábnjkaat, i. , tUera lie, 10, 200. 

■ B, 417. Hart, 1., <»)b™ka, 7,193. hn» 

GnllháUar, k. rot-, menn lem ininn he6r, jeg huf^ta, 2, 7o. 

hera gnllmeB á bálii tér, 7, b. il rii, taka i TÍt, 9, 490. 

123} 8, 330. b) h. beir, bcra hærra blni, 

Gnllhlait,h.} biirBUniid euUi lett, 5, 86. hafa rétlara míle&i, &, 

263; 4, 73. 90. h. beat, ^aheat, 11, 248. 

Gntlhtít, fehbtla, 10, 172. h- verr, ger. verr, 4, 316. 343. 

tiulUkMÍait, niUolÍDD, 3, 136. baíti onrr, kom oærri, fdr 

182. næm, 2, 272} 9, 357. 387. 

GtBrlir, grrtr; tTTrllr, 10, 4]5. c) om þenna mann hefir tlifiv 

GudejiF, h., eiuKÍangnt, 2,162. nm, tki|i^ itdrum. 4, 311. 

Gutrettligt, rElt, eptir gubi liigun btr haíiti þdri til tUegan, bér D,o,i,7.<iT,Google 413 . oiii^&-REai8Tn. H.. 

*arb h. orilwgr, 6, 278. d) H>lu, ti stm IieUr, 10, 396. 

Waodi, InÍDnb, net U^^A 7i Hamla, •., ine!ta, limlctta, 11, 

187. 226. 298. 

ÐaHialt, ao.) haðub, djilplcit, 1, Hamla,kT.; ^nga nnan ■' bSmlii, 

62. 63. jarnaii vit unii. Il, 98. hvar 

Hanu-Mar, b«rikíp, 8, 373. ivo ikal ■unárgrtma i ok J)^kkc 

narnat kafoa, incfc ]i., 3, 165. nwr, (cm Sífp'. mjne fnt lii 

Hari«t>ka, kv., luri>nbcl|^, 6, 96. ikoru, >f (elm ■cm til cr, at 

Hua ti lil C«>tii, koma ít til t^of;* "■'■' ' bðmlo om ii\a- 

tdu, f, 31. W baEM ■■' ■■ '■ ■ -■ > • Eir'"; r (k.imikearhamta, W 
, fot TÍS b) n akiptir at bðnhi, ei fcr donfko Hamaei), 

|mI Mm akjldi, 2, 61. Hamitoli, bamttaoa, dir, 6, 19a 

Hagf'tt, Iftið um haicbcit, 6, 103. IIimKlgi, kv., bárejiti, 3, 153. 

Ha^kejpí, h , pitl kaup, 5, 236. HaDa|>alan, kr. , ila|timark, iafn- 

Jlapa, >., bepnail, ð, 193. (ibat- ÐKrn biiSnm dttn og mibjaM- 

ait, KraAa.) morni, 6, 198. 

Hald, h., TÍi^iq;, met, 7, 112, Handfdtt, llSfaU, 3,-203. 

Haldá, 1. , b. á bdnmci, bdnatí : Haadfeita, ■. , itaðletla meÍ hand' 

b<ln*t á auí, 5, 41i 10, 119. aHlum, 6. 145. tnitofa, 10, 103. 

h. npp, h- i lopti, 10, 93. b. Handfeitr, \v. , handiöl, 8, 55. 

npp bofnm, b. tÍÍ, 1, 91. k. Handfjlb-, kv., handfjlIÍ, 5,67. 

npp b«ara, biðja, 11,271. Handgáof^a, kv. , a( gánga i hSad 

h. upp eÍÍHdum, inna af hendl, eíni, Tald eini, 4, 358', 5, 36. 

nald*, í, 81. h. ílU, haldait nandlin, h. , handlíni , band»- 

Bla i, il, 144. kluir, 8, 308; 3, 168. 

Baldiamr, lo., lem hcldr fait i, Hindrit, h^, bandali^ t bni, 8, 

*ÍU el Unat liu, 6, 440) 10, 376. 

179. Handvzita, >., vcn i headi kt, 

Biira, kr., kjnkTÍal, 4, 204. 2, 129. 

257i 8, 23. Hina, \., U um bin^, cr 

HilfUtr, lo., t.t. bitfikiptr, tvf- hunKdr, 5, 212. 

tkiptr, 2, 70. Hipatlr, háiæti, 6. 440. 

Hilfmtar *.*. harhnitar, 8,373. Hlr, lo.: hBSttu da^ar, mcitn 

HilfrýmÍ, hv., hilft mm t Mp, hilibisdanr, 10, 22. 

9, 33. ' HireiSn-, kv. mt, háitokkr (é» 

Hilfikiptr, to.. mel tveimr Utum, bilit mitli kcipann*), lO, 285; 

2, 70. b. kyrtill, hillr hrílr, 11, 101. 

bilfr raubr, 8, 221; 7, 13. Harpa, kv., bÖrputkiJ, Iifiipit- 

ikjkkia b.i raut ok bnin, 7, di.kr, 7, 19. 

34. Hirr, lo., gribBrbr, 7, 321. 

Hitrærit. aog >k bitfii, 8. 440. Hirvara ■.>. ^**r>, 10, 202. 

n*llkræmligr, lo., lem kemr ab Harta, ao., karta, mji(|; , 10,101. 

tialdi, notaligr, 6, 375. Harbrengi, kv., hrejiti, 5, 247. 

Hallmæl!, hv., imnU, 9, 394. Hari>indi, h.mt., barfci, 6, 42. 

Hallr, k , a) ttelnn. 3, 180. b) Haiilnkr, harJtr Leikr, harbtcikDÍ, 

batlaDdi, hrekka, 7, 81. 9, 449. 

Hatlr, lc, b. nndir cinn, inirinn HaTðrœtii, kv., harkrengi, 8, 44A. 

tíl YÍaittn TÍ1> ann. 7, 229. 233. HaTÍiiefna, harda((aiK:rna, 9, 376. 

HalUartiaiiHita, 1ö. Haí. Harbsteinn, bartr (brjni-) ttöna, 

HtiUbok, bMubiA, 9, 219. ll, 223. T,Google H>. -He. . ORDA-nF.ai<;TR. 413 

HarJfiaalon, fiutboliU, 8, 238. Hómdiu;, k., »á Mm altaf liýr- 
Harbjili, k., barUeDgr niV, 9, út Wma, 7, 121. 

4.16. Hcinifcra, hclmtúka, ixii, 8, 9. 
H^wii, h., hiteeU, 9, 253. 16. 332. 

HaiU T&ll, iDarka omatuataí (nieb BcimfTii > lo-i heimrúj, 4, 365. 

holiitiimsum), 1, 199. HcÍmi, k., búnd;, 8, 4t. 

HátlcÍDt, háitciiiátt, 9, 404. Heinilithiu, kamar, 3,200. 202. 

Hauarnubr, malbr m^ hatt, 6, HeirooUiea, ao., friáUIigai mcS 

320. . beimild, 1, 85. 

HaltaSr, lo> , i «ie kominn, 2, Heirootligr, hanJgeneinn , 7, 23. 

110. meablliidt>ar,. 3, 228. UGÍaoUga, ao., fHl>tiga> 3> l^^- 
Háttiinf;, kv., hEcilai b. cr, hætt 179. 

er *»>, 6, 206. HeimiW, f,fl.%, 2, 160. 

Haugilimg, þineábaugunumbjá Hcimtviit, kv. , Diriit, 2, 239. 

Tunibergi ■ Norcgi, 8, 246. HcÍmU, s., toga, ö, 149. 153. 

Haugaötd, baagiöld, nl ðld, ^ ' heimlait fram al aldri, vería 

dauðlr mena vom betgbir, 1, roikiun, 10, 196. 

34; 4, 3. HeimuU, bdmni, 6, 207. 

Haugraa-a, i., flnja i baug, 10, Heimvon, kv., vitikilDaar, 7, 108. 

212. Helt 1.1. heiti', heiiir, lofari.ll, 
HauRÍSr, hc;eSr; 10, 380. 28». 

Haukligr, (Barligr, 10, 383. Helttihtii, olgcrbarhdi, 8, 329. 

Haura, •. , bejra, 10, 389. Hdíni, hciSÍn ISnd, 10, 92. 

Háveirið, bávelrimi, 8, 247; 10, HelSna.t, >., verlba heitinn, 1«, 

150. 313. 

Havstamr, bacglítr, 10, 4lS. Hekla, kv., kápa loeb belli. 2i 
Havgþr, bejgftr, 10, 377. 70; 8, 106, 

HavrlTcegl, hvuTtveggi, 10, 406. Hdsiþondagr, nppilignlDgardagr, 
;. hejra, 10, 390. 9, 531. Havra .. .. 

HcfíU, k.. band eSa Ivkkja i HgU Hcll ..>. béll, 7, 81. 341. 
■ ■ • ■), 3, " ' " ' — ' lai'nka Jab, 3, 44] 6, Helpr, b}itpar,-|], 192. bélpi, 

11; 8, 83. atlh., bjilpali, 10, 368. 

Hcha sraul, ela g. , niata «!e i Hdití, ao., het.t til, allt of, 1, 

R.,2, 364. 77; 2, 53. 248. 255. 

Hefla, )., lak> hrot ilr segli npp Hcma, ao., beima, 6, 109. 

vií rtaa, 3, 43; 5, lOj 6, Heuda, i.^ {>at cr mik tekr h., 

381 i 9, 285. 502. >a& acm roér viikcmr, 6, 370. 

Hegat, ao., luDgab, 7, 163. 135, hvurja ikvlilu "þi bennti til, 

Hegatkvona, btngaikoma, 5, 291. bvur ikvida belín vktÍ i, 8; 

Hdfepi. .. hefir" 10, 395. 39a 238. 

Hdlan, kv., iBknlng, 5, 217. HenliUgr, lo-, gagnllgr, 5, 346. 

Hdlhugi, k., einlægr, fatsUui HorliÖtnrr, k., Cugíar Ilt , eitt- 

. mabr, 5, 32. hdlhuga ráS, cin- bvnrt dráS , ~>em kcmr jlir 

laeg, faialau) hreytni, 7, 319. maDD , aem eltr cr af tinnnm, 

Hdtlaráb, beill Tih, gott rii, 2, .vo a& hann aDiuShvnrt kemit 

208 i 4, 159) 9, 246. 262. ckki undaa bcim, cSa genn 

Hdttabr, trjlltr, töfiqbr, 6, 110. ö.jilfr^dt 1 hendr |>dni , 8, 

Hdirát .... facitlar*b, 2, 42. ' 170. 

Hdma, b.> hcimlli, 6, 109i 1, Hcrtítr t. *. her&rr, berrEer, 5, 

274. 148. D,g,i,7?<iT,Google 414 onDA - HEGISTB; B«.-m 

HarttDMiMÍF, (orpuar, iBiácuÍ, Htngil, hcr, 4, 289. 

5, 121. Hlna, rm.; 1>;di>í bctrt, c mt, 
Hcrk1iihU,h*rBiBn>bIu\kaftarli' hhuia betri , 5, 196; höia 

klukb)i, leoi hríiiet cr > vo- ramlie'utn, Ii. nit., hún runW- 

v.Ui'p>m ttTrftl, 9, 369. fila urtu, 10, 167. 17Z 

539. HinoÍK , ao. , á hiniiRi MaSBmii, 

Hcnlnfpl, Vi liaMnucúihniii, 6,340. 

6, 53. Hkiiíg, MK , hinD vegi híucgÍBn, 
HarUnd, UnJ , icm bcrjot er, 7, 46. 

6, 3B. Hirbr, dhnltr, II, 323. 

HvUndi, L, •.«. mSrimdi, 7, Hituhdi i.i. bekahiif, 3, 211. 

114. HitnkBtill, Mkotill, 3, 211. 

HerlLrr, lo., lunDaBnlM', 2, Hjálnir, k., 1 } komhjallr, 4, 75. 

135} 7, 69. 256. 2) h«jtakkr, 7, 296. 

HermiBp, ao., i héfty 2, 279. Hiihni^tirS, i akUdi, 7, 323. 

Herr, k., Unairtilk, 6, 441. Hilmunvölr, k., MÝnMTtÍf, 1, 

Henkipr, hem.lr, 10, 198; 212} 7, 47. 

herikaparrcní , heniabirreiÍE- H)ilinvi>lr >. t. hjiliiLitn*ölT, 1, 

fnr;, 6, 344. 212. 

Herdijoldr, ftfntankioldr } her* Hjálpa (help, halp, bolp og bjatp, 

h. möti, Sm^ dTrib á liBBdr, hdlpít), ■- 1. hiálpa, -ati, -aft, 

5, 269. 8, 306. 329j 9,288) II, 192. 

Herur, h., leadr malr, ddmari Hjátpamaiiri lá lem gctr tKM 

OK UBdvaraarmabr, 1, 299. lilnhjálpar, 7, 33. 

Herjt, ao , höiCu^ip, 1, 71. Hiait, b., knappr á sTcrSl, hUnn 

Bertdkinn, hcrtekmn, 10, 391. i .terbikapti, 1, 17. 

Herríf;!, h. , hernabr, 8, 300. Bjartaliga , ao, , hiartanlijra , 3« 

Berrirfci, h., bmerk, 8, 432{ 168. 169. 

6, 340. Hiiitaða, kv., iWit, 3, 190. 
Berða, kr., harka, rrimd, 6, 38) njolp, kv., hjilp, 10, 397. 404. 

10, 406. 2) harUéÍDci, 11, Hjnka , »., fajnkra, 2, 59; 11, 

217. 291. 

Beríadrcin^, k. mt.} högg i Hjiikdilr, k. , drjkkjaitob, 9, 453. 

• <^-* ", 404. HUt, h., bilnúier á Unbnm, 2, 

-, aBnDonr, 11, 442. 70. 

br, hcTbabrdtr, 7, 291. HUJta, «., drepa, rjrírkomi, 1, 

Herbr, k*., *. *. beib <2), 11, 10. 

151. HUnpatt, hUupa, 5, 145; 9, 248. 

Ha«t|plii|[r, jám nndir hut, 9, 55. HUnpdÍr, lo., tcu apaait diia 

HeitTÖrbr, libandi varjtmenn, 10, og dðr maSr, - 

168. Hlaupitigr, k. r fldtUTcer, 6, 148. 

HeTTÍ, hcTÍ, fet. ■£%«;, 10,22. Hldfr, L, bala, flaSiraali, 4, 

Bi^, heibinn, 10, 38i. 345. 

HiiiukanangT, hiniBak., 10, 10. Hltt, kv., hti fem er n»nli(^ 

Hifnatkr, himne«kr, 10, 392. 4. 250j 7, 237; 11, 22. 

Binl, ao., o) hÍDnl, 1, 189) Hli'U (-ti| -^, -tt), liu •crna)^, 

8, 250. b) hér, 4, 18. 9, 318; 11, 253t 1>. dnum. 

Hilmr, k., ibnr, 10, 280. 261. at ciau. tnia dnmn rjrir du, 

316. 9, 262) 11, 157; haia, bniLa: 

Hindrrítai, kv. , liiatnl, 3, 1$$. lar ini eici lídn. lili YÍb bUta, 

169 i 4, 247. ■ V,-Á7. T,Googlc ED. . Br. onÐA - BEaiarit. 415 

mSb, h., hnU, Ue, 7,289t 10, BDJdSk Omp, huiti, hncAit) 

346. 1. 1. hadb*. bnoSaU, 11, 133. 

ni}(ipút, Uji»f 5, 14ð. HnKliljríi, h. mt., hnýliljTbi, 4, - 

HljöU>úkap ■. •. IjdUúihnp, 9, 334. 

27a Hnðgp-, h.j jtrirt hSftp 6j 350: 

HlÍOtiMiar, la. , tá Mm helu' hlidtt BnHrr, k. , i. *. tniter, 6, 377. 

nm úg. i, 338. HóFatilb'iig, mclalhiir, 3, 45. 

Blour, k. mt., turragrípir, 11, HóerKri, kv., h(t|(ner%, 1, 370. 

128; >l>r. hlutr. HoUnÍb-, lo., hulrálte', 9, 262. 

Hlotr, k.} q) >Ig> Unt eini, Holp, hjilptti, 9, 288. 

(luida 1 tpartim eina, 8, 392; Hor (hðr), lo.; hár, 10, 4úa 

11, 72. b) i\i hlour. HorfioheilU, heill>W«U, 7, 272. 

W.j lá iKiD rnndr Homiingr, k., n] lem iitlr cr 

itherráiigs, 5, 13á. hii> hiAr lit nndui, 1, 22i, 

Hhit», «., hlýla, 10, 1187. ft) tá um muiir, 11, 7. 

Hlnl»eildl, bln|i*ciildi, kv., i. s. HiMr ■- 1. ditr. 9, 311. 

lýUkjldi, 10, 398. 399. Hotíþ (bótiþ), hátA, 10, 393. 

Ht/, h., hlýíndi, virmi, 6, 251. Hrftretaa «. ■. hntrelnk, 11, 36. 

BljtH* fviír einnm , uU máU 6& 78. 122. 

eint, 8, 239. Hnk, hnkii (af hrttkia), 8, 240. 

Hlypr, hleypr, 7, 157. Brapa, >., «>flýM, &,43i ■tem, 

Hlýr, h., kianiiner, 4, 277f 8, 7, 123. fr) flýla lár, 1, »13; 

¥Í2. ^ 3, 45. ' 

HUBin, h,, ■thlnvi, nuBkan, 6, Rrn>atr,k., flýtir: afh.: i Býtír, 

151. ^ 9r377. ' ' ^' 

HIC)piB>ll,hlu!orJSr, hlKÍmaUp: Hrata, i., n) nu, 1,295. b} 

gamuiMmr, 9, 241. 249. rau, hran, 6, 66, a) bopa 

HlKr, hln, hlKll, lo., hlýr, v(TiDr, nndan, 2, 75. 

2, 228. H^g' ^< •tormr, 7, 19&. 

HlæU(K,-ba.-tt), hUta, 5,305. HreiTa amb, taU um, 11> 90. 

HlEKmilucr •■ i. blBfimill, 9, HreinbiallM, h. . hreindýraiUnn, 

241. * 5, 82. 83. '' 

Blðjpr, bUjpr, 11, 133. flreinlAimaSr, miiukr, 10, 408.' 

Bnijur a. *. hnSggr, ipar á fr, BrcinMaka, In/, hreindýnhclgr, 

BnaUr.'k.. bnaVkÍ, 3, llö. HreWa, i., rjiira, 6, 105. 

Hnáleikr, knildkr, 6, 303. Hrej>;, b., arti, 6, 425] 7, 227. 

BneflaB, h., cinhTonkonar tafl, kv. mL, hrejur, &, 70v 

6, 39. Hrejtúpeld;, JiejtJipjald, Z, 227. 

BaeftaBi, uflalbneruBi, 2,271. BnngrS meb brfagum, npp >t 

Bae»r, k., h(Í», 6, 350.405. hringcm: g)Ömmtin, 7,212} 

Bae^^, 1., hntiffli, 10, 110. 10, 389. 

Bneiu, >., hnckkj*, gen rskan, Bripf, h., rin, il, 252. 

4, 5& Brjf, h. mt., httamniiir, 7, 31. 

Hnetr, kv. mt., af hnot, njt, 5, 68. 

175. Hrokalr, fnUr, 7, 96. 

Bnejkfiio hneiaa, 4, 243. Hn^, h., nA, lútmali, hAu^e^ HMjkja, •., hoekkja, 4, 66. orb, 3, 154; 6, 193) hn^ 

HnlU (hnft, hneít)) harhn'' - '■ ' "* 

Í*T varb litthvab fjrír, i HnlU (hnft, hneit)) harhDeitríb, jrli^ aanga, 3, 154. 
' • ■ bíjrír, 3, 73. "' •■ ■ D,o,i,7.<iT,Google 416 OKHA-HEOISTR, Hr^-On 

Hrottt, b., Unn m ciUDlut Hvtklu i. *. biatki, hnð b«tM 

iMtr. 2, 16Í. «n., 10, 395. 

Hninttr, hniniT, 7. 13. Htu^am, lánKt « bBrla, 4,337; 

Hniromr, hnum, *c!ll, 7, 9, 12. htiriDcirí, Öllu iDelri, 10,106. 

Hrafibeiid*, k«., kvK5i, an inc& Hvarr, ubvarf; gera tér cinn U 

hrrnbaiiðain bKtti (Liltulin), hvarfi, balda *cr ti) ebi, 4, 292. 

6, 33. Hvarfa (-aba, ^t), dvel}a<t bcr 
Hrruclaikr, hrT|A, 10, 163. o|; bvar, 10, 412. 

Hr«, h., a) valr, 3, 200. fr) Bvirfu, bvurfu (aT hvtrfa), 10, 

■láphrc, •kipifl.k, B, 259. 171. 

HrlEtní, kv., br(i>{{;ínii, 2, 267. Hvirigr, hvDmgr; hvirgan fjrir 

HrKÍinn, lo., bi«S>lu|; jani , 6, bvirigan, 11, 113. 

laS. H>irk!, hvuru^ (b. af bvarrgi), 

Hunn, kv. , hngiBB, uinhapnn, 1> 6^ 

11, 238. Uvirrgi, hvnru{>r; k.fi.ethvim' 

HurarUtr , lo. , blitr i lilimittí, icui rvrir hvamsi , bvnracan, 

5, 238; 7, 321. 4, 225. 

HnealUir, lo., hBf>hiti', 9, 246. Hvari, ■<>., hvar leni, 7, 21, 

Hiif;aUt|;>, ■■> , djarSíga, 6, 141. HvariUf>i, ao., *• i. hveriací, 

Hii)pti*aiDr, lo. , hBj^lr, 8, 447. bvur*u lem , hvnmin *cm , 8, 

Hujtbort, b., hner, áiSríiáe, 7, 59. 

143. Hvartki, $o. , hvurki, 9, 286. 412. 

HnMöSr, «iI)M)jaír, 2, 94; 4, Hvarvitii., ao., a) í öllnro blut. 

111; ö, 240. uiD,2,269.fr)albut«r, 1,230. 

Ha(;(^ii, h. , i^olivilji, &, 326. Hvasi, lo., a) hrauitr, tnarpr, !•, 

Hu4;kBin!l%i,hu|^Ítj*aiiil,7,22:5. 137. M hvatt, a.«. { ekhi 

Hnekmnr, a) ^ndinn, hiunit*- hva*t: ekki ■ImÍBDÍlín, ekki 

nmr, 6, 205. 217; í, 103. vel, 6. 204. 

l) mimilitKÍr, 6, 263. Hvat, h. fn., hv*B: bvat rájti, 

HuemannlÍg*, ■(■., hrejitiligi, 7, hvaða rtb, 9, 349; f. bve, bvi. 

164. Hiatabuti, k , tkotikr oc ■kjiitr 

Hup!, hugijukr, 8, 18. drenj^, 4, 266. 

Hn|;», kv.. ilhugi, ■Ivara, 6, 280. Hvatki, a) hvaft helii, 7, 347l 

Hnglarm^ðr , li •em mamni er 11.1 32. ft) (érhvali, bvah bIu, 

aat um , istmatr, vínr eÍa 11, 103. 

vandahundmn, 6, 103. 231; HvatUtr, flj'iTr, 9, 489. 

9, 625. Bv^tui, bvaSþi, 11, 118; 7,21. 

Baliaahjálmr, hnliS^Íilmr: tSfr' Hv^ttil, hvab |iii, 11, 20. 

ar, ab een líe daýníiinn eða Hvalvetaa, ru., irrbvurlílntr, «rr- 

■tra, 2, 141i 3, 184. hvai, 4, 259; f., bviTema, 

Hulpn, hjilpniu, 9, 382. bvurium hlut,' 6, 2H3. 343} 7, 

HuDcr. k., hunfiT, 2, 223 148; 11, 61. 106. 1564 e., 

Hdnkaitali, k., vigtnm á lUpum, hvenvetoa, allra hlula, 11,104. 

7, 256. 262. Hvatvl.;, kv. , framhtejpoi, 6, Sl 
Hurmavt>o, hiJrmuSn, 10, 415. 7. 124) 11, 19a hvatvii*, lo., 
HutbUnmgr, bdihúuabr, 6, 315. 5, 144) 11, 12. 75. 
hiitfastir.roenn, hiltbitciLdr, 6, 13. Hvatvitna *, t. bvatrelDa, 4, 167. 
Hiitholfr i-t. bjuhoUr,. 9, 4&3. BvaSanrelk, ao., ilr öllum áttnai. 
Hútkjtia, kv., kofi, 5, 95. alUuW, 2, 180; 1, i36) 8,68. 
Bi^rat, h., nlm, 6, 316. ' flve *.*. hyi (taf bnt), hvwju, 
Bvak, favikabi, bopatii, 10, 383. 5, SBÖ. D,o,i,7.<iT;Google BT.-Pa. ORDA - KEaiSTB. 417 

HTeci, M., kvuTta, 11, 76} 7, Hrntjandi, kr., hTnniidi, 4, 13?. 

214; 10, »92. 396. HVrdi»r, k., ,i \«u «r mth 
Ht.1. k., hjtíl, 1, 104. homDii, 4, 1246. 247. 

RierEi, i., imU ■«-, fira{ b. til Heefíndi, b. mt,, btff, btefi, 6, 

cini, kTátja CÍDB, 7, 224; 121. 

liTerfaadi, <ein $aýtx i hiing, HiníngT, k., hEErnktll, 6, 104. 

1, 104; kocfinn, farinn bort, Hœu i., hota, 7, 260; 10, 316. 
9, 401. H«n!cr, biettiiWr, 9, 390. 

HverfmKr i. i. brirllhigr, 5, 319. H«tu, *., hdti, 9, 18, 

HTenri, fn., hTur, MrhvuT, 4, Htettíiie, kT., RœtU, báiki, 6, 

237; 10,323; 11,152; 9,266. 431. 

Hfcrisr, fB., a) fa*in- heltt, 4, H«fia afrefli, tkki «rmíkifc Dfrefli, 

259. b) hTnr, íérhTiir, 4, 147. 7, 117. ^ 

H*erT, fn., hTurt IhTeriii: *l1uf, H&fn, k>., fet, Tfli4i»r>i, 9, 26. 

meiriig iDeÍr, 6,379; 11, 441. Hiifuli; Uni>(opt>r: lc^ait)eis! 
HTcrini^ *. t. hTarNigí, 6, &9. ferli ondir bÍífuS, afnehiut •klQ 

H*ervclDi' rrrÍT hvatvetne, hTCtT., fei«iii«, 9, 227. 

*Ut, 9, ^7. Bðft>(kip, (ktp meb dreWhöfSi, 

BTcivcina >. >. hTatTCtnt, »\U, 6, - 3, 105. 137. 

2£3i fTTÍr h., fjHr alla muiii, Haniíii>>kajn-, vald, 1, 281. 

3, 161; fur fa. framm, nm- Höfgi, k, , Jiiln|r!, 5, 1&7. 

frem >tlt, 6, 17Z nSfuer, Þungr, 10, 203. 

Hvetvitna i. ■. faTctYCtna, allt, 6, HSiiiBbcada, kT. , ityrkr, aÍMot, 

381. 406; 7. 125. atjrktariualr, 4, 79} 7, 362. 

BtÍ, a) hTnrju (f. af hTit), 2, HUfebhurtr, itTrkr, afli, vald, tO. 

193. 6) af hvurja? favarfYrÍr? 170. 

2, 197. Hiifnicsfa, merta cKra, 5, 2011 
Hvilier, hTfhkr. 10. 197. 10, 185. 215. 

Hvir^i^, hrjner; 1 hT., í hríiTc, HSfuSráS, beua rdb, 8, 436) 9, 

6, 279i dr«kka h., dr. .iij- 240. 

■nd! 1 hr., 4, 148; hvirTiDgi- H5rul>nllif;iafi, KÍitÍ ratg}aFk, 9, 

drrkkjur, i^ldi, bvar luenn 293. 

héÍda livör Sbrnm heimba& til HiÍfDbkðmm, me)ta tkðmm, ð, 

(kiftiai bvirfinKibnelr: fi«!)»- 263. 

hátlar cildiibnelr} hvirfiDgt' H(>rnt>imiSr,fnT|[inMraaSr, 8,297. 

klukka: k. cr ^ hrÍDgbu til HUfutvÍnT, b»t) vmr, 9, 293. 

gildi., 6, 440. 30S. 451. 

Bvitikriitri avo kílllu3u heilnir HiifuÍTÖi^, k-, nmtn vaTÍmcnii, 

mcan Kriit af hvltum •kiraar. 4, 26} 7, 203. 

ktotwm cnoa kriilnD, 1, 296; ElakulskiiaST, lo., mdb epphia 

. 2, 83; 5, 52. 67. 303. aktí, 9, 512. 

HvlUvitiÍT, kv. mt, bvittkÍKti, er Hltkundlt, mibivetnraótt, 1, 32. 

nýikiTW klBdiast, 1, 230; 2, Höldr, k , tít>al>b<indi } hiildirettr, 

89. 153; kirkjt 1 Kv.: nýTigb 1, 195. 

kirkia, 2, 267. Höltii t. i. hebii, alltof, 2, 185; 

HTitidacr, hvJUiimnndagr, 10, 11, 327. 

63 f hTÍudanr, hvltataDHDTÍk*, BSnd( aDnari Undi, i snnan itat, 

8, 373; 11, 339. 9, 298f cptir h. BiU, eins o« 

Hyhýlabittr, bdikapr, 2, 267. B., 11,111) bönd (nll mamM, 

VotLKUumk SHavK. 12. Bivdi. D d T,Google 418 ORÐA > KEGUTE. BS. - J». 

hdphM, 2, 803; 5, 138} S, ttrratanKtí. lo., Met^, y»- 

3Ö& , llp-, 6, 414) 7, 63. 

HÖrnr, Lint, bldtboTBtr, hlato- l^nittlier, lo., «m lil í^nMa 

>r iC njöti, 1, m 2&ð{ 2, hvjrír, 6, 226. 

41) 5, 239. IS, rD..niu, þib, 7, 116. 

HSnmd, k*., Iiðnindu-lítr, bðr- IbrÍ, lo^, ianri, 9, 21. 

nBdilitr, bolddiir, b, 347. Ihu >. i. idufi 6. íiu) iiibl, lOda 

HaiTMl. *•, þJMDUt, 8, 189. júliíí ilíui Norenibri* , 13da 
fioicmlw) ibr. ídm*. 

Irftu; 6. idiu Júlii, eda ídbf) V 

Mtooa idtu Uattii, 8d> m>r>, •>', >■, jita, 1, 281) 2, 239; 

■já iivs. 9, 378. 445. 44a 

Jeodr, lo., iciD Snd er í, ni«t Jifiuit Diínini vili mgn, }afaji(a 

Hfi, íl, 145. dnnm, 8, 306. 
Ifl, (., cfa, 1, 283: 3, 49. i(i,' Jarmbarmatir, in^IniiiiieBinib(> 

k., «6, 3, 8. 9, 327. 

Ifrt, bí, 8, 4a 60| U, 16.24. J.fnkommn, j.fn, 1, 220} jrfo- 

57. boribn, 8, 20. 

frur, ita., fjHr, 4, 137. JafnUngd, ki., una mund (inn- 

IcÍarD,l<,., ebnii icrki Je , um- ali ar) 4, 202; 5, 214} Íl, 

*ý>lu.an>r, 3, 205. 397; anu» da{;at }., 1, 119. 

nuwao, bufttuD, Ktlim, 8, 356. JatvmKli, b.', jafnatárkostr, 6, 

jkomi, k-, *k<>g>rðýr, 4, 2Ö0. 206. 

lloidr, lo., (i Hm bcfir feturilb JafoNBÍi, h., *ambaUiin niiahicr, 

vald ilir Undi, 5, 159. 6, 59. 

Illbrðgl, b.rat., iUvÍrki, 4, 379. Jafnt, ao., ntt, clumiit, 11, 15} 

Illíiilt, ky., ÍUika, 10, 399. dni, il, 57. 

IUbikDÍ, kv., Íll mcbfeil, 8, 41. JafbTKgja, *., jafnMt Tit, 3, 120l 

Im, b., kim, laurpiD, 2, 261. Jaga á *6mu *8k, ttA\A ávalt 

Inna eibstaf, lUfa cib, 6, 53. **>aa mál, 7, 142. 

Innilali, h. , hd^'R, 7, 277. JakobimcMa, 25t* Jdf. 

Inndœll, lo., hKgr, aabveldr, 3, Jamkomit, jsfnt, 3, 76. 

161; 8, 186. Jirbbui, k. ) lem býr i jarlba os 

Inni, b., húi, MhfÚ, 6, 108. hiii«um, 3, 119. 

InniUgr, fagr, 10, 207, Jarblijjr, jarílneikr, 2, 283. 

ÍDDitr (aanar* hiimilr). •ilialtr, 6, JimaeánDr, meib*l ariániiim, 11. 

388» 7, 1491 28& 

Inujlfi, Íanjfl^ 9, 467. Jimatlabr, janufiÍT, 5, 148. 

Jrí, k., kvu, 9, 278. Jiraaðr, a) ictU i jáfn, fíðtnbr, 

fu, >., Ie»ja (umíi), 9, 400. 11, 445. b) TOpDabr, briniatir. 

iMmt, ao.r**mii>, 11, 4) Ma». 11, 365. ^ 

flejtt, 11, 26. 73. Jimrckendr, kv. mU, jirafeatar, 

luHr, lagbr meb li, 9, 386. jimhlekkír, $, 168; 7, 183( 

I*möl, iOaoi, fmjkki, 7, 18) 11, 322. 

1 1, 365. Jimvailr, iámhiina, 6, 145. 

It avt, 11, 132 (*ýiiiit inerkji: Jartun, kv., naniadamcrkí, I, 

Í^ ali ntr). 21; ■ubfcua, 8, 197) krasu- 

uU, kv.« tiluU, tilk>U, 6, 103. nrk, 11, 38. 

Mríi|;a, ao. , Brýíilin ) i. biiinn, Jartein «. *. íarlefm, 5, 102, 139. 

pntbbiiinn, í, 194) 11, 85. 143. ' •» -• 

D,o,i,7.<iT,Goo(íle J«.-KI. OKDA-HBQISTR. 419 

^aiu,!., «»cHq«,I>ýbi,1],12. Edp*, k<r., fi.biUita, 7, 21. 

Jáuri, k., Mni )ilu, I, 275. Eeudr, lúuæll, 3, 176) flln 
Játú, icm játar, 10, 379. kcndr, óvuii«n, 9, 293. 

Játu, •., jáu, 3, 72. 115, 167. Ecmuii vib, kamianTÍt, 5, 258. 
Jer, (n.n>t., |>«r, 11, 123. 264. 

Jduraka, tBkmiOtt fTrir Jiiii*- Keniisl, h.rat., dbnrtr, 4, 234, 

mcMu. 380. 

Jara, Í«rD, 10, 383. Kerbat, ba1> 1 kcri, tO, 147. 

JdUin- iTcin*, búúnn, eTailÍKr, Keija, k., ipjiit, 1, 43. 

10, 214. KeiUr, k. mt, katiu, 5, 21} 8, 
JiÍRifni, jdmrnl, 9, 308. ■ 250. 

JitB^nt, Ídmfni, 6, &9. 132} 9, Kefrí, s., kaoi, 1, 302| 10, 84; 

292. 411 kejniu, koiiui, 9, 338. 412} 

Jiin^hern, júakr, 6, 51. 10, 98. 

JdDkfrú, jdmrnl, 10, 85. Kihise, ky.. ikaiit, 4, 300) 7, 
JiiiikbeiT. 1. a. jilnKheiTa, 9, 269- 20B. 33ð ; 6, 325 ) 1 1. S46. ' 

JuokKH, júakr, 9, 462. Kimbli, >., hUt>, 6, 20. 

Jiipr, k., hÍDpr, ili^pr. 10, 415. Kippa, ■., ikjdtitt, 8, 145. 
Kirjal, lígnmuiif^, 8, 227. 

KKirít-elciion, drattinn, mitkoiift 
■fiTDdr, lo., (i 100 kann A ^úi upphaf ■ táhni, 7, 297. 

lYuai 1 kaS, 7, laO. Kimoaikr, mjólknraikr, 8, 350} 
KaL, ..■. k.leadaal 9. LaL Jún., 11, 272. 

24. Uaí. Kiálki, k., iIbIií, 6, 163. 

Ealekkr, kaleikr, 7, 198. K arr, h. , hrí.nianr, 6, 39; 6, 
Kaleadai} 4da kalendai Aosaiti, 334; kjamkd)^, 7,68; 8,414, 

29di Juliíi 3Iija k. Alaji, 29da Ejöll, k. , liiiS kanptkip, 10, 30. 

ApríL KjSr, b., val, kominx, 6, 304. 

Kallilaiui, áknrnkui, 9, 409. Kjiirí, kiú>, valdi, 1, 202} 6, 
Kallnrlh;, ■pott, 6, 194. 346^ 7, 96t kjörian, kaiinn! 

KaU, h., n) ^rábeAai, 2, 268) b>f> kjBni. koili. hifaalkeplir 

6, 371. b) .pott, 5, 231. vitd >iDDÍ, 6, 137. 

Kanokar, k. mt., andlegrarttétUr ^Hrr, h., bn'««nar. 7, 123} 
, dtímheTTar, 9, 532. k., 7, 123mi*i>.sr.4) 8,414. 

' "Eu (y«, Ud 

187. 168. 

ari, 9, EUndaUni, d^reittr, Ð, 409. 

326, Klandr, b,, 4Uitni, ofidkn, 6, , 
Karfafdtr, valltr fdtr, 4, 169. 211. 

KarR, berikip, 9, 408. KUnitri, L, kltnitr, 9, 532. 

Karíiifi, ao.. i karllegft, 1, 220. Kle, k., kljáiulon ) me« gr. 
Kamiar, k. mt., bad!l|iÖk, 4, 49. klcliui, mt , kljír, 11, 49. 

Kai>, h., kai.Í. 2, 164; 8, 421. KUf, kv., kleif, kUf, 9, 368. 

Kasta óui, H^a i dibliiiu, 9, KUii, lo., Ucrtr, UDBUBltT, 10,39. 

"'" Klepp*Tne.t klcppjune., kteppu- Eattr, kíittr, 6, 390. 
nc., 


ri^^sri^: 


11 


"8,. 


Kanpa, >., mikit kaupiit i. 


núkiS 


217. 


lUodr dl. 7, 116. 
Klerkr. 


'. k.. 


iBitr miAr, 


8» 


396, 


KeflÍTÍilr, k., b>refli, 7, 193. 


lí. 


298. 
Kci.eri. kcbarí, 7, 83. 94. 


Uú, 
,5,22. 


10, 


39. 


Dd2 D,o,i,7.<iT,Google 4;ðO OUA • BBainS. KL .Kb. 

Kldx (U>r, kMf, klilii), Uitn,8, KnitfnBi;, k., kMtMfiM, J,260f 

75. 401. 406i 9, 225. 3, 16&. 

KhnÍDgr, imnrb ksk>, 8, 413. Koillauit, hif^ttoHaiut, 5, 14. 

KkMit, •., btTfutfDabklbni, 5, 13. Kottr, k.; þat er ttl koMar, ^ð 

KloR, k., hurbarklori, 3, 74. 12d. er bötÍD, |»í er okkr lil máU 

Klumba, kjlTi, 4, 240. bóu. ■fiökunar, II, 139; Wa 

KlUarr, biitíll, í)jniir, 5, ]a9. iniúH koali, meiri liluBa, ð, 87. 

Kl«ki, L, ■) Atinm, 7, 269. KoSoit, kváSu<i, 8, 71; It, 107. 

, fr) niSiiixr, 5, 204. Enll, kr*Ga (aTkrefja), 11,223. 

KlvkiamciiB, BAfugar, lá, 270. Kraka, «. , dnwl mc( botní 

Klskitori, ttorb, 5, 136. (nm ■kkeri), 10, 135. 

KlBkiiikipr, ik6nim, II, 270. Krakar, k.mb, lUnru', 8, 148. 

KltSkk. itTét (.f klakkva, t-riu), 177. 2». 373. 426. 436; ab. 

8, 236; 10, 109. atik. 

Klöpp, \j., botl et« TiSI, 7, 68. KraiDmr, lo., kramrt drctf 

KtSpunici, klSppameiii.*. Ucpp- krðmmn, ]i«fi var krapahnS, ' 

' ame>, 8, 217. bhvtmKikarald, 6, 196. 

Knap!, k., bjoauitaiveÍDn , 4, KráDb, lo.; krinkt lelr, illTÍðri. 

165. 167) 7, 166. B, 52. 

Knapnhölti, k., lltiti böfal, 6, Krippanim, i <ktpi, nuta nim 

.183. f;rÍr rramaD f^rirróni , •■uaS 

KnaiTskip, kaopfar, 6, 305. riim fri Ijpti'n^, 2, 320. 

KDnkíDK, tuik, gleni (?), 3, 144. EnptÍ, k., kraptr, 10, 316; II, 

KacKtDiDitr, k. , li lem er tekinn 14. 

t>I upplöituri, 1, 85. Krelja djrl, kcetja djra, 8, 332. 

Knia iDil, taU leÍDgi um eittliTati, Kreni)aat, lif^fga veikr, 8, 443. 

11, 48. Kreppinr, kv., krcppa, JnanDg, 

Kníom, kDJám, {. mt, af kné, 4, 147. 

8, 7. Kiinfjlaiknitir, biraknrtr, kninii- 
Kstiaka, s., haiíihfijaika, 7, 269; rakitr, 5, 311. 

9, 468. Krínffr, lo., auSieUr: banum tar 
Kniiikui, biritnlS, 8, 41. ikildikipr kríDsr, honum TUr 
Kn^fa, >., Ijpu, 11, 24t k. i^t um aS jrkja, í,' 172. 

hnrt, berja i djr, 6, 122 ; k. Kiiimi, k. , bdeuli olia, TÍlimjfir, 

meb Ur, Tclkj. mct lér, 4, 284. 8, 26{ 10, 372. 

KnBfa, a. , ennfa, 8, 126. Kroiiast til Jiiraalafeibar , *■!■ 

Knílrr, k. , kaDpfar, 6, 305. . klcbi meb iiaumnlam kroasí 

KolliTeina, koUdttr ivcina, 3, OB fara herBiT til Júnalalaiid*, 

178. lí, »51. ■' 

Kdmela, halaitjarai, 9, 482. Kninabr, kördnalr, 7, 308. 

KoDiin({a, 1., kalla inefi kduga- Krmlu, i., býmdo, U|^i 8, 38. 

nafDÍ, 8,' 75. Krjfja, lUtra, fara iiuiaD 1, 5, 

Kopparajáni, rennijám. 5, 339. 194. 

KorddnahMur (ikmiuokkar) , 4, Krof, kv., krafa, mL krafir, krSf- 

77. ur, 1. 287. 

Kiirkápa, miiaka eta klerkakipa, Krum, kv. , kTÍlli, mt. kramar> 

8, 357} 9, 341. 4, 344. 

KdrihivSr, miíi^ar og klerkar Kncer, k. , stdrt kanpslúpf i9, 

T;iddmkÍrk)ur,Ö,213í 8,269. 452i 10; 29. 153. 368. 

Kortaá.kaMári, 10, 381. 393. Xuiot, h., ket, k)iit. 10, 417. 

KoiUn, ittundaD, 10, 395. Kunliftr, kjnlegr, 10, 379. T,Googlc K«.-U. OKDA-BEGIBTK. 4^1' 

Kunni, «.; kanit cL «kli vit þv^ Ki^lfa i. ■. kylla, «,, hÖtta lí oiV 
at: jeg pt cliki gert lí |)t(, unum, Iviuka jaue, 7, 165. 

t>ri, 6, Ö3.. k. inaiiDri.iin tjá KflT., ii., og skeft^rkjiri , tDl., 
mannraan. kannike i. i. briDdar, 4, iOO. 

KiiDiuata, kT., tll,kDnDitli.6,95. Kýll, k., pnki, 7, 21. 

KDanifir, lo. , guídrdttr, II, 181, Kjndari, k., cldiDeytl, 9, 2D0. 

183) k.]leínu, kunnr aS einu, KjDdi, ■., kjuDti] gaf tÍÍ kjnna, 

6, 378. 3, 213. 

Kunnllfja, ao. , n) kunnu^lcna, KjoÍalBt^ UDdiHie l«i, 6, 218. 

6,223.224j 7,220. &>Biegs>< Kjddí, b., a) heiniiU ntUoKJa 

Bj 145. nianaij fara á k., *œk}a k., 

Kunnmenn, kunnín^nf, 8, ló. 3. 227 J 4, 26a i) jkildraenni, 

Kunnuita >. : kunnam, 7, 142. 3, 114. Waf kvnDÍ.it öf, 6, 
KaD.ti>rT, kjD.t(ir, 10, 379. 358, kynDÍ.iím 4, 256. 

KuDU, konu (af kuna). 7, 106. Kyn', kj,i (.f kjriia), 8, 152. 

Kura, kv., mt. kurur, unikTirt' KtminBthjarU «c kFVnnhjarU, 

anlr, 5, 102. 8, 381, drekka, .næiSa .« k., 

Kurhuj^i , k. , áhj^ja , 9 , 4Ö2. hres.a , .tTrkja .ig á mat oe 

478. drvkk. 

Kiíría, ptfasarír, 9, 487. Knrá, kr., nit. hænir, kvrumil, 
Kuru, knni (af l^óu), 11, 67. 4, 202. 

Knrb, fcjit, 10, 403. KKTlinginuDnaaptADj Uof^ardagr 
Kugliinsar, imákilfir, 9, 403. ns.tr fyrir ðta lUDDud. i föttu, 

Kvakiamr, nSIdraDdí, 7, 32Z 9, 448. 

Kvara, $., korra, 10, 279. Kærila, iiknra, 9, 260. 

Kvartiamr, lo. , tnílelDDarsaniT, KKrDfunnuaptan, .ÍáK«rl. t. a., 

ttoldrunaraamr, 7, 322. 9, 448. 

KTabnine,kT.,bofc,>k.W 4,35. Körít, ... koub. 8, 316. 

KTelf, kv., húa, 8, 378. Kil.ungr, k., ikinnfddr, 6, 422. 
KTennkaé, kvennleggr, 9, 351. 

327. * 

KTeíandl, kT., tauDgr, 6, 174. Xiafnntvaka, TBkunölt fjrir Lafr- 
KvebÍndl, kv., MUDKT, 7, 233. entiaanieini. 

Kviddf, kvub (afkvi^a), 5, 145. I^freotíua nieanidagr, 10. Apl.t. 

Kvinaa, kvenna, e. mt. af kona,' Lag, h.: a) leggja ttýri 1 lag, or 

7, 109. lagi: íeljaljrir, uka fri ítýrí, 
Kvlbliner, i^Aviia, 6, 193. 194. 7, 47 ; 4, 42. b) legar«, »ni' 
Kvibr. kvfbi, hrnbtta. 6, 353. nebi. 6, 122. 123. 
Kvobuil, kvábual, 11. 146. íie, kv., fallib tre 1 akdp, 1, 
Kvæmt, lejfiliet a3 koma, 4, 142. 179. 180. 182; 3, 158} 8, 
Kvming, glptiDK, 10, 197. 33} 11, 64. 

KvSI, refiiDg, 11, 446. Lisi latuigr, iDnietningarnrbia, 
Kvítniia, kvcnaa, e. idU af tona, 5, 196. 

9. 242, lagiSr, la);br. 10, 212. 

KjSa, 1., tTÍuka, Maraa, 7, 165. Lama, lo. öha., 8rkumlai(r, 2,225. 

Kjða, kr., úlp., 8, 308. Un, h., a)lén, 9, 415. A) livÚ* 
Kjk.eltir, daubir menn, lem tign- lukka, 9, 404. 

■bir varo aem lifaDdi eg huU Ldnardrottinn, k., hiiibdudi, 7, 

agir, 8, 101. 223. 

KTkTendl, h., kvlklndi, 6, 203. LandamtaH, h., luidamerki, 2, 

K^la öl, toiBba ÍU, 7, 190. 128; 6, 311. 331{ 7, 5& T,Google 4:9Í OMA-RBaiSTR. I«.-L«|. 

Lwdulipt), h-t Mlmark, Un^ I-*uprt ^i htberiBd, 2, 25t 

nwrk;, 6, 332) 7, 52. Uuu, !•;», 10, 391. 

LancUBTar, k. rat., (ollr, 4, 137] Lanlnir, kT.-iDt., peníi>M;Íald, 
fr, lOli 6, 98} 7, 1. giald í feoiapiia, 10, 21. 22. 

Lndbii!, k., bBdwti, 4, 8. 6S. U*>rtr, k. , hErr.. 5, 146. 148. 

LndhaUt, aa., mcti Undi, lO^ 216) 7, 25^ 

347. Í^Jtf' 'ýS't f^" **^ '*■ !•• 

Lmdhraninn, lindTBrn, 9, 302. miianiim bráit KÚin tia, 10, 

LwndTÍh, h. 

238. Undi^ÍimeoB, Uad*ij<ia>- Lq;, h., gnif, URM^r, 7, 2&1. 

oidr, &, 33- Lc^tJd, piUa nrobot, 11, 394. 

LandwTii, kr., UndeTÍi, 6, 251. htigit, »•: Wg)**' úei fcrfc und- 
Undileg, h., UndiUg, 7, 56. u- baTub, 2, 120. 131. 262} 

LuidTBrt. Uvfi til >6 Ter> i Undl, 6, 264« 11, 81) ■!> bÖCab. 

á, 265. Lciddr, ÍJiiliatir, 1. 264. 

LaDdviirtir, k., UadTinurtallr, Lcifa, «., Tlirstfa, *l«ipa: L (kijp, 

5, 101. koniine«»r», 7, 29Í; 8, 2lít 

VHm, •.! ak L tU, iniit Unnr 11, 222. 

ti^ 7, 28. Leifii, 1., Idsia, 2, 90. 

JJmfpatáfp, kv., ab Tcra Uns- LeiLi, h., lukipil, laeirwTÍ, 11, 

oitr, &, 22A. 95. 

LincT, la.; lönca, Unncn, hrir I.eikir menn, dlBrSir, 10, 123. 

1. .„ f Ss. 1!IQ lAl. <1 T -L. L . .1 l. I.:i. .W U. LMdmuDir, k.Tat., liciiiifvN tii aav. 

r, 5, 36. 4& LiTnilifi, ao., UraiUga, 10,397. 
LwndTÍh, h. mt-, Unditjtfm. 7, Le, k., Ij4r, 7, 264. 8a. 139. 141; 2, Lcikr, k.: á nýt Idk, >b nýu, i 
. . , 58. 188| 9. 476; i>ýu> Uik, %. 274. 284. 370l 
II, 239. Unfii, Uni^, 4, 44. 401. 409. 511; 10, 15. Lingifeba, kT.,UiHicri^9, 252. Leit. kT., a) e. ■. leðiángT: rdn 
liinetaUÍr, lam tabur lioet, 1, lcit, nii Uibincr, eera her- 

287. JijóauatD á ikipl) leibr TÍib 

LángSTT, Id,, lingTÍnnr, 2, fO) >ckt, ef nulr réri ei leibiagr 

7, 37, tUkTiddr, og tkjldi ^ lá róa 

Lao^o, luf[fcu (kf Ugg]*), 10, UibinfprÍDn ei *b <iSr; þaraf er 

417. uUhittrian : *b róa leiÚna, A 

cjildi leia>r Titií, 1, 87. b) á 

leib fram, allt>f, IiT>t eptir 

aan>\ 6, 267. 

Leita, ■., a)(afleiO, wr) fT'KÍ* 

nppi. eplirgefa'. 4. 215; 5, dnum i vcg, 2, 255. b) {af 

27&. UU i liiiii. frambera, . leitr), ecra eianm leilt, ÍbU 

9, 333. «nn fii ein,., 4, 26. «) (.f 

Latar, *., ilotar, dviner, 11,137. UíbiJ, iarba, jaAsel)*, hejKÍa} 
Latt. 6, 440; rjkkíni;: I. >t litu, iji Uiddr. 

aamandie^ da rjkt i hli&- LeiÍiDip-, k., d) herþjikniita á 

mni- •ki'puTD. Í) herfðr i ikípant, 

L»e, h,, layli, 10. 398. 4, 70. c) tilUg, er greibaM 

LaQua, lejna, 10. 383, 386, itti til tlikrar herfanri TÍitÍr, 

LaQnd. l«ynd, 10. 380. 383. ■kip og menn, <r bn- til {Hirfti, 

LaniJeuiiKiriU, k., (i icm hciir 6, 25} 6, 109. 159. 327.334) 

Uanit *inM< l kTK>am aínnm, 9, 9. 33. 247. 368. 

^ 1» Ldúogunclr, k., «4 im crUik- T,Google oMiA - nanvR. m iumr, kBM er ■& ]«Ua, 4, 

117. 
LátflodrjUjm-, 6, 440, i]á gfihga. 

dr^fckjnr. 
J.cni]a ) ■-, lcinjiit nibr fjtiri 

liÍBdn rðír, brjtjta árar hiQr 

fynr 8bnini, 8, 216. 
Lcn, h., nturbdt, 6, 339. 
Lendbsrinai knmino af lendnni 

laOnauía, 8, 155. 
Lendr ukðrt dómui og Und*arn- 

uinit)r. 
Lengd, kv.l i bnlS ok lenjfSar, 1 

brili o(( leinftd, 1, 137. 
Lm, liSr (if l)*l, fomi. 6, 26. 
Uó, Itcía, Ijrin, 7, 69. 
LcéDtrdusracMa, 6ta NoTerolt. 
Lakai Ixrla f<it> tlruiu>j*i 6, 

440. 
Lettlini ta., o) antveldli«i li 

85. fr) kaim *er*, 2, 140. 
Léttbni«k<Hior, ikakfur, 6, 241. 
LeTfa, «., lofa, hnÍM, 5, 327; 

6, 108. 
Lli*, a-i f*ra, *ifFla franiliii, 9, S 
Lif •. *. TÍT, 8, 306. 
Llfa, (.. hbfa, 8, 14. Lif*, < , 1, LlA, h., lifnatir, h«elian, athafi, 

8, 253. 308. 
Lilita>r, k., niilnkaitátt, initBkir, 

n, 444. 
Lignun demini, partr af kriM*- 

u^ búu, 9, 496. 
Likiiier, liki!)^, 10, 395. 
LikÍndi, h' nit. , meDJar, cplir- 

>t3b*ar, 1, 128. 
.LikvendÍ >. é. hkind;, II, 120; 
Lfm, kalk, 6, 267; 10, 186. 
LÍmar, kv. mU, limir, 8, 346. 
Limi, k., vtiadr, 6, 189. 
LíniKttr, kalkabr, 6, 149. 
LÍnadaðr, afllinr, afthtÍU, 3, 206. 
Lmdi(kib1dr, tkjSldr af linditrc, 

8, 413. 
Linfc, lœanrfé, brBUc (mornn- 

cjöJ), 2, 2ð6; iQ, 312. 
linUikr, k., veri, II, 223. 
10»-, ant^vcMr, 6, 258. 
Litttigr, k«na f l^rdUnin, 11,97. 381. 397. '. 
Untt, 3, 160. 201) 7, 141| Utt. 

ab, 11, 102. 136. 144. 152{ 

liu lut, 2, 71, lll{ 10, 383t 

dáUtÍS, nokknb li'tiS. 
Lib, h., it) htil á rutí, 8, 66. 

b) míllibil, 10, 345. 
LaSa, 1.) lila v<>r vMr, lifa vctr- 

inn *f, 11, lat. 152} t«ffai 

konting hlir (jálfan , A frá. 

teknura k<tii|FÍ líálfnm, 11, 51. 

b) ÉÍgla, 9, 367. 503. 
LiíagjaÍd, likl. aukatiliac lil her. 

lararkottnaW, 8, 327. 419 (*t 

USÍ). 
Idbar, k. nit., fvlgdanninD, lib*. 

menn, 1, 178} II, 140. 
mi, k., 8, 395. 
LiSmanolier, ruikligr, Taakligr, 

3, 83; 5, 48; 7,H2i 11,78. 
liÍmannlícai an,, vaaUin, 6, 
326. 

Libsaml «.(. hlioðiamt, hljdtl, 8, 
, 81. 

LiSiinniSr, líbiinniqdí, fajilplinv 

4, 308} 6, 62. 
tdíjlivBt, hbfkvIiDt, mannlrekt, 4, 

297. 
Lllnsr, tilbdinn, Jera hEfír áBoki% 
(Tmdnm aínuin, 2, 80. 

LÍ*. >., UTf'. lof*. 7, 262. 
Ljobbiiknp (.f. lýðbiikup, 9, 278. 
Linsil>ár, b., atannapar. 10, 40a 
Lö, Uug (af líiig.), 8. 359. 
UfanUgr, lofjæll, 8, 10. 87. 
LofHmljija, (o,, meb hrdii, 6, >em tckr drjilBan ipcin, óeígÍDh 
heimlafrekia, 2,65i lokBn^M- 
ir, lokarupœnir, hefiUpKnÍr, 6, 
153. 156} II, 34. 

LaUano, kv., n.arkler>a, 8, 102. 

Lopt, b-i nukit lopt, hátt ofan 
^ir, 5, 213. 

Loplnieipn, fa., þol til a& (ín^a 
-|iar (em hiti «r ofan fTnr, 
fo, 314. „i,7.<iT,Google LnMa fert , hcija f ctS MÍnt , 9, iptir tuiuih nuelir ag ikaiBtít 
343 1 Ijptxt, uka tig ufp lil 3, 17. 191. 
Icrliu, 8, 168. H^U, k., íi, Mm bermeDn U í tí4 OB»A- BBGMTR. l^, . M«. 

Loptrií, i>>, trSppiu upp 1 loBt, Uciu>t IScniuiBi dnfantr, SL 

4, 169( 9, 239. ^m. 335? 

Lopti*alír , k'. mt. , opimi lopl> Lögniuntr, l*gsmabr, 6, 6 ; 7, 35. 

gáni^ f hdiiim, 6, 270. 336. 

Loitif^, lo., TÍIjun, 4, 253. «- 

Lot, h. mt.t af hvcTram lolvm, ■'"^ka eÍDam hifeiing, ata einn 

•f hv. rtítum, 4, IfiO. . dt til h*bdn«», 5, 230. 231. 

Lóciomti*!, 13d> Decemb. Hál, H., ■kátdtkapumál; rrtt ort 

LoIUdc f. 1. tjptinK, 10, 394. at niáli, r^ttu- keiutAiKar i 

U^ lýtti, 10, 394. . ikéldik^p, 5, 209. 

Liutr, k., trélurki til wS htfU iiiáti|^t, Biálegjur (gjá mili), 9, 

toA kom, 8, 96. 396. 

Lulr, k , Ivbr, 10, 380. Uál>)ám, lAI. j*m ratt ráuletri, 

hjS, b., töfr.fullt l(ekniimiíl»l, 3, 223. 

9, 282. 283. UiWeim, menn jera eiQM i 

Lýicimalr, týrán meiÍT, M, 118. roáU, þjaDiutiihiuidiur ber- 

L;ri,k..,lý^,9,401. 447. 449. meDn, 11, 185. 

Ljkkja, kv.) Uu Ivkkiu i leiti MáUipjot, liU. tpjtíi mA níu- 

(ÍDnÍ, KidB .ptr, 5, 197i leiri, 4, 278. 

ekictte tjkkjnm, giileta lil og Vldeili, h. , þab lem mdlí ib'ptir^ 

bi, 8, 199. áriiud^ mikilvEefit, 6, 379. 

Lýng, b.mt., lýnemder, 7, 201. Máldrjkkjlj þá drukkib Gr m«It, 

3, 17.' I9T "" 
kbU, k., fé, M 

Lrptjng, kv., skntpallr, 2, 321. UuD i máluitfr, málaitjaf, fi, 

LÝM jrir, týna", Uu ijd, 11, 6. 243) t]i miU{;ip(, máluDBin. 

Lýika, kv., bálUemi, litiir, 11, MilUki, k., gam. ó. 107. 

50. 78. UálrcitÍDD, ikrafliröiíiui, ra^na, 

L^Uiúknp, cpDlef^ bUkup, lem 4, 165; 6, 438. 

forbum var DBdirnfÍDb £rki- H>Ur«íU, kv.j luuul, 5, 150. . 

hlikDpt, 7, 240; 8, 219 i 9, MáUendi, L, umuli«fni, 4, 366t 

278) sbr. l^íikjtdr. 8, l6. 

LfSfkabr, hittabr, A bittiemi, Málikipti 1. 1. roildelU, 11,282, 

■Íbnrn, 1, 134. Mau, h., herlckib folk, 1, 185. 

LÝbikvlda, kv-, jkjtdatitýbn!, Mina^, k. mt., miDuíir, 10, 

andÍrcelBÍ, 4, 24. 213. 225. 408- 

351) 11, 443} ik;tduikatlr, Mang., kv. , vaUlinga, 9, 10. 

4, 282. _ Hanj^, eÍDgÍDD roBbr, 8, 244. 

LýSikjtdr,þjiÍaiutnl>nnd;an,und. Maan, mabr, 4, 368} 5, 90. 

in;elina, 1, 14. 201« 4, 13. Manndaubr, manndanbi, 10,211. 

iM. 223 ; 6, 136 ) 9, 36. 257. 212. 

Leen, b., lendúic, tBndineartubr, Maoitdsíld, kv., mannaninnr, 10. 

jfepateRa, 7, 122. 97. 

Læpi, bUpi (aBh. af liUupa), MiiiDhctfn', kv. , mannbelH, frilU 

10,364:'^ ^ belp,10. 391. ' 

Lkt* eínn, kenna ciaum, 4, 2. Hannlikail, b., bknetkj'a, 4,247. 

Lsr ^etr, 11, 36, þ. o. lor bBr, Hinntieni, kv., nuDatcjia, 2, 62. 

|iau veMelmenni, þcur hagleja' Hannrann, kv. , þekkiiif; á mÖnn- 

ta^wnai 1«t, mt. af U, Itfaj nm) knnna m., bafa «ÍI á 

liejl<(*, mðniiBm, 6, 53. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle 1U.-ML OnDA*llfi<lI9Tlb 426 

Mtnnifcnefa i ^-p hnAtjtlaA Hoiifart, toríciU,' ðrSaer vacr, 

dnytj<l>>(;r, % 93) 3, 209. 4. 139. 

UuBvvDt, ^it •ein lULciatu Uclnlma icr, ittifiv> hvt t líit, 

hranita nteaii) 11, 137. 6, 169; mcínUBii, unu, 5, 

Hu^rar, U., Kin má *en mcS 239} 2, 159. 

ainnii mÖDnDRi, 9, &34. Mdutaddr, ilU ttaddr, 1, 2&& 

Uánatir, k.mt., duÍduUt, 9, 239. McUtui, k., o) MHtameittvi, 

266. ttgBtAri{ui,\í,iÍ7. b)lnd- 

ManCraiU, k*>, mikill froSlcikr, afejmarí, 3, I5ÍB. 

- 19, 392. (Mel, h., tlmi), á ^tu mcl^ 

Uarslatr, lo., oAitr, inkr, 10, om þn maadÍr, 8, 27; 10, 

29a 397) tji ideIL 

Margnctia, launf ncba, 9, 252. Meha reil^, lát* rciííiM verSa A 

MargretanniuM, 20. JiiU. aun|tTa, 5, 336. 

UaTeýer, kv,, harWeja, •)ciar- Menniliei, m., manntin, 4, 269. 

. tkiímali, 4, 56; 6, 163. Mcr .... nr (mt. af ck), 9,306. 

Mariumeisa , a) botianardsgr 329. 

Mariu, 25. Mti. b) M. fjrri, Merkl, k.; vera meiS ÖnKam mcrk- 

15. Agnit. c) H. líbaH, B- jura, ömerkili^ malbr, 11,261. 

Sept. Mcrr, kv., meri, 6, 323, 

Markabr, k., a) kaapsterna, B, Met, h. , álit; koma •inuni met- 

304; 9, 219i 11, 159. b) nm (vilja) v<1>, 9, 367. 

koilr, kjiir, 8, 41. Meu (met; mat, mt. m^tn, aSb. 

Uaiknalr t. t. markaÍr, 8, 304. tamú), virÍa, 7, 240; m. ^lt- 

UarteintmeMa, 11. tfúvember. hvab vib ciolli ikjóta tU eint 

Matkari, k. , mir*iin{;; , 11, 155. draurW, 5, 308t 11, 64. 

Mattenimuia, 2i. Seplembcr. 82) vera af metinn, vcra ecAr 

M<tu >]i meta. T«kr, 10, 199. 

Hega, I., a)^eUJ mi, má vcra, Mrlnatir, viríin);, met) geramík- 

kanntke, b, 398} 9, 331; íbd metnab cini, meta eÍDD 

luetti, mMtÍ vertA, 7, 361; 9, mikilt, 4, 12. 

239t ekkí megandi, mattlani, Mettr, lo.; U aem hefr matatt, 

lem eetr annf;va björg lér 1, 9. 209j 9, 353. 

vcitt, 3, 154. b) ek má, mér Meb, ito-i met> tré )p8r, bitiiiD 

liSr (lel día iUaJ, 2, 201; 6, tU tir tr^, 5, 339( meS bví at, 

237. ef. 9, 262. 

Uenn, h. , mittr, kriptT, 8, 445 ; Uebalka&i, L , hudfiiiut i tvatí, 

í 246. 250. 1, 17. 

UaeiabiM-e, aitalbors, böfuShlnti Mikilbæer, lo., heimtafrckr, 3, 

^^9, 41. ^ llf. ^' 

UcfpngíiirS, belii, lem (tjrkir cia Mildfner gob», gud núldi áftvb, 

- nkr krapU maDni, 5, 345. 5, 218. 

Uepneútr, mikib jpitir, 6, 364. Mildive^ miikunarvcrk, 5, 22X 

UcBÍnranii, afllaui, kraptalaai. 223. 

11, 103. HilKm, tio., maU, 8, 70. 77» 

Heena**) aMRiuti, itvTkiait, 6, 63; 5, 70. 

^í " .^^ Min,V^af.k;m*r, 2.239. 

Ueguini ateam taefptm hvlrir, Hingr, mfngaatrj meinlaMttr 

tiniimeein hvniir, 8, 51 1 )Íi (heldr en mÍDiineattr), 6|l9!k D,o,i,7.<iT,Google 426 anrA^msaura. k-iu. 

Mimú, li.,'iUI dltÉÍiratani^ 8, 308) mim', \t., nnu, i, 

bébiai cimuD, 1, 37. 380. 167. 

Wnai'niti \r. r Ífaiíoff , (Wiiraaj MAi k-{ li*fa m. i tir, rejna, 

7, 1H7; minDlmr, (aUtl«tu tcrtw frrir ci>ii, 1, 223. 

■utiýalafF, 11, ^ Uitil, ■Id., nilli, 7, 246; miUI, 

HiBBÍumr, lo., miana|^, 8, 136. mebil, 10, 415. 

HÍBnr, >a., mitiri iiirj &, 8fi; HitimDBdi, fc., Im( ««1)1 mim*i 

7, 293. nm, 6, 10. 

Hin^k, h., brBdt MDJSr, hsal)- Hi6r, lo. , adr} «án >t m., ^ 

■k i.niui n-fc m)ðl, 1, 239. ■!, uír, 10, 103. 

240: HÍár, lo., mjiir, 9, 366. 

Uitdiutí, k., 'þi cinn AtjT fTrr MiDkhjaruSr, brjiiMgrih-, 6, 2ia 

At tOtw «a ■Bnw, 4, 2Í7. Hjúklnti, h., uibmfkt, 6, 154. 

223( 5, 13^ 158; 10, 230. Miúkreu, lo., icm «ur míiikl 

Hiidcild, k*-, mÍtMetti, 10, 406. og liSn^ (nm .kip), 8, 384. 

Hiidcili, h , nHnanar, f, 17. Hjark*Í, k., drnim þok>, 8, 178; 

Miteldi. !>-, ■IdrimDDr, ð, 318l 9, 39. 

)Ai*eldri «-(■ mÍMldi, 3, 108. Mol, h., mil, 10, 409. 

Hiibri, fara illa mcb, >), 98} m. Hdt, h., mit tíl aS imAa c^rt 

roefc ■■kwknDm, bila mál lAi 2, 330. 

ilU lil, 7, 142; - 'Mótlíatir, k*. rat., fjatir, beW < 

Bliif^ri, k., þá CÍHB kemr fTrr kríneDm ■amkoraaiul, vebSnd, 

eb. »Sar cb amiar, 4, 224. 7, 39. 

HiilMlilina, tá tcm tcriir fjrir Móthögg, h8ef> ab framaBTcAn, 

öjöfbuSi, 10. 410. e>e»t- I»kiijiK, 8, 399. 

Ui>hd^ h., d)JiriiDh, 10, 402. Mtítlkait, h., motkut, 3, 165. 

HiijafB>, •., nra minDDn i, 4, Motr.k., hðfDSdilkrarifni. 3, 254. 

2l9i 6, 430. Hótni, h., mdiitafta, 6, 246. - 

H!i)ifiulir, k., miimnnr, 1, 42. Mötiminni, h., *imfattdsnkil, 1 

Hiiiafat 1.1. miiiafut, 6, 430. minnfnc fiei* ■b tatan fiouit, 

Hiiljndl, kr., iT.iiljDdi, 6,355. 6, 52. 

UiilSj^,: kv.mt., *b eitthvað cr Hotln, mittn (■fmcga), 10,385. 

lagt á vfil} öci^'nL, þati icra Motii. kv. , lijdt, 6, 334. 

fer iflafp, afbrot, 5, 347. Mnklo, mikÍD, 10. 405. 

HiimElt, mÍiroKli, 5, 201. Mun, k., mnnr, 7, 132.297, og 

Hiiribit, dforiiaUiga Kcrt, 6, 233; 11, 14 i ■kinnUalinn hn. 13. 

- þit •smvetb'rainmtil €f>efa, MnnaSr, neium hidDn {?), 10, 

8, 195. 381. 

'MimeÍÍ, Ikrat., o) þab lem er HDndatt at, reili (vopn) hvBr 

Ílla, cba ófoniilltfra gcrt, 6, ■( íibrDm, 6, 388 ; m. til, umi, 

19} 10, 401. ft) dri&, dcWia, 4, 219. 

10, 416. Mundn'bi, k., huidfinc i ikÍldÍ, 
UiuarÍ, raitiiri, 6, 341; 7, 137. 11, 190. 

BtÍHÍfcner, dhKRnn, 2, 330. MDDsit. h., 61, fi, 87. 

Miif^i, h., }Gr>irá>, 5, 383. MunVUri, h., kUnitr, 8, 347. 

Miitrúaj 1-, tortrjf^ii, 9, 360. Huar, k. t iji fjrir mim nm| 
Hiitninah', lcrtrjinni, 9, .284. iji fyrir endann d, 37 322. 

398. . MuuoK, kT.,loiti,gimdt&,217. 

HiSvFrki, k.j mtuiSrDÍncr, ivnd, 219. 

11, 33Ö. Hutr, kv., 1.1. m4t*, 10,387. 
HiU-, h., Uaknpdiiii, 1, 266; Uib, k*., ^Stm, 1,4»; lO^ðM. 

D,g,l,7?<lT,GOO(ílé ^eÍ Hn. . Ho. 0»A ' KXaiSTB. 4S7 

MnMari, mtutcd, 3, l?Ot 6,444) BikknS, ntiUnit, fl, 16. b. 

7, lUO. »l,,>okk.ailiiS,dáUut,ll.lÍ. 

UnSU, 1., mntdra, 6, 372. IHIig>, >•>■, f niud, 1, 228. 

IHjgji, t,, tortýD*, d, 348. Mám, TÉT Ðinni (ar uá), 7, 8. 

Hjkrt, •., mýkja, 10.331. Nitt., *., vm nsMDrnkb-, 3, 74. 

Hýll, hnattr, 10, 206. 206. NiitfiH, 1, 203; •)■ dagfiri. 

JAjuÍ, kr.i á þá m. , eint OC, Na*TUr, lo. , n*rfc(lr, tj, 183. 

2, 122. Navipi, nokknru, iiokkuð, 10, 

" tb, mrrf^ ti.( morgua, 7, 430; liá nökkvi. 

[6] 9, 21. 3a Ne únn, ckki núnB, e!D((!nD> 4, 

Btrrkri h., um tdbrfonajrkiun, 73; 11, 13. ob vibn. 

5, 81. 93} 7, 152. Nenrerr, fn., n»kkQr, 10, 381. 

Hyrk«Í, k., djnun þoka, 6,261. Nef, b., nutr, 4, 313. 

262. NefbiUic, k*., nefhUT i fajilmi, 

'Mýrr, kr., míri, 6, 334) 11, 26. 5, 80i 7, 45. 

Uada, 1., ula; cf lik hlýt am Nefgildi, h., manaikaltr, 4, 313. 

at m., ef mer aalaait ab leraa Ncfttebi, k., •tetji meÍ nefi á, 

Dokknr* Tát>aadi, 5, 64: mnU 11, 133. 

. Mt vel ftrir, hi»ía vet fjrir lér Ncgl , kT. mt. , neglitr (af nltftl}, 

tU gi>ií>, 2, 164. a, 106. 107. 142; 7, 402. 

HkIÍ (■ ]>TÍ)j i þeim tíma. 11, Ncitta, >., aáu, 7, bi. SO. 

152. NekkTcrr sjá DeeqTerr. 

Halir, þribjúofp' tunna, 40pott- Nema, lo.: nema ekki, aé heldr, 

ar.: midiiöl, 1, 31. og akki heldr, &, 270. ckki 

Mœti, aflh. af meta. nema, ekki aDiuh en, 9, 280. 

,U»ti, b.mt., motur, 3, 132. ») tÍ; þW aS eini, aerna: þti Uörfjanda 


r, k. 
»i 


eini 


, al, 9, 


, 432. 


' 


J> Sönl gaf 
Nemi 


1, «.i 
:t rdr,«TÍ 


;U* ekki 


brsbi > 


linni, : 


/, 35i ancari 


far 


1, S, 


247. 
, aviptr. 


hðiiiibu 


Nor^Sm 


«na þá roör- 


5> 


153. 
landa, ' 


7, 114. 


118. 


Nem 


im, : 


h.mi., 


lÆ'" 


og rte 


U3.urtré, 


valhjörk, Talblrki, 3, 
ina« 


líam, 1 

135; míiiorboili, bolU ikr tiU NcTraH, DTibri. 4, 118; 9, 293. 

, hÍStk. 6, 1H4. NeTbleitl, b.mt., Dalcingdlr, 10, 
Uiittull, k., .kikkja. ermabni yfii^ á09. 

hdfD Aui bilndnm, 1, 211{ Nikuláimeuai 6u Deiember. 

3, 86; &, 152) 7, 2U1) jji Nfu, •., neiu, 4, 195; 6. 61. 

luglamfittuU. Ni'ÍfDgr, trnamililiigr, 11, 184. 
NiWall, tjön, mÍJiÍr, 10, 31. 

NNibrBÍnfrr , DÍÍrfiU: lll n.. aKt 
addr, k., oagli, 6, 212. aS niMalU, 3, 178. 

Naf^ikeplar brœkr, 7, 170; NibtSrkUga, ao. , dgrllga, eU með 
■ kaouke, mcií þraungum ikilm- ofraun, 3, 12S. 

nm. Nokkamig, ao., npkkumegÍnai 
N-fngipU, kalla, 7, 125. 11, 110. 

Nalntoga, i., nefna á nafn, 6^ Mokkur, ao., eilihTabt lU ein^ 

104. hTurouÍar, 2, 16; iji nökkur. 

KakkTar, ao., eiahvuriuSar, 1, NokknT*DnarHaUr, ao., einbvuri- 70; abr. nokkur onnanUbar, auhar aanariUbar 

.... jj.^^ 

=<iT,Google nokkTdr. um öbrum lub, 8>, 360{ «já 

NakkTWTi fik) ngkbu'i 7, 328) nakkvar, tiokkTQr, 436 OBDA ' RBaiSTII. Kb. - OC 

NoktaiT, fn., nokknrl mcl iUIb- ótA)Sfp, m)., 4, 868(?). 

arSan: Of irl, hcniiiibil) 4, Of, tlo., b) jfir: of allt, ■Tali 

103) &, 3l9t 9, 276. 370 j 5, 305. 301. k) Dm, 9, 38S. 

10, i3at n, 4. 46. m 

NohkvMT, tm., nokkar, 11,4. 13. Of, h., moffi, IjfildÍ, itCTTnml 

98. 99. of Uiu*r)ir, lifcj, miDiu, I, 25} 

NokkYerr, Ib., nokkar, II, 6. 4. 146. 319. 364; 11, 202. 

MokWvw, ■«., únhTnnuhr, 10, Ob; ofafé mikit, 7, 232. o^ ofa 

21& mikit fe, 5, 136. ■£irmikit fe 

MolcMt, 1., nilpit, tO, 223; 11, (e. mt. af of, h.) 

8&. Ofarla, ofarIt|>a, >o. , leíat , jAU, 

NdD>,kv., mnu, haldin um nón 5, 168j 8, 7. 

4, 266. Offar*, úho. lo. , li Msm hcGr of- 

Nonai) 2. niinai Maji, 6uH>f; f;crt, riovt rcrt, I>cim lem hefir 

- 2. náams HirtÍi, 6i^ Mirx) 3. vfn-tnt, 8. 237i 11, 436. 

pdiHi Hartii, &t* VUn. Onari, k. , «. i. offir* : itn, i«Aa 

NdoUtir, kv. mt-, *. *. ndni, 6, oB»ri i (d»o), 3, 21) S, 237. 

302. OfK>ngr. k., }ial >Bm kcTrir framm 

Hot%riru,kT.,\crU(irdT8I6ræB. nr faofi, 3, 39; 4, 23l. i^g» 

lcnd(n|t> i óbTgtiaro nortr af ofnln|^ jTir cion , veiu amam 

GrKnUndi, 10, 112. Tfi''R^"g ^ I><«<^< 7, 269. 

Nsfa, >■, cnef>, 5, 165. Ol^fti > >. olkKi;, 9, 404. 

Ncfr, 1d., h*gr, 5, 321. Olhtrmr >. t. ofrbarmr, 3, 166. 

Nefr>r, kv. mt., birlibörkr, 7, Oljirl, ofitdr i>rl, oTttdr nHSr, 

320; 8, 341. 6, 62. 63. 

Mærgxtr,la., nKTf«rinD,2,a01-2. Ofk>p>, 8, 62. (kinnike olkanpi, 

Nsrrí, lo., nil».ri, 6, 211. dAkcjpL) 

Nstbrí, %nnt:, OTTbrí, nYrttli, Ofkc.ki, kT., Dfdirf^ka, 9, 404. 

8, 183. 187. OfkTsni, h., koouriki, 4, 321. 

NmisnU, DÍilititall, Makt nll, Olknti, kv., ofk-ktpp, ordirlika, 

5, M5. 346. 9, 352. 404. 445. 
Nökknr, *o., t.<. nokkor, 2, 16. OBéttlÍg., .o., grcitilie., 3, 91. 
Nökhurr, fn., nokkar, 4,244. OflMtr, )o., TÍk*mii^, 2, 99{ 

283. >já .Bctir. 

NökkTÍ, nokkora, nokknb (^L Oflit, h., ofmikÍMHtTci>l>, 7,143. 

f.ct. af nSkknt, eitthT>li), II, Ofmcem hen, hcr* o&4!b*» 3, 

78. 96) tj* navqTL 175. 

Ofr, h., offr, tiU, 9, 277. 

A ' Ofra, t., a) hat* i lopti, 8, 43. 

Vir^n, 1,., dár,h>11sri, 5,219) b) offra, ecf*, 9, 377. 

11, 7. OfriM, kv., akaf itu 10, 207. 
Oarfpr, lo., crínimr: fain dSrni Ofranin, kr., o^ofrk^pp, ofdirftk*, 

, dfr.'ljdn, 11, 414. 6, 417) 7, 390) 9, 445. ») 

8atli)'gU,kT.,.ihugitcji^5, 193. Dfbark*, 11, 250. 

bcnulii;*, .o., dbenuknlifa, Ofrál, fa., oflSiluD, 3, 144. 

rillkt kami eba ttngbBSÍ, 10, Ofrabar t«I, injðc tcI, II, 47. 

. 53. QfrcflÍ, h., ofriki, ofb*ib. 5, 27. 

ObilMTn, diTÍlÍDD, ofaafcineinn, Ofrcikr,lo., tliTKn, 10, 183l II, 

6, !ö4. ^ 136. ^*^ 

Oddr fjrv lirilnm, npmitnar OfríÍTBnt, dfriSb'iFtT ^O, IS^- 

bUfnndr, 8; 57. Ofrharmr, ilufr Www 3, 164. D,g,i,7?<iT,Google Of..'0», ORDA-REGrSTB. 429 

OUTaia, <Íai.lo., ifunilinD, 6, ÍO, 398, btoiukc (dmiuátn 

226. nn hSr. 

Orvill, ivall, 6, 160; íU of. M. Ornn, b., Ujöífærí, 7, 97. 

O^rboli, b., þ*ii teiD iDanDÍ Orhdf, h. , griti, 7, 116. 

(tendr öMi af, 10, &4. Orka, t. j o. oAt á einn, vrta i 

QRTldr, df^lltr, 10, 147. einn, 4, 165} o. i cÍDn dl at- 

Ohlýfiina, úihlýbinn, drililMeainn, kiKbÍi, léita lirikarliar hii ein- 

4, 216. nm um citlhv.t, 11, 33. 

OhdgvUnnn, lo., tetn ckkÍ cr Orof, h,, líöldi, 7, 23. 

hœet ab Tikp TÍS, intla ni, Orráti, h., úmeð!, II, 11. 

4, 301. OrtBg,kv.,t>r!l>jdngTcyríts, 11,2. 
Ohogr, t, iiM-K, bannr, 6. 234. Orto, >., *efri>, 9, 336. 472. 
Ok, lo. , og; n) |i*, f cptÍDetnine, Orbahald, orÍheliliii, 8, 413. 

5, 270. b) len), er, 11, 147. OrU^kj h., álölar, 4, 347. 
Okktrr, okkart, kv. okkor, okk.: Orbfarian, (lel eU ilU) roálifar- 

arj liDcígiit eÍDtog nokknrr} inn, 4, 180. 

tcttt meb hTÍiT, hTÍrrfri, hTlrr- Oriferíl, tal; hafa o. i, tala ntiiT 

tTCggi, atinaiT 1 lömu endioe- 9, 326. 

nni, t. d. 1, 22^ 306; 2, 112. Orbfœrlisa, u>., ■Det nzbkn. 1, 

122. 269i 5, 264i 11, 364. 148. 

Eint mth nafaorbDm, hTnrJDro OrÍlac, h., d) orbatíltEekÍ , 10, 

•Dnab nafnur)) fvl^r I deaDdii, 404. b) orbnimr, 10, 392. 

(. d. 6, 178t 6, 218) 11, 104. Orilof, h., goit oi«, 7, 175. 

243. ^ Ortitkripi, h. mt, ilUrit, tkamn- - 

Oknnnr, (ikDnnagr; bref^Satt úk. ir, 7, 303. 

TÍb, bregðail ókuiuiDsÍisa TÍðf Oiíivinnr, iDiiUDJalIr, 5, 332. 

' 5, 258. Oiltak, ortiatihaU, 9, 510. 

OkTKÍla, dhn. lo., Irá kt nun- Öikelfr, dbrœddr, 10, 213. 

iDD, II, 224. ÖtkiiaBr, djjmatir, 5, 196. 

QkTDn;, h. iDi., dknTiii, 4, 380. Oikrti, k., e , -t}i, dnft akvtia, 

, iTndÍr, 5, 218. 7,262. 

Olafivaka, nteiti digr (Aa viSkuDÚU Qit, kv., iil, 10, 418. 

fvrír Obf.mei«i, 29. Júb. Ottr, k. , birki, barkakýll (e»a 

OliriiiDalir , liflant nia(r, dbdta- |iaS lem nii kallait hdtt(oc dtl), 

maSr, 5, 264; 11,241. dlirit- heljarholt), 6, 419; 8, 433; 

tök, 11, 241. 9, 311. 

Qlpa, 'dlpi, 10, 201. QtTffr, 1o., <tivifiDn, 5, 240. 

Omagn, b., ditjrkr, vukteikí, OitÍII (honnm varb), þat atlali 

idtt, 5, 219. , ab liti jBr hanD. 

Qmbnna, t., nmbuna, 9, 463. QiyDJu, ao., dfyririTnju, 4, 142. 

On, 110., án, meti f, 11, 111. QtilÍ, k. , tkali, 5, 330. 

153. , Oti'ni;, k., desda, meÍD, S, 314. 

Qn t.t. Od, 10, 420. Ótta, kT., ejkurmark. fi^ kl. 

Oof, h., dgryDDÍ: d. fiir, 5, 42. U til 4^ cptir mibnKlti, 7. 

Opa, t., hopa, htlrfi, ð, 96. 287] dttuiaungr, meita, trinK- 

Op^npiaUr, oi^tkár, 6, 447. in i dttu, 4, 108; 7, 273.3)7) 

OiipmI>, likliga fct. dprýK, 10, 3, 214. 

387. OtTrrinn, lo., dertiogatamr, mein- 

OpaeÍkr, k., ab eitdiTab ikelr faut, 6, 304. 

, oM, 5, 24J. OTarla, áo., (. ». a(arli|ca, 11, 

Orendr,£, 101; 11, 309; or«n(jr, 201. 

D,g,i,7?<iT,Google 4ðO OHDA-RBOlBVn. Or.-Sa. Ö«hM«n, kv., riráMrta, 10,887. Puki*d.(t>r, 

q>Mri, k*., dTMrfc, 3, 97. 39H. 

Ofickt, kv., |ÚBdik>Br, drÍBÍui, Plnurinni , Ulabók, huidlidfc 

11, 339. piciu, 1, 243) 7, 194. 

Oþnrft, k*., <%agn, ikali, dg«fa, Pólonr, k*.nit., kdói;* hailKr^ { 3, S3. poldUiTtrf) ffTÍpdáíil, (r lerlii' 

ÖWimitr, eiguKli, 9, 336. *w í berberehini Miklag>ri*-' 

Qt'ania^ 1. >. <AÍBia>|^, 9, 382. keiun, 6, 171. 
"" ■ 14, kT., Tindnttii, naaa- Pordni*, li., ■ •■ ■ ■ " """ 
lanttio, 6) 374. Prédikai, k. , 

a. ilir •Miu^t, 11, 151. 509. 530} 
T, ini6TÍkDdagr, 6, 409; PtcmdU, k*. 
í. PriiDÍ, k., 

9, 263. 
PnDDÍciitr, 
ni*n{, d, '■ 
, línuiUœi&í, cr pilí Prlmnineiia , 
erkibukupam, 7, 210t ö, 201. 
I; 11, 394. Príinna, k*., OtinDd»la,k*., vindmbi, nnaa- Pordni*, b., tk«kjnhiii, 6, 360: 

mi\, nanttio, 6) 374. Prédikaii, k. , prctíkarainiínkry 9^ 

qainnd«.U. ilir Tilfánc*, 11, 151. 509. 530} 10, &0. 131. 

Otin.Jaer, ini6*Íkndagr, 6, 409; PrcMDU, k*., f><b, 9, 450. 

9, &0S. PriiDÍ , k. , mibimorgtmMM 

9, 263. 

PnDDÍcnfr, lienaír mek kn>c»- 

maifi, 5, 303. 8. 368; 11, 39%. Príinnd, k*., fiiigelai, 11, 246. 
Pátmari, k., pilagríiar, lí sero 264. 

rerbtat líl heljFra luta, 6, 162} PnkcMÍa, pniceufit, hititili|t ein|t^ 

7, 199i 9, 417. 8, 41. 204. 236; II, M&7 

Palmdronuudagr, pilmuuwn- Prophetc, ipimair, 10, 392. 

4a([rt 3| 6. PrdTentB, provcnda, fé, tekjnr, S, 
Pálnunnna, Pábnainnbadagr , 9, 238; 7, lOD. 196} 10, 159} 

497. 11, 440. 

Páljufr, k. , ikolvopn mab brcAu Prdvínda, *ý(la, erkibíakinidBraí, 
bUtÍ, 8. 224. 442. 

Panuralnlfa, brTnhiia, 8, 404. Prúíliga, ao. , frskiliga, 6, 13. 

Patcr Doitcr, fadirror, 7, 297. PialterÍ, k. , anltari, 7, 237. 

Pati, k., lauH&ttt, 2, 295} 5, PurpnraEuU, raubagDU, 7, 96. 

139} 7, 310. Pun, b, a.a. panu, 9, 293. 

P>n», ■., trdlora, 9, 293} 10, Pdi,. k. , púMr, y-h 6, 235) 

106. 114. 8, 133. 

Patrcimr, L, lakTSUr í MiUa- Futt, -gbo., aTei, 7, 31. 

nrU, 7, 96. 97} 11, 315, P«nd]aHT,kT. mt., þ(ln«ar álanr, 
Pclí.h., MlkÍ,littH Aalt.tl, 2, 4, 284}11, 25Í 

246; T, 197} 8, 448. PelU- 

klEÍH, pelUkTitiU, 4, 27. 172. n 

PcDnfngr, ^ af alÍD valntáU, 4, -Kar, h., brdf, 8, 247. 

313. Eár, |i., ijaTr, rKfr, 8, 428; 9, 
Penta, ■. , mála, 5, 33$. . 399 j 10, 30. 

Petnmeita, Z2L FebriUr (29. Ráfr, h., <.i. lii, 8, 438. 

Júm't, cf ekki 1 Ágdit, B, 132). aikhjaup, h. , N-tbatitÍsUutt klaap. 
P^HDMia OK PáU, 29. JuDÍ, 8, 8, 4l0. 

123. -. R>kte», k*., ufulm ítri: nk. 

PetriTaka, iiM«ti dagr cla TÖkn- leibi*, 8, 331, 

ntM fTTÍr Pcmr«roc*ln. RaUeill, ■o., raklciUl, 9. 285. 
Phítoniuidi, tpadóDuaadi, 10, 473.484. 

. 223, Itakna, «. : cnpir r., nípim «t 
Knla, *., ptD., kdga, 11, 224. sptt ■kilaC 11, «7. 

D,g,i,7?<iT,Google Ba.-R«. OttDA • ttEalSTB. 431 - RiBfcDg;, b., facjfáng, 2, 196. 
BáDgi'ttT, lu., mUtáttr, 8, SO. 
BÁaf, k.. fylkiDnrbroddr, 5, 16! 

B**, ^ e», fl>m If, 377. 

Bi»nd;, nSUutUKT, 11, 37Ö. 
Haakfítt, okyn, uni dajrt, 6, 199. 
Bjinfa vit, ncm rallai mmD, II, 

380. 
Bnf>n 1.1. n^rí, rmifaun, 6, 

162 i 7. 27. 
Biufóur, f;6t((ttr, 11, 157. 
B<nn«-ia)<ifc, ranDlý^ RMkA, 11, 

Hiundígr, kýnu dicr, S, 23& 
Bannlitt, ao., Dijliellh, 10, 172. 
BiDDTcl. mo., nijr,g Ttl, 3. 114. 
B>DDKf^, lo., œbi itlr, 11, T8l 
Bani' J.i. rcyrr, dj(, 10, 390. 
Ranbr nti'ngr, Tuti vi-kíngr, 11, 

121. nult brtnnr ryrir, f^tt 

er i vtendum, 8, 34. 
K<yna, <., rojna, 10, 397. 
'Ril, h., It)nititigt, bul, 6, 248. 
. 26a b) ráiaDCTti, rálH*r*r, ö^ 

59} 9/279. 29á. i) hjdn'- 

band: ikiUb r., bjdmakilnatir, 

10, 219. 
Rab*. •.. !>»(.>, 11, 438. 
Rábli *., r. fttirt, ra&ait 1 ttán, 

6, 399. 

RaU upp, leta upp, 8, 29ö. 
RribKerr, Id.j rálugr, 9, 28^ 
R»S>higr. k., búikapr, 5, 321. 
RaSuncan, tMg}a.{mr, lillög umeBii, 

7, 259. 

Hi&aikot, h.: dl hanj er htit r., 
BaS cr lfl3 nildeilá I hontini, 
faali er ekki atiírt í hana varíð,' 

f, 140; 11, m 

RiShaDÍ, k., lá lem rttSr Ölr- 

um hana, 6, 296. 
Ralhrrí, h., hralbyri, 1, 19t 7, 

7. 94. 
KAejam, rribnkr, yflrelua , 10, 

220. 
Riilehion, nlhl*<Air, riikEeiiii, 6, 

374. 
SAldtni, kT. , rAknuk*. 5, 226.' 
BátraMftr, rAariðiUrmailr, 7, 

139} II, 252.. Rifttpeki, ritilNkr i ri8mi, 6, 

151. 
Befjnr, kT. rot., prctltr, 8, 371. 
Refti, k., (prati, lufr, 2, 44; 

3, 196; 4, 347i 7, 19. 194. 

Beformr, liTfti|{armr, rittill, 6, 438. 
"Ef(ififog,/reribi ' ■ ■' ■ 

kegp* 4Ínum, ' 
BegU,kv., múnkliii, 8, 245. 276 í 

regÍnhald, muokutett, 5, 37. 
Befua, 1., rígna, 10, 323. 
Beifa, I., a) hreifai {lat helir 

Qieim) iUu (atiUu) reift, þeim 

ÍeRr aAiÍ ^tí til iUj, til ((Unj, 

5, 220; 11,294. í)een hcrt, 
opinbera, 4, 79i II, 24a 

Rsik, kv., hiirubiS, þarwm hiríS 
klýftt i hvirSimiip, 3, 9a * 

ReikDtr, L, hrakDíafjT tilogrril 
ffera i rdknt, hrekja til h fri, 

6,m 

Rcipa trr, «) hinda líf^ntrrt, 9, 
480. t) TaipMt TÍt , tnkart á 
heDdnr meb mikhHa crfiltíi- 
muDum, 11, 113. 

Bieiaa ferli tlaa, fan, 9, 344« 

Bai*am «. ■■ ráliao, 8, 32. 

Rdu, I., reitiit á um tal, ^ér 
verbr ikrafdrjiigt, 3, 144) nitt- 
i*t á um viit hani, hann 
ílengdist Jiir, 7, 112.; reitÍM á 
bwdan , har vcrir bard. , 10, 
393. 

BCÍI.U, kr., veg, ngt, 4, 347. ' 

Belti, kv., {iruma, )0, 30; t«iV 
. ardana, Teíbarþruma, 10, 30. 

Belb), kv. , jkipaiiteerl, 9, 36. 

ReÍSa. a., ■) ven. 6, 183. i> 
hera 'i drtif, 6, ,208. «) r. bug 
til eini,. felU buc til aini, 5, 
261. 

Beíban, kv., TÍitafauniF, 8, 42. 

Beibfara, óha, lo. , (greibfara) ; 
verba vel r., komait neb beihi 
os hSldnn ta t»^> &> 331 1 

6, 201. 29a 

Beibi, b. , n) riAdnalbr akipa, 8^ 
t73| 11, l«í. *)««tDlrn«i, 
11, 193., ^D,o,i,7.<iT,Google 4S2 OHDA - KEOIBTR. Re.-Bd. 

Rcði, k., lÍtliiÍBitr b«iU, &, 41. RnTbSnd, h. nil., Wd, Mtm 

HeÍtulEfiMr, rcíbilijiítí, 4, 372. arT>rBemntiui ttr InnlÍDa mcb 

E^liftr, rcitudÍKT, 6, 122. lii Srtardaptid, 2, 320; 7. 

Reitiutitll. Uuiutcdl, S, 234. 333. 323; 9, 628; ah. 8r (pilli rejrð, 

Rdra, •., cip |[ntt réttu- ab rcla, nU««IW tkvr, 10, 3^) 11, 

{nmfjlfit ipd rciti, &, &5t 65. 

r. huToa lÍDiu , Wiu f«it- RcTri, rén (if at nta), 2, 66. 

fÍOrti, 5, 75. 197; 7, 226. Revr, k., u«, di^ btaitr, 1,60. 

5, 271.) BcÍ, rd^ 10, 4n. 

RtslMnar,k*.mI., klekkír, 7,184; RibbdncT, L, riUwldi, rsnlap, 

ija jifnrckcmdr. 8. 103> 

RckinÁ, h., (.(.nekúdi, 8,107. RiddeH.nddari, 7, 148.235.23Si 

Hckii BÍDm til, muiu, 7, 35) Rifi i. i. hript, rán, 6, 42{ 7, 

- 8, 27a 263. 

R(kk», 1., hitn, lob, 7, 166. RÍfn, hripii, r«n*, 8, 390l 

Ren«, *., r«iu, 7, 235. Rf|^ nkt, 10, 173. 

RewEl> til ancini, ánf* tvgan Rikddmr, B) T*ld, rAíutitfni, 3, 

a^ Í^i i púag, 2,i9. 45. Itil) 11, 205. ») •ti!.- 

RcDfi *. f. rennr, Oýr, Uejpr, 4, meotki, nnni, 3, 37i II, 52. 

366. Riki, b., embsttt, fýila, am 

Rcmi, kr.; i Bou imnn, 1 ktiaK* nmboit, 11, 231. 232. 

. þeirrí aDdri, 11, 39. rikismeiui: bðffiDg)*r, lendír 

ReDDÍdrif, h., ikafkafald, 3, 74. menn, «em kaf* embietti aí 

RcDnikTf, kT., uulurétt, 8, 60. kiinfp, 3, 38i 8, 244. 

RbuI, fa., iblrop biokj, 4, 161. RikÚTuDilr, k., TBldÍ*«pritti. 10, 

Se*winjariiun , pn>ec**la mui gr, 15. 109. 

10, 15. BÍk)*, *., rskja, meu, vÍrU, 8, 

RcHteikt, k., hie**l«iki,r8^1eiki, 23. 

4, 13. ' Rikleikr, k., T*ld, S, 168. 

Rcttr, 1»., rétthitr, 8, 230. Biklundiír, *ttírIjDd''> hu«lndr, 

RétUri, k., dtfaurí, 10, 8& 4, lUÖ; 5, 272; ref*tegaMmr, 

RatbNttir, lo., *á.*em befir 7,16. 

idirokkðl bár, *likiiutlMr, &• RikoIÍK*, M., rifct, (trcini^ín. 

285. m . 11,>)8. ^^ 

RétlkomÍDn, róltr, löslígr, 9, Rim*a, *. , rapl*; ijá nmtt. 

333. 336. RUuligr, rújnUfpr, álitligr, lO^ 

Réttleítr, mekréttn, beina uidliti, 377, 4l8. 

6, 232. Rib, b. , trSppnr, 4. 169 ; 7, 122 1 

B.ttr, k.. dijdr, 4, 177) 1e,^j. 8, 247; 9, 623. 

*kipi i rctt, lettja til dnfi, Ri(a ikíp, rei«> dup, b*K|M*(kÍp, 

2, 64. , 9, 377. 

RettiBdii{n«, k*. , umTcndiai, 3, Hi&ari, ríddarí, 10, 88. 96. 104. 

164. lOft ' . 

Rcibrí, k., TÍkiDn', raniiun, 6> Rilr, k.> ríS, ramb, 6, 168. 

162. RiMI, k.-, •máSoUr, 2, 806f 

RcjkK kT., rekkj*, 5, 183. 8, 366. 36^ 

Rejkku *. *. rcjkit, b, 38. 334. BibTiiuui, hreUín THinn, 6^ 

338.339. 238(10,387. 

Rcjkkr. b., rSkkc, 4. 70. Rjd, kT., leikr, 6, 212. 

RÁt>, •., ■rtt, djaj*, 7, 227i RJátr, brjiSr, hnikiaa, rtUan, 6« 

9, 274. 204) 8, 78. T,Google Kj.~Si. _ OItÐA-nE(HSTII. 433 

Rjdla, !■, gtn rauttt r. tSim i Rj'ini ».». liSali, S, 124. 

á eíaam, gera cuin tiBniám, Rjbji, *., Tfiatí r. ii6tn, vcg, 
gcrm «Bnin meiii, ikaiti, 4, 80. 9, 43) 10, 15. Und niddiil, 

•öl Tfbr 1)811, U, 4SS. Tarb bvfigníf^t, 10, 192. 

RÍöSi *.i. hndla, rjiiTal fljtj* RægjU, kv., rdgburbr, 8, 295. 

Tal i bnrt, ð, 97. Rœkindi, h. , tíræoi, (UEli, 6, 107. 

Vui, \f., Btebí, ^ct. rðar, rdr, 6, Htesa i headr, bera npp á dua, 

156, U. 64. 

Ro, eru, 7, 139. Rœu, i.; reetiat i am sleGí, menn 
RoÍ, y, hvild, (0, 334.' verfa kilir, 7, 119. 

Rokindnita, Ohn. lo. , rfkTQllr, Ræíiligr, bnebMigr, 9, 495. 

gem du«t (rjk) rýkr dr, 2, Rœtiligt, lo., bztt vib, 9, 496. 

154. Bœliimabr, raSamatr, ráðejnfi, 1, 
EdmferUr, k. mt., Jieir icm fira 101. 292} 8, 360; 11, 227. 

tÍI Rdmi, pil«gnm.r, 6, 302. RBkkví .., hriikkv*, 9, 30. ^ 

Rdmr, k., *am]ijkki mcb hirejití, Rond, tkjaldarriiad ; leggja lam- 

1, 34. anrandir, vciu ■tlSeu, tt, 93. 

Bdr, lo., rdligt; mt. róir, h»;ir, Riitkött «. J. raskdlt, 6, 199. 

10, 415. Bö.^ kí., mrtí, 7, 317} », 63; 
Bo>, kt., líi, hlanp, 10. 395. 9, 371. 376. 393. 394. 523. 

Botkino 1 arinm, falloríioillgr I jafnMt lamiii vii vtkiir i i'ótíi' 

t»li, 9, 241. uro, 9, 376. 

Rotknsil, ■■, vcria roskian, 4, 

217. 

Röita, kv., gnýr, 6, 333. n 

Robonerti, raðanetti, 10, 420. S^, bal, iii, rn.; ff) j< aem, Mm, 
RdS 1. t. rdbr, akipiiröðr, 9, 36. 9, 234. b) ilikr, viblíkr, 10, 
RóÍa, kv.,IlkaBtkiKriitiákTaM- 381. C) nokknJi: gUm þat, 

inum, 5, 136; 8, 247. 361. nokkub gtamr, {laS gUmratidá- 

Roira, kv., blðti, 3, 106. Ittib 1 ikalinni, II, 129. itnnd 

RöÍnkn>», krottmark, 2, 325. I>á, tpölkom, 11, 85. Und- 

Rudd, h,, rjnSr i tkúfH, 4,379. HTifii'ngT léttr li (?) , bKgrUnd. 
Rodda, kr., Mh, 4, 246. "jtiingr, 8, 335. liiinn þann, 

Rnma, «., bjlia Unga icAi, 9, dititii, 4, 101} 5, 258j tbr. 

332. IliiaS. 

Rilmborabr, lo., meb vfinm gðl- Safali, k. , (dýr af brevsikatta 

nmi r. aild, nm l>ana lem cbr urbarkatta kjDÍ)t ikínn af 

ekki getir aér manDamnn, 8, fwdýri, 4, 298. 329; 5, 274. 

243. > Safi. k., v5kvi, 8, 32. 33. 

BúmUndÍ, h., vlbr vðllr, bar Sakaritat'r, aclk, lakargipt, 8, 66, 

aem rúmt er, 8, 14. Sakevrir, leklafé, 7, 300. 

Hilmanara, kv., anarvitlr, 5, 288. SakkTuItr, •akarnllr, 8. 326. 1 eynr, verBauralag, •cm 
am. gekk 1 inkejrl, 7, 300. 

Rjggr, lo., htjffir, 9, 500. Sakni, aaknir, k., iðkautr, 8, 

R;giar-(rjkkÍir-)tii, hl^úk, 3, 13». 

Ihl. ^ ' í ' "• 8aktt, lagt. 9, 438. 

Bjg», brjgfc, 9, 494. Sáld, h., o) aigii, 8, 243. b) 

Bjtningr, k., atdr hnifr, arAja, timnnmal: þriggja ailda öl, 3 
4, 173. tnnnur af oli, 2, 16. 

FoKnuiniA'SCevx. 12. Bihdi. Ee 

D,o,i,7.<iT,Google 434 eii»A-BEC^i9T«. S>"$>. 

Silcini, b., kimw, 3, 199) 4, S>»<el^'. !>■, wnmanilÍe >1)c1m, 

168. 11, 312. 

Saherism, itreÍDeíshljoSfwi, 7, Samvitaaili, mctiiiuud!, 6, 280. 

97. SimveegÍa, i., jarD»t vib, 3. 2DS. 

Sálup-, )«., vubbU, 3, Í6&. Sannlii'a, b, UBUarlig* tifa, 3^ 

SaluMofi, éiluhiiuilolj, leBluliiii, 1Ö7. 

9, 363. SaDnmcIr, laadraetr. ð, 99. 

Sima(umir, iil»dÍ,<BfUi.3Ciadi), Sinnr, k., lítinÍDdi, rétiiadi, 3, 

*iím>, HMu, 5. 94} 6, lÖO. 65; tll latiÐi, *út, ^iuulin,- 

m 4, 118; 6, 41; 6, 128! 11. 

SambUnd, h., Mn>b«, 6, 123. 2tj4. 380. 

Samborínn, (kilvctinii, 6, 397. Sanoviiir', tryfjlavínr, 10, 394. 

Sirobtöíir, tUtKctmu b«Æir, 6, Sii, kv., fjrÍMtr, 8, ?79. 380. 

28. SáuaD, ki., Mtt, sott, II, 4I8i 

Sambni«arill, Bldrjbkia, cr *Utr 10, 160. 

(kutuiil, 4, 333; 7, 190.303. S«uiiglát, b., laangrECri, W.\ai- 

SamennD , lo. , KUneÍKÍnlcgr , 2, f ktÍ , 4, 203. 

199. Saura, ki., acyra, 10, 386. 

SamDcyU, ao.i aamfiali fara s., Saurus gri%, ötrrfg, óhcíl BJ^t 

9, 382. 9, 223. 

Sunfsrl, þiti jeTQ saman má fara, Satir, lo., tannr, 11, 92. 

umkvKmt, 2, 263; 8, 335. $<-, a) >\i ]>ú, 2, 184; 8, 308; 

Samgangr, hjnn.lag, 2, 130. 11, 31. b) .jái þer, 11, 119. 

SamKJirna, ao., ani ejamaa, 3, 401. 

45. Séa. fn., |k!«Í, 10, 211. 

Santblanpa, lihi^lo., sarataka, 4, Scgja, s., mcrkja, ^ýin, ?, 239. 

271. icgja af, fridienia, s. til, til- 

Sami, k., •tfmi, 6, 20. díiBroa, 9, 330. s. fTrir skip;, 

Samjafnait, ftn sig jafnan ein- balda læSu jfir sklpi, 9, 480. 

nrei. 8, 240. Sei^jani saga , sögu sUgn , aera 

Sarajafnt. otdúngís j.^fnt, 6, 344. matir hcfir eptir iitrum, S, 56. 

Samkuoda, kT. , sarakflroa, niBDD' S«>rr, scgir, 10, 420. 421. 

amdt. 1, 280; 6, 441) 11, Scini, >, tefja, dvelja, 11, 114. 

109. s>mdr;kkia,10, 171. 377. StínnbcppiIÍKT, seiulisr'til ban^ 

Sarolandi, k., landi) landsmatir, 'ngju cHia fraroa, 6, 204. 

1, 275} 2, 121; 7, 33. Súon, io.: suiiut, KÍaast, sfiSaai:, 

Samtcndr, lo., a) i saroa landi, 8, 384. of iciiuit, uro seíiiaD, 

5, 314. b) íii auna luidi, 1, of scint, 2, 19ð ; 8, 162. 

284. 295. Seib. kv,, s. s. seibr, 2, 136. 

Saroro^li . h. , (amningr, kaupa- Scibmaiir, si sem fremr seib, t, 

sammngr, 2, 96. 10. útlcggit: spaiuabr, 10, 37^ 

Sarona, saroDabr, safoa, safnabr, Sotir, k. , sil fomeskja, er mera 

8, 59. 60. ' mBb götdrum (gatdrakvKSum) 

Saror, lo., a) vcra •aror um fcrl, -" lokkuiu ti! sín itfa og TaBttir, 

standa á saroa, hvnmÍD fcrbÍD of^ feingu af þeim vilaeskia 

SeÍngT, 3, 84, &)sarot, ásamt, uro óvorbna hluti, og gcrlba 

, 250. hab samai cins, 7, mönnnro ftnfu e^ öesfn, 4, 

146. s>man,undir eins, 7, 11& 10. 

Sansmabr, nongjarii malr, 4, Se1)uroannaroc]sa, 8. Jiilí. 

214. SeliKtr, h., icl, 8, 439. D,o,i,7.<iT,Googrc Sc-Sk. C^ÐA-ltBonTB. 4S$ 

Semilii tji juB». Siaai, h.-, ffff^. lilraicla; i«rt í 
Scndife, fé, stia eÍBuni er mbIi ■-> vere litKÍmuadi, aetiraaítr 

6, II. 3, 233í 4, m 
SaDdniKar, fcr. nH., kriiir, r^iír, SÍDDÍgi ao., linn Meg, 7, 323. 

1, 259; 4, 202! 6. 364^ 7, Sinite i. >. ainaie, 8, 413. 

159. < et, 6, 364. Silja byri, litia af Kr leiU, 6, 
Seri, sáSi (af sá), 1, 9j 4, 301, 358; «. itti, nm nlikuneaD, 
Serkr, k. , ikiniiral, 11, 325. 7, 27a. 

Serba (wrb, (arð, ■orbitj, hafi Sil*i) lite, aíit, lo., epttr Tiai aftr 

samræiii viS, 6, 360. 10, 382. 387. 39S. 407 i 8, 

&et]a borta, j^ burt, 10, 173. 181. 34á; 9, 406. 

Sctm'ng, kv., a) leininer, still' Slit, Ito., 1) eptir, aiSaii, ratS 

íits, 3, 184. ft) iíIjiTlLÍ, tJI- þ., 9. 406. 2)«o., eptir þa» , 

ciÍHB, 6, 372. c) lömav, 5, A ritan .t., fMw. 8, 21. 

338. d) r«gl>, 9, 263. Siti (i.l, leiti og liadi), &«ilija 
Setr, h., mI. 8, 379. lelS, lO, 378. 

Sctija, sctja, 10, 379. SilkTcldun, idat á kvöUBni, 6, 
Sevtiir, k., eldr, 6, 105. 241i 9, 29. 

ScS, ■jjib^, 3, 44) 8, 116; 11, Sjil, fn., itikniia: a\ lá, Þuwr 

124. . . 3, 116) 4, 312; 11, 96. iy 
SíbjTt, ao., >.■. libjrTW, 8, 225. jii þau, 2, 87; 4, 149. 310; 
SíbTrtlÍ), ■»., blH'l vili borli, 8, II, 95. 

385. Sjj, aé (1. perj. mlIlSandí tAar 
Siilægrii, ao., daa epllr dai>, 4,' i aflb. af: 'at vera), 7, 358} 8, 

289. 242. 299; 11, 124. 

Sllíar, kv. mt. , mnelÍr, t«nsd!r, SjíbyesÍar, þeir aem búa lið nd, 

7, 299. 8, 304. 

SiCkDna, migkona, 9, 243. Sj>k, >f )eg, 7, 142. 

Sisa, s.i lata iiCMt, aniia undan, SjakjTt, Öldnlaust, Udejlla, 6, 26X 

8, 162. SjalilgKtr, ■kjaldgæfr, 4, 309. 
Slgnatir, a) belgaSr^Sum, ble^i- S)áirbjarg:, ijáUbjar^*, 2, 270. 

atir. 5, 150. 222. í) masnitr Sjairiáfea, ctbn, , sjHirriSi, tiálf-^ 

meti fíölkfnei', 5, 236. ritir, 4, 116. 312. 317. 332; 

Slerait, hafa .ler, 5, 63. 6. 189; i mt. 6, 136; >iM$ 

Sigrbákn, h., i^mark, 6,313. ita, rítiandi, 6, 200. 

Sijcrbyrr, k> , lisrvKnliar byr, Sidnd!, ijáandí; fani a. en^, t\i 

%, ÍOð. . " ^ 'rrtt. «eu rétt tU, 6, ll 208. 

Sler|tial*li >^. >«» 'V*' f^''' E''^'' Sjáverkr, k., ijriiútt, 10, 75. 

*ÍRrveKaranum, 5, 161. Sjolfr, fn., ijdlfi-, 10, 384. 401. 

S!j>riiEll, kv., (igriœld, 1, 214; Sjom, i)txao, 10, 431. 

2, 108; 5, 4a Sjrímjrkr, >ji(ar|>oka, 9, 503. 50ð. 
Siirrmerklr, s- <. (ilfrmctinD, 6, SJtinari lirSr , k., mEno, lettÍT tíi 

27a(7, 300). ati gieu.titiindi, 6, "^l^. 

Silfrmelinn eynr> ajrir tilfrt, 7, SjríDenni, angnaiidn, 6, 206. 

300. Sdnhannr, lo., •jdnhajfr, 4,-30.' 

Si'ment, h., Ifm, 6, 153> S)rínheadÍ 4. *. 5{dncnni,' 6, 206. 

Sinaterra (Ut. line terra), land- Sjiindi, ijoandi, 7, 84. 

Uui, 9^229. Siörœtir, ijatagr, I, 14. 

SÍnroD, b., hlióSræri, 7, 97. Sjiitlait, i., ijatna, lernt, 2, 43. 

SinnaW, litninnaolii, bÍálplif^T, I, Skafa, i.; fait >t skaflt, teklS 

297; 5, 261. didpt 1 «rinn<, mikib mia mæli, 

Be2 , - 456 OBDA-KKGISTB. Sk. 

11, M| ti/>k>rit, nýheð>(, Slwap, h., ■kop, ipolt, 4, 3&9| 

aftlMA, 5, 105, t)d tkiip. 

Skiá beTKJ*i R>rk ikaru, ikcla Skautt t. >. Aú>A, iamaHi, 8, 182. 

■Sc, lO) 174. Skaatto^a, i., to^a einn i kiptk' 

5k.k,h., iritva;^, 143-, tji orlS.- .ktDtl .mu, 6, 303. 211. 

tkik. Skavú, h., tk««ii, 10, 384. 

Skib, h., intar, 8, 143. SkaTb, h., tkc»i, tpíilr, 8, 34. 

Sblm, k*., breið .Tctja, 6, 402. Skeftu, ky., ikemUp, 10, SS, 

Skélpr, k.| lebnkeiðar á .verJU, Skeesrtuit, .kccsrðdd, ab púa í 

6, 212; 8, 436. •^'gpi, I. 303. 

Skirnniatt, rjrirTerta t!j;, 6,302, SkeiS, kv., herikip, UDgtkÍp, 6, 

SkaiDiDr, lo. ; ikSminuiii, tluimma 308. 

(tndd, 7, 106. Sk^ti, h.. (iroabiU nokkurt tkeÍS, 

SksmmiBlisr, lo. , ikaminvÍDDr, um tkeib, nokkra atund, 5, 

1, 225. 299} 7, 339. 

Skimm«er, .kammlfrr, 7, 40. SkcleggtiEa. an., eiaiog einltcittr 

Sk.iiirKkr, lo., eky ÍÍDgrnkÍun, matr, 11, 128. 

5, 325. Skelier, lo. , eiobeittr, 5, 72. 73. 

Skamr, lo., .kammr, 5, 207. Skeira, .., hrÍ.M, 8, 317j 10, 

l 223. 

, Skeirt, lo., tkj<itr.i,di } tkrlfra, 

> tk. .kera, meb meir tkj.lTaadi rÍiOd, b, 

títt aatnu ráð., 6, fi8 : lata 33R. 

ikeika at ikiipuaa, Uta fara lem Skctpr, kv.mt., tkælnr, 10, 174. 

■aSna ber til, 2, 112; 4, 322. Skemd, imin, .kömm, 2, 142. 

SkaprerS!, h., laademi, 6, 54. SkemdÍirfullr, amiuu-rullr, 3, 164. 

Sk.ptigr, hsefíligr, mátulí{{r, viSr- Skemdarmabri m>nDikömm,6,32. 

kvæniilif^, 11, 4. SkemdarorS, traánaryrtii, 1 1 , 339. 

SkapnatiareTrindi, raaluliat erindi, Skemdarverk, tkaroniarverk, 11, 

8 90. 339 

Sk.pt, h., hali, 9, 462. Skemiil, k,, föUtkSr, 5, 301. 

Skaptker, h., illkcr, lem auub Skemma, .., itjrtui ttjttatl, I, 

Tar úr í hom oa drTkkiuker, 67. 

4, Ibi 6, 241. Skepna, kv., tkiipuUs, 5, 146. 

Shark, h., hark, tttg, 9, 452. Skepla, kv., tUnr, 10, 357, tb. 

SkarUk, h., ■kul.t, 5, 256. fletiÍ9kept*. 

Skarpr, lo., hubr; ak.rpt Und, Skeptifletta , kv., klofinn tUnr, 

hart, ga*alíliS, 7, 78. 6, 77; 8, 388. 

Skarbr, tkertr: t. blutr, öréttrj Skera if manní, drBf^a af maDní, 

Ntja jíiT tköríom blnt, verlba hlif. m.nnl, 7, 20. 

rinr (iretti, 4, 331. Skevrti t. >. ikyrti, aDh. .f tkorta, 

Sh.it, tkabat,.Kr<uid>b, 11, 309. 9, 387. 

Skattcjtda, .., gera ik.ltgildan, SkejU, .., in.rnB, i^efa, 6,432} 

4,^14. tteytt, Ugt þíngab, 7, 196i 

Skatt^ldi, b., ikattsjald, tkattr, ikeTttr ok tkyUr, nndirsefina 

4,265} 7, 124i 10, 111. o^ þi<MuttubuDdÍDii, 6, b3i 

Skaityr^it, hnÝflatt i orlnm, 6, 7, 315. 

1S8. SkÍtreDgÍnn, tkilsetitm, 9, 242. 

Sk.aUIÍ ..t. ikaafhali, 6, 314. 246. 250. 

SI9- Skílliner, k., en.krpeníner, íAi 

SkaiAali. t, refr, 8, 314. rikijort, 4, 65. T,Googlc 7, 11. Sl, OHVA-RGGISTtt. 437 

SUt «. I. ikilit (>f iktl)a), a) SLjotdr; licn eTra (k)aU, lMr> 

■kitlb, 9, 449. b) átlulib, 11, bærra hlul, lufa betr, 10,394. 

100. c) tÍltekiS, 9, 447. SkiðpUjt 1... ik)cipl»t, 2, tl4; 

SklDti, h.. feldr, jfubBfn, 11, 4, 148i 7, 64. 

, 397. Skðbroddr, iDuinbrÐddr, 8, 405. 

skipsögQ, (kipalib, SkoLbmQD, lo., ■vartbrýndT, 2, 
7. 82 ( 6, 131. 

Skiparí, k., skipamaSr, iklpTerji, Sköli, k., 1) kdrsbiœbra feUf, 9 

8, 367. 259. 2) kdrjbrEebra hili, 9, 

Skipabr, o) .eitr, 9,369. &) biErr, 25%. 

lilfillÍDD, 10, 88. Skoltr, k., prettr, «vik, 8, 44{ 

SklpreiBa, kT., partr »( fvUi, 21, 365. 

•eiD ^ra aUÍ út cllt >kip her- Skdr, nit. •knar, •kcifur, 7, 94. 

fKrt loti 60 eí> 70 ralJnDuni, SW> lib, tclja llð, 7, 275; 8, 

4, 326; 9, 415. 336; kaU»t -311. 320i 9, 382, 

léa, 9, 248j i clnu fylki TOru Skorinorbr, Airmæltr, 5, 149. 

12 •klpreKDr, 10, 306. Skort, h., þab tein ávanCar; Iilit 

Sklptt, h., iDDnr, 7, II. skort, nættuia þvf, 8, 322. 

SklrilnBpt, orbjirt fvrir ausum, Skorta, i., vanla; atlh. ikvrti, 4, 

4, 3Í4. 194, sji .k«j.rtl. 

Skfreetinn, akil^tinn, 9, 250. Skot, h., gÍDgr um hiit ianan 

Skln])ór.i]aer, ikírdaKT, 9, 500. vcgKÍa. 1. 290) kirkju .kot, 

Skírr, lo , lireinoi .kirar merkr, utbrot , atikot á kitkjo, 9, 

af ikiru, hreÍDU lilfrl, ll,304í ' 49Z 

ikfrra, |;liig{^u->, 8, 245. Skotiii, k., þverlré, 5, 157. 

'Skirikou, •., vltDS. 9, 385. Skotjrði >. i. ikjdtjitii, 7, 20. 

Skfnla, kv., andanfierila meb eííi Síri, >., .krjiclja; ikribir ineDn 

^ járnburði, t!I tt MDna i «kip (þvf nöfa Jteiria TOia 

ukkj9Í litt, 5, 211, 264) mt. npp ikrifiia), 9, 33. 

•kirifir, 10, 418. Skrattl. k., saidramlltir, 2, 142; 

SkiS., kv., kíof>6 iki3i, fnDD 10,378. 

tpila, 2, 163. SkreiSait, a., fara a ikiðam, 8, 

Sk.fcfærl, h. ml , {laS »em heyrir 437. 

tÍI ikibaferbar, tj, 400. SkreiðfKn, k, ikiðafærí, , 8, 400, 

Skjala, 3 , h-ÚTh i hæl, 6,335. Skreppa, kv., a) ikjdða, 6, 303. 

Skialdrínna (.. a. akjaldrímDa, 374) S, 26. b) gildra, 7, 21. 

'ikjaldrimlnaj, af akjildrim, Skrífa, •,, a) mála, 5, 340) 7, 

likl. rím, er akjíildum v>r 69. fi) marka, iit»nma, 5, 234, 

•mevct 1 , Jí akip voru ikorub c) ura steyptar iDjodir, 7, 97. 

.kjaldum ibilll •lalba, 11, 140. Skrill)d. a. .. .kríltída, 4, 168. 

SkialdBili, h., bil, horbhil. ð, SkríðfKrí t.i. tkrelSfærí, 8, 400. 

338) 8, 172. Skríblj<}>, tkríbbjtta, II, 66. 

SkjaleKT, lo., rðakr, 5, 19). Skríbna, t. . renD., 4, 169) 3, 

SkjitfheDdr., meb meir ikiilfaDdi 160) 8, 141. 

rdmi, 7, 227. 353. Skrlbr, k., akríb, gioer, 4, 303( 

Skjalb, tkella i, 11, 149. 8, 378. 

Skjoplaat, brecSait, 8, 369. Skrdpaidtt, uppeerlariiítt, 6, 32. 

Skjdtr, b., fararskjá^, 4, 36. Skrufhirr, bcokkinhærir, 10, 420. 

Skjdtnebi, h. , a) (IjdlræSi, 6, 133. Skruma, i., ikrafa, 3, 96.114. 

fi) dikuDdl, 6, 104. Skrýft, .., ýf. upp, «cn lilbiD, 

SkjdtjrSÍ, b.mt.,«kútjrbi,ð,253. 6, 37a. T,Google 438 OBÐA - KEGISTB. Sk. - St. 

Skr«b, k«., bBKUni, dudi>Ic*h, SkýnÍpta, kv. , leUiÍQc, 6, 60. 

2, 47t 3, 238i fi, 84. Skni k., *kotni*ir, ikvtu, 7, K2. 

Skneku, •., ikrakj*, 6, 446. 192{ 9, 390; 10, 362; «ji 

Skntmatt nndu, ikjóuit ondui, tfikjti. 

8, 76. Skjtalogr, k., o) umdrjkkja, 6, 
SkiániU^ h,, ábUnp, fcrt til 440| 7, 113í ■kjtoíBpitora, 

MlDC>, 8, 320. drjkkjuitof>,9,478. A)ilnkk1- 

6kit«, ■., iána ln.t, 7. 94{ 6, aitori, 7, 153. 242i 8, 408; 
182. 9, 44. 

Sknní, k., a) fiali icni er i*kY^f(- Sknmabr, ■kititcfp- mabr, 3, 246, 

ÍUKt, mMiMt, 7, Í. b) biit- Sketi, li., Atji\, 10, 3&4. 

htA, 6, 60. Skðp, h., *. (. ikaop, 2, 142. ' 

Sknld} rrrí Jitan (kald, fTri hi Sköp, fa. int., forlöc, b, lð7i 

•k. , Þu>.cjti», H. 136. áldg, 8, 18. 

Sknldi, k... •k.Uusleik;, frmd. SU fylkíiiK, •kjdu á f., fTlkja, 8, 

ttmi, 10, 40o. 4(fe. • 

Skuldafaríi, b , >kuld!r, 9,481. SÍl (tUi, .Uti, .lA), rcb. sU 
Skaldi, .kjkU, 10, 378, 404. rjrir, 1, 104. 

Skuht (ikal, .kjlda), aip} ^Í Sl.p, i., <^U til of; fri, 10,71. 

mm ijil núitr h.fa .kuiu, g. SljgíUr, kv. mt. , hnakkóUr (eSa 

n. þcu: ■■kr cka .3 fa>ra, beltiiólar), 1, 194. 

«, 306t uni 4, 208i €, 177. SUnaauir, (Iwtp.unlir, 6, 62. 

fi66i 11, 290. 333. Slagniugr (. (. ToiU 

Uanda (.mau, (kjiita (unan (fc, SU{^, k., teguud) mariiir ilapr 

tíl A tpft', 5, 216. kl)dbfsra, muKikjm. lili<tlifKri, 

SkuDdi, k., lýtir, 3,45; 7, 134) 3, 191. 

9, 326. SUtt. I ». , .lnfpiir peBÍngar ; 
Sknrat.. , .kýra, dllítt., 10,377. Bu*alda .., penúlgar, er H. 
Skurta, (kjrt>, 10, 383. . I^ M, 6, 243. 

Skiusli fa., dfaailUTsalífir fTrir- SleitilÍE* dtekk., drckka djáliga, 

faurílr, 10, 416. 6, 241. 

Slcaú, k. t drepa einniu (knta tun, Slera , .Idffu (af .li) , 10 , 403 } 

drtítu ti únuni, 4, 310. ajá •lierí. 

^úll, h., borb, 1, 259| 6, Sléitmœ)), h,, UtaKT taUndÍ,' 7, 

m 120.. 

5katil(Tanin, U leto {tjönar fTrSr Slénnrtr, si um taUr liíagt og 

boibnm, 6, 304. f.ll««, 7, 120. 

Skýf., ... k..t., fariada, 2, 163. SUltr, lo., neibr: feibir cigi itétt- 
Skjebr, lo., gagn.»r, 6, 241. ar, 1, 75) lUit, ao^, greitt, 2, 

Skjfdiliga, .!>., a) TÍnHmliga, 127; faaini, b{kl.u(t, 2, 319. 

-.ÍDalIga, 11, 108. b) ikTldu- Slejktr, .löktr, 10, 29. 

Ii|;>, iuiit(ýDUKa, 8, 398. Slippr, lo., vopuUu., tt, 160. 

SkýKhíJsK, (kenidarböec, 2, 218. Slou vib, bika vib, triuaat vib 

5l9)T 170. ^^ 7. 20. 

Skjllie*, ao. , Daubiýnlíga, 6, Sljagja ((Ijog, iloDg, aluDgit), 

o9e. (U; (famaití laDBkv^if kMUib . 

Skjlmi'Dg, kT.,vopDaUikr, 2, lOa i ótím, 6, 114. 

SkjDda, •kuDda, 9, 330, SljttÍBn, lo., dnslaiu, daýljiiDKrt 
SkTDcH, fa., flýtir: bera .. .t nm 3, 206. 

Mi. fflýu fu4ii»)L 8, 57. SUerÍ, úá (tt iU), 10, 379. 394, 
SkjDdikoD., lan.Utkona, 11,54. wnj mg Krt{ tjá .lecit. 

D,o;i,7.<iT,Google SL-St. ORSA-HBaiSTB. 43d 

Slvlnr, \r. m^, lA litkft^na, 4, Sm> b., tir, 10. 41&. 

164i 5, 245; 7, 148. 149. Soto, «tii («f «.)»), 6, 279. 
SDdp'iga, aO', gapaicga, dvarlcga, SpiDn, k., jtkotiiKÍan, 2, 271. 

9. 217. Sp«nt>, h., AjtiU, f.t., 5, lOi. 

5n«pr, k., elcipr. gapl, 2, 64. Spánóii, tpínýr, 5, 105} 8,382. 
Sonn, ,., .kundi, ðyn lér, 11, Spam, ipimdí, 7, 14. 

8ó. Spsrfa, kv., irASd, 4, 221 i 7, 

Snaitpa, kt., mejpa, 10, 394. 72 í 10, 139. 

Smvrllier, inarllgr, 10, 393. Spckt, kv, , spekl, ™ka, 6, 144. 

SDaypa «. i. inanpa, 10, 394. SpeB|a (ipeo, ipanda, «»1111), 
SdiS, b., roair, U. 4ll. <i"e> , 2, ISð) 3, 64. 106; 

Snoba, 1.) .. tll, Yikja i,7,25S. 5, 81 6, 344; 7. 246i 9, 

s.eíiiuni, fceraait dtiuro, laita, 262; 10, 293. 

6, 16. Speii,na, s., uka uUD niO : t. 

SneUt, ao., tD<>|rt, sk}<ilt, 4,259. (verti, 8, 363i t. árar, drBsa, 
Saem, kv., hnt, 1ot>, 9, 516. 6, 3íí4; 9, 262. 30Í. 303; 

Sncrta, kv., linti, loia, 8, 230. Dmkn'nsia , 8, 3S8j cyba, 11, 

Snerrl, .sérÍ (afjniis). 5,24.35. 423. 
Salltíagr, L, afbragSsiDatr, 8, Sperti, iparaSi, aflh. >f *p«iri, 

410. .p»KM.p.„(.p.ri), .p.,- 

BDiðhTaii, ntarpr, B, 1^4. ^ aai, o, w, 

SDiia at£Öag|i, herSa aSgauDgu, Spuiíkúar, ipetiikiiar, la^ iltirj 

8, 22e. 8, 358. 

Sndbfi i t\v, túi til, 10, 142. Splllldýr, skaiiveen d^r, 3, 2S2. 

SDQgga, 1., bUia, gjdsU, 7, 20. Spiuli, k., gesubiia, 11, 202. 

Snæfr, lo., ^raangr (i döniku . 301. 

ntKvcrl, 8, 336. Spottr, k. , spott, gyt, 8, 437. 

Snmdro, H., le^iing, 4, 42. Spraki, k. , huurrétl, 1, 1B7 { 8, 

Snarrisipjul, ipiót meb ikotreim, 366> 416. 

6, 7tt. Sprækla, ■., .pri-kla, 10, 117. 

Sntcði, b-, snteSiDgr, k., so)^ Spnrdagi, k., .pnmíng, 10, 37T. 

<Dg, kv., borðhald, 9, 404. Spurbuna .... .pCÍrítaDB afspanta. 

Snðfrligr, .kjolligr, snarligr, 7, Spjmir, 2. pen. þaliSandi tiSar 

343. í aðh. af .pera, .panl, ipirni, 

SDEtfrmaDnligr, hialligr, tnarligr, apimdi, 7, 120. 

8, 79. Spenikr, •pau.kr, 10, 137. 

SnSggr, graiUui) bi'ta at snHggUi Spðlr, k., .potti (at .íigu), 6, 

nilna'a, 1 1, 6. 366. 

í.-, anÖrla, 6, 316. Sudt^ ok hsA .udt uppá h)am 

tál, 10, 396. mitt, einseu tuér af alhug., 1, 

ðoi, Kt-, 'þýih skIu; gfnga at 284 (afffamallí ... .lel, staddi, 

iiílu, fara vel, farsællig., 5, 342. ' atadt, ttetja: atöitva, naitfeiu). 

Solarrobt ^-i morgunrotii, a(dar- Stafa fur einum, dœina eioD, 4, 

uppkoma, 8, 346. a)3. 

Sal.rsuinn, ncÍDD (krittall), til Sufabr, b., laA (DÍ.Iituin dók- 

at tjá hvap .0I er i lopli, ^6 uro; t. .e^ 2, 301 { 4, 2£&. 

.kf>t> te, 6i 341. 277. 364. 372} i. tjaia« 3, 

SMbraS,kv., .(dbrát,b., 2,228. 136. 

Snli, k., Írvegr i skd, B, 405. Sulka-lattlgri k.,rörununiia TCgri 

SotlinD, vatnsdsa, Ö, tO. uka, Irola 1., fara A hiitgáng, 

Són, k.. aaungr, ejror, 5, 163. 6, 302. 304} 8, 279. D,g,i,7?<iT,Google iaiirgla. 440 OKDA-REGISTB. St. 

Siafalqu}*,!., leggja *tSlí»in ^ SticlMMr, Itr. nit>, rcÍSiokkar, lOi 

Sufolíir, lirakrúkr lll a% tBi>CÍ> Stik, Ii> iiit>, ataiuar, lettír niir 

nmaa ikip oc krvkji mcnD t i ir ttt vib >tru>dir til Tainir, 

*)i>orti>taiti, 4, 40í 7, 264; 7, 188. 256. 259; ib. knkar. 

8, 385. Sttka, 1,, Mtíi nilir ataiira, ð, 

Suki, *., a) hriM, 1, 44l 11, 248. 

133. fr)hnnd>, itjaka, 7, 269. Su'kkinn, lo., orfcbtaH, Snnsrt 

SlakkiTÖllr, 3, 207i eptir Biia- 5, i7J. 

löenni, itdrt hundrali fahna á Stilla einn, a) tsla, iríkja, 11, 

hTum vcB. 113. b) læUit, 8, 343. c) 

Stil, h., lUpiUfni, 8, 199. koma, ttiUa til laoinu, kom* 

StalUrÍ, k., kon^tnMÍr, hid tal- tU freltis, 10, 391. 

atn k(ia|t*eHD<li i ^inKnm, 4, StivarSr, ^irmaSr, 9, 421 {i 

128. 131 i 10, 109. sultaraibill, i>n>ku tteward). 

6, 442. StjoU, k., Ukblnti, 11, 64. 

Sullr, k., a) pallr imdir |;o1b*- Stiúnii i s., á itjtirborða, 7, 10. 

Iikneiki, 4, 245. ft) ■teUins j Stidrorait ikip, ikip neii ttjn 

aipi, 9. 386. e)*t*U dropr or fydr, 7, 47. 

hiartt, bnj^kÍIar, (<>», h[aru« StdU, kv., bÍikiipjklBdlii , 3, 168. 

berit 1 brjúilinu af brKÍSilo), Stolti, lo., itattr, draiulMainr, 4, 

6. 72. 162. 

Staniinr, lo., stuor, 1, 282. Stdlietir, seitr i htiteú, 6, 93. 

Sunda, •-, ve;^, ll', 204. 397. 

Sufne*, •., •tinn, 3, 193} Í, StDpall. ttopull, 6, 108j 7, 23. 

203t 7,16Ij 8,281; 11,155. Stophalt s. i. ■topali, 3, 84. 

Sunka, (., tre^tt viS, Tcra tregr Stdrbukkr, k., stÐrbakki, 8, 234. 

til, t*ka DSrri úr, 2, 114. Stdreflismenn. bönð'ngjar, maktar- 

SunýDn; baim var s., honDm menn, 11, 7, 13. 

varb stars^t, 6, 203. Stdrbtutír, itdrir hlutir, 7, 136. 

Suupasc^ ttcfpatt, 10, 383. StörkanpamaSr, li sem kaopir t 

Subna, i', letjaat, lctu, bœiu, itdrum kaupum, 5, 255. 

11, 224. Storlítr, storgiafutl, 6, 36& 

SuSr, la.{ racr verlr itaÍara, Slorleikr, k., a)afitopi, 4, 206. 

jcK hika mig, 9, 225. 6) itKrb, 8, 371. 

Stab, k., a) scfa subar, IdU af, Stdrljndi, ky., raum, 7, 96. 

- 6. 384. b) kUnitr, 4, 110. Stonnr, k., Íjt, al»ilgr, 1, 36} 

Suf, b., viSktEEbi, 5, ð. ákaS, 2, lOOj iUaup, 6biV, 

Steqa, s., bindrs, 10, 418. 6, 437; 11, 260. 

Steigrliga, ao. , fait, itint, itinn- Storm>anilI|r, ^kalligr, 1, 97. l!ga, 6,^416. Stdr >|r, ^kailigr, 1, V/. 
iSr, sá acia mikið fOv- , s., máU, 10, 320i 4, iit i fsDg, 9, 383. 

354i 5, 304. 339. Sttirr, lo.. stdrf scfa stKmua, 

Sttinmeistari, iteiniiDÍSr, S, 215. gefa meira, 2, 245} 7, 56} 

Stdnn, k., a) litr, 4, 277. h) bera stRrrum, vera meiri, 7, 

klanatr, •teinmtister), 10, 373. 305. 

Steinsker, k., sker, klattr i sid, Stot, kt., rot. stoiir, kS*to^ lil- 

8, 367. Uf>, S, 138. 

Stdntiln, kr., m<iúi6itm, 8, Stoai, k., biilp, ■Sstob, 6, 368t 

279,^ tilgupf*. ^ ' 8, 1Ö7. T,Google St. -St. OADA - REGISTR. 441 

Stranmbrol, h., íynrhiiía fjrir taeíi Iiraiitii) heÍDaDtifl (ouil' 

einhTurju, 7, 27, lejia,cig!al-brýDÍt-niatr,hráki), 

Strmdr, ml. li itrSnd. 6, 374. 

StrcDgilÖg, liT., ikara spUD 1 Sokjast, lýkjaat, 10, 410. 

ðTTHskaptið til a^ Ula boea- Súla, kv., itoð, itjtu artrr, 6,4. 

itmDdnn 1i»j. i. % 271. Sumkoitar, ao., að nDkkru kiti, 

StreDgvörar, k. , variiuafcr á ikipi, 9, 329. 

■em berir gát i akkcríiitrelng- SándrgiTÍ , kr., friibrTeiSnl i 

Íuiu, 10, 185. bilniDj^ o|t klsbaiQÍbi, 6, 440. 

StrilDKhr, itirir, o^ýlr j orlum, Snndrgcrtiamaðr, li icm lill Tcra 

3. 152. iitinimfrabmet.Inn, helitiUsb- 

Stnttr, k., ÍntDtnsT á hiltí, dt- aburbi, 2, lö9; i orbum, 3, 

Mandandi lem >tTt>tr, 11, 77. 153; 6, 69. . 

(nimir taka þab f;rir hclii SundnUta, drcift, 9, 382. 

aatuDaÍ fast vit hattinD.) Snnnarla, ao., lUDnarliga, ð, 2&2; 

Stt^, h., blor, 8, 342. , 9, 10. 

Strikja, «., itrjaka, bnita, 8, .SaDnunott, innDudaeiiKttt, 9,403. 

217. Surgj., .., .yrgja, fo, 379. 

Strjkr* 1. t. .trjkja,^8, 217. Suatlr, .j.tlr, ÍIO, 387. 

Str6ad, ki., int. .treDdr. rond i Suitr, k., .. .. ba.lr: Inilr, 8i 

ikiídi, 7, 323. 96. 436. 

StnldamenB,.I.jófar, 5, 240. SutrÍ, lo., .jdri, 9,-469. 

Stnnd, kt., a) ipÖlr: itund |>^, Subrmeaa, (jtkir, 11, 303.352. 

■pölkom, 11, 85. b) itundar 354. 

hart, b«tt: býioa hart, btitt, 4, Svl, ao., lo, ito} a) ivo ag, 

153; 6, 303. lem oc, einnig, 1, 5. j 9, 252; 

Sttira, I., itýra, 10, 380. 10, 174. b) ukraarkar latA- 

Sturk)a, .., itjrkja, 10, 380. (neuna : Die.t .., einna me.t, 

S^irkr, .tjtk-, 10, 405. hvaí me.^ 3, 201 ; ailiajök *., 

Stnttmœlt, ityiiÍDRr, 9, 242. hýjna mikiS, letii mlklS (nœ.t- 

Stjnr, k., itunr, 5, 218. om allt) , 5, 320; nokkut «., 

Stýra Dser, a) komait i hiika, nakkvat .. , Mlíb eÍU, aálitit, 

Ö, 266; .,'und.:in, komait ur 7. 20i 11, 11 tanaab en: ivá 

hœttÐ, 5, 265. b) I.' máttkum nokkut, *ji nokkr); mjíikUn^ 

rbl, elea mattugan guS al, ivá, göbin tima, lI>ll2(aDD~ 

152. a* cn: rojok ivi lengi). o) .vi 

StyribaiaU, kv., itýrÍuvHr, 4, lein, t>eg>r, ^i er, 3, 166; 

39; ikiplait vib .lýrihömlur, oiauklb, eptir en (beldí en), 

akipla um .kip*ljdTDarmenn ifD 4, 310; 5, 71. - 

f mlUi, 8, 383. Svtp, >o., og ekki beldr, 10, 

StjttftigaT, kv. mt., (tjtUngr, 9, 406. 

329. Svalar, kv. mt. , ^aktr lopt| 

Stjttni, kv., itjttíngr, 9, 329, opioD annanvagar, B, 

Stieit, kv., dramb, 10, 107. 191; 9, 449; .i^ lopUvalwI 

Stilkkn, itakku (af itökkva) , 6, •valaglugp', 9, 427. 

248. Svamm, .jnti (af ivimma, tjoái), 

Stðng, kv.. itaaog: hera fe til 7, 119. 123. 224. 225. 

.Ungar, til iklpti., 11,76. 147. Svarabrtítir, fó.tbrúbir, 11,206. 

StUvar, kv. int', aiSttturi.ubr, Svarf, Jt., n) jlirKáDgr, olbcldi, 

II, 16. 70. S, 146. í)hiaki. 4, 147. 

Sufl, h., kjötmatr, .em Gtinn er Svarfa, i.) dngait, 7« 26i{ iraTf- D,o,i,7.<iT,Google - 442 OBDA - ABQtSTn.- Sr.-SS. 

»t, ra|;Uit, 7, 219} rjtilMt, SvM, k., hiU i át^h.mi, 5, 

7, 31; JTufutno, rffcJMtinn, 304. 

11, 40. SvitirSi, gW, <Td, 8, 401. 

Srirka um, (imi tmi, 7, 143. Svofn, iv^ra (af sofi), 9, ðlO. 

Siani, h., «tdriT<><l koatt 1, 61* S*8rbr, k., mt. svijrSir, dlarrtini 

2H8. >f roiiáiigibiilbiini, 9, 521. &23. 

STutaineíitini 8, 302. 8ý)*, kv. , umfir i skipí, 8, 196. 

SvirtWkkja, Nkkj> af •v»«mpi Sýkaa, kv., abmaSr i»-sfki> uka, 

(úrro>Iiinj;>hi>ti), 8,216. •v>rb- 6, 119. 

rciÍt, rcibi >f roilnnesoliini, 6, Sfn, DeitaQ : >etia i. fjrir, neitai 

147j 8, 440. >v>rí>>r;p>, cil>r- 9, ð. 

■t!p>, 7, 227. • Sýtidr, lá lem kcfir i)odí i. lilt, 

Svlt, •*!> »6, 7, 342j lO; 3S3i lera .Ér ÍIU, 4, 204; ð, 248; 

II, 95. lOG. 145. 6, 319. 

Svrt!, k., .v»í, 8, 393. Sýniligr, íiligr, falUp-, 10,393, 

Sv>Siirúr, óTúr, brakiör, 7, 261} alitlifir, ð, 34. 

e, 46H. Synn, lo., >u5^ri>Dlip', 7, 25) 

Sv>IÍill, k., hrakafngr, 7, 66. S^nu verri, betrí, inÍDn!, ýn|>ri : 

Svef, tvdC (>f ivifa), 7, 167. miktu, tiilnvert , 3. 127. 222) 

Svefa, .., «fa, 9, 244. 6, 263; 7, 242; ll, 112. 154. 

Sveíp> averltí, teiít, brea'b>, 9, STnitr, lo. , ivtiitr, 11, 229. 

329. Sý» (lý)!, «ý>t>, (ýit), it>rf>, 

Sveitbili, ftlaei. tasunalbr, 7,262. fniDkviEmi, 3, 62} 6, 13; 7, 
SveÍtL k.. blúh. 9. 329. 100; 9, 366. 400» 10, 7. 69; 

roeí f., s. ejrindimi, 9, 345; 
I. lil-, iluSla til, h>g> til, 6, ~ 
38; ijá iUýsit 
Sýilíea, ao., ikjdtt, fa*>tlin, 8, 
K6} 11, 152. 
SOð. Sæborglr, nm «t<>nk;p, 9, 221. 

Svig, h.', a) ritinim, tœkifæri, 8, Sœbjggj>r, sjiurlidnidr, 8, 404. 
305. b) frciata iTÍgi i, rcjDS Ssludagar, !mbrud>g>r, 6,446. 
til »Í TÍniM bog i, 6, 413. Sælegr, lo., aem líggr i týiín- 

Svik, h., eítT, Dljfían, 6, 275. lun : i, mjrkvi, djram ajifar- 

Srima, i., ijDda, 6, 99. 264; hak>, 6, 21. 

9, 248i 10, 314. Sæm>, >., iani|)jkki>, 8, 215. 

5vimni> i> 1. STÍmat »ji ivimra. SœmB víli, lita *ér tind>, vcra 

5tÍiid>, kv., fitrleikr: knnna lér inCglir iBe6, 5, 306) 7, 152, 

meirt svinDa, vera ikýrari cd Sengarrekkia , kv , bwúiBDg, 4, 

•To, 4| 319. 318, 

Svinnr, k. , ikjnicroti inda á i. S^Sla, i. , t^iieraonðk: ^t ■■Hir 

rA! linuj niiia úi betri Tegar, um baea ^ciia, iii er onbk til 

beu ráb liu, 2, 235. bonar |i^»rar, 1 1, 160. b) •. 

SviniU, h., iTín>ili>, 10, 388. aonia, s!tja fvrir, gara fjrir- 

Sv!p>, I., ikunda, Otfta KT, 8, »rr, 2, 388i 7, 841. 

17a Steti raÍD, elikan mfn! II. 424. 

, djót vopiMikíp^t 9, Sœtr, h. , lel, 1, ð) 4,8; &|22; 
. 8, 55; i)i leWtr. 

Svipljndr, brisMTndr, 6, 267. Stih, ■»., mál, *.■. erindit hafa 

'■'— "■ '" eVkÍ vœlt> »t lí" * 

ileitii, 8. 1& SvcAik^ 
malmt 


rlHt 


hafi, 5, 33 


ilO, 


búÍUD 


iverliskeíSar 
6, 212. 
eilivari, 9, 


CDdi, 

257. D,o,i,7.<iT,Google S9.-To. ARÐA-REOISTR. . 443 

SSltal, Mkul, Mkernr, 10, 170. TniMÍoi, k. , a) till», 6, 368. 
SSa «.*. *«■, Mnr. 11, 61. b)h\»\p, 10, 60. 

SöogCari, Ii.rnL, hlinUm^,?, 97. TúetOB^, h. mU, aSangaad:, 
SöbaltreTJa, (utHilklKði, 5, 165. , 4, 5. 

T{leiöf ■. I. heiraaBrTlgii, 6, 463; 
ni ro, 309. 340. 

l.baU, ufaiU, ufla, 7, 159. Tilkvwmd, kr., W lem nakbtt 

194; a, 448. {,,k!r til koi>», i v>riS, 8, 7a 

Tag, kc., taog; mt. tjgir, laag- 10, 212. 

ar 6, 93. Tilliit, b., a) till>s, 3, 208. i) 
Tik, b' t tekj>. «. 431. frétt, 9, 278. 

'Taka, •.} t. hUup, hUap*, 1, Tillit, h., llit, ddnir, 4, ll^ 

60; kiki, aieía, 7, 330. 'MtS Tiltæti, h. mt., ^tiriiuenii, efAÍr- 

ito. ; t, ■ eÍDa, taka eioa aro læti, 4, 127. 

A» iro, 9, 292i 11, 118; t. TiliBMtÍ, tilk.U, 9, 327« 10,403. 

■aSveldli^ i, icgja vera ■dÍ- TilraEbiiniBbr) árKbitmabr, 7,296. 

velt, 4,129; 11, 124; t.f;US- TiUji, kv., a) roi. UUjár, ubujdd, 

■n > vi3 eioB , sU uppi gU9- 6) 354. b) fajátparvon, 8, 56. 

v«Tfa TÍS eioo, 11, 112. uka TÍlstilli, h., niotion, fariuba, 4, 

niikit (mikÍDD , lítit) >f , {;era 359. 

oA i, hafa orÍ, oninieeU, un>, TiUtoSi, k., hjalp, 6, 235. 

5, 337) 6, 207i 11, 86. 112. TilituDdjD, kv., verbUÍkr, 6, 224. 

Uk> meb, uka vib, ^iggji, 4, TiUýiU, kv., tnitýiU, 11, 120. 

340. - Titt>ka, kv., taueki. o^mki, 

T>k>, kv., ÍDDUka (borg.r), 10, 11, 248. 

417. Tillekina, vibtekion: t. mi, játub, 
Takmikill , framuktnúkill , aS- vibtekÍD trú, 3, 166. 

fKrilumikill, 3, 159. Tiltehja, kv., liltæki, II, 103. 

TaU, kv., ra^a, 8, 308: 9, Tiltok, a) »m joi luudukatt) 

480( 11, 37. 4, 319) 5, 265. í) hoDum er 

TiUtr, lo., mEalskr, 6, 438. ■káldikapr iv* t., honum veitir 

~ ' ' mjukt hlcðtlugrjdt, tvo léu ab jikja, 4, 374. 

Tilaeikingarijnir , dikakÖTD > 3, 
iaiiuianuir, nv, idi., Ulkof^oir, 166. 

Ulknþanir, 5, 183. Tima, >., bend>, mcb p., 3. 89. 

Táliisi, k., fiílbiii, agn, ð, 190, Tirosdaer, tukkudagr, 1, 214) 
Talt, U\íb (af ulja), 10, 107. 4, 67. 

Taomr; )já aka. Timbr, 40 ikinn. II, 325. 

TejFT, k , tugi-, 4, 2. Timi, k., hammf-ja, 10, 175. 

Teiti, kv., tkcmtuB, glebi, 7, Tir, k., virSing, 10, 176. 

j 19. - TiSabdk, handbdk pruU, 5, 172. 

Tckj>, kv., berf^ng, 1, 258. TiSamcna, kirkiofolk, 5, 182. 

TuiRÍngir, kv. m., aUkÍptl, viS- Tibr, lo.. a) frrgr, 10, 417. 6) 

uk>, 7, 19. mér er titt, roer Uikr bugr i, 

TenfiJa mal lil lÍDt, bendU mann 11, 4. 

- ■ Ihraí, II, 54. - TíÍvÍrkr, lo., öiritvirkr, 11, SH. 

tfgagligr, 6, 429. 438; TjdlSi, tjábi (af t)d>, iji), 5, 26} 'tf&' ^t^. , n>)»g( iKÍg, 5, 150{ Tjuit, hl|dtl, 9> ðiO (á inoi 
hcldr, ef, 10, 103; til at, uii*, tgH). 
}4T lil al, 10, 312. Toddi, k., gjÖf} vÍM l«ddi, vi T,Google 444 OKDA-llEaiSTB. T6.-UC. 

■Kjar, S> 101) («4^L, nHu TWdjrt, tWdyr^ 6, 121. 

eSa hSrvÍik.) TWt jcinn, k. , Km vcgr 2 Mrd, 

T<ini«uac*H, 21. Dcccmbsr. 3, lOð. 

Torbrcjliligr, erfiiSr, 8, 12. TvihntM, k*., Mer bttttor, 2, 

TorTeiicr, leiD <Ui er autirelt >b 135. 

U, 6, 33. TriikÍHHir, tWtettr, 10, Í6; nuA 

Torfndr, 1a,, leiD ckki w aut- tWikipn^, meÍ tviicttuin riA- 

Tclt ab finna t boniiiii er tor- nm, 10, 16. TorgKtr 1.1. torfengr, 2, 254, dripa með þeira hælti, lEm 

{áfft\x. kallait tTiskelfl (s)á Híltaul 

Tonwou •.<. iore«9ti, 4, 124; SDorra), 2, 310. 

9, 450) 10, 62. 116. TviJœgr, lo.. tvirœtr, 8, 444. ■ 

TortalÍDn, tem ekki er aulbvelt TTÍitr, lo., Jie^ÍaDdi, 6, 374. 

a% telja, 8, 411. Tntján, latluj(u, 10, 37& 

Torreldi, h., ^osleiki, 7, 221, TWtofteua i. i. toitbgion, 2, 
TranÍ, k., «) *. l tr.na, 2, 50. 253; 3, 18. 

' h) rani, trjona, i, 58. Tvivecit, ao., framm og aptr, 3, 
Trapiu, kv., borti, tem tkapt- 83. 144} 4, 284; 6, 119. 

kerit itafc á, 3, 177; 4, 75; TviÍlkDffr, bDffr tetn baiÍDD var 

6, 442; 8, 13. i lÍDda of; hékk yji band, 6, 

TraDlla. «a., tranbL'sa, 7, 239. ' 16ájll, 149. 

Tranb., t., hindra, 3, 129. Ttlh, kv. , 12 vihnrtióar, 1, 234. 

Trefr, k». mt., treíjur, 1, 267. Týr, tjiir (»f týja, tji), 8, 234. 

Treritaat, treyita, ö, 63. Tfridagr, Bribiudagr, 7, 295} 
Tridna, n)*ldr á drekabönÁ, 3, 9, 497. 

105, Tjrviiré, týrvitr, ijiirBTÍtir) feilt 
Trðarí, k., aí icm trúir, tntmaJSr, grenitré, 6, 153. 

5, 219. Týtdigr 1. 1. týridigr, 9, 42. 

Ttlibroeb, b mt., hBIIÍr, Utt- Tvivar, tvilTar, 3, 4. 35. 45} 

aemi, dtvortú dtir, 2, 256. 9, 513. 

Tugdripa, togdrápa, drapa meli Tænaltr, k,, hÍálp, atittoti, 10, 

logUe! (tjá Battatal Snorra), 238. 

If, 204. Töfl, kv., ull>, 2, 271} 6, 29. 

TugUmlittall,iýeUmi]ttQll,'ikikkja, Tjigr, k., tugr, 2, 215. 

TlirhJifa meb bðndnm, reimnm. TSlda, 1, lOO; 4, 237, ■ýoiat 

5, 292; 9, 477. • vera í. i. tSltD , geiagu, at «t 

Tulkr, k. , maír, aem greibir tölu. 

fjrir kaupnm manna, 5, IS3. 
TitDreiS i.t. tumrei^ 8, 158. 
Tunaraetit, faurtreiS, 8, 158, 

Tumrciíl, kv. , burtreib, 8, 158. . ' •"• — '~~~/n — 

TnitnBieii., tvitu«ietia, tkip me( V^e'^í"-- ''ö"'.^- ?,*•.., 

20 rúmum, 9^74. Uirœbiligi, dllkligt, 8, 445. 

TTeggja poitilla'roetsa, SÍmODÍi Úbrejliliga, ao., eÍDS og altreingt 

ok Júde, 28, October. , w, cint Ojí venja er, 2, 267. 

I Údaemiligt, acemaUntl, 3, 165. 
ÚeÍDurí, kv., tftrjgJS, 9, 329. 

Tvidr.^, la., efabUDdbD, 9, Úrelngiligr, hlilíiör%, 6, 367. 

255. M4. 602. Vfir, ttoT, jfir, 10, ^79. 412. T,Goo(íle V{.-Vr. OnDA-HEQISTR. 44ð 

Vfirbob, h., Mjdrn, 10, 390. Undirbdar Ai\», leit tem biii 
Úflokkr, díWarfottr, 9, 410. undlr AiU, 2, 149. 

ÚfoMjnju, lo. , öryrljpju, 8, 435. UndÍrdríltull, lo., |y>m á A dra« 

ÚfeUllKa, .0., djarflie», 3, 75. „^i.f' . . 

x<r,-,. " , ., .." c oic Undirtelt, kv., <yjir, aDsvarj 4. 
Vfeehnn, lo., ötneddr, 6, 216. 83 

Úrd™a..iúíörin»,'dfö.in., 11, XJ„di;.rt»Bd>, ..,..) sfcil},, 8, 358 [ 

ChUfiiiD, lo., o«rhllfiiin, 6, 60. U„drUtr, lo., grfmn fTTÍr uýiiOB- 
TÍIfuS, Vv., úlbúl, 5 lO^ „, nA-í^n.. 7. 132f ^ 

Vte.„t ,... dlm.,., 10, 420. X3„d;4 /riinn^ör;. ^- -' 

Umaki, k., dacai, d.kundi, 7, únsmenDÍ, h., úneir " 
.24. Í, 335. ^ 

Cmakmdl, h. mt , dmak, 7, 101. tl„„f™ h.mt., hr>DnÍr, 8, 405. 

Umiluligr, Id., ómÐgulier, 3, u„„^ „„^_ 5^ 158 

.1 u . (t «* (11, ín ÚorbíMror, fáulalr, 11, 78. 

"V "'"' ' "P' -PP'-'"' 278-279. 

UmbdæmÍ, h„ ddmr, dr.VurlSr, ^PP "■ 'i "íf' =."'h"PP; '""^' 
11 83 84 ""PP' *' ™> '• "•» í'i 1*2, 

UmblrgÍ,; .0.', umhvcrfií, 8, 25i Up^l'aldsmatr, k. , »ÍSh»ldsro«ar, 

Umhób, kv., iimbuli, 10, 172. JJpp|"'Wi. h. vlShald, 9, 236. 6, 240; 7, 310; 8, 293i Umhrxti, uinraeba, 5, 207. 
UmceÍDn, 1»., Tanmátlugr, 

11.213. llpp,... «pp.pr„u, 8.Sto. 

Bmbirf™, K-, .n,h,»B., B, KpPf'.". ''.. «) "PP.'..; "PP- 

322. 347. 377i 10, 17. "'""^"J'.'A ^T, ™ "PP"'- 

c»knpi, k., .npii, 3, 51. ;;;■. '.1 ,'°j'fí;s'.9. 

VmJXai,, í.mu, .jd.i..,.,, S' ■"*"». Í'S*. ^ »*" 

^ (gg ' 1>|"P. aS.loa, 7, 299. c) miít- 

OnUaás,. L, Dim.,™.!,; 8, „■»>••. "PP'™". '. '»5. 

235. 3M. Upp,imi, k., npp,Sxlr, 11, 8. 

Unnáti i,.,'iuii,it,, 1, 274. ^**.. 

Om.ki,pi., .., h.r.i.,!i. 8.27. "Pf'"! '■■! "pp.'ii-. ii.iut, ', 

Vro.kiptilút,, timbreyt.Iilig,, ö- ,, *. ,_^ _ _,„ 

.tölLrTU 16. ' ^ Í^PP"'»' f^" "Pf' 7' 2*2. 

Uro.p.Ua.nenn, um.p.lUndr,|.,r U uAtir, h. mt., nirupptektlr, 

**9- 4^4- Uppiækiligr, riSlÍRT, 8. 348. 

gniatmi, b., tibtni;, 8, 430. Upprirp, k, vpphaf, 8, 345. 

meetu, >,, ÍiSalnmegÍD, 1, 46. Urigr, lo., jbhina, lifinn, 3, 95. 

UDadbdt, kr., jþab aem gerir iJrlkborina, öti'ginn, ekkiafhöni- 

innriu maDDi a( mciri, 11, <uela lett, 6, 93. 

3297 IJruggT, öruggr, 9, 281. 

UndÍ[hrot,h.,imd;rkitgaD,4,e4. Uiti, 7rlti(aflb. afTera), 10,378. T,Google 44d OKVA-ftEaifiTR. Vr.-Va. 

l}r*mÍM, blrlulMiaúnj 3, 279. IJtviiurar, lt*.nrt., MuC lil 'haa- 

• ljrKkb,\T., klrldnn, 11, 13. ailr, 8, 173. 370. 

VnMI, öcMi, 2, i60. Íjxiu, kv., tiikaDdÍ, 6, 201. 

UuftUD, íi., ouMt, (iTÍadUi, 11, Utíu, dhn. Ia., tívitr, 1, 3. 

43. 

CiÍDnllÍKr, átiýaVigr, lA* (jUn- -sr 

lln, olijliipr, (tniaoab«rli|p', 6, ' i< kv. , vDreiílígr ha'tki og 

, 203. lili:; >cira bcil t. ryrir grttn, 

IjikapcKfr, lo., ■kapillr, 6, 109. 'þam ikaut tkelk 1 bnasu, 

iTikÍl, b. mt., öikiudi, (tiÚ'Diír, (beim bra vil] 6, 350, 

6, 63. T.fifcr, TaTion (.f vclía), 5. 65. 

UtkTli, öÞ»rt,4>rfi,G.36'1.3fi9. YtR, kv., 1) vo|;, n>ct, 6, 183. 

VsVr, L, bniu, bniMglat, 1, 2) vrrkterí dl atl Ijpu eU aka 

202i 11,^5. og kasta Jntngdni Matuin, ( 

UiTifr, lo., diiílÍDD, 3, 143. 145. mt- vieír, •Uunga, 1, 127, og 

ÚajDÍu, ao., að þiHI>u», or- vegr, 8, 430. 

■akalauiu, 5, 15) 8, 435. Vaka, kv., vöknixtU tjtiw bátAff, 

VUn, ito., in, mcti ^., 1, 264. 'þi vakal var ofr ilDDdnra faiu 

VUnferti, nUnUndifert, 7, 100. aS, 7, 309.vUkabt'. mmn er 

Utbiu augum, lau augnn liitoa crkja ]ie»ar helgu vökutiSir, 

út, 10, 174. vaknaikcll, tfmian, þá {lEercra 

LTtborg, jtrí hlutr 'boTBar. 9, 41. baldnar, 7, 310; 8, 246) 9, 

Úlbol, h., Ilbtdriur Ul hofarar, 29. 218. 373) 10, 91. 

9, 457. Vaku orti tím, virla, uka oA 

UlTaTarMgs, m» um fcrðir 1 út- cini tro eÍa >TO, 2, 268. 

löDduni, 6, 355. Val, ao , vol, 1, 141} TalbiiÍDD, 

UtfcrS, a) nunlaodarerí, 7, 100. 2, 167. 

160. b) DtTór, er'Pi^. ^> '^"1^ (^"'^> ^o'*' og ^'^1 

, 383. ttI^) ab vaMa. 

Utj^ðir, kv. mt., útbiinaSr til Vatbnot, kv. ml., valboEtr, itor- 

facrfarar, 6, 339. berTcrtÍr, 5, ar nytnr, 6, 147} 7, 98. t>1- 

267. hnotarsknm, 7, 225. 

IJtUiigtar, öumdir fuglar, 9, 265. Viljiigr, k., |ii raaoBÍ brej^van 

Útilcsa, kv, I.S. Tifani;, 10, 385. «ln , (Aa bab acm maiSr hefir 

. 394. tf...t á, 2, 151. 

UtkaMan, k., Ttri hlatr kasuU. VUka, «., Telkja, volka, 3, 48{ 

9, 425. 5, 37. 

UiUgír, úiIk^, 10, 387. 289. VaUkikkja, völ>k(T>Ucu^>kikk)>, 

ÚtUninir, kv. mt., frgÍöld, 7,4. 7, 321. 

Útleilii, aa., djtipleiS, 8, 82. Vilikr, Tallcnikr, fri Vallandl 

Úaeiðala, iilI3r, 3, 172; 9,245. (vuirbloU Frakklanda)} rtlak- 

ýdcndr, kv.mt., litjarliir, 2, 90.. ar roýi, vSlaknr, 11, 279. 

VÚKp; lekr, 7, 134; tb. 136. VaUUo^a, Tal9lön|;a, Tcrbfari til 

UunMta, kv., musa cptiv miií* ab kasU meb, i itrílá, 1, 127 1 

dcBÍ, 10, 163. 8, 177j 11. 75. 

Utt, út, 10, 378. 379. V^Ka, kv., spikona, 3, 212. 

ntun, ulan, 10, 114. 116. 120. Vin, kv., voa : a) vinir, >uW, 

IJtvegr, undanr«ri, 8, 376. hvar maani cr von, 5., 216. 

UiTcrtir, k.mt,, jtitQ varbiacDD, b) deiU i einum, 6, 21. 

*, 26. Vaaafli, Tanf«r, 6, 107. T,Google Y>.-V» OHDA-REQ1ST&. 447 

Yandlíca, ao. , bldiineii, tl, 329. TansiiDÍ, K, ttnmntllit «Vlír iki», 

\»^áx7i., vandr, 6, 29. 2, 178. 

VHifirU, h., vandrE^Í, ógKÍa, Varlia, «. , a) vsnu, Terja, 7» 32. 

10, 13J. A) ntét vnitir, mvr cr ant vm, 
TaD^idsla, kv,, e^l«y», 6, 336. tUDvarSand; , ^ÍÍkQmandi, 8. 
Tanhelligr, lo., IiuIsuiuuUgr, 7, 18; 9, 330. c) bonum Tafitar 

30. Ijiirbaagsgirti, litlegb liegi' vib 

VlBleyii, h., cinain vcm, 2, 48. ef haDn {jörir {lali, 2, 242. 

VaDljkt, kv., ofuTíbúÍb, 6, 13. Tartktnkka, vaitmaaaa klnkka, 

Tanmeciaa, !□., vanmáttufir, 1, 9, 369. 

305. Tarívdu, ... nAt., 8, a 

Vanmeiinur, kv. mt. , maBnlcyaur, Taiikampi, vajik«apt, um bönda, 

11, 257. 8, 59. 234. 

TaDDkveðÍ, fa., vaQdkvteli, vand- Tatn, h. , irirallút, 8, 232. 

ræSÍ, 7, 327. Tatnfall. h. , tirfelli, 11, 35. 

Tanpli^a, ao.. vandiisa, HJBr- Tatnfasli, j. , drekka c! annaS _ 

■amlisa, ð, 12. 54. 98; 6,400. en vun, 9, 504. 

TanréttÍ, h., kdgun, 5, 220. Vatnfátt, valnjjkortr, 1, 239. 

Tanretlr, k., «... vanri;tli, 11, Vavn, kv. . von, 10, 389. 394. 

253. Via, úx (af vaia), i, 96. 

TantniDalr, k-, lorti-yggni, 9, 398. Tackall , k., vatnibraii, ike^- 

Tápnatak, h., þi menn luslu brúsi, 3, 136. 

averSum á skjðldu, til aí.valta Taíbonii koma upp 1 vabhorai 

■amÞjkki sitt og jákv»tii, 8, vi« emn, fi tfekifieri tíl ab 

41, 55; 11, 213. )k)«a eina. la f^ngaatað i an- 

Tipnaikipti, h., vopna viaakiplf, uro, IJ, 113. 

' bardagi, 8, 375. Vibhteft, voWœfit, 9, 387. 

Vápnastefna , {lá lik var kamtati, Viðvœnt, ikatiavcin, 9, 263. 

OK mcna sýodu vopn aín , 7, Ve, fa., beilagr staSr, gritaitatr; 

48,9^.4,326; t. a. vipDa|iíDg, vargr i veum, fritilauj mattr, 

9, 478. sem i aungva hclga ttabi mílti 

Vdraai, 3., ^A vorar, 8, 371. koma, 11, 40. 

Vargr, fc., u)iilfr; var)(thir, lilft- Vega, .., mcla. 9, 297. 

hir, 1, 273. b) friblau) mtðr,' Vcslálr, viramsagi^m, 6, 431» 

11, 40 (1, 273). 7, 102. 321. 

Tar^kiinn, illfsraldn 10, 201. Teglyndi, b- , sltirjncBaka, 1,247. 

Tan, Tteri (allh. af vem), 10, Tegna, veginaa, e. ml. afvegÍDn, 

397. mUrk vagin, murk sílfr., 7, 129. 
Varít, i lig komib, hiUað; aÍga Tegr, kv. rot.,. ajá< vig (b). 

varit til eins, iBpkja eitthvab Í TegikoDa, kona lem i öllii vlll 

mt tina, 4, 257. sýna itcirmcnDsku og rauin, 1 , 

Varaatiarmalr , umbotamatir) 4, 248. 

284. T.árlt, veria (>f vera), 10, 384. 

TamaSr, k.. eignir, gdu, 4,25;2; 393. 

5, 24i 6, 301j 7, 26! 9, Toita, kv., veiia, 8, t91i 9,517. 

398. Tciia, t., hjilpai veitendr, A- 
Várr, fn., vor) um •ctniag þeii stotiamicun, 6, 34. 

tjá: 1, 34i 2, 301; 3, 201; Vcitta, i., veita, grfa, 8, 197. 

6, 165) 8, 210. Merk: CDg- Vciala,kv., a) reitin^ : viitarviÚaht 
, lUD vlrum hretirma, tuDgvum ah manni cr vcilt vist, vet^ 

af Dst ^^roDDiD, 1, 53. \i)t, 6,346; ml. vcialw,.g)fif- 

D,g,i,7?<iT,Google 448 OBD& • BEGISTH. Te.-Vl. 

■ {t. 7, 189. fi)tekjor, lemkoD- V«ki,l.,kve5»kípr,2,2«J 3.24- 

dacinieiin kUIlD til borfii aer Verkkaup, h. , taun, TeTbtann , 2, 

Dft kMlnatir, e3« lem kdngar 42; 4, 340. 

vúiiQ ntinlaDdihilfliJi^iim til Vemiil, línd Iskr etir kelda, 6, 

nppheU'., 1, 30. 86) 4, 116. 360. 

117, ib. 67-8} 8, 272j vm Vemd, beimild, 5, 55. 

tckjur blikapi, 10, 2f, Veroait tcI -rJt, taka tcI ondir 
VeidiiISII, h.mt., *« maÍr >r- e'tthTaS, tak> utiu tcI, 7, 309. 
Verpill, k.mt., TerpUr, vatniker- 

«ld, 6, 263; 9, 355; iU 34. 
Tear, kr., Tdli, 1, 168. 272. 233. 

Veli (tíIÍ, Yélw. Tell)} T. um, Verrom, vér trua, 10, 421. 

hda TÍt eittbvtl, 8, 440l v. Veil, h., i.i. atagnÍDgr, erma.. 

nrab, dgiklnt i, 11, 43: eiga laoi bakkipa, 1, 78 j 7, 20. 

nm einn M vcb. eiga vib cdnii Veilagr, lo., Teicell, 8, 242. 

a6 tkipta, 6, 144. VeitrvikÍDg, kv., hematir j TCiti- 
VcldiibriDgr, geiiUhn'ogr, merk- luadum, 1, 24. 25. 28. 

fandi dlrS og ytUi, 5, 340. Vetka, jef; veit ekki, 7, 260. 

Vetfaraiidí, k., hurtrmrmínDÍ, 3, Vetia, \th,\t, 10, 406. 

191. Vetta, 1. , væDU, 7, 146. 
VelRmnÍ, kT., hadékr, liit, 11, .Vetti, veiili, faf, 8,83; 10,401. 

74. Vettr, kv., hiiitr, einbvab, nokk- 
Velii}atlrar, kr. mt., (téllialrír, a^i bérar bnikait ciDt., vetta, 

8, 10. meb Deitunarorb! , t. d. ekkÍ 

VelU (rcllt, vclda, velt), fjitiÍi, Tctta, eiaginn hlutr, ekkert, 8, 

5, 93. 53. 215; 10, 383; 11, 293. 

VelietnÍDg, kv. , al Tnalr hcGr ekki vetta eott, aDHgvanvegÍDD 

TÍiting og trgnariæii, 10, 178. vel, 8, 377. 

Vebkipr, k., jfirlEBti, 8, 283. Vettud, velto^i, eÍDikli, 3, 210) 
Vend 1. 1. Tcmd, 8, 353. 6, 263. 

Vendiliga, lo., vandlÍEa, gjcjrfaro- Vebr, b., lopti Uta vii veiri 

lisa, 1, 68) 7, 76) 8, 31ð. komaat, gera uppikátt, 7, 165; 

XÍ. lita vcir koroa i eiiin aro citt- 

V^Dlft, a., TopDaat, 8, 85; fjá ' bvab, gera einn varan nb, 4, 

Tspnait. 144. 

Vera (cr, var, Terit); ni, 5,66; Vebr, k., bnltr) Tdcarhom, 

T. bá, vera IrJhKrt, 11, 291; bnitfbom, 4, 246. 

T. ta, vera 1, fara ^ 7. 263. VeSielja, i.. a) pantaetia, 11, 
' 355; 10, 104; eiga nm at 293 (Tcb, h., pantr, 8, 303> 

vcn, Tera TÍtriíinn Tft áttbvab, h) leggja í batKu, 7, 34. 

3, 156; 6, 387; 11, 68; Tera Vifl, kr., ^TOttaleal, 5, 181 J 8» 

uin Bt verl, Tcra i fcrÍnm, 7, 243. 

158 i bv.t TÍbfÍkT*ri, bTÖrn- VigRjrbÍll, k. , mt. viggjTaUr, 

in á atcebi , 11, 11) vera at víbarflckBr, festir upp af akíps- 

at binda, at taka, atgera: Tera borðam til vamar, 6, 2ö3; 

*Í binda o. f. fr., 9, 90 j 9, at víggrrbla, 8, 132) 9, 303, 

512; 10. 186; t. uppi, upp- l>vi er lýit, 8, 216. 374. 

koiua, 9, 391. Víei, h. , borbbök á skipibliSaiD, 
Vcrpjam, manneiarn, 11, 21. 25. \ 44. 

Verja, ■., kaupverfla, kaupalaga, Tu;fgengi, h. , fTlg^ litnreÍiU i 

!>,<9*. bardaga, »i 71. 

D,g,i,7?<iT,Goo(íle ORDA - BEGISTR. 449 Vigtku'lta, ]., búa til vígikíirb V.'silómi cskja, vitund, 5, 283 i forspa, i, 96. 

Vísllga, ao., vÍ3sulÍ(;a, 10, 35. 

1 VistlÍga ao-, vissuliga, I, 185. 

Vtsundr, k., villiuii, 4, 349: 

VÍtj far. á vit, viija, 5, 33; , 149) á kastalavcggi, 
153. 
Vievólr, L, skaSavcrkfærÍ, v 

8, 249. 
Víkhvarf, vikurbvarf, liu1 rik, i 

■kerat Ínni land, 7, 260. 310 

Vikias, kv., hernaiir á skipam ViU, 

TÍb úlstrandir og cijar, 11, 1. drrkkjav 

Víkva, s., vikja, 10, 411. 242; 7, 355. 

Viy,kv.; mt., mcSviiaum, cptir Vitalismesia, 28. Apríl. 

dskum, 10, 414. Vitand, kv., vitund, 7, 305) 9, 

Vi1darii», h., kangíninir, 8, 169; 452. 

9, 353. 392. 410. Vliaiidi viu, uiu vitib belir, 5, 
^ldarmeno t. a. vildarli3, 6, 279 ; 258, 

9. 408. Viuti, víst, 6, 144i 10, 294. 

Vildr, lo., kEGTÍ vildari, belri. 4, Vilfirring, kv., vitlejM, 6, 141. 

342; vildastr, beitr, 2, 165} VilÍ, b., a) aAt, sök; vi'gsviti, 

9, 325. ■ vigsök, 3, 155i lcíSarvitÍ sjá 

Vilgis opl, injÖg opt, 6, 249. Itii; i mt. rcrsinear eSa íjár- 

Vilball, í vil, b, 279. .eklir, 11, 4l. b) Síkt fjrir 

VÍljaSr, lo.f viljogr, fiis, 5, 62; baS cr menn koma ei til barts 6, 129; , 104 i ^4^ 64; vil)at, -jeg vil heldr 

ti! vilja, 9, 445. 
VÍIUg, vildi jeg (aSb. af vilja), 

6, 205. 
Villubiiknp, faUbiakup, 8, 369. 
Vilnast, >., dska, vEenta, 6, 153. 
Vilstfgr, k., crfið leiS, 8, 48. 
Vínbeígr, vönvelcT, 5, 137. 
ViDbenl], k. , vlnker, 5, 160. 
Vingol, b., vindgula, 8, 382. 
VÍnguD, kv., vinátu, 7, 132. 
Vinhallr, lo., vinveittr, 9, 331. 
VÍDna yfir einn, yfirrinna einn, 

3, 156; vinnast, ní, 9, 3. 
Vinnligr, lindlijír, 9, 353. .__, _, Í, 155, íb. 

355 j aektalogÍB kallast og 

'viti, 6, 242; bom 'þil cr ti 

_ vitti skjild! afdrckka, vilishom- 

ih, kallast og vitl; ^araf: al 

drcVka viti, iWra cinum viti, 

6, 242. 
Vitisbom, 6, 242; íji vitt. 

VÍtka, s., galdra; sji finnvitka. 
Vitneskja. fvrirboSI, 4, 67. 
VÍtra, kv., vltsmunir, vitrlcltr. 

1, 141; 8, 168} 11. 4. 
VitstoUnp, vitstola, brjsiUfer, 6, Vitugr, lo. , vitr, 8, 390. . 
Vitusmcssudagr, 25. Jiini. 

. _,., vÍDÍœld, 10, 402, VIu, viiSs, 8, 415 (7. 4). 

sb. (ívÍnsieU. Vltjicr .. .. vilkr, vilngr, 10, 405. 

Virglll, virsnll, k., anara, 7, 13; Vlmk, \ikr lér, vindr sér, 8, 75. 

5, 198. 212. 213. Vft, ato., rocSí sufcr tÍ5 landi, 

Virki, virkb, kv., a) gií6 ailot; ». mcS I.., 8, 122; v. sik, mcb 

' bibja einuro virku, biðja eott ser, 10, 173; *. f^)l, mdt g., 

fyrir einn, 1, 47; 11, 68.^9. 10, 199. 

6) elsia, 6, 178; 7. 16. VFfia, kv., á skipum; aji vitr. 

Virkumenn, ástmena, 5, 323; Vifcbjörn, jkdgarbjöm, 2, 100. 

11, 366. Vibborba á, ■ bnltiuuii, 6, 137; 

Vijan, kv., tilvisao, 1, 71. 7, 292. 

FoKNiUHiiA SÖGm. 12. BiHÐi. F f D,o,i,7.<iT,Google 4ð0 ORDA - AEQI8TR. Vi. - T3. 

ViUirett, bntt, 7, 81. Toldi, olli (.f Talda)', 8, 197. 

TÍli»Dfr, h., mi. ^mng, ^ 292; 9, 280. 382. 386. 

dr«tur, 8, 349. Volli >. >. Tnldi, 9, 282. 386. 

VibfdlÍDH, nireldinn, 5, 299. VopnrKrr, lo. , hahaál að TOpni, 

TÍtisiöit^niiikil), ofNligr, 2, 194. TopDhærr, &, 337. 

Tíbi, k., itreíngT, 7^ 13. tut. Torost, voru lín í miUi, Tora 

<Í(>)ar, kiTtlar, 7, 216. 344. hvur annan, t. d. t. Tlnir, 11, 

VibkTct, )>., ii\]6i, 4, 58. 39. 55.-89. 

VÍÍikvM, kT., 1. •. ^ibkTeS, 5, Vom, kmt., aiar, 10, 404. 

165. Tvldi, báUðandi tíi 1 >eh. ai 

TiÍUtit, iMdt, tl, 160, Tiildi, 7, fOÖ. 

TiiSlendr, >á <ein belÍT TAlcnt VcginD, lo., TiFer, 6, 377. 

riki, 6, 94. V«gia, Rrafa í, (uin kýli), 7, 219. 

Vítina, ito , •. 1. lÍS, 3, 73. ^'^fí''. ''''- >nt / >• '• '■egr, 8, 430. 

Tibr, k., u) trii í TDt. ligliitn, VtcU 1. 9. vela; t. um lin* kosti, 

4, 362, 372 ) 7, 288. b) 'mn- W vi'b eieÍD erni, bda ab >lna, 

TÍSir 1 iklpi, 9, 33. . ver» lilaf fTrir lig, 8, 399. 

Vifirfini;, fa., 1 mt. TÍSrfaung, VœnR, i., a) gefa *on nin: t. 

ttdræitir, 8, 349. elnum niijkunar, 5, 218. b) ek 

ViÍrfinaaUuit, ao. , atdrJttalaDit, tzo!, jeg vona, 6, 312i 7.31; 

2, 1Í& mik Ttenir, mig Tonar, 8, 229. 

^kTc», h., *. 1. Tibkve«, 8, 398. 

354. Vændiikonnr, vondar Lonnr, 

Vitrlalan, kv., vitiUl, 10, 392. ihækiur, 6, 24l. Vœndiimenn, 

Tilisii, kv., TanlS, varcjgb! vondir menn, 9,380. VEEod- 

BJilda T., B. varbuga vi^, var- bftilk, íllfiýW, 11, 252. 

a»», 7, 263. Tœni, Ton, 9, 4T5. 

Titii^d, kv., I. s. víSijá: gera Væning, kv., 5, 173 (útikýrt f 

at T., Tvast, 6, 134. mismgr.). 

VibsKmaudi, geraDdi, 7, 173, sii Vienk a, i. ek jtetú, ieg vona, 8, 

mnm víf., 269. 

ViWmfng, kv., beinleiki, grefti, Tæon, lo. , likligr, 7, 279} 

1, 261. vsrDna, likligra, 6, 414. 

^ltiT, kv.mt., a) liglutré, 4, VKnls, >., vænla , meS þ. , 11, 

362i 8,146; mebn., vÍSraar, 282. 

viSurniU', 7, 3104 8, 417} at Vtepnast s. i. vepoait, 8, 394. 

TÍbum, mcS ligfutrén nppi, i 434. 

lanium T«>a, 8, 161. 218. 288. Tætt, h., lii d ikríni, 5, Í20. 

335. b) i *., Tiíuna, vjðanni Tætu, ,., vœnta, II. 22. 70. 

<^ mt. TÍSunur, 8, 381. 388, Vtettr s.i. vettT; ekki vætt^, 2, 

Ti^ Dokkrt (ún»g hipallr) 157; 5, 314} 8, 18. 44; 

krÍDgnra s^la; |)i( ger> orS- Öoga vætta, anngvDm hlut, 

mnnaTgTeÍniniar ei dlikUgt, aS II, 90. 

orHb i þu9aii býSingu dsi at Vöeur, kT, mt., >. >. vegr, Wgr, 

Tcra mt. af vftr. g, 430. 

TiSradt, áítadt, 9, 244. Vökuli>, >ii vaka. 

VÍSviitir, vÍSrTÍítir, kv. mt., vÍS- Tíindr, k., sproti, »p(ra, 8. 193. 

atlot,9, 535. Tyr, kv., árariog, 8, 217; >iá 

. , . . 361. TBrr. 

Vogeitr, bættuligr geitr, 8, 210. VÖrkTnna, i., voTkenna, 2, 296. 

D,g,i,7?<iT,Google 1 VÖ. - þi. , ORDA - BEGISTR. 4ð 1 

ViÍTpiilIgr, Io>t rtiikiiHiinitÍgr, 11, YkkuT, jkkart, vkkr, ukkar, 

78. bne^t eíui ag okkarr, og f«t 

Tðrr, k., inrUai íi tSm, lí- eiiu, ijá J, SOði 2, 27. 101; 

^D irartoe, 8, 217. 4, 28. 182i 5, 193. 327i e, 

■VötSr, k., vtrbmenn, 8. 364. 100; 11, 113. 

Völtr, k., TellÍQgr, 3, 176. tky^, ,., nkj., mút, 6,244} 8, 

Voilr , k. , TDdUYÖilr i hverir 386. 

Texiir i em, hvnniin á tlendr, Hgiiat, i. , IiTtilDa, um nppeiinKi- 

til Lagar, 5, 20. »cír, 11, 136. 

yima, ■., bjlma, 7, 20, 

YTlm»t, í. , hatu^ ÍlUkait, 7, 317; 

fir, *t«., met f>., lita líiit 7. 10, 289. 420, sji ulmasu 

lik, láta líliÍ jTir >ér, 7, 29. Ýmlu, lo. , ^iaúlifp-, ýmiis i mt. 

tfirberiliet, 'þiíb *«m vlur' tckr, kv. , ýmiisar, ymiar, 2, 105) 

10, 185. h. mu ým«, ýini>l%, 11, 76. 
YrirbragS, b., }^S sem roifcr Iffitr 83; k. rot. þ. ^miiu , ýnua, 

i lér hejra eHa íjá; var (at 2, 296) e.mu ýmíisa, ýmsra, 

■j. fvrír igninra, lumir létn, ýmlisra, 1, 77; 3, 213; 4, 

sero, 7, 327. 12i 124. 382. 

Tfu4>artir, k., þiti sem eeineriim Tmptr s. s. ntitT, 6, 332. 

skör framro, 8, 278. Yror, k., dmr, evmr, 3, 202) 

YllrfcA, kí., fertkön^yfirlaod 5, 163. 

>« vcklom eba Uudstjón., 7, Ymlr, k., kvis, 6. 194; 9, 278. 

180} 11, 343. Yppa, s., balda á lopti, 10, 372, 

Yfirgerast, ... jf.rsjJ.t, H,283. Yr. stó., tlr, 11, lÆ 

Yfu'Iand, h., land, sero er hinu- Yril, arrft, nds, 11, 95. 

meginn,. 8, 264. Yrkja (jrkli og oMÍj jrkt og ort)j 

YlirUl, h., jfirlxti, virtifngi 7, j. i, rii(>ait i eitilivaS, irœSa, 

219i 11, 206. 2Ó1, - 3, 16; 4, 69; y. > um hu- 

Ylirlctir, h., ristaletir, i skdm, 8, daga, rábatl lil h., vekja b., 

436. 4, 260; j. oria i einu, jA» 

Yfiraeta, kv., ló^.ogD, 9, 334. i eiun, 7, 227. 

Yfirijdo, kv. , ilit, áiýnd^ e. et. Ysd , k. , aii, ml. jtnirair og 

jririjdnar, ati ásýaS, tiliýndar, jnnennir, 6, 69; II, 7, sb. 

5, 245. ' ej»n. 

Ylirfdkn, kv.', jfirferS jfir land Yívarr og jtiarr, jÍvart og jtiarl, 

,cSa týtl^ aÍ vciilum eía land- jbr, lo. fn. , jtiar; biiegist eíns 

stidmi jfírför, jfin'aíi, 11,37: og okkarr, og aett eins, t. d. 

landrál, sýsla, 1, 87; 3, 42; 3, 167í 8, 401. 

4, 379. 
Yfiriýn, kv., áiýnd; at J., i A 

sj/. 9, 433. ^ 

Yfrlnn, yfrit, jfrln, ndgr, eafiroi, Pi, kv. , \,ýl jöj*, 1, a 

8, 18. 56. 137.219.230.378; fakfbr, fakinn, -6, 160. 

11, 239; jfrlt, ndff, roiög, 8, fiingat, ao. , Jiar, 4, 200. 

137. 420. 432i if. 273. Þannig, ao., I>ingai, 1, 69; 8, 

Ygr, lo., »er, œlr, illr vit^- 233. 

skiptii, II, B. J>aanin, ao. , þingaS, 8, 67. 

Ykiit, ijkiit (afíh. { boUndÍ s. ÞanDng,ao.,t)aDgaS, 4,352.365. 

af auka), 7, 168. Unt, ao., liar urofrara, 8, 93. 

Ff2 

D,g,i,7'?<iT,Google 452 ORDA - HEGISTn. ^3. _ J,r. 

i»rf**t (mu), ■., Íee W, 9, ^ínAi, kv., ,ý>U, 4, 233} 6, 

501. 183. 

|aHí, þurrandi, |iurri, II, 24. fingXofi, wm cVVi meetir i steTDa, 
|»riir><IÍ, h. ml., D>nti>ýiiligir, (arf- 11 . 22. 48. 

llpr hluitr, 7, lOf. fiiiiorr, k. , bogaitrnner, 10, 362. 

þaHna (<A) , jeg turT, 3, 96) í>jdiSriS, K, h»U »9, 11, 263. 

mÍT baTÍnar, rama, 3, 91. jió, ao., o) mjÖg, heldr, 7, 119, 
iurrjiBllV, BjUanitÍiEr, 3, &3. fi) ><(, B, 63; 9, 336. 

W., .o , barelb, tneb Bvi, 11, }><>, f>vo3i (af Þvi)', 6, 195; ijá 

6a. 132. I>cijk. 

ftai, 'þA (þi), 11, 118. fiöat, CD